TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 66

66:1 <04496> ytxwnm <04725> Mwqm <02088> hz <0335> yaw <0> yl <01129> wnbt <0834> rsa <01004> tyb <02088> hz <0335> ya <07272> ylgr <01916> Mdh <0776> Urahw <03678> yaok <08064> Mymsh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(66:1)

66:1 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> ouranov <3772> moi <1473> yronov <2362> h <3588> de <1161> gh <1065> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> mou <1473> poion <4169> oikon <3624> oikodomhsete <3618> moi <1473> h <2228> poiov <4169> topov <5117> thv <3588> katapausewv <2663> mou <1473>

66:2 <01697> yrbd <05921> le <02730> drxw <07307> xwr <05223> hknw <06041> yne <0413> la <05027> jyba <02088> hz <0413> law <03068> hwhy <05002> Man <0428> hla <03605> lk <01961> wyhyw <06213> htve <03027> ydy <0428> hla <03605> lk <0853> taw(66:2)

66:2 panta <3956> gar <1063> tauta <3778> epoihsen <4160> h <3588> ceir <5495> mou <1473> kai <2532> estin <1510> ema <1699> panta <3956> tauta <3778> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> epi <1909> tina <5100> epibleqw <1914> all <235> h <2228> epi <1909> ton <3588> tapeinon <5011> kai <2532> hsucion <2272> kai <2532> tremonta <5141> touv <3588> logouv <3056> mou <1473>

66:3 <02654> hupx <05315> Mspn <08251> Mhyuwqsbw <01870> Mhykrdb <0977> wrxb <01992> hmh <01571> Mg <0205> Nwa <01288> Krbm <03828> hnbl <02142> rykzm <02386> ryzx <01818> Md <04503> hxnm <05927> hlem <03611> blk <06202> Pre <07716> hvh <02076> xbwz <0376> sya <05221> hkm <07794> rwsh <07819> jxws(66:3)

66:3 o <3588> de <1161> anomov <459> o <3588> yuwn <2380> moi <1473> moscon <3448> wv <3739> o <3588> apoktennwn <615> kuna <2965> o <3588> de <1161> anaferwn <399> semidalin <4585> wv <3739> aima <129> ueion o <3588> didouv <1325> libanon <3030> eiv <1519> mnhmosunon <3422> wv <3739> blasfhmov <989> kai <2532> outoi <3778> exelexanto tav <3588> odouv <3598> autwn <846> kai <2532> ta <3588> bdelugmata <946> autwn <846> a <3739> h <3588> quch <5590> autwn <846> hyelhsen <2309>

66:4 o <0977> wrxb <02654> ytupx <03808> al <0834> rsabw <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wveyw <08085> wems <03808> alw <01696> ytrbd <06030> hnwe <0369> Nyaw <07121> ytarq <03282> Ney <01992> Mhl <0935> ayba <04035> Mtrwgmw <08586> Mhylletb <0977> rxba <0589> yna <01571> Mg(66:4)

66:4 kagw eklexomai ta <3588> empaigmata autwn <846> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> antapodwsw <467> autoiv <846> oti <3754> ekalesa <2564> autouv <846> kai <2532> ouc <3364> uphkousan <5219> mou <1473> elalhsa <2980> kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> epoihsan <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> mou <1473> kai <2532> a <3739> ouk <3364> eboulomhn <1014> exelexanto

66:5 <0954> wsby <01992> Mhw <08057> Mktxmvb <07200> harnw <03068> hwhy <03513> dbky <08034> yms <04616> Neml <05077> Mkydnm <08130> Mkyanv <0251> Mkyxa <0559> wrma <01697> wrbd <0413> la <02730> Mydrxh <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(66:5)

66:5 akousate <191> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> oi <3588> tremontev <5141> ton <3588> logon <3056> autou <846> eipate adelfoi <80> hmwn <1473> toiv <3588> misousin <3404> hmav <1473> kai <2532> bdelussomenoiv <948> ina <2443> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> doxasyh <1392> kai <2532> ofyh <3708> en <1722> th <3588> eufrosunh <2167> autwn <846> kakeinoi aiscunyhsontai <153>

66:6 <0341> wybyal <01576> lwmg <07999> Mlsm <03068> hwhy <06963> lwq <01964> lkyhm <06963> lwq <05892> ryem <07588> Nwas <06963> lwq(66:6)

66:6 fwnh <5456> kraughv <2906> ek <1537> polewv <4172> fwnh <5456> ek <1537> naou <3485> fwnh <5456> kuriou <2962> antapodidontov <467> antapodosin toiv <3588> antikeimenoiv <480>

66:7 <02145> rkz <04422> hjylmhw <0> hl <02256> lbx <0935> awby <02962> Mrjb <03205> hdly <02342> lyxt <02962> Mrjb(66:7)

66:7 prin <4250> h <2228> thn <3588> wdinousan <5605> tekein <5088> prin <4250> elyein <2064> ton <3588> ponon <4192> twn <3588> wdinwn <5604> exefugen <1628> kai <2532> eteken <5088> arsen

66:8 <01121> hynb <0853> ta <06726> Nwyu <03205> hdly <01571> Mg <02342> hlx <03588> yk <0259> txa <06471> Mep <01471> ywg <03205> dlwy <0518> Ma <0259> dxa <03117> Mwyb <0776> Ura <02342> lxwyh <0428> hlak <07200> har <04310> ym <02063> tazk <08085> ems <04310> ym(66:8)

66:8 tiv <5100> hkousen <191> toiouto <5108> kai <2532> tiv <5100> ewraken <3708> outwv <3778> h <2228> wdinen <5605> gh <1065> en <1722> mia <1519> hmera <2250> h <2228> kai <2532> etecyh <5088> eynov <1484> eiv <1519> apax <530> oti <3754> wdinen <5605> kai <2532> eteken <5088> siwn <4622> ta <3588> paidia <3809> authv <846>

66:9 o <0430> Kyhla <0559> rma <06113> ytruew <03205> dylwmh <0589> yna <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmay <03205> dylwa <03808> alw <07665> rybsa <0589> ynah(66:9)

66:9 egw <1473> de <1161> edwka <1325> thn <3588> prosdokian <4329> tauthn <3778> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhv <3403> mou <1473> eipen kuriov <2962> ouk <3364> idou <2400> egw <1473> gennwsan <1080> kai <2532> steiran epoihsa <4160> eipen o <3588> yeov <2316>

66:10 <05921> hyle <056> Mylbatmh <03605> lk <04885> vwvm <0854> hta <07797> wvyv <0157> hybha <03605> lk <0> hb <01523> wlygw <03389> Mlswry <0854> ta <08055> wxmv(66:10)

66:10 eufranyhti <2165> ierousalhm <2419> kai <2532> panhgurisate en <1722> auth <846> pantev <3956> oi <3588> agapwntev <25> authn <846> carhte <5463> cara <5479> pantev <3956> osoi <3745> penyeite <3996> ep <1909> authv <846>

66:11 o <03519> hdwbk <02123> zyzm <06026> Mtgnethw <04711> wumt <04616> Neml <08575> hymxnt <07699> dsm <07646> Mtebvw <03243> wqnyt <04616> Neml(66:11)

66:11 ina <2443> yhlashte <2337> kai <2532> emplhsyhte apo <575> mastou <3149> paraklhsewv <3874> authv <846> ina <2443> ekyhlasantev trufhshte <5171> apo <575> eisodou <1529> doxhv <1391> authv <846>

66:12 <08173> wesest <01290> Mykrb <05921> lew <05375> wavnt <06654> du <05921> le <03243> Mtqnyw <01471> Mywg <03519> dwbk <07857> Pjws <05158> lxnkw <07965> Mwls <05104> rhnk <0413> hyla <05186> hjn <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(66:12)

66:12 oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> ekklinw <1578> eiv <1519> autouv <846> wv <3739> potamov <4215> eirhnhv <1515> kai <2532> wv <3739> ceimarrouv epikluzwn doxan <1391> eynwn <1484> ta <3588> paidia <3809> autwn <846> ep <1909> wmwn <3676> aryhsontai <142> kai <2532> epi <1909> gonatwn <1119> paraklhyhsontai <3870>

66:13 <05162> wmxnt <03389> Mlswrybw <05162> Mkmxna <0595> ykna <03651> Nk <05162> wnmxnt <0517> wma <0834> rsa <0376> syak(66:13)

66:13 wv <3739> ei <1487> tina <5100> mhthr <3384> parakalesei <3870> outwv <3778> kai <2532> egw <1473> parakalesw <3870> umav <4771> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> paraklhyhsesye <3870>

66:14 <0341> wybya <0853> ta <02194> Mezw <05650> wydbe <0854> ta <03068> hwhy <03027> dy <03045> hedwnw <06524> hnxrpt <01877> asdk <06106> Mkytwmuew <03820> Mkbl <07797> vvw <07200> Mtyarw(66:14)

66:14 kai <2532> oqesye <3708> kai <2532> carhsetai <5463> umwn <4771> h <3588> kardia <2588> kai <2532> ta <3588> osta <3747> umwn <4771> wv <3739> botanh <1008> anatelei <393> kai <2532> gnwsyhsetai <1097> h <3588> ceir <5495> kuriou <2962> toiv <3588> sebomenoiv <4576> auton <846> kai <2532> apeilhsei toiv <3588> apeiyousin <544>

66:15 <0784> sa <03851> ybhlb <01606> wtregw <0639> wpa <02534> hmxb <07725> byshl <04818> wytbkrm <05492> hpwokw <0935> awby <0784> sab <03068> hwhy <02009> hnh <03588> yk(66:15)

66:15 idou <2400> gar <1063> kuriov <2962> wv <3739> pur <4442> hxei <1854> kai <2532> wv <3739> kataigiv ta <3588> armata <716> autou <846> apodounai <591> en <1722> yumw <2372> ekdikhsin <1557> kai <2532> aposkorakismon en <1722> flogi <5395> purov <4442>

66:16 <03068> hwhy <02491> yllx <07231> wbrw <01320> rvb <03605> lk <0854> ta <02719> wbrxbw <08199> jpsn <03068> hwhy <0784> sab <03588> yk(66:16)

66:16 en <1722> gar <1063> tw <3588> puri <4442> kuriou <2962> kriyhsetai <2919> pasa <3956> h <3588> gh <1065> kai <2532> en <1722> th <3588> romfaia autou <846> pasa <3956> sarx <4561> polloi <4183> traumatiai esontai <1510> upo <5259> kuriou <2962>

66:17 <03068> hwhy <05002> Man <05486> wpoy <03162> wdxy <05909> rbkehw <08263> Uqshw <02386> ryzxh <01320> rvb <0398> ylka <08432> Kwtb <0259> *txa {dxa} <0310> rxa <01593> twngh <0413> la <02891> Myrhjmhw <06942> Mysdqtmh(66:17)

66:17 oi <3588> agnizomenoi <48> kai <2532> kayarizomenoi <2511> eiv <1519> touv <3588> khpouv <2779> kai <2532> en <1722> toiv <3588> proyuroiv esyontev <2068> kreav <2907> ueion kai <2532> ta <3588> bdelugmata <946> kai <2532> ton <3588> nun <3568> epi <1909> to <3588> auto <846> analwyhsontai <355> eipen kuriov <2962>

66:18 <03519> ydwbk <0853> ta <07200> warw <0935> wabw <03956> twnslhw <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <06908> Ubql <0935> hab <04284> Mhytbsxmw <04639> Mhyvem <0595> yknaw(66:18)

66:18 kagw ta <3588> erga <2041> autwn <846> kai <2532> ton <3588> logismon <3053> autwn <846> epistamai <1987> ercomai <2064> sunagagein <4863> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> tav <3588> glwssav <1100> kai <2532> hxousin <1854> kai <2532> oqontai <3708> thn <3588> doxan <1391> mou <1473>

66:19 <01471> Mywgb <03519> ydwbk <0853> ta <05046> wdyghw <03519> ydwbk <0853> ta <07200> war <03808> alw <08088> yems <0853> ta <08085> wems <03808> al <0834> rsa <07350> Myqxrh <0339> Myyah <03120> Nwyw <08422> lbt <07198> tsq <04900> yksm <03865> dwlw <06322> lwp <08659> sysrt <01471> Mywgh <0413> la <06412> Myjylp <01992> Mhm <07971> ytxlsw <0226> twa <0> Mhb <07760> ytmvw(66:19)

66:19 kai <2532> kataleiqw <2641> ep <1909> autwn <846> shmeia kai <2532> exapostelw <1821> ex <1537> autwn <846> seswsmenouv <4982> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> eiv <1519> yarsiv kai <2532> foud kai <2532> loud kai <2532> mosoc kai <2532> yobel kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ellada <1671> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> nhsouv <3520> tav <3588> porrw oi <3739> ouk <3364> akhkoasin <191> mou <1473> to <3588> onoma <3686> oude <3761> ewrakasin <3708> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> kai <2532> anaggelousin <312> mou <1473> thn <3588> doxan <1391> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>

66:20 <03068> hwhy <01004> tyb <02889> rwhj <03627> ylkb <04503> hxnmh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0935> wayby <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rma <03389> Mlswry <06944> ysdq <02022> rh <05921> le <03753> twrkrkbw <06505> Mydrpbw <06632> Mybubw <07393> bkrbw <05483> Myowob <03068> hwhyl <04503> hxnm <01471> Mywgh <03605> lkm <0251> Mkyxa <03605> lk <0853> ta <0935> waybhw(66:20)

66:20 kai <2532> axousin <71> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dwron <1435> kuriw <2962> mey <3326> ippwn <2462> kai <2532> armatwn <716> en <1722> lamphnaiv hmionwn meta <3326> skiadiwn eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> ierousalhm <2419> eipen kuriov <2962> wv <3739> an <302> enegkaisan <5342> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> emoi <1473> tav <3588> yusiav <2378> autwn <846> meta <3326> qalmwn <5568> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

66:21 <03068> hwhy <0559> rma <03881> Mywll <03548> Mynhkl <03947> xqa <01992> Mhm <01571> Mgw(66:21)

66:21 kai <2532> ap <575> autwn <846> lhmqomai <2983> emoi <1473> iereiv <2409> kai <2532> leuitav <3019> eipen kuriov <2962>

66:22 <08034> Mkmsw <02233> Mkerz <05975> dmey <03651> Nk <03068> hwhy <05002> Man <06440> ynpl <05975> Mydme <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <02319> hsdxh <0776> Urahw <02319> Mysdxh <08064> Mymsh <0834> rsak <03588> yk(66:22)

66:22 on <3739> tropon <5158> gar <1063> o <3588> ouranov <3772> kainov <2537> kai <2532> h <3588> gh <1065> kainh <2537> a <3739> egw <1473> poiw <4160> menei <3306> enwpion <1799> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> outwv <3778> sthsetai <2476> to <3588> sperma <4690> umwn <4771> kai <2532> to <3588> onoma <3686> umwn <4771>

66:23 <03068> hwhy <0559> rma <06440> ynpl <07812> twxtshl <01320> rvb <03605> lk <0935> awby <07676> wtbsb <07676> tbs <01767> ydmw <02320> wsdxb <02320> sdx <01767> ydm <01961> hyhw(66:23)

66:23 kai <2532> estai <1510> mhna <3303> ek <1537> mhnov <3303> kai <2532> sabbaton <4521> ek <1537> sabbatou <4521> hxei <1854> pasa <3956> sarx <4561> enwpion <1799> mou <1473> proskunhsai <4352> en <1722> ierousalhm <2419> eipen kuriov <2962>

66:24 <01320> rvb <03605> lkl <01860> Nward <01961> wyhw <03518> hbkt <03808> al <0784> Msaw <04191> twmt <03808> al <08438> Mtelwt <03588> yk <0> yb <06586> Myesph <0376> Mysnah <06297> yrgpb <07200> warw <03318> wauyw(66:24)

66:24 kai <2532> exeleusontai <1831> kai <2532> oqontai <3708> ta <3588> kwla <2966> twn <3588> anyrwpwn <444> twn <3588> parabebhkotwn <3845> en <1722> emoi <1473> o <3588> gar <1063> skwlhx <4663> autwn <846> ou <3364> teleuthsei <5053> kai <2532> to <3588> pur <4442> autwn <846> ou <3364> sbesyhsetai <4570> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> orasin <3706> pash <3956> sarki <4561>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA