TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Bilangan 16

16:1 <07205> Nbwar <01121> ynb <06431> tlp <01121> Nb <0203> Nwaw <0446> bayla <01121> ynb <048> Mrybaw <01885> Ntdw <03878> ywl <01121> Nb <06955> thq <01121> Nb <03324> rhuy <01121> Nb <07141> xrq <03947> xqyw(16:1)

16:1 kai <2532> elalhsen <2980> kore <2879> uiov <5207> issaar uiou <5207> kaay uiou <5207> leui <3017> kai <2532> dayan kai <2532> abirwn uioi <5207> eliab kai <2532> aun uiov <5207> faley uiou <5207> roubhn

16:2 <08034> Ms <0582> ysna <04150> dewm <07148> yarq <05712> hde <05387> yayvn <03967> Mytamw <02572> Mysmx <03478> larvy <01121> ynbm <0582> Mysnaw <04872> hsm <06440> ynpl <06965> wmqyw(16:2)

16:2 kai <2532> anesthsan <450> enanti <1725> mwush kai <2532> andrev <435> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> penthkonta <4004> kai <2532> diakosioi <1250> archgoi <747> sunagwghv <4864> sugklhtoi boulhv <1012> kai <2532> andrev <435> onomastoi

16:3 <03068> hwhy <06951> lhq <05921> le <05375> wavntt <04069> ewdmw <03068> hwhy <08432> Mkwtbw <06918> Mysdq <03605> Mlk <05712> hdeh <03605> lk <03588> yk <0> Mkl <07227> br <0413> Mhla <0559> wrmayw <0175> Nrha <05921> lew <04872> hsm <05921> le <06950> wlhqyw(16:3)

16:3 sunesthsan epi <1909> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> eipan ecetw <2192> umin <4771> oti <3754> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> pantev <3956> agioi <40> kai <2532> en <1722> autoiv <846> kuriov <2962> kai <2532> dia <1223> ti <5100> katanistasye epi <1909> thn <3588> sunagwghn <4864> kuriou <2962>

16:4 <06440> wynp <05921> le <05307> lpyw <04872> hsm <08085> emsyw(16:4)

16:4 kai <2532> akousav <191> mwushv epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383>

16:5 <0413> wyla <07126> byrqy <0> wb <0977> rxby <0834> rsa <0853> taw <0413> wyla <07126> byrqhw <06918> swdqh <0853> taw <0> wl <0834> rsa <0853> ta <03068> hwhy <03045> edyw <01242> rqb <0559> rmal <05712> wtde <03605> lk <0413> law <07141> xrq <0413> la <01696> rbdyw(16:5)

16:5 kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> kore <2879> kai <2532> prov <4314> pasan <3956> autou <846> thn <3588> sunagwghn <4864> legwn <3004> epeskeptai kai <2532> egnw <1097> o <3588> yeov <2316> touv <3588> ontav <1510> autou <846> kai <2532> touv <3588> agiouv <40> kai <2532> proshgageto <4317> prov <4314> eauton <1438> kai <2532> ouv <3739> exelexato eautw <1438> proshgageto <4317> prov <4314> eauton <1438>

16:6 <05712> wtde <03605> lkw <07141> xrq <04289> twtxm <0> Mkl <03947> wxq <06213> wve <02063> taz(16:6)

16:6 touto <3778> poihsate <4160> labete <2983> umin <4771> autoiv <846> pureia kore <2879> kai <2532> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> autou <846>

16:7 <03878> ywl <01121> ynb <0> Mkl <07227> br <06918> swdqh <01931> awh <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <0376> syah <01961> hyhw <04279> rxm <03068> hwhy <06440> ynpl <07004> trjq <05921> Nhyle <07760> wmyvw <0784> sa <02004> Nhb <05414> wntw(16:7)

16:7 kai <2532> epiyete <2007> ep <1909> auta <846> pur <4442> kai <2532> epiyete <2007> ep <1909> auta <846> yumiama <2368> enanti <1725> kuriou <2962> aurion <839> kai <2532> estai <1510> o <3588> anhr <435> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> outov <3778> agiov <40> ikanousyw <2427> umin <4771> uioi <5207> leui <3017>

16:8 <03878> ywl <01121> ynb <04994> an <08085> wems <07141> xrq <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(16:8)

16:8 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> kore <2879> eisakousate <1522> mou <1473> uioi <5207> leui <3017>

16:9 <08334> Mtrsl <05712> hdeh <06440> ynpl <05975> dmelw <03068> hwhy <04908> Nksm <05656> tdbe <0853> ta <05647> dbel <0413> wyla <0853> Mkta <07126> byrqhl <03478> larvy <05712> tdem <0853> Mkta <03478> larvy <0430> yhla <0914> lydbh <03588> yk <04480> Mkm <04592> jemh(16:9)

16:9 mh <3165> mikron <3398> estin <1510> touto <3778> umin <4771> oti <3754> diesteilen o <3588> yeov <2316> israhl <2474> umav <4771> ek <1537> sunagwghv <4864> israhl <2474> kai <2532> proshgageto <4317> umav <4771> prov <4314> eauton <1438> leitourgein <3008> tav <3588> leitourgiav <3009> thv <3588> skhnhv <4633> kuriou <2962> kai <2532> paristasyai <3936> enanti <1725> thv <3588> sunagwghv <4864> latreuein <3000> autoiv <846>

16:10 <03550> hnhk <01571> Mg <01245> Mtsqbw <0854> Kta <03878> ywl <01121> ynb <0251> Kyxa <03605> lk <0853> taw <0853> Kta <07126> brqyw(16:10)

16:10 kai <2532> proshgageto <4317> se <4771> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> sou <4771> uiouv <5207> leui <3017> meta <3326> sou <4771> kai <2532> zhteite <2212> ierateuein <2407>

16:11 <05921> wyle <03885> *wnylt {wnwlt} <03588> yk <01931> awh <04100> hm <0175> Nrhaw <03068> hwhy <05921> le <03259> Mydenh <05712> Ktde <03605> lkw <0859> hta <03651> Nkl(16:11)

16:11 outwv <3778> su <4771> kai <2532> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> sou <4771> h <3588> sunhyroismenh <4867> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> aarwn <2> tiv <5100> estin <1510> oti <3754> diagogguzete <1234> kat <2596> autou <846>

16:12 <05927> hlen <03808> al <0559> wrmayw <0446> bayla <01121> ynb <048> Mrybalw <01885> Ntdl <07121> arql <04872> hsm <07971> xlsyw(16:12)

16:12 kai <2532> apesteilen <649> mwushv kalesai <2564> dayan kai <2532> abirwn uiouv <5207> eliab kai <2532> eipan ouk <3364> anabainomen <305>

16:13 <08323> rrtvh <01571> Mg <05921> wnyle <08323> rrtvt <03588> yk <04057> rbdmb <04191> wntymhl <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Uram <05927> wntyleh <03588> yk <04592> jemh(16:13)

16:13 mh <3165> mikron <3398> touto <3778> oti <3754> anhgagev <321> hmav <1473> ek <1537> ghv <1065> reoushv gala <1051> kai <2532> meli <3192> apokteinai <615> hmav <1473> en <1722> th <3588> erhmw <2048> oti <3754> katarceiv hmwn <1473> arcwn <758>

16:14 <05927> hlen <03808> al <05365> rqnt <01992> Mhh <0376> Mysnah <05869> ynyeh <03754> Mrkw <07704> hdv <05159> tlxn <0> wnl <05414> Nttw <0935> wntaybh <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0413> la <03808> al <0637> Pa(16:14)

16:14 ei <1487> kai <2532> eiv <1519> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> eishgagev <1521> hmav <1473> kai <2532> edwkav <1325> hmin <1473> klhron <2819> agrou <68> kai <2532> ampelwnav <290> touv <3588> ofyalmouv <3788> twn <3588> anyrwpwn <444> ekeinwn <1565> an <302> exekoqav <1581> ouk <3364> anabainomen <305>

16:15 <01992> Mhm <0259> dxa <0853> ta <07489> yterh <03808> alw <05375> ytavn <01992> Mhm <0259> dxa <02543> rwmx <03808> al <04503> Mtxnm <0413> la <06437> Npt <0408> la <03068> hwhy <0413> la <0559> rmayw <03966> dam <04872> hsml <02734> rxyw(16:15)

16:15 kai <2532> ebaruyumhsen mwushv sfodra <4970> kai <2532> eipen prov <4314> kurion <2962> mh <3165> proschv eiv <1519> thn <3588> yusian <2378> autwn <846> ouk <3364> epiyumhma oudenov <3762> autwn <846> eilhfa <2983> oude <3761> ekakwsa <2559> oudena <3762> autwn <846>

16:16 <04279> rxm <0175> Nrhaw <01992> Mhw <0859> hta <03068> hwhy <06440> ynpl <01961> wyh <05712> Ktde <03605> lkw <0859> hta <07141> xrq <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(16:16)

16:16 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> kore <2879> agiason <37> thn <3588> sunagwghn <4864> sou <4771> kai <2532> ginesye <1096> etoimoi <2092> enanti <1725> kuriou <2962> su <4771> kai <2532> autoi <846> kai <2532> aarwn <2> aurion <839>

16:17 <04289> wttxm <0376> sya <0175> Nrhaw <0859> htaw <04289> ttxm <03967> Mytamw <02572> Mysmx <04289> wttxm <0376> sya <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> Mtbrqhw <07004> trjq <05921> Mhyle <05414> Mttnw <04289> wttxm <0376> sya <03947> wxqw(16:17)

16:17 kai <2532> labete <2983> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846> kai <2532> epiyhsete <2007> ep <1909> auta <846> yumiama <2368> kai <2532> prosaxete <4317> enanti <1725> kuriou <2962> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846> penthkonta <4004> kai <2532> diakosia <1250> pureia kai <2532> su <4771> kai <2532> aarwn <2> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846>

16:18 <0175> Nrhaw <04872> hsmw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <05975> wdmeyw <07004> trjq <05921> Mhyle <07760> wmyvyw <0784> sa <05921> Mhyle <05414> wntyw <04289> wttxm <0376> sya <03947> wxqyw(16:18)

16:18 kai <2532> elaben <2983> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846> kai <2532> epeyhkan <2007> ep <1909> auta <846> pur <4442> kai <2532> epebalon <1911> ep <1909> auto <846> yumiama <2368> kai <2532> esthsan <2476> para <3844> tav <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> mwushv kai <2532> aarwn <2>

16:19 P <05712> hdeh <03605> lk <0413> la <03068> hwhy <03519> dwbk <07200> aryw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <05712> hdeh <03605> lk <0853> ta <07141> xrq <05921> Mhyle <06950> lhqyw(16:19)

16:19 kai <2532> episunesthsen ep <1909> autouv <846> kore <2879> thn <3588> pasan <3956> autou <846> sunagwghn <4864> para <3844> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> wfyh <3708> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864>

16:20 <0559> rmal <0175> Nrha <0413> law <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(16:20)

16:20 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004>

16:21 <07281> egrk <0853> Mta <03615> hlkaw <02063> tazh <05712> hdeh <08432> Kwtm <0914> wldbh(16:21)

16:21 aposcisyhte ek <1537> mesou <3319> thv <3588> sunagwghv <4864> tauthv <3778> kai <2532> exanalwsw autouv <846> eiv <1519> apax <530>

16:22 P <07107> Puqt <05712> hdeh <03605> lk <05921> lew <02398> ajxy <0259> dxa <0376> syah <01320> rvb <03605> lkl <07307> txwrh <0430> yhla <0410> la <0559> wrmayw <06440> Mhynp <05921> le <05307> wlpyw(16:22)

16:22 kai <2532> epesan <4098> epi <1909> proswpon <4383> autwn <846> kai <2532> eipan yeov <2316> yeov <2316> twn <3588> pneumatwn <4151> kai <2532> pashv <3956> sarkov <4561> ei <1487> anyrwpov <444> eiv <1519> hmarten <264> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> sunagwghn <4864> orgh <3709> kuriou <2962>

16:23 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(16:23)

16:23 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

16:24 <048> Mrybaw <01885> Ntd <07141> xrq <04908> Nksml <05439> bybom <05927> wleh <0559> rmal <05712> hdeh <0413> la <01696> rbd(16:24)

16:24 lalhson <2980> th <3588> sunagwgh <4864> legwn <3004> anacwrhsate <402> kuklw apo <575> thv <3588> sunagwghv <4864> kore <2879>

16:25 <03478> larvy <02205> ynqz <0310> wyrxa <01980> wklyw <048> Mrybaw <01885> Ntd <0413> la <01980> Klyw <04872> hsm <06965> Mqyw(16:25)

16:25 kai <2532> anesth <450> mwushv kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> dayan kai <2532> abirwn kai <2532> suneporeuyhsan <4848> met <3326> autou <846> pantev <3956> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474>

16:26 <02403> Mtajx <03605> lkb <05595> wpot <06435> Np <0> Mhl <0834> rsa <03605> lkb <05060> wegt <0408> law <0428> hlah <07563> Myesrh <0376> Mysnah <0168> ylha <05921> lem <04994> an <05493> wrwo <0559> rmal <05712> hdeh <0413> la <01696> rbdyw(16:26)

16:26 kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> thn <3588> sunagwghn <4864> legwn <3004> aposcisyhte apo <575> twn <3588> skhnwn <4633> twn <3588> anyrwpwn <444> twn <3588> sklhrwn <4642> toutwn <3778> kai <2532> mh <3165> aptesye <680> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> estin <1510> autoiv <846> mh <3165> sunapolhsye en <1722> pash <3956> th <3588> amartia <266> autwn <846>

16:27 <02945> Mpjw <01121> Mhynbw <0802> Mhysnw <0168> Mhylha <06607> xtp <05324> Mybun <03318> wauy <048> Mrybaw <01885> Ntdw <05439> bybom <048> Mrybaw <01885> Ntd <07141> xrq <04908> Nksm <05921> lem <05927> wleyw(16:27)

16:27 kai <2532> apesthsan apo <575> thv <3588> skhnhv <4633> kore <2879> kuklw kai <2532> dayan kai <2532> abirwn exhlyon <1831> kai <2532> eisthkeisan <2476> para <3844> tav <3588> yurav <2374> twn <3588> skhnwn <4633> autwn <846> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> autwn <846> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> kai <2532> h <3588> aposkeuh autwn <846>

16:28 <03820> yblm <03808> al <03588> yk <0428> hlah <04639> Myvemh <03605> lk <0853> ta <06213> twvel <07971> ynxls <03068> hwhy <03588> yk <03045> Nwedt <02063> tazb <04872> hsm <0559> rmayw(16:28)

16:28 kai <2532> eipen mwushv en <1722> toutw <3778> gnwsesye <1097> oti <3754> kuriov <2962> apesteilen <649> me <1473> poihsai <4160> panta <3956> ta <3588> erga <2041> tauta <3778> oti <3754> ouk <3364> ap <575> emautou

16:29 <07971> ynxls <03068> hwhy <03808> al <05921> Mhyle <06485> dqpy <0120> Mdah <03605> lk <06486> tdqpw <0428> hla <04191> Nwtmy <0120> Mdah <03605> lk <04194> twmk <0518> Ma(16:29)

16:29 ei <1487> kata <2596> yanaton <2288> pantwn <3956> anyrwpwn <444> apoyanountai <599> outoi <3778> ei <1487> kai <2532> kat <2596> episkeqin pantwn <3956> anyrwpwn <444> episkoph <1984> estai <1510> autwn <846> ouci <3364> kuriov <2962> apestalken <649> me <1473>

16:30 <03068> hwhy <0853> ta <0428> hlah <0376> Mysnah <05006> wuan <03588> yk <03045> Mtedyw <07585> hlas <02416> Myyx <03381> wdryw <0> Mhl <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <0853> Mta <01104> helbw <06310> hyp <0853> ta <0127> hmdah <06475> htupw <03068> hwhy <01254> arby <01278> hayrb <0518> Maw(16:30)

16:30 all <235> h <2228> en <1722> fasmati deixei <1166> kuriov <2962> kai <2532> anoixasa <455> h <3588> gh <1065> to <3588> stoma <4750> authv <846> katapietai <2666> autouv <846> kai <2532> touv <3588> oikouv <3624> autwn <846> kai <2532> tav <3588> skhnav <4633> autwn <846> kai <2532> panta <3956> osa <3745> estin <1510> autoiv <846> kai <2532> katabhsontai <2597> zwntev <2198> eiv <1519> adou <86> kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> parwxunan <3947> oi <3588> anyrwpoi <444> outoi <3778> ton <3588> kurion <2962>

16:31 <08478> Mhytxt <0834> rsa <0127> hmdah <01234> eqbtw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <01696> rbdl <03615> wtlkk <01961> yhyw(16:31)

16:31 wv <3739> de <1161> epausato <3973> lalwn <2980> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> erragh <4486> h <3588> gh <1065> upokatw <5270> autwn <846>

16:32 <07399> swkrh <03605> lk <0853> taw <07141> xrql <0834> rsa <0120> Mdah <03605> lk <0853> taw <01004> Mhytb <0853> taw <0853> Mta <01104> elbtw <06310> hyp <0853> ta <0776> Urah <06605> xtptw(16:32)

16:32 kai <2532> hnoicyh <455> h <3588> gh <1065> kai <2532> katepien <2666> autouv <846> kai <2532> touv <3588> oikouv <3624> autwn <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> ontav <1510> meta <3326> kore <2879> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846>

16:33 <06951> lhqh <08432> Kwtm <06> wdbayw <0776> Urah <05921> Mhyle <03680> oktw <07585> hlas <02416> Myyx <0> Mhl <0834> rsa <03605> lkw <01992> Mh <03381> wdryw(16:33)

16:33 kai <2532> katebhsan <2597> autoi <846> kai <2532> osa <3745> estin <1510> autwn <846> zwnta <2198> eiv <1519> adou <86> kai <2532> ekaluqen <2572> autouv <846> h <3588> gh <1065> kai <2532> apwlonto ek <1537> mesou <3319> thv <3588> sunagwghv <4864>

16:34 <0776> Urah <01104> wnelbt <06435> Np <0559> wrma <03588> yk <06963> Mlql <05127> won <05439> Mhytbybo <0834> rsa <03478> larvy <03605> lkw(16:34)

16:34 kai <2532> pav <3956> israhl <2474> oi <3588> kuklw autwn <846> efugon <5343> apo <575> thv <3588> fwnhv <5456> autwn <846> oti <3754> legontev <3004> mhpote <3379> katapih <2666> hmav <1473> h <3588> gh <1065>

16:35 P <07004> trjqh <07126> ybyrqm <0376> sya <03967> Mytamw <02572> Mysmxh <0853> ta <0398> lkatw <03068> hwhy <0853> tam <03318> hauy <0784> saw(16:35)

16:35 kai <2532> pur <4442> exhlyen <1831> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> katefagen <2719> touv <3588> penthkonta <4004> kai <2532> diakosiouv <1250> andrav <435> touv <3588> prosferontav <4374> to <3588> yumiama <2368>

16:36 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw<17:1> (16:36)

16:36 (17:1) kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn

16:37 <06942> wsdq <03588> yk <01973> halh <02219> hrz <0784> sah <0853> taw <08316> hprvh <0996> Nybm <04289> ttxmh <0853> ta <07311> Mryw <03548> Nhkh <0175> Nrha <01121> Nb <0499> rzela <0413> la <0559> rma<17:2> (16:37)

16:37 (17:2) kai <2532> prov <4314> eleazar <1648> ton <3588> uion <5207> aarwn <2> ton <3588> ierea <2409> anelesye <337> ta <3588> pureia ta <3588> calka ek <1537> mesou <3319> twn <3588> katakekaumenwn <2618> kai <2532> to <3588> pur <4442> to <3588> allotrion <245> touto <3778> speiron <4687> ekei <1563> oti <3754> hgiasan <37>

16:38 <03478> larvy <01121> ynbl <0226> twal <01961> wyhyw <06942> wsdqyw <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> Mbyrqh <03588> yk <04196> xbzml <06826> ywpu <06341> Myxp <07555> yeqr <0853> Mta <06213> wvew <05315> Mtspnb <0428> hlah <02400> Myajxh <04289> twtxm <0853> ta<17:3> (16:38)

16:38 (17:3) ta <3588> pureia twn <3588> amartwlwn <268> toutwn <3778> en <1722> taiv <3588> qucaiv <5590> autwn <846> kai <2532> poihson <4160> auta <846> lepidav <3013> elatav periyema tw <3588> yusiasthriw <2379> oti <3754> proshnecyhsan <4374> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> hgiasyhsan <37> kai <2532> egenonto <1096> eiv <1519> shmeion <4592> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474>

16:39 <04196> xbzml <06826> ywpu <07554> Mweqryw <08313> Myprvh <07126> wbyrqh <0834> rsa <05178> tsxnh <04289> twtxm <0853> ta <03548> Nhkh <0499> rzela <03947> xqyw<17:4> (16:39)

16:39 (17:4) kai <2532> elaben <2983> eleazar <1648> uiov <5207> aarwn <2> tou <3588> ierewv <2409> ta <3588> pureia ta <3588> calka osa <3745> proshnegkan <4374> oi <3588> katakekaumenoi <2618> kai <2532> proseyhkan <4369> auta <846> periyema tw <3588> yusiasthriw <2379>

16:40 <0> wl <04872> hsm <03027> dyb <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <05712> wtdekw <07141> xrqk <01961> hyhy <03808> alw <03068> hwhy <06440> ynpl <07004> trjq <06999> ryjqhl <01931> awh <0175> Nrha <02233> erzm <03808> al <0834> rsa <02114> rz <0376> sya <07126> brqy <03808> al <0834> rsa <04616> Neml <03478> larvy <01121> ynbl <02146> Nwrkz<17:5> (16:40)

16:40 (17:5) mnhmosunon <3422> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> opwv <3704> an <302> mh <3165> proselyh <4334> mhyeiv <3367> allogenhv <241> ov <3739> ouk <3364> estin <1510> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> aarwn <2> epiyeinai <2007> yumiama <2368> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> wsper <3746> kore <2879> kai <2532> h <3588> episustasiv <1999> autou <846> kaya <2505> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> mwush

16:41 <03068> hwhy <05971> Me <0853> ta <04191> Mtmh <0859> Mta <0559> rmal <0175> Nrha <05921> lew <04872> hsm <05921> le <04283> trxmm <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <03885> wnlyw<17:6> (16:41)

16:41 (17:6) kai <2532> egoggusan <1111> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> th <3588> epaurion <1887> epi <1909> mwushn kai <2532> aarwn <2> legontev <3004> umeiv <4771> apektagkate <615> ton <3588> laon <2992> kuriou <2962>

16:42 <03068> hwhy <03519> dwbk <07200> aryw <06051> Nneh <03680> whok <02009> hnhw <04150> dewm <0168> lha <0413> la <06437> wnpyw <0175> Nrha <05921> lew <04872> hsm <05921> le <05712> hdeh <06950> lhqhb <01961> yhyw<17:7> (16:42)

16:42 (17:7) kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> episustrefesyai thn <3588> sunagwghn <4864> epi <1909> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> wrmhsan <3729> epi <1909> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> thnde <3592> ekaluqen <2572> authn <846> h <3588> nefelh <3507> kai <2532> wfyh <3708> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962>

16:43 P <04150> dewm <0168> lha <06440> ynp <0413> la <0175> Nrhaw <04872> hsm <0935> abyw<17:8> (16:43)

16:43 (17:8) kai <2532> eishlyen <1525> mwushv kai <2532> aarwn <2> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

16:44 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw<17:9> (16:44)

16:44 (17:9) kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004>

16:45 <06440> Mhynp <05921> le <05307> wlpyw <07281> egrk <0853> Mta <03615> hlkaw <02063> tazh <05712> hdeh <08432> Kwtm <07426> wmrh<17:10> (16:45)

16:45 (17:10) ekcwrhsate <1633> ek <1537> mesou <3319> thv <3588> sunagwghv <4864> tauthv <3778> kai <2532> exanalwsw autouv <846> eiv <1519> apax <530> kai <2532> epeson <4098> epi <1909> proswpon <4383> autwn <846>

16:46 <05063> Pgnh <02490> lxh <03068> hwhy <06440> ynplm <07110> Puqh <03318> auy <03588> yk <05921> Mhyle <03722> rpkw <05712> hdeh <0413> la <04120> hrhm <01980> Klwhw <07004> trjq <07760> Myvw <04196> xbzmh <05921> lem <0784> sa <05921> hyle <05414> Ntw <04289> htxmh <0853> ta <03947> xq <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw<17:11> (16:46)

16:46 (17:11) kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> labe <2983> to <3588> pureion kai <2532> epiyev <3982> ep <1909> auto <846> pur <4442> apo <575> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> epibale <1911> ep <1909> auto <846> yumiama <2368> kai <2532> apenegke <667> to <3588> tacov <5034> eiv <1519> thn <3588> parembolhn kai <2532> exilasai peri <4012> autwn <846> exhlyen <1831> gar <1063> orgh <3709> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> hrktai <757> yrauein <2352> ton <3588> laon <2992>

16:47 <05971> Meh <05921> le <03722> rpkyw <07004> trjqh <0853> ta <05414> Ntyw <05971> Meb <05063> Pgnh <02490> lxh <02009> hnhw <06951> lhqh <08432> Kwt <0413> la <07323> Uryw <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <0175> Nrha <03947> xqyw<17:12> (16:47)

16:47 (17:12) kai <2532> elaben <2983> aarwn <2> kayaper <2509> elalhsen <2980> autw <846> mwushv kai <2532> edramen <5143> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> hdh <2235> enhrkto h <3588> yrausiv en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> epebalen <1911> to <3588> yumiama <2368> kai <2532> exilasato peri <4012> tou <3588> laou <2992>

16:48 <04046> hpgmh <06113> ruetw <02416> Myyxh <0996> Nybw <04191> Mytmh <0996> Nyb <05975> dmeyw<17:13> (16:48)

16:48 (17:13) kai <2532> esth <2476> ana <303> meson <3319> twn <3588> teynhkotwn <2348> kai <2532> twn <3588> zwntwn <2198> kai <2532> ekopasen <2869> h <3588> yrausiv

16:49 <07141> xrq <01697> rbd <05921> le <04191> Mytmh <0905> dblm <03967> twam <07651> ebsw <0505> Pla <06240> rve <0702> hebra <04046> hpgmb <04191> Mytmh <01961> wyhyw<17:14> (16:49)

16:49 (17:14) kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> teynhkotev <2348> en <1722> th <3588> yrausei tessarev <5064> kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> kai <2532> eptakosioi cwriv <5565> twn <3588> teynhkotwn <2348> eneken kore <2879>

16:50 P <06113> hruen <04046> hpgmhw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <04872> hsm <0413> la <0175> Nrha <07725> bsyw<17:15> (16:50)

16:50 (17:15) kai <2532> epestreqen <1994> aarwn <2> prov <4314> mwushn epi <1909> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> ekopasen <2869> h <3588> yrausivTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA