boule <1012>

boulh boule

Pelafalan:boo-lay'
Asal Mula:from 1014
Referensi:TDNT - 1:633,108
Jenis Kata:n f (noun feminime)
Dalam Yunani:boulav 1, boulh 6, boulhn 4, boulhv 1
Dalam TB:maksud 4, dengan putusan 1, bermaksud 1, direncanakan 1, kehendak-Mu 1, keputusan 1, putusan-Nya 1
Dalam AV:counsel 10, will 1, advise + 5087 1
Jumlah:12
Definisi : hv [feminin] maksud, rencana, kehendak, keputusan, (tiyhmi memutuskan, setuju Kis 27.12)
tujuan, maksud, keputusan
1) counsel, purpose

from 1014; volition, i.e. (objectively) advice, or (by implication) purpose: KJV -- + advise, counsel, will.
see GREEK for 1014
Ibrani Terkait:-TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA