TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yehezkiel 20

20:1 o <06440> ynpl <03427> wbsyw <03068> hwhy <0853> ta <01875> srdl <03478> larvy <02205> ynqzm <0582> Mysna <0935> wab <02320> sdxl <06218> rwveb <02549> ysmxb <07637> tyeybsh <08141> hnsb <01961> yhyw(20:1)

20:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> ebdomw <1442> en <1722> tw <3588> pemptw <3991> mhni <3303> dekath <1182> tou <3588> mhnov <3303> hlyon <2064> andrev <435> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> oikou <3624> israhl <2474> eperwthsai ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ekayisan <2523> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473>

20:2 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(20:2)

20:2 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

20:3 <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0> Mkl <01875> srda <0518> Ma <0589> yna <02416> yx <0935> Myab <0859> Mta <0853> yta <01875> srdlh <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <02205> ynqz <0853> ta <01696> rbd <0120> Mda <01121> Nb(20:3)

20:3 uie <5207> anyrwpou <444> lalhson <2980> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> eperwthsai me <1473> umeiv <4771> ercesye <2064> zw <2198> egw <1473> ei <1487> apokriyhsomai umin <4771> legei <3004> kuriov <2962>

20:4 <03045> Meydwh <01> Mtwba <08441> tbewt <0853> ta <0120> Mda <01121> Nb <08199> jwpsth <0853> Mta <08199> jpsth(20:4)

20:4 ei <1487> ekdikhsw <1556> autouv <846> ekdikhsei <1557> uie <5207> anyrwpou <444> tav <3588> anomiav <458> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> diamarturai <1263> autoiv <846>

20:5 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0559> rmal <0> Mhl <03027> ydy <05375> avaw <04714> Myrum <0776> Urab <0> Mhl <03045> edwaw <03290> bqey <01004> tyb <02233> erzl <03027> ydy <05375> avaw <03478> larvyb <0977> yrxb <03117> Mwyb <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw(20:5)

20:5 kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hretisa <140> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> kai <2532> egnwrisyhn <1107> tw <3588> spermati <4690> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> egnwsyhn <1097> autoiv <846> en <1722> gh <1065> aiguptou <125> kai <2532> antelabomhn th <3588> ceiri <5495> mou <1473> autwn <846> legwn <3004> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

20:6 <0776> twurah <03605> lkl <01931> ayh <06643> ybu <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0> Mhl <08446> ytrt <0834> rsa <0776> Ura <0413> la <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Mayuwhl <0> Mhl <03027> ydy <05375> ytavn <01931> awhh <03117> Mwyb(20:6)

20:6 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> antelabomhn th <3588> ceiri <5495> mou <1473> autwn <846> tou <3588> exagagein <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> htoimasa <2090> autoiv <846> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> khrion <2781> estin <1510> para <3844> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

20:7 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <02930> wamjt <0408> la <04714> Myrum <01544> ylwlgbw <07993> wkylsh <05869> wynye <08251> yuwqs <0376> sya <0413> Mhla <0559> rmaw(20:7)

20:7 kai <2532> eipa prov <4314> autouv <846> ekastov <1538> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846> aporriqatw kai <2532> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin aiguptou <125> mh <3165> miainesye <3392> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

20:8 <04714> Myrum <0776> Ura <08432> Kwtb <0> Mhb <0639> ypa <03615> twlkl <05921> Mhyle <02534> ytmx <08210> Kpsl <0559> rmaw <05800> wbze <03808> al <04714> Myrum <01544> ylwlg <0853> taw <07993> wkylsh <03808> al <05869> Mhynye <08251> yuwqs <0853> ta <0376> sya <0413> yla <08085> emsl <014> wba <03808> alw <0> yb <04784> wrmyw(20:8)

20:8 kai <2532> apesthsan ap <575> emou <1473> kai <2532> ouk <3364> hyelhsan <2309> eisakousai <1522> mou <1473> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> ouk <3364> aperriqan kai <2532> ta <3588> epithdeumata aiguptou <125> ouk <3364> egkatelipon <1459> kai <2532> eipa tou <3588> ekceai <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> ep <1909> autouv <846> tou <3588> suntelesai <4931> thn <3588> orghn <3709> mou <1473> en <1722> autoiv <846> en <1722> mesw <3319> ghv <1065> aiguptou <125>

20:9 <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Mayuwhl <05869> Mhynyel <0413> Mhyla <03045> ytedwn <0834> rsa <08432> Mkwtb <01992> hmh <0834> rsa <01471> Mywgh <05869> ynyel <02490> lxh <01115> ytlbl <08034> yms <04616> Neml <06213> veaw(20:9)

20:9 kai <2532> epoihsa <4160> opwv <3704> to <3588> onoma <3686> mou <1473> to <3588> parapan mh <3165> bebhlwyh <953> enwpion <1799> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> autoi <846> eisin <1510> en <1722> mesw <3319> autwn <846> en <1722> oiv <3739> egnwsyhn <1097> prov <4314> autouv <846> enwpion <1799> autwn <846> tou <3588> exagagein <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

20:10 <04057> rbdmh <0413> la <0935> Mabaw <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Mayuwaw(20:10)

20:10 kai <2532> exhgagon <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> hgagon <71> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048>

20:11 <0> Mhb <02425> yxw <0120> Mdah <0853> Mtwa <06213> hvey <0834> rsa <0853> Mtwa <03045> ytedwh <04941> yjpsm <0853> taw <02708> ytwqx <0853> ta <0> Mhl <05414> Ntaw(20:11)

20:11 kai <2532> edwka <1325> autoiv <846> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> egnwrisa <1107> autoiv <846> osa <3745> poihsei <4160> auta <846> anyrwpov <444> kai <2532> zhsetai <2198> en <1722> autoiv <846>

20:12 <06942> Msdqm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedl <0996> Mhynybw <0996> ynyb <0226> twal <01961> twyhl <0> Mhl <05414> yttn <07676> ytwtbs <0853> ta <01571> Mgw(20:12)

20:12 kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> edwka <1325> autoiv <846> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> shmeion <4592> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> autwn <846> tou <3588> gnwnai <1097> autouv <846> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> agiazwn <37> autouv <846>

20:13 <03615> Mtwlkl <04057> rbdmb <05921> Mhyle <02534> ytmx <08210> Kpsl <0559> rmaw <03966> dam <02490> wllx <07676> yttbs <0853> taw <0> Mhb <02425> yxw <0120> Mdah <0853> Mta <06213> hvey <0834> rsa <03988> woam <04941> yjpsm <0853> taw <01980> wklh <03808> al <02708> ytwqxb <04057> rbdmb <03478> larvy <01004> tyb <0> yb <04784> wrmyw(20:13)

20:13 kai <2532> eipa prov <4314> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> poreuesye <4198> kai <2532> ouk <3364> eporeuyhsan <4198> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> apwsanto a <3739> poihsei <4160> auta <846> anyrwpov <444> kai <2532> zhsetai <2198> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> ebebhlwsan <953> sfodra <4970> kai <2532> eipa tou <3588> ekceai <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tou <3588> exanalwsai autouv <846>

20:14 <05869> Mhynyel <03318> Mytauwh <0834> rsa <01471> Mywgh <05869> ynyel <02490> lxh <01115> ytlbl <08034> yms <04616> Neml <06213> hveaw(20:14)

20:14 kai <2532> epoihsa <4160> opwv <3704> to <3588> onoma <3686> mou <1473> to <3588> parapan mh <3165> bebhlwyh <953> enwpion <1799> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhgagon <1806> autouv <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> autwn <846>

20:15 <0776> twurah <03605> lkl <01931> ayh <06643> ybu <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <05414> yttn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0853> Mtwa <0935> aybh <01115> ytlbl <04057> rbdmb <0> Mhl <03027> ydy <05375> ytavn <0589> yna <01571> Mgw(20:15)

20:15 kai <2532> egw <1473> exhra <1808> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> to <3588> parapan tou <3588> mh <3165> eisagagein <1521> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> edwka <1325> autoiv <846> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> khrion <2781> estin <1510> para <3844> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

20:16 <01980> Klh <03820> Mbl <01544> Mhylwlg <0310> yrxa <03588> yk <02490> wllx <07676> ytwtbs <0853> taw <0> Mhb <01980> wklh <03808> al <02708> ytwqx <0853> taw <03988> woam <04941> yjpsmb <03282> Ney(20:16)

20:16 any <473> wn <3739> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> apwsanto kai <2532> en <1722> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> ouk <3364> eporeuyhsan <4198> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> ebebhloun <953> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> enyumhmatwn twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eporeuonto <4198>

20:17 <04057> rbdmb <03617> hlk <0853> Mtwa <06213> ytyve <03808> alw <07843> Mtxsm <05921> Mhyle <05869> ynye <02347> oxtw(20:17)

20:17 kai <2532> efeisato <5339> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> ep <1909> autouv <846> tou <3588> exaleiqai <1813> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> epoihsa <4160> autouv <846> eiv <1519> sunteleian <4930> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

20:18 <02930> wamjt <0408> la <01544> Mhylwlgbw <08104> wrmst <0408> la <04941> Mhyjpsm <0853> taw <01980> wklt <0408> la <01> Mkytwba <02706> yqwxb <04057> rbdmb <01121> Mhynb <0413> la <0559> rmaw(20:18)

20:18 kai <2532> eipa prov <4314> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> toiv <3588> nomimoiv <3545> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> mh <3165> poreuesye <4198> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autwn <846> mh <3165> fulassesye <5442> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846> mh <3165> sunanamisgesye kai <2532> mh <3165> miainesye <3392>

20:19 <0853> Mtwa <06213> wvew <08104> wrms <04941> yjpsm <0853> taw <01980> wkl <02708> ytwqxb <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(20:19)

20:19 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> en <1722> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> poreuesye <4198> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> fulassesye <5442> kai <2532> poieite <4160> auta <846>

20:20 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedl <0996> Mkynybw <0996> ynyb <0226> twal <01961> wyhw <06942> wsdq <07676> ytwtbs <0853> taw(20:20)

20:20 kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> agiazete <37> kai <2532> estw <1510> eiv <1519> shmeion <4592> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> umwn <4771> tou <3588> ginwskein <1097> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

20:21 <04057> rbdmb <0> Mb <0639> ypa <03615> twlkl <05921> Mhyle <02534> ytmx <08210> Kpsl <0559> rmaw <02490> wllx <07676> ytwtbs <0853> ta <0> Mhb <02425> yxw <0120> Mdah <0853> Mtwa <06213> hvey <0834> rsa <0853> Mtwa <06213> twvel <08104> wrms <03808> al <04941> yjpsm <0853> taw <01980> wklh <03808> al <02708> ytwqxb <01121> Mynbh <0> yb <04784> wrmyw(20:21)

20:21 kai <2532> parepikranan <3893> me <1473> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> en <1722> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> ouk <3364> eporeuyhsan <4198> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> ouk <3364> efulaxanto <5442> tou <3588> poiein <4160> auta <846> a <3739> poihsei <4160> anyrwpov <444> kai <2532> zhsetai <2198> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> ebebhloun <953> kai <2532> eipa tou <3588> ekceai <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tou <3588> suntelesai <4931> thn <3588> orghn <3709> mou <1473> ep <1909> autouv <846>

20:22 <05869> Mhynyel <0853> Mtwa <03318> ytauwh <0834> rsa <01471> Mywgh <05869> ynyel <02490> lxh <01115> ytlbl <08034> yms <04616> Neml <06213> veaw <03027> ydy <0853> ta <07725> ytbshw(20:22)

20:22 kai <2532> epoihsa <4160> opwv <3704> to <3588> onoma <3686> mou <1473> to <3588> parapan mh <3165> bebhlwyh <953> enwpion <1799> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhgagon <1806> autouv <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> autwn <846>

20:23 <0776> twurab <0853> Mtwa <02219> twrzlw <01471> Mywgb <0853> Mta <06327> Uyphl <04057> rbdmb <0> Mhl <03027> ydy <0853> ta <05375> ytavn <0589> yna <01571> Mg(20:23)

20:23 kai <2532> exhra <1808> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tou <3588> diaskorpisai <1287> autouv <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> diaspeirai <1289> autouv <846> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561>

20:24 <05869> Mhynye <01961> wyh <01> Mtwba <01544> ylwlg <0310> yrxaw <02490> wllx <07676> ytwtbs <0853> taw <03988> woam <02708> ytwqxw <06213> wve <03808> al <04941> yjpsm <03282> Ney(20:24)

20:24 any <473> wn <3739> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> ouk <3364> epoihsan <4160> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> apwsanto kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> ebebhloun <953> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> enyumhmatwn twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> hsan <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846>

20:25 <0> Mhb <02421> wyxy <03808> al <04941> Myjpsmw <02896> Mybwj <03808> al <02706> Myqx <0> Mhl <05414> yttn <0589> yna <01571> Mgw(20:25)

20:25 kai <2532> egw <1473> edwka <1325> autoiv <846> prostagmata ou <3364> kala <2570> kai <2532> dikaiwmata <1345> en <1722> oiv <3739> ou <3364> zhsontai <2198> en <1722> autoiv <846>

20:26 o <03068> hwhy <0589> yna <0834> rsa <03045> wedy <0834> rsa <04616> Neml <08074> Mmsa <04616> Neml <07356> Mxr <06363> rjp <03605> lk <05674> rybehb <04979> Mtwntmb <0853> Mtwa <02930> amjaw(20:26)

20:26 kai <2532> mianw <3392> autouv <846> en <1722> toiv <3588> domasin <1390> autwn <846> en <1722> tw <3588> diaporeuesyai <1279> me <1473> pan <3956> dianoigon <1272> mhtran <3388> opwv <3704> afanisw autouv <846>

20:27 <04603> lem <0> yb <04604> Mlemb <01> Mkytwba <0853> ytwa <01442> wpdg <02063> taz <05750> dwe <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <0120> Mda <01121> Nb <03478> larvy <01004> tyb <0413> la <01696> rbd <03651> Nkl(20:27)

20:27 dia <1223> touto <3778> lalhson <2980> prov <4314> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> uie <5207> anyrwpou <444> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ewv <2193> toutou <3778> parwrgisan <3949> me <1473> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> en <1722> toiv <3588> paraptwmasin <3900> autwn <846> en <1722> oiv <3739> parepeson <3895> eiv <1519> eme <1473>

20:28 <05262> Mhykon <0853> ta <08033> Ms <05258> wkyoyw <05207> Mhyxwxyn <07381> xyr <08033> Ms <07760> wmyvyw <07133> Mnbrq <03708> oek <08033> Ms <05414> wntyw <02077> Mhyxbz <0853> ta <08033> Ms <02076> wxbzyw <05687> tbe <06086> Ue <03605> lkw <07311> hmr <01389> hebg <03605> lk <07200> waryw <0> Mhl <0853> htwa <05414> ttl <03027> ydy <0853> ta <05375> ytavn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> Maybaw(20:28)

20:28 kai <2532> eishgagon <1521> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> hra <142> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> tou <3588> dounai <1325> autoiv <846> kai <2532> eidon <3708> pan <3956> bounon <1015> uqhlon <5308> kai <2532> pan <3956> xulon <3586> kataskion kai <2532> eyusan <2380> ekei <1563> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> kai <2532> etaxan <5021> ekei <1563> osmhn <3744> euwdiav <2136> kai <2532> espeisan <4689> ekei <1563> spondav autwn <846>

20:29 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01117> hmb <08034> hms <07121> arqyw <08033> Ms <0935> Myabh <0859> Mta <0834> rsa <01116> hmbh <04100> hm <0413> Mhla <0559> rmaw(20:29)

20:29 kai <2532> eipon prov <4314> autouv <846> ti <5100> estin <1510> abama oti <3754> umeiv <4771> eisporeuesye <1531> ekei <1563> kai <2532> epekalesan to <3588> onoma <3686> autou <846> abama ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

20:30 <02181> Mynz <0859> Mta <08251> Mhyuwqs <0310> yrxaw <02930> Myamjn <0859> Mta <01> Mkytwba <01870> Krdbh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03478> larvy <01004> tyb <0413> la <0559> rma <03651> Nkl(20:30)

20:30 dia <1223> touto <3778> eipon prov <4314> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> umeiv <4771> miainesye <3392> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> bdelugmatwn <946> autwn <846> umeiv <4771> ekporneuete <1608>

20:31 <0> Mkl <01875> srda <0518> Ma <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx <03478> larvy <01004> tyb <0> Mkl <01875> srda <0589> ynaw <03117> Mwyh <05704> de <01544> Mkylwlg <03605> lkl <02930> Myamjn <0859> Mta <0784> sab <01121> Mkynb <05674> rybehb <04979> Mkytntm <05375> tavbw(20:31)

20:31 kai <2532> en <1722> taiv <3588> aparcaiv twn <3588> domatwn <1390> umwn <4771> en <1722> toiv <3588> aforismoiv umeiv <4771> miainesye <3392> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> enyumhmasin umwn <4771> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> kai <2532> egw <1473> apokriyw umin <4771> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> apokriyhsomai umin <4771> kai <2532> ei <1487> anabhsetai <305> epi <1909> to <3588> pneuma <4151> umwn <4771> touto <3778>

20:32 <068> Nbaw <06086> Ue <08334> trsl <0776> twurah <04940> twxpsmk <01471> Mywgk <01961> hyhn <0559> Myrma <0859> Mta <0834> rsa <01961> hyht <03808> al <01961> wyh <07307> Mkxwr <05921> le <05927> hlehw(20:32)

20:32 kai <2532> ouk <3364> estai <1510> on <3739> tropon <5158> umeiv <4771> legete <3004> esomeya <1510> wv <3739> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> wv <3739> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> latreuein <3000> xuloiv <3586> kai <2532> liyoiv <3037>

20:33 <05921> Mkyle <04427> Kwlma <08210> hkwps <02534> hmxbw <05186> hywjn <02220> ewrzbw <02389> hqzx <03027> dyb <03808> al <0518> Ma <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx(20:33)

20:33 dia <1223> touto <3778> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> kai <2532> en <1722> yumw <2372> kecumenw basileusw <936> ef <1909> umav <4771>

20:34 <08210> hkwps <02534> hmxbw <05186> hywjn <02220> ewrzbw <02389> hqzx <03027> dyb <0> Mb <06327> Mtuwpn <0834> rsa <0776> twurah <04480> Nm <0853> Mkta <06908> ytubqw <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <03318> ytauwhw(20:34)

20:34 kai <2532> exaxw <1806> umav <4771> ek <1537> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> eisdexomai <1523> umav <4771> ek <1537> twn <3588> cwrwn <5561> ou <3739> dieskorpisyhte <1287> en <1722> autaiv <846> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> kai <2532> en <1722> yumw <2372> kecumenw

20:35 <06440> Mynp <0413> la <06440> Mynp <08033> Ms <0854> Mkta <08199> ytjpsnw <05971> Mymeh <04057> rbdm <0413> la <0853> Mkta <0935> ytabhw(20:35)

20:35 kai <2532> axw <71> umav <4771> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> diakriyhsomai <1252> prov <4314> umav <4771> ekei <1563> proswpon <4383> kata <2596> proswpon <4383>

20:36 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0854> Mkta <08199> jpsa <03651> Nk <04714> Myrum <0776> Ura <04057> rbdmb <01> Mkytwba <0854> ta <08199> ytjpsn <0834> rsak(20:36)

20:36 on <3739> tropon <5158> diekriyhn <1252> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ghv <1065> aiguptou <125> outwv <3778> krinw <2919> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962>

20:37 <01285> tyrbh <04562> tromb <0853> Mkta <0935> ytabhw <07626> jbsh <08478> txt <0853> Mkta <05674> ytrbehw(20:37)

20:37 kai <2532> diaxw <1236> umav <4771> upo <5259> thn <3588> rabdon mou <1473> kai <2532> eisaxw <1521> umav <4771> en <1722> ariymw <706>

20:38 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0935> awby <03808> al <03478> larvy <0127> tmda <0413> law <0853> Mtwa <03318> ayuwa <04033> Mhyrwgm <0776> Uram <0> yb <06586> Myeswphw <04775> Mydrmh <04480> Mkm <01305> ytwrbw(20:38)

20:38 kai <2532> eklexw ex <1537> umwn <4771> touv <3588> asebeiv <765> kai <2532> touv <3588> afesthkotav dioti <1360> ek <1537> thv <3588> paroikesiav autwn <846> exaxw <1806> autouv <846> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusontai <1525> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

20:39 <01544> Mkylwlgbw <04979> Mkytwntmb <05750> dwe <02490> wllxt <03808> al <06944> ysdq <08034> Ms <0853> taw <0413> yla <08085> Myems <0369> Mknya <0518> Ma <0310> rxaw <05647> wdbe <01980> wkl <01544> wylwlg <0376> sya <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03478> larvy <01004> tyb <0859> Mtaw(20:39)

20:39 kai <2532> umeiv <4771> oikov <3624> israhl <2474> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> ekastov <1538> ta <3588> epithdeumata autou <846> exarate <1808> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> ei <1487> mh <3165> umeiv <4771> eisakouete <1522> mou <1473> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <1473> to <3588> agion <40> ou <3364> bebhlwsete <953> ouketi <3765> en <1722> toiv <3588> dwroiv <1435> umwn <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin umwn <4771>

20:40 <06944> Mkysdq <03605> lkb <04864> Mkytwavm <07225> tysar <0853> taw <08641> Mkytmwrt <0853> ta <01875> swrda <08033> Msw <07521> Mura <08033> Ms <0776> Urab <03605> hlk <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <05647> yndbey <08033> Ms <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <03478> larvy <04791> Mwrm <02022> rhb <06944> ysdq <02022> rhb <03588> yk(20:40)

20:40 dioti <1360> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> agiou <40> mou <1473> ep <1909> orouv <3735> uqhlou <5308> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> ekei <1563> douleusousin <1398> moi <1473> pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> eiv <1519> telov <5056> kai <2532> ekei <1563> prosdexomai <4327> kai <2532> ekei <1563> episkeqomai <1980> tav <3588> aparcav umwn <4771> kai <2532> tav <3588> aparcav twn <3588> aforismwn umwn <4771> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> agiasmasin umwn <4771>

20:41 <01471> Mywgh <05869> ynyel <0> Mkb <06942> ytsdqnw <0> Mb <06327> Mtupn <0834> rsa <0776> twurah <04480> Nm <0853> Mkta <06908> ytubqw <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <03318> yayuwhb <0853> Mkta <07521> hura <05207> xxyn <07381> xyrb(20:41)

20:41 en <1722> osmh <3744> euwdiav <2136> prosdexomai <4327> umav <4771> en <1722> tw <3588> exagagein <1806> me <1473> umav <4771> ek <1537> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> eisdecesyai <1523> umav <4771> ek <1537> twn <3588> cwrwn <5561> en <1722> aiv <3739> dieskorpisyhte <1287> en <1722> autaiv <846> kai <2532> agiasyhsomai <37> en <1722> umin <4771> kat <2596> ofyalmouv <3788> twn <3588> lawn <2992>

20:42 <01> Mkytwbal <0853> htwa <05414> ttl <03027> ydy <0853> ta <05375> ytavn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <03478> larvy <0127> tmda <0413> la <0853> Mkta <0935> yaybhb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw(20:42)

20:42 kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> eisagagein <1521> me <1473> umav <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> hn <3739> hra <142> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> tou <3588> dounai <1325> authn <846> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771>

20:43 <06213> Mtyve <0834> rsa <07451> Mkytwer <03605> lkb <06440> Mkynpb <06962> Mtjqnw <0> Mb <02930> Mtamjn <0834> rsa <05949> Mkytwlyle <03605> lk <0853> taw <01870> Mkykrd <0853> ta <08033> Ms <02142> Mtrkzw(20:43)

20:43 kai <2532> mnhsyhsesye <3403> ekei <1563> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> epithdeumata umwn <4771> en <1722> oiv <3739> emiainesye <3392> en <1722> autoiv <846> kai <2532> koqesye <2875> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> kakiaiv <2549> umwn <4771>

20:44 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <07843> twtxsnh <05949> Mkytwlylekw <07451> Myerh <01870> Mkykrdk <03808> al <08034> yms <04616> Neml <0854> Mkta <06213> ytwveb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw(20:44)

20:44 kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> poihsai <4160> me <1473> outwv <3778> umin <4771> opwv <3704> to <3588> onoma <3686> mou <1473> mh <3165> bebhlwyh <953> kata <2596> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771> tav <3588> kakav <2556> kai <2532> kata <2596> ta <3588> epithdeumata umwn <4771> ta <3588> diefyarmena <1311> legei <3004> kuriov <2962>

20:45 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw<21:1> (20:45)

20:45 (21:1) kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

20:46 <05045> bgn <07704> hdvh <03293> rey <0413> la <05012> abnhw <01864> Mwrd <0413> la <05197> Pjhw <08486> hnmyt <01870> Krd <06440> Kynp <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb<21:2> (20:46)

20:46 (21:2) uie <5207> anyrwpou <444> sthrison <4741> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> yaiman kai <2532> epibleqon <1914> epi <1909> darwm kai <2532> profhteuson <4395> epi <1909> drumon hgoumenon <2233> nageb

20:47 <06828> hnwpu <05045> bgnm <06440> Mynp <03605> lk <0> hb <06866> wbrunw <07957> tbhls <03852> tbhl <03518> hbkt <03808> al <03002> sby <06086> Ue <03605> lkw <03892> xl <06086> Ue <03605> lk <0> Kb <0398> hlkaw <0784> sa <0> Kb <03341> tyum <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03068> hwhy <01697> rbd <08085> ems <05045> bgnh <03293> reyl <0559> trmaw<21:3> (20:47)

20:47 (21:3) kai <2532> ereiv tw <3588> drumw nageb akoue <191> logon <3056> kuriou <2962> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> anaptw en <1722> soi <4771> pur <4442> kai <2532> katafagetai <2719> en <1722> soi <4771> pan <3956> xulon <3586> clwron <5515> kai <2532> pan <3956> xulon <3586> xhron <3584> ou <3364> sbesyhsetai <4570> h <3588> flox <5395> h <3588> exafyeisa kai <2532> katakauyhsetai <2618> en <1722> auth <846> pan <3956> proswpon <4383> apo <575> aphliwtou ewv <2193> borra

20:48 <03518> hbkt <03808> al <01197> hytreb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <01320> rvb <03605> lk <07200> warw<21:4> (20:48)

20:48 (21:4) kai <2532> epignwsontai <1921> pasa <3956> sarx <4561> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> exekausa <1572> auto <846> kai <2532> ou <3364> sbesyhsetai <4570>

20:49 P <01931> awh <04912> Mylsm <04911> lsmm <03808> alh <0> yl <0559> Myrma <01992> hmh <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw<21:5> (20:49)

20:49 (21:5) kai <2532> eipa mhdamwv <3365> kurie <2962> kurie <2962> autoi <846> legousin <3004> prov <4314> me <1473> ouci <3364> parabolh <3850> estin <1510> legomenh <3004> auth <3778>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.73 detik
dipersembahkan oleh YLSA