TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 30

30:1 <02403> tajx <05921> le <02403> tajx <05595> twpo <04616> Neml <07307> yxwr <03808> alw <04541> hkom <05258> Konlw <04480> ynm <03808> alw <06098> hue <06213> twvel <03068> hwhy <05002> Man <05637> Myrrwo <01121> Mynb <01945> ywh(30:1)

30:1 ouai <3759> tekna <5043> apostatai tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epoihsate <4160> boulhn <1012> ou <3364> di <1223> emou <1473> kai <2532> sunyhkav ou <3364> dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> mou <1473> prosyeinai <4369> amartiav <266> ef <1909> amartiaiv <266>

30:2 <04714> Myrum <06738> lub <02620> twoxlw <06547> herp <04581> zwemb <05810> zwel <07592> wlas <03808> al <06310> ypw <04714> Myrum <03381> tdrl <01980> Myklhh(30:2)

30:2 oi <3588> poreuomenoi <4198> katabhnai <2597> eiv <1519> aigupton <125> eme <1473> de <1161> ouk <3364> ephrwthsan tou <3588> bohyhyhnai <997> upo <5259> faraw <5328> kai <2532> skepasyhnai upo <5259> aiguptiwn <124>

30:3 <03639> hmlkl <04714> Myrum <06738> lub <02622> twoxhw <01322> tsbl <06547> herp <04581> zwem <0> Mkl <01961> hyhw(30:3)

30:3 estai <1510> gar <1063> umin <4771> h <3588> skeph faraw <5328> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> aigupton <125> oneidov <3681>

30:4 <05060> weygy <02609> onx <04397> wykalmw <08269> wyrv <06814> Neub <01961> wyh <03588> yk(30:4)

30:4 oti <3754> eisin <1510> en <1722> tanei archgoi <747> aggeloi <32> ponhroi <4190> mathn <3155> kopiasousin <2872>

30:5 o <02781> hprxl <01571> Mgw <01322> tsbl <03588> yk <03276> lyewhl <03808> alw <05828> rzel <03808> al <0> wml <03276> wlyewy <03808> al <05971> Me <05921> le <0887> syabh <03605> lk(30:5)

30:5 prov <4314> laon <2992> ov <3739> ouk <3364> wfelhsei <5623> autouv <846> oute <3777> eiv <1519> bohyeian <996> oute <3777> eiv <1519> wfeleian <5622> alla <235> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> oneidov <3681>

30:6 <03276> wlyewy <03808> al <05971> Me <05921> le <0214> Mtruwa <01581> Mylmg <01707> tsbd <05921> lew <02428> Mhlyx <05895> Myrye <03802> Ptk <05921> le <05375> wavy <05774> Ppwem <08314> Prvw <0660> hepa <01992> Mhm <03918> sylw <03833> aybl <06695> hqwuw <06869> hru <0776> Urab <05045> bgn <0929> twmhb <04853> avm(30:6)

30:6 h <3588> orasiv <3706> twn <3588> tetrapodwn <5074> twn <3588> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> th <3588> yliqei <2347> kai <2532> th <3588> stenocwria <4730> lewn <3023> kai <2532> skumnov leontov <3023> ekeiyen <1564> kai <2532> aspidev <785> kai <2532> ekgona aspidwn <785> petomenwn <4072> oi <3739> eferon <5342> ep <1909> onwn <3688> kai <2532> kamhlwn <2574> ton <3588> plouton <4149> autwn <846> prov <4314> eynov <1484> o <3739> ouk <3364> wfelhsei <5623> autouv <846> eiv <1519> bohyeian <996> alla <235> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> oneidov <3681>

30:7 <07674> tbs <01992> Mh <07293> bhr <02063> tazl <07121> ytarq <03651> Nkl <05826> wrzey <07385> qyrw <01892> lbh <04714> Myrumw(30:7)

30:7 aiguptioi <124> mataia <3152> kai <2532> kena <2756> wfelhsousin <5623> umav <4771> apaggeilon autoiv <846> oti <3754> mataia <3152> h <3588> paraklhsiv <3874> umwn <4771> auth <3778>

30:8 <05769> Mlwe <05704> de <05707> del <0314> Nwrxa <03117> Mwyl <01961> yhtw <02710> hqx <05612> rpo <05921> lew <0854> Mta <03871> xwl <05921> le <03789> hbtk <0935> awb <06258> hte(30:8)

30:8 nun <3568> oun <3767> kayisav <2523> graqon <1125> epi <1909> puxiou tauta <3778> kai <2532> eiv <1519> biblion <975> oti <3754> estai <1510> eiv <1519> hmerav <2250> kairwn <2540> tauta <3778> kai <2532> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

30:9 <03068> hwhy <08451> trwt <08085> ewms <014> wba <03808> al <01121> Mynb <03586> Mysxk <01121> Mynb <01931> awh <04805> yrm <05971> Me <03588> yk(30:9)

30:9 oti <3754> laov <2992> apeiyhv <545> estin <1510> uioi <5207> qeudeiv <5571> oi <3739> ouk <3364> hboulonto <1014> akouein <191> ton <3588> nomon <3551> tou <3588> yeou <2316>

30:10 <02372> twlthm <04123> wzx <02513> twqlx <0> wnl <01696> wrbd <05229> twxkn <0> wnl <02372> wzxt <03808> al <02374> Myzxlw <07200> wart <03808> al <07200> Myarl <0559> wrma <0834> rsa(30:10)

30:10 oi <3588> legontev <3004> toiv <3588> profhtaiv <4396> mh <3165> anaggellete <312> hmin <1473> kai <2532> toiv <3588> ta <3588> oramata <3705> orwsin <3708> mh <3165> laleite <2980> hmin <1473> alla <235> hmin <1473> laleite <2980> kai <2532> anaggellete <312> hmin <1473> eteran <2087> planhsin

30:11 o <03478> larvy <06918> swdq <0853> ta <06440> wnynpm <07673> wtybsh <0734> xra <04480> ynm <05186> wjh <01870> Krd <04480> ynm <05493> wrwo(30:11)

30:11 kai <2532> apostreqate <654> hmav <1473> apo <575> thv <3588> odou <3598> tauthv <3778> afelete af <575> hmwn <1473> ton <3588> tribon <5147> touton <3778> kai <2532> afelete af <575> hmwn <1473> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

30:12 <05921> wyle <08172> wnestw <03868> zwlnw <06233> qseb <0982> wxjbtw <02088> hzh <01697> rbdb <03988> Mkoam <03282> Ney <03478> larvy <06918> swdq <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(30:12)

30:12 dia <1223> touto <3778> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> agiov <40> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> hpeiyhsate <544> toiv <3588> logoiv <3056> toutoiv <3778> kai <2532> hlpisate <1679> epi <1909> qeudei <5579> kai <2532> oti <3754> egoggusav <1111> kai <2532> pepoiywv <3982> egenou <1096> epi <1909> tw <3588> logw <3056> toutw <3778>

30:13 <07667> hrbs <0935> awby <06621> etpl <06597> Matp <0834> rsa <07682> hbgvn <02346> hmwxb <01158> hebn <05307> lpn <06556> Urpk <02088> hzh <05771> Nweh <0> Mkl <01961> hyhy <03651> Nkl(30:13)

30:13 dia <1223> touto <3778> estai <1510> umin <4771> h <3588> amartia <266> auth <3778> wv <3739> teicov <5038> pipton <4098> paracrhma <3916> polewv <4172> ocurav ealwkuiav hv <3739> paracrhma <3916> parestin <3918> to <3588> ptwma <4430>

30:14 P <01360> abgm <04325> Mym <02834> Pvxlw <03344> dwqym <0784> sa <02846> twtxl <02789> vrx <04386> wttkmb <04672> aumy <03808> alw <02550> lmxy <03808> al <03807> twtk <03335> Myruwy <05035> lbn <07667> rbsk <07665> hrbsw(30:14)

30:14 kai <2532> to <3588> ptwma <4430> authv <846> estai <1510> wv <3739> suntrimma <4938> aggeiou <30> ostrakinou <3749> ek <1537> keramiou <2765> lepta wste <5620> mh <3165> eurein <2147> en <1722> autoiv <846> ostrakon en <1722> w <3739> pur <4442> areiv <142> kai <2532> en <1722> w <3739> aposurieiv udwr <5204> mikron <3398>

30:15 <014> Mtyba <03808> alw <01369> Mktrwbg <01961> hyht <0985> hxjbbw <08252> jqshb <03467> Nweswt <05183> txnw <07729> hbwsb <03478> larvy <06918> swdq <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk(30:15)

30:15 outw <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> agiov <40> tou <3588> israhl <2474> otan <3752> apostrafeiv <654> stenaxhv <4727> tote <5119> swyhsh <4982> kai <2532> gnwsh <1097> pou <4225> hsya <1510> ote <3753> epepoiyeiv <3982> epi <1909> toiv <3588> mataioiv <3152> mataia <3152> h <3588> iscuv <2479> umwn <4771> egenhyh <1096> kai <2532> ouk <3364> hboulesye <1014> akouein <191>

30:16 <07291> Mkypdr <07043> wlqy <03651> Nk <05921> le <07392> bkrn <07031> lq <05921> lew <05127> Nwownt <03651> Nk <05921> le <05127> ownn <05483> owo <05921> le <03588> yk <03808> al <0559> wrmatw(30:16)

30:16 all <235> eipate ef <1909> ippwn <2462> feuxomeya <5343> dia <1223> touto <3778> feuxesye <5343> kai <2532> eipate epi <1909> koufoiv anabatai esomeya <1510> dia <1223> touto <3778> koufoi esontai <1510> oi <3588> diwkontev <1377> umav <4771>

30:17 <01389> hebgh <05921> le <05251> onkw <02022> rhh <07218> sar <05921> le <08650> Nrtk <03498> Mtrtwn <0518> Ma <05704> de <05127> wont <02568> hsmx <01606> treg <06440> ynpm <0259> dxa <01606> treg <06440> ynpm <0259> dxa <0505> Pla(30:17)

30:17 dia <1223> fwnhn <5456> enov <1519> feuxontai <5343> cilioi <5507> kai <2532> dia <1223> fwnhn <5456> pente <4002> feuxontai <5343> polloi <4183> ewv <2193> an <302> kataleifyhte <2641> wv <3739> istov ep <1909> orouv <3735> kai <2532> wv <3739> shmaian ferwn <5342> epi <1909> bounou <1015>

30:18 o <0> wl <02442> ykwx <03605> lk <0835> yrsa <03068> hwhy <04941> jpsm <0430> yhla <03588> yk <07355> Mkmxrl <07311> Mwry <03651> Nklw <02603> Mknnxl <03068> hwhy <02442> hkxy <03651> Nklw(30:18)

30:18 kai <2532> palin <3825> menei <3306> o <3588> yeov <2316> tou <3588> oiktirhsai <3627> umav <4771> kai <2532> dia <1223> touto <3778> uqwyhsetai <5312> tou <3588> elehsai <1653> umav <4771> dioti <1360> krithv <2923> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> estin <1510> kai <2532> pou <4225> kataleiqete <2641> thn <3588> doxan <1391> umwn <4771> makarioi <3107> oi <3588> emmenontev <1696> en <1722> autw <846>

30:19 <06030> Kne <08085> wtemsk <02201> Kqez <06963> lwql <02603> Knxy <02603> Nwnx <01058> hkbt <03808> al <01058> wkb <03389> Mlswryb <03427> bsy <06726> Nwyub <05971> Me <03588> yk(30:19)

30:19 dioti <1360> laov <2992> agiov <40> en <1722> siwn <4622> oikhsei <3611> kai <2532> ierousalhm <2419> klauymw <2805> eklausen <2799> elehson <1653> me <1473> elehsei <1653> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> kraughv <2906> sou <4771> hnika <2259> eiden <3708> ephkousen sou <4771>

30:20 <03384> Kyrwm <0853> ta <07200> twar <05869> Kynye <01961> wyhw <03384> Kyrwm <05750> dwe <03670> Pnky <03808> alw <03906> Uxl <04325> Mymw <06862> ru <03899> Mxl <0136> ynda <0> Mkl <05414> Ntnw(30:20)

30:20 kai <2532> dwsei <1325> kuriov <2962> umin <4771> arton <740> yliqewv <2347> kai <2532> udwr <5204> stenon <4728> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eggiswsin <1448> soi <4771> oi <3588> planwntev <4105> se <4771> oti <3754> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oqontai <3708> touv <3588> planwntav <4105> se <4771>

30:21 <08041> wlyamvt <03588> ykw <0541> wnymat <03588> yk <0> wb <01980> wkl <01870> Krdh <02088> hz <0559> rmal <0310> Kyrxam <01697> rbd <08085> hnemst <0241> Kynzaw(30:21)

30:21 kai <2532> ta <3588> wta <3775> sou <4771> akousontai <191> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> opisw <3694> se <4771> planhsantwn <4105> oi <3588> legontev <3004> auth <3778> h <3588> odov <3598> poreuywmen <4198> en <1722> auth <846> eite <1510> dexia <1188> eite <1510> aristera <710>

30:22 <0> wl <0559> rmat <03318> au <01739> hwd <03644> wmk <02219> Mrzt <02091> Kbhz <04541> tkom <0642> tdpa <0853> taw <03701> Kpok <06456> ylyop <06826> ywpu <0853> ta <02930> Mtamjw(30:22)

30:22 kai <2532> exareiv <1808> ta <3588> eidwla <1497> ta <3588> perihrgurwmena kai <2532> ta <3588> perikecruswmena lepta poihseiv <4160> kai <2532> likmhseiv <3039> wv <3739> udwr <5204> apokayhmenhv kai <2532> wv <3739> kopron wseiv auta <846>

30:23 <07337> bxrn <03733> rk <01931> awhh <03117> Mwyb <04735> Kynqm <07462> hery <08082> Nmsw <01879> Nsd <01961> hyhw <0127> hmdah <08393> tawbt <03899> Mxlw <0127> hmdah <0853> ta <02232> erzt <0834> rsa <02233> Kerz <04306> rjm <05414> Ntnw(30:23)

30:23 tote <5119> estai <1510> o <3588> uetov <5205> tw <3588> spermati <4690> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> kai <2532> o <3588> artov <740> tou <3588> genhmatov thv <3588> ghv <1065> sou <4771> estai <1510> plhsmonh <4140> kai <2532> liparov <3045> kai <2532> boskhyhsetai <1006> sou <4771> ta <3588> kthnh <2934> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> topon <5117> piona kai <2532> eurucwron <2149>

30:24 <04214> hrzmbw <07371> txrb <02219> hrz <0834> rsa <0398> wlkay <02548> Uymx <01098> lylb <0127> hmdah <05647> ydbe <05895> Myryehw <0504> Myplahw(30:24)

30:24 oi <3588> tauroi <5022> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> boev <1016> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> ghn <1065> fagontai <2068> acura <892> anapepoihmena en <1722> kriyh <2915> lelikmhmena <3039>

30:25 <04026> Myldgm <05307> lpnb <07227> br <02027> grh <03117> Mwyb <04325> Mym <02988> ylby <06388> Myglp <05375> havn <01389> hebg <03605> lk <05921> lew <01364> hbg <02022> rh <03605> lk <05921> le <01961> hyhw(30:25)

30:25 kai <2532> estai <1510> epi <1909> pantov <3956> orouv <3735> uqhlou <5308> kai <2532> epi <1909> pantov <3956> bounou <1015> metewrou udwr <5204> diaporeuomenon <1279> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> otan <3752> apolwntai polloi <4183> kai <2532> otan <3752> peswsin <4098> purgoi <4444>

30:26 o <07495> apry <04347> wtkm <04273> Uxmw <05971> wme <07667> rbs <0853> ta <03068> hwhy <02280> sbx <03117> Mwyb <03117> Mymyh <07651> tebs <0216> rwak <07659> Mytebs <01961> hyhy <02535> hmxh <0216> rwaw <02535> hmxh <0216> rwak <03842> hnblh <0216> rwa <01961> hyhw(30:26)

30:26 kai <2532> estai <1510> to <3588> fwv <5457> thv <3588> selhnhv <4582> wv <3739> to <3588> fwv <5457> tou <3588> hliou <2246> kai <2532> to <3588> fwv <5457> tou <3588> hliou <2246> estai <1510> eptaplasion en <1722> th <3588> hmera <2250> otan <3752> iashtai <2390> kuriov <2962> to <3588> suntrimma <4938> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> thn <3588> odunhn <3601> thv <3588> plhghv <4127> sou <4771> iasetai <2390>

30:27 <0398> tlka <0784> sak <03956> wnwslw <02195> Mez <04390> walm <08193> wytpv <04858> havm <03514> dbkw <0639> wpa <01197> reb <04801> qxrmm <0935> ab <03068> hwhy <08034> Ms <02009> hnh(30:27)

30:27 idou <2400> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> dia <1223> cronou <5550> ercetai <2064> pollou <4183> kaiomenov <2545> o <3588> yumov <2372> meta <3326> doxhv <1391> to <3588> logion <3051> twn <3588> ceilewn <5491> autou <846> to <3588> logion <3051> orghv <3709> plhrev <4134> kai <2532> h <3588> orgh <3709> tou <3588> yumou <2372> wv <3739> pur <4442> edetai <2068>

30:28 <05971> Myme <03895> yyxl <05921> le <08582> hetm <07448> Norw <07723> aws <05299> tpnb <01471> Mywg <05130> hpnhl <02673> huxy <06677> rawu <05704> de <07857> Pjws <05158> lxnk <07307> wxwrw(30:28)

30:28 kai <2532> to <3588> pneuma <4151> autou <846> wv <3739> udwr <5204> en <1722> faraggi <5327> suron <4951> hxei <1854> ewv <2193> tou <3588> trachlou <5137> kai <2532> diaireyhsetai <1244> tou <3588> eynh <1484> taraxai <5015> epi <1909> planhsei <4105> mataia <3152> kai <2532> diwxetai <1377> autouv <846> planhsiv kai <2532> lhmqetai <2983> autouv <846> kata <2596> proswpon <4383> autwn <846>

30:29 <03478> larvy <06697> rwu <0413> la <03068> hwhy <02022> rhb <0935> awbl <02485> lylxb <01980> Klwhk <03824> bbl <08057> txmvw <02282> gx <06942> sdqth <03915> lylk <0> Mkl <01961> hyhy <07892> rysh(30:29)

30:29 mh <3165> dia <1223> pantov <3956> dei <1210> umav <4771> eufrainesyai <2165> kai <2532> eisporeuesyai <1531> eiv <1519> ta <3588> agia <40> mou <1473> dia <1223> pantov <3956> wsei <5616> eortazontav <1858> kai <2532> wsei <5616> eufrainomenouv <2165> eiselyein <1525> meta <3326> aulou <836> eiv <1519> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> israhl <2474>

30:30 <01259> drb <068> Nbaw <02230> Mrzw <05311> Upn <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <0639> Pa <02197> Pezb <07200> hary <02220> wewrz <05183> txnw <06963> wlwq <01935> dwh <0853> ta <03068> hwhy <08085> eymshw(30:30)

30:30 kai <2532> akousthn poihsei <4160> o <3588> yeov <2316> thn <3588> doxan <1391> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> ton <3588> yumon <2372> tou <3588> bracionov <1023> autou <846> deixei <1166> meta <3326> yumou <2372> kai <2532> orghv <3709> kai <2532> flogov <5395> katesyioushv <2719> keraunwsei biaiwv <972> kai <2532> wv <3739> udwr <5204> kai <2532> calaza <5464> sugkataferomenh bia <970>

30:31 <05221> hky <07626> jbsb <0804> rwsa <02865> txy <03068> hwhy <06963> lwqm <03588> yk(30:31)

30:31 dia <1223> gar <1063> fwnhn <5456> kuriou <2962> htthyhsontai <2274> assurioi th <3588> plhgh <4127> h <3739> an <302> pataxh <3960> autouv <846>

30:32 <0> *Mb {hb} <03898> Mxln <08573> hpwnt <04421> twmxlmbw <03658> twrnkbw <08596> Myptb <05921> wyle <03068> hwhy <05117> xyny <0834> rsa <04145> hdowm <04294> hjm <04569> rbem <03605> lk <01961> hyhw(30:32)

30:32 kai <2532> estai <1510> autw <846> kukloyen <2943> oyen <3606> hn <1510> autw <846> h <3588> elpiv <1680> thv <3588> bohyeiav <996> ef <1909> h <3739> autov <846> epepoiyei <3982> autoi <846> meta <3326> aulwn <836> kai <2532> kiyarav <2788> polemhsousin <4170> auton <846> ek <1537> metabolhv

30:33 o <0> hb <01197> hreb <01614> tyrpg <05158> lxnk <03068> hwhy <05397> tmsn <07235> hbrh <06086> Myuew <0784> sa <04071> htrdm <07337> bxrh <06009> qymeh <03559> Nkwh <04428> Klml <01931> *ayh {awh} <01571> Mg <08613> htpt <0865> lwmtam <06186> Kwre <03588> yk(30:33)

30:33 su <4771> gar <1063> pro <4253> hmerwn <2250> apaithyhsh <523> mh <3165> kai <2532> soi <4771> htoimasyh <2090> basileuein <936> faragga <5327> bayeian <901> xula <3586> keimena <2749> pur <4442> kai <2532> xula <3586> polla <4183> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> wv <3739> faragx <5327> upo <5259> yeiou <2304> kaiomenh <2545>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA