KEPADA YANG MEMPUNYAI

Jumlah dalam TB : 33030 dalam 18428 ayat
(dalam OT: 24072 dalam 13441 ayat)
(dalam NT: 8958 dalam 4987 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "kepada" dalam TB (13544/4413) : kepada (6107x/2040x); kepada-Ku (129x/82x); kepada-Kulah (1x/0x); kepada-Mu (157x/23x); kepada-Mulah (17x/2x); kepada-Nya (104x/300x); kepada-Nyalah (3x/4x); kepadaku (704x/115x); Kepadakulah (1x/0x); kepadamu (924x/459x); kepadamulah (6x/0x); kepadanya (1055x/321x); kepadanyalah (1x/0x); Pada (3707x/0x); pada-Ku (48x/25x); pada-Kulah (1x/0x); pada-Mu (40x/5x); pada-Mulah (4x/0x); pada-Nya (30x/23x); pada-Nyalah (2x/2x); padaku (116x/34x); padakulah (1x/0x); padamu (176x/47x); padamulah (1x/1x); padanya (208x/59x); padanyalah (1x/0x); Kepadanyapun (0x/1x); pada (0x/870x);
Keluarga Kata untuk kata "yang" dalam TB (17708/6751) : yang (17708x/6751x);
Keluarga Kata untuk kata "mempunyai" dalam TB (411/193) : dipunyai (3x/0x); dipunyainya (5x/0x); kaupunyai (3x/0x); kepunyaan (73x/8x); kepunyaanku (6x/1x); kepunyaanmu (6x/3x); kepunyaanmulah (1x/0x); kepunyaannya (17x/3x); mempunyai (257x/167x); mempunyainya (3x/2x); punya (22x/6x); Punya-Ku (4x/0x); punya-Kulah (2x/0x); punya-Mulah (8x/0x); punyaku (1x/0x); kupunyai (0x/1x); punyai (0x/2x);
Hebrew : <0834> 4035x; <0413> 2121x; <05921> 289x; <01768> 154x; <01961> 62x; <05560> 51x; <07706> 48x; <06440> 47x; <06918> 46x; <02491> 43x; <05973> 40x; <04899> 39x; <0854> 38x; <0259> 36x; <06381> 32x; <05945> 29x; <04682> 29x; <08441> 28x; <0369> 27x; <07453> 21x; <04150> 17x; <0834 08033> 15x; <0251> 15x; <06189> 14x; <02088> 14x; <02623> 14x; <06035> 13x; <05704> 13x; <05355> 13x; <08251> 13x; <0428> 12x; <02764> 12x; <01931> 12x; <02098> 11x; <08318> 11x; <03499> 10x; <06612> 10x; <05943> 10x; <04791> 10x; <07941> 9x; <05922> 9x; <01323> 8x; <04303> 8x; <03684> 8x; <06925> 8x; <01121> 8x; <03426> 8x; <06413> 8x; <02086> 8x; <0312> 7x; <06571> 7x; <01473> 7x; <0310> 7x; <01060> 7x; <07611> 7x; <07054> 6x; <046> 6x; <02063> 6x; <04013> 6x; <06363> 6x; <07723> 6x; <04022> 5x; <04480> 5x; <02205> 5x; <08145> 5x; <03588> 5x; <01420> 5x; <01167> 5x; <08300> 5x; <04191> 4x; <07604> 4x; <0451> 4x; <06137> 4x; <06944> 4x; <02450> 4x; <04565> 4x; <02114> 4x; <06412> 4x; <07225> 4x; <06666> 4x; <02724> 4x; <04639> 4x; <04656> 4x; <04672> 4x; <04100> 4x; <04688> 4x; <07823> 4x; <04481> 4x; <07235> 4x; <06184> 4x; <05946> 4x; <03051> 4x; <06466> 4x; <03187> 4x; <03243> 3x; <0539> 3x; <07223> 3x; <02416> 3x; <06887> 3x; <02256> 3x; <03427> 3x; <03045> 3x; <02723> 3x; <01061> 3x; <04347> 3x; <03632> 3x; <07097> 3x; <03004> 3x; <04801> 3x; <06231> 3x; <08077> 3x; <0935> 3x; <01891> 3x; <07489> 3x; <04941> 3x; <0376> 3x; <06268> 3x; <01368> 3x; <07311> 3x; <01319> 3x; <02398> 3x; <02030> 3x; <05139> 3x; <01215> 3x; <01697> 3x; <03372> 3x; <05237> 3x; <06810> 3x; <07227> 3x; <07230> 3x; <04310> 3x; <05162> 3x; <02138> 3x; <05767> 3x; <0995> 3x; <08105> 2x; <01992> 2x; <07843> 2x; <01486> 2x; <01431> 2x; <06556> 2x; <05647> 2x; <02165> 2x; <08067> 2x; <03671> 2x; <02617> 2x; <02496> 2x; <07456> 2x; <01305> 2x; <01309> 2x; <01389> 2x; <0327> 2x; <07538> 2x; <0268> 2x; <03205> 2x; <0117> 2x; <04745> 2x; <08628> 2x; <03453> 2x; <04604> 2x; <05650> 2x; <0657> 2x; <0319> 2x; <01995> 2x; <05081> 2x; <03411> 2x; <05375 06440> 2x; <04948> 2x; <03759> 2x; <02400> 2x; <05080> 2x; <07998> 2x; <07853> 2x; <0260> 2x; <08537> 2x; <04334> 2x; <06996> 2x; <06311> 2x; <05288> 2x; <0611> 2x; <02966> 2x; <02557> 2x; <02450 03820> 2x; <05688> 2x; <05352 05352> 2x; <07650> 2x; <0441> 2x; <01812> 2x; <07146> 2x; <05739> 2x; <08543 08032> 2x; <03027> 2x; <05643> 2x; <04481 06925> 2x; <07665> 2x; <06588> 2x; <06663> 2x; <0369 03605> 2x; <03808> 2x; <03039> 2x; <07981> 2x; <06586> 2x; <03351> 2x; <04756> 2x; <0891> 2x; <04030> 2x; <04406> 2x; <01354> 2x; <03498> 2x; <05030> 2x; <04853> 2x; <02945> 2x; <03366> 2x; <04591> 2x; <07385> 2x; <0631> 2x; <0860> 2x; <08205> 2x; <04261> 2x; <03627> 2x; <06343> 2x; <02534> 2x; <01674> 2x; <01790> 2x; <06662> 2x; <0212> 2x; <05645> 2x; <07291> 1x; <08217> 1x; <05869> 1x; <04637> 1x; <05140> 1x; <06128> 1x; <04615> 1x; <05117> 1x; <0544> 1x; <02223 04975> 1x; <03868> 1x; <02642> 1x; <06217> 1x; <01364> 1x; <08216> 1x; <07144> 1x; <05378> 1x; <03581> 1x; <08437> 1x; <05057> 1x; <04339> 1x; <0394> 1x; <04402> 1x; <08291> 1x; <07451> 1x; <02823> 1x; <02534 05794> 1x; <0750> 1x; <06030> 1x; <0615> 1x; <0227> 1x; <06148> 1x; <07605> 1x; <04005> 1x; <08419> 1x; <02027> 1x; <05938> 1x; <06942> 1x; <01610> 1x; <0616> 1x; <06771> 1x; <05307> 1x; <06601 08193> 1x; <04209> 1x; <07080 07080> 1x; <05003> 1x; <05358> 1x; <07553> 1x; <03992> 1x; <04658> 1x; <0862> 1x; <04662> 1x; <05038> 1x; <04814> 1x; <06845> 1x; <08078> 1x; <02519> 1x; <05193 05193> 1x; <04418> 1x; <07031> 1x; <08154> 1x; <01869> 1x; <05730> 1x; <02004> 1x; <05692> 1x; <01069> 1x; <0320> 1x; <04770> 1x; <01767> 1x; <04710> 1x; <02803> 1x; <07728> 1x; <06677> 1x; <08047> 1x; <01870> 1x; <03323> 1x; <04806> 1x; <06064> 1x; <03243 07699> 1x; <06033> 1x; <03118> 1x; <0280> 1x; <01668> 1x; <02273> 1x; <07725> 1x; <0314> 1x; <03463> 1x; <06382> 1x; <04931> 1x; <03336> 1x; <08273> 1x; <07709> 1x; <02416 02416> 1x; <08276> 1x; <06121> 1x; <01237> 1x; <07406> 1x; <02319> 1x; <04625> 1x; <07468> 1x; <047> 1x; <06499> 1x; <03198> 1x; <08414> 1x; <05229> 1x; <02513> 1x; <04123> 1x; <01320> 1x; <04116> 1x; <05926> 1x; <05081 05081> 1x; <0857> 1x; <06740 06748> 1x; <06862> 1x; <0505> 1x; <02221> 1x; <08033> 1x; <07098> 1x; <06160> 1x; <03707> 1x; <0732> 1x; <0898> 1x; <06710> 1x; <07533> 1x; <05375> 1x; <01895> 1x; <07462> 1x; <02040> 1x; <03401> 1x; <06808> 1x; <06822> 1x; <01880> 1x; <07337 06310> 1x; <02506> 1x; <07114> 1x; <02931> 1x; <06186> 1x; <06944 06944> 1x; <04751> 1x; <03955> 1x; <04264> 1x; <01278> 1x; <08316> 1x; <04934> 1x; <05207> 1x; <03465> 1x; <07607> 1x; <06292> 1x; <06528> 1x; <05003 05003> 1x; <02763> 1x; <08311> 1x; <07138> 1x; <04465> 1x; <06133> 1x; <0834 01931> 1x; <06135 06135> 1x; <06774> 1x; <0269> 1x; <04603> 1x; <03190> 1x; <01980 05410> 1x; <02686> 1x; <03173> 1x; <05046 05046> 1x; <03520> 1x; <07218> 1x; <0799> 1x; <07633> 1x; <01167 03027> 1x; <01288> 1x; <02506 02506> 1x; <08162> 1x; <01434> 1x; <01755 01755> 1x; <02119> 1x; <06264> 1x; <01350> 1x; <01739> 1x; <06965> 1x; <06185> 1x; <0680> 1x; <01129> 1x; <02472 02492> 1x; <06113> 1x; <04415> 1x; <02638> 1x; <05414> 1x; <05705> 1x; <05974> 1x; <04479> 1x; <03399> 1x; <05921 0413> 1x; <05921 06440> 1x; <05048> 1x; <04136> 1x; <03689> 1x; <08432> 1x; <03487> 1x; <06213> 1x; <07990> 1x; <01934> 1x; <03835> 1x; <05756> 1x; <02636> 1x; <01589> 1x; <07551> 1x; <06487> 1x; <08263> 1x; <04374> 1x; <07886> 1x; <04864> 1x; <02173> 1x; <06744> 1x; <05810> 1x; <06833> 1x; <05650 05650> 1x; <01121 04943> 1x; <03816> 1x; <03651> 1x; <01494 06629> 1x; <01372> 1x; <07807 05869> 1x; <04686> 1x; <0410> 1x; <07999> 1x; <08416> 1x; <01214> 1x; <02489> 1x; <03820 03820> 1x; <06315> 1x; <08549 01843> 1x; <07341> 1x; <07338> 1x; <02706> 1x; <05008> 1x; <06723> 1x; <01571> 1x; <06207> 1x; <07771> 1x; <03524> 1x; <02611> 1x; <06664> 1x; <06530> 1x; <06395> 1x; <01534> 1x; <04599> 1x; <03248> 1x; <01576> 1x; <01362 05869> 1x; <06199> 1x; <03490> 1x; <06135> 1x; <05763> 1x; <04876> 1x; <02781> 1x; <04999> 1x; <01368 02428> 1x; <04800> 1x; <07295> 1x; <07931> 1x; <07186> 1x; <07613> 1x; <06707> 1x; <01349> 1x; <06205> 1x; <03782> 1x; <07711> 1x; <06635> 1x; <02388> 1x; <04496> 1x; <03245> 1x; <03605 07522> 1x; <07561> 1x; <03760> 1x; <07992> 1x; <08003> 1x; <01100> 1x; <04390> 1x; <02940> 1x; <03559> 1x; <0430> 1x; <03209> 1x; <07350> 1x; <02896> 1x; <01023> 1x; <02502> 1x; <06708> 1x; <03467 03467> 1x; <07683> 1x; <07686> 1x; <07717> 1x; <08611> 1x; <02891> 1x; <03022> 1x; <01300> 1x; <06174> 1x; <0753> 1x; <07373> 1x; <01419> 1x; <0548> 1x; <01197> 1x; <07402> 1x; <04399> 1x; <06575> 1x; <04735> 1x; <08604> 1x; <06782> 1x; <05889> 1x;
Greek : <3739> 610x; <846> 281x; <4314> 245x; <2192> 178x; <1519> 104x; <5213> 69x; <18> 54x; <3748> 53x; <2254> 51x; <4160> 49x; <3004> 48x; <3173> 46x; <243> 42x; <166> 42x; <240> 40x; <4100> 40x; <2570> 39x; <1096> 37x; <1510> 37x; <191> 37x; <27> 36x; <1909> 35x; <4413> 34x; <1325> 33x; <2564> 33x; <2198> 32x; <2980> 31x; <4190> 28x; <2064> 28x; <2087> 26x; <3195> 26x; <3956> 25x; <3992> 25x; <1722> 24x; <2521> 24x; <40> 22x; <5101> 21x; <649> 20x; <25> 20x; <1484> 19x; <4103> 18x; <2316> 17x; <5209> 17x; <1342> 17x; <3860> 15x; <302> 15x; <2730> 15x; <3140> 15x; <622> 14x; <1125> 14x; <1520> 13x; <2537> 13x; <2078> 13x; <2556> 13x; <1208> 13x; <4183> 12x; <1410> 12x; <3062> 12x; <3745> 12x; <4434> 11x; <991> 11x; <2309> 11x; <5100> 11x; <2597> 11x; <228> 11x; <1438> 10x; <2596> 10x; <4687> 10x; <5310> 10x; <1453> 10x; <5154> 10x; <3841> 10x; <444> 9x; <1492> 9x; <5108> 9x; <37> 9x; <2036> 9x; <1080> 9x; <3101> 8x; <2541> 8x; <2476> 8x; <2983> 8x; <3501> 8x; <2909> 8x; <154> 7x; <2962> 7x; <1588> 7x; <3498> 7x; <2212> 7x; <1139> 7x; <2478> 7x; <2048> 7x; <3686> 7x; <1097> 7x; <1344> 7x; <3306> 7x; <1941> 7x; <264> 7x; <5046> 7x; <1754> 7x; <3844> 6x; <5259> 6x; <4680> 6x; <1537> 6x; <772> 6x; <4483> 6x; <3187> 6x; <4982> 6x; <345> 6x; <5399> 6x; <4416> 6x; <4238> 6x; <2097> 6x; <599> 6x; <571> 6x; <5083> 6x; <2257> 5x; <80> 5x; <3793> 5x; <4576> 5x; <4245> 5x; <3640> 5x; <2872> 5x; <4052> 5x; <1607> 5x; <1531> 5x; <4098> 5x; <4105> 5x; <2090> 5x; <1623> 5x; <2046> 5x; <2927> 5x; <3756> 5x; <1380> 5x; <3708> 5x; <5093> 5x; <3741> 5x; <544> 5x; <862> 5x; <2784> 5x; <2101> 5x; <4412> 5x; <2513> 5x; <5129> 4x; <1565> 4x; <2424> 4x; <2992> 4x; <5216> 4x; <1538> 4x; <1494> 4x; <1577> 4x; <2248> 4x; <435> 4x; <32> 4x; <4646> 4x; <3754> 4x; <2147> 4x; <3474> 4x; <190> 4x; <615> 4x; <4531> 4x; <4717> 4x; <3699> 4x; <3820> 4x; <1831> 4x; <4095> 4x; <314> 4x; <5023> 4x; <4198> 4x; <2902> 4x; <770> 4x; <455> 4x; <2756> 4x; <169> 4x; <2038> 4x; <4395> 4x; <505> 4x; <5011> 4x; <1861> 4x; <5067> 4x; <4969> 4x; <2877> 3x; <1135> 3x; <4151> 3x; <1401> 3x; <5043> 3x; <3624> 3x; <3936> 3x; <3475> 3x; <1799> 3x; <4102> 3x; <5048> 3x; <1525> 3x; <906> 3x; <5278> 3x; <3778> 3x; <3340> 3x; <504> 3x; <2928> 3x; <4186> 3x; <680> 3x; <2936> 3x; <1632> 3x; <4327> 3x; <514> 3x; <4145> 3x; <3404> 3x; <142> 3x; <3398> 3x; <720> 3x; <1586> 3x; <91> 3x; <3854> 3x; <941> 3x; <4043> 3x; <5452> 3x; <93> 3x; <2334> 3x; <3117> 3x; <94> 3x; <1299> 3x; <4254> 3x; <1330> 3x; <1415> 3x; <2323> 3x; <2545> 3x; <2723> 3x; <2227> 3x; <4386> 3x; <2919> 3x; <4218> 3x; <305> 3x; <4134> 3x; <880> 3x; <2839> 3x; <4156> 3x; <3581> 3x; <3641> 3x; <2817> 3x; <804> 3x; <1391> 3x; <2822> 3x; <2722> 3x; <5349> 3x; <1567> 3x; <2837> 3x; <5235> 3x; <2023> 3x; <5303> 3x; <1658> 3x; <3000> 3x; <1103> 3x; <3918> 3x; <2573> 3x; <3689> 3x; <3866> 3x; <39> 3x; <3528> 3x; <4016> 3x; <3991> 3x; <4972> 3x; <1442> 3x; <3664> 3x; <744> 2x; <1417> 2x; <3126> 2x; <3885> 2x; <2491> 2x; <3384> 2x; <4074> 2x; <782> 2x; <3353> 2x; <3367> 2x; <2409> 2x; <3886> 2x; <15> 2x; <3516> 2x; <5590> 2x; <3360> 2x; <4314 1438> 2x; <5207> 2x; <4991> 2x; <453> 2x; <3551> 2x; <2193> 2x; <1849> 2x; <758> 2x; <4251> 2x; <2786> 2x; <5103> 2x; <4561> 2x; <751> 2x; <129> 2x; <2232> 2x; <1870> 2x; <1482> 2x; <2925> 2x; <4728> 2x; <4550> 2x; <3618> 2x; <3015> 2x; <294> 2x; <5409> 2x; <4937> 2x; <3307> 2x; <4075> 2x; <1321> 2x; <2840> 2x; <1294> 2x; <4008> 2x; <3588> 2x; <2548> 2x; <1064> 2x; <2337> 2x; <2120> 2x; <1781> 2x; <994> 2x; <1832> 2x; <4135> 2x; <2727> 2x; <2680> 2x; <3590> 2x; <5311> 2x; <2107> 2x; <483> 2x; <2532> 2x; <3361> 2x; <2675> 2x; <5533> 2x; <4073> 2x; <681> 2x; <4921> 2x; <3908> 2x; <1266> 2x; <5315> 2x; <630> 2x; <1904> 2x; <1411> 2x; <654> 2x; <2910> 2x; <4819> 2x; <3439> 2x; <5316> 2x; <3441> 2x; <5176> 2x; <1392> 2x; <4905> 2x; <2348> 2x; <2398> 2x; <1263> 2x; <5560> 2x; <1848> 2x; <5318> 2x; <1675> 2x; <3700> 2x; <4342> 2x; <4061> 2x; <5342> 2x; <5308> 2x; <3303> 2x; <2233> 2x; <5130> 2x; <2903> 2x; <5446> 2x; <1308> 2x; <1774> 2x; <5293> 2x; <1764> 2x; <1640> 2x; <3050> 2x; <1313> 2x; <2068> 2x; <3049> 2x; <36> 2x; <2673> 2x; <4222> 2x; <3985> 2x; <4336> 2x; <3870> 2x; <950> 2x; <1449> 2x; <1121> 2x; <50> 2x; <4070> 2x; <5015> 2x; <2106> 2x; <3814> 2x; <5088> 2x; <4059> 2x; <3089> 2x; <2518> 2x; <5242> 2x; <1743> 2x; <517> 2x; <5356> 2x; <1381> 2x; <114> 2x; <4035> 2x; <2346> 2x; <587> 2x; <4185> 2x; <2757> 2x; <952> 2x; <4754> 2x; <5198> 2x; <3172> 2x; <5613> 2x; <1089> 2x; <4119> 2x; <5537> 2x; <299> 2x; <390> 2x; <1679> 2x; <3670> 2x; <4295> 2x; <1374> 2x; <283> 2x; <5244> 2x; <3568> 2x; <227> 2x; <59> 2x; <4352> 2x; <4637> 2x; <1073> 2x; <5558> 2x; <4451> 2x; <1715> 1x; <2264> 1x; <752> 1x; <4012> 1x; <891> 1x; <5257> 1x; <4017> 1x; <268> 1x; <3762> 1x; <3830> 1x; <4671> 1x; <3450> 1x; <4233> 1x; <258> 1x; <2443> 1x; <1092> 1x; <746> 1x; <749> 1x; <3617> 1x; <4091> 1x; <4377> 1x; <3735> 1x; <1015> 1x; <1733> 1x; <4613> 1x; <5376> 1x; <189> 1x; <2455> 1x; <3144> 1x; <3839> 1x; <1174> 1x; <3930> 1x; <2453> 1x; <3701> 1x; <1672> 1x; <915> 1x; <1118> 1x; <5220> 1x; <3153> 1x; <1866> 1x; <3137> 1x; <408> 1x; <291> 1x; <3773> 1x; <4720> 1x; <559> 1x; <2267> 1x; <5170> 1x; <4069> 1x; <4504> 1x; <799> 1x; <5378> 1x; <3650> 1x; <4983> 1x; <4396> 1x; <2385> 1x; <3110> 1x; <11> 1x; <652> 1x; <5228> 1x; <3564> 1x; <110> 1x; <4758> 1x; <1203> 1x; <5371> 1x; <682> 1x; <2100> 1x; <1105> 1x; <2279> 1x; <3461> 1x; <935> 1x; <2939> 1x; <2959> 1x; <4571> 1x; <1050> 1x; <2342> 1x; <3309> 1x; <1121 1492> 1x; <2935> 1x; <2119> 1x; <4284> 1x; <5426> 1x; <1131 5225> 1x; <1967> 1x; <3781> 1x; <520> 1x; <1857> 1x; <2572> 1x; <5188> 1x; <4191> 1x; <2551> 1x; <101> 1x; <1223 3739> 1x; <4889> 1x; <4454> 1x; <5306> 1x; <1161> 1x; <3037> 1x; <3634> 1x; <2325> 1x; <2127> 1x; <3825> 1x; <2560> 1x; <3583> 1x; <79> 1x; <607> 1x; <2121> 1x; <5217> 1x; <2405> 1x; <5487> 1x; <1271> 1x; <3983> 1x; <4147> 1x; <63> 1x; <134> 1x; <2749> 1x; <1480> 1x; <4675> 1x; <1485> 1x; <762> 1x; <2540> 1x; <2511> 1x; <899> 1x; <1260> 1x; <3861> 1x; <3977> 1x; <1070> 1x; <2672> 1x; <1908> 1x; <4085> 1x; <5240> 1x; <2440> 1x; <5172> 1x; <1084> 1x; <5052> 1x; <2830> 1x; <1209> 1x; <1911> 1x; <2853> 1x; <3593> 1x; <1706> 1x; <2228> 1x; <3784> 1x; <2081> 1x; <335> 1x; <5535> 1x; <2528> 1x; <3304> 1x; <5442> 1x; <82> 1x; <1419> 1x; <4750> 1x; <4780> 1x; <1950> 1x; <5124> 1x; <2343> 1x; <1746> 1x; <413> 1x; <4219> 1x; <2378> 1x; <2719> 1x; <450> 1x; <722> 1x; <888> 1x; <1767> 1x; <5290> 1x; <3982> 1x; <1025> 1x; <102> 1x; <4811> 1x; <2425> 1x; <3834> 1x; <2661> 1x; <4392> 1x; <4053> 1x; <2885> 1x; <5400> 1x; <4766> 1x; <3724> 1x; <1850> 1x; <1247> 1x; <1265> 1x; <4912> 1x; <3817> 1x; <2159> 1x; <2836> 1x; <3149> 1x; <824> 1x; <4870> 1x; <2991> 1x; <797> 1x; <4862> 1x; <3757> 1x; <1860> 1x; <242> 1x; <2390> 1x; <5501> 1x; <565> 1x; <1427> 1x; <3799> 1x; <701> 1x; <4319> 1x; <2318> 1x; <218> 1x; <4827> 1x; <5053> 1x; <4026> 1x; <2300> 1x; <1287> 1x; <377> 1x; <4957> 1x; <2808> 1x; <2067> 1x; <353> 1x; <2126> 1x; <1560> 1x; <4097> 1x; <2392> 1x; <1729> 1x; <2290> 1x; <3661> 1x; <3791> 1x; <3980> 1x; <2516> 1x; <1237> 1x; <4644> 1x; <564> 1x; <4293> 1x; <2751> 1x; <2524> 1x; <1331> 1x; <2250> 1x; <4367> 1x; <203> 1x; <5002> 1x; <4130> 1x; <2117> 1x; <5021> 1x; <1110> 1x; <1994> 1x; <234> 1x; <1876> 1x; <868> 1x; <3948> 1x; <3909> 1x; <3579> 1x; <57> 1x; <5225> 1x; <3673> 1x; <3052> 1x; <5177> 1x; <4612> 1x; <775> 1x; <5384> 1x; <3511> 1x; <1772> 1x; <4851> 1x; <4876> 1x; <5087> 1x; <926> 1x; <1276> 1x; <2171> 1x; <2207> 1x; <337> 1x; <2867> 1x; <2795> 1x; <2641> 1x; <196> 1x; <4057> 1x; <2987> 1x; <4997> 1x; <4126> 1x; <1230> 1x; <5065> 1x; <970> 1x; <3410> 1x; <126> 1x; <3667> 1x; <5074> 1x; <2062> 1x; <819> 1x; <5449> 1x; <489> 1x; <279> 1x; <1341> 1x; <2716> 1x; <202> 1x; <4163> 1x; <948> 1x; <5055> 1x; <4920> 1x; <4266> 1x; <266> 1x; <2538> 1x; <2349> 1x; <3611> 1x; <497> 1x; <2045> 1x; <5245> 1x; <5337> 1x; <4111> 1x; <1922> 1x; <801> 1x; <1589> 1x; <5252> 1x; <572> 1x; <436> 1x; <1033> 1x; <3679> 1x; <2144> 1x; <4869> 1x; <1978> 1x; <5542> 1x; <2129> 1x; <172> 1x; <4601> 1x; <2104> 1x; <2744> 1x; <3981> 1x; <3761> 1x; <837> 1x; <1405> 1x; <350> 1x; <5448> 1x; <4240> 1x; <3843> 1x; <1111> 1x; <4453> 1x; <371> 1x; <1244> 1x; <2278> 1x; <214> 1x; <5224> 1x; <807> 1x; <135> 1x; <2154> 1x; <1328> 1x; <1626> 1x; <5543> 1x; <5548> 1x; <3076> 1x; <2175> 1x; <2585> 1x; <3910> 1x; <3811> 1x; <3756 4729> 1x; <4729> 1x; <2086> 1x; <278> 1x; <4214> 1x; <3469> 1x; <4904> 1x; <4279> 1x; <411> 1x; <3397> 1x; <3345> 1x; <2487> 1x; <4258> 1x; <96> 1x; <4915> 1x; <3922> 1x; <4275> 1x; <2964> 1x; <4300> 1x; <4287> 1x; <2896> 1x; <5605> 1x; <387> 1x; <4152> 1x; <315> 1x; <2820> 1x; <4309> 1x; <4276> 1x; <5499> 1x; <2026> 1x; <421> 1x; <575> 1x; <1198> 1x; <2737> 1x; <2831> 1x; <4883> 1x; <4656> 1x; <4387> 1x; <5351> 1x; <2813> 1x; <151> 1x; <175> 1x; <2931> 1x; <1651> 1x; <5319> 1x; <1398> 1x; <1728> 1x; <2754> 1x; <725> 1x; <2032> 1x; <1919> 1x; <2709> 1x; <2473> 1x; <1104> 1x; <4748> 1x; <1973> 1x; <4121> 1x; <1184> 1x; <606> 1x; <1213> 1x; <2427> 1x; <613> 1x; <3884> 1x; <4086> 1x; <4812> 1x; <886> 1x; <341> 1x; <4886> 1x; <3842> 1x; <4506> 1x; <167> 1x; <2442> 1x; <700> 1x; <2156> 1x; <3182> 1x; <4291> 1x; <3560> 1x; <813> 1x; <3642> 1x; <591> 1x; <5229> 1x; <4020> 1x; <2569> 1x; <562> 1x; <1624> 1x; <3150> 1x; <3316> 1x; <1818> 1x; <423> 1x; <3504> 1x; <4893> 1x; <1921> 1x; <579> 1x; <4684> 1x; <2691> 1x; <248> 1x; <482> 1x; <650> 1x; <3543> 1x; <983> 1x; <2225> 1x; <676> 1x; <83> 1x; <5581> 1x; <422> 1x; <3718> 1x; <3687> 1x; <475> 1x; <2221> 1x; <5467> 1x; <865> 1x; <1744> 1x; <4987> 1x; <2315> 1x; <893> 1x; <3007> 1x; <410> 1x; <5358> 1x; <3151> 1x; <150> 1x; <692> 1x; <4246> 1x; <4247> 1x; <2567> 1x; <4992> 1x; <2214> 1x; <3326> 1x; <316> 1x; <5368> 1x; <2818> 1x; <2816> 1x; <3010> 1x; <1738> 1x; <506> 1x; <1024> 1x; <852> 1x; <5219> 1x; <1421> 1x; <1128> 1x; <5047> 1x; <5461> 1x; <4178> 1x; <2111> 1x; <1090> 1x; <4136> 1x; <276> 1x; <2703> 1x; <205> 1x; <1075> 1x; <5563> 1x; <1166> 1x; <1095> 1x; <39 39> 1x; <3840> 1x; <985> 1x; <2683> 1x; <1945> 1x; <245> 1x; <553> 1x; <4334> 1x; <4372> 1x; <5398> 1x; <2662> 1x; <1796> 1x; <3804> 1x; <3499> 1x; <382> 1x; <1545> 1x; <324> 1x; <4029> 1x; <2139> 1x; <872> 1x; <3935> 1x; <4205> 1x; <3868> 1x; <761> 1x; <2102> 1x; <2654> 1x; <2558> 1x; <1252> 1x; <4494> 1x; <5014> 1x; <2742> 1x; <1721> 1x; <2657> 1x; <448> 1x; <2006> 1x; <2245> 1x; <2287> 1x; <2718> 1x; <3428> 1x; <270> 1x; <263> 1x; <5432> 1x; <412> 1x; <4303> 1x; <3152> 1x; <738> 1x; <97> 1x; <1223> 1x; <1784> 1x; <569> 1x; <934> 1x; <703> 1x; <2298> 1x; <1653> 1x; <5613 1223> 1x; <2555> 1x; <17> 1x; <878> 1x; <581> 1x; <4239> 1x; <2559> 1x; <2289> 1x; <1954> 1x; <111> 1x; <2093> 1x; <2841> 1x; <3958> 1x; <262> 1x; <2900> 1x; <3199> 1x; <5612> 1x; <4731> 1x; <4899> 1x; <2472> 1x; <2150> 1x; <3819> 1x; <3169 1391> 1x; <850> 1x; <765> 1x; <2669> 1x; <459> 1x; <2706> 1x; <249> 1x; <1792> 1x; <1643> 1x; <5246> 1x; <3068> 1x; <1506> 1x; <4280> 1x; <5119> 1x; <4500> 1x; <4328> 1x; <793> 1x; <113> 1x; <4740> 1x; <3366> 1x; <4455> 1x; <3186> 1x; <516> 1x; <5383> 1x; <4158> 1x; <3022> 1x; <3431> 1x; <4448> 1x; <4072> 1x; <3653> 1x; <1667> 1x; <5143> 1x; <1210> 1x; <1311> 1x; <2789> 1x; <2767> 1x; <929> 1x; <3691> 1x; <2222> 1x; <1127> 1x; <2847> 1x; <4203> 1x; <2367> 1x; <3045> 1x; <5094> 1x; <5079> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<0834> 4051 (dari 5502)
rva 'aher
Definisi : --relative part., conj (relative particle, conjunction)-- 1) (relative part.) 1a) which, who 1b) that which 2) (conj) 2a) that (in obj clause) 2b) when 2c) since 2d) as 2e) conditional if
Dalam TB : yang 4021, seperti 114, karena 110, di mana 59, ke mana 54, bahwa 40, sebab 32, tempat 31, sampai 23, ketika 22, supaya 22, telah 20, bagaimana 17, Seperti 16, Ketika 15, Karena 14, sehingga 14, apa 14, walaupun 12, Yang 11, ke manapun 11, siapa 11, apabila 11, kalau 10, kepunyaan 9, dari mana 8, Sebab 7, yakni 7, Sebagaimana 6, kepala 5, Siapa 5, di 4, Apabila 4, mana 4, selama 4, pada waktu 4, sebagaimana 3, jika 3, sebelum 3, manapun 3, setelah 3, apa yang 3, dari 3, waktu 3, kepada siapa 3, Apa 3, dengan 3, betapa 3, kepunyaannya 3, Kalau 3, di sana 3, Oleh karena 3, sesuai 3, di mana saja 3, miliknya 2, arah mana 2, milik 2, Walaupun 2, maka 2, sejak 2, Bila 2, Jika 2, siapa yang 2, dengan demikian 2, yaitu 2, dari mereka 2, yang empunya 2, oleh karena 2, sesuai dengan 2, Sekalipun 2, hingga 2, oleh sebab 2, Sejak 2, banyaknya 1, bukankah 1, asal 1, bila 1, barang-barang 1, biarpun 1, Sementara 1, Demi 1, Di mana 1, Kepunyaan-Nya 1, Mereka 1, Barzilai 1, Barangsiapa 1, Adapun 1, Apa yang 1, Bagaimanapun 1, Bahwa 1, Pada waktu 1, Pula 1, Setiap kali 1, Setiap orang 1, Siapa yang 1, Terserah 1, Setelah 1, dari padanya 1, Sampai 1, Sebab itu 1, Segera 1, Selama 1, Waktu 1, ke tengah-tengah 1, seperti yang 1, seolah-olah 1, sesudah 1, sungguh 1, tatkala 1, sungguhpun 1, selama itu 1, sekalipun 1, seakan-akan 1, sama 1, sebaliknya 1, seberapa 1, segala tempat 1, tempatmu 1, tempatnya 1, yang demikian 1, yang dari mana 1, yang ke antaranya 1, yang kepada-Nya 1, yang melekat 1, untuk 1, tindakannya 1, terhadap 1, tentang siapa 1, terhadap siapa 1, tetapi 1, tiap-tiap 1, saat 1, pesan 1, isinya 1, halus 1, kandungku 1, ke antaranya 1, yang terletak 1, dipunyai 1, di situlah 1, demikianlah 1, dekat 1, dengan mana 1, di dalam 1, di manapun 1, kemana 1, kemudian 1, pada 1, olehmu 1, padahal 1, pemilik 1, perihal 1, namun 1, mereka 1, letaknya 1, kepadanya 1, lumbung 1, mengapa 1, menurut 1, dari sana 1
<0413> 2122 (dari 5502)
la 'el (but only used in the shortened constructive form la 'el
Definisi : --prep (preposition)-- 1) to, toward, unto (of motion) 2) into (limit is actually entered) 2a) in among 3) toward (of direction, not necessarily physical motion) 4) against (motion or direction of a hostile character) 5) in addition to, to 6) concerning, in regard to, in reference to, on account of 7) according to (rule or standard) 8) at, by, against (of one's presence) 9) in between, in within, to within, unto (idea of motion to)
Dalam TB : kepada 2115, ke 730, kepadanya 320, kepadaku 298, kepadamu 184, di 113, menghadap 79, ke dalam 79, dengan 70, terhadap 51, mendapatkan 46, kepada-Ku 44, melawan 40, pada 40, kepada-Mu 39, untuk 31, atas 29, tentang 29, di atas 25, kepada-Nya 24, dalam 23, mengenai 22, dekat 21, menyerang 19, ke atas 17, dari 16, menghampiri 14, karena 13, ke arah 12, menimpa 11, menuju 10, di dalam 10, bagi 10, di hadapan 9, lawanmu 8, Kepada-Mu 7, mendatangi 7, sampai 7, sama 7, kepada-Mulah 7, oleh 7, akan 6, di depan 6, Kepada 5, memasuki 5, menghadapi 5, ke mari 4, Pada 4, menjadi 4, Ke 4, berhadapan muka 4, di antara 4, Di 4, di bawah 4, mendekati 4, demi 4, di dalamnya 3, di dekat 3, beserta 3, berpandang-pandangan 3, menentang 3, ke hadapan 3, menurut 3, ke mana 3, berhadapan 3, menemui 3, menjadi lawanmu 3, dari antara 2, di tengah 2, di sisi 2, lurus 2, kuperhatikan 2, ikutlah 2, ke dekat 2, dari pada 2, lawan 2, dari padanya 2, mendengarkan 2, padamu 2, oleh karena 2, Untuk 2, menghiraukan 2, perihal 2, perkataan 2, Dengan 2, sepanjang 2, satu 2, mengancam 2, menjelang 2, memperhatikannya 2, membelakangi 2, membawa 2, Kauperhatikan 1, bertepuk tangan 1, dari dekatnya 1, di antaramu 1, Kepada-Nya 1, Karena 1, Dalam 1, Berhadap-hadapan 1, di hadapannya 1, di hadapan-Nya 1, bujukannya 1, Hampirilah 1, Hadapilah 1, Mengenai 1, Menurut 1, dari padaku 1, bagi-Mu 1, atasmu 1, bagiku 1, bagimu 1, berbatasan dengan 1, berbatasan 1, apabila 1, Untukmu 1, Tentang 1, Sebab 1, bersama-sama 1, Terhadap 1, bersama 1, denganmu 1, dan 1, di pinggir 1, kepada-Kulah 1, menjamah 1, menjadi satu 1, menjawabnya 1, menjumpai 1, menyerbu 1, menyelamatkan 1, menjadi milik 1, menjadi lawan 1, mengerumuni 1, mengepung 1, menghadap ke 1, menghampirinya 1, menginginkan 1, mengikuti 1, menyinggung 1, pada-Mu 1, terdapat 1, sesuai 1, tertimpa 1, terus ke 1, waktu-waktu tertentu 1, untukmu 1, serta 1, sampai ke 1, pada-Nya 1, pada-Mulah 1, padaku 1, padanyalah 1, saling 1, perbatasan 1, mengepalai 1, mengejar 1, ke depan 1, ke arah barat 1, ke manapun 1, ke samping 1, keduanya 1, ke sampingnya 1, kauhampiri 1, hampirilah 1, di tepi 1, di tengah-tengah 1, didatangkan kepada 1, dihampirinyalah 1, hampiri 1, diikuti 1, keluar 1, yang 1, memerangi 1, memanggil 1, memperhatikan 1, mempertimbangkannya 1, mendapatkannya 1, menambahi 1, melihat 1, melanda 1, kepala atas 1, kepadamulah 1, kuhampiri 1, lewat 1, makin lama kuat 1, di sana 1
<05921> 291 (dari 5778)
le `al
Definisi : prep 1) upon, on the ground of, according to, on account of, on behalf of, concerning, beside, in addition to, together with, beyond, above, over, by, on to, towards, to, against 1a) upon, on the ground of, on the basis of, on account of, because of, therefore, on behalf of, for the sake of, for, with, in spite of, notwithstanding, concerning, in the matter of, as regards 1b) above, beyond, over (of excess) 1c) above, over (of elevation or pre-eminence) 1d) upon, to, over to, unto, in addition to, together with, with (of addition) 1e) over (of suspension or extension) 1f) by, adjoining, next, at, over, around (of contiguity or proximity) 1g) down upon, upon, on, from, up upon, up to,, towards, over towards, to, against (with verbs of motion) 1h) to (as a dative) conj 2) because that, because, notwithstanding, although
Dalam TB : di atas 436, pada 356, di 347, atas 343, kepada 286, karena 228, terhadap 177, ke atas 170, melawan 153, dari 134, dalam 132, ke 122, dengan 88, tentang 85, bagi 67, di atasnya 63, kepadanya 51, mengenai 50, kepadamu 50, di tepi 43, menyerang 43, menimpa 41, untuk 40, dekat 40, atasmu 37, Itulah sebabnya 36, Sebab itu 33, meliputi 31, mengepalai 28, mengawasi 28, menurut 26, padanya 24, ke dalam 23, itulah sebabnya 22, dari pada 22, sesuai 20, mengatasi 19, beserta 19, kepadaku 18, atasnya 18, ke atasnya 17, Di atas 16, di dalam 16, mengepung 15, Karena 15, di depan 15, di samping 15, sebab 14, di dekatnya 14, Menurut 14, dari padaku 13, melindungi 13, kepala 12, oleh 12, menentang 11, Berbatasan dengan 11, sebab itu 11, bagimu 11, meninggalkan 11, demi 11, Pada 11, oleh sebab itu 10, padamu 9, melawannya 9, di dekat 9, Berdekatan 9, Terhadap 8, dari padanya 8, kepada-Ku 8, Di 8, ke atasmu 8, baginya 8, dari padamu 8, berdasarkan 8, dari pada-Ku 8, oleh karena 8, di dalamnya 7, di bawah 7, di atasmu 7, kepada-Nya 7, melalui 7, menghukum 7, berdekatan 7, Atas 7, di sana 6, atasku 6, menudungi 6, menghadap 5, mengepungnya 5, kepada-Mu 5, menghinggapi 5, menutupi 5, mengurus 5, mendatangi 5, padaku 5, bagiku 5, karenanya 4, kena 4, Oleh sebab itu 4, Kepada 4, sehidangan 4, sampai 4, lawanmu 4, menyergap 4, sepanjang 4, menguasai 4, menjadi kepala 4, berlutut 4, di hadapan-Ku 4, memerangi 4, melebihi 4, diduduki 4, melampaui 4, menyerangnya 4, di muka 3, Mengenai 3, ditidurinya 3, lawan 3, di hadapan 3, memerintah 3, menanggung 3, dipakainya 3, Dalam 3, Di atasnya 3, dari atas 3, terhadapmu 3, didudukinya 3, tepi 3, menghadapi 3, di tentangan 3, di antara 3, akan 3, di situ 3, Untuk 3, seperti 3, Sesuai 3, di sampingnya 3, melintasi 3, di sebelah 3, mengendarai 3, dipakai 3, pakai 2, di atasku 2, melingkupi 2, ke mari 2, melewati 2, besertanya 2, ke luar 2, ke mana 2, timur 2, pemimpin 2, ke arah 2, Kepada-Mulah 2, Dari 2, Ke 2, sekeliling 2, lebih tinggi 2, tertelungkup 2, hutang 2, untuk menangkap 2, terhadapnya 2, kedudukan 2, maka 2, panglima 2, memimpin 2, menenangkan 2, oleh karena itu 2, dipeluknyalah 2, menekan 2, Menggantikan 2, di luar 2, menunggang 2, disangga oleh 2, menumpang 2, Apakah sebabnya 2, bagi-Nya 2, bagi-Ku 2, menghampiri 2, di sebelah timur 2, mengerumuni 2, menjantani 2, Oleh karena itu 2, Sebab 2, mendekap 2, membela 2, di depannya 2, berisi 2, membantah 2, memakai 2, oleh sebab 2, meluap 2, memeluk 2, berperang melawan 2, Tentang 2, di hadapan-Mu 2, di hadapannya 2, memeranginya 2, mempertahankan 2, memperhatikan 2, memperhatikannya 2, di sekeliling 1, di bawahnya 1, Di antara 1, Apabila 1, di mana 1, Beserta 1, di dekat-Nya 1, di depanmu 1, di luarnya 1, di pinggir 1, Dengan 1, di samping itu 1, di seberang 1, dalam keadaan 1, bercucuran 1, berbatasan 1, bangun berdiri 1, baik 1, Meskipun 1, di tubuhmu 1, berikat 1, berhutang 1, berhadapan 1, berdiri 1, Namun demikian 1, Oleh 1, Sebagai pengawas-pengawas 1, untuk menangkapnya 1, Terhadapnya 1, Sesuai dengan 1, Sebab itukah 1, atau 1, Oleh itu 1, Oleh karena 1, Oleh sebab itulah 1, Pengawasan atas 1, berkenaan dengan 1, berlaku 1, Di samping 1, Di tepi 1, Kepada-Mu 1, Kepadamu 1, Di pinggir 1, dekat-dekat 1, Di bawah 1, Di dalam 1, untuk melindungi 1, Di dekatnya 1, dari dalamnya 1, dari bawah 1, bertanggung jawab 1, bersisi dengan 1, berperang melawannya 1, berlututlah 1, bertugas 1, bukankah 1, dari atasnya 1, Selain 1, Maka dari itu 1, Di atasnyalah 1, kelebihanmu dari pada 1, menungging 1, menutup 1, menyadari 1, menunggangnya 1, menungganginya 1, menjunjung 1, menunggangi 1, menyelubungi 1, menyentuh 1, menyusur 1, merampasi 1, merangkak 1, menyinari 1, menyertai 1, menyerangmu 1, menyerbu 1, menjaga 1, menjadikannya 1, mengelilingi 1, mengerumuninya 1, menggantikan 1, mengarungi 1, mengalir lewat 1, menerangi 1, mengalahkannya 1, menggedor-gedor 1, menggugat 1, menjadi pengapitnya 1, menjadi tugas 1, menjadi 1, mengurung 1, mengimpit 1, mengiringi 1, mereka 1, merindukan 1, tanggungan 1, telentang 1, tempat 1, tanggung jawabmu 1, supaya 1, setimpal dengan 1, sujud 1, tepinya 1, terhadap-Mu 1, tidak tanggung-tanggung 1, tuanku 1, tulang-tulang 1, tiba 1, tertuju 1, terlalu 1, tertimpa 1, sesuai dengan 1, selang beberapa waktu 1, pada waktu 1, pada-Nya 1, penguasa 1, olehmu 1, naik 1, mewajibkan diri 1, milik-Ku 1, perihal 1, puncak 1, sejak 1, sekelilingku 1, sehingga 1, sebelum 1, sampai bagian 1, sebelah 1, menenangkan hati 1, mendudukinya 1, dorongan 1, ganti semuanya 1, harus 1, ditudungi 1, ditiduri 1, ditegakkannya 1, ditegakkannyalah 1, kami 1, kautunggangi 1, ke hadapan-Nya 1, ke sana 1, ke sini 1, ke dekatnya 1, ke dalamnya 1, ke antara 1, ke atasku 1, ditandai dengan 1, disertai 1, dihinggapi 1, dijaganya 1, dikenakan 1, digendong 1, dibubuhinya 1, dibuat 1, dibubuhi 1, dikenakannya 1, dikenakannyalah 1, diselubunginyalah 1, diserahi tugas 1, diperhatikan-Nya 1, diperanginyalah 1, diliputi 1, dipakai untuk 1, ke situ 1, kedatangan-Nya 1, memberati 1, membujuk 1, membusukkan 1, memasungkan 1, memandang 1, melihat 1, meliputinya 1, memeriksa 1, menangkap 1, mendengar 1, mendesak 1, mendiaminya 1, mendekatinya 1, mendapatkan 1, menaruh 1, mencelakakan 1, melewatinya 1, melempari 1, kepala atas 1, kepunglah 1, lebih dahulu 1, kepada-Mulah 1, yang 1, tutup 1, kendati 1, lebih dari pada 1, lebih lama 1, melayani 1, melekat padanya 1, melawanmu 1, melaluinya 1, lewat 1, masih hidup 1, diangkat sebagai ketuamu 1
<01768> 154 (dari 346)
yd diy (Aramaic)
Definisi : --mark of relation, mark of genitive, conj (mark of relation, mark of genitive, conjunction)-- part of relation 1) who, which, that mark of genitive 2) that of, which belongs to, that conj 3) that, because
<01961> 62 (dari 3560)
hyh hayah
Definisi : --v (verb)-- 1) to be, become, come to pass, exist, happen, fall out 1a) (Qal) 1a1) ----- 1a1a) to happen, fall out, occur, take place, come about, come to pass 1a1b) to come about, come to pass 1a2) to come into being, become 1a2a) to arise, appear, come 1a2b) to become 1a2b1) to become 1a2b2) to become like 1a2b3) to be instituted, be established 1a3) to be 1a3a) to exist, be in existence 1a3b) to abide, remain, continue (with word of place or time) 1a3c) to stand, lie, be in, be at, be situated (with word of locality) 1a3d) to accompany, be with 1b) (Niphal) 1b1) to occur, come to pass, be done, be brought about 1b2) to be done, be finished, be gone
Dalam TB : menjadi 659, ada 325, terjadi 103, datanglah 88, adalah 69, mempunyai 60, akan 53, datang 47, ialah 42, Ketika 39, menyertai 36, maka 33, tinggal 27, Maka 25, mendapat 23, jadilah 23, terjadilah 23, ketika 18, sehingga 18, Setelah 16, berlaku 15, sesudah 15, Datanglah 14, Jadilah 13, mengadakan 13, menimpa 11, Ada 10, mencapai 10, terdapat 9, Biarlah 9, berada 9, berakhir 9, tetap 9, kena 9, Adapun 8, sudah 8, turun 8, telah 8, merupakan 7, tertimpa 7, haruslah 7, biarlah 6, jadi 6, kawin 6, hidup 6, termasuk 6, ditentukan 6, seperti 5, beroleh 5, apabila 5, Kiranya 5, tinggallah 5, Apabila 5, dibuat 5, Jadi 5, sedang 5, dianggap 5, Segera 5, dipakai 5, dahulu 5, masih 5, bagi 5, menjadikan 4, memakai 4, tumbuh 4, memukul 4, jadinya 4, bersuami 4, Demikianlah 4, berjumlah 4, Pada 4, terletak 4, Sesudah 4, bermaksud 4, hinggap 4, berlakulah 3, timbul 3, berpaut 3, tadinya 3, Menjelang 3, Sedang 3, meliputi 3, takluk 3, setelah 3, memihak 3, berkuasa 3, Pada waktu 3, menaruh 3, seiras 3, diam 3, yakni 3, menimbulkan 3, adalah bagian 3, turunlah 3, tiba 3, mulai 3, dijadikan 3, kepunyaan 3, memegang 2, memerangi 2, menanggung 2, dipergunakan 2, diperbuat 2, bersetubuh 2, memilikinya 2, memerintah 2, ditempatkan 2, kelihatan 2, dihinggapi 2, demikian 2, yang 2, kedengaranlah 2, juga 2, dianggapnya 2, kaupunyai 2, empunya 2, lahir 2, melekat 2, dimasukinya 2, berundinglah 2, melawan 2, melakukan 2, dikenakan 2, lewat 2, maksudmu 2, membawa 2, berhak 2, tidak ada 2, terdengarlah 2, sampai 2, Terjadilah 2, menjadi kepunyaan 2, tercenganglah 2, Tatkala 2, menjelang 2, menuju 2, menyelidiki 2, ambil 2, menyebabkan 2, pernah 2, tetap tinggal 2, Pada suatu kali 2, berdiri 2, Sebab 2, mengalami 2, menganggap 2, mengeluarkan 2, Baru saja 2, waktu 2, sesungguhnya menjadi 2, menerima 2, mengembara 2, semula 2, menghinggapi 2, selesailah 2, berilah 2, timbullah 2, supaya 2, menghadap 2, Lindungilah 1, dicurahkan 1, dibuatnya 1, dibandingkan 1, dibiarkan 1, dibantunya 1, diberikan 1, Kuberikan 1, dihitung 1, diliputi 1, Benar 1, Bencana mengidamkan 1, dilekatkan 1, dimakan 1, dimilikinya 1, ADALAH 1, dipercakapkan 1, dinyatakan 1, dilakukan 1, dikaruniakan 1, diderita 1, didapati 1, Kemudian pada waktu 1, Keadaan 1, digabungkan 1, Berlakulah 1, diangkat 1, Itulah 1, didapat 1, dengan 1, bersuamikan 1, berbunyi 1, bersiap-siaplah 1, bersumpah 1, bertanggung jawab 1, begitulah 1, bekerja 1, berbuat 1, bersiap-siap 1, bergabung 1, berkemah 1, berlalulah 1, berkurang 1, berkeliaran 1, beristeri 1, bergaul 1, bergelimpangan 1, diperlukan 1, banyaknya 1, bilamana 1, berlabuh 1, Waktu 1, demikianlah 1, di tengah-tengahmu 1, Suatu kali 1, Selang 1, diamlah 1, diadakanlah 1, adakah 1, dekat 1, bagian 1, bangkitlah 1, condong 1, bagaikan 1, apa-apakan 1, alami 1, datangpun 1, anggap 1, Sekali peristiwa 1, kelakuanmu 1, milik 1, miliki 1, nanti 1, mewarisi 1, merayakan 1, merajalela 1, merampas 1, nyata 1, pada waktu itu 1, sebagai 1, segera 1, pura-pura 1, punya 1, pakai 1, pernah ada 1, menyimpang 1, menyembuhkan 1, mengikuti 1, menguasainya 1, menghamburkan 1, menggerakkan 1, mengancam 1, mengepungnya 1, menguntungkannya 1, menikam 1, menyangka 1, menyanyikan 1, menutupi 1, menurut 1, menjadi kuasa 1, menjadi milikku 1, selesai 1, semestinya 1, teruntuk 1, tetap ada 1, tetap padanya 1, tertumpah 1, tertulis 1, tersiar 1, tertanggung 1, tetapi 1, tidak dapat 1, usahlah 1, yaitu 1, turut-turut 1, tunjukkanlah 1, tidak menyertai 1, tinggal tersimpan 1, terpendam 1, ternyata 1, terasa 1, terbit 1, tampil 1, seumpama 1, seolah-olah sama 1, serupa 1, terdiri dari 1, terhampar 1, terletaklah 1, terlibat 1, terlaksana 1, terkenal 1, terjatuh 1, terjerumus 1, mengalami kesusahan 1, mengakibatkan 1, hinggaplah 1, ibarat 1, ingin 1, hilang lenyap 1, hendaknya 1, hadir 1, hendaklah 1, itulah 1, jabatannya 1, kaumiliki 1, keadaan 1, kaubawa 1, kauambil 1, jatuh 1, julur-jalar 1, goyah 1, faedahnya 1, disediakan 1, diselesaikan 1, dirawat 1, dirasuk 1, dipimpinnya 1, dipukul 1, ditahan 1, ditanggungkan 1, ditumbuhkan 1, diuntukkan 1, ditopang 1, ditimpa 1, ditaruh 1, ditera 1, keadaanku 1, keadaanmu 1, memperlihatkan 1, mempersembahkan 1, memperhambakan diri 1, membuat 1, memberikan 1, membiarkan 1, mendapatnya 1, mendatangkan 1, menentukan 1, mengacungkan 1, menemui 1, menemani 1, menderita 1, mendesak 1, membatu 1, membangkitkan 1, kuperoleh 1, lalu 1, kujadikan 1, kepunyaan-Ku 1, kelak 1, kemudian 1, lamanya 1, lelah 1, memakan 1, memanjatkan 1, melindungi 1, melanjutkan 1, masuk 1, melakukannya 1, dipikirkannya 1
<05560> 51 (dari 53)
tlo coleth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) fine flour
Dalam TB : tepung yang terbaik 51, terbaik 1
<06440> 50 (dari 2128)
Mynp paniym pl. (but always as sing.) of an unused noun hnp paneh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) face 1a) face, faces 1b) presence, person 1c) face (of seraphim or cherubim) 1d) face (of animals) 1e) face, surface (of ground) 1f) as adv of loc/temp 1f1) before and behind, toward, in front of, forward, formerly, from beforetime, before 1g) with prep 1g1) in front of, before, to the front of, in the presence of, in the face of, at the face or front of, from the presence of, from before, from before the face of
Dalam TB : di hadapan 282, di depan 170, muka 86, karena 60, depan 58, mukanya 49, kepada 48, terhadap 44, di hadapan-Ku 42, ke hadapan 38, menghadap 37, sebelum 36, hadapan 34, di hadapan-Mu 33, menghadapi 32, di hadapan-Nya 30, mendahului 29, wajah-Mu 27, oleh 25, di depanmu 25, di depannya 24, mukamu 23, kepadamu 23, depanmu 19, mukaku 18, wajah-Ku 17, ke depan 16, wajah-Nya 14, hadapan-Ku 14, lebih dahulu 13, dahulu 13, permukaan 11, di hadapanmu 11, di hadapannya 11, dari 11, timur 10, hadirat 10, hadapanmu 10, depannya 9, hadapan-Nya 9, hadapan-Mu 8, berhadapan muka 8, ke hadapan-Mu 6, menentang 6, dari depanmu 6, di muka 6, Di depan 6, bagi 6, Di hadapan 6, berhadapan 5, di depanku 5, wajah 5, dari pada 5, terbuka 5, melayani 4, mendahuluinya 4, ke hadapan-Nya 4, Dahulu 4, sebelah depan 4, di tentangan 4, di hadapanku 4, pada 4, sebelumnya 4, hadapannya 4, menghadapinya 3, tertelungkup 3, meninggalkan 3, oleh karena 3, berniat 3, ditiup 3, mengepalai 3, memihak 3, roti sajian 3, sebelah timur 3, wajahnya 3, di bawah pengawasan 3, ke 3, di sebelah timur 3, permintaanmu 3, Sebelum 3, di 3, mendampingi 2, memimpin 2, dari hadapan 2, memukul mundur 2, kepada-Ku 2, dihadapkannya 2, menantikan 2, disebabkan 2, kepada-Nya 2, meliputi 2, dengan 2, kulayani 2, depan mata 2, memandang bulu 2, di bawah pimpinan 2, membelakangi 2, hadirat-Ku 2, kepadanya 2, kepalanya 2, wajahmu 2, menemui 2, rupa 2, Di depannya 2, sajian 2, menjadi pemimpinmu 2, sebelah dalam 2, sebelah 2, bagi-Mu 2, permintaanku 2, Memandang bulu 2, mulut 2, mendampinginya 2, tanahnya 2, akan 2, penolongku 2, seperti 2, menjelang 2, bulu 2, selama 2, mengelakkan 2, seberang 2, menerima 2, mengadu tenaga 2, berhadap-hadapan 2, mengadu tenagalah 2, berbatasan 2, berbatasan dengan 2, timbal 1, dikemukakan 1, Ia sendiri 1, Karena 1, Kulihat 1, Mendahului-Nya 1, untuk 1, dihadapinya 1, dipandang 1, Engkau sendiri 1, Ayub 1, Air muka 1, Dari pada-Mulah 1, di seberang 1, Aku sendiri 1, Engkau 1, di hadirat-Ku 1, dihembus 1, Muka 1, Terhadapnya 1, berbaliklah 1, dekat 1, dengan kau 1, belas kasihan-Mu 1, barisan mukanya 1, belas kasihan 1, datangnya 1, dari padanya 1, dari hadapan-Mu 1, dipandang baik 1, dari hadapannya 1, bermuka 1, dari pada-Ku 1, berhubung dengan 1, bagiku 1, di bawah pemerintahannya 1, di depan matamu 1, di depan mata 1, di depan umum 1, di depan-Mu 1, Pandangan 1, Sebelumnya 1, Wajah 1, ada 1, aku 1, arah 1, air mukaku 1, di dekat 1, di dekatmu 1, Mukanya 1, ke hadapan-Ku 1, menungging 1, menuju 1, menolak 1, menjauhi 1, menurut 1, menutupi 1, mereka sendiri 1, mereka 1, merajalelanya 1, menyongsong 1, menjadi pelayannya 1, menjadi pelayanku 1, menghadap hadirat-Mu 1, terapung 1, menggugat 1, menganggap dirinya 1, menghadap ke 1, tangan 1, meninggalkannya 1, mengharapkan 1, menghadapkannya 1, moncongnya 1, muka-Ku 1, permintaannyalah 1, perbatasan 1, pemandangan 1, pelayan pada 1, permukaannya 1, pihak 1, seluruh 1, sebab 1, sangat 1, sampai 1, pasukan depannya 1, pandangan-Ku 1, serangan 1, mundur 1, sudah-sudah 1, sujud 1, olehmu 1, orang yang terpandang 1, padanya 1, padamu 1, pada-Mu 1, mengalir lewat 1, menemuinya 1, ke arah 1, kaukepung 1, karena takut 1, terpandang 1, ke arahnya 1, ke atas 1, ke hadirat-Mu 1, ke hadapanku 1, sendiri 1, terhadap-Mu 1, kami 1, kain perkabungan 1, disebabkan oleh 1, disangka 1, dirimu sendiri 1, dipimpinnya 1, ganti 1, hadirat-Nya 1, jurusan 1, hendak 1, hati 1, keadaan 1, kehadapan-Nya 1, meja 1, matamu 1, mata-Ku 1, masih hidup 1, melawan 1, melewati 1, mendamaikan hatinya 1, terarah 1, menampakkan Diri 1, membela dengan tidak sewajarnya 1, malu 1, maksudmu 1, keputusan 1, yang disegani 1, kepadaku 1, kepada-Mu 1, keras kepala 1, lama 1, makin jauhlah 1, luarnya 1, lebar 1, dipandangi 1
<07706> 48 (dari 48)
ydv Shadday
Definisi : --n m dei (noun masculine deity)-- 1) almighty, most powerful 1a) Shaddai, the Almighty (of God)
Dalam TB : Yang Mahakuasa 48
<06918> 46 (dari 118)
vwdq qadowsh or vdq qadosh
Definisi : --adj (adjective)-- 1) sacred, holy, Holy One, saint, set apart
<02491> 43 (dari 93)
llx chalal
Definisi : --n m, adj (noun masculine, adjective)-- n m 1) slain, fatally wounded, pierced 1a) pierced, fatally wounded 1b) slain adj 2) (CLBL) profaned 2a) defiled, profaned (by divorce)
<05973> 40 (dari 1043)
Me `im
Definisi : --prep (preposition)-- 1) with 1a) with 1b) against 1c) toward 1d) as long as 1e) beside, except 1f) in spite of
<04899> 39 (dari 39)
xyvm mashiyach
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) anointed, anointed one 1a) of the Messiah, Messianic prince 1b) of the king of Israel 1c) of the high priest of Israel 1d) of Cyrus 1e) of the patriarchs as anointed kings
<0854> 38 (dari 809)
ta 'eth
Definisi : --prep (preposition)-- 1) with, near, together with 1a) with, together with 1b) with (of relationship) 1c) near (of place) 1d) with (poss.) 1e) from...with, from (with other prep)
<0259> 36 (dari 967)
dxa 'echad
Definisi : --adj (adjective)-- 1) one (number) 1a) one (number) 1b) each, every 1c) a certain 1d) an (indefinite article) 1e) only, once, once for all 1f) one...another, the one...the other, one after another, one by one 1g) first 1h) eleven (in combination), eleventh (ordinal)
<06381> 32 (dari 71)
alp pala'
Definisi : --v (verb)-- 1) to be marvellous, be wonderful, be surpassing, be extraordinary, separate by distinguishing action 1a) (Niphal) 1a1) to be beyond one's power, be difficult to do 1a2) to be difficult to understand 1a3) to be wonderful, be extraordinary 1a3a) marvellous (participle) 1b) (Piel) to separate (an offering) 1c) (Hiphil) 1c1) to do extraordinary or hard or difficult thing 1c2) to make wonderful, do wondrously 1d) (Hithpael) to show oneself wonderful or marvellous
<05945> 29 (dari 53)
Nwyle 'elyown
Definisi : --adj, n m (adjective, noun masculine)-- adj 1) high, upper 1a) of Davidic king exalted above monarchs n m 2) Highest, Most High 2a) name of God 2b) of rulers, either monarchs or angel-princes
<0369> 29 (dari 788)
Nya 'ayin
Definisi : --subst n neg adv w/prep (substantive noun negation adverb w/preposition)-- 1) nothing, not, nought n 1a) nothing, nought neg 1b) not 1c) to have not (of possession) adv 1d) without w/prep 1e) for lack of
Dalam TB : tidak ada 307, tidak 172, Tidak ada 31, tidak mempunyai 23, tak ada 20, tanpa 17, tiada 15, Tidak adakah 10, tidak akan 9, tak 9, tidak terbilang 8, tidak ada seorangpun 7, tiada seorangpun 6, Tiada 6, lenyaplah 5, lenyap 4, seorangpun tidak ada 4, tidak dapat 4, tidak ada lagi 4, tidak mendapat 4, Tak ada 4, tak dapat 3, tak punya 3, tidak mempunyai apa-apa 3, bukan 3, sia-sia 3, tak seorangpun 2, tidak mau 2, belum 2, tidaklah 2, tidakkah 2, kekurangan 2, tidak punya 2, tak akan 2, sebelum 2, seorangpun tidak 2, tanpa ada 2, tidak adakah 2, Tiadakah 2, tidak ada apa-apa 2, tidak mungkin 2, tidak lain 2, tidak lagi 2, hanya itu saja 1, Tidak ada seorangpun 1, Bukan 1, Tidak mungkin 1, habislah 1, Tidak ada orang 1, Tidak 1, jangan 1, haram 1, Bukanlah 1, lebih banyak 1, Tidak usah lagi 1, lemah 1, Sebelum 1, belum ada 1, ataupun 1, Seorangpun tidak 1, belum mempunyai 1, bersih 1, bukannya 1, Suatupun tidak 1, atau 1, bukanlah 1, Lenyap 1, tak kunjung datang 1, tidak memperoleh 1, tidak menerima 1, tidak hadir 1, tidak didapatnya 1, tidak berhutang 1, tidak dapat berbuat apa-apa 1, tidak meninggalkan 1, tidak patut 1, tidak terjumpa lagi 1, tidak usah 1, tidak terduga 1, tidak sering 1, tidak pernah 1, tidak seorangpun 1, tidak berarti apa-apa 1, tidak apa-apa 1, sesuatu yang hampa 1, tak ada lagi 1, seorangpun tiada 1, satupun tiada 1, menghilang 1, nyaris 1, tidaklah ada 1, tak kunjung tiba 1, tanpa seorangpun 1, tidak akan ada 1, tanpa dapat 1, tanpa ada orang 1, tak mempunyai 1, tak terbilang 1, lepas 1
<04682> 29 (dari 53)
hum matstsah
Definisi : 1) unleavened (bread, cake), without leaven.
<08441> 28 (dari 117)
hbewt tow`ebah or hbet to`ebah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a disgusting thing, abomination, abominable 1a) in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages) 1b) in ethical sense (of wickedness etc)
<07453> 21 (dari 186)
er rea` or eyr reya`
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) friend, companion, fellow, another person 1a) friend, intimate 1b) fellow, fellow-citizen, another person (weaker sense) 1c) other, another (reciprocal phrase)
<04150> 17 (dari 223)
dewm mow`ed or dem mo`ed or (fem.) hdewm mow`adah (\\#2Ch 8:13\\)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) appointed place, appointed time, meeting 1a) appointed time 1a1) appointed time (general) 1a2) sacred season, set feast, appointed season 1b) appointed meeting 1c) appointed place 1d) appointed sign or signal 1e) tent of meeting
<08033> 16 (dari 833)
Mv sham
Definisi : --adv (adverb)-- 1) there, thither 1a) there 1b) thither (after verbs of motion) 1c) from there, thence 1d) then (as an adverb of time)
<0251> 15 (dari 630)
xa 'ach
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) brother 1a) brother of same parents 1b) half-brother (same father) 1c) relative, kinship, same tribe 1d) each to the other (reciprocal relationship) 1e) (fig.) of resemblance
<02088> 14 (dari 1177)
hz zeh
Definisi : --demons pron (demonstrative pronoun)-- 1) this, this one, here, which, this...that, the one...the other, another, such 1a) (alone) 1a1) this one 1a2) this...that, the one...the other, another 1b) (appos to subst) 1b1) this 1c) (as predicate) 1c1) this, such 1d) (enclitically) 1d1) then 1d2) who, whom 1d3) how now, what now 1d4) what now 1d5) wherefore now 1d6) behold here 1d7) just now 1d8) now, now already 1e) (poetry) 1e1) wherein, which, those who 1f) (with prefixes) 1f1) in this (place) here, then 1f2) on these conditions, herewith, thus provided, by, through this, for this cause, in this matter 1f3) thus and thus 1f4) as follows, things such as these, accordingly, to that effect, in like manner, thus and thus 1f5) from here, hence, on one side...on the other side 1f6) on this account 1f7) in spite of this, which, whence, how
<02623> 14 (dari 32)
dyox chaciyd
Definisi : --adj (adjective)-- 1) faithful, kind, godly, holy one, saint, pious 1a) kind 1b) pious, godly 1c) faithful ones (subst)
<06189> 14 (dari 35)
lre `arel
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) uncircumcised, having foreskin
<05704> 13 (dari 1260)
de `ad
Definisi : --prep, conj (preposition, conjuntion)-- prep 1) as far as, even to, until, up to, while, as far as 1a) of space 1a1) as far as, up to, even to 1b) in combination 1b1) from...as far as, both...and (with 'min' - from) 1c) of time 1c1) even to, until, unto, till, during, end 1d) of degree 1d1) even to, to the degree of, even like conj 2) until, while, to the point that, so that even
<08251> 13 (dari 28)
Uwqv shiqquwts or Uqv shiqquts
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) detestable thing or idol, abominable thing, abomination, idol, detested thing
<06035> 13 (dari 20)
wne `anav or [by intermixture with 06041] wyne `anayv
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) poor, humble, afflicted, meek 1a) poor, needy 1b) poor and weak 1c) poor, weak and afflicted 1d) humble, lowly, meek
<01931> 13 (dari 1877)
awh huw' of which the fem. (beyond the Pentateuch) ayh is hiy'
Definisi : --pron 3p s, demons pron (pronoun third person singular, demonstrative prononoun)-- pron 3p s 1) he, she, it 1a) himself (with emphasis) 1b) resuming subj with emphasis 1c) (with minimum emphasis following predicate) 1d) (anticipating subj) 1e) (emphasising predicate) 1f) that, it (neuter) demons pron 2) that (with article)
Dalam TB : itu 495, ia 274, itulah 90, Ia 79, Dialah 67, dialah 65, dia 60, Dia 49, mereka 31, orang 29, yakni 29, ini 24, perempuan 14, sendiri 13, Itulah 13, yaitu 12, yang 12, Itu 10, Inilah 10, inilah 8, adalah 7, hal 6, iapun 6, ialah 6, semuanya 5, engkau 5, anak 5, siapa 4, Aku 4, kota 4, Mereka 4, Orang 4, sendirilah 4, hal itu 4, kita 3, kota itu 3, anak perempuan 3, Iapun 3, itupun 3, dirinya 3, seorang 3, orang-orang 3, dikerjakannya 2, diapun 2, ratu 2, raja 2, Hal 2, sedang 2, Rahel 2, benih 2, semuanya itu 2, apa 2, aku 2, mezbah itu 2, Yakub 2, beberapa 2, barang 2, negeri 2, hewan 2, Elisa 2, kami 2, Simson 1, Siapa 1, Bangsa 1, TUHAN 1, Benhadad 1, Rut 1, Perempuan 1, Pintu gerbang 1, Bileam 1, Semuanya 1, Ayub 1, Allah 1, Akulah 1, adanya 1, untukmu 1, Yusuf 1, Yonatan 1, Pembuanganmu 1, Yang 1, Yehu 1, Apa 1, Balak 1, Mordekhai 1, Ini 1, tanah 1, tahun 1, syikal 1, tanah itu 1, Gehazi 1, Ham 1, Hari itu 1, tanda 1, Ialah 1, Kepada-Mulah 1, Korban 1, Diapun 1, tempat 1, terhadapnya 1, Gulungan kitab 1, Eli 1, seperti 1, Lea 1, Lot 1, Matanya 1, Daud 1, baginya 1, juga 1, nubuatan 1, kamu 1, kelaparan 1, kepadanya 1, itukah 1, itu juga 1, imam 1, pedang 1, orang-orang itu 1, isterinya 1, orang ini 1, kepala juru roti 1, kerugian 1, makhluk 1, nabiah 1, manusia 1, milikmu 1, merekalah 1, nabiah itu 1, korban 1, kesalahan 1, keturunannya 1, kilat-Nya 1, nama itu 1, perempuan itu 1, perkataan 1, barang-barang 1, bapa 1, begini 1, begitulah 1, berhala 1, bangsa 1, baju efod 1, anak-anak 1, sang ratu 1, ayah 1, ayahnya 1, bagi-Ku 1, bersama 1, budak 1, hal ini 1, pohon 1, pikirnya 1, hatinya 1, hikmat 1, gerbang 1, rumah 1, budak laki-laki 1, darah 1, demikian itu 1, sama 1, anak itu 1
<05355> 13 (dari 43)
yqn naqiy or ayqn naqiy' (\\#Joe 3:19; Jon 1:14\\),
Definisi : --adj (adjective)-- 1) clean, free from, exempt, clear, innocent 1a) free from guilt, clean, innocent 1b) free from punishment 1c) free or exempt from obligations 2) innocent
<02764> 12 (dari 38)
Mrx cherem or (\\#Zec 14:11\\) Mrx cherem
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a thing devoted, thing dedicated, ban, devotion 2) a net, thing perforated 3) have been utterly destroyed, (appointed to) utter destruction
<0428> 12 (dari 746)
hl-la 'el-leh
Definisi : --demonstr pron p (demonstrative pronoun plural)-- 1) these 1a) used before antecedent 1b) used following antecedent
<08318> 11 (dari 15)
Urv sherets
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) teeming or swarming things, creepers, swarmers 1a) of insects, animals, small reptiles, quadrupeds
<02098> 11 (dari 15)
wz zuw
Definisi : --demons pron, rel pron (demonstrative pronoun, relative pronoun)-- demons pron 1) this, such rel pron 2) (of) which, (of) whom
Dalam TB : yang 11, ini 1, kepada-Nya 1
<06925> 10 (dari 42)
Mdq qodam (Aramaic) or Mdq q@dam (Aramaic) (\\#Da 7:13\\)
Definisi : --prep (preposition)-- 1) before, in front of 1a) before 1b) from before
<03499> 10 (dari 101)
rty yether
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) remainder, excess, rest, remnant, excellence 1a) remainder, remnant 1b) remainder, rest, other part 1c) excess 1d) abundantly (adv) 1e) abundance, affluence 1f) superiority, excellency
<05943> 10 (dari 10)
yle `illay (Aramaic)
Definisi : --adj (adjective)-- 1) highest, the Most High
<06612> 10 (dari 19)
ytp p@thiy or ytp pethiy or yatp p@tha'iy
Definisi : --n f, adj (noun feminime, adjective)-- n f 1) simplicity, naivete adj 2) simple, foolish, open-minded
<04791> 10 (dari 54)
Mwrm marowm
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) height 1a) height, elevation, elevated place 1a1) in a high place (adv) 1b) height 1c) proudly (adv) 1d) of nobles (fig.)
<01121> 9 (dari 4930)
Nb ben
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) son, grandson, child, member of a group 1a) son, male child 1b) grandson 1c) children (pl. - male and female) 1d) youth, young men (pl.) 1e) young (of animals) 1f) sons (as characterisation, i.e. sons of injustice [for un- righteous men] or sons of God [for angels] 1g) people (of a nation) (pl.) 1h) of lifeless things, i.e. sparks, stars, arrows (fig.) 1i) a member of a guild, order, class
Dalam TB : bin 987, bani 655, orang 586, anak 547, anak-anak 341, anak-anaknya 210, anaknya 177, berumur 155, Anak-anak 132, anak laki-laki 116, anakku 95, orang-orang 82, keturunan 77, anak-anakmu 72, anak-anak lelaki 62, Keturunan 42, anakmu 39, muda 38, Anak 30, setahun 26, Bani 23, Orang 22, anakmu laki-laki 17, cucu 16, anaknya laki-laki 15, anak-anakmu laki-laki 13, rombongan 11, seorang 11, Ben-Hinom 10, anak-anakmu lelaki 10, anak-anaknya lelaki 10, mereka 9, cucumu 8, Anakku 8, jemaah 7, Anak-anaknya 7, anak-Ku 7, anak-anakku 7, Orang-orang 7, kaum 6, Anakmu 5, cucunya 4, umurnya 4, teman-temanmu 4, anakku laki-laki 4, keturunannya 4, kaum awam 4, anakmulah 4, Anak-anakmu 3, umur 3, anakkulah 3, anak-anak-Ku 3, umat 3, putera 3, cucu-cucunya 3, binatang 2, satu 2, Anak-anak lelaki 2, Anak laki-laki 2, seorang anak laki-laki 2, anak-anak lelakimu 2, anak-anak laki-laki 2, Anak-anakku 2, cucu-cucu 2, harus 2, orang-orang asing 2, anak-anaknya yang laki-laki 2, teman-teman 2, anak-anak-Nya 2, laki-laki 2, anak-anaknya laki-laki 2, penghuni 2, anak domba 2, cucu laki-laki 2, cucu cicitmu 2, cicit 2, keturunanmu 2, anak kandungmu 2, cucu-cucunya laki-laki 2, anak-anak-Ku laki-laki 1, Putera-putera 1, Anakmulah 1, Bangsa 1, Anakkulah 1, Anak-anaknya yang lelaki 1, Anak-Ku 1, Anak-anakmu lelaki 1, Dia 1, Orang-orang yang membangun 1, anak panah 1, anak-anak muda 1, anak lembu 1, anak lelaki 1, anak-anakku laki-laki 1, anak-anak sulung 1, bangsa 1, masing-masing 1, milik anak 1, orang laki-laki 1, orang-orang yang ditentukan 1, lembu 1, kesatria 1, ia 1, jelata 1, kandungan 1, pangeran 1, pengiring-pengiringnya 1, seorang hambaku 1, seorang laki-laki 1, siapa 1, subur 1, seekor 1, saudara-saudara 1, pihak 1, rakyat biasa 1, salah seorang 1, golongan 1, ekor 1, anaknya yang laki-laki 1, anaknyalah 1, anggota-anggota 1, teman 1, anaknya lelaki 1, tua-tua 1, anak-anakmulah 1, anak-anakmupun 1, anak-anaknya yang lelaki 1, bangsa asing 1, teruna-teruna 1, cucuku 1, diinjak-injak 1, diternakkan 1, cucu-cucuku laki-laki 1, bunga api 1, beranak 1, yang akan mewarisi 1, budak-budak yang lahir 1, anak-anakku lelaki 1
<05922> 9 (dari 94)
le `al (Aramaic)
Definisi : --prep (preposition)-- 1) upon, over, on account of, above, to, against 1a) upon, over, on account of, regarding, concerning, on behalf of 1b) over (with verbs of ruling) 1c) above, beyond (in comparison) 1d) to, against (of direction)
<07941> 9 (dari 23)
rkv shekar
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) strong drink, intoxicating drink, fermented or intoxicating liquor
<03684> 8 (dari 70)
lyok k@ciyl
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) fool, stupid fellow, dullard, simpleton, arrogant one
<04303> 8 (dari 8)
Mejm mat`am or (fem.) hmejm mat`ammah or (plural) Mymejm
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) tasty or savory food, delectable food, dainties
<06413> 8 (dari 28)
hjylp p@leytah or hjlp p@letah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) escape, deliverance 1a) escape, deliverance 1b) escaped remnant
<02086> 8 (dari 13)
dz zed
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) arrogant, proud, insolent, presumptuous 1a) the arrogant ones (as n coll pl) 1b) presumptuous (as adj)
<01323> 8 (dari 589)
tb bath
Definisi : --n f, n pr f (noun feminime, noun proper feminime)-- n f 1) daughter 1a) daughter, girl, adopted daughter, daughter-in-law, sister, granddaughters, female child, cousin 1a1) as polite address n pr f 1a2) as designation of women of a particular place 2) young women, women 1a3) as personification 1a4) daughter-villages 1a5) description of character
<03426> 8 (dari 138)
vy yesh
Definisi : --subst (substantive)-- 1) being, existence, substance, there is or are 1a) substance 1b) existence 1c) there is or are
<0312> 7 (dari 166)
rxa 'acher
Definisi : --adj (adjective)-- 1) another, other, following 1a) following, further 1b) other, different
<07611> 7 (dari 66)
tyrav sh@'eriyth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) rest, residue, remainder, remnant 1a) rest, what is left 1b) remainder, descendants
<06571> 7 (dari 57)
vrp parash
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) horse, steed, warhorse 2) horseman
<0310> 7 (dari 715)
rxa 'achar
Definisi : --adv prep conj subst (adverb preposition conjunctive substantive)-- 1) after the following part, behind (of place), hinder, afterwards (of time) 1a) as an adverb 1a1) behind (of place) 1a2) afterwards (of time) 1b) as a preposition 1b1) behind, after (of place) 1b2) after (of time) 1b3) besides 1c) as a conjunction 1c) after that 1d) as a substantive 1d1) hinder part 1e) with other prepositions 1e1) from behind 1e2) from following after
Dalam TB : mengikuti 117, sesudah 83, Sesudah 54, mengejar 44, setelah 39, kemudian 37, di belakang 20, belakang 19, Kemudian 17, menyusul 15, Setelah 13, Di sampingnya 11, di belakangnya 10, mengikut 9, membelakangi 8, sesudah itu 8, kepada 7, mengikutinya 6, Sesudah itu 6, keturunanmu 6, ke belakang 6, memburu 5, Di samping 5, mengejarnya 4, keturunannya 4, dari 4, di belakangmu 4, diikuti 4, menggiring 3, sesudahnya 3, menyembah 3, dari pada-Ku 3, dari padanya 3, menuruti 3, hidup lebih lama 2, dengan 2, karena 2, belakangnya 2, turut-turut 2, kejarlah 2, belakangmu 2, membuntuti 2, ikutlah 2, dari pada 2, menggantikan 2, sekali lagi 2, meninggalkan 2, Ikutlah 2, Dia 2, pengikut 2, bolehlah 1, dahulu 1, berturut-turut 1, dari padamu 1, dan 1, datang kemudian 1, dari belakang 1, barat 1, Sejak itu 1, tertuju 1, sesudah memburu 1, Sehabis 1, Oleh karena 1, Di belakangnya 1, tinggal 1, tidak putus-putusnya mengejar-ngejar 1, Terhadap 1, ajal 1, barulah 1, beberapa waktu 1, seperti 1, baru 1, di 1, atas 1, balik 1, berjalan mengikutnya 1, dikejarnya 1, memihak 1, memihak kepadanya 1, sebelah belakang 1, membuntutinya 1, sebelum 1, seberang 1, lewat 1, masa depannya 1, mengejar-ngejar 1, mengesampingkan 1, menurut 1, pekerjaan menggiring 1, merekalah 1, mengiring 1, sebab 1, menghadapi 1, sebelah barat 1, keturunanku 1, kepada-Mu 1, dikejar-kejar 1, pada-Ku 1, ikuti 1, dikejar 1, diburu 1, di belakang-Nya 1, di belakangku 1, ikutilah 1, itu sebab 1, keluar 1, sejak itu 1, sehabis 1, ke situlah 1, ke arah barat 1, jauh 1, kaukejar 1, sepanjang 1
<01060> 7 (dari 119)
rwkb b@kowr
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) firstborn, firstling 1a) of men and women 1b) of animals 1c) noun of relation (fig.)
<01473> 7 (dari 44)
hlwg gowlah or (shortened) hlg golah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) exiles, exile, captivity 1a) exiles (coll) 1b) exile, captivity (abstract)
<04481> 6 (dari 107)
Nm min (Aramaic)
Definisi : --prep (preposition)-- 1) from, out of, by, by reason of, at, more than 1a) from, out of (of place) 1b) from, by, as a result of, by reason of, at, according to, (of source) 1c) from (of time) 1d) beyond, more than (in comparisons)
<07723> 6 (dari 52)
awv shav' or wv shav
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) emptiness, vanity, falsehood 1a) emptiness, nothingness, vanity 1b) emptiness of speech, lying 1c) worthlessness (of conduct)
<06363> 6 (dari 12)
rjp peter or hrjp pitrah
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) firstborn, firstling, that which separates or first opens
<07054> 6 (dari 10)
hmq qamah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) standing grain
<02063> 6 (dari 604)
taz zo'th
Definisi : --demons pron f / adv (demonstrative pronoun feminim / adverb)-- 1) this, this one, here, which, this...that, the one...the other, such 1a) (alone) 1a1) this one 1a2) this...that, the one...the other, another 1b) (appos to subst) 1b1) this 1c) (as predicate) 1c1) this, such 1d) (enclitically) 1d1) then 1d2) who, whom 1d3) how now, what now 1d4) what now 1d5) wherefore now 1d6) behold here 1d7) just now 1d8) now, now already 1e) (poetry) 1e1) wherein, which, those who 1f) (with prefixes) 1f1) in this (place) here, then 1f2) on these conditions, herewith, thus provided, by, through this, for this cause, in this matter 1f3) thus and thus 1f4) as follows, things such as these, accordingly, to that effect, in like manner, thus and thus 1f5) from here, hence, on one side...on the other side 1f6) on this account 1f7) in spite of this, which, whence, how
<04013> 6 (dari 37)
rubm mibtsar also (in pl.) fem. (\\#Da 11:15\\) hrubm mibtsarah
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) fortification, fortress, fortified city, stronghold
<046> 6 (dari 6)
ryba 'abiyr
Definisi : --adj m (adjective masculine)-- 1) strong, mighty - used only to describe God 2) the Strong - old name for God (poetic)
Dalam TB : Yang Mahakuat 5, Yang Mahakuasa 1
<02450> 6 (dari 137)
Mkx chakam
Definisi : --adj (adjective)-- 1) wise, wise (man) 1a) skilful (in technical work) 1b) wise (in administration) 1c) shrewd, crafty, cunning, wily, subtle 1d) learned, shrewd (class of men) 1e) prudent 1f) wise (ethically and religiously)
<06944> 6 (dari 464)
vdq qodesh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) apartness, holiness, sacredness, separateness 1a) apartness, sacredness, holiness 1a1) of God 1a2) of places 1a3) of things 1b) set-apartness, separateness
<01167> 6 (dari 84)
leb ba`al
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) owner, husband, lord 1a) owner 1b) a husband 1c) citizens, inhabitants 1d) rulers, lords 1e) (noun of relationship used to characterise - ie, master of dreams) 1f) lord (used of foreign gods)
<02416> 5 (dari 505)
yx chay
Definisi : --adj, n m, n f (adjective, noun masculine, noun feminime)-- adj 1) living, alive 1a) green (of vegetation) 1b) flowing, fresh (of water) 1c) lively, active (of man) 1d) reviving (of the springtime) n m 2) relatives 3) life (abstract emphatic) 3a) life 3b) sustenance, maintenance n f 4) living thing, animal 4a) animal 4b) life 4c) appetite 4d) revival, renewal 5) community
<04480> 5 (dari 1219)
Nm min or ynm minniy or ynm minney (constructive pl.) (\\#Isa 30:11\\)
Definisi : --prep, conj (preposition, conjuntion)-- prep 1) from, out of, on account of, off, on the side of, since, above, than, so that not, more than 1a) from (expressing separation), off, on the side of 1b) out of 1b1) (with verbs of proceeding, removing, expelling) 1b2) (of material from which something is made) 1b3) (of source or origin) 1c) out of, some of, from (partitively) 1d) from, since, after (of time) 1e) than, more than (in comparison) 1f) from...even to, both...and, either...or 1g) than, more than, too much for (in comparisons) 1h) from, on account of, through, because (with infinitive) conj 2) that
<01420> 5 (dari 12)
hlwdg g@duwlah or (shortened) hldg g@dullah or (less accurately) hlwdg g@duwllah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) greatness 1a) of man 1b) of God's greatness (as an attribute)
<04022> 5 (dari 8)
dgm meged
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) excellence
<03588> 5 (dari 4479)
yk kiy
Definisi : --conj (conjunction)-- 1) that, for, because, when, as though, as, because that, but, then, certainly, except, surely, since 1a) that 1a1) yea, indeed 1b) when (of time) 1b1) when, if, though (with a concessive force) 1c) because, since (causal connection) 1d) but (after negative) 1e) that if, for if, indeed if, for though, but if 1f) but rather, but 1g) except that 1h) only, nevertheless 1i) surely 1j) that is 1k) but if 1l) for though 1m) forasmuch as, for therefore
Dalam TB : sebab 1277, Sebab 590, bahwa 551, karena 471, Apabila 174, Karena 154, apabila 106, Sungguh 80, tetapi 74, melainkan 59, sehingga 53, Tetapi 39, Sesungguhnya 32, kalau 28, Bahwasanya 27, sungguh 24, sekalipun 20, maka 20, jika 18, bahwasanya 16, kecuali 15, sesungguhnya 14, selain 14, Ketika 14, Bukankah 13, Sekalipun 12, ketika 12, Kalau 11, bahkan 11, hanya 9, betapa 9, Jika 9, Maka 8, bukankah 7, Ya 7, walaupun 7, bila 7, Memang 7, tentulah 6, Oleh karena 6, yang 5, Walaupun 5, Namun 5, jikalau 5, ya 5, Bahkan 5, namun 5, bagaimana 4, biarpun 4, tentu 4, terlebih lagi 4, lebih-lebih 4, sampai 4, apalagi 4, Demi 3, Sebaliknya 3, supaya 3, memang 3, malah 3, Jikalau 3, waktu 3, Tentulah 2, demikianlah 2, yakni 2, Sungguhpun 2, itulah 2, sebelum 2, sedang 2, Bahwa 2, lagi 2, maksudmu 2, oleh karena 2, mungkin 2, sementara 2, sedangkan 2, Asal 2, jika tidak 2, Hanya 1, Bila 1, Betapa 1, Demikianlah halnya 1, Demikianlah 1, Biarpun 1, Malah 1, Bukankah tepat 1, Melainkan 1, Seandainya 1, Oleh sebab itu 1, Mungkin 1, Apakah 1, Apalagi 1, Lagipula 1, Atau 1, Masakan 1, Lebih-lebih lagi 1, Begitu 1, Meskipun 1, Padahal 1, dengan 1, niscaya 1, oleh sebab itu 1, padahal 1, pasti 1, namun demikian 1, mengapa 1, lalu 1, malahan 1, masakan 1, seandainya 1, sebab oleh karena 1, tanpa 1, tatkala 1, untuk 1, sungguhpun 1, sungguh-sungguhlah 1, sekiranya 1, selama 1, sungguh-sungguh 1, kukatakan 1, kecuali kalau 1, asal 1, atau 1, bilamana 1, alangkah 1, adapun 1, Seperti 1, Tepat 1, adalah 1, dari 1, dari pada 1, karena dengan demikian 1, kecuali apabila 1, kecuali jika 1, kalau tidak 1, juga 1, entah 1, ia 1, itu sebab 1, Selama 1
<02205> 5 (dari 179)
Nqz zaqen
Definisi : --adj (adjective)-- 1) old 1a) old (of humans) 1b) elder (of those having authority)
<08145> 5 (dari 157)
ynv sheniy
Definisi : --adj (adjective)-- 1) second 1a) second (the ordinal number) 1b) again (a second time) 1c) another, other (something as distinct from something else)
Dalam TB : kedua 97, kedua kalinya 23, lain 13, berikut 6, yang lain 5, Esok 1, Lagipula 1, dua 1, keesokan 1, tepi 1, tengah 1, orang lain 1, orang kedua 1, keduapun 1
<08300> 5 (dari 28)
dyrs sariyd
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) survivor, remnant, that which is left 1a) survivor
<07235> 4 (dari 229)
hbr rabah
Definisi : --v (verb)-- 1) be or become great, be or become many, be or become much, be or become numerous 1a) (Qal) 1a1) to become many, become numerous, multiply (of people, animals, things) 1a2) to be or grow great 1b) (Piel) to make large, enlarge, increase, become many 1c) (Hiphil) 1c1) to make much, make many, have many 1c1a) to multiply, increase 1c1b) to make much to do, do much in respect of, transgress greatly 1c1c) to increase greatly or exceedingly 1c2) to make great, enlarge, do much 2) (Qal) to shoot
<07823> 4 (dari 2)
oyxv shachiyc or vyxo cachiysh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) volunteer grain 1a) grain that shoots up of itself the second year, without replanting
<03187> 4 (dari 18)
sxy yachas
Definisi : --v (verb)-- 1) (Hithpael) to reckon genealogically, enrol on a genealogy, enrol, be enrolled
<04688> 4 (dari 11)
hlwum m@tsowlah or hlum m@tsolah also hlwum m@tsuwlah or hlum m@tsulah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) depth, the deep, the deep sea
Dalam TB : dalam 4, tempat yang dalam 4, Lubuk 1, tubir 1, tubir-tubir 1
<06666> 4 (dari 157)
hqdu ts@daqah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) justice, righteousness 1a) righteousness (in government) 1a1) of judge, ruler, king 1a2) of law 1a3) of Davidic king Messiah 1b) righteousness (of God's attribute) 1c) righteousness (in a case or cause) 1d) righteousness, truthfulness 1e) righteousness (as ethically right) 1f) righteousness (as vindicated), justification, salvation 1f1) of God 1f2) prosperity (of people) 1g) righteous acts
<05650> 4 (dari 800)
dbe `ebed
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) slave, servant 1a) slave, servant, man-servant 1b) subjects 1c) servants, worshippers (of God) 1d) servant (in special sense as prophets, Levites etc) 1e) servant (of Israel) 1f) servant (as form of address between equals)
<02724> 4 (dari 8)
hbrx charabah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dry land, dry ground
<04672> 4 (dari 455)
aum matsa'
Definisi : --v (verb)-- 1) to find, attain to 1a) (Qal) 1a1) to find 1a1a) to find, secure, acquire, get (thing sought) 1a1b) to find (what is lost) 1a1c) to meet, encounter 1a1d) to find (a condition) 1a1e) to learn, devise 1a2) to find out 1a2a) to find out 1a2b) to detect 1a2c) to guess 1a3) to come upon, light upon 1a3a) to happen upon, meet, fall in with 1a3b) to hit 1a3c) to befall 1b) (Niphal) 1b1) to be found 1b1a) to be encountered, be lighted upon, be discovered 1b1b) to appear, be recognised 1b1c) to be discovered, be detected 1b1d) to be gained, be secured 1b2) to be, be found 1b2a) to be found in 1b2b) to be in the possession of 1b2c) to be found in (a place), happen to be 1b2d) to be left (after war) 1b2e) to be present 1b2f) to prove to be 1b2g) to be found sufficient, be enough 1c) (Hiphil) 1c1) to cause to find, attain 1c2) to cause to light upon, come upon, come 1c3) to cause to encounter 1c4) to present (offering)
Dalam TB : mendapat 76, terdapat 54, didapati 19, bertemu 17, menemukan 15, kudapati 13, ada 12, menemui 12, menjumpai 10, ditemui 10, menimpa 9, mendapatnya 9, kedapatan 9, ditemukan 8, mendapati 7, mendapatkan 6, hadir 6, menjumpainya 5, didapatinya 5, diketemukan 4, ternyata 4, ditimpa 4, kutemui 4, menemuinya 4, didapatinyalah 4, mempunyai 3, ditemuinya 3, dapati 3, didapat 3, suka 3, menyerahkan 3, menjangkau 3, Kudapati 3, menyelami 3, menemukannya 3, bertemulah 3, didapatnya 2, tinggal 2, disayangi 2, kujumpai 2, kautemui 2, kedapatanlah 2, mencapai 2, berada 2, masih terdapat 2, memperoleh 2, kaudapati 2, cukup 2, mengalami 2, mengurus 2, mendapatkannya 2, menyelaminya 2, Kuperoleh 1, dialami 1, ada di sini 1, ditemukannya 1, berjumpa 1, berpengetahuan 1, Didapati 1, Didapati-Nya 1, dijumpai 1, alami 1, bermaksud 1, diperolehnya 1, diperoleh 1, berbekas 1, dikaruniai 1, berkenan ditemui 1, carilah 1, diserang 1, didapatlah 1, diserahkan 1, dijumpainya 1, membawa 1, mengalaminya 1, mengasihi 1, mengenai 1, menjilat 1, menerima 1, menemukan-Nya 1, mendatangkan 1, menebak 1, menebaknya 1, menyediakan 1, menyergap 1, terbukti 1, terdapatlah 1, tertangkap 1, temukan 1, pengalaman 1, menyukai 1, merasakannya 1, pahami 1, mendatangi 1, mendapatinya 1, mampu 1, memahami 1, membantah 1, lihat 1, kutemukan 1, kehilangan 1, kepunyaannya 1, kudapatkan 1, memberanikan 1, memberanikan diri 1, mencari 1, mencari-cari 1, mendapat cukup 1, menangkap 1, mempunyainya 1, memberikan 1, membiarkan jatuh 1, memperlihatkan 1, keadaan yang kaudapati 1
<05081> 4 (dari 29)
bydn nadiyb
Definisi : --adj, n m (adjective, noun masculine)-- adj 1) inclined, willing, noble, generous 1a) incited, inclined, willing 1b) noble, princely (in rank) 1c) noble (in mind and character) n m 2) noble one
<05352> 4 (dari 44)
hqn naqah
Definisi : --v (verb)-- 1) to be empty, be clear, be pure, be free, be innocent, be desolate, be cut off 1a) (Qal) to be empty, be clean, be pure 1b) (Niphal) 1b1) to be cleaned out, be purged out 1b2) to be clean, be free from guilt, be innocent 1b3) to be free, be exempt from punishment 1b4) to be free, be exempt from obligation 1c) (Piel) 1c1) to hold innocent, acquit 1c2) to leave unpunished
<04565> 4 (dari 10)
rtom mictar
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) secret place, hiding place 1a) secret place 1b) hiding place 1b1) for protection 1b2) for perpetration of crime
<03051> 4 (dari 33)
bhy yahab
Definisi : --v (verb)-- 1) to give, provide, ascribe, come 1a) (Qal) 1a1) to give 1a2) to set, place 1a3) to provide (with reflexive) 1a4) to ascribe (glory) 1a5) to grant, permit, come now
<04656> 4 (dari 4)
tulpm miphletseth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) horrid thing, horrible thing
Dalam TB : patung yang keji 4
<06184> 4 (dari 20)
Uyre `ariyts
Definisi : --adj (adjective)-- 1) awe-inspiring, terror-striking, awesome, terrifying, ruthless, mighty
<06137> 4 (dari 6)
brqe `aqrab
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) scorpion
<03820> 4 (dari 593)
bl leb
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) inner man, mind, will, heart, understanding 1a) inner part, midst 1a1) midst (of things) 1a2) heart (of man) 1a3) soul, heart (of man) 1a4) mind, knowledge, thinking, reflection, memory 1a5) inclination, resolution, determination (of will) 1a6) conscience 1a7) heart (of moral character) 1a8) as seat of appetites 1a9) as seat of emotions and passions 1a10) as seat of courage
<0451> 4 (dari 5)
hyla 'alyah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) tail, fat-tail (of sheep - an Eastern delicacy)
<04100> 4 (dari 745)
hm mah or hm mah or m ma or m ma also hm meh
Definisi : --interr pron, indef pron (interr pronoun, indefinite pronoun)-- interr pron 1) what, how, of what kind 1a) (interrogative) 1a1) what? 1a2) of what kind 1a3) what? (rhetorical) 1a4) whatsoever, whatever, what 1b) (adverb) 1b1) how, how now 1b2) why 1b3) how! (exclamation) 1c) (with prep) 1c1) wherein?, whereby?, wherewith?, by what means? 1c2) because of what? 1c3) the like of what? 1c3a) how much?, how many?, how often? 1c3b) for how long? 1c4) for what reason?, why?, to what purpose? 1c5) until when?, how long?, upon what?, wherefore? indef pron 2) anything, aught, what may
<05946> 4 (dari 4)
Nwyle `elyown (Aramaic)
Definisi : --adj (adjective)-- 1) the Most High 1a) of God
Dalam TB : Yang Mahatinggi 4
<06412> 4 (dari 24)
jylp paliyt or jylp paleyt or jlp palet
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) refugee, fugitive, escaped one
<06466> 4 (dari 56)
lep pa`al
Definisi : --v (verb)-- 1) to do, make 1a) (Qal) 1a1) to do 1a2) to make
<01368> 4 (dari 159)
rwbg gibbowr or (shortened) rbg gibbor
Definisi : --adj, n m (adjective, noun masculine)-- adj 1) strong, mighty n m 2) strong man, brave man, mighty man
<07225> 4 (dari 51)
tyvar re'shiyth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) first, beginning, best, chief 1a) beginning 1b) first 1c) chief 1d) choice part
<03243> 4 (dari 32)
qny yanaq
Definisi : --v (verb)-- 1) to suckle, nurse, suck 1a) (Qal) 1a1) to suck 1a2) suckling, babe (subst) 1b) (Hiphil) 1b1) to give suck to, nurse 1b2) nursing, nursing woman, nurse (participle)
<04191> 4 (dari 839)
twm muwth
Definisi : --v (verb)-- 1) to die, kill, have one executed 1a) (Qal) 1a1) to die 1a2) to die (as penalty), be put to death 1a3) to die, perish (of a nation) 1a4) to die prematurely (by neglect of wise moral conduct) 1b) (Polel) to kill, put to death, dispatch 1c) (Hiphil) to kill, put to death 1d) (Hophal) 1d1) to be killed, be put to death 1d1a) to die prematurely
<04639> 4 (dari 235)
hsem ma`aseh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) deed, work 1a) deed, thing done, act 1b) work, labour 1c) business, pursuit 1d) undertaking, enterprise 1e) achievement 1f) deeds, works (of deliverance and judgment) 1g) work, thing made 1h) work (of God) 1i) product
<07604> 4 (dari 133)
rav sha'ar
Definisi : --v (verb)-- 1) to remain, be left over, be left behind 1a) (Qal) to remain 1b) (Niphal) 1b1) to be left over, be left alive, survive 1b1a) remainder, remnant (participle) 1b2) to be left behind 1c) (Hiphil) 1c1) to leave over, spare 1c2) to leave or keep over 1c3) to have left 1c4) to leave (as a gift)
<02114> 4 (dari 77)
rwz zuwr
Definisi : --v (verb)-- 1) to be strange, be a stranger 1a) (Qal) 1a1) to become estranged 1a2) strange, another, stranger, foreigner, an enemy (participle) 1a3) loathsome (of breath) (participle) 1a4) strange woman, prostitute, harlot (meton) 1b) (Niphal) to be estranged 1c) (Hophal) to be a stranger, be one alienated
<06268> 3 (dari 3)
qyte `attiyq (Aramaic)
Definisi : --adj (adjective)-- 1) ancient, advanced, aged, old, taken away
Dalam TB : Yang Lanjut 3
<07489> 3 (dari 98)
eer ra`a`
Definisi : --v (verb)-- 1) to be bad, be evil 1a) (Qal) 1a1) to be displeasing 1a2) to be sad 1a3) to be injurious, be evil 1a4) to be wicked, be evil (ethically) 1b) (Hiphil) 1b1) to do an injury or hurt 1b2) to do evil or wickedly 1b3) mischief (participle) 2) to break, shatter 2a) (Qal) 2a1) to break 2a2) broken (participle) 2a3) to be broken 2b) (Hithpolel) to be broken, be broken in pieces, be broken asunder
<05139> 3 (dari 16)
ryzn naziyr or rzn nazir
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) consecrated or devoted one, Nazarite 1a) consecrated one 1b) devotee, Nazarite 1c) untrimmed (vine)
<02534> 3 (dari 122)
hmx chemah or (\\#Da 11:44\\) amx chema'
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) heat, rage, hot displeasure, indignation, anger, wrath, poison, bottles 1a) heat 1a1) fever 1a2) venom, poison (fig.) 1b) burning anger, rage
<02506> 3 (dari 67)
qlx cheleq
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) portion, share, part, territory 1a) portion, share 1b) portion, tract, parcel (of land) 1c) one's portion, one's possession 1d) (chosen) portion 1e) portion, award (from God) 2) smoothness, seductiveness, flattery
<05162> 3 (dari 108)
Mxn nacham
Definisi : --v (verb)-- 1) to be sorry, console oneself, repent, regret, comfort, be comforted 1a) (Niphal) 1a1) to be sorry, be moved to pity, have compassion 1a2) to be sorry, rue, suffer grief, repent 1a3) to comfort oneself, be comforted 1a4) to comfort oneself, ease oneself 1b) (Piel) to comfort, console 1c) (Pual) to be comforted, be consoled 1d) (Hithpael) 1d1) to be sorry, have compassion 1d2) to rue, repent of 1d3) to comfort oneself, be comforted 1d4) to ease oneself
<07227> 3 (dari 462)
br rab
Definisi : --adj, adv, n m (adjective, adverb, noun masculine)-- adj 1) much, many, great 1a) much 1b) many 1c) abounding in 1d) more numerous than 1e) abundant, enough 1f) great 1g) strong 1h) greater than adv 1i) much, exceedingly n m 2) captain, chief
<05237> 3 (dari 46)
yrkn nokriy
Definisi : --adj (adjective)-- 1) foreign, alien 1a) foreign 1b) foreigner (subst) 1c) foreign woman, harlot 1d) unknown, unfamiliar (fig.)
<07097> 3 (dari 96)
huq qatseh or (negative only) huq qetseh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) end, extremity 1a) end, mouth, extremity 1b) border, outskirts 1c) the whole (condensed term for what is included within extremities) 1d) at the end of (a certain time)
<03427> 3 (dari 1082)
bvy yashab
Definisi : --v (verb)-- 1) to dwell, remain, sit, abide 1a) (Qal) 1a1) to sit, sit down 1a2) to be set 1a3) to remain, stay 1a4) to dwell, have one's abode 1b) (Niphal) to be inhabited 1c) (Piel) to set, place 1d) (Hiphil) 1d1) to cause to sit 1d2) to cause to abide, set 1d3) to cause to dwell 1d4) to cause (cities) to be inhabited 1d5) to marry (give an dwelling to) 1e) (Hophal) 1e1) to be inhabited 1e2) to make to dwell
<04310> 3 (dari 422)
ym miy
Definisi : --interr pron (interrogative pronoun)-- 1) who?, whose?, whom?, would that, whoever, whosoever
<03605> 3 (dari 5418)
lk kol or (\\#Jer 33:8\\) lwk kowl
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) all, the whole 1a) all, the whole of 1b) any, each, every, anything 1c) totality, everything
Dalam TB : segala 1561, semua 873, seluruh 826, segenap 308, setiap 186, semuanya 180, Segala 85, setiap orang 85, Semua 71, sepanjang 70, segala sesuatu 66, apapun 65, sekalian 61, sesuatu 58, Seluruh 47, selama 35, seluruhnya 34, Setiap 32, Setiap orang 23, segala-galanya 21, seumur 20, tiap-tiap 18, Semuanya 17, berbagai-bagai 16, sekaliannya 15, semalam-malaman 14, selalu 13, Segenap 12, tiap 10, senantiasa 10, ke manapun 10, Selama 8, seisi 8, Seluruhnya 7, apa 7, Sepanjang 7, seorangpun 6, manapun 6, Segala sesuatu 6, pelbagai 6, siapapun 6, Jumlah 5, di manapun 5, ke mana 5, sama sekali 5, satupun 5, selamanya 4, apa saja 4, barangsiapa 4, bermacam-macam 4, siapa 4, Tiap-tiap 4, selama-lamanya 4, semesta 4, Sekaliannya 4, orang-orang 3, salah satu 3, setiap kali 3, sesuka 3, seberapa 3, kesemuanya 3, Barangsiapa 3, Siapa 3, tiap-tiap orang 3, sesuatu apapun 3, Siapapun 3, kedua-duanya 3, keseluruhannya 3, sehari-harian 3, sekuat 2, masing-masing 2, satu 2, sebagian 2, Sekalian 2, tidak ada 2, Setiap kali 2, sewaktu-waktu 2, Seorangpun 2, orang 2, rupa-rupa 2, sebanyak 2, suatupun 2, selama hidup 2, segala macam 2, sembarang 2, sesuatupun 2, siapa saja 2, terus-menerus 2, Kedua-duanya 2, di mana saja 2, seumur hidup 2, seekor 2, tidak mempunyai apa-apa 2, Terserah 1, Suatu 1, seluruh khalayak 1, barang seekor 1, beberapa 1, belaka 1, berbagai 1, barangsiapapun 1, atau 1, sungguh 1, semua orang-orang 1, apa-apa 1, Tiap-tiap orang 1, Seseorang 1, tidak ada sesuatupun 1, Sehari-harian 1, semasa 1, tidak boleh 1, Kesemuanya 1, semata-mata 1, Di mana saja 1, tulus 1, tidak ada lagi sesuatu 1, tiap-tiap tahun 1, Sesuatu apapun 1, tiada 1, semalam 1, berhari-hari 1, tiap orang 1, Semalam-malaman 1, semalam suntuk 1, tiap-tiap kota 1, semua orang 1, seorang 1, saja 1, salah 1, sepanjang hidup 1, sama 1, perlengkapannya 1, perkara-perkara 1, penuh 1, peristiwa 1, perkara 1, sepenuh 1, umur 1, segala hal 1, segala isinya 1, segala tempat 1, sehari suntuk 1, segala barang 1, setiap barang 1, sepenuhnya 1, seberapa kali 1, sedalam-dalamnya 1, setiap orang dewasa 1, sekeliling 1, di mana-mana 1, sehari 1, di seluruh 1, di tiap-tiap 1, di dalamnya 1, binatang-binatang liar 1, berkenan 1, senantiasa dengan setia 1, bersama-sama 1, hal 1, jumlah 1, keterangan 1, lebar 1, lengkap 1, mereka 1, keseluruhanmu 1, kehendak yang bulat 1, ke mana-mana 1, seumur hidupnya 1, sekuat-kuatku 1, berhari-hari lamanya 1
<03632> 3 (dari 15)
lylk kaliyl
Definisi : adj 1) entire, all, perfect adv 2) entirety subst 3) whole, whole burnt offering, holocaust, entirety
<06810> 3 (dari 22)
ryeu tsa`iyr or rweu tsa`owr
Definisi : --adj (adjective)-- 1) little, insignificant, young 1a) little, insignificant 1b) insignificant, mean 1c) young, younger, youngest
<04801> 3 (dari 17)
qxrm merchaq
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) distant place, distance, far country
<06887> 3 (dari 52)
rru tsarar
Definisi : --v (verb)-- 1) to bind, be narrow, be in distress, make narrow, cause distress, besiege, be straitened, be bound 1a) (Qal) 1a1) to bind, tie up, shut up 1a2) to be scant, be cramped, be in straits 1b) (Pual) to be bound, be tied up 1c) (Hiphil) 1c1) to make narrow for, cause distress to, press hard upon 1c2) to suffer distress 2) to show hostility toward, vex 1a) (Qal) 1a1) to show hostility toward, treat with enmity, vex, harass 1a2) vexer, harasser (participle)
<04941> 3 (dari 421)
jpvm mishpat
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) judgment, justice, ordinance 1a) judgment 1a1) act of deciding a case 1a2) place, court, seat of judgment 1a3) process, procedure, litigation (before judges) 1a4) case, cause (presented for judgment) 1a5) sentence, decision (of judgment) 1a6) execution (of judgment) 1a7) time (of judgment) 1b) justice, right, rectitude (attributes of God or man) 1c) ordinance 1d) decision (in law) 1e) right, privilege, due (legal) 1f) proper, fitting, measure, fitness, custom, manner, plan
<03372> 3 (dari 331)
ary yare'
Definisi : --v (verb)-- 1) to fear, revere, be afraid 1a) (Qal) 1a1) to fear, be afraid 1a2) to stand in awe of, be awed 1a3) to fear, reverence, honour, respect 1b) (Niphal) 1b1) to be fearful, be dreadful, be feared 1b2) to cause astonishment and awe, be held in awe 1b3) to inspire reverence or godly fear or awe 1c) (Piel) to make afraid, terrify 2) (TWOT) to shoot, pour
<07311> 3 (dari 189)
Mwr ruwm
Definisi : --v (verb)-- 1) to rise, rise up, be high, be lofty, be exalted 1a) (Qal) 1a1) to be high, be set on high 1a2) to be raised, be uplifted, be exalted 1a3) to be lifted, rise 1b) (Polel) 1b1) to raise or rear (children), cause to grow up 1b2) to lift up, raise, exalt 1b3) to exalt, extol 1c) (Polal) to be lifted up 1d) (Hiphil) 1d1) to raise, lift, lift up, take up, set up, erect, exalt, set on high 1d2) to lift up (and take away), remove 1d3) to lift off and present, contribute, offer, contribute 1e) (Hophal) to be taken off, be abolished 1f) (Hithpolel) to exalt oneself, magnify oneself 2) (Qal) to be rotten, be wormy
<03004> 3 (dari 14)
hvby yabbashah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dry land, dry ground
<05003> 3 (dari 31)
Pan na'aph
Definisi : --v (verb)-- 1) to commit adultery 1a) (Qal) 1a1) to commit adultery 1a1a) usually of man 1a1a1) always with wife of another 1a1b) adultery (of women) (participle) 1a2) idolatrous worship (fig.) 1b) (Piel) 1b1) to commit adultery 1b1a) of man 1b1b) adultery (of women) (participle) 1b2) idolatrous worship (fig.)
<03027> 3 (dari 1617)
dy yad
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) hand 1a) hand (of man) 1b) strength, power (fig.) 1c) side (of land), part, portion (metaph.) (fig.) 1d) (various special, technical senses) 1d1) sign, monument 1d2) part, fractional part, share 1d3) time, repetition 1d4) axle-trees, axle 1d5) stays, support (for laver) 1d6) tenons (in tabernacle) 1d7) a phallus, a hand (meaning unsure) 1d8) wrists
Dalam TB : tangan 458, tangannya 195, tanganmu 123, perantaraan 82, tanganku 66, tangan-Mu 44, tangan-Nya 43, tangan-Ku 40, kekuasaan 17, kuasa 13, pimpinan 11, Tangan 10, Berdekatan 9, berdekatan 8, bersumpah 8, pengawasan 7, membantu 6, tepi 6, menjamah 6, usahamu 6, pasaknya 6, menyerahkan 5, mampu 5, tangan-Mulah 5, kemampuannya 5, kekuasaannya 5, petunjuk 4, dari 4, mentahbiskan 4, memegang 4, padamu 4, membunuh 4, kelek-kelek 4, kuasamu 4, perantaraanku 3, padanya 3, kuasanya 3, diperbantukan 3, di bawah perintah 3, Tangannya 3, diri 3, ditahbiskan 3, samping 3, hatimu 3, mereka 3, luas 3, sisi 3, memberontak 2, di samping 2, membawa 2, melalui 2, layak 2, dikuasai 2, tangan-Kulah 2, dengan perantaraan 2, menyerahkannya 2, tak berdaya 2, tanda peringatan 2, mengangkat sumpah 2, dirimu 2, disampaikan 2, tenaga 2, hati 2, ia 2, jarinya 2, kali 2, kekuatan 2, kekuatannya 2, ditahbiskannya 2, diserahkan 2, kidal 2, kepada 2, ditugaskan 2, cengkeraman 2, menangkap 2, perbuatan 2, Putar 2, Tanganmu 2, Kujanjikan 2, Tangan-Mu 2, semangat 2, cakar 2, diserahi 1, tentara 1, Tangan-Nya 1, Tanganku 1, tutup 1, terlepas dari kekuasaan 1, dipegang 1, dipercayakannya 1, dipunyai 1, Tangan-Mulah 1, tepinya 1, Tangan-Ku 1, iringan 1, ia sendiri 1, jari 1, wilayahnya 1, kami 1, hutang 1, hukuman 1, fihak 1, dilindungi 1, usaha 1, Sungguh 1, Serahkanlah 1, diterimanya 1, dikerjakannya 1, di antaramu 1, berputar 1, berkuasa 1, di bawah 1, tugu peringatan 1, di bawah kekuasaannya 1, dengan sengaja 1, dengan perantaraanku 1, tidak dapat berbuat apa-apa 1, cukup 1, dari padamu 1, bungkusan 1, topang-topang 1, dengan 1, di bawah kuasa 1, terus ke 1, dibawanya 1, dibawah 1, didapatnya 1, diilhamkan 1, dijaga 1, apa-apakan 1, badanmu 1, dibantunya 1, berbuat apa-apa 1, katupan 1, di bawah pimpinan 1, di dekat 1, bagian 1, bawa 1, Tariklah 1, kekuasaanku 1, orang 1, olehnya 1, oleh 1, padaku 1, sumpah 1, pantai 1, panitera 1, sisi-Nya 1, sumpah Kujanjikan 1, merangkak 1, menjadi pengapitnya 1, menguatkan kepercayaan 1, menarik 1, menjangkau 1, menuntun 1, sungguh 1, menyediakan 1, menuntut 1, papan penunjuk jalan 1, pegang 1, pukulan 1, sempat 1, pertolongan 1, regu 1, sekedar persembahan 1, sedikit demi sedikit 1, sebelahnya 1, sebelah 1, pergelangan 1, perbuatannya 1, sewenang-wenang 1, pemukul 1, pekerjaanmu 1, serahkan 1, sepanjang 1, perbatasan 1, perayaan pentahbisan akan berlangsung 1, menantikan 1, tangan-Nyalah 1, tekanan berat 1, tempat 1, kekuasaanmu 1, kemampuan 1, tangkapan 1, kuasa-Nya 1, kuasa-Mu 1, tangannya terpenggal 1, seimbang dengan jasanya 1, kekuasaan-Nya 1, keberaniannya 1, kautahbiskan 1, kauhapuskan 1, kedua tangan 1, kekerasan 1, kekuasaan-Ku 1, tempatnya 1, tanganmulah 1, tangankulah 1, melemahkan semangat 1, melayani 1, tangan-tangannya 1, melewatinya 1, tangan-tangan 1, membuat persetujuan 1, membiarkan 1, memberikan persembahan 1, makanan 1, yang berpiutang 1, lebar 1, ladangku 1, kubawa 1, lebih cerdas 1, lemah semangatmu 1, lingga 1, lemah semangatnya 1, kaudapati 1
<03045> 3 (dari 942)
edy yada`
Definisi : --v (verb)-- 1) to know 1a) (Qal) 1a1) to know 1a1a) to know, learn to know 1a1b) to perceive 1a1c) to perceive and see, find out and discern 1a1d) to discriminate, distinguish 1a1e) to know by experience 1a1f) to recognise, admit, acknowledge, confess 1a1g) to consider 1a2) to know, be acquainted with 1a3) to know (a person carnally) 1a4) to know how, be skilful in 1a5) to have knowledge, be wise 1b) (Niphal) 1b1) to be made known, be or become known, be revealed 1b2) to make oneself known 1b3) to be perceived 1b4) to be instructed 1c) (Piel) to cause to know 1d) (Poal) to cause to know 1e) (Pual) 1e1) to be known 1e2) known, one known, acquaintance (participle) 1f) (Hiphil) to make known, declare 1g) (Hophal) to be made known 1h) (Hithpael) to make oneself known, reveal oneself
Dalam TB : tahu 205, mengetahui 205, mengenal 76, mengetahuinya 27, memberitahukan 22, kenal 22, diketahui 21, dikenal 19, ketahuilah 14, tahulah 13, bersetubuh 11, kauketahui 10, kaukenal 8, Beritahukanlah 8, pandai 8, sadar 7, memperkenalkan 7, menyatakan 7, Ketahuilah 6, beritahukanlah 6, Tahukah 6, kukenal 6, ketahui 6, ketahuan 6, diketahuinya 5, mengerti 5, memberitahu 5, insaf 4, mengalami 4, kenalan-kenalanku 4, berpengetahuan 4, kuketahui 4, memperhatikan 4, mengenalnya 4, diberitahukan 3, kenallah 3, kelihatan 3, memahami 3, camkanlah 3, berpengalaman 3, mempunyai 3, mengakui 3, pengetahuan 3, terkenal 3, sungguh-sungguh 3, yakin 2, kuketahui dengan pasti 2, perkenalkanlah 2, melihat 2, penuh 2, menghajar 2, pernah 2, dapat membaca 2, Kenallah baik-baik 2, ketahuilah dengan sesungguhnya 2, tahu benar 2, tahukah 2, insafilah 2, Camkanlah 2, dikenalnya 2, pakai 2, pikirkanlah 2, sadarkah 2, ketahuilah sungguh-sungguh 2, dapat 2, beroleh 2, Kukenal 2, menyatakan diri 2, mengajarkan 2, mengatur 2, Ketahuilah sungguh-sungguh 2, menduga 2, Ketahuilah dengan 1, Masakan 1, ajarilah 1, Diketahui 1, insaflah 1, Kuketahui 1, Tahu 1, diketahuinyalah 1, acuh tak acuh 1, ahli 1, Ajarlah 1, Akuilah 1, disangka-sangka 1, akuilah 1, Kauberitahukan 1, Kenalkah 1, beritahukan 1, diberi 1, Kenallah 1, cukup dewasa 1, Ketahuilah dengan sesungguhnya 1, Kelihatannya 1, berakal budi 1, cerdik cendekia 1, Kauketahui 1, baik-baik 1, bertindak 1, diberitahukan-Nya 1, Kuberitahukan 1, kusuruh pergi 1, menyatakan diri-Ku 1, menyadarinya 1, merusak 1, nyata 1, nyatakanlah 1, menyadari 1, menjadi 1, mengalaminya 1, mengindahkan 1, mengindahkannya 1, menginsafinya 1, orang kepercayaanku 1, orang-orang kepercayaannya 1, setahu-Ku 1, sadarlah 1, tahu bagaimana menyelidikinya 1, tercapai oleh pengetahuan 1, terduga 1, pertimbangkan 1, pernah dijamah 1, pandai meratap 1, pedulikan 1, perhatikan baik-baik 1, perhatikanlah 1, mengajarkannya 1, menentukan 1, kudapati 1, kuberitahukan 1, kumengerti 1, kurasa 1, memaparkan 1, kenalannya 1, kelihatan tandanya 1, kaudapati 1, kautahu 1, kautunjukkan 1, kawan-kawanku 1, membedakan 1, memberi petunjuk 1, menanggap 1, mendapat 1, mendengar 1, menderita 1, memperkenalkannya 1, memperhatikannya 1, memberitahukannya 1, memilih 1, memimpin 1, mempedulikan 1, kauajarkan 1
<07223> 3 (dari 182)
Nwvar ri'shown or Nvar ri'shon
Definisi : --adj, adv (adjective, adverb)-- adj 1) first, primary, former 1a) former (of time) 1a1) ancestors 1a2) former things 1b) foremost (of location) 1c) first (in time) 1d) first, chief (in degree) adv 2) first, before, formerly, at first
<07230> 3 (dari 147)
br rob
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) multitude, abundance, greatness 1a) multitude 1a1) abundance, abundantly 1a2) numerous 1b) greatness
<04347> 3 (dari 48)
hkm makkah or (masc.) hkm makkeh
Definisi : --n f p (noun feminime plural)-- 1) blow, wound, slaughter 1a) blow, stripe 1b) beating, scourging 1c) wound 1d) slaughter 1e) defeat, conquest 1f) plague
<02723> 3 (dari 42)
hbrx chorbah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a place laid waste, ruin, waste, desolation
<02398> 3 (dari 238)
ajx chata'
Definisi : --v (verb)-- 1) to sin, miss, miss the way, go wrong, incur guilt, forfeit, purify from uncleanness 1a) (Qal) 1a1) to miss 1a2) to sin, miss the goal or path of right and duty 1a3) to incur guilt, incur penalty by sin, forfeit 1b) (Piel) 1b1) to bear loss 1b2) to make a sin-offering 1b3) to purify from sin 1b4) to purify from uncleanness 1c) (Hiphil) 1c1) to miss the mark 1c2) to induce to sin, cause to sin 1c3) to bring into guilt or condemnation or punishment 1d) (Hithpael) 1d1) to miss oneself, lose oneself, wander from the way 1d2) to purify oneself from uncleanness
<05375> 3 (dari 653)
asn nasa' or hon nacah (\\#Ps 4:6\\)
Definisi : --v (verb)-- 1) to lift, bear up, carry, take 1a) (Qal) 1a1) to lift, lift up 1a2) to bear, carry, support, sustain, endure 1a3) to take, take away, carry off, forgive 1b) (Niphal) 1b1) to be lifted up, be exalted 1b2) to lift oneself up, rise up 1b3) to be borne, be carried 1b4) to be taken away, be carried off, be swept away 1c) (Piel) 1c1) to lift up, exalt, support, aid, assist 1c2) to desire, long (fig.) 1c3) to carry, bear continuously 1c4) to take, take away 1d) (Hithpael) to lift oneself up, exalt oneself 1e) (Hiphil) 1e1) to cause one to bear (iniquity) 1e2) to cause to bring, have brought
Dalam TB : mengangkat 71, menanggung 42, membawa 30, pembawa 22, Angkatlah 17, diangkut 16, mengangkut 16, melayangkan 16, mengambil 15, pengangkat 12, mengampuni 11, mengangkatnya 9, memikul 9, terangkat 8, bersumpah 7, mendatangkan 7, nyaring 7, melihat 7, meninggikan 6, menerima 6, memandang 6, memihak 5, menaikkan 5, Hitunglah 5, diucapkannyalah 5, menjulang 4, ucapkanlah 4, kuangkat 4, mengucapkan 4, ampunilah 4, diangkat 4, menyebut 4, mempersembahkan 4, menanggungnya 4, menghitung 3, memakai 3, menyaringkan 3, mendukung 3, tergerak 3, dibawa 3, Kujanjikan 3, Ampunilah 3, angkatlah 3, memuat 2, keras 2, mengangkutnya 2, menggerakkan 2, diampuni 2, kuambil 2, kutanggung 2, melontarkan 2, mendapat 2, menaruh 2, menangislah 2, memandang bulu 2, harus mengangkatnya 2, kupikul 2, dimuati 2, melanjutkan 2, mengangkat sumpah 2, mengeluarkan 2, tanggunglah 2, menoleh 2, menjulang tinggi 2, menjemputnya 2, berbuah 2, tanggung 2, bawalah 2, Layangkanlah 2, naikkanlah 2, sama sekali tidak akan mengampuni 2, menyebut-nyebut 2, Diangkatnyalah 2, terangkatlah 2, menyambut 2, Arahkanlah 2, berdiri tegak 2, menimbulkan 2, ditaruh 1, ditanggungnya 1, Kuterima 1, diterbangkan 1, ditiup 1, ditinggikan 1, disokong 1, disayangi 1, Angkat 1, diperolehnya 1, Menangis 1, hormati 1, disajikan 1, dirampas 1, ditutup 1, Kujunjung 1, kena 1, dipangku-Nya 1, kauhitung 1, kaubawa 1, Dengarlah 1, jemputlah 1, kenaikan pangkatnya 1, dukunglah 1, Diucapkannyalah 1, isinya 1, Diangkutlah 1, Bangunlah 1, Bersabarlah 1, hitunglah 1, Pandanglah 1, bercabang-cabang 1, diampuninya 1, berdirilah 1, diangkat-angkat 1, berangkatlah 1, diangkutnya 1, berahi 1, diangkatnyalah 1, berjalan 1, berkenanlah 1, cukup luas 1, bernyanyi-nyanyi 1, berpihak 1, datang mengangkat 1, diagungkan 1, diambilnya 1, diambil 1, diangkutnyalah 1, didukung 1, Pangkulah 1, Tanggunglah 1, Yang Mahamulia 1, beroleh 1, dimuliakan 1, Naikkanlah 1, dinaikkan 1, ambillah 1, dilenyapkan 1, angkat 1, angkutlah 1, bawa 1, digendong 1, dihancurkannya 1, ampuni 1, dikaruniailah kebesaran 1, dinaikkannya 1, membela dengan tidak sewajarnya 1, menyebarkan 1, menunjukkan 1, menjulang ke atas 1, menjawab 1, menyembah 1, menyerahkan 1, menyokong 1, menyinari 1, menyerobotnya 1, menyeret 1, menjangkau 1, menjadi tinggi 1, mengikat 1, menghiraukan 1, menghasilkan 1, mengharapkannya 1, mengingat 1, menginginkan 1, meninggikan diri 1, meninggi-ninggikan diri 1, menimpakan 1, menyombongkan 1, menyombongkan diri 1, terbang 1, taruhlah 1, tahan 1, sunyi sepi 1, terjadi 1, terpandang 1, yang disegani 1, ulurkanlah 1, tertinggi melebihi 1, sumpah Kujanjikan 1, sampaikan 1, naikkan 1, meringankan 1, meratap 1, meraih 1, pembawa-pembawa 1, pengangkut 1, rindukan 1, rindu 1, pergi mengambil 1, mengharapkan 1, menghantam 1, membantu 1, memasang 1, memangku 1, memanggul 1, membawa masuk 1, yang terpandang 1, memberontak 1, memberi sokongan 1, memberi 1, melupakan 1, melirik 1, layangkanlah 1, layangkan 1, kuucapkan 1, kuterima 1, lihatlah 1, melambaikan 1, melepaskannya 1, melawan 1, melangkah maju 1, membesarkan diri 1, memikulnya 1, mengampuninya 1, menerkam 1, menerbangkan 1, menengadah 1, mengangkat-angkat 1, mengarahkan 1, menghadapkan 1, menggendong 1, mengarak 1, menegakkan 1, mendukungnya 1, menabur 1, memulihkan 1, memperoleh 1, memperdengarkan 1, menangis 1, menangkap 1, mencabut nyawaku 1, mencabut 1, menatang 1, kuli 1
<0935> 3 (dari 2572)
awb bow'
Definisi : --v (verb)-- 1) to go in, enter, come, go, come in 1a) (Qal) 1a1) to enter, come in 1a2) to come 1a2a) to come with 1a2b) to come upon, fall or light upon, attack (enemy) 1a2c) to come to pass 1a3) to attain to 1a4) to be enumerated 1a5) to go 1b) (Hiphil) 1b1) to lead in 1b2) to carry in 1b3) to bring in, cause to come in, gather, cause to come, bring near, bring against, bring upon 1b4) to bring to pass 1c) (Hophal) 1c1) to be brought, brought in 1c2) to be introduced, be put
Dalam TB : datang 563, masuk 292, membawa 183, sampai 173, datanglah 127, dibawa 65, pergi 62, mendatangkan 60, tiba 44, masuklah 41, sampailah 40, membawanya 37, memasuki 35, pulang 31, dibawanya 28, pergilah 24, menimpa 22, terbenam 22, menghampiri 18, Masuklah 17, mendatangi 16, bawalah 14, bawa 14, kembali 12, pulanglah 12, datangnya 12, menyerang 10, Datanglah 10, Sampailah 9, Kudatangkan 9, terjadi 9, menghadap 9, kena 8, dibawa-Nya 8, tibalah 8, Pergilah 7, Bawalah 7, lanjut 7, mempersembahkan 6, dibawa masuk 6, mendapat 6, bergaul 6, Kubawa 6, kubawa 6, kaubawa 6, masuki 5, dimasukkan 5, kedatangan 5, maju 5, memasukkan 5, bergerak maju 4, turun 4, mendapatkan 4, menyamai 4, menuju 4, dibawalah 4, membawa masuk 4, dekat 4, Marilah 4, dibawanyalah 4, didatangkan-Nya 4, menyusul 4, ada 4, marilah 4, mengantarkan 3, melalui 3, dipersembahkan 3, dimasuki 3, berjalan 3, ketika 3, disampaikan 3, diangkut 3, jalan yang menuju 3, mendekati 3, datang membawa 3, ditimpa 3, mengalir 3, sesampainya 3, singgah 3, menjadi kenyataan 3, temuilah 3, naik 3, timbul 3, termasuk 2, tahan 2, menjemput 2, selesai bertugas 2, lalu lintas 2, memberikan 2, Sesampainya 2, menempuh 2, dimasukkannyalah 2, mendatanginya 2, diangkutnya 2, pasti akan datang 2, menaruh 2, sungguh-sungguh akan datang 2, masuk bersama-sama 2, masuk bertugas 2, lari 2, menusuk 2, menyampaikan 2, didatangkan 2, Hampirilah 2, pasti pulang 2, wajib 2, dimasukinya 2, berlaku 2, terpenuhi 2, sesampai 2, mengungsi 2, mengikutinya 2, bergabung 2, kaudatangi 2, menghampirinya 2, jalan masuk 2, melangkah masuk 2, digenapi 2, pasti terjadi 2, mengalami 2, mengadakan 2, ikut 2, mengambil 2, dihadapkan 2, melakukan 2, kembalilah 2, bertiup 2, dirundung 1, dilalui 1, dipakai 1, Dibawa-Nyalah 1, hampirilah 1, Berakhirlah 1, hampiri 1, Berilah 1, jatuh 1, Arahkanlah 1, kaucelupkan 1, kaubawalah 1, kaualami 1, Dibawa 1, giat 1, Dibawanyalah 1, Dimasukkannya 1, disebabkan 1, disebutkan 1, ditambahkan 1, genap 1, ditolak 1, ditimpakan 1, Kaubawalah 1, didatangi 1, berusaha 1, berada 1, kauhadapkanlah 1, bertugas 1, berangkat 1, datang kembali 1, datang masuk 1, datangkah menimpa 1, datangi 1, datang membawanya 1, beperkara 1, bertindak 1, bersumpah 1, berjalan terus masuk 1, berarak 1, berjalan terus 1, berdiri 1, berkumpul 1, berlayar 1, bersetubuh 1, berperang 1, beroleh 1, bermuara 1, arah 1, datangmu 1, didatangkanlah 1, bergerak 1, dibawanya pulang 1, Pijaklah 1, dihampirinya 1, Pergilah pulang 1, Kulaksanakan 1, diinjak 1, Masukkanlah 1, dihampirinyalah 1, dibawa-Nya masuk 1, Sekembalinya 1, diambil 1, alami 1, ambillah 1, antarkan 1, diambilnya 1, Taruhlah 1, Sesampai 1, dibalaskan 1, diantarkannya 1, Singgahkah 1, dilakukan 1, melaksanakannya 1, menginjak-injak 1, mengiringi 1, menginjak 1, mengikuti 1, menghadapkan 1, mengikat 1, mengucapkan 1, mengunjungi 1, menjalar 1, menuntun 1, menjadi 1, menimpakan 1, menikam 1, menimbulkan 1, menggiringnya 1, menggendong 1, mengangkut 1, mengantarnya 1, mengalirkan 1, menerobos 1, menentukan 1, menerima 1, mengayunkan 1, mengejar 1, menggabungkan 1, menggantikannya 1, mengepul 1, mengenai 1, mengeluarkan 1, menyerahkan 1, menyerahkannya 1, terdengar 1, terkabul 1, terbentang 1, terbenamnya 1, sampaikan 1, setibanya 1, terkepung 1, terperosok 1, tidak berapa jauh 1, turut dalam 1, tidak akan masuk 1, tertimpa 1, tersiar 1, pintu masuk 1, pinggir 1, menyusupkan 1, merembes 1, menyusup 1, menyuruh 1, menyerangnya 1, menyerbu 1, mewujudkannya 1, naiki 1, perjalananku 1, perjalanannya 1, pergantian 1, pengunjung-pengunjung 1, pangkalanmu 1, menemui 1, menembusnya 1, masuk menghadap 1, masukilah 1, masuk melangkahi 1, lewat 1, lanjut usianya 1, larilah 1, masukmu 1, matahari terbenam 1, memasangnya 1, memasukinya 1, melihat 1, melawan 1, wajib tugas 1, melangsungkannya 1, kuterima 1, kuserahkan 1, ke 1, kedatangan-Nya 1, kawin 1, kaupersembahkan 1, kaukumpulkan 1, kaumasuki 1, kedatanganmu 1, keluar 1, keturunan 1, kudiami 1, kembalinya 1, kemasukannya 1, kemasukan 1, memasukkannya 1, membawa kamu masuk 1, mempersembahkan korban 1, mempersembahkan korban persembahan 1, memperoleh 1, memperisteri 1, memimpin segala gerakan 1, memperbesar 1, memutuskan 1, mendahului kelahirannya 1, mendirikan 1, mendobrak masuk 1, mendekatinya 1, mendatangkannya 1, mendapati 1, memimpin 1, memihak kepadanya 1, membentang 1, memberi 1, membawanya masuk 1, membawa pulang hasil 1, membawa mereka masuk 1, membawa pulang 1, memberi bahunya 1, membiarkan 1, memerangi 1, memihak 1, memenuhi 1, membuat 1, membiarkan datang 1, kauhampiri 1
<01215> 3 (dari 22)
eub betsa`
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) profit, unjust gain, gain (profit) acquired by violence
<05869> 3 (dari 887)
Nye `ayin
Definisi : --n f/m (noun feminime/masculine)-- 1) eye 1a) eye 1a1) of physical eye 1a2) as showing mental qualities 1a3) of mental and spiritual faculties (fig.) 2) spring, fountain
Dalam TB : mata 254, matamu 73, matanya 48, mataku 48, mata-Mu 27, mata-Ku 24, di hadapan 21, mata-Nya 15, merasa sayang 14, mata air 10, pandang 9, pandangnya 9, Mata 9, Mataku 9, memandang 8, kaupandang 8, menganggap 8, di depan 7, suka 7, kasih 7, kasihmu 7, melihat 7, dipandang 6, pandangannya 5, muka 4, lihat 4, dipandangnya 4, di hadapan-Mu 4, dahimu 4, permukaan 4, Matamu 4, Air mataku 3, pemandanganmu 3, bermurah hati 3, kelihatannya 3, Mata Air 3, Matanya 3, mukamu 3, dipandang baik 3, mukanya 3, di hadapan-Ku 2, pemandangannya 2, mata kepala sendiri 2, menganggapnya 2, menganggap baik 2, kikir 2, suasa 2, dilihat 2, kusukai 2, kilauan 2, mengamat-amati 2, pemandangan 2, berhadapan muka 2, sombong 2, belas kasihanmu 2, mukaku 2, anggapanmu 2, disukai 2, menyetujuinya 2, kesal 2, menoleh 2, disetujui 2, hadapan 1, dipandang-Nya 1, hadapanmu 1, Mata-Ku 1, diri 1, diterima dengan baik 1, disayangi 1, diperhatikan 1, dipandangnya tidak baik 1, diterima baik 1, Di depan 1, Kauanggap 1, dianggapnya 1, berkenanlah 1, bermata 1, berpandangan 1, hadirat-Nya 1, berkenan 1, alismu 1, anggapannya 1, anggap tidak baik 1, baik hati 1, anggap 1, depan 1, di atas dahimu 1, air mataku 1, Pandanglah 1, Orang yang sombong 1, Orang 1, anggapan 1, aku sendiri 1, alis 1, di hadapanmu 1, dianggap 1, Mata-Mu 1, marah 1, pandanganmu 1, pandangan-Nya 1, pandangmu 1, pengetahuan 1, penglihatan 1, pandangan-Mu 1, pandangan 1, menyolok 1, menyetujui 1, muka-Ku 1, orang yang menundukkan kepala 1, pandang benar 1, penglihatannya 1, penunjuk jalan 1, susah 1, sumber 1, tidak diketahui 1, tidak menyukai 1, tidak suka 1, sombong-sombong 1, sikapnya 1, rupa 1, perhatikanlah 1, sebal hatimu 1, setujulah 1, siang hari 1, menyenangkan hatinya 1, menyangka 1, lebih suka 1, kupandang baik 1, lihatlah 1, yang 1, matakupun 1, kesayangan 1, kejahatan 1, hina 1, hatinya 1, kasih sayang 1, kasihan 1, kaupandang baik 1, matanyapun 1, melihatnya 1, mengesalkan 1, mengawasi 1, mengilau 1, mengindahkannya 1, menyadarinya 1, mengasihi 1, mengantuk 1, memandang rendah 1, melirik 1, memandangnya 1, memperhatikan 1, mengamat-amatinya 1, hatimu 1
<02030> 3 (dari 16)
hrh hareh or yrh hariy (\\#Ho 14:1\\)
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) pregnant
<01891> 3 (dari 5)
lbh habal
Definisi : --v (verb)-- 1) to act emptily, become vain, be vain 1a) (Qal) 1a1) to become vain 1a2) to be utterly vain (with cognate acc) 1b) (Hiphil) 1b1) to cause to become vain 1b2) to fill with vain hopes
<0995> 3 (dari 169)
Nyb biyn
Definisi : --v (verb)-- 1) to discern, understand, consider 1a) (Qal) 1a1) to perceive, discern 1a2) to understand, know (with the mind) 1a3) to observe, mark, give heed to, distinguish, consider 1a4) to have discernment, insight, understanding 1b) (Niphal) to be discerning, intelligent, discreet, have understanding 1c) (Hiphil) 1c1) to understand 1c2) to cause to understand, give understanding, teach 1d) (Hithpolel) to show oneself discerning or attentive, consider diligently 1e) (Polel) to teach, instruct 2) (TWOT) prudent, regard
<05767> 3 (dari 5)
lwe `avval
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) unjust one, perverse one, unrighteous one
<01061> 3 (dari 18)
rwkb bikkuwr
Definisi : --n m pl (noun masculine plural)-- 1) first-fruits 1a) the first of the crops and fruit that ripened, was gathered, and offered to God according to the ritual of Pentecost 1b) the bread made of the new grain offered at Pentecost 1c) the day of the first-fruits (Pentecost)
<08077> 3 (dari 58)
hmmv sh@mamah or hmmv shimamah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) devastation, waste, desolation
<01697> 3 (dari 1441)
rbd dabar
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) speech, word, speaking, thing 1a) speech 1b) saying, utterance 1c) word, words 1d) business, occupation, acts, matter, case, something, manner (by extension)
Dalam TB : firman 303, perkataan 183, hal 72, riwayat 56, perkara 56, Firman 41, sejarah 37, firman-Nya 29, perkataan-perkataan 26, firman-Mu 21, firman-Ku 20, kata-kata 19, sesuatu 18, kabar 15, jawab 15, apa 14, titah 14, janji 12, perkataanmu 12, Perkataan 12, perintah 11, hal-hal 10, perkataan-perkataan-Ku 10, perkataannya 10, karena 9, perkataanku 9, pesan 8, kata 8, demikian 8, dikatakan 7, sepatah katapun 7, menjawab 7, Hal 6, barang 6, perbuatan 6, peristiwa 5, semuanya 5, segala 5, apapun 5, ditetapkan 5, apa-apa 4, difirmankan 4, perkaranya 4, katapun 4, berbicara 4, katamu 4, isi 4, keputusan 4, perihal 3, perkataan-Ku 3, tidak ada 3, peristiwa-peristiwa 3, perkara-perkara 3, usul 3, permintaanmu 3, bicara 3, ucapan 3, berita 3, kata-katamu 3, sesuatu apapun 3, ucapannya 3, permintaan 3, begitulah 3, permohonan 3, meramalkan 2, bicaranya 2, mengenai 2, cara 2, memutuskan 2, kukatakan 2, jawaban 2, firman-Mulah 2, kata-katanya 2, itu 2, firman-firman-Mu 2, jalannya 2, engkau 2, janji-Mu 2, kelakuan 2, hal itu 2, kebohongan 2, hal ihwalnya 2, kalimat-kalimat 2, janji-Ku 2, begini 2, riwayatnya 2, apa yang kauucapkan 2, pertanyaan 2, pembicaraan 2, satupun 2, Usul 2, tuduhan 2, Kaukatakan 2, sekadar 2, pekerjaan 2, pikiran 2, berundinglah 2, bergaul 2, firman-firman 1, Perkara 1, Penyakit 1, Pesan 1, Rancangan 1, Segala 1, Riwayat 1, Kufirmankan 1, Pikiranmu 1, Kejahatan 1, Cara 1, Bicaramu 1, Apa 1, gerutumu 1, Firman-Mu 1, biasanya 1, bicaramu 1, Kata-kata 1, Semuanya 1, alasannya 1, diperintahkan 1, bahaya 1, bahasanya 1, doa 1, dikehendaki 1, begitu 1, berfirmanlah 1, berbuat 1, buruk 1, bagian-bagiannya 1, dusta 1, amsal-amsal 1, berita-berita 1, demi 1, berikut 1, ancaman 1, bunyi 1, bisikan 1, bicaraku 1, bertanya 1, kejahatan-kejahatan 1, petunjuk 1, pertimbanganmu 1, perlu 1, riwayat-riwayat 1, sama 1, sebanyak yang perlu 1, sebabnya 1, sebab 1, perkataan-perkataan-Mu 1, perkataan-Nya 1, perbuatanmu 1, perbuatan-perbuatanmu 1, perbuatan-perbuatan-Mu 1, percakapan 1, perintahmu 1, perkaramu 1, perkaraku 1, sedikitpun 1, sesuatu perkara 1, ucapan-ucapan 1, tuntutan 1, tugas 1, ungkapan 1, urusan 1, usulmu 1, urusannya 1, titah-titahnya 1, tindakan 1, suatu 1, sikap 1, setujulah 1, terjadi 1, tidak ada sesuatupun 1, tidak memikirkan 1, tidak baik 1, pelanggaran-pelanggaran 1, pelabur 1, keadaannya 1, kauucapkan 1, kaukatakan 1, kejadian 1, walaupun 1, keteguhan janji 1, keperluan 1, keperkasaannya 1, kauapa-apakan 1, katakan 1, ini 1, hanya itu saja 1, halnya 1, jadi 1, janji-Nya 1, kata-kataku 1, kata-kata penyesalan 1, ketentuan 1, kitab sejarah 1, oleh karena 1, nyanyian 1, nubuat 1, omong 1, omong kosong 1, patut dilakukan 1, pandai bicara 1, niat 1, nasihatnya 1, maksud 1, logatnya 1, laporan 1, melakukannya 1, membual 1, nasihat 1, minta 1, halmu 1
<0539> 3 (dari 108)
Nma 'aman
Definisi : --v (verb)-- 1) to support, confirm, be faithful 1a) (Qal) 1a1) to support, confirm, be faithful, uphold, nourish 1a1a) foster-father (subst.) 1a1b) foster-mother, nurse 1a1c) pillars, supporters of the door 1b) (Niphal) 1b1) to be established, be faithful, be carried, make firm 1b1a) to be carried by a nurse 1b1b) made firm, sure, lasting 1b1c) confirmed, established, sure 1b1d) verified, confirmed 1b1e) reliable, faithful, trusty 1c) (Hiphil) 1c1) to stand firm, to trust, to be certain, to believe in 1c1a) stand firm 1c1b) trust, believe
<01319> 3 (dari 24)
rsb basar
Definisi : --v (verb)-- 1) to bear news, bear tidings, publish, preach, show forth 1a) (Piel) 1a1) to gladden with good news 1a2) to bear news 1a3) to announce (salvation) as good news, preach 1b) (Hithpael) to receive good news
<02138> 3 (dari 4)
rwkz zakuwr
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) male
<02256> 3 (dari 62)
lbx chebel or lbx chebel
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a cord, rope, territory, band, company 1a) a rope, cord 1b) a measuring-cord or line 1c) a measured portion, lot, part, region 1d) a band or company 2) pain, sorrow, travail, pang 2a) pains of travail 2b) pains, pangs, sorrows 3) union 4) destruction
<0376> 3 (dari 2005)
vya 'iysh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) man 1a) man, male (in contrast to woman, female) 1b) husband 1c) human being, person (in contrast to God) 1d) servant 1e) mankind 1f) champion 1g) great man 2) whosoever 3) each (adjective)
Dalam TB : orang 579, orang-orang 211, masing-masing 193, seorang 161, seseorang 85, abdi 75, laki-laki 70, seorangpun 53, Orang 39, suaminya 39, setiap orang 35, manusia 33, orang-orangnya 29, seorang laki-laki 27, Setiap orang 23, satu 13, Orang-orang 13, mereka 10, Masing-masing 10, dia 9, suamimu 8, suamiku 8, prajurit 7, penduduk 6, serentak 6, siapapun 6, Seorang 6, Seorangpun 5, Siapapun 5, orang laki-laki 5, orangnya 5, tiap-tiap 5, suami 4, Seseorang 4, bersuami 4, engkau 4, berpandang-pandangan 4, prajurit-prajurit 4, Keturunanmu 3, mayat 3, banyaknya 3, anak buah 3, lawan 3, ada 3, orang lain 3, orang-orangmu 3, tiap-tiap orang 3, prajuritnya 3, tentara 3, salah seorang 3, jantan 2, kamu 2, ayah 2, anak laki-laki 2, saudagar-saudagar 2, keturunanmu 2, pemarah 2, pahlawan 2, yang 2, Keturunan 2, seseorang laki-laki 2, pendekar 2, penindas 2, seorang manusia 2, ia 2, setiap sangga 1, setiap suku 1, Yakub 1, beberapa 1, Tidak ada 1, setiap pemimpin 1, beberapa orang 1, setiap laki-laki 1, anak buahnya 1, anak 1, Siapa 1, tidak ada 1, Pemfitnah 1, Pencemooh 1, tidak ada seorangpun 1, tukang 1, Ia 1, Laki-laki 1, Penganiaya 1, Satupun 1, sesamanya 1, si 1, Suamiku 1, Setiap suku 1, suku Benyamin 1, Seorang laki-laki 1, tentaranya 1, Tiap-tiap orang 1, isteri orang lain 1, pria 1, padanya 1, patut 1, yang lain 1, orang-orangku 1, sahabat 1, rata 1, pegawai-pegawai 1, pembawa 1, penghuni 1, perantau 1, perkabungan 1, prajurit-prajuritmu 1, pencatatan jiwa 1, pemberi 1, penasihat 1, sahabat-sahabatmu 1, orang Lewi 1, kepala 1, keturunan 1, lain 1, perusak 1, isi 1, seorang sanak 1, diri 1, seorang abdi 1, semuanya 1, memerangi 1, menjadi satu 1, satupun 1, seisi 1, sekelompok 1, lawanku 1, lima puluh sekelompok 1, biasa 1
<06231> 3 (dari 35)
qve `ashaq
Definisi : --v (verb)-- 1) to press upon, oppress, violate, defraud, do violence, get deceitfully, wrong, extort 1a) (Qal) 1a1) to oppress, wrong, extort 1a2) to oppress 1b) (Pual) to be exploited, be crushed
<06135> 3 (dari 12)
rqe `aqar
Definisi : --adj (adjective)-- 1) barren, sterile
<07080> 2 (dari 21)
Moq qacam
Definisi : --v (verb)-- 1) (Qal) to practice divination, divine 1a) of diviners of the nations, Balaam 1b) of false prophets of Israel 1c) prohibited
<07998> 2 (dari 73)
llv shalal
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) prey, plunder, spoil, booty 1a) prey 1b) booty, spoil, plunder (of war) 1c) plunder (private) 1d) gain (meaning dubious)
<05739> 2 (dari 39)
rde `eder
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) flock, herd 1a) flock 1b) herds, flocks and herds
<08105> 2 (dari 5)
rmv shemer or (plural) Myrmv
Definisi : --n m pl (noun masculine plural)-- 1) lees, dregs
<01389> 2 (dari 71)
hebg gib`ah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) hill 1a) hill (lower than a mountain) 1b) as a place of illicit worship 1c) poetic for mountain 1d) used in place names
<06996> 2 (dari 101)
Njq qatan or Njq qaton
Definisi : --adj (adjective)-- 1) young, small, insignificant, unimportant 1a) small 1b) insignificant 1c) young 1d) unimportant
<07146> 2 (dari 4)
txrq qarachath
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) baldness of head, back baldness, bald spot
Dalam TB : kepala yang botak 2, belakang 1
<03411> 2 (dari 28)
hkry y@rekah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) flank, side, extreme parts, recesses 1a) side 1b) sides, recesses (dual)
<08543> 2 (dari 23)
lwmt t@mowl or lmt t@mol
Definisi : --adv (adverb)-- 1) before, before that time, beforetime, heretofore, of late, of old, these days, time(s) past, yesterday, day before yesterday, recently, formerly 1a) yesterday 1a1) recently, formerly (usual usage) (fig) 1b) as formerly, so more recently 1c) from yesterday, already
<01354> 2 (dari 13)
bg gab
Definisi : --n m/f (noun masculine/feminime)-- 1) convex surface, back 1a) back (of man) 1b) mound (for illicit worship) 1c) boss (convex projection of shield) 1d) bulwarks, breastworks (of arguments - fig.) 1e) brow, eyebrow 1f) rim (of wheel)
<08032> 2 (dari 25)
Mwvlv shilshowm or Mvlv shilshom
Definisi : --adv (adverb)-- 1) day before yesterday, three days ago 1a) an idiom for 'heretofore in times past'
<03467> 2 (dari 206)
evy yasha`
Definisi : --v (verb)-- 1) to save, be saved, be delivered 1a) (Niphal) 1a1) to be liberated, be saved, be delivered 1a2) to be saved (in battle), be victorious 1b) (Hiphil) 1b1) to save, deliver 1b2) to save from moral troubles 1b3) to give victory to
<01309> 2 (dari 6)
hrwsb b@sowrah or (shortened) hrsb b@sorah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) news, good news, tidings, reward for good news 1a) good tidings 1b) tidings, news 1c) reward for good tidings
<03453> 2 (dari 4)
vyvy yashiysh
Definisi : --adj (adjective)-- 1) aged, old man, aged one
<03498> 2 (dari 107)
rty yathar
Definisi : --v (verb)-- 1) to be left over, remain, remain over, leave 1a) (Qal) remainder (participle) 1b) (Niphal) to be left over, remain over, be left behind 1c) (Hiphil) 1c1) to leave over, leave 1c2) to save over, preserve alive 1c3) to excel, show pre-eminence 1c4) to show excess, have more than enough, have an excess
<01305> 2 (dari 18)
rrb barar
Definisi : --v (verb)-- 1) to purify, select, polish, choose, purge, cleanse or make bright, test or prove 1a) (Qal) 1a1) to purge, purge out, purify 1a2) to choose, select 1a3) to cleanse, make shining, polish 1a4) to test, prove 1b) (Niphal) to purify oneself 1c) (Piel) to purify 1d) (Hiphil) 1d1) to purify 1d2) to polish arrows 1e) (Hithpael) 1e1) to purify oneself 1e2) to show oneself pure, just, kind
<08067> 2 (dari 3)
tynymv sh@miyniyth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) Sheminith 1a) perhaps an eight-stringed musical instrument 1b) perhaps a musical notation, i.e. an octave
<03759> 2 (dari 15)
lmrk karmel
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) plantation, garden-land, orchard, fruit orchard 2) fruit, garden-growth (meton)
<0657> 2 (dari 44)
opa 'ephec
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) ceasing, end, finality
<04030> 2 (dari 4)
hndgm migdanah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) choice thing, excellent thing
<0860> 2 (dari 34)
Nwta 'athown
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) she-ass, she-donkey
<0327> 2 (dari 2)
Nrtvxa 'achastaran
Definisi : --adj (adjective)-- 1) royal (steeds)
Dalam TB : kerajaan yang tangkas 2
<0631> 2 (dari 70)
roa 'acar
Definisi : --v (verb)-- 1) to tie, bind, imprison 1a) (Qal) 1a1) to tie, bind 1a2) to tie, harness 1a3) to bind (with cords) 1a4) to gird (rare and late) 1a5) to begin the battle, make the attack 1a6) of obligation of oath (figurative) 1b) (Niphal) to be imprisoned, bound 1c) (Pual) to be taken prisoner
<04756> 2 (dari 4)
arm mare' (Aramaic)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) lord 1a) of king 1b) of God
Dalam TB : Tuanku 1, Yang Berkuasa 1, Yang berkuasa 1, tuanku 1
<04261> 2 (dari 12)
dmxm machmad
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) desire, desirable thing, pleasant thing
<06556> 2 (dari 19)
Urp perets
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) breach, gap, bursting forth 1a) bursting forth, outburst 1b) breach 1c) broken wall 1d) outburst (fig. of God's wrath)
<0611> 2 (dari 5)
Nwoa 'acown
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) evil, mischief, harm, hurt
<0891> 2 (dari 2)
Myvab b@'ushiym
Definisi : --n m pl (noun masculine plural)-- 1) stinking or worthless things, wild grapes, stinkberries
Dalam TB : buah anggur yang asam 2
<06586> 2 (dari 41)
evp pasha`
Definisi : --v (verb)-- 1) to rebel, transgress, revolt 1a) (Qal) 1a1) to rebel, revolt 1a2) to transgress 1b) (Niphal) to be rebelled against
<04853> 2 (dari 65)
asm massa'
Definisi : n m 1) load, bearing, tribute, burden, lifting 1a) load, burden 1b) lifting, uplifting, that to which the soul lifts itself up 1c) bearing, carrying 1d) tribute, that which is carried or brought or borne 2) utterance, oracle, burden Massa = "burden" n pr m 3) (BDB) a son of Ishmael
<08205> 2 (dari 10)
ypv sh@phiy
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) bareness, smooth or bare height, bare place, high places, barren height 1a) bareness 1b) bare place, bare height
<03671> 2 (dari 109)
Pnk kanaph
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) wing, extremity, edge, winged, border, corner, shirt 1a) wing 1b) extremity 1b1) skirt, corner (of garment)
<06588> 2 (dari 93)
evp pesha`
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) transgression, rebellion 1a1) transgression (against individuals) 1a2) transgression (nation against nation) 1a3) transgression (against God) 1a3a) in general 1a3b) as recognised by sinner 1a3c) as God deals with it 1a3d) as God forgives 1a4) guilt of transgression 1a5) punishment for transgression 1a6) offering for transgression
<03366> 2 (dari 17)
rqy y@qar
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) price, value, preciousness, honour, splendour, pomp 1a) preciousness 1b) price 1c) honour, esteem
<0319> 2 (dari 61)
tyrxa 'achariyth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) after part, end 1a) end, issue, event 1b) latter time (prophetic for future time) 1c) posterity 1d) last, hindermost
<08537> 2 (dari 24)
Mt tom
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) integrity, completeness 1a) completeness, fulness 1b) innocence, simplicity 1c) integrity
<04406> 2 (dari 24)
hlm millah (Aramaic)
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) word, thing 1a) word, utterance, command 1b) thing, affair, matter
<03808> 2 (dari 5184)
al lo' or wl low' or hl loh (\\#De 3:11\\)
Definisi : --adv (adverb)-- 1) not, no 1a) not (with verb - absolute prohibition) 1b) not (with modifier - negation) 1c) nothing (subst) 1d) without (with particle) 1e) before (of time)
Dalam TB : tidak 3199, janganlah 296, Janganlah 158, bukan 157, Bukankah 156, jangan 138, Tidak 101, belum 98, tidaklah 64, bukankah 55, tak 52, tanpa 42, tidak dapat 39, Jangan 38, atau 38, tidak ada 35, Bukan 35, takkan 30, Tidakkah 29, bukanlah 29, tidak pernah 24, tiada 23, tidak akan 23, tidak boleh 15, ataupun 11, tidakkah 10, sebelum 10, Tidak ada 9, Sesungguhnya 7, dilarang 7, pasti 6, sesungguhnya 5, dan 5, Tak 5, Tidaklah 5, Tiada 5, tidak mau 4, Belum 4, Sungguh 4, Bukanlah 4, tak pernah 4, pastilah 3, belum pernah 3, tidak mempunyai 2, kurang 2, tidak punya 2, tidak sesuatupun 2, berdasarkan 2, hilanglah 2, kecuali 2, enggan 2, tidak usah 2, acuh tak acuh 2, tidak ada sesuatupun 2, Tanpa 2, tercenganglah 2, tetapi belum 2, Acuh tak acuhkah 1, Takkan 1, bukannya 1, bersikeras 1, Sebab 1, Lagipula 1, Demi 1, Sebaliknya 1, berlawanan 1, bila tidak 1, Sebelum 1, cakap anginnya 1, ataukah 1, Hanya 1, Tidak usah 1, apabila 1, Percuma 1, baik 1, bebas 1, Kularang 1, Kulaksanakan 1, belumkah 1, Tidak ada seorangpun 1, Tidak pernah 1, berhenti 1, kehilangan 1, terkatup sama sekali 1, takkan dapat 1, terus-menerus 1, tetap dingin 1, tetap melekat 1, tak dapat 1, tak akan 1, rela menolong 1, serta 1, sesuatupun tidak 1, tak ada 1, tiada seorangpun 1, tidak ada seorangpun 1, tidak memberi 1, tidak pernah lagi ada 1, tidak tahu apa-apa 1, tidak termasuk 1, tidak mampu 1, tidak lain 1, tidak akan ada seorangpun 1, tidak apa-apa 1, tidak kekal 1, tidak kekurangan apapun 1, rela mengaruniakan 1, putus asa 1, kalau tidak 1, kamu 1, ketidakadilan 1, kuatir 1, kacau balau 1, jatuhlah 1, dianggap batal 1, disimpan 1, ditolak 1, haram 1, lemah 1, maupun 1, nanti 1, pantang 1, pasti ada 1, putus 1, meronta-ronta 1, menolak 1, melarang 1, mempertahankan 1, mencegah 1, mengalihkan 1, cuma-cuma 1
<03627> 2 (dari 325)
ylk k@liy
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) article, vessel, implement, utensil 1a) article, object (general) 1b) utensil, implement, apparatus, vessel 1b1) implement (of hunting or war) 1b2) implement (of music) 1b3) implement, tool (of labour) 1b4) equipment, yoke (of oxen) 1b5) utensils, furniture 1c) vessel, receptacle (general) 1d) vessels (boats) of paper-reed
<04334> 2 (dari 23)
rwvym miyshowr or rvym miyshor
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) level place, uprightness 1a) level country, table-land, plain 1b) level place 1c) uprightness
<0212> 2 (dari 35)
Npwa 'owphan or Npa (shortened) 'ophan
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) wheel 1a) chariot wheel 1b) wheel in Ezekiel's vision 1c) wheels of the ten bases beneath the lavers in Solomon's temple
Dalam TB : roda 14, roda-roda 10, roda-rodanya 7, yang lain 2, berulang-ulang 1
<07456> 2 (dari 17)
ber ra`eb
Definisi : --v (verb)-- 1) to be hungry, be voracious 1a) (Qal) to be hungry 1b) (Hiphil) to allow one to be hungry, allow to hunger
<01992> 2 (dari 822)
Mh hem or (prolonged) hmh hemmah
Definisi : --pron 3p m pl (pronoun third person masculine plural)-- 1) they, these, the same, who
<02617> 2 (dari 247)
dox checed
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) goodness, kindness, faithfulness 2) a reproach, shame
<01995> 2 (dari 83)
Nwmh hamown or Nmh hamon (\\#Eze 5:7\\)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) (Qal) murmur, roar, crowd, abundance, tumult, sound 1a) sound, murmur, rush, roar 1b) tumult, confusion 1c) crowd, multitude 1d) great number, abundance 1e) abundance, wealth
<06662> 2 (dari 206)
qydu tsaddiyq
Definisi : --adj (adjective)-- 1) just, lawful, righteous 1a) just, righteous (in government) 1b) just, right (in one's cause) 1c) just, righteous (in conduct and character) 1d) righteous (as justified and vindicated by God) 1e) right, correct, lawful
<05080> 2 (dari 51)
xdn nadach
Definisi : --v (verb)-- 1) to impel, thrust, drive away, banish 1a) (Qal) 1a1) to impel 1a2) to thrust away, banish 1b) (Niphal) 1b1) to be impelled 1b2) to be thrust out, be banished 1b2a) banished, outcast (participle) 1b3) to be driven away 1b4) to be thrust away, thrust aside 1c) (Pual) to be thrust into 1c1) thrust (participle) 1d) (Hiphil) 1d1) to thrust, move, impel 1d2) to thrust out, banish 1d3) to thrust away, thrust aside 1e) (Hophal) to be chased, be hunted 1e1) chased, hunted (participle)
<06663> 2 (dari 41)
qdu tsadaq
Definisi : --v (verb)-- 1) to be just, be righteous 1a) (Qal) 1a1) to have a just cause, be in the right 1a2) to be justified 1a3) to be just (of God) 1a4) to be just, be righteous (in conduct and character) 1b) (Niphal) to be put or made right, be justified 1c) (Piel) justify, make to appear righteous, make someone righteous 1d) (Hiphil) 1d1) to do or bring justice (in administering law) 1d2) to declare righteous, justify 1d3) to justify, vindicate the cause of, save 1d4) to make righteous, turn to righteousness 1e) (Hithpael) to justify oneself
<0260> 2 (dari 3)
wxa 'achuw
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) reeds, marsh plants, rushes
Dalam TB : yang di tepi sungai 2, mensiang 1
<06311> 2 (dari 82)
hp poh or ap po' (\\#Job 38:11\\) or wp pow
Definisi : --adv (adverb)-- 1) here, from here, hither 1a) here 1b) hither
<04591> 2 (dari 21)
jem ma`at
Definisi : --v (verb)-- 1) to be or become small, be few, be diminished 1a) (Qal) 1a1) to diminish 1a2) to be too small 1b) (Piel) to become few 1c) (Hiphil) 1c1) to make small, make few, diminish 1c2) to give less
<02557> 2 (dari 13)
Umx chametz
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) the thing leavened, leaven
<04604> 2 (dari 28)
lem ma`al
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) unfaithful or treacherous act, trespass 1a) against man 1b) against God
<07650> 2 (dari 187)
ebv shaba`
Definisi : --v (verb)-- 1) to swear, adjure 1a) (Qal) sworn (participle) 1b) (Niphal) 1b1) to swear, take an oath 1b2) to swear (of Jehovah by Himself) 1b3) to curse 1c) (Hiphil) 1c1) to cause to take an oath 1c2) to adjure
<05288> 2 (dari 240)
ren na`ar
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a boy, lad, servant, youth, retainer 1a) boy, lad, youth 1b) servant, retainer
<02400> 2 (dari 19)
ajx chatta'
Definisi : --n m, adj (noun masculine, adjective)-- n m 1) sinners adj 2) sinful 3) exposed to condemnation, reckoned as offenders
<08628> 2 (dari 68)
eqt taqa`
Definisi : --v (verb)-- 1) to blow, clap, strike, sound, thrust, give a blow, blast 1a) (Qal) 1a1) to thrust, drive (of weapon) 1a2) to give a blast, give a blow 1a3) to strike or clap hands 1b) (Niphal) 1b1) to be blown, blast (of horn) 1b2) to strike or pledge oneself
<05193> 2 (dari 58)
ejn nata`
Definisi : --v (verb)-- 1) to plant, fasten, fix, establish 1a) (Qal) 1a1) to plant 1a2) to plant, establish (fig.) 1b) (Niphal) 1b1) to be planted 1b2) to be established (fig.)
<02165> 2 (dari 4)
Nmz z@man
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a set time, appointed time, time
Dalam TB : waktu yang ditentukan 2, masanya 1, waktu 1
<0117> 2 (dari 27)
ryda 'addiyr
Definisi : --adj (adjective)-- 1) great, majestic 1a) of waters of sea 1b) of a tree 1c) of kings, nations, gods 2) great one, majestic one 2a) of nobles, chieftains, servants
<07665> 2 (dari 148)
rbv shabar
Definisi : --v (verb)-- 1) to break, break in pieces 1a) (Qal) 1a1) break, break in or down, rend violently, wreck, crush, quench 1a2) to break, rupture (fig) 1b) (Niphal) 1b1) to be broken, be maimed, be crippled, be wrecked 1b2) to be broken, be crushed (fig) 1c) (Piel) to shatter, break 1d) (Hiphil) to cause to break out, bring to the birth 1e) (Hophal) to be broken, be shattered
<07538> 2 (dari 5)
bqr raqab
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) rottenness, decay (always fig)
<02496> 2 (dari 5)
vymlx challamiysh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) flint, rock
Dalam TB : keras 2, batu yang keras 2, gunung batu 1
<07385> 2 (dari 12)
qyr riyq
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) emptiness, vanity, empty, idle, vain
<05046> 2 (dari 370)
dgn nagad
Definisi : --v (verb)-- 1) to be conspicuous, tell, make known 1a) (Hiphil) to tell, declare 1a1) to tell, announce, report 1a2) to declare, make known, expound 1a3) to inform of 1a4) to publish, declare, proclaim 1a5) to avow, acknowledge, confess 1a5a) messenger (participle) 1b) (Hophal) to be told, be announced, be reported
Dalam TB : memberitahukan 98, diberitahukan 31, memberitahukannya 21, memberitakan 20, Beritahukanlah 12, menceritakan 12, beritahukanlah 11, diberitahukanlah 10, kuberitahukan 9, dikabarkan 9, memberitahu 9, diberitahukannya 6, kauberitahukan 5, membawa kabar 5, menyatakan 4, Kuberitahukan 4, mengabarkan 4, mengatakan 3, katakan 3, memberi jawab 3, Ceritakanlah 3, beritahukan 3, diceritakannya 3, diceritakannyalah 3, pembawa-pembawa kabar susul-menyusul 2, dengan segera memberitahukan 2, diberitakan 2, diberitahukannyalah 2, Diberitahukanlah 2, ceritakanlah 2, dikabarkan dengan lengkap 2, diceriterakannya 2, dikabarkan dengan sungguh-sungguh 2, dijawabnya 2, pasti memberitahukannya 2, menyampaikan 2, Terus saja diberitahukannya 2, memberi jawabnya yang tepat 2, Diberitahukan 2, menjawab 2, Katakanlah 2, mengadukan 2, Ceriterakanlah 1, diberitahunya 1, Nyatakanlah 1, Adukanlah 1, bercerita 1, diberitakan-Nya 1, ceriterakan 1, Dikabarkanlah 1, bersorak-sorak 1, beritakanlah 1, Beritahukan 1, diberinya keterangan 1, ceritakan 1, kabarkan 1, mengaku 1, mengakuinya 1, menerangkannya 1, menerangkan 1, menceritakannya 1, mendapat 1, menggugat 1, mengucapkan 1, sampaikan berita 1, terang-terangan menyebut-nyebut 1, menyebutkan 1, menunjukkan 1, mengumumkan 1, memperingatkan 1, memberi keterangan 1, dilarang 1, disampaikan 1, dikabarkanlah 1, diceriterakanlah 1, diceriterakan 1, terangkanlah 1, katakanlah 1, kuterangkan 1, memberi jawabnya 1, kautunjukkan 1, kaukabarkan 1, kauberitakan 1, diceritakan 1
<07981> 2 (dari 7)
jlv sh@let (Aramaic)
Definisi : --v (verb)-- 1) to have power, rule, domineer, rule over 1a) (P'al) have power upon or over, rule, fall upon, assault, be ruler 1b) (Aphel) make ruler
<03205> 2 (dari 497)
dly yalad
Definisi : --v (verb)-- 1) to bear, bring forth, beget, gender, travail 1a) (Qal) 1a1) to bear, bring forth 1a1a) of child birth 1a1b) of distress (simile) 1a1c) of wicked (behaviour) 1a2) to beget 1b) (Niphal) to be born 1c) (Piel) 1c1) to cause or help to bring forth 1c2) to assist or tend as a midwife 1c3) midwife (participle) 1d) (Pual) to be born 1e) (Hiphil) 1e1) to beget (a child) 1e2) to bear (fig. - of wicked bringing forth iniquity) 1f) (Hophal) day of birth, birthday (infinitive) 1g) (Hithpael) to declare one's birth (pedigree)
<05647> 2 (dari 289)
dbe `abad
Definisi : --v (verb)-- 1) to work, serve 1a) (Qal) 1a1) to labour, work, do work 1a2) to work for another, serve another by labour 1a3) to serve as subjects 1a4) to serve (God) 1a5) to serve (with Levitical service) 1b) (Niphal) 1b1) to be worked, be tilled (of land) 1b2) to make oneself a servant 1c) (Pual) to be worked 1d) (Hiphil) 1d1) to compel to labour or work, cause to labour, cause to serve 1d2) to cause to serve as subjects 1e) (Hophal) to be led or enticed to serve
<07853> 2 (dari 6)
Njs satan
Definisi : --v (verb)-- 1) (Qal) to be or act as an adversary, resist, oppose
<0268> 2 (dari 41)
rwxa 'achowr or (shortened) rxa 'achor
Definisi : --subst (substantive)-- 1) the back side, the rear 1a) backwards 1b) hereafter (of time) 1c) behind
<01486> 2 (dari 77)
lrwg gowral or (shortened) lrg goral
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) lot 1a) lot - pebbles used for systematically making decisions 2) portion 2a) lot, portion (thing assigned by casting lots) 2b) recompense, retribution
<05688> 2 (dari 24)
tbe `aboth or twbe `abowth or (fem.) htbe `abothah
Definisi : --n m/f (noun masculine/feminime)-- 1) cord, rope, cordage, foliage, interwoven foliage 1a) cord, rope, cordage, chain 1b) interwoven foliage
<0441> 2 (dari 69)
Pwla 'alluwph or (shortened) Pla 'alluph
Definisi : --adj m (adjective masculine)-- 1) tame, docile 2) friend, intimate 3) chief
<04948> 2 (dari 49)
lqvm mishqal
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) heaviness, weight
<04745> 2 (dari 10)
hrqm miqreh
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) unforeseen meeting or event, accident, happening, chance, fortune 1a) accident, chance 1b) fortune, fate
<01431> 2 (dari 115)
ldg gadal
Definisi : --v (verb)-- 1) to grow, become great or important, promote, make powerful, praise, magnify, do great things 1a) (Qal) 1a1) to grow up 1a2) to become great 1a3) to be magnified 1b) (Piel) 1b1) to cause to grow 1b2) to make great, powerful 1b3) to magnify 1c) (Pual) to be brought up 1d) (Hiphil) 1d1) to make great 1d2) to magnify 1d3) to do great things 1e) (Hithpael) to magnify oneself
<07843> 2 (dari 147)
txv shachath
Definisi : --v (verb)-- 1) to destroy, corrupt, go to ruin, decay 1a) (Niphal) to be marred, be spoiled, be corrupted, be corrupt, be injured, be ruined, be rotted 1b) (Piel) 1b1) to spoil, ruin 1b2) to pervert, corrupt, deal corruptly (morally) 1c) (Hiphil) 1c1) to spoil, ruin, destroy 1c2) to pervert, corrupt (morally) 1c3) destroyer (participle) 1d) (Hophal) spoiled, ruined (participle)
<01674> 2 (dari 6)
hgad d@'agah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) anxiety, anxious care, care
Dalam TB : cemas 2, hati yang cemas 2, Kekuatiran 1, kecemasan 1
<01790> 2 (dari 4)
Kd dak
Definisi : --adj (adjective)-- 1) crushed, oppressed
<01812> 2 (dari 2)
Pld deleph
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a dropping, dripping 1a) of contentious wife (fig.)
Dalam TB : tiris yang menitik 2
<05030> 2 (dari 316)
aybn nabiy'
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) spokesman, speaker, prophet 1a) prophet 1b) false prophet 1c) heathen prophet
<06343> 2 (dari 49)
dxp pachad
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) terror, dread 1a) dread 1b) object of dread
<02945> 2 (dari 42)
Pj taph
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) children, little children, little ones
<02966> 2 (dari 9)
hprj t@rephah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) that which is torn, animal torn (by beasts)
<03039> 2 (dari 9)
dydy y@diyd
Definisi : --n m, adj (noun masculine, adjective)-- n m 1) one beloved, beloved adj 2) lovely
<05645> 2 (dari 32)
be `ab (masc. and fem.)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) darkness, cloud, thicket 1a) dark cloud 1b) cloud mass 1c) thicket (as refuge)
<01755> 2 (dari 167)
rwd dowr or (shortened) rd dor
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) period, generation, habitation, dwelling 1a) period, age, generation (period of time) 1b) generation (those living during a period) 1c) generation (characterised by quality, condition, class of men) 1d) dwelling-place, habitation