TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 31

31:1 o <05971> Mel <0> yl <01961> wyhy <01992> hmhw <03478> larvy <04940> twxpsm <03605> lkl <0430> Myhlal <01961> hyha <03068> hwhy <05002> Man <01931> ayhh <06256> teb(31:1)

31:1 (38:1) en <1722> tw <3588> cronw <5550> ekeinw <1565> eipen kuriov <2962> esomai <1510> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> genei <1085> israhl <2474> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992>

31:2 <03478> larvy <07280> weygrhl <01980> Kwlh <02719> brx <08300> ydyrv <05971> Me <04057> rbdmb <02580> Nx <04672> aum <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:2)

31:2 (38:2) outwv <3778> eipen kuriov <2962> euron <2147> yermon en <1722> erhmw <2048> meta <3326> olwlotwn en <1722> macaira <3162> badisate kai <2532> mh <3165> oleshte ton <3588> israhl <2474>

31:3 <02617> dox <04900> Kytksm <03651> Nk <05921> le <0157> Kytbha <05769> Mlwe <0160> tbhaw <0> yl <07200> harn <03068> hwhy <07350> qwxrm(31:3)

31:3 (38:3) kuriov <2962> porrwyen wfyh <3708> autw <846> agaphsin aiwnian <166> hgaphsa <25> se <4771> dia <1223> touto <3778> eilkusa se <4771> eiv <1519> oiktirhma

31:4 <07832> Myqxvm <04234> lwxmb <03318> tauyw <08596> Kypt <05710> ydet <05750> dwe <03478> larvy <01330> tlwtb <01129> tynbnw <01129> Knba <05750> dwe(31:4)

31:4 (38:4) eti <2089> oikodomhsw <3618> se <4771> kai <2532> oikodomhyhsh <3618> paryenov <3933> israhl <2474> eti <2089> lhmqh <2983> tumpanon sou <4771> kai <2532> exeleush <1831> meta <3326> sunagwghv <4864> paizontwn <3815>

31:5 <02490> wllxw <05193> Myejn <05193> wejn <08111> Nwrms <02022> yrhb <03754> Mymrk <05193> yejt <05750> dwe(31:5)

31:5 (38:5) eti <2089> futeusate <5452> ampelwnav <290> en <1722> oresin <3735> samareiav <4540> futeusate <5452> kai <2532> ainesate <134>

31:6 P <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <06726> Nwyu <05927> hlenw <06965> wmwq <0669> Myrpa <02022> rhb <05341> Myrun <07121> warq <03117> Mwy <03426> sy <03588> yk(31:6)

31:6 (38:6) oti <3754> estin <1510> hmera <2250> klhsewv <2821> apologoumenwn <626> en <1722> oresin <3735> efraim <2187> anasthte <450> kai <2532> anabhte <305> eiv <1519> siwn <4622> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473>

31:7 <03478> larvy <07611> tyras <0853> ta <05971> Kme <0853> ta <03068> hwhy <03467> eswh <0559> wrmaw <01984> wllh <08085> weymsh <01471> Mywgh <07218> sarb <06670> wlhuw <08057> hxmv <03290> bqeyl <07442> wnr <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(31:7)

31:7 (38:7) oti <3754> outwv <3778> eipen kuriov <2962> tw <3588> iakwb <2384> eufranyhte <2165> kai <2532> cremetisate epi <1909> kefalhn <2776> eynwn <1484> akousta poihsate <4160> kai <2532> ainesate <134> eipate eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> israhl <2474>

31:8 <02008> hnh <07725> wbwsy <01419> lwdg <06951> lhq <03162> wdxy <03205> tdlyw <02030> hrh <06455> xopw <05787> rwe <0> Mb <0776> Ura <03411> ytkrym <06908> Mytubqw <06828> Nwpu <0776> Uram <0853> Mtwa <0935> aybm <02005> ynnh(31:8)

31:8 (38:8) idou <2400> egw <1473> agw <71> autouv <846> apo <575> borra kai <2532> sunaxw <4863> autouv <846> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> en <1722> eorth <1859> fasek kai <2532> teknopoihsh oclon <3793> polun <4183> kai <2532> apostreqousin <654> wde <3592>

31:9 o <01931> awh <01060> yrkb <0669> Myrpaw <01> bal <03478> larvyl <01961> ytyyh <03588> yk <0> hb <03782> wlsky <03808> al <03477> rsy <01870> Krdb <04325> Mym <05158> ylxn <0413> la <01980> Mkylwa <02986> Mlybwa <08469> Mynwnxtbw <0935> waby <01065> ykbb(31:9)

31:9 (38:9) en <1722> klauymw <2805> exhlyon <1831> kai <2532> en <1722> paraklhsei <3874> anaxw <321> autouv <846> aulizwn epi <1909> diwrugav udatwn <5204> en <1722> odw <3598> oryh <3717> kai <2532> ou <3364> mh <3165> planhywsin <4105> en <1722> auth <846> oti <3754> egenomhn <1096> tw <3588> israhl <2474> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> efraim <2187> prwtotokov <4416> mou <1473> estin <1510>

31:10 <05739> wrde <07462> herk <08104> wrmsw <06908> wnubqy <03478> larvy <02219> hrzm <0559> wrmaw <04801> qxrmm <0339> Myyab <05046> wdyghw <01471> Mywg <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(31:10)

31:10 (38:10) akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> eynh <1484> kai <2532> anaggeilate <312> eiv <1519> nhsouv <3520> tav <3588> makroteron <3117> eipate o <3588> likmhsav <3039> ton <3588> israhl <2474> sunaxei <4863> auton <846> kai <2532> fulaxei <5442> auton <846> wv <3739> o <3588> boskwn <1006> to <3588> poimnion <4168> autou <846>

31:11 <04480> wnmm <02389> qzx <03027> dym <01350> wlagw <03290> bqey <0853> ta <03068> hwhy <06299> hdp <03588> yk(31:11)

31:11 (38:11) oti <3754> elutrwsato <3084> kuriov <2962> ton <3588> iakwb <2384> exeilato <1807> auton <846> ek <1537> ceirov <5495> sterewterwn <4731> autou <846>

31:12 <05750> dwe <01669> hbadl <03254> wpyowy <03808> alw <07302> hwr <01588> Ngk <05315> Mspn <01961> htyhw <01241> rqbw <06629> Nau <01121> ynb <05921> lew <03323> rhuy <05921> lew <08492> sryt <05921> lew <01715> Ngd <05921> le <03068> hwhy <02898> bwj <0413> la <05102> wrhnw <06726> Nwyu <04791> Mwrmb <07442> wnnrw <0935> wabw(31:12)

31:12 (38:12) kai <2532> hxousin <1854> kai <2532> eufranyhsontai <2165> en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> kai <2532> hxousin <1854> ep <1909> agaya <18> kuriou <2962> epi <1909> ghn <1065> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> karpwn <2590> kai <2532> kthnwn <2934> kai <2532> probatwn <4263> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> autwn <846> wsper <3746> xulon <3586> egkarpon kai <2532> ou <3364> peinasousin eti <2089>

31:13 <03015> Mnwgym <08055> Mytxmvw <05162> Mytmxnw <08342> Nwvvl <060> Mlba <02015> ytkphw <03162> wdxy <02205> Mynqzw <0970> Myrxbw <04234> lwxmb <01330> hlwtb <08055> xmvt <0227> za(31:13)

31:13 (38:13) tote <5119> carhsontai <5463> paryenoi <3933> en <1722> sunagwgh <4864> neaniskwn <3495> kai <2532> presbutai <4246> carhsontai <5463> kai <2532> streqw <4762> to <3588> penyov <3997> autwn <846> eiv <1519> carmonhn kai <2532> poihsw <4160> autouv <846> eufrainomenouv <2165>

31:14 o <03068> hwhy <05002> Man <07646> webvy <02898> ybwj <0854> ta <05971> ymew <01880> Nsd <03548> Mynhkh <05315> spn <07301> ytywrw(31:14)

31:14 (38:14) megalunw <3170> kai <2532> meyusw <3184> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> ierewn <2409> uiwn <5207> leui <3017> kai <2532> o <3588> laov <2992> mou <1473> twn <3588> agaywn <18> mou <1473> emplhsyhsetai

31:15 o <0369> wnnya <03588> yk <01121> hynb <05921> le <05162> Mxnhl <03985> hnam <01121> hynb <05921> le <01058> hkbm <07354> lxr <08563> Myrwrmt <01065> ykb <05092> yhn <08085> emsn <07414> hmrb <06963> lwq <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:15)

31:15 (38:15) outwv <3778> eipen kuriov <2962> fwnh <5456> en <1722> rama hkousyh <191> yrhnou <2355> kai <2532> klauymou <2805> kai <2532> odurmou <3602> rachl apoklaiomenh ouk <3364> hyelen <2309> pausasyai <3973> epi <1909> toiv <3588> uioiv <5207> authv <846> oti <3754> ouk <3364> eisin <1510>

31:16 <0341> bywa <0776> Uram <07725> wbsw <03068> hwhy <05002> Man <06468> Ktlepl <07939> rkv <03426> sy <03588> yk <01832> hemdm <05869> Kynyew <01065> ykbm <06963> Klwq <04513> yenm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:16)

31:16 (38:16) outwv <3778> eipen kuriov <2962> dialipetw <1257> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> apo <575> klauymou <2805> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> apo <575> dakruwn <1144> sou <4771> oti <3754> estin <1510> misyov <3408> toiv <3588> soiv <4674> ergoiv <2041> kai <2532> epistreqousin <1994> ek <1537> ghv <1065> ecyrwn <2190>

31:17 o <01366> Mlwbgl <01121> Mynb <07725> wbsw <03068> hwhy <05002> Man <0319> Ktyrxal <08615> hwqt <03426> syw(31:17)

31:17 (38:17) monimon toiv <3588> soiv <4674> teknoiv <5043>

31:18 <0430> yhla <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <07725> hbwsaw <07725> ynbysh <03925> dml <03808> al <05695> lgek <03256> rowaw <03256> yntroy <05110> ddwntm <0669> Myrpa <08085> ytems <08085> ewms(31:18)

31:18 (38:18) akohn <189> hkousa <191> efraim <2187> oduromenou epaideusav <3811> me <1473> kai <2532> epaideuyhn <3811> egw <1473> wsper <3746> moscov <3448> ouk <3364> edidacyhn <1321> epistreqon <1994> me <1473> kai <2532> epistreqw <1994> oti <3754> su <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

31:19 <05271> yrwen <02781> tprx <05375> ytavn <03588> yk <03637> ytmlkn <01571> Mgw <0954> ytsb <03409> Kry <05921> le <05606> ytqpo <03045> yedwh <0310> yrxaw <05162> ytmxn <07725> ybws <0310> yrxa <03588> yk(31:19)

31:19 (38:19) oti <3754> usteron <5305> aicmalwsiav <161> mou <1473> metenohsa <3340> kai <2532> usteron <5305> tou <3588> gnwnai <1097> me <1473> estenaxa <4727> ef <1909> hmerav <2250> aiscunhv <152> kai <2532> upedeixa soi <4771> oti <3754> elabon <2983> oneidismon <3680> ek <1537> neothtov <3503> mou <1473>

31:20 o <03068> hwhy <05002> Man <07355> wnmxra <07355> Mxr <0> wl <04578> yem <01993> wmh <03651> Nk <05921> le <05750> dwe <02142> wnrkza <02142> rkz <0> wb <01696> yrbd <01767> ydm <03588> yk <08191> Myeses <03206> dly <0518> Ma <0669> Myrpa <0> yl <03357> ryqy <01121> Nbh(31:20)

31:20 (38:20) uiov <5207> agaphtov <27> efraim <2187> emoi <1473> paidion <3813> entrufwn <1792> oti <3754> any <473> wn <3739> oi <3588> logoi <3056> mou <1473> en <1722> autw <846> mneia <3417> mnhsyhsomai <3403> autou <846> dia <1223> touto <3778> espeusa <4692> ep <1909> autw <846> elewn <1653> elehsw <1653> auton <846> fhsin <5346> kuriov <2962>

31:21 <0428> hla <05892> Kyre <0413> la <07725> ybs <03478> larvy <01330> tlwtb <07725> ybws <01980> *tklh {ytklh} <01870> Krd <04546> hloml <03820> Kbl <07896> yts <08564> Myrwrmt <0> Kl <07760> ymv <06725> Mynyu <0> Kl <05324> ybyuh(31:21)

31:21 (38:21) sthson <2476> seauthn <4572> siwn <4622> poihson <4160> timwrian <5098> dov <1325> kardian <2588> sou <4771> eiv <1519> touv <3588> wmouv <3676> odon <3598> hn <3739> eporeuyhv <4198> apostrafhti <654> paryenov <3933> israhl <2474> apostrafhti <654> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> sou <4771> penyousa <3996>

31:22 o <01397> rbg <05437> bbwot <05347> hbqn <0776> Urab <02319> hsdx <03068> hwhy <01254> arb <03588> yk <07728> hbbwsh <01323> tbh <02559> Nyqmxtt <04970> ytm <05704> de(31:22)

31:22 (38:22) ewv <2193> pote <4218> apostreqeiv <654> yugathr <2364> htimwmenh <821> oti <3754> ektisen <2936> kuriov <2962> swthrian <4991> eiv <1519> katafuteusin kainhn <2537> en <1722> swthria <4991> perieleusontai <4022> anyrwpoi <444>

31:23 <06944> sdqh <02022> rh <06664> qdu <05116> hwn <03068> hwhy <01288> Kkrby <07622> Mtwbs <0853> ta <07725> ybwsb <05892> wyrebw <03063> hdwhy <0776> Urab <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0559> wrmay <05750> dwe <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:23)

31:23 (38:23) outwv <3778> eipen kuriov <2962> eti <2089> erousin ton <3588> logon <3056> touton <3778> en <1722> gh <1065> iouda <2448> kai <2532> en <1722> polesin <4172> autou <846> otan <3752> apostreqw <654> thn <3588> aicmalwsian <161> autou <846> euloghmenov <2127> kuriov <2962> epi <1909> dikaion <1342> orov <3735> to <3588> agion <40> autou <846>

31:24 <05739> rdeb <05265> weonw <0406> Myrka <03162> wdxy <05892> wyre <03605> lkw <03063> hdwhy <0> hb <03427> wbsyw(31:24)

31:24 (38:24) kai <2532> enoikountev <1774> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> iouda <2448> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> autou <846> ama <260> gewrgw <1092> kai <2532> aryhsetai <142> en <1722> poimniw <4168>

31:25 <04390> ytalm <01669> hbad <05315> spn <03605> lkw <05889> hpye <05315> spn <07301> ytywrh <03588> yk(31:25)

31:25 (38:25) oti <3754> emeyusa <3184> pasan <3956> quchn <5590> diqwsan <1372> kai <2532> pasan <3956> quchn <5590> peinwsan <3983> eneplhsa

31:26 o <0> yl <06149> hbre <08142> ytnsw <07200> haraw <06974> ytuyqh <02063> taz <05921> le(31:26)

31:26 (38:26) dia <1223> touto <3778> exhgeryhn <1825> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> o <3588> upnov <5258> mou <1473> hduv moi <1473> egenhyh <1096>

31:27 <0929> hmhb <02233> erzw <0120> Mda <02233> erz <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> taw <03478> larvy <01004> tyb <0853> ta <02232> yterzw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(31:27)

31:27 (38:27) dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> sperw <4687> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> ton <3588> ioudan <2455> sperma <4690> anyrwpou <444> kai <2532> sperma <4690> kthnouv <2934>

31:28 <03068> hwhy <05002> Man <05193> ewjnlw <01129> twnbl <05921> Mhyle <08245> dqsa <03651> Nk <07489> erhlw <06> dybahlw <02040> orhlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <05921> Mhyle <08245> ytdqs <0834> rsak <01961> hyhw(31:28)

31:28 (38:28) kai <2532> estai <1510> wsper <3746> egrhgoroun ep <1909> autouv <846> kayairein <2507> kai <2532> kakoun <2559> outwv <3778> grhgorhsw ep <1909> autouv <846> tou <3588> oikodomein <3618> kai <2532> katafuteuein fhsin <5346> kuriov <2962>

31:29 <06949> hnyhqt <01121> Mynb <08127> ynsw <01155> rob <0398> wlka <01> twba <05750> dwe <0559> wrmay <03808> al <01992> Mhh <03117> Mymyb(31:29)

31:29 (38:29) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ou <3364> mh <3165> eipwsin oi <3588> paterev <3962> efagon <2068> omfaka kai <2532> oi <3588> odontev <3599> twn <3588> teknwn <5043> hmwdiasan

31:30 o <08127> wyns <06949> hnyhqt <01155> robh <0398> lkah <0120> Mdah <03605> lk <04191> twmy <05771> wnweb <0376> sya <0518> Ma <03588> yk(31:30)

31:30 (38:30) all <235> h <2228> ekastov <1538> en <1722> th <3588> eautou <1438> amartia <266> apoyaneitai <599> kai <2532> tou <3588> fagontov <2068> ton <3588> omfaka aimwdiasousin oi <3588> odontev <3599> autou <846>

31:31 <02319> hsdx <01285> tyrb <03063> hdwhy <01004> tyb <0854> taw <03478> larvy <01004> tyb <0854> ta <03772> ytrkw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(31:31)

31:31 (38:31) idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> diayhsomai tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> iouda <2448> diayhkhn <1242> kainhn <2537>

31:32 <03068> hwhy <05002> Man <0> Mb <01166> ytleb <0595> yknaw <01285> ytyrb <0853> ta <06565> wrph <01992> hmh <0834> rsa <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Mayuwhl <03027> Mdyb <02388> yqyzxh <03117> Mwyb <01> Mtwba <0854> ta <03772> ytrk <0834> rsa <01285> tyrbk <03808> al(31:32)

31:32 (38:32) ou <3364> kata <2596> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> dieyemhn toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> en <1722> hmera <2250> epilabomenou mou <1473> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> exagagein <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> oti <3754> autoi <846> ouk <3364> enemeinan <1696> en <1722> th <3588> diayhkh <1242> mou <1473> kai <2532> egw <1473> hmelhsa <272> autwn <846> fhsin <5346> kuriov <2962>

31:33 <05971> Mel <0> yl <01961> wyhy <01992> hmhw <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> ytyyhw <03789> hnbtka <03820> Mbl <05921> lew <07130> Mbrqb <08451> ytrwt <0853> ta <05414> yttn <03068> hwhy <05002> Man <01992> Mhh <03117> Mymyh <0310> yrxa <03478> larvy <01004> tyb <0854> ta <03772> trka <0834> rsa <01285> tyrbh <02063> taz <03588> yk(31:33)

31:33 (38:33) oti <3754> auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> fhsin <5346> kuriov <2962> didouv <1325> dwsw <1325> nomouv <3551> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> kai <2532> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> graqw <1125> autouv <846> kai <2532> esomai <1510> autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992>

31:34 o <05750> dwe <02142> rkza <03808> al <02403> Mtajxlw <05771> Mnwel <05545> xloa <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <01419> Mlwdg <05704> dew <06996> Mnjqml <0853> ytwa <03045> wedy <03605> Mlwk <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <03045> wed <0559> rmal <0251> wyxa <0853> ta <0376> syaw <07453> wher <0853> ta <0376> sya <05750> dwe <03925> wdmly <03808> alw(31:34)

31:34 (38:34) kai <2532> ou <3364> mh <3165> didaxwsin <1321> ekastov <1538> ton <3588> polithn <4177> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> legwn <3004> gnwyi <1097> ton <3588> kurion <2962> oti <3754> pantev <3956> eidhsousin me <1473> apo <575> mikrou <3398> autwn <846> kai <2532> ewv <2193> megalou <3173> autwn <846> oti <3754> ilewv <2436> esomai <1510> taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846> kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> ou <3364> mh <3165> mnhsyw <3403> eti <2089>

31:35 <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <01530> wylg <01993> wmhyw <03220> Myh <07280> egr <03915> hlyl <0216> rwal <03556> Mybkwkw <03394> xry <02708> tqx <03119> Mmwy <0216> rwal <08121> sms <05414> Ntn <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:35)

31:35 (38:35) ean <1437> uqwyh <5312> o <3588> ouranov <3772> eiv <1519> to <3588> metewron fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> ean <1437> tapeinwyh <5013> to <3588> edafov <1475> thv <3588> ghv <1065> katw <2736> kai <2532> egw <1473> ouk <3364> apodokimw <593> to <3588> genov <1085> israhl <2474> fhsin <5346> kuriov <2962> peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> epoihsan <4160>

31:36 o <03117> Mymyh <03605> lk <06440> ynpl <01471> ywg <01961> twyhm <07673> wtbsy <03478> larvy <02233> erz <01571> Mg <03068> hwhy <05002> Man <06440> ynplm <0428> hlah <02706> Myqxh <04185> wsmy <0518> Ma(31:36)

31:36 (38:36) outwv <3778> eipen kuriov <2962> o <3588> douv <1325> ton <3588> hlion <2246> eiv <1519> fwv <5457> thv <3588> hmerav <2250> selhnhn <4582> kai <2532> asterav <792> eiv <1519> fwv <5457> thv <3588> nuktov <3571> kai <2532> kraughn <2906> en <1722> yalassh <2281> kai <2532> ebombhsen ta <3588> kumata <2949> authv <846> kuriov <2962> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>

31:37 o <03068> hwhy <05002> Man <06213> wve <0834> rsa <03605> lk <05921> le <03478> larvy <02233> erz <03605> lkb <03988> oama <0589> yna <01571> Mg <04295> hjml <0776> Ura <04146> ydowm <02713> wrqxyw <04605> hlemlm <08064> Myms <04058> wdmy <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:37)

31:37 (38:37) ean <1437> pauswntai <3973> oi <3588> nomoi <3551> outoi <3778> apo <575> proswpou <4383> mou <1473> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> to <3588> genov <1085> israhl <2474> pausetai <3973> genesyai <1096> eynov <1484> kata <2596> proswpon <4383> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

31:38 <06438> hnph <08179> res <02606> lannx <04026> ldgmm <03068> hwhyl <05892> ryeh <01129> htnbnw <03068> hwhy <05002> *Man {Myab} <03117> Mymy <02009> hnh(31:38)

31:38 (38:38) idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> oikodomhyhsetai <3618> poliv <4172> tw <3588> kuriw <2962> apo <575> purgou <4444> anamehl ewv <2193> pulhv <4439> thv <3588> gwniav <1137>

31:39 <01601> hteg <05437> bonw <01619> brg <01389> tebg <05921> le <05048> wdgn <04060> hdmh <06961> *wq {hwq} <05750> dwe <03318> auyw(31:39)

31:39 (38:39) kai <2532> exeleusetai <1831> h <3588> diametrhsiv authv <846> apenanti autwn <846> ewv <2193> bounwn <1015> garhb kai <2532> perikuklwyhsetai <4033> kuklw ex <1537> eklektwn <1588> liywn <3037>

31:40 o <05769> Mlwel <05750> dwe <02040> orhy <03808> alw <05428> stny <03808> al <03068> hwhyl <06944> sdq <04217> hxrzm <05483> Myowoh <08179> res <06438> tnp <05704> de <06939> Nwrdq <05158> lxn <05704> de <08309> *twmdsh {twmrsh} <03605> lkw <01880> Nsdhw <06297> Myrgph <06010> qmeh <03605> lkw(31:40)

31:40 (38:40) kai <2532> pantev <3956> asarhmwy ewv <2193> nacal kedrwn <2748> ewv <2193> gwniav <1137> pulhv <4439> ippwn <2462> anatolhv <395> agiasma tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> ouketi <3765> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> kai <2532> ou <3364> mh <3165> kayaireyh <2507> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA