TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 10

10:1 <0559> rmal <0256> baxa <0539> Mynmah <0413> law <02205> Mynqzh <03157> laerzy <08269> yrv <0413> la <08111> Nwrms <07971> xlsyw <05612> Myrpo <03058> awhy <03789> btkyw <08111> Nwrmsb <01121> Mynb <07657> Myebs <0256> baxalw(10:1)

10:1 kai <2532> tw <3588> acaab ebdomhkonta <1440> uioi <5207> en <1722> samareia <4540> kai <2532> egraqen <1125> iou biblion <975> kai <2532> apesteilen <649> en <1722> samareia <4540> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> samareiav <4540> kai <2532> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> prov <4314> touv <3588> tiyhnouv uiwn <5207> acaab legwn <3004>

10:2 <05402> qsnhw <04013> rubm <05892> ryew <05483> Myowohw <07393> bkrh <0854> Mktaw <0113> Mkynda <01121> ynb <0854> Mktaw <0413> Mkyla <02088> hzh <05612> rpoh <0935> abk <06258> htew(10:2)

10:2 kai <2532> nun <3568> wv <3739> ean <1437> elyh <2064> to <3588> biblion <975> touto <3778> prov <4314> umav <4771> mey <3326> umwn <4771> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> mey <3326> umwn <4771> to <3588> arma <716> kai <2532> oi <3588> ippoi <2462> kai <2532> poleiv <4172> ocurai kai <2532> ta <3588> opla <3696>

10:3 <0113> Mkynda <01004> tyb <05921> le <03898> wmxlhw <01> wyba <03678> aok <05921> le <07760> Mtmvw <0113> Mkynda <01121> ynbm <03477> rsyhw <02896> bwjh <07200> Mtyarw(10:3)

10:3 kai <2532> oqesye <3708> ton <3588> agayon <18> kai <2532> ton <3588> euyh en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> katasthsete <2525> auton <846> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> polemeite <4170> uper <5228> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771>

10:4 <0587> wnxna <05975> dmen <0349> Kyaw <06440> wynpl <05975> wdme <03808> al <04428> Myklmh <08147> yns <02009> hnh <0559> wrmayw <03966> dam <03966> dam <03372> waryw(10:4)

10:4 kai <2532> efobhyhsan <5399> sfodra <4970> kai <2532> eipon idou <2400> oi <3588> duo <1417> basileiv <935> ouk <3364> esthsan <2476> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> pwv <4459> sthsomeya <2476> hmeiv <1473>

10:5 <06213> hve <05869> Kynyeb <02896> bwjh <0376> sya <04427> Kylmn <03808> al <06213> hven <0413> wnyla <0559> rmat <0834> rsa <03605> lkw <0587> wnxna <05650> Kydbe <0559> rmal <03058> awhy <0413> la <0539> Mynmahw <02205> Mynqzhw <05892> ryeh <05921> le <0834> rsaw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <07971> xlsyw(10:5)

10:5 kai <2532> apesteilan <649> oi <3588> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> oi <3588> epi <1909> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> kai <2532> oi <3588> tiyhnoi prov <4314> iou legontev <3004> paidev <3816> sou <4771> hmeiv <1473> kai <2532> osa <3745> ean <1437> eiphv prov <4314> hmav <1473> poihsomen <4160> ou <3364> basileusomen <936> andra <435> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> poihsomen <4160>

10:6 <0853> Mtwa <01431> Myldgm <05892> ryeh <01419> yldg <0854> ta <0376> sya <07657> Myebs <04428> Klmh <01121> ynbw <03157> hlaerzy <04279> rxm <06256> tek <0413> yla <0935> wabw <0113> Mkynda <01121> ynb <0376> ysna <07218> ysar <0853> ta <03947> wxq <08085> Myems <0859> Mta <06963> ylqlw <0859> Mta <0> yl <0518> Ma <0559> rmal <08145> tyns <05612> rpo <0413> Mhyla <03789> btkyw(10:6)

10:6 kai <2532> egraqen <1125> prov <4314> autouv <846> biblion <975> deuteron <1208> legwn <3004> ei <1487> emoi <1473> umeiv <4771> kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> umeiv <4771> eisakouete <1522> labete <2983> thn <3588> kefalhn <2776> andrwn <435> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> enegkate <5342> prov <4314> me <1473> wv <3739> h <3588> wra <5610> aurion <839> eiv <1519> iezrael kai <2532> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> hsan <1510> ebdomhkonta <1440> andrev <435> outoi <3778> adroi thv <3588> polewv <4172> exetrefon <1625> autouv <846>

10:7 <03157> hlaerzy <0413> wyla <07971> wxlsyw <01731> Mydwdb <07218> Mhysar <0853> ta <07760> wmyvyw <0376> sya <07657> Myebs <07819> wjxsyw <04428> Klmh <01121> ynb <0853> ta <03947> wxqyw <0413> Mhyla <05612> rpoh <0935> abk <01961> yhyw(10:7)

10:7 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hlyen <2064> to <3588> biblion <975> prov <4314> autouv <846> kai <2532> elabon <2983> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> esfaxan <4969> autouv <846> ebdomhkonta <1440> andrav <435> kai <2532> eyhkan <5087> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> en <1722> kartalloiv kai <2532> apesteilan <649> autav <846> prov <4314> auton <846> eiv <1519> iezrael

10:8 <01242> rqbh <05704> de <08179> resh <06607> xtp <06652> Myrbu <08147> yns <0853> Mta <07760> wmyv <0559> rmayw <04428> Klmh <01121> ynb <07218> ysar <0935> waybh <0559> rmal <0> wl <05046> dgyw <04397> Kalmh <0935> abyw(10:8)

10:8 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> aggelov <32> kai <2532> aphggeilen legwn <3004> hnegkan <5342> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen yete <5087> autav <846> bounouv <1015> duo <1417> para <3844> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> pulhv <4439> eiv <1519> prwi <4404>

10:9 <0428> hla <03605> lk <0853> ta <05221> hkh <04310> ymw <02026> whgrhaw <0113> ynda <05921> le <07194> ytrsq <0589> yna <02009> hnh <0859> Mta <06662> Myqdu <05971> Meh <03605> lk <0413> la <0559> rmayw <05975> dmeyw <03318> auyw <01242> rqbb <01961> yhyw(10:9)

10:9 kai <2532> egeneto <1096> prwi <4404> kai <2532> exhlyen <1831> kai <2532> esth <2476> en <1722> tw <3588> pulwni <4440> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> eipen prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> dikaioi <1342> umeiv <4771> idou <2400> egw <1473> eimi <1510> sunestrafhn epi <1909> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> kai <2532> apekteina <615> auton <846> kai <2532> tiv <5100> epataxen <3960> pantav <3956> toutouv <3778>

10:10 <0452> whyla <05650> wdbe <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <06213> hve <03068> hwhyw <0256> baxa <01004> tyb <05921> le <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0776> hura <03068> hwhy <01697> rbdm <05307> lpy <03808> al <03588> yk <0645> awpa <03045> wed(10:10)

10:10 idete <3708> affw oti <3754> ou <3364> peseitai <4098> apo <575> tou <3588> rhmatov <4487> kuriou <2962> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> ou <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> acaab kai <2532> kuriov <2962> epoihsen <4160> osa <3745> elalhsen <2980> en <1722> ceiri <5495> doulou <1401> autou <846> hliou <2243>

10:11 <08300> dyrv <0> wl <07604> ryash <01115> ytlb <05704> de <03548> wynhkw <03045> wyedymw <01419> wyldg <03605> lkw <03157> laerzyb <0256> baxa <01004> tybl <07604> Myrasnh <03605> lk <0853> ta <03058> awhy <05221> Kyw(10:11)

10:11 kai <2532> epataxen <3960> iou pantav <3956> touv <3588> kataleifyentav <2641> en <1722> tw <3588> oikw <3624> acaab en <1722> iezrael kai <2532> pantav <3956> touv <3588> adrouv autou <846> kai <2532> touv <3588> gnwstouv <1110> autou <846> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> autou <846> wste <5620> mh <3165> katalipein <2641> autou <846> kataleimma <2640>

10:12 <01870> Krdb <07462> Myerh <07462> dqe <01004> tyb <01931> awh <08111> Nwrms <01980> Klyw <0935> abyw <06965> Mqyw(10:12)

10:12 kai <2532> anesth <450> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> samareian <4540> autov <846> en <1722> baiyakad twn <3588> poimenwn <4166> en <1722> th <3588> odw <3598>

10:13 <01377> hrybgh <01121> ynbw <04428> Klmh <01121> ynb <07965> Mwlsl <03381> drnw <0587> wnxna <0274> whyzxa <0251> yxa <0559> wrmayw <0859> Mta <04310> ym <0559> rmayw <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxa <0251> yxa <0853> ta <04672> aum <03058> awhyw(10:13)

10:13 kai <2532> iou euren <2147> touv <3588> adelfouv <80> ocoziou basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> eipen tinev <5100> umeiv <4771> kai <2532> eipon oi <3588> adelfoi <80> ocoziou hmeiv <1473> kai <2532> katebhmen <2597> eiv <1519> eirhnhn <1515> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> dunasteuoushv

10:14 o <01992> Mhm <0376> sya <07604> ryash <03808> alw <0376> sya <08147> Mynsw <0705> Myebra <01044> dqe <0> tyb <0953> rwb <0413> la <07819> Mwjxsyw <02416> Myyx <08610> Mwvptyw <02416> Myyx <08610> Mwvpt <0559> rmayw(10:14)

10:14 kai <2532> eipen sullabete <4815> autouv <846> zwntav <2198> kai <2532> sunelabon <4815> autouv <846> zwntav <2198> kai <2532> esfaxan <4969> autouv <846> eiv <1519> baiyakad tessarakonta <5062> kai <2532> duo <1417> andrav <435> ou <3364> katelipen <2641> andra <435> ex <1537> autwn <846>

10:15 <04818> hbkrmh <0413> la <0413> wyla <05927> whleyw <03027> wdy <05414> Ntyw <03027> Kdy <0853> ta <05414> hnt <03426> syw <03426> sy <03082> bdnwhy <0559> rmayw <03824> Kbbl <05973> Me <03824> ybbl <0834> rsak <03477> rsy <03824> Kbbl <0853> ta <03426> syh <0413> wyla <0559> rmayw <01288> whkrbyw <07125> wtarql <07394> bkr <01121> Nb <03082> bdnwhy <0853> ta <04672> aumyw <08033> Msm <01980> Klyw(10:15)

10:15 kai <2532> eporeuyh <4198> ekeiyen <1564> kai <2532> euren <2147> ton <3588> iwnadab uion <5207> rhcab en <1722> th <3588> odw <3598> eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> iou ei <1487> estin <1510> kardia <2588> sou <4771> meta <3326> kardiav <2588> mou <1473> euyeia <2117> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> mou <1473> meta <3326> thv <3588> kardiav <2588> sou <4771> kai <2532> eipen iwnadab estin <1510> kai <2532> eipen iou kai <2532> ei <1487> estin <1510> dov <1325> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> edwken <1325> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> anebibasen <307> auton <846> prov <4314> auton <846> epi <1909> to <3588> arma <716>

10:16 <07393> wbkrb <0853> wta <07392> wbkryw <03068> hwhyl <07068> ytanqb <07200> harw <0854> yta <01980> hkl <0559> rmayw(10:16)

10:16 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> deuro <1204> met <3326> emou <1473> kai <2532> ide <3708> en <1722> tw <3588> zhlwsai <2206> me <1473> tw <3588> kuriw <2962> sabawy <4519> kai <2532> epekayisen auton <846> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846>

10:17 P <0452> whyla <0413> la <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbdk <08045> wdymsh <05704> de <08111> Nwrmsb <0256> baxal <07604> Myrasnh <03605> lk <0853> ta <05221> Kyw <08111> Nwrms <0935> abyw(10:17)

10:17 kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> samareian <4540> kai <2532> epataxen <3960> pantav <3956> touv <3588> kataleifyentav <2641> tou <3588> acaab en <1722> samareia <4540> ewv <2193> tou <3588> afanisai auton <846> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> o <3739> elalhsen <2980> prov <4314> hliou <2243>

10:18 <07235> hbrh <05647> wndbey <03058> awhy <04592> jem <01168> lebh <0853> ta <05647> dbe <0256> baxa <0413> Mhla <0559> rmayw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <03058> awhy <06908> Ubqyw(10:18)

10:18 kai <2532> sunhyroisen <4867> iou panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> acaab edouleusen <1398> tw <3588> baal <896> oliga <3641> kai <2532> ge <1065> iou douleusei <1398> autw <846> polla <4183>

10:19 <01168> lebh <05647> ydbe <0853> ta <06> dybah <04616> Neml <06122> hbqeb <06213> hve <03058> awhyw <02421> hyxy <03808> al <06485> dqpy <0834> rsa <03605> lk <01168> lebl <0> yl <01419> lwdg <02077> xbz <03588> yk <06485> dqpy <0408> la <0376> sya <0413> yla <07121> warq <03548> wynhk <03605> lkw <05647> wydbe <03605> lk <01168> lebh <05030> yaybn <03605> lk <06258> htew(10:19)

10:19 kai <2532> nun <3568> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> tou <3588> baal <896> pantav <3956> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> autou <846> kalesate <2564> prov <4314> me <1473> anhr <435> mh <3165> episkephtw <1980> oti <3754> yusia <2378> megalh <3173> moi <1473> tw <3588> baal <896> pav <3956> ov <3739> ean <1437> episkeph <1980> ou <3364> zhsetai <2198> kai <2532> iou epoihsen <4160> en <1722> pternismw ina <2443> apolesh touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> baal <896>

10:20 <07121> warqyw <01168> lebl <06116> hrue <06942> wsdq <03058> awhy <0559> rmayw(10:20)

10:20 kai <2532> eipen iou agiasate <37> iereian tw <3588> baal <896> kai <2532> ekhruxan <2784>

10:21 <06310> hpl <06310> hp <01168> lebh <01004> tyb <04390> almyw <01168> lebh <01004> tyb <0935> wabyw <0935> ab <03808> al <0834> rsa <0376> sya <07604> rasn <03808> alw <01168> lebh <05647> ydbe <03605> lk <0935> wabyw <03478> larvy <03605> lkb <03058> awhy <07971> xlsyw(10:21)

10:21 kai <2532> apesteilen <649> iou en <1722> panti <3956> israhl <2474> legwn <3004> kai <2532> nun <3568> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> iereiv <2409> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> autou <846> mhdeiv <3367> apoleipesyw <620> oti <3754> yusian <2378> megalhn <3173> poiw <4160> ov <3739> an <302> apoleifyh <620> ou <3364> zhsetai <2198> kai <2532> hlyon <2064> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> iereiv <2409> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> autou <846> ou <3364> kateleifyh <2641> anhr <435> ov <3739> ou <3364> paregeneto <3854> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> eplhsyh o <3588> oikov <3624> tou <3588> baal <896> stoma <4750> eiv <1519> stoma <4750>

10:22 <04403> swblmh <0> Mhl <03318> auyw <01168> lebh <05647> ydbe <03605> lkl <03830> swbl <03318> auwh <04458> hxtlmh <05921> le <0834> rsal <0559> rmayw(10:22)

10:22 kai <2532> eipen iou tw <3588> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> mesyaal exagage <1806> endumata <1742> pasi <3956> toiv <3588> douloiv <1401> tou <3588> baal <896> kai <2532> exhnegken <1627> autoiv <846> o <3588> stolisthv

10:23 <0905> Mdbl <01168> lebh <05647> ydbe <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <05650> ydbem <05973> Mkme <06311> hp <03426> sy <06435> Np <07200> warw <02664> wvpx <01168> lebh <05647> ydbel <0559> rmayw <01168> lebh <01004> tyb <07394> bkr <01121> Nb <03082> bdnwhyw <03058> awhy <0935> abyw(10:23)

10:23 kai <2532> eishlyen <1525> iou kai <2532> iwnadab uiov <5207> rhcab eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> eipen toiv <3588> douloiv <1401> tou <3588> baal <896> ereunhsate <2045> kai <2532> idete <3708> ei <1487> estin <1510> mey <3326> umwn <4771> twn <3588> doulwn <1401> kuriou <2962> oti <3754> all <235> h <2228> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> baal <896> monwtatoi <3441>

10:24 <05315> wspn <08478> txt <05315> wspn <03027> Mkydy <05921> le <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <0376> Mysnah <04480> Nm <04422> jlmy <0834> rsa <0376> syah <0559> rmayw <0376> sya <08084> Mynms <02351> Uwxb <0> wl <07760> Mv <03058> awhyw <05930> twlew <02077> Myxbz <06213> twvel <0935> wabyw(10:24)

10:24 kai <2532> eishlyen <1525> tou <3588> poihsai <4160> ta <3588> yumata kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> kai <2532> iou etaxen <5021> eautw <1438> exw <1854> ogdohkonta <3589> andrav <435> kai <2532> eipen anhr <435> ov <3739> ean <1437> diaswyh <1295> apo <575> twn <3588> andrwn <435> wn <3739> egw <1473> anagw <321> epi <1909> ceirav <5495> umwn <4771> h <3588> quch <5590> autou <846> anti <473> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

10:25 <01168> lebh <01004> tyb <05892> rye <05704> de <01980> wklyw <07991> Myslshw <07323> Myurh <07993> wklsyw <02719> brx <06310> ypl <05221> Mwkyw <03318> auy <0408> la <0376> sya <05221> Mwkh <0935> wab <07991> Myslslw <07323> Myurl <03058> awhy <0559> rmayw <05930> hleh <06213> twvel <03615> wtlkk <01961> yhyw(10:25)

10:25 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> poiwn <4169> thn <3588> olokautwsin kai <2532> eipen iou toiv <3588> paratrecousin kai <2532> toiv <3588> tristataiv eiselyontev <1525> pataxate <3960> autouv <846> anhr <435> mh <3165> exelyatw <1831> ex <1537> autwn <846> kai <2532> epataxan <3960> autouv <846> en <1722> stomati <4750> romfaiav kai <2532> erriqan oi <3588> paratrecontev kai <2532> oi <3588> tristatai kai <2532> eporeuyhsan <4198> ewv <2193> polewv <4172> oikou <3624> tou <3588> baal <896>

10:26 <08313> hwprvyw <01168> lebh <01004> tyb <04676> twbum <0853> ta <03318> wauyw(10:26)

10:26 kai <2532> exhnegkan <1627> thn <3588> sthlhn tou <3588> baal <896> kai <2532> eneprhsan authn <846>

10:27 <03117> Mwyh <05704> de <04163> *twauwml {twarxml} <07760> whmvyw <01168> lebh <01004> tyb <0853> ta <05422> wutyw <01168> lebh <04676> tbum <0853> ta <05422> wutyw(10:27)

10:27 kai <2532> katespasan tav <3588> sthlav tou <3588> baal <896> kai <2532> kayeilon <2507> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> etaxan <5021> auton <846> eiv <1519> lutrwnav <3083> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

10:28 <03478> larvym <01168> lebh <0853> ta <03058> awhy <08045> dmsyw(10:28)

10:28 kai <2532> hfanisen iou ton <3588> baal <896> ex <1537> israhl <2474>

10:29 o <01835> Ndb <0834> rsaw <01008> la <0> tyb <0834> rsa <02091> bhzh <05695> ylge <0310> Mhyrxam <03058> awhy <05493> ro <03808> al <03478> larvy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <02399> yajx <07535> qr(10:29)

10:29 plhn <4133> amartiwn <266> ieroboam uiou <5207> nabat ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474> ouk <3364> apesth iou apo <575> opisyen autwn <846> ai <3588> damaleiv <1151> ai <3588> crusai en <1722> baiyhl kai <2532> en <1722> dan

10:30 <03478> larvy <03678> aok <05921> le <0> Kl <03427> wbsy <07243> Myebr <01121> ynb <0256> baxa <01004> tybl <06213> tyve <03824> ybblb <0834> rsa <03605> lkk <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <02895> tbyjh <0834> rsa <03282> Ney <03058> awhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:30)

10:30 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> iou any <473> wn <3739> osa <3745> hgayunav poihsai <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> kai <2532> panta <3956> osa <3745> en <1722> th <3588> kardia <2588> mou <1473> epoihsav <4160> tw <3588> oikw <3624> acaab uioi <5207> tetartoi <5067> kayhsontai <2524> soi <4771> epi <1909> yronou <2362> israhl <2474>

10:31 <03478> larvy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <03379> Mebry <02403> twajx <05921> lem <05493> ro <03808> al <03824> wbbl <03605> lkb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <08451> trwtb <01980> tkll <08104> rms <03808> al <03058> awhyw(10:31)

10:31 kai <2532> iou ouk <3364> efulaxen <5442> poreuesyai <4198> en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> en <1722> olh <3650> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> apesth epanwyen amartiwn <266> ieroboam uiou <5207> nabat ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474>

10:32 <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <02371> lazx <05221> Mkyw <03478> larvyb <07096> twuql <03068> hwhy <02490> lxh <01992> Mhh <03117> Mymyb(10:32)

10:32 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> hrxato <757> kuriov <2962> sugkoptein en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> azahl en <1722> panti <3956> oriw <3725> israhl <2474>

10:33 <01316> Nsbhw <01568> delghw <0769> Nnra <05158> lxn <05921> le <0834> rsa <06177> rerem <04520> ysnmhw <07206> ynbwarhw <01425> ydgh <01568> delgh <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <08121> smsh <04217> xrzm <03383> Ndryh <04480> Nm(10:33)

10:33 apo <575> tou <3588> iordanou <2446> kat <2596> anatolav <395> hliou <2246> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> galaad tou <3588> gaddi kai <2532> tou <3588> roubhn kai <2532> tou <3588> manassh apo <575> arohr h <3739> estin <1510> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> ceimarrou arnwn kai <2532> thn <3588> galaad kai <2532> thn <3588> basan

10:34 <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> awlh <01369> wtrwbg <03605> lkw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <03058> awhy <01697> yrbd <03499> rtyw(10:34)

10:34 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iou kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunasteia autou <846> kai <2532> tav <3588> sunaqeiv av <3739> sunhqen ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> israhl <2474>

10:35 <08478> wytxt <01121> wnb <03059> zxawhy <04427> Klmyw <08111> Nwrmsb <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <03058> awhy <07901> bksyw(10:35)

10:35 kai <2532> ekoimhyh <2837> iou meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> samareia <4540> kai <2532> ebasileusen <936> iwacav uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

10:36 P <08111> Nwrmsb <08141> hns <08083> hnmsw <06242> Myrve <03478> larvy <05921> le <03058> awhy <04427> Klm <0834> rsa <03117> Mymyhw(10:36)

10:36 kai <2532> ai <3588> hmerai <2250> av <3739> ebasileusen <936> iou epi <1909> israhl <2474> eikosi <1501> oktw <3638> eth <2094> en <1722> samareia <4540>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA