TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 5

5:1 <08081> Nms <01121> Nb <07161> Nrqb <03039> ydydyl <01961> hyh <03754> Mrk <03754> wmrkl <01730> ydwd <07892> trys <03039> ydydyl <04994> an <07891> hrysa(5:1)

5:1 asw <103> dh <1161> tw <3588> hgaphmenw <25> asma tou <3588> agaphtou <27> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> ampelwn <290> egenhyh <1096> tw <3588> hgaphmenw <25> en <1722> kerati <2768> en <1722> topw <5117> pioni

5:2 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> wqyw <0> wb <02672> bux <03342> bqy <01571> Mgw <08432> wkwtb <04026> ldgm <01129> Nbyw <08321> qrv <05193> whejyw <05619> whlqoyw <05823> whqzeyw(5:2)

5:2 kai <2532> fragmon <5418> perieyhka <4060> kai <2532> ecarakwsa kai <2532> efuteusa <5452> ampelon <288> swrhc kai <2532> wkodomhsa <3618> purgon <4444> en <1722> mesw <3319> autou <846> kai <2532> prolhnion wruxa <3736> en <1722> autw <846> kai <2532> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:3 <03754> ymrk <0996> Nybw <0996> ynyb <04994> an <08199> wjps <03063> hdwhy <0376> syaw <03389> Mlswry <03427> bswy <06258> htew(5:3)

5:3 kai <2532> nun <3568> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> ierousalhm <2419> krinate <2919> en <1722> emoi <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ampelwnov <290> mou <1473>

5:4 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> ytywq <04069> ewdm <0> wb <06213> ytyve <03808> alw <03754> ymrkl <05750> dwe <06213> twvel <04100> hm(5:4)

5:4 ti <5100> poihsw <4160> eti <2089> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> epoihsa <4160> autw <846> dioti <1360> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:5 <04823> omrml <01961> hyhw <01447> wrdg <06555> Urp <01197> rebl <01961> hyhw <04881> wtkwvm <05493> roh <03754> ymrkl <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <0853> Mkta <04994> an <03045> heydwa <06258> htew(5:5)

5:5 nun <3568> de <1161> anaggelw <312> umin <4771> ti <5100> poihsw <4160> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> afelw ton <3588> fragmon <5418> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> diarpaghn kai <2532> kayelw <2507> ton <3588> toicon <5109> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> katapathma

5:6 <04306> rjm <05921> wyle <04305> ryjmhm <06680> hwua <05645> Mybeh <05921> lew <07898> tysw <08068> ryms <05927> hlew <05737> rdey <03808> alw <02168> rmzy <03808> al <01326> htb <07896> whtysaw(5:6)

5:6 kai <2532> anhsw <447> ton <3588> ampelwna <290> mou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> tmhyh oude <3761> mh <3165> skafh <4626> kai <2532> anabhsetai <305> eiv <1519> auton <846> wv <3739> eiv <1519> cerson akanya <173> kai <2532> taiv <3588> nefelaiv <3507> enteloumai <1781> tou <3588> mh <3165> brexai <1026> eiv <1519> auton <846> ueton <5205>

5:7 o <06818> hqeu <02009> hnhw <06666> hqdul <04939> xpvm <02009> hnhw <04941> jpsml <06960> wqyw <08191> wyewses <05194> ejn <03063> hdwhy <0376> syaw <03478> larvy <01004> tyb <06635> twabu <03068> hwhy <03754> Mrk <03588> yk(5:7)

5:7 o <3588> gar <1063> ampelwn <290> kuriou <2962> sabawy <4519> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> neofuton <3504> hgaphmenon <25> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> krisin <2920> epoihsen <4160> de <1161> anomian <458> kai <2532> ou <3364> dikaiosunhn <1343> alla <235> kraughn <2906>

5:8 <0776> Urah <07130> brqb <0905> Mkdbl <03427> Mtbswhw <04725> Mwqm <0657> opa <05704> de <07126> wbyrqy <07704> hdvb <07704> hdv <01004> tybb <01004> tyb <05060> yeygm <01945> ywh(5:8)

5:8 ouai <3759> oi <3588> sunaptontev oikian <3614> prov <4314> oikian <3614> kai <2532> agron <68> prov <4314> agron <68> eggizontev <1448> ina <2443> tou <3588> plhsion <4139> afelwntai ti <5100> mh <3165> oikhsete <3611> monoi <3441> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

5:9 <03427> bswy <0369> Nyam <02896> Mybwjw <01419> Myldg <01961> wyhy <08047> hmsl <07227> Mybr <01004> Mytb <03808> al <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0241> ynzab(5:9)

5:9 hkousyh <191> gar <1063> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> kuriou <2962> sabawy <4519> tauta <3778> ean <1437> gar <1063> genwntai <1096> oikiai <3614> pollai <4183> eiv <1519> erhmon <2048> esontai <1510> megalai <3173> kai <2532> kalai <2570> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> autaiv <846>

5:10 P <0374> hpya <06213> hvey <02563> rmx <02233> erzw <0259> txa <01324> tb <06213> wvey <03754> Mrk <06776> ydmu <06235> trve <03588> yk(5:10)

5:10 ou <3364> gar <1063> ergwntai <2038> deka <1176> zeugh <2201> bown <1016> poihsei <4160> keramion <2765> en <1519> kai <2532> o <3588> speirwn <4687> artabav ex <1803> poihsei <4160> metra <3358> tria <5140>

5:11 <01814> Mqyldy <03196> Nyy <05399> Psnb <0309> yrxam <07291> wpdry <07941> rks <01242> rqbb <07925> ymyksm <01945> ywh(5:11)

5:11 ouai <3759> oi <3588> egeiromenoi <1453> to <3588> prwi <4404> kai <2532> to <3588> sikera <4608> diwkontev <1377> oi <3588> menontev <3306> to <3588> oqe <3796> o <3588> gar <1063> oinov <3631> autouv <846> sugkausei

5:12 <07200> war <03808> al <03027> wydy <04639> hvemw <05027> wjyby <03808> al <03068> hwhy <06467> lep <0853> taw <04960> Mhytsm <03196> Nyyw <02485> lylxw <08596> Pt <05035> lbnw <03658> rwnk <01961> hyhw(5:12)

5:12 meta <3326> gar <1063> kiyarav <2788> kai <2532> qalthriou kai <2532> tumpanwn kai <2532> aulwn <836> ton <3588> oinon <3631> pinousin <4095> ta <3588> de <1161> erga <2041> kuriou <2962> ouk <3364> emblepousin <1689> kai <2532> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> ou <3364> katanoousin <2657>

5:13 <06772> amu <06704> hxu <01995> wnwmhw <07458> ber <04962> ytm <03519> wdwbkw <01847> ted <01097> ylbm <05971> yme <01540> hlg <03651> Nkl(5:13)

5:13 toinun <5106> aicmalwtov <164> o <3588> laov <2992> mou <1473> egenhyh <1096> dia <1223> to <3588> mh <3165> eidenai autouv <846> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> plhyov <4128> egenhyh <1096> nekrwn <3498> dia <1223> limon <3042> kai <2532> diqan udatov <5204>

5:14 <0> hb <05938> zlew <07588> hnwasw <01995> hnwmhw <01926> hrdh <03381> dryw <02706> qx <01097> ylbl <06310> hyp <06473> hrepw <05315> hspn <07585> lwas <07337> hbyxrh <03651> Nkl(5:14)

5:14 kai <2532> eplatunen <4115> o <3588> adhv <86> thn <3588> quchn <5590> autou <846> kai <2532> dihnoixen <1272> to <3588> stoma <4750> autou <846> tou <3588> mh <3165> dialipein <1257> kai <2532> katabhsontai <2597> oi <3588> endoxoi <1741> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173> kai <2532> oi <3588> plousioi <4145> kai <2532> oi <3588> loimoi <3061> authv <846>

5:15 <08213> hnlpst <01364> Myhbg <05869> ynyew <0376> sya <08213> lpsyw <0120> Mda <07817> xsyw(5:15)

5:15 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> anyrwpov <444> kai <2532> atimasyhsetai <818> anhr <435> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> oi <3588> metewroi tapeinwyhsontai <5013>

5:16 <06666> hqdub <06942> sdqn <06918> swdqh <0410> lahw <04941> jpsmb <06635> twabu <03068> hwhy <01361> hbgyw(5:16)

5:16 kai <2532> uqwyhsetai <5312> kuriov <2962> sabawy <4519> en <1722> krimati <2917> kai <2532> o <3588> yeov <2316> o <3588> agiov <40> doxasyhsetai <1392> en <1722> dikaiosunh <1343>

5:17 <0398> wlkay <01481> Myrg <04220> Myxm <02723> twbrxw <01699> Mrbdk <03532> Myvbk <07462> werw(5:17)

5:17 kai <2532> boskhyhsontai <1006> oi <3588> dihrpasmenoi wv <3739> tauroi <5022> kai <2532> tav <3588> erhmouv <2048> twn <3588> apeilhmmenwn <618> arnev fagontai <2068>

5:18 <02403> hajx <05699> hlgeh <05688> twbekw <07723> awsh <02256> ylbxb <05771> Nweh <04900> yksm <01945> ywh(5:18)

5:18 ouai <3759> oi <3588> epispwmenoi tav <3588> amartiav <266> wv <3739> scoiniw <4979> makrw <3117> kai <2532> wv <3739> zugou <2218> imanti <2438> damalewv <1151> tav <3588> anomiav <458>

5:19 o <03045> hednw <03478> larvy <06918> swdq <06098> tue <0935> hawbtw <07126> brqtw <07200> harn <04616> Neml <04639> whvem <02363> hsyxy <04116> rhmy <0559> Myrmah(5:19)

5:19 oi <3588> legontev <3004> to <3588> tacov <5034> eggisatw <1448> a <3739> poihsei <4160> ina <2443> idwmen <3708> kai <2532> elyatw h <3588> boulh <1012> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> ina <2443> gnwmen <1097>

5:20 o <04751> rml <04966> qwtmw <04966> qwtml <04751> rm <07760> Mymv <02822> Ksxl <0216> rwaw <0216> rwal <02822> Ksx <07760> Mymv <07451> er <02896> bwjlw <02896> bwj <07451> erl <0559> Myrmah <01945> ywh(5:20)

5:20 ouai <3759> oi <3588> legontev <3004> to <3588> ponhron <4190> kalon <2570> kai <2532> to <3588> kalon <2570> ponhron <4190> oi <3588> tiyentev <5087> to <3588> skotov <4655> fwv <5457> kai <2532> to <3588> fwv <5457> skotov <4655> oi <3588> tiyentev <5087> to <3588> pikron <4089> gluku <1099> kai <2532> to <3588> gluku <1099> pikron <4089>

5:21 <0995> Mynbn <06440> Mhynp <05048> dgnw <05869> Mhynyeb <02450> Mymkx <01945> ywh(5:21)

5:21 ouai <3759> oi <3588> sunetoi <4908> en <1722> eautoiv <1438> kai <2532> enwpion <1799> eautwn <1438> episthmonev <1990>

5:22 <07941> rks <04537> Koml <02428> lyx <0582> ysnaw <03196> Nyy <08354> twtsl <01368> Myrwbg <01945> ywh(5:22)

5:22 ouai <3759> oi <3588> iscuontev <2480> umwn <4771> oi <3588> ton <3588> oinon <3631> pinontev <4095> kai <2532> oi <3588> dunastai <1413> oi <3588> kerannuntev <2767> to <3588> sikera <4608>

5:23 o <04480> wnmm <05493> wryoy <06662> Myqydu <06666> tqduw <07810> dxs <06118> bqe <07563> esr <06663> yqydum(5:23)

5:23 oi <3588> dikaiountev <1344> ton <3588> asebh <765> eneken dwrwn <1435> kai <2532> to <3588> dikaion <1342> tou <3588> dikaiou <1342> airontev <142>

5:24 <05006> wuan <03478> larvy <06918> swdq <0565> trma <0853> taw <06635> twabu <03068> hwhy <08451> trwt <0853> ta <03988> woam <03588> yk <05927> hley <080> qbak <06525> Mxrpw <01961> hyhy <04716> qmk <08328> Msrs <07503> hpry <03852> hbhl <02842> ssxw <0784> sa <03956> Nwsl <07179> sq <0398> lkak <03651> Nkl(5:24)

5:24 dia <1223> touto <3778> on <3739> tropon <5158> kauyhsetai <2545> kalamh <2562> upo <5259> anyrakov <440> purov <4442> kai <2532> sugkauyhsetai upo <5259> flogov <5395> aneimenhv <447> h <3588> riza autwn <846> wv <3739> cnouv estai <1510> kai <2532> to <3588> anyov <438> autwn <846> wv <3739> koniortov <2868> anabhsetai <305> ou <3364> gar <1063> hyelhsan <2309> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> sabawy <4519> alla <235> to <3588> logion <3051> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> parwxunan <3947>

5:25 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <02351> twuwx <07130> brqb <05478> hxwok <05038> Mtlbn <01961> yhtw <02022> Myrhh <07264> wzgryw <05221> whkyw <05921> wyle <03027> wdy <05186> jyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrx <03651> Nk <05921> le(5:25)

5:25 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> sabawy <4519> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epebalen <1911> thn <3588> ceira <5495> autou <846> ep <1909> autouv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> kai <2532> parwxunyh <3947> ta <3588> orh <3735> kai <2532> egenhyh <1096> ta <3588> ynhsimaia autwn <846> wv <3739> kopria en <1722> mesw <3319> odou <3598> kai <2532> en <1722> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

5:26 <0935> awby <07031> lq <04120> hrhm <02009> hnhw <0776> Urah <07097> huqm <0> wl <08319> qrsw <07350> qwxrm <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw(5:26)

5:26 toigaroun <5105> arei <142> susshmon <4953> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> suriei autoiv <846> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> kai <2532> idou <2400> tacu <5036> koufwv ercontai <2064>

5:27 <05275> wylen <08288> Kwrv <05423> qtn <03808> alw <02504> wyulx <0232> rwza <06605> xtpn <03808> alw <03462> Nsyy <03808> alw <05123> Mwny <03808> al <0> wb <03782> lswk <0369> Nyaw <05889> Pye <0369> Nya(5:27)

5:27 ou <3364> peinasousin <3983> oude <3761> kopiasousin <2872> oude <3761> nustaxousin <3573> oude <3761> koimhyhsontai <2837> oude <3761> lusousin <3089> tav <3588> zwnav <2223> autwn <846> apo <575> thv <3588> osfuov <3751> autwn <846> oude <3761> mh <3165> ragwsin <4486> oi <3588> imantev <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autwn <846>

5:28 <05492> hpwok <01534> wylglgw <02803> wbsxn <06862> ruk <05483> wyowo <06541> tworp <01869> twkrd <07198> wyttsq <03605> lkw <08150> Mynwns <02671> wyux <0834> rsa(5:28)

5:28 wn <3739> ta <3588> belh <956> oxeia <3691> estin <1510> kai <2532> ta <3588> toxa <5115> autwn <846> entetamena oi <3588> podev <4228> twn <3588> ippwn <2462> autwn <846> wv <3739> sterea <4731> petra <4073> elogisyhsan <3049> oi <3588> trocoi <5164> twn <3588> armatwn <716> autwn <846> wv <3739> kataigiv

5:29 <05337> lyum <0369> Nyaw <06403> jylpyw <02964> Prj <0270> zxayw <05098> Mhnyw <03715> Myrypkk <07580> *gasy {gasw} <03833> ayblk <0> wl <07581> hgas(5:29)

5:29 ormwsin <3729> wv <3739> leontev <3023> kai <2532> paresthkan <3936> wv <3739> skumnov leontov <3023> kai <2532> epilhmqetai kai <2532> bohsei <994> wv <3739> yhriou <2342> kai <2532> ekbalei <1544> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ruomenov autouv <846>

5:30 P <06183> hypyreb <02821> Ksx <0216> rwaw <06862> ru <02822> Ksx <02009> hnhw <0776> Ural <05027> jbnw <03220> My <05100> tmhnk <01931> awhh <03117> Mwyb <05921> wyle <05098> Mhnyw(5:30)

5:30 kai <2532> bohsei <994> di <1223> autouv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> wv <3739> fwnh <5456> yalasshv <2281> kumainoushv kai <2532> embleqontai <1689> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> idou <2400> skotov <4655> sklhron <4642> en <1722> th <3588> aporia <640> autwn <846>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA