TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 9:1-26

9:1 <05971> yme <01323> tb <02491> yllx <0853> ta <03915> hlylw <03119> Mmwy <01058> hkbaw <01832> hemd <04726> rwqm <05869> ynyew <04325> Mym <07218> ysar <05414> Nty <04310> ym<8:23> (9:1)

9:1 (8:23) tiv <5100> dwsei <1325> kefalh <2776> mou <1473> udwr <5204> kai <2532> ofyalmoiv <3788> mou <1473> phghn <4077> dakruwn <1144> kai <2532> klausomai <2799> ton <3588> laon <2992> mou <1473> touton <3778> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> touv <3588> tetraumatismenouv <5135> yugatrov <2364> laou <2992> mou <1473>

9:2 <0898> Mydgb <06116> true <05003> Mypanm <03605> Mlk <03588> yk <0853> Mtam <01980> hklaw <05971> yme <0853> ta <05800> hbzeaw <0732> Myxra <04411> Nwlm <04057> rbdmb <05414> ynnty <04310> ym<9:1> (9:2)

9:2 (9:1) tiv <5100> dwh <1325> moi <1473> en <1722> th <3588> erhmw <2048> staymon escaton <2078> kai <2532> kataleiqw <2641> ton <3588> laon <2992> mou <1473> kai <2532> apeleusomai <565> ap <575> autwn <846> oti <3754> pantev <3956> moicwntai sunodov ayetountwn <114>

9:3 o <03068> hwhy <05002> Man <03045> wedy <03808> al <0853> ytaw <03318> wauy <07451> her <0413> la <07451> herm <03588> yk <0776> Urab <01396> wrbg <0530> hnwmal <03808> alw <08267> rqs <07198> Mtsq <03956> Mnwsl <0853> ta <01869> wkrdyw<9:2> (9:3)

9:3 (9:2) kai <2532> eneteinan thn <3588> glwssan <1100> autwn <846> wv <3739> toxon <5115> qeudov <5579> kai <2532> ou <3364> pistiv <4102> eniscusen <1765> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> ek <1537> kakwn <2556> eiv <1519> kaka <2556> exhlyosan <1831> kai <2532> eme <1473> ouk <3364> egnwsan <1097>

9:4 <01980> Klhy <07400> lykr <07453> er <03605> lkw <06117> bqey <06117> bwqe <0251> xa <03605> lk <03588> yk <0982> wxjbt <0408> la <0251> xa <03605> lk <05921> lew <08104> wrmsh <07453> wherm <0376> sya<9:3> (9:4)

9:4 (9:3) ekastov <1538> apo <575> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> fulaxasye <5442> kai <2532> ep <1909> adelfoiv <80> autwn <846> mh <3165> pepoiyate <3982> oti <3754> pav <3956> adelfov <80> pternh pterniei kai <2532> pav <3956> filov <5384> doliwv <1386> poreusetai <4198>

9:5 <03811> waln <05753> hweh <08267> rqs <01696> rbd <03956> Mnwsl <03925> wdml <01696> wrbdy <03808> al <0571> tmaw <02048> wlthy <07453> wherb <0376> syaw<9:4> (9:5)

9:5 (9:4) ekastov <1538> kata <2596> tou <3588> filou <5384> autou <846> katapaixetai alhyeian <225> ou <3364> mh <3165> lalhswsin <2980> memayhken <3129> h <3588> glwssa <1100> autwn <846> lalein <2980> qeudh <5571> hdikhsan <91> kai <2532> ou <3364> dielipon <1257> tou <3588> epistreqai <1994>

9:6 o <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytwa <03045> ted <03985> wnam <04820> hmrmb <04820> hmrm <08432> Kwtb <03427> Ktbs<9:5> (9:6)

9:6 (9:5) tokov <5110> epi <1909> tokw <5110> dolov <1388> epi <1909> dolw <1388> ouk <3364> hyelon <2309> eidenai me <1473>

9:7 <05971> yme <01323> tb <06440> ynpm <06213> hvea <0349> Kya <03588> yk <0974> Mytnxbw <06884> Mprwu <02005> ynnh <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl<9:6> (9:7)

9:7 (9:6) dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> purwsw <4448> autouv <846> kai <2532> dokimw <1381> autouv <846> oti <3754> poihsw <4160> apo <575> proswpou <4383> ponhriav <4189> yugatrov <2364> laou <2992> mou <1473>

9:8 <0696> wbra <07760> Myvy <07130> wbrqbw <01696> rbdy <07453> wher <0854> ta <07965> Mwls <06310> wypb <01696> rbd <04820> hmrm <03956> Mnwsl <07819> *jwxs {jxws} <02671> Ux<9:7> (9:8)

9:8 (9:7) boliv <1002> titrwskousa h <3588> glwssa <1100> autwn <846> dolia <1386> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> autwn <846> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> lalei <2980> eirhnika <1516> kai <2532> en <1722> eautw <1438> ecei <2192> thn <3588> ecyran <2189>

9:9 o <05315> yspn <05358> Mqntt <03808> al <02088> hzk <0834> rsa <01471> ywgb <0518> Ma <03068> hwhy <05002> Man <0> Mb <06485> dqpa <03808> al <0428> hla <05921> leh<9:8> (9:9)

9:9 (9:8) mh <3165> epi <1909> toutoiv <3778> ouk <3364> episkeqomai legei <3004> kuriov <2962> h <2228> en <1722> law <2992> tw <3588> toioutw <5108> ouk <3364> ekdikhsei <1556> h <3588> quch <5590> mou <1473>

9:10 <01980> wklh <05074> wddn <0929> hmhb <05704> dew <08064> Mymsh <05775> Pwem <04735> hnqm <06963> lwq <08085> wems <03808> alw <05674> rbe <0376> sya <01097> ylbm <03341> wtun <03588> yk <07015> hnyq <04057> rbdm <04999> twan <05921> lew <05092> yhnw <01065> ykb <05375> ava <02022> Myrhh <05921> le<9:9> (9:10)

9:10 (9:9) epi <1909> ta <3588> orh <3735> labete <2983> kopeton <2870> kai <2532> epi <1909> tav <3588> tribouv <5147> thv <3588> erhmou <2048> yrhnon <2355> oti <3754> exelipon <1587> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> anyrwpouv <444> ouk <3364> hkousan <191> fwnhn <5456> uparxewv <5223> apo <575> peteinwn <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ewv <2193> kthnwn <2934> exesthsan <1839> wconto

9:11 o <03427> bswy <01097> ylbm <08077> hmms <05414> Nta <03063> hdwhy <05892> yre <0853> taw <08577> Mynt <04583> Nwem <01530> Mylgl <03389> Mlswry <0853> ta <05414> yttnw<9:10> (9:11)

9:11 (9:10) kai <2532> dwsw <1325> thn <3588> ierousalhm <2419> eiv <1519> metoikian kai <2532> eiv <1519> katoikhthrion <2732> drakontwn <1404> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> eiv <1519> afanismon <854> yhsomai <5087> para <3844> to <3588> mh <3165> katoikeisyai

9:12 o <05674> rbe <01097> ylbm <04057> rbdmk <03341> htun <0776> Urah <06> hdba <04100> hm <05921> le <05046> hdgyw <0413> wyla <03068> hwhy <06310> yp <01696> rbd <0834> rsaw <02063> taz <0853> ta <0995> Nbyw <02450> Mkxh <0376> syah <04310> ym<9:11> (9:12)

9:12 (9:11) tiv <5100> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> sunetov <4908> kai <2532> sunetw <4920> touto <3778> kai <2532> w <3739> logov <3056> stomatov <4750> kuriou <2962> prov <4314> auton <846> anaggeilatw <312> umin <4771> eneken tinov <5100> apwleto h <3588> gh <1065> anhfyh wv <3739> erhmov <2048> para <3844> to <3588> mh <3165> diodeuesyai <1353> authn <846>

9:13 <0> hb <01980> wklh <03808> alw <06963> ylwqb <08085> wems <03808> alw <06440> Mhynpl <05414> yttn <0834> rsa <08451> ytrwt <0853> ta <05800> Mbze <05921> le <03069> hwhy <0559> rmayw<9:12> (9:13)

9:13 (9:12) kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> dia <1223> to <3588> egkatalipein <1459> autouv <846> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> on <3739> edwka <1325> pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473>

9:14 o <01> Mtwba <03925> Mwdml <0834> rsa <01168> Mylebh <0310> yrxaw <03820> Mbl <08307> twrrs <0310> yrxa <01980> wklyw<9:13> (9:14)

9:14 (9:13) all <235> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> twn <3588> arestwn <701> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> thv <3588> kakhv <2556> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> eidwlwn <1497> a <3739> edidaxan <1321> autouv <846> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

9:15 <07219> sar <04325> ym <08248> Mytyqshw <03939> hnel <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <0398> Mlykam <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl<9:14> (9:15)

9:15 (9:14) dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> qwmiw <5595> autouv <846> anagkav kai <2532> potiw <4222> autouv <846> udwr <5204> colhv <5521>

9:16 P <0853> Mtwa <03615> ytwlk <05704> de <02719> brxh <0853> ta <0310> Mhyrxa <07971> ytxlsw <01> Mtwbaw <01992> hmh <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgb <06327> Mytwuphw<9:15> (9:16)

9:16 (9:15) kai <2532> diaskorpiw <1287> autouv <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> ouv <3739> ouk <3364> eginwskon <1097> autoi <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> kai <2532> epapostelw ep <1909> autouv <846> thn <3588> macairan <3162> ewv <2193> tou <3588> exanalwsai autouv <846> en <1722> auth <846>

9:17 <0935> hnawbtw <07971> wxls <02450> twmkxh <0413> law <0935> hnyawbtw <06969> twnnwqml <07121> warqw <0995> wnnwbth <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk<9:16> (9:17)

9:17 (9:16) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kalesate <2564> tav <3588> yrhnousav <2354> kai <2532> elyetwsan <2064> kai <2532> prov <4314> tav <3588> sofav <4680> aposteilate <649> kai <2532> fyegxasywsan <5350>

9:18 <04325> Mym <05140> wlzy <06079> wnypepew <01832> hemd <05869> wnynye <03381> hndrtw <05092> yhn <05921> wnyle <05375> hnvtw <04116> hnrhmtw<9:17> (9:18)

9:18 (9:17) kai <2532> labetwsan <2983> ef <1909> umav <4771> yrhnon <2355> kai <2532> katagagetwsan <2609> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> dakrua <1144> kai <2532> ta <3588> blefara umwn <4771> reitw udwr <5204>

9:19 o <04908> wnytwnksm <07993> wkylsh <03588> yk <0776> Ura <05800> wnbze <03588> yk <03966> dam <0954> wnsb <07703> wndds <0349> Kya <06726> Nwyum <08085> emsn <05092> yhn <06963> lwq <03588> yk<9:18> (9:19)

9:19 (9:18) oti <3754> fwnh <5456> oiktou hkousyh <191> en <1722> siwn <4622> pwv <4459> etalaipwrhsamen <5003> kathscunyhmen <2617> sfodra <4970> oti <3754> egkatelipomen <1459> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> aperriqamen ta <3588> skhnwmata <4638> hmwn <1473>

9:20 <07015> hnyq <07468> htwer <0802> hsaw <05092> yhn <01323> Mkytwnb <03925> hndmlw <06310> wyp <01697> rbd <0241> Mknza <03947> xqtw <03068> hwhy <01697> rbd <0802> Mysn <08085> hnems <03588> yk<9:19> (9:20)

9:20 (9:19) akousate <191> dh <1161> gunaikev <1135> logon <3056> yeou <2316> kai <2532> dexasyw <1209> ta <3588> wta <3775> umwn <4771> logouv <3056> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> didaxate <1321> tav <3588> yugaterav <2364> umwn <4771> oikton kai <2532> gunh <1135> thn <3588> plhsion <4139> authv <846> yrhnon <2355>

9:21 <07339> twbxrm <0970> Myrwxb <02351> Uwxm <05768> llwe <03772> tyrkhl <0759> wnytwnmrab <0935> ab <02474> wnynwlxb <04194> twm <05927> hle <03588> yk<9:20> (9:21)

9:21 (9:20) oti <3754> anebh <305> yanatov <2288> dia <1223> twn <3588> yuridwn <2376> umwn <4771> eishlyen <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> umwn <4771> tou <3588> ektriqai nhpia <3516> exwyen <1855> kai <2532> neaniskouv <3495> apo <575> twn <3588> plateiwn <4116>

9:22 o <0622> Poam <0369> Nyaw <07114> ruqh <0310> yrxam <05995> rymekw <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdk <0120> Mdah <05038> tlbn <05307> hlpnw <03068> hwhy <05002> Man <03541> hk <01696> rbd<9:21> (9:22)

9:22 (9:21) kai <2532> esontai <1510> oi <3588> nekroi <3498> twn <3588> anyrwpwn <444> eiv <1519> paradeigma epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> pediou thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> kai <2532> wv <3739> cortov <5528> opisw <3694> yerizontov <2325> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sunagwn <4863>

9:23 <06239> wrseb <06223> ryse <01984> llhty <0408> la <01369> wtrwbgb <01368> rwbgh <01984> llhty <0408> law <02451> wtmkxb <02450> Mkx <01984> llhty <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk<9:22> (9:23)

9:23 (9:22) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> kaucasyw <2744> o <3588> sofov <4680> en <1722> th <3588> sofia <4678> autou <846> kai <2532> mh <3165> kaucasyw <2744> o <3588> iscurov <2478> en <1722> th <3588> iscui <2479> autou <846> kai <2532> mh <3165> kaucasyw <2744> o <3588> plousiov <4145> en <1722> tw <3588> ploutw <4149> autou <846>

9:24 o <03068> hwhy <05002> Man <02654> ytupx <0428> hlab <03588> yk <0776> Urab <06666> hqduw <04941> jpsm <02617> dox <06213> hve <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <0853> ytwa <03045> edyw <07919> lkvh <01984> llhtmh <01984> llhty <02063> tazb <0518> Ma <03588> yk<9:23> (9:24)

9:24 (9:23) all <235> h <2228> en <1722> toutw <3778> kaucasyw <2744> o <3588> kaucwmenov <2744> suniein <4920> kai <2532> ginwskein <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> poiwn <4160> eleov <1656> kai <2532> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> en <1722> toutoiv <3778> to <3588> yelhma <2307> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962>

9:25 <06190> hlreb <04135> lwm <03605> lk <05921> le <06485> ytdqpw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh<9:24> (9:25)

9:25 (9:24) idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> episkeqomai epi <1909> pantav <3956> peritetmhmenouv <4059> akrobustiav <203> autwn <846>

9:26 o <03820> bl <06189> ylre <03478> larvy <01004> tyb <03605> lkw <06189> Mylre <01471> Mywgh <03605> lk <03588> yk <04057> rbdmb <03427> Mybsyh <06285> hap <07112> yuwuq <03605> lk <05921> lew <04124> bawm <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <05921> lew <0123> Mwda <05921> lew <03063> hdwhy <05921> lew <04714> Myrum <05921> le<9:25> (9:26)

9:26 (9:25) ep <1909> aigupton <125> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ioudaian <2449> kai <2532> epi <1909> edwm kai <2532> epi <1909> uiouv <5207> ammwn kai <2532> epi <1909> uiouv <5207> mwab kai <2532> epi <1909> panta <3956> perikeiromenon ta <3588> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> touv <3588> katoikountav en <1722> th <3588> erhmw <2048> oti <3754> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> aperitmhta <564> sarki <4561> kai <2532> pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> aperitmhtoi <564> kardiav <2588> autwn <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA