zetesis <2214>

zhthsiv zetesis

Pelafalan:dzay'-tay-sis
Asal Mula:from 2212
Referensi:TDNT - 2:893,300
Jenis Kata:n f (noun feminime)
Dalam Yunani:ekzhthseiv 1, zhthseiv 3, zhthsewv 2, zhthsin 1, zhthsiv 1
Dalam TB:perselisihan 1, perkara-perkara 1, membantah 1, persoalan belaka 1, persoalan yang dicari-cari 1, soal 1, pertukaran pikiran mengenai soal itu 1, soal-soal 1
Dalam AV:question 6
Jumlah:6
Definisi : ewv [feminin] perdebatan; perselisihan; pemeriksaan
1) a seeking
2) enquiry
3) a questioning, debate
4) a subject of questioning or debate, matter of controversy

from 2212; a searching (properly, the act), i.e. a dispute or its theme: KJV -- question.
see GREEK for 2212
Ibrani Terkait:-TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA