TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 37:1--40:16

37:1 <03063> hdwhy <0776> Urab <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <04427> Kylmh <0834> rsa <03079> Myqywhy <01121> Nb <03659> whynk <08478> txt <02977> whysay <01121> Nb <06667> whyqdu <04428> Klm <04427> Klmyw(37:1)

37:1 (44:1) kai <2532> ebasileusen <936> sedekiav uiov <5207> iwsia anti <473> iwakim on <3739> ebasileusen <936> naboucodonosor basileuein <936> tou <3588> iouda <2448>

37:2 <05030> aybnh <03414> whymry <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> yrbd <0413> la <0776> Urah <05971> Mew <05650> wydbew <01931> awh <08085> ems <03808> alw(37:2)

37:2 (44:2) kai <2532> ouk <3364> hkousen <191> autov <846> kai <2532> oi <3588> paidev <3816> autou <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> touv <3588> logouv <3056> kuriou <2962> ouv <3739> elalhsen <2980> en <1722> ceiri <5495> ieremiou <2408>

37:3 <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <04994> an <06419> llpth <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03548> Nhkh <04641> hyvem <01121> Nb <06846> whynpu <0853> taw <08018> hymls <01121> Nb <03081> lkwhy <0853> ta <06667> whyqdu <04428> Klmh <07971> xlsyw(37:3)

37:3 (44:3) kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> sedekiav ton <3588> iwacal uion <5207> selemiou kai <2532> ton <3588> sofonian uion <5207> maasaiou ton <3588> ierea <2409> prov <4314> ieremian <2408> legwn <3004> proseuxai <4336> dh <1161> peri <4012> hmwn <1473> prov <4314> kurion <2962>

37:4 <03628> *awlkh {aylkh} <01004> tyb <0853> wta <05414> wntn <03808> alw <05971> Meh <08432> Kwtb <03318> auyw <0935> ab <03414> whymryw(37:4)

37:4 (44:4) kai <2532> ieremiav <2408> hlyen <2064> kai <2532> dihlyen <1330> dia <1223> mesou <3319> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ouk <3364> edwkan <1325> auton <846> eiv <1519> oikon <3624> thv <3588> fulakhv <5438>

37:5 P <03389> Mlswry <05921> lem <05927> wleyw <08088> Mems <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <06696> Myruh <03778> Mydvkh <08085> wemsyw <04714> Myrumm <03318> auy <06547> herp <02428> lyxw(37:5)

37:5 (44:5) kai <2532> dunamiv <1411> faraw <5328> exhlyen <1831> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> hkousan <191> oi <3588> caldaioi <5466> thn <3588> akohn <189> autwn <846> kai <2532> anebhsan <305> apo <575> ierousalhm <2419>

37:6 <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(37:6)

37:6 (44:6) kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> legwn <3004>

37:7 <04714> Myrum <0776> wural <07725> bs <05833> hrzel <0> Mkl <03318> auyh <06547> herp <02428> lyx <02009> hnh <01875> ynsrdl <0413> yla <0853> Mkta <07971> xlsh <03063> hdwhy <04428> Klm <0413> la <0559> wrmat <03541> hk <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(37:7)

37:7 (44:7) outwv <3778> eipen kuriov <2962> outwv <3778> ereiv prov <4314> basilea <935> iouda <2448> ton <3588> aposteilanta <649> prov <4314> se <4771> tou <3588> ekzhthsai <1567> me <1473> idou <2400> dunamiv <1411> faraw <5328> h <3588> exelyousa <1831> umin <4771> eiv <1519> bohyeian <996> apostreqousin <654> eiv <1519> ghn <1065> aiguptou <125>

37:8 o <0784> sab <08313> hprvw <03920> hdklw <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <03898> wmxlnw <03778> Mydvkh <07725> wbsw(37:8)

37:8 (44:8) kai <2532> anastreqousin <390> autoi <846> oi <3588> caldaioi <5466> kai <2532> polemhsousin <4170> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> sullhmqontai <4815> authn <846> kai <2532> kausousin <2545> authn <846> en <1722> puri <4442>

37:9 <01980> wkly <03808> al <03588> yk <03778> Mydvkh <05921> wnylem <01980> wkly <01980> Klh <0559> rmal <05315> Mkytspn <05377> wast <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(37:9)

37:9 (44:9) oti <3754> outwv <3778> eipen kuriov <2962> mh <3165> upolabhte <5274> taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <4771> legontev <3004> apotrecontev apeleusontai <565> af <575> hmwn <1473> oi <3588> caldaioi <5466> oti <3754> ou <3364> mh <3165> apelywsin <565>

37:10 <0784> sab <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <08313> wprvw <06965> wmwqy <0168> wlhab <0376> sya <01856> Myrqdm <0376> Mysna <0> Mb <07604> wrasnw <0854> Mkta <03898> Mymxlnh <03778> Mydvk <02428> lyx <03605> lk <05221> Mtykh <0518> Ma <03588> yk(37:10)

37:10 (44:10) kai <2532> ean <1437> pataxhte <3960> pasan <3956> dunamin <1411> twn <3588> caldaiwn <5466> touv <3588> polemountav <4170> umav <4771> kai <2532> kataleifywsin <2641> tinev <5100> ekkekenthmenoi <1574> ekastov <1538> en <1722> tw <3588> topw <5117> autou <846> outoi <3778> anasthsontai <450> kai <2532> kausousin <2545> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> en <1722> puri <4442>

37:11 o <06547> herp <02428> lyx <06440> ynpm <03389> Mlswry <05921> lem <03778> Mydvkh <02428> lyx <05927> twlehb <01961> hyhw(37:11)

37:11 (44:11) kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> anebh <305> h <3588> dunamiv <1411> twn <3588> caldaiwn <5466> apo <575> ierousalhm <2419> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> dunamewv <1411> faraw <5328>

37:12 <05971> Meh <08432> Kwtb <08033> Msm <02505> qlxl <01144> Nmynb <0776> Ura <01980> tkll <03389> Mlswrym <03414> whymry <03318> auyw(37:12)

37:12 (44:12) exhlyen <1831> ieremiav <2408> apo <575> ierousalhm <2419> tou <3588> poreuyhnai <4198> eiv <1519> ghn <1065> beniamin <958> tou <3588> agorasai <59> ekeiyen <1564> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992>

37:13 <05307> lpn <0859> hta <03778> Mydvkh <0413> la <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0853> ta <08610> vptyw <02608> hynnx <01121> Nb <08018> hymls <01121> Nb <03376> hyyary <08034> wmsw <06488> tdqp <01167> leb <08033> Msw <01144> Nmynb <08179> resb <01931> awh <01961> yhyw(37:13)

37:13 (44:13) kai <2532> egeneto <1096> autov <846> en <1722> pulh <4439> beniamin <958> kai <2532> ekei <1563> anyrwpov <444> par <3844> w <3739> kateluen <2647> sarouiav uiov <5207> selemiou uiou <5207> ananiou <367> kai <2532> sunelaben <4815> ton <3588> ieremian <2408> legwn <3004> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> su <4771> feugeiv <5343>

37:14 <08269> Myrvh <0413> la <0935> whabyw <03414> whymryb <03376> hyyary <08610> vptyw <0413> wyla <08085> ems <03808> alw <03778> Mydvkh <05921> le <05307> lpn <0369> ynnya <08267> rqs <03414> whymry <0559> rmayw(37:14)

37:14 (44:14) kai <2532> eipen qeudov <5579> ouk <3364> eiv <1519> touv <3588> caldaiouv <5466> egw <1473> feugw <5343> kai <2532> ouk <3364> hkousen <191> autou <846> kai <2532> sunelaben <4815> sarouiav ton <3588> ieremian <2408> kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> prov <4314> touv <3588> arcontav <758>

37:15 <03608> alkh <01004> tybl <06213> wve <0853> wta <03588> yk <05608> rpoh <03083> Ntnwhy <01004> tyb <0612> rwoah <01004> tyb <0853> wtwa <05414> wntnw <0853> wta <05221> wkhw <03414> whymry <05921> le <08269> Myrvh <07107> wpuqyw(37:15)

37:15 (44:15) kai <2532> epikranyhsan <4087> oi <3588> arcontev <758> epi <1909> ieremian <2408> kai <2532> epataxan <3960> auton <846> kai <2532> apesteilan <649> auton <846> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> iwnayan tou <3588> grammatewv <1122> oti <3754> tauthn <3778> epoihsan <4160> eiv <1519> oikian <3614> fulakhv <5438>

37:16 P <07227> Mybr <03117> Mymy <03414> whymry <08033> Ms <03427> bsyw <02588> twynxh <0413> law <0953> rwbh <01004> tyb <0413> la <03414> whymry <0935> ab <03588> yk(37:16)

37:16 (44:16) kai <2532> hlyen <2064> ieremiav <2408> eiv <1519> oikian <3614> tou <3588> lakkou kai <2532> eiv <1519> thn <3588> cerey kai <2532> ekayisen <2523> ekei <1563> hmerav <2250> pollav <4183>

37:17 o <05414> Ntnt <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <0559> rmayw <03426> sy <03414> whymry <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> tam <01697> rbd <03426> syh <0559> rmayw <05643> rtob <01004> wtybb <04428> Klmh <07592> whlasyw <03947> whxqyw <06667> whyqdu <04428> Klmh <07971> xlsyw(37:17)

37:17 (44:17) kai <2532> apesteilen <649> sedekiav kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> kai <2532> hrwta <2065> auton <846> o <3588> basileuv <935> krufaiwv eipein ei <1487> estin <1510> logov <3056> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> eipen estin <1510> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> babulwnov <897> paradoyhsh <3860>

37:18 <03608> alkh <01004> tyb <0413> la <0853> ytwa <05414> Mttn <03588> yk <02088> hzh <05971> Melw <05650> Kydbelw <0> Kl <02398> ytajx <04100> hm <06667> whyqdu <04428> Klmh <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw(37:18)

37:18 (44:18) kai <2532> eipen ieremiav <2408> tw <3588> basilei <935> ti <5100> hdikhsa <91> se <4771> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> kai <2532> ton <3588> laon <2992> touton <3778> oti <3754> su <4771> didwv <1325> me <1473> eiv <1519> oikian <3614> fulakhv <5438>

37:19 <02063> tazh <0776> Urah <05921> lew <05921> Mkyle <0894> lbb <04428> Klm <0935> aby <03808> al <0559> rmal <0> Mkl <05012> wabn <0834> rsa <05030> Mkyaybn <0346> *hyaw {wyaw} (37:19)

37:19 (44:19) kai <2532> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> profhtai <4396> umwn <4771> oi <3588> profhteusantev <4395> umin <4771> legontev <3004> oti <3754> ou <3364> mh <3165> elyh <2064> basileuv <935> babulwnov <897> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778>

37:20 <08033> Ms <04191> twma <03808> alw <05608> rpoh <03083> Ntnwhy <01004> tyb <07725> ynbst <0408> law <06440> Kynpl <08467> ytnxt <04994> an <05307> lpt <04428> Klmh <0113> ynda <04994> an <08085> ems <06258> htew(37:20)

37:20 (44:20) kai <2532> nun <3568> kurie <2962> basileu <935> pesetw <4098> to <3588> eleov <1656> mou <1473> kata <2596> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> ti <5100> apostrefeiv <654> me <1473> eiv <1519> oikian <3614> iwnayan tou <3588> grammatewv <1122> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanw <599> ekei <1563>

37:21 <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <03427> bsyw <05892> ryeh <04480> Nm <03899> Mxlh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <0644> Mypah <02351> Uwxm <03117> Mwyl <03899> Mxl <03603> rkk <0> wl <05414> Ntnw <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <0853> ta <06485> wdqpyw <06667> whyqdu <04428> Klmh <06680> hwuyw(37:21)

37:21 (44:21) kai <2532> sunetaxen <4929> o <3588> basileuv <935> kai <2532> enebalosan <1685> auton <846> eiv <1519> oikian <3614> thv <3588> fulakhv <5438> kai <2532> edidosan <1325> autw <846> arton <740> ena <1519> thv <3588> hmerav <2250> exwyen <1855> ou <3739> pessousin ewv <2193> exelipon <1587> oi <3588> artoi <740> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ekayisen <2523> ieremiav <2408> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438>

38:1 o <0559> rmal <05971> Meh <03605> lk <0413> la <01696> rbdm <03414> whymry <0834> rsa <01697> Myrbdh <0853> ta <04441> hyklm <01121> Nb <06583> rwxspw <08018> whymls <01121> Nb <03116> lkwyw <06583> rwxsp <01121> Nb <01436> whyldgw <04977> Ntm <01121> Nb <08203> hyjps <08085> emsyw(38:1)

38:1 (45:1) kai <2532> hkousen <191> safatiav uiov <5207> mayan kai <2532> godoliav uiov <5207> pascwr kai <2532> iwacal uiov <5207> selemiou touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> elalei <2980> ieremiav <2408> epi <1909> ton <3588> laon <2992> legwn <3004>

38:2 o <02421> yxw <07998> llsl <05315> wspn <0> wl <01961> htyhw <02421> *hyxw {hyxy} <03778> Mydvkh <0413> la <03318> auyhw <01698> rbdbw <07458> berb <02719> brxb <04191> twmy <02063> tazh <05892> ryeb <03427> bsyh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(38:2)

38:2 (45:2) outwv <3778> eipen kuriov <2962> o <3588> katoikwn en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> apoyaneitai <599> en <1722> romfaia kai <2532> en <1722> limw <3042> kai <2532> o <3588> ekporeuomenov <1607> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> zhsetai <2198> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> autou <846> eiv <1519> eurema kai <2532> zhsetai <2198>

38:3 <03920> hdklw <0894> lbb <04428> Klm <02428> lyx <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <05414> Ntnt <05414> Ntnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(38:3)

38:3 (45:3) oti <3754> outwv <3778> eipen kuriov <2962> paradidomenh <3860> paradoyhsetai <3860> h <3588> poliv <4172> auth <3778> eiv <1519> ceirav <5495> dunamewv <1411> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> sullhmqetai <4815> authn <846>

38:4 <07451> herl <0518> Ma <03588> yk <02088> hzh <05971> Mel <07965> Mwlsl <01875> srd <0369> wnnya <02088> hzh <0376> syah <03588> yk <0428> hlah <01697> Myrbdk <0413> Mhyla <01696> rbdl <05971> Meh <03605> lk <03027> ydy <0853> taw <02063> tazh <05892> ryeb <07604> Myrasnh <04421> hmxlmh <0376> ysna <03027> ydy <0853> ta <07503> aprm <01931> awh <03651> Nk <05921> le <03588> yk <02088> hzh <0376> syah <0853> ta <04994> an <04191> tmwy <04428> Klmh <0413> la <08269> Myrvh <0559> wrmayw(38:4)

38:4 (45:4) kai <2532> eipan tw <3588> basilei <935> anaireyhtw <337> dh <1161> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> oti <3754> autov <846> ekluei <1590> tav <3588> ceirav <5495> twn <3588> anyrwpwn <444> twn <3588> polemountwn <4170> twn <3588> kataleipomenwn <2641> en <1722> th <3588> polei <4172> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> lalwn <2980> prov <4314> autouv <846> kata <2596> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> oti <3754> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ou <3364> crhsmologei eirhnhn <1515> tw <3588> law <2992> toutw <3778> all <235> h <2228> ponhra <4190>

38:5 <01697> rbd <0854> Mkta <03201> lkwy <04428> Klmh <0369> Nya <03588> yk <03027> Mkdyb <01931> awh <02009> hnh <06667> whyqdu <04428> Klmh <0559> rmayw(38:5)

38:5 (45:5) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> idou <2400> autov <846> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> oti <3754> ouk <3364> hdunato <1410> o <3588> basileuv <935> prov <4314> autouv <846>

38:6 o <02916> jyjb <03414> whymry <02883> ebjyw <02916> jyj <0518> Ma <03588> yk <04325> Mym <0369> Nya <0953> rwbbw <02256> Mylbxb <03414> whymry <0853> ta <07971> wxlsyw <04307> hrjmh <02691> ruxb <0834> rsa <04429> Klmh <01121> Nb <04441> whyklm <0953> rwbh <0413> la <0853> wta <07993> wklsyw <03414> whymry <0853> ta <03947> wxqyw(38:6)

38:6 (45:6) kai <2532> erriqan auton <846> eiv <1519> ton <3588> lakkon melciou uiou <5207> tou <3588> basilewv <935> ov <3739> hn <1510> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438> kai <2532> ecalasan <5465> auton <846> eiv <1519> ton <3588> lakkon kai <2532> en <1722> tw <3588> lakkw ouk <3364> hn <1510> udwr <5204> all <235> h <2228> borborov <1004> kai <2532> hn <1510> en <1722> tw <3588> borborw <1004>

38:7 <01144> Nmynb <08179> resb <03427> bswy <04428> Klmhw <0953> rwbh <0413> la <03414> whymry <0853> ta <05414> wntn <03588> yk <04428> Klmh <01004> tybb <01931> awhw <05631> oyro <0376> sya <03569> yswkh <05663> Klm <0> dbe <08085> emsyw(38:7)

38:7 (45:7) kai <2532> hkousen <191> abdemelec o <3588> aiyioq <128> kai <2532> autov <846> en <1722> oikia <3614> tou <3588> basilewv <935> oti <3754> edwkan <1325> ieremian <2408> eiv <1519> ton <3588> lakkon kai <2532> o <3588> basileuv <935> hn <1510> en <1722> th <3588> pulh <4439> beniamin <958>

38:8 <0559> rmal <04428> Klmh <0413> la <01696> rbdyw <04428> Klmh <01004> tybm <05663> Klm <0> dbe <03318> auyw(38:8)

38:8 (45:8) kai <2532> exhlyen <1831> prov <4314> auton <846> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen

38:9 <05892> ryeb <05750> dwe <03899> Mxlh <0369> Nya <03588> yk <07458> berh <06440> ynpm <08478> wytxt <04191> tmyw <0953> rwbh <0413> la <07993> wkylsh <0834> rsa <0853> ta <05030> aybnh <03414> whymryl <06213> wve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0428> hlah <0376> Mysnah <07489> werh <04428> Klmh <0113> ynda(38:9)

38:9 (45:9) eponhreusw a <3739> epoihsav <4160> tou <3588> apokteinai <615> ton <3588> anyrwpon <444> touton <3778> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> limou <3042> oti <3754> ouk <3364> eisin <1510> eti <2089> artoi <740> en <1722> th <3588> polei <4172>

38:10 <04191> twmy <02962> Mrjb <0953> rwbh <04480> Nm <05030> aybnh <03414> whymry <0853> ta <05927> tylehw <0376> Mysna <07970> Mysls <02088> hzm <03027> Kdyb <03947> xq <0559> rmal <03569> yswkh <05663> Klm <0> dbe <0853> ta <04428> Klmh <06680> hwuyw(38:10)

38:10 (45:10) kai <2532> eneteilato <1781> o <3588> basileuv <935> tw <3588> abdemelec legwn <3004> labe <2983> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> enteuyen <1782> triakonta <5144> anyrwpouv <444> kai <2532> anagage <321> auton <846> ek <1537> tou <3588> lakkou ina <2443> mh <3165> apoyanh <599>

38:11 <02256> Mylbxb <0953> rwbh <0413> la <03414> whymry <0413> la <07971> Mxlsyw <04418> Myxlm <01094> ywlbw <05499> *twbxo {twbxoh} <01094> ywlb <08033> Msm <03947> xqyw <0214> ruwah <08478> txt <0413> la <04428> Klmh <01004> tyb <0935> abyw <03027> wdyb <0376> Mysnah <0853> ta <05663> Klm <0> dbe <03947> xqyw(38:11)

38:11 (45:11) kai <2532> elaben <2983> abdemelec touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> basilewv <935> thn <3588> upogeion kai <2532> elaben <2983> ekeiyen <1564> palaia <3820> rakh kai <2532> palaia <3820> scoinia <4979> kai <2532> erriqen auta <846> prov <4314> ieremian <2408> eiv <1519> ton <3588> lakkon

38:12 <03651> Nk <03414> whymry <06213> veyw <02256> Mylbxl <08478> txtm <03027> Kydy <0679> twlua <08478> txt <04418> Myxlmhw <05499> twbxoh <01094> yawlb <04994> an <07760> Myv <03414> whymry <0413> la <03569> yswkh <05663> Klm <0> dbe <0559> rmayw(38:12)

38:12 (45:12) kai <2532> eipen tauta <3778> yev <5087> upokatw <5270> twn <3588> scoiniwn <4979> kai <2532> epoihsen <4160> ieremiav <2408> outwv <3778>

38:13 o <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <03427> bsyw <0953> rwbh <04480> Nm <0853> wta <05927> wleyw <02256> Mylbxb <03414> whymry <0853> ta <04900> wksmyw(38:13)

38:13 (45:13) kai <2532> eilkusan auton <846> toiv <3588> scoinioiv <4979> kai <2532> anhgagon <321> auton <846> ek <1537> tou <3588> lakkou kai <2532> ekayisen <2523> ieremiav <2408> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438>

38:14 <01697> rbd <04480> ynmm <03582> dxkt <0408> la <01697> rbd <0853> Kta <0589> yna <07592> las <03414> whymry <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <07992> ysylsh <03996> awbm <0413> la <0413> wyla <05030> aybnh <03414> whymry <0853> ta <03947> xqyw <06667> whyqdu <04428> Klmh <07971> xlsyw(38:14)

38:14 (45:14) kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> prov <4314> eauton <1438> eiv <1519> oikian <3614> aselisi thn <3588> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> erwthsw <2065> se <4771> logon <3056> kai <2532> mh <3165> dh <1161> kruqhv <2928> ap <575> emou <1473> rhma <4487>

38:15 <0413> yla <08085> emst <03808> al <03289> Kueya <03588> ykw <04191> yntymt <04191> tmh <03808> awlh <0> Kl <05046> dyga <03588> yk <06667> whyqdu <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw(38:15)

38:15 (45:15) kai <2532> eipen ieremiav <2408> tw <3588> basilei <935> ean <1437> anaggeilw <312> soi <4771> ouci <3364> yanatw <2288> me <1473> yanatwseiv <2289> kai <2532> ean <1437> sumbouleusw <4823> soi <4771> ou <3364> mh <3165> akoushv <191> mou <1473>

38:16 o <05315> Kspn <0853> ta <01245> Mysqbm <0834> rsa <0428> hlah <0376> Mysnah <03027> dyb <05414> Knta <0518> Maw <04191> Ktyma <0518> Ma <02063> tazh <05315> spnh <0853> ta <0> wnl <06213> hve <0834> rsa <0853> *zz {ta} <03068> hwhy <02416> yx <0559> rmal <05643> rtob <03414> whymry <0413> la <06667> whyqdu <04428> Klmh <07650> ebsyw(38:16)

38:16 (45:16) kai <2532> wmosen autw <846> o <3588> basileuv <935> legwn <3004> zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> epoihsen <4160> hmin <1473> thn <3588> quchn <5590> tauthn <3778> ei <1487> apoktenw <615> se <4771> kai <2532> ei <1487> dwsw <1325> se <4771> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> anyrwpwn <444> toutwn <3778>

38:17 <01004> Ktybw <0859> hta <02421> htyxw <0784> sab <08313> Prvt <03808> al <02063> tazh <05892> ryehw <05315> Kspn <02421> htyxw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <0413> la <03318> aut <03318> auy <0518> Ma <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06667> whyqdu <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw(38:17)

38:17 (45:17) kai <2532> eipen autw <846> ieremiav <2408> outwv <3778> eipen kuriov <2962> ean <1437> exelywn <1831> exelyhv <1831> prov <4314> hgemonav <2232> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> h <3588> poliv <4172> auth <3778> ou <3364> mh <3165> katakauyh <2618> en <1722> puri <4442> kai <2532> zhsh <2198> su <4771> kai <2532> h <3588> oikia <3614> sou <4771>

38:18 o <03027> Mdym <04422> jlmt <03808> al <0859> htaw <0784> sab <08313> hwprvw <03778> Mydvkh <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <05414> hntnw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <0413> la <03318> aut <03808> al <0518> Maw(38:18)

38:18 (45:18) kai <2532> ean <1437> mh <3165> exelyhv <1831> doyhsetai <1325> h <3588> poliv <4172> auth <3778> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> caldaiwn <5466> kai <2532> kausousin <2545> authn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> su <4771> ou <3364> mh <3165> swyhv <4982>

38:19 P <0> yb <05953> wllethw <03027> Mdyb <0853> yta <05414> wnty <06435> Np <03778> Mydvkh <0413> la <05307> wlpn <0834> rsa <03064> Mydwhyh <0853> ta <01672> gad <0589> yna <03414> whymry <0413> la <06667> whyqdu <04428> Klmh <0559> rmayw(38:19)

38:19 (45:19) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> ieremia <2408> egw <1473> logon <3056> ecw <2192> twn <3588> ioudaiwn <2453> twn <3588> pefeugotwn <5343> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> mh <3165> dwsein <1325> me <1473> eiv <1519> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> katamwkhsontai mou <1473>

38:20 <05315> Kspn <02421> yxtw <0> Kl <03190> bjyyw <0413> Kyla <01696> rbd <0589> yna <0834> rsal <03068> hwhy <06963> lwqb <04994> an <08085> ems <05414> wnty <03808> al <03414> whymry <0559> rmayw(38:20)

38:20 (45:20) kai <2532> eipen ieremiav <2408> ou <3364> mh <3165> paradwsin <3860> se <4771> akouson <191> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> on <3739> egw <1473> legw <3004> prov <4314> se <4771> kai <2532> beltion <957> estai <1510> soi <4771> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771>

38:21 <03068> hwhy <07200> ynarh <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <03318> taul <0859> hta <03986> Nam <0518> Maw(38:21)

38:21 (45:21) kai <2532> ei <1487> mh <3165> yeleiv <2309> su <4771> exelyein <1831> outov <3778> o <3588> logov <3056> on <3739> edeixen <1166> moi <1473> kuriov <2962>

38:22 <0268> rwxa <05472> wgon <07272> Klgr <01206> Ubb <02883> webjh <07965> Kmls <0376> ysna <0> Kl <03201> wlkyw <05496> Kwtyoh <0559> twrma <02007> hnhw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <0413> la <03318> twauwm <03063> hdwhy <04428> Klm <01004> tybb <07604> wrasn <0834> rsa <0802> Mysnh <03605> lk <02009> hnhw(38:22)

38:22 (45:22) kai <2532> idou <2400> pasai <3956> ai <3588> gunaikev <1135> ai <3588> kataleifyeisai <2641> en <1722> oikia <3614> basilewv <935> iouda <2448> exhgonto <1806> prov <4314> arcontav <758> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> autai <3778> elegon <3004> hpathsan <538> se <4771> kai <2532> dunhsontai <1410> soi <4771> andrev <435> eirhnikoi <1516> sou <4771> kai <2532> katalusousin <2647> en <1722> olisyhmasin podav <4228> sou <4771> apestreqan <654> apo <575> sou <4771>

38:23 P <0784> sab <08313> Prvt <02063> tazh <05892> ryeh <0853> taw <08610> vptt <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <03588> yk <03027> Mdym <04422> jlmt <03808> al <0859> htaw <03778> Mydvkh <0413> la <03318> Myauwm <01121> Kynb <0853> taw <0802> Kysn <03605> lk <0853> taw(38:23)

38:23 (45:23) kai <2532> tav <3588> gunaikav <1135> sou <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> exaxousin <1806> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> su <4771> ou <3364> mh <3165> swyhv <4982> oti <3754> en <1722> ceiri <5495> basilewv <935> babulwnov <897> sullhmfyhsh <4815> kai <2532> h <3588> poliv <4172> auth <3778> katakauyhsetai <2618>

38:24 <04191> twmt <03808> alw <0428> hlah <01697> Myrbdb <03045> edy <0408> la <0376> sya <03414> whymry <0413> la <06667> whyqdu <0559> rmayw(38:24)

38:24 (45:24) kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> anyrwpov <444> mh <3165> gnwtw <1097> ek <1537> twn <3588> logwn <3056> toutwn <3778> kai <2532> su <4771> ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599>

38:25 <04428> Klmh <0413> Kyla <01696> rbd <04100> hmw <04191> Ktymn <03808> alw <04480> wnmm <03582> dxkt <0408> la <04428> Klmh <0413> la <01696> trbd <04100> hm <0> wnl <04994> an <05046> hdygh <0413> Kyla <0559> wrmaw <0413> Kyla <0935> wabw <0854> Kta <01696> ytrbd <03588> yk <08269> Myrvh <08085> wemsy <03588> ykw(38:25)

38:25 (45:25) kai <2532> ean <1437> akouswsin <191> oi <3588> arcontev <758> oti <3754> elalhsa <2980> soi <4771> kai <2532> elywsin <2064> prov <4314> se <4771> kai <2532> eipwsin soi <4771> anaggeilon <312> hmin <1473> ti <5100> elalhsen <2980> soi <4771> o <3588> basileuv <935> mh <3165> kruqhv <2928> af <575> hmwn <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> anelwmen se <4771> kai <2532> ti <5100> elalhsen <2980> prov <4314> se <4771> o <3588> basileuv <935>

38:26 P <08033> Ms <04191> twml <03083> Ntnwhy <01004> tyb <07725> ynbysh <01115> ytlbl <04428> Klmh <06440> ynpl <08467> ytnxt <0589> yna <05307> lypm <0413> Mhyla <0559> trmaw(38:26)

38:26 (45:26) kai <2532> ereiv autoiv <846> riptw egw <1473> to <3588> eleov <1656> mou <1473> kat <2596> ofyalmouv <3788> tou <3588> basilewv <935> prov <4314> to <3588> mh <3165> apostreqai <654> me <1473> eiv <1519> oikian <3614> iwnayan apoyanein <599> ekei <1563>

38:27 P <01697> rbdh <08085> emsn <03808> al <03588> yk <04480> wnmm <02790> wsrxyw <04428> Klmh <06680> hwu <0834> rsa <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lkk <01992> Mhl <05046> dgyw <0853> wta <07592> wlasyw <03414> whymry <0413> la <08269> Myrvh <03605> lk <0935> wabyw(38:27)

38:27 (45:27) kai <2532> hlyosan <2064> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> prov <4314> ieremian <2408> kai <2532> hrwthsan <2065> auton <846> kai <2532> anhggeilen <312> autoiv <846> kata <2596> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouv <3739> eneteilato <1781> autw <846> o <3588> basileuv <935> kai <2532> apesiwphsan oti <3754> ouk <3364> hkousyh <191> logov <3056> kuriou <2962>

38:28 P <03389> Mlswry <03920> hdkln <0834> rsak <01961> hyhwo <03389> Mlswry <03920> hdkln <0834> rsa <03117> Mwy <05704> de <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <03427> bsyw(38:28)

38:28 (45:28) kai <2532> ekayisen <2523> ieremiav <2408> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438> ewv <2193> cronou <5550> ou <3739> sunelhmfyh <4815> ierousalhm <2419>

39:1 o <05921> hyle <06696> wruyw <03389> Mlswry <0413> la <02428> wlyx <03605> lkw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0935> ab <06224> yrveh <02320> sdxb <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdul <08671> tyesth <08141> hnsb(39:1)

39:1 (46:1) kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> enatw tou <3588> sedekia basilewv <935> iouda <2448> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> dekatw <1182> paregeneto <3854> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunamiv <1411> autou <846> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> epoliorkoun authn <846>

39:2 <05892> ryeh <01234> heqbh <02320> sdxl <08672> hestb <07243> yeybrh <02320> sdxb <06667> whyqdul <08141> hns <06240> hrve <06249> ytseb(39:2)

39:2 (46:2) kai <2532> en <1722> tw <3588> endekatw <1734> etei <2094> tou <3588> sedekia en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> tetartw <5067> enath tou <3588> mhnov <3303> erragh <4486> h <3588> poliv <4172>

39:3 <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <07611> tyras <03605> lkw <07248> gm <0> br <05371> rua <0> rv <0> lgrn <07249> oyro <0> br <08310> Myko <0> rv <05562> wbn <0> rgmo <05371> rua <0> rv <0> lgrn <08432> Kwth <08179> resb <03427> wbsyw <0894> lbb <04428> Klm <08269> yrv <03605> lk <0935> wabyw(39:3)

39:3 (46:3) kai <2532> eishlyon <1525> pantev <3956> oi <3588> hgemonev <2232> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> pulh <4439> th <3588> mesh <3319> nargalasar kai <2532> samagwy kai <2532> nabousacar kai <2532> nabousariv kai <2532> nagargasnaser rabamag kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> hgemonev <2232> basilewv <935> babulwnov <897>

39:4 <06160> hbreh <01870> Krd <03318> auyw <02346> Mytmxh <0996> Nyb <08179> resb <04428> Klmh <01588> Ng <01870> Krd <05892> ryeh <04480> Nm <03915> hlyl <03318> wauyw <01272> wxrbyw <04421> hmxlmh <0582> ysna <03605> lkw <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdu <07200> Mar <0834> rsak <01961> yhyw(39:4)

39:4

39:5 <04941> Myjpsm <0853> wta <01696> rbdyw <02574> tmx <0776> Urab <07247> htlbr <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0413> la <05927> whleyw <0853> wta <03947> wxqyw <03405> wxry <06160> twbreb <06667> whyqdu <0853> ta <05381> wgvyw <0310> Mhyrxa <03778> Mydvk <02428> lyx <07291> wpdryw(39:5)

39:5

39:6 <0894> lbb <04428> Klm <07819> jxs <03063> hdwhy <02715> yrx <03605> lk <0853> taw <05869> wynyel <07247> hlbrb <06667> whyqdu <01121> ynb <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <07819> jxsyw(39:6)

39:6

39:7 <0894> hlbb <0853> wta <0935> aybl <05178> Mytsxnb <0631> whroayw <05786> rwe <06667> whyqdu <05869> ynye <0853> taw(39:7)

39:7

39:8 <05422> wutn <03389> Mlswry <02346> twmx <0853> taw <0784> sab <03778> Mydvkh <08313> wprv <05971> Meh <01004> tyb <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw(39:8)

39:8

39:9 <0894> lbb <02876> Myxbj <07227> br <05018> Nda <0> rzwbn <01540> hlgh <07604> Myrasnh <05971> Meh <03499> rty <0853> taw <05921> wyle <05307> wlpn <0834> rsa <05307> Mylpnh <0853> taw <05892> ryeb <07604> Myrasnh <05971> Meh <03499> rty <0853> taw(39:9)

39:9

39:10 <01931> awhh <03117> Mwyb <03010> Mybgyw <03754> Mymrk <0> Mhl <05414> Ntyw <03063> hdwhy <0776> Urab <02876> Myxbj <07227> br <05018> Ndarzwbn <07604> ryash <03972> hmwam <0> Mhl <0369> Nya <0834> rsa <01800> Myldh <05971> Meh <04480> Nmw(39:10)

39:10

39:11 <0559> rmal <02876> Myxbj <07227> br <05018> Ndarzwbn <03027> dyb <03414> whymry <05921> le <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <06680> wuyw(39:11)

39:11

39:12 <05973> wme <06213> hve <03651> Nk <0413> Kyla <01696> rbdy <0834> rsak <0518> *zz {Ma} <03588> yk <07451> er <03972> hmwam <0> wl <06213> vet <0408> law <05921> wyle <07760> Myv <05869> Kynyew <03947> wnxq(39:12)

39:12

39:13 <0894> lbb <04428> Klm <07227> ybr <03605> lkw <07248> gm <0> br <05371> rua <0> rv <0> lgrnw <07249> oyro <0> br <05021> Nbzswbnw <02876> Myxbj <07227> br <05018> Ndarzwbn <07971> xlsyw(39:13)

39:13

39:14 o <05971> Meh <08432> Kwtb <03427> bsyw <01004> tybh <0413> la <03318> whauwhl <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0413> la <0853> wta <05414> wntyw <04307> hrjmh <02691> ruxm <03414> whymry <0853> ta <03947> wxqyw <07971> wxlsyw(39:14)

39:14 (46:14) kai <2532> apesteilan <649> kai <2532> elabon <2983> ton <3588> ieremian <2408> ex <1537> aulhv <833> thv <3588> fulakhv <5438> kai <2532> edwkan <1325> auton <846> prov <4314> ton <3588> godolian uion <5207> acikam uiou <5207> safan kai <2532> exhgagon <1806> auton <846> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992>

39:15 <0559> rmal <04307> hrjmh <02691> ruxb <06113> rwue <01961> wtyhb <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <03414> whymry <0413> law(39:15)

39:15 (46:15) kai <2532> prov <4314> ieremian <2408> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438> legwn <3004>

39:16 <01931> awhh <03117> Mwyb <06440> Kynpl <01961> wyhw <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <01697> yrbd <0853> ta <0935> *aybm {ybm} <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03569> yswkh <05663> Klm <0> dbel <0559> trmaw <01980> Kwlh(39:16)

39:16 (46:16) poreuou <4198> kai <2532> eipon prov <4314> abdemelec ton <3588> aiyiopa <128> outwv <3778> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> ferw <5342> touv <3588> logouv <3056> mou <1473> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> eiv <1519> kaka <2556> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> agaya <18>

39:17 <06440> Mhynpm <03016> rwgy <0859> hta <0834> rsa <0376> Mysnah <03027> dyb <05414> Ntnt <03808> alw <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <05337> Kytluhw(39:17)

39:17 (46:17) kai <2532> swsw <4982> se <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dwsw <1325> se <4771> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> anyrwpwn <444> wn <3739> su <4771> fobh <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846>

39:18 o <03068> hwhy <05002> Man <0> yb <0982> txjb <03588> yk <07998> llsl <05315> Kspn <0> Kl <01961> htyhw <05307> lpt <03808> al <02719> brxbw <04422> Kjlma <04422> jlm <03588> yk(39:18)

39:18 (46:18) oti <3754> swzwn <4982> swsw <4982> se <4771> kai <2532> en <1722> romfaia ou <3364> mh <3165> peshv <4098> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> sou <4771> eiv <1519> eurema oti <3754> epepoiyeiv <3982> ep <1909> emoi <1473> fhsin <5346> kuriov <2962>

40:1 <0894> hlbb <01540> Mylgmh <03063> hdwhyw <03389> Mlswry <01546> twlg <03605> lk <08432> Kwtb <0246> Myqzab <0631> rwoa <01931> awhw <0853> wta <03947> wtxqb <07414> hmrh <04480> Nm <02876> Myxbj <07227> br <05018> Ndarzwbn <0853> wta <07971> xls <0310> rxa <03068> hwhy <0853> tam <03414> whymry <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <01697> rbdh(40:1)

40:1 (47:1) o <3588> logov <3056> o <3588> genomenov <1096> para <3844> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> usteron <5305> meta <3326> to <3588> aposteilai <649> auton <846> nabouzardan ton <3588> arcimageiron ton <3588> ek <1537> daman en <1722> tw <3588> labein <2983> auton <846> en <1722> ceiropedaiv en <1722> mesw <3319> apoikiav iouda <2448> twn <3588> hgmenwn <71> eiv <1519> babulwna <897>

40:2 <02088> hzh <04725> Mwqmh <0413> la <02063> tazh <07451> herh <0853> ta <01696> rbd <0430> Kyhla <03068> hwhy <0413> wyla <0559> rmayw <03414> whymryl <02876> Myxbj <07227> br <03947> xqyw(40:2)

40:2 (47:2) kai <2532> elaben <2983> auton <846> o <3588> arcimageirov kai <2532> eipen autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> elalhsen <2980> ta <3588> kaka <2556> tauta <3778> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778>

40:3 <02088> hzh <01697> *rbdh {rbd} <0> Mkl <01961> hyhw <06963> wlwqb <08085> Mtems <03808> alw <03068> hwhyl <02398> Mtajx <03588> yk <01696> rbd <0834> rsak <03068> hwhy <06213> veyw <0935> abyw(40:3)

40:3 (47:3) kai <2532> epoihsen <4160> kuriov <2962> oti <3754> hmartete <264> autw <846> kai <2532> ouk <3364> hkousate <191> autou <846> thv <3588> fwnhv <5456>

40:4 <01980> Kl <08033> hms <01980> tkll <05869> Kynyeb <03477> rsyh <0413> law <02896> bwj <0413> la <06440> Kynpl <0776> Urah <03605> lk <07200> har <02308> ldx <0894> lbb <0854> yta <0935> awbl <05869> Kynyeb <07489> er <0518> Maw <05921> Kyle <05869> ynye <0853> ta <07760> Myvaw <0935> ab <0894> lbb <0854> yta <0935> awbl <05869> Kynyeb <02896> bwj <0518> Ma <03027> Kdy <05921> le <0834> rsa <0246> Myqzah <04480> Nm <03117> Mwyh <06605> Kytxtp <02009> hnh <06258> htew(40:4)

40:4 (47:4) idou <2400> elusa <3089> se <4771> apo <575> twn <3588> ceiropedwn twn <3588> epi <1909> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> ei <1487> kalon <2570> enantion <1726> sou <4771> elyein <2064> met <3326> emou <1473> eiv <1519> babulwna <897> hke kai <2532> yhsw <5087> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> epi <1909> se <4771>

40:5 <07971> whxlsyw <04864> tavmw <0737> hxra <02876> Myxbj <07227> br <0> wl <05414> Ntyw <01980> Kl <01980> tkll <05869> Kynyeb <03477> rsyh <03605> lk <0413> la <0176> wa <05971> Meh <08432> Kwtb <0854> wta <03427> bsw <03063> hdwhy <05892> yreb <0894> lbb <04428> Klm <06485> dyqph <0834> rsa <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> hyldg <0413> la <07725> hbsw <07725> bwsy <03808> al <05750> wndwew(40:5)

40:5 (47:5) ei <1487> de <1161> mh <3165> apotrece kai <2532> anastreqon <390> prov <4314> godolian uion <5207> acikam uiou <5207> safan on <3739> katesthsen <2525> basileuv <935> babulwnov <897> en <1722> gh <1065> iouda <2448> kai <2532> oikhson <3611> met <3326> autou <846> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992> en <1722> gh <1065> iouda <2448> eiv <1519> apanta <537> ta <3588> agaya <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> tou <3588> poreuyhnai <4198> poreuou <4198> kai <2532> edwken <1325> autw <846> o <3588> arcimageirov dwra <1435> kai <2532> apesteilen <649> auton <846>

40:6 o <0776> Urab <07604> Myrasnh <05971> Meh <08432> Kwtb <0854> wta <03427> bsyw <04708> htpumh <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> hyldg <0413> la <03414> whymry <0935> abyw(40:6)

40:6 (47:6) kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> godolian eiv <1519> masshfa kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992> tou <3588> kataleifyentov <2641> en <1722> th <3588> gh <1065>

40:7 <0894> hlbb <01540> wlgh <03808> al <0834> rsam <0776> Urah <01803> tldmw <02945> Pjw <0802> Mysnw <0376> Mysna <0854> wta <06485> dyqph <03588> ykw <0776> Urab <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <06485> dyqph <03588> yk <0376> Mhysnaw <01992> hmh <07704> hdvb <0834> rsa <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lk <08085> wemsyw(40:7)

40:7 (47:7) kai <2532> hkousan <191> pantev <3956> oi <3588> hgemonev <2232> thv <3588> dunamewv <1411> thv <3588> en <1722> agrw <68> autoi <846> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autwn <846> oti <3754> katesthsen <2525> basileuv <935> babulwnov <897> ton <3588> godolian en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> parekateyeto autw <846> andrav <435> kai <2532> gunaikav <1135> autwn <846> ouv <3739> ouk <3364> apwkisen eiv <1519> babulwna <897>

40:8 <0582> Mhysnaw <01992> hmh <04602> ytkemh <01121> Nb <03153> whynzyw <05200> ytpjnh <05778> *ypye {ypwe} <01121> ynbw <08576> tmxnt <01121> Nb <08304> hyrvw <07143> xrq <01121> ynb <03129> Ntnwyw <03110> Nnxwyw <05418> whyntn <01121> Nb <03458> laemsyw <04708> htpumh <01436> hyldg <0413> la <0935> wabyw(40:8)

40:8 (47:8) kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> godolian eiv <1519> masshfa ismahl uiov <5207> nayaniou kai <2532> iwanan uiov <5207> karhe kai <2532> saraiav uiov <5207> yanaemey kai <2532> uioi <5207> wfe tou <3588> netwfati kai <2532> iezoniav uiov <5207> tou <3588> mocati autoi <846> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autwn <846>

40:9 <0> Mkl <03190> bjyyw <0894> lbb <04428> Klm <0853> ta <05647> wdbew <0776> Urab <03427> wbs <03778> Mydvkh <05647> dwbem <03372> waryt <0408> la <0559> rmal <0376> Mhysnalw <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0> Mhl <07650> ebsyw(40:9)

40:9 (47:9) kai <2532> wmosen autoiv <846> godoliav kai <2532> toiv <3588> andrasin <435> autwn <846> legwn <3004> mh <3165> fobhyhte <5399> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> paidwn <3816> twn <3588> caldaiwn <5466> katoikhsate en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> ergasasye <2038> tw <3588> basilei <935> babulwnov <897> kai <2532> beltion <957> estai <1510> umin <4771>

40:10 <08610> Mtvpt <0834> rsa <05892> Mkyreb <03427> wbsw <03627> Mkylkb <07760> wmvw <08081> Nmsw <07019> Uyqw <03196> Nyy <0622> wpoa <0859> Mtaw <0413> wnyla <0935> waby <0834> rsa <03778> Mydvkh <06440> ynpl <05975> dmel <04709> hpumb <03427> bsy <02005> ynnh <0589> ynaw(40:10)

40:10 (47:10) kai <2532> idou <2400> egw <1473> kayhmai <2521> enantion <1726> umwn <4771> eiv <1519> masshfa sthnai <2476> kata <2596> proswpon <4383> twn <3588> caldaiwn <5466> oi <3739> an <302> elywsin <2064> ef <1909> umav <4771> kai <2532> umeiv <4771> sunagagete <4863> oinon <3631> kai <2532> opwran <3703> kai <2532> sunagagete <4863> elaion <1637> kai <2532> balete <906> eiv <1519> ta <3588> aggeia <30> umwn <4771> kai <2532> oikhsate <3611> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> aiv <3739> katekrathsate

40:11 <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0853> ta <05921> Mhyle <06485> dyqph <03588> ykw <03063> hdwhyl <07611> tyras <0894> lbb <04428> Klm <05414> Ntn <03588> yk <08085> wems <0776> twurah <03605> lkb <0834> rsaw <0123> Mwdabw <05983> Nwme <01121> ynbbw <04124> bawmb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <03605> lk <01571> Mgw(40:11)

40:11 (47:11) kai <2532> pantev <3956> oi <3588> ioudaioi <2453> oi <3588> en <1722> gh <1065> mwab kai <2532> en <1722> uioiv <5207> ammwn kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> idoumaia <2401> kai <2532> oi <3588> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> hkousan <191> oti <3754> edwken <1325> basileuv <935> babulwnov <897> kataleimma <2640> tw <3588> iouda <2448> kai <2532> oti <3754> katesthsen <2525> ep <1909> autouv <846> ton <3588> godolian uion <5207> acikam

40:12 P <03966> dam <07235> hbrh <07019> Uyqw <03196> Nyy <0622> wpoayw <04708> htpumh <01436> whyldg <0413> la <03063> hdwhy <0776> Ura <0935> wabyw <08033> Ms <05080> wxdn <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <03064> Mydwhyh <03605> lk <07725> wbsyw(40:12)

40:12 (47:12) kai <2532> hlyon <2064> prov <4314> godolian eiv <1519> ghn <1065> iouda <2448> eiv <1519> masshfa kai <2532> sunhgagon <4863> oinon <3631> kai <2532> opwran <3703> pollhn <4183> sfodra <4970> kai <2532> elaion <1637>

40:13 <04708> htpumh <01436> whyldg <0413> la <0935> wab <07704> hdvb <0834> rsa <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lkw <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwyw(40:13)

40:13 (47:13) kai <2532> iwanan uiov <5207> karhe kai <2532> pantev <3956> oi <3588> hgemonev <2232> thv <3588> dunamewv <1411> oi <3588> en <1722> toiv <3588> agroiv <68> hlyon <2064> prov <4314> godolian eiv <1519> masshfa

40:14 <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0> Mhl <0539> Nymah <03808> alw <05315> spn <05221> Ktkhl <05418> hyntn <01121> Nb <03458> laemsy <0853> ta <07971> xls <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <01185> oyleb <03588> yk <03045> edt <03045> edyh <0413> wyla <0559> wrmayw(40:14)

40:14 (47:14) kai <2532> eipan autw <846> ei <1487> gnwsei <1108> ginwskeiv <1097> oti <3754> belisa basileuv <935> uiwn <5207> ammwn apesteilen <649> prov <4314> se <4771> ton <3588> ismahl pataxai <3960> sou <4771> quchn <5590> kai <2532> ouk <3364> episteusen <4100> autoiv <846> godoliav

40:15 <03063> hdwhy <07611> tyras <06> hdbaw <0413> Kyla <06908> Myubqnh <03064> hdwhy <03605> lk <06327> wupnw <05315> spn <05221> hkky <04100> hml <03045> edy <03808> al <0376> syaw <05418> hyntn <01121> Nb <03458> laemsy <0853> ta <05221> hkaw <04994> an <01980> hkla <0559> rmal <04709> hpumb <05643> rtob <01436> whyldg <0413> la <0559> rma <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwyw(40:15)

40:15 (47:15) kai <2532> iwanan eipen tw <3588> godolia krufaiwv en <1722> masshfa poreusomai <4198> dh <1161> kai <2532> pataxw <3960> ton <3588> ismahl kai <2532> mhyeiv <3367> gnwtw <1097> mh <3165> pataxh <3960> sou <4771> quchn <5590> kai <2532> diasparh <1289> pav <3956> iouda <2448> oi <3588> sunhgmenoi <4863> prov <4314> se <4771> kai <2532> apolountai oi <3588> kataloipoi <2645> iouda <2448>

40:16 o <03458> laemsy <0413> la <01696> rbd <0859> hta <08267> rqs <03588> yk <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> *hvet {vet} <0408> la <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwy <0413> la <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0559> rmayw(40:16)

40:16 (47:16) kai <2532> eipen godoliav prov <4314> iwanan mh <3165> poihshv <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778> oti <3754> qeudh <5571> su <4771> legeiv <3004> peri <4012> ismahlTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA