TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yeremia 50

50:1 <05030> aybnh <03414> whymry <03027> dyb <03778> Mydvk <0776> Ura <0413> la <0894> lbb <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh(50:1)

50:1 (27:1) logov <3056> kuriou <2962> on <3739> elalhsen <2980> epi <1909> babulwna <897>

50:2 <01544> hylwlg <02865> wtx <06091> hybue <03001> wsybh <04781> Kdrm <02865> tx <01078> lb <03001> sybh <0894> lbb <03920> hdkln <0559> wrma <03582> wdxkt <0408> la <08085> weymsh <05251> on <05375> wavw <08085> weymshw <01471> Mywgb <05046> wdygh(50:2)

50:2 (27:2) anaggeilate <312> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> akousta poihsate <4160> kai <2532> mh <3165> kruqhte <2928> eipate ealwken babulwn <897> kathscunyh <2617> bhlov <956> h <3588> aptohtov h <3588> trufera paredoyh <3860> marwdac

50:3 <01980> wklh <05110> wdn <0929> hmhb <05704> dew <0120> Mdam <0> hb <03427> bswy <01961> hyhy <03808> alw <08047> hmsl <0776> hura <0853> ta <07896> tysy <01931> awh <06828> Nwpum <01471> ywg <05921> hyle <05927> hle <03588> yk(50:3)

50:3 (27:3) oti <3754> anebh <305> ep <1909> authn <846> eynov <1484> apo <575> borra outov <3778> yhsei <5087> thn <3588> ghn <1065> authv <846> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> katoikwn en <1722> auth <846> apo <575> anyrwpou <444> kai <2532> ewv <2193> kthnouv <2934>

50:4 <01245> wsqby <0430> Mhyhla <03069> hwhy <0853> taw <01980> wkly <01058> wkbw <01980> Kwlh <03162> wdxy <03063> hdwhy <01121> ynbw <01992> hmh <03478> larvy <01121> ynb <0935> waby <03069> hwhy <05002> Man <01931> ayhh <06256> tebw <01992> hmhh <03117> Mymyb(50:4)

50:4 (27:4) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> hxousin <1854> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> autoi <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> epi <1909> to <3588> auto <846> badizontev kai <2532> klaiontev <2799> poreusontai <4198> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> autwn <846> zhtountev <2212>

50:5 o <07911> xkst <03808> al <05769> Mlwe <01285> tyrb <03068> hwhy <0413> la <03867> wwlnw <0935> wab <06440> Mhynp <02008> hnh <01870> Krd <07592> wlasy <06726> Nwyu(50:5)

50:5 (27:5) ewv <2193> siwn <4622> erwthsousin <2065> thn <3588> odon <3598> wde <3592> gar <1063> to <3588> proswpon <4383> autwn <846> dwsousin <1325> kai <2532> hxousin <1854> kai <2532> katafeuxontai <2703> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> diayhkh <1242> gar <1063> aiwniov <166> ouk <3364> epilhsyhsetai

50:6 <07258> Mubr <07911> wxks <01980> wklh <01389> hebg <0413> la <02022> rhm <07726> *Mwbbws {Mybbws} <02022> Myrh <08582> Mweth <07462> Mhyer <05971> yme <01961> *wyh {hyh} <06> twdba <06629> Nau(50:6)

50:6 (27:6) probata <4263> apolwlota egenhyh <1096> o <3588> laov <2992> mou <1473> oi <3588> poimenev <4166> autwn <846> exwsan <1856> autouv <846> epi <1909> ta <3588> orh <3735> apeplanhsan <635> autouv <846> ex <1537> orouv <3735> epi <1909> bounon <1015> wconto epelayonto koithv <2845> autwn <846>

50:7 o <03068> hwhy <01> Mhytwba <04723> hwqmw <06664> qdu <05116> hwn <03068> hwhyl <02398> wajx <0834> rsa <08478> txt <0816> Msan <03808> al <0559> wrma <06862> Mhyruw <0398> Mwlka <04672> Mhyauwm <03605> lk(50:7)

50:7 (27:7) pantev <3956> oi <3588> euriskontev <2147> autouv <846> katanaliskon autouv <846> oi <3588> ecyroi <2190> autwn <846> eipan mh <3165> anwmen autouv <846> any <473> wn <3739> hmarton <264> tw <3588> kuriw <2962> nomh <3542> dikaiosunhv <1343> tw <3588> sunagagonti <4863> touv <3588> paterav <3962> autwn <846>

50:8 <06629> Nau <06440> ynpl <06260> Mydwtek <01961> wyhw <03318> *wau {wauy} <03778> Mydvk <0776> Uramw <0894> lbb <08432> Kwtm <05110> wdn(50:8)

50:8 (27:8) apallotriwyhte <526> ek <1537> mesou <3319> babulwnov <897> kai <2532> apo <575> ghv <1065> caldaiwn <5466> kai <2532> exelyate <1831> kai <2532> genesye <1096> wsper <3746> drakontev <1404> kata <2596> proswpon <4383> probatwn <4263>

50:9 <07387> Mqyr <07725> bwsy <03808> al <07919> lyksm <01368> rwbgk <02671> wyux <03920> dklt <08033> Msm <0> hl <06186> wkrew <06828> Nwpu <0776> Uram <01419> Myldg <01471> Mywg <06951> lhq <0894> lbb <05921> le <05927> hlemw <05782> ryem <0595> ykna <02009> hnh <03588> yk(50:9)

50:9 (27:9) oti <3754> idou <2400> egw <1473> egeirw <1453> epi <1909> babulwna <897> sunagwgav <4864> eynwn <1484> ek <1537> ghv <1065> borra kai <2532> parataxontai auth <846> ekeiyen <1564> alwsetai wv <3739> boliv <1002> machtou sunetou <4908> ouk <3364> epistreqei <1994> kenh <2756>

50:10 <03068> hwhy <05002> Man <07646> webvy <07997> hylls <03605> lk <07998> llsl <03778> Mydvk <01961> htyhw(50:10)

50:10 (27:10) kai <2532> estai <1510> h <3588> caldaia eiv <1519> pronomhn pantev <3956> oi <3588> pronomeuontev authn <846> emplhsyhsontai

50:11 <047> Myrbak <06670> *wlhutw {ylhutw} <01877> hsd <05697> hlgek <06335> *wswpt {yswpt} <03588> yk <05159> ytlxn <08154> yos <05937> *wzlet {yzlet} <03588> yk <08055> *wxmvt {yxmvt} <03588> yk(50:11)

50:11 (27:11) oti <3754> hufrainesye <2165> kai <2532> katekaucasye <2620> diarpazontev thn <3588> klhronomian <2817> mou <1473> dioti <1360> eskirtate <4640> wv <3739> boidia en <1722> botanh <1008> kai <2532> ekeratizete wv <3739> tauroi <5022>

50:12 <06160> hbrew <06723> hyu <04057> rbdm <01471> Mywg <0319> tyrxa <02009> hnh <03205> Mktdlwy <02659> hrpx <03966> dam <0517> Mkma <0954> hswb(50:12)

50:12 (27:12) hscunyh <153> h <3588> mhthr <3384> umwn <4771> sfodra <4970> mhthr <3384> ep <1909> agaya <18> escath <2078> eynwn <1484> erhmov <2048>

50:13 <04347> hytwkm <03605> lk <05921> le <08319> qrsyw <08074> Msy <0894> lbb <05921> le <05674> rbe <03605> lk <03605> hlk <08077> hmms <01961> htyhw <03427> bst <03808> al <03068> hwhy <07110> Puqm(50:13)

50:13 (27:13) apo <575> orghv <3709> kuriou <2962> ou <3364> katoikhyhsetai kai <2532> estai <1510> eiv <1519> afanismon <854> pasa <3956> kai <2532> pav <3956> o <3588> diodeuwn <1353> dia <1223> babulwnov <897> skuyrwpasei kai <2532> suriousin epi <1909> pasan <3956> thn <3588> plhghn <4127> authv <846>

50:14 <02398> hajx <03068> hwhyl <03588> yk <02671> Ux <0413> la <02550> wlmxt <0408> la <0413> hyla <03034> wdy <07198> tsq <01869> ykrd <03605> lk <05439> bybo <0894> lbb <05921> le <06186> wkre(50:14)

50:14 (27:14) parataxasye epi <1909> babulwna <897> kuklw pantev <3956> teinontev toxon <5115> toxeusate ep <1909> authn <846> mh <3165> feishsye <5339> epi <1909> toiv <3588> toxeumasin umwn <4771>

50:15 <0> hl <06213> wve <06213> htve <0834> rsak <0> hb <05358> wmqnh <01931> ayh <03068> hwhy <05360> tmqn <03588> yk <02346> hytwmwx <02040> worhn <0803> *hytwysa {hytywsa} <05307> wlpn <03027> hdy <05414> hntn <05439> bybo <05921> hyle <07321> weyrh(50:15)

50:15 (27:15) katakrothsate ep <1909> authn <846> pareluyhsan <3886> ai <3588> ceirev <5495> authv <846> epesan <4098> ai <3588> epalxeiv authv <846> kai <2532> kateskafh <2679> to <3588> teicov <5038> authv <846> oti <3754> ekdikhsiv <1557> para <3844> yeou <2316> estin <1510> ekdikeite <1556> ep <1909> authn <846> kaywv <2531> epoihsen <4160> poihsate <4160> auth <846>

50:16 o <05127> wony <0776> wural <0376> syaw <06437> wnpy <05971> wme <0413> la <0376> sya <03238> hnwyh <02719> brx <06440> ynpm <07105> ryuq <06256> teb <04038> lgm <08610> vptw <0894> lbbm <02232> erwz <03772> wtrk(50:16)

50:16 (27:16) exoleyreusate sperma <4690> ek <1537> babulwnov <897> kateconta <2722> drepanon <1407> en <1722> kairw <2540> yerismou <2326> apo <575> proswpou <4383> macairav <3162> ellhnikhv <1673> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> autou <846> apostreqousin <654> kai <2532> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> feuxetai <5343>

50:17 o <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <06105> wmue <0314> Nwrxah <02088> hzw <0804> rwsa <04428> Klm <0398> wlka <07223> Nwsarh <05080> wxydh <0738> twyra <03478> larvy <06340> hrwzp <07716> hv(50:17)

50:17 (27:17) probaton <4263> planwmenon <4105> israhl <2474> leontev <3023> exwsan <1856> auton <846> o <3588> prwtov <4413> efagen <2068> auton <846> basileuv <935> assour kai <2532> outov <3778> usteron <5305> ta <3588> osta <3747> autou <846> basileuv <935> babulwnov <897>

50:18 <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <06485> ytdqp <0834> rsak <0776> wura <0413> law <0894> lbb <04428> Klm <0413> la <06485> dqp <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(50:18)

50:18 (27:18) dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> ekdikw <1556> epi <1909> ton <3588> basilea <935> babulwnov <897> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kaywv <2531> exedikhsa <1556> epi <1909> ton <3588> basilea <935> assour

50:19 <05315> wspn <07646> ebvt <01568> delghw <0669> Myrpa <02022> rhbw <01316> Nsbhw <03760> lmrkh <07462> herw <05116> whwn <0413> la <03478> larvy <0853> ta <07725> ytbbsw(50:19)

50:19 (27:19) kai <2532> apokatasthsw <600> ton <3588> israhl <2474> eiv <1519> thn <3588> nomhn <3542> autou <846> kai <2532> nemhsetai en <1722> tw <3588> karmhlw kai <2532> en <1722> orei <3735> efraim <2187> kai <2532> en <1722> tw <3588> galaad kai <2532> plhsyhsetai h <3588> quch <5590> autou <846>

50:20 <07604> ryasa <0834> rsal <05545> xloa <03588> yk <04672> hnyaumt <03808> alw <03063> hdwhy <02403> tajx <0853> taw <0369> wnnyaw <03478> larvy <05771> Nwe <0853> ta <01245> sqby <03068> hwhy <05002> Man <01931> ayhh <06256> tebw <01992> Mhh <03117> Mymyb(50:20)

50:20 (27:20) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> zhthsousin <2212> thn <3588> adikian <93> israhl <2474> kai <2532> ouc <3364> uparxei <5225> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> iouda <2448> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eureywsin <2147> oti <3754> ilewv <2436> esomai <1510> toiv <3588> upoleleimmenoiv <5275> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> legei <3004> kuriov <2962>

50:21 o <06680> Kytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> hvew <03068> hwhy <05002> Man <0310> Mhyrxa <02763> Mrxhw <02717> brx <06489> dwqp <03427> ybswy <0413> law <05921> hyle <05927> hle <04850> Mytrm <0776> Urah <05921> le(50:21)

50:21 (27:21) pikrwv <4089> epibhyi <1910> ep <1909> authn <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> katoikountav ep <1909> authn <846> ekdikhson <1556> macaira <3162> kai <2532> afanison legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> poiei <4160> kata <2596> panta <3956> osa <3745> entellomai <1781> soi <4771>

50:22 <01419> lwdg <07667> rbsw <0776> Urab <04421> hmxlm <06963> lwq(50:22)

50:22 (27:22) fwnh <5456> polemou <4171> kai <2532> suntribh megalh <3173> en <1722> gh <1065> caldaiwn <5466>

50:23 <01471> Mywgb <0894> lbb <08047> hmsl <01961> htyh <0349> Kya <0776> Urah <03605> lk <06360> syjp <07665> rbsyw <01438> edgn <0349> Kya(50:23)

50:23 (27:23) pwv <4459> suneklasyh kai <2532> sunetribh <4937> h <3588> sfura pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> pwv <4459> egenhyh <1096> eiv <1519> afanismon <854> babulwn <897> en <1722> eynesin <1484>

50:24 <01624> tyrgth <03068> hwhyb <03588> yk <08610> tvptn <01571> Mgw <04672> taumn <03045> tedy <03808> al <0859> taw <0894> lbb <03920> tdkln <01571> Mgw <0> Kl <03369> ytsqy(50:24)

50:24 (27:24) epiyhsontai <2007> soi <4771> kai <2532> alwsh w <3588> babulwn <897> kai <2532> ou <3364> gnwsh <1097> eureyhv <2147> kai <2532> elhmfyhv <2983> oti <3754> tw <3588> kuriw <2962> antesthv

50:25 <03778> Mydvk <0776> Urab <06635> twabu <03069> hwhy <0136> yndal <01931> ayh <04399> hkalm <03588> yk <02195> wmez <03627> ylk <0853> ta <03318> auwyw <0214> wruwa <0853> ta <03068> hwhy <06605> xtp(50:25)

50:25 (27:25) hnoixen <455> kuriov <2962> ton <3588> yhsauron <2344> autou <846> kai <2532> exhnegken <1627> ta <3588> skeuh <4632> orghv <3709> autou <846> oti <3754> ergon <2041> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> en <1722> gh <1065> caldaiwn <5466>

50:26 <07611> tyras <0> hl <01961> yht <0408> la <02763> hwmyrxhw <06194> Mymre <03644> wmk <05549> hwlo <03965> hyobam <06605> wxtp <07093> Uqm <0> hl <0935> wab(50:26)

50:26 (27:26) oti <3754> elhluyasin <2064> oi <3588> kairoi <2540> authv <846> anoixate <455> tav <3588> apoyhkav <596> authv <846> ereunhsate <2045> authn <846> wv <3739> sphlaion <4693> kai <2532> exoleyreusate authn <846> mh <3165> genesyw <1096> authv <846> kataleimma <2640>

50:27 o <06486> Mtdqp <06256> te <03117> Mmwy <0935> ab <03588> yk <05921> Mhyle <01945> ywh <02874> xbjl <03381> wdry <06499> hyrp <03605> lk <02717> wbrx(50:27)

50:27 (27:27) anaxhranate authv <846> pantav <3956> touv <3588> karpouv <2590> kai <2532> katabhtwsan <2597> eiv <1519> sfaghn <4967> ouai <3759> autoiv <846> oti <3754> hkei <1854> h <3588> hmera <2250> autwn <846> kai <2532> kairov <2540> ekdikhsewv <1557> autwn <846>

50:28 <01964> wlkyh <05360> tmqn <0430> wnyhla <03068> hwhy <05360> tmqn <0853> ta <06726> Nwyub <05046> dyghl <0894> lbb <0776> Uram <06412> Myjlpw <05127> Myon <06963> lwq(50:28)

50:28 (27:28) fwnh <5456> feugontwn <5343> kai <2532> anaswzomenwn ek <1537> ghv <1065> babulwnov <897> tou <3588> anaggeilai <312> eiv <1519> siwn <4622> thn <3588> ekdikhsin <1557> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473>

50:29 <03478> larvy <06918> swdq <0413> la <02102> hdz <03068> hwhy <0413> la <03588> yk <0> hl <06213> wve <06213> htve <0834> rsa <03605> lkk <06467> hlepk <0> hl <07999> wmls <06413> *hjlp {hl} <01961> yhy <0408> la <05439> bybo <05921> hyle <02583> wnx <07198> tsq <01869> ykrd <03605> lk <07228> Mybr <0894> lbb <0413> la <08085> weymsh(50:29)

50:29 (27:29) paraggeilate <3853> epi <1909> babulwna <897> polloiv <4183> panti <3956> enteinonti toxon <5115> parembalete ep <1909> authn <846> kukloyen <2943> mh <3165> estw <1510> authv <846> anaswzomenov antapodote <467> auth <846> kata <2596> ta <3588> erga <2041> authv <846> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> poihsate <4160> auth <846> oti <3754> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> antesth yeon <2316> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

50:30 o <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01826> wmdy <04421> htmxlm <0376> ysna <03605> lkw <07339> hytbxrb <0970> hyrwxb <05307> wlpy <03651> Nkl(50:30)

50:30 (27:30) dia <1223> touto <3778> pesountai <4098> oi <3588> neaniskoi <3495> authv <846> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4116> authv <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> oi <3588> polemistai authv <846> rifhsontai eipen kuriov <2962>

50:31 <06485> Kytdqp <06256> te <03117> Kmwy <0935> ab <03588> yk <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <02087> Nwdz <0413> Kyla <02005> ynnh(50:31)

50:31 (27:31) idou <2400> egw <1473> epi <1909> se <4771> thn <3588> ubristrian legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> hkei <1854> h <3588> hmera <2250> sou <4771> kai <2532> o <3588> kairov <2540> ekdikhsewv <1557> sou <4771>

50:32 o <05439> wytbybo <03605> lk <0398> hlkaw <05892> wyreb <0784> sa <03341> ytuhw <06965> Myqm <0> wl <0369> Nyaw <05307> lpnw <02087> Nwdz <03782> lskw(50:32)

50:32 (27:32) kai <2532> asyenhsei <770> h <3588> ubriv <5196> sou <4771> kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> anistwn <450> authn <846> kai <2532> anaqw pur <4442> en <1722> tw <3588> drumw authv <846> kai <2532> katafagetai <2719> panta <3956> ta <3588> kuklw authv <846>

50:33 <07971> Mxls <03985> wnam <0> Mb <02388> wqyzxh <07617> Mhybs <03605> lkw <03162> wdxy <03063> hdwhy <01121> ynbw <03478> larvy <01121> ynb <06231> Myqwse <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(50:33)

50:33 (27:33) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> katadedunasteuntai <2616> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> ama <260> pantev <3956> oi <3588> aicmalwteusantev <162> autouv <846> katedunasteusan <2616> autouv <846> oti <3754> ouk <3364> hyelhsan <2309> exaposteilai <1821> autouv <846>

50:34 <0894> lbb <03427> ybsyl <07264> zygrhw <0776> Urah <0853> ta <07280> eygrh <04616> Neml <07379> Mbyr <0853> ta <07378> byry <07378> byr <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <02389> qzx <01350> Mlag(50:34)

50:34 (27:34) kai <2532> o <3588> lutroumenov <3084> autouv <846> iscurov <2478> kuriov <2962> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846> krisin <2920> krinei <2919> prov <4314> touv <3588> antidikouv <476> autou <846> opwv <3704> exarh <1808> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> paroxunei <3947> toiv <3588> katoikousi babulwna <897>

50:35 <02450> hymkx <0413> law <08269> hyrv <0413> law <0894> lbb <03427> ybsy <0413> law <03068> hwhy <05002> Man <03778> Mydvk <05921> le <02719> brx(50:35)

50:35 (27:35) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> epi <1909> touv <3588> katoikountav babulwna <897> kai <2532> epi <1909> touv <3588> megistanav authv <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> sunetouv <4908> authv <846>

50:36 <02865> wtxw <01368> hyrwbg <0413> la <02719> brx <02973> wlanw <0907> Mydbh <0413> la <02719> brx(50:36)

50:36 (27:36) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> machtav authv <846> kai <2532> paraluyhsontai <3886>

50:37 <0962> wzzbw <0214> hytruwa <0413> la <02719> brx <0802> Mysnl <01961> wyhw <08432> hkwtb <0834> rsa <06154> breh <03605> lk <0413> law <07393> wbkr <0413> law <05483> wyowo <0413> la <02719> brx(50:37)

50:37 (27:37) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> ippouv <2462> autwn <846> kai <2532> epi <1909> ta <3588> armata <716> autwn <846> macairan <3162> epi <1909> touv <3588> machtav autwn <846> kai <2532> epi <1909> ton <3588> summikton ton <3588> en <1722> mesw <3319> authv <846> kai <2532> esontai <1510> wsei <5616> gunaikev <1135> macairan <3162> epi <1909> touv <3588> yhsaurouv <2344> authv <846> kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287>

50:38 <01984> wllhty <0367> Mymyabw <01931> ayh <06456> Mylop <0776> Ura <03588> yk <03001> wsbyw <04325> hymym <0413> la <02721> brx(50:38)

50:38 (27:38) epi <1909> tw <3588> udati <5204> authv <846> epepoiyei <3982> kai <2532> kataiscunyhsontai <2617> oti <3754> gh <1065> twn <3588> gluptwn estin <1510> kai <2532> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> ou <3739> katekaucwnto <2620>

50:39 <01755> rwdw <01755> rwd <05704> de <07931> Nwkst <03808> alw <05331> xunl <05750> dwe <03427> bst <03808> alw <03284> hney <01323> twnb <0> hb <03427> wbsyw <0338> Myya <0854> ta <06728> Myyu <03427> wbsy <03651> Nkl(50:39)

50:39 (27:39) dia <1223> touto <3778> katoikhsousin indalmata en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> kai <2532> katoikhsousin en <1722> auth <846> yugaterev <2364> seirhnwn ou <3364> mh <3165> katoikhyh ouketi <3765> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

50:40 <0120> Mda <01121> Nb <0> hb <01481> rwgy <03808> alw <0376> sya <08033> Ms <03427> bsy <03808> al <03068> hwhy <05002> Man <07934> hynks <0853> taw <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <0430> Myhla <04114> tkphmk(50:40)

50:40 (27:40) kaywv <2531> katestreqen <2690> o <3588> yeov <2316> sodoma <4670> kai <2532> gomorra kai <2532> tav <3588> omorousav autaiv <846> eipen kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> katoikhsh ekei <1563> anyrwpov <444> kai <2532> ou <3364> mh <3165> paroikhsh ekei <1563> uiov <5207> anyrwpou <444>

50:41 <0776> Ura <03411> ytkrym <05782> wrey <07227> Mybr <04428> Myklmw <01419> lwdg <01471> ywgw <06828> Nwpum <0935> ab <05971> Me <02009> hnh(50:41)

50:41 (27:41) idou <2400> laov <2992> ercetai <2064> apo <575> borra kai <2532> eynov <1484> mega <3173> kai <2532> basileiv <935> polloi <4183> exegeryhsontai <1825> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065>

50:42 <0894> lbb <01323> tb <05921> Kyle <04421> hmxlml <0376> syak <06186> Kwre <07392> wbkry <05483> Myowo <05921> lew <01993> hmhy <03220> Myk <06963> Mlwq <07355> wmxry <03808> alw <01992> hmh <0394> yrzka <02388> wqyzxy <03591> Ndykw <07198> tsq(50:42)

50:42 (27:42) toxon <5115> kai <2532> egceiridion econtev <2192> itamov estin <1510> kai <2532> ou <3364> mh <3165> elehsh <1653> fwnh <5456> autwn <846> wv <3739> yalassa <2281> hchsei <2278> ef <1909> ippoiv <2462> ippasontai pareskeuasmenoi <3903> wsper <3746> pur <4442> eiv <1519> polemon <4171> prov <4314> se <4771> yugater <2364> babulwnov <897>

50:43 <03205> hdlwyk <02427> lyx <02388> whtqyzxh <06869> hru <03027> wydy <07503> wprw <08088> Mems <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <08085> ems(50:43)

50:43 (27:43) hkousen <191> basileuv <935> babulwnov <897> thn <3588> akohn <189> autwn <846> kai <2532> pareluyhsan <3886> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> yliqiv <2347> katekrathsen autou <846> wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088>

50:44 <06440> ynpl <05975> dmey <0834> rsa <07462> her <02088> hz <04310> ymw <03259> yndewy <04310> ymw <03644> ynwmk <04310> ym <03588> yk <06485> dqpa <0413> hyla <0970> rwxb <04310> ymw <05921> hylem <07323> *Muyra {Muwra} <07280> hegra <03588> yk <0386> Ntya <05116> hwn <0413> la <03383> Ndryh <01347> Nwagm <05927> hley <0738> hyrak <02009> hnh(50:44)

50:44 (27:44) idou <2400> wsper <3746> lewn <3023> anabhsetai <305> apo <575> tou <3588> iordanou <2446> eiv <1519> topon <5117> aiyam oti <3754> tacewv <5030> ekdiwxw <1559> autouv <846> ap <575> authv <846> kai <2532> panta <3956> neaniskon <3495> ep <1909> authn <846> episthsw oti <3754> tiv <5100> wsper <3746> egw <1473> kai <2532> tiv <5100> antisthsetai moi <1473> kai <2532> tiv <5100> outov <3778> poimhn <4166> ov <3739> sthsetai <2476> kata <2596> proswpon <4383> mou <1473>

50:45 <05116> hwn <05921> Mhyle <08074> Mysy <03808> al <0518> Ma <06629> Nauh <06810> yryeu <05498> Mwbxoy <03808> al <0518> Ma <03778> Mydvk <0776> Ura <0413> la <02803> bsx <0834> rsa <04284> wytwbsxmw <0894> lbb <0413> la <03289> Uey <0834> rsa <03068> hwhy <06098> tue <08085> wems <03651> Nkl(50:45)

50:45 (27:45) dia <1223> touto <3778> akousate <191> thn <3588> boulhn <1012> kuriou <2962> hn <3739> bebouleutai <1011> epi <1909> babulwna <897> kai <2532> logismouv <3053> autou <846> ouv <3739> elogisato <3049> epi <1909> touv <3588> katoikountav caldaiouv <5466> ean <1437> mh <3165> diafyarh <1311> ta <3588> arnia <721> twn <3588> probatwn <4263> autwn <846> ean <1437> mh <3165> afanisyh nomh <3542> ap <575> autwn <846>

50:46 o <08085> emsn <01471> Mywgb <02201> hqezw <0776> Urah <07493> hsern <0894> lbb <08610> hvptn <06963> lwqm(50:46)

50:46 (27:46) oti <3754> apo <575> fwnhv <5456> alwsewv <259> babulwnov <897> seisyhsetai <4579> h <3588> gh <1065> kai <2532> kraugh <2906> en <1722> eynesin <1484> akousyhsetai <191>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA