TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Raja-raja 1

1:1 <0> wl <03179> Mxy <03808> alw <0899> Mydgbb <03680> whokyw <03117> Mymyb <0935> ab <02204> Nqz <01732> dwd <04428> Klmhw(1:1)

1:1 kai <2532> o <3588> basileuv <935> dauid presbuterov <4245> probebhkwv <4260> hmeraiv <2250> kai <2532> perieballon <4016> auton <846> imatioiv <2440> kai <2532> ouk <3364> eyermaineto <2328>

1:2 <04428> Klmh <0113> yndal <02552> Mxw <02436> Kqyxb <07901> hbksw <05532> tnko <0> wl <01961> yhtw <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> hdmew <01330> hlwtb <05291> hren <04428> Klmh <0113> yndal <01245> wsqby <05650> wydbe <0> wl <0559> wrmayw(1:2)

1:2 kai <2532> eipon oi <3588> paidev <3816> autou <846> zhthsatwsan <2212> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <1473> tw <3588> basilei <935> paryenon <3933> neanida kai <2532> parasthsetai <3936> tw <3588> basilei <935> kai <2532> estai <1510> auton <846> yalpousa <2282> kai <2532> koimhyhsetai <2837> met <3326> autou <846> kai <2532> yermanyhsetai <2328> o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> o <3588> basileuv <935>

1:3 <04428> Klml <0853> hta <0935> wabyw <07767> tymnwsh <049> gsyba <0853> ta <04672> waumyw <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <03303> hpy <05291> hren <01245> wsqbyw(1:3)

1:3 kai <2532> ezhthsan <2212> neanida kalhn <2570> ek <1537> pantov <3956> oriou <3725> israhl <2474> kai <2532> euron <2147> thn <3588> abisak thn <3588> swmanitin kai <2532> hnegkan <5342> authn <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

1:4 <03045> hedy <03808> al <04428> Klmhw <08334> whtrstw <05532> tnko <04428> Klml <01961> yhtw <03966> dam <05704> de <03303> hpy <05291> hrenhw(1:4)

1:4 kai <2532> h <3588> neaniv kalh <2570> ewv <2193> sfodra <4970> kai <2532> hn <1510> yalpousa <2282> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eleitourgei <3008> autw <846> kai <2532> o <3588> basileuv <935> ouk <3364> egnw <1097> authn <846>

1:5 <06440> wynpl <07323> Myur <0376> sya <02572> Mysmxw <06571> Mysrpw <07393> bkr <0> wl <06213> veyw <04427> Klma <0589> yna <0559> rmal <05375> avntm <02294> tygx <01121> Nb <0138> hyndaw(1:5)

1:5 kai <2532> adwniav uiov <5207> aggiy ephreto legwn <3004> egw <1473> basileusw <936> kai <2532> epoihsen <4160> eautw <1438> armata <716> kai <2532> ippeiv <2460> kai <2532> penthkonta <4004> andrav <435> paratrecein emprosyen <1715> autou <846>

1:6 <053> Mwlsba <0310> yrxa <03205> hdly <0853> wtaw <03966> dam <08389> rat <02896> bwj <01931> awh <01571> Mgw <06213> tyve <03602> hkk <04069> ewdm <0559> rmal <03117> wymym <01> wyba <06087> wbue <03808> alw(1:6)

1:6 kai <2532> ouk <3364> apekwlusen auton <846> o <3588> pathr <3962> autou <846> oudepote <3763> legwn <3004> dia <1223> ti <5100> su <4771> epoihsav <4160> kai <2532> ge <1065> autov <846> wraiov <5611> th <3588> oqei <3799> sfodra <4970> kai <2532> auton <846> eteken <5088> opisw <3694> abessalwm

1:7 <0138> hynda <0310> yrxa <05826> wrzeyw <03548> Nhkh <054> rtyba <05973> Mew <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawy <05973> Me <01697> wyrbd <01961> wyhyw(1:7)

1:7 kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> logoi <3056> autou <846> meta <3326> iwab tou <3588> uiou <5207> sarouiav kai <2532> meta <3326> abiayar <8> tou <3588> ierewv <2409> kai <2532> ebohyoun <997> opisw <3694> adwniou

1:8 <0138> whynda <05973> Me <01961> wyh <03808> al <01732> dwdl <0834> rsa <01368> Myrwbghw <07472> yerw <08096> yemsw <05030> aybnh <05416> Ntnw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw <03548> Nhkh <06659> qwduw(1:8)

1:8 kai <2532> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> semei <4584> kai <2532> rhi kai <2532> oi <3588> dunatoi <1415> tou <3588> dauid ouk <3364> hsan <1510> opisw <3694> adwniou

1:9 <04428> Klmh <05650> ydbe <03063> hdwhy <0376> ysna <03605> lklw <04428> Klmh <01121> ynb <0251> wyxa <03605> lk <0853> ta <07121> arqyw <05883> lgr <0> Nye <0681> lua <0834> rsa <02120> tlxzh <068> Nba <05973> Me <04806> ayrmw <01241> rqbw <06629> Nau <0138> whynda <02076> xbzyw(1:9)

1:9 kai <2532> eyusiasen adwniav probata <4263> kai <2532> moscouv <3448> kai <2532> arnav meta <3326> liyou <3037> tou <3588> zweley ov <3739> hn <1510> ecomena <2192> thv <3588> phghv <4077> rwghl kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> adrouv iouda <2448> paidav <3816> tou <3588> basilewv <935>

1:10 <07121> arq <03808> al <0251> wyxa <08010> hmls <0853> taw <01368> Myrwbgh <0853> taw <01141> whynbw <05030> aybnh <05416> Ntn <0853> taw(1:10)

1:10 kai <2532> ton <3588> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> banaian kai <2532> touv <3588> dunatouv <1415> kai <2532> ton <3588> salwmwn adelfon <80> autou <846> ouk <3364> ekalesen <2564>

1:11 <03045> edy <03808> al <01732> dwd <0113> wnyndaw <02294> tygx <01121> Nb <0138> whynda <04427> Klm <03588> yk <08085> tems <03808> awlh <0559> rmal <08010> hmls <0517> Ma <01339> ebs <0> tb <0413> la <05416> Ntn <0559> rmayw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen nayan <3481> prov <4314> bhrsabee mhtera <3384> salwmwn legwn <3004> ouk <3364> hkousav <191> oti <3754> ebasileusen <936> adwniav uiov <5207> aggiy kai <2532> o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> dauid ouk <3364> egnw <1097>

1:12 <08010> hmls <01121> Knb <05315> spn <0853> taw <05315> Kspn <0853> ta <04422> yjlmw <06098> hue <04994> an <03289> Kueya <01980> ykl <06258> htew(1:12)

1:12 kai <2532> nun <3568> deuro <1204> sumbouleusw <4823> soi <4771> dh <1161> sumboulian kai <2532> exelou <1807> thn <3588> quchn <5590> sou <4771> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> tou <3588> uiou <5207> sou <4771> salwmwn

1:13 <0138> whynda <04427> Klm <04069> ewdmw <03678> yaok <05921> le <03427> bsy <01931> awhw <0310> yrxa <04427> Klmy <01121> Knb <08010> hmls <03588> yk <0559> rmal <0519> Ktmal <07650> tebsn <04428> Klmh <0113> ynda <0859> hta <03808> alh <0413> wyla <0559> trmaw <01732> dwd <04428> Klmh <0413> la <0935> yabw <01980> ykl(1:13)

1:13 deuro <1204> eiselye <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> dauid kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> legousa <3004> ouci <3364> su <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> wmosav th <3588> doulh <1399> sou <4771> legwn <3004> oti <3754> salwmwn o <3588> uiov <5207> sou <4771> basileusei <936> met <3326> eme <1473> kai <2532> autov <846> kayieitai <2523> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473> kai <2532> ti <5100> oti <3754> ebasileusen <936> adwniav

1:14 <01697> Kyrbd <0853> ta <04390> ytalmw <0310> Kyrxa <0935> awba <0589> ynaw <04428> Klmh <05973> Me <08033> Ms <01696> trbdm <05750> Kdwe <02009> hnh(1:14)

1:14 kai <2532> idou <2400> eti <2089> laloushv <2980> sou <4771> ekei <1563> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> egw <1473> eiseleusomai <1525> opisw <3694> sou <4771> kai <2532> plhrwsw <4137> touv <3588> logouv <3056> sou <4771>

1:15 <04428> Klmh <0853> ta <08334> trsm <07767> tymnwsh <049> gsybaw <03966> dam <02204> Nqz <04428> Klmhw <02315> hrdxh <04428> Klmh <0413> la <01339> ebs <0> tb <0935> abtw(1:15)

1:15 kai <2532> eishlyen <1525> bhrsabee prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> to <3588> tamieion kai <2532> o <3588> basileuv <935> presbuthv <4246> sfodra <4970> kai <2532> abisak h <3588> swmanitiv hn <1510> leitourgousa <3008> tw <3588> basilei <935>

1:16 <0> Kl <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw <04428> Klml <07812> wxtstw <01339> ebs <0> tb <06915> dqtw(1:16)

1:16 kai <2532> ekuqen <2955> bhrsabee kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> estin <1510> soi <4771>

1:17 <03678> yaok <05921> le <03427> bsy <01931> awhw <0310> yrxa <04427> Klmy <01121> Knb <08010> hmls <03588> yk <0519> Ktmal <0430> Kyhla <03068> hwhyb <07650> tebsn <0859> hta <0113> ynda <0> wl <0559> rmatw(1:17)

1:17 h <3588> de <1161> eipen kurie <2962> mou <1473> basileu <935> su <4771> wmosav en <1722> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> th <3588> doulh <1399> sou <4771> legwn <3004> oti <3754> salwmwn o <3588> uiov <5207> sou <4771> basileusei <936> met <3326> eme <1473> kai <2532> autov <846> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473>

1:18 <03045> tedy <03808> al <04428> Klmh <0113> ynda <06258> htew <04427> Klm <0138> hynda <02009> hnh <06258> htew(1:18)

1:18 kai <2532> nun <3568> idou <2400> adwniav ebasileusen <936> kai <2532> su <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> ouk <3364> egnwv <1097>

1:19 <07121> arq <03808> al <05650> Kdbe <08010> hmlslw <06635> abuh <08269> rv <03097> baylw <03548> Nhkh <054> rtybalw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <07121> arqyw <07230> brl <06629> Nauw <04806> ayrmw <07794> rws <02076> xbzyw(1:19)

1:19 kai <2532> eyusiasen moscouv <3448> kai <2532> arnav kai <2532> probata <4263> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> iwab ton <3588> arconta <758> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ton <3588> salwmwn ton <3588> doulon <1401> sou <4771> ouk <3364> ekalesen <2564>

1:20 <0310> wyrxa <04428> Klmh <0113> ynda <03678> aok <05921> le <03427> bsy <04310> ym <0> Mhl <05046> dyghl <05921> Kyle <03478> larvy <03605> lk <05869> ynye <04428> Klmh <0113> ynda <0859> htaw(1:20)

1:20 kai <2532> su <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> oi <3588> ofyalmoi <3788> pantov <3956> israhl <2474> prov <4314> se <4771> apaggeilai autoiv <846> tiv <5100> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> met <3326> auton <846>

1:21 <02400> Myajx <08010> hmls <01121> ynbw <0589> yna <01961> ytyyhw <01> wytba <05973> Me <04428> Klmh <0113> ynda <07901> bksk <01961> hyhw(1:21)

1:21 kai <2532> estai <1510> wv <3739> an <302> koimhyh <2837> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> esomai <1510> egw <1473> kai <2532> o <3588> uiov <5207> mou <1473> salwmwn amartwloi <268>

1:22 <0935> ab <05030> aybnh <05416> Ntnw <04428> Klmh <05973> Me <01696> trbdm <05750> hndwe <02009> hnhw(1:22)

1:22 kai <2532> idou <2400> eti <2089> authv <846> laloushv <2980> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> hlyen <2064>

1:23 <0776> hura <0639> wypa <05921> le <04428> Klml <07812> wxtsyw <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> abyw <05030> aybnh <05416> Ntn <02009> hnh <0559> rmal <04428> Klml <05046> wdygyw(1:23)

1:23 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> basilei <935> idou <2400> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> eishlyen <1525> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

1:24 <03678> yaok <05921> le <03427> bsy <01931> awhw <0310> yrxa <04427> Klmy <0138> whynda <0559> trma <0859> hta <04428> Klmh <0113> ynda <05416> Ntn <0559> rmayw(1:24)

1:24 kai <2532> eipen nayan <3481> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> su <4771> eipav adwniav basileusei <936> opisw <3694> mou <1473> kai <2532> autov <846> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473>

1:25 <0138> whynda <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <06440> wynpl <08354> Mytsw <0398> Mylka <02009> Mnhw <03548> Nhkh <054> rtybalw <06635> abuh <08269> yrvlw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <07121> arqyw <07230> brl <06629> Nauw <04806> ayrmw <07794> rws <02076> xbzyw <03117> Mwyh <03381> dry <03588> yk(1:25)

1:25 oti <3754> katebh <2597> shmeron <4594> kai <2532> eyusiasen moscouv <3448> kai <2532> arnav kai <2532> probata <4263> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> idou <2400> eisin <1510> esyiontev <2068> kai <2532> pinontev <4095> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> adwniav

1:26 <07121> arq <03808> al <05650> Kdbe <08010> hmlslw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynblw <03548> Nhkh <06659> qdulw <05650> Kdbe <0589> yna <0> ylw(1:26)

1:26 kai <2532> eme <1473> auton <846> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> kai <2532> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> banaian uion <5207> iwdae kai <2532> salwmwn ton <3588> doulon <1401> sou <4771> ouk <3364> ekalesen <2564>

1:27 o <0310> wyrxa <04428> Klmh <0113> ynda <03678> aok <05921> le <03427> bsy <04310> ym <05650> *Kdbe {Kydbe} <0853> ta <03045> tedwh <03808> alw <02088> hzh <01697> rbdh <01961> hyhn <04428> Klmh <0113> ynda <0853> tam <0518> Ma(1:27)

1:27 ei <1487> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> gegonen <1096> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> ouk <3364> egnwrisav <1107> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> tiv <5100> kayhsetai <2524> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> met <3326> auton <846>

1:28 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> dmetw <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> abtw <01339> ebs <0> tbl <0> yl <07121> warq <0559> rmayw <01732> dwd <04428> Klmh <06030> Neyw(1:28)

1:28 kai <2532> apekriyh dauid kai <2532> eipen kalesate <2564> moi <1473> thn <3588> bhrsabee kai <2532> eishlyen <1525> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> esth <2476> enwpion <1799> autou <846>

1:29 <06869> hru <03605> lkm <05315> yspn <0853> ta <06299> hdp <0834> rsa <03068> hwhy <02416> yx <0559> rmayw <04428> Klmh <07650> ebsyw(1:29)

1:29 kai <2532> wmosen o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> elutrwsato <3084> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> pashv <3956> yliqewv <2347>

1:30 <02088> hzh <03117> Mwyh <06213> hvea <03651> Nk <03588> yk <08478> ytxt <03678> yaok <05921> le <03427> bsy <01931> awhw <0310> yrxa <04427> Klmy <01121> Knb <08010> hmls <03588> yk <0559> rmal <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb <0> Kl <07650> ytebsn <0834> rsak <03588> yk(1:30)

1:30 oti <3754> kaywv <2531> wmosa soi <4771> en <1722> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> israhl <2474> legwn <3004> oti <3754> salwmwn o <3588> uiov <5207> sou <4771> basileusei <936> met <3326> eme <1473> kai <2532> autov <846> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473> ant <473> emou <1473> oti <3754> outwv <3778> poihsw <4160> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

1:31 P <05769> Mlel <01732> dwd <04428> Klmh <0113> ynda <02421> yxy <0559> rmatw <04428> Klml <07812> wxtstw <0776> Ura <0639> Mypa <01339> ebs <0> tb <06915> dqtw(1:31)

1:31 kai <2532> ekuqen <2955> bhrsabee epi <1909> proswpon <4383> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen zhtw <2198> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> dauid eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

1:32 <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> wabyw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynblw <05030> aybnh <05416> Ntnlw <03548> Nhkh <06659> qwdul <0> yl <07121> warq <01732> dwd <04428> Klmh <0559> rmayw(1:32)

1:32 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> dauid kalesate <2564> moi <1473> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> banaian uion <5207> iwdae kai <2532> eishlyon <1525> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

1:33 <01521> Nwxg <0413> la <0853> wta <03381> Mtdrwhw <0> yl <0834> rsa <06506> hdrph <05921> le <01121> ynb <08010> hmls <0853> ta <07392> Mtbkrhw <0113> Mkynda <05650> ydbe <0853> ta <05973> Mkme <03947> wxq <0> Mhl <04428> Klmh <0559> rmayw(1:33)

1:33 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> autoiv <846> labete <2983> touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> epibibasate <1913> ton <3588> uion <5207> mou <1473> salwmwn epi <1909> thn <3588> hmionon thn <3588> emhn <1699> kai <2532> katagagete <2609> auton <846> eiv <1519> ton <3588> giwn

1:34 <08010> hmls <04428> Klmh <02421> yxy <0559> Mtrmaw <07782> rpwsb <08628> Mteqtw <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <05030> aybnh <05416> Ntnw <03548> Nhkh <06659> qwdu <08033> Ms <0853> wta <04886> xsmw(1:34)

1:34 kai <2532> crisatw <5548> auton <846> ekei <1563> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> salpisate <4537> keratinh kai <2532> ereite zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> salwmwn

1:35 <03063> hdwhy <05921> lew <03478> larvy <05921> le <05057> dygn <01961> twyhl <06680> ytywu <0854> wtaw <08478> ytxt <04427> Klmy <01931> awhw <03678> yaok <05921> le <03427> bsyw <0935> abw <0310> wyrxa <05927> Mtylew(1:35)

1:35 kai <2532> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473> kai <2532> autov <846> basileusei <936> ant <473> emou <1473> kai <2532> egw <1473> eneteilamhn <1781> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> hgoumenon <2233> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448>

1:36 <04428> Klmh <0113> ynda <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmay <03651> Nk <0543> Nma <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynb <06030> Neyw(1:36)

1:36 kai <2532> apekriyh banaiav uiov <5207> iwdae tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen genoito <1096> outwv <3778> pistwsai <4104> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935>

1:37 <01732> dwd <04428> Klmh <0113> ynda <03678> aokm <03678> waok <0853> ta <01431> ldgyw <08010> hmls <05973> Me <01961> *hyhy {yhy} <03651> Nk <04428> Klmh <0113> ynda <05973> Me <03068> hwhy <01961> hyh <0834> rsak(1:37)

1:37 kaywv <2531> hn <1510> kuriov <2962> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> outwv <3778> eih <1510> meta <3326> salwmwn kai <2532> megalunai <3170> ton <3588> yronon <2362> autou <846> uper <5228> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> dauid

1:38 <01521> Nwxg <05921> le <0853> wta <01980> wklyw <01732> dwd <04428> Klmh <06506> tdrp <05921> le <08010> hmls <0853> ta <07392> wbkryw <06432> ytlphw <03746> ytrkhw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw <05030> aybnh <05416> Ntnw <03548> Nhkh <06659> qwdu <03381> dryw(1:38)

1:38 kai <2532> katebh <2597> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae kai <2532> o <3588> cereyyi kai <2532> o <3588> feleyyi kai <2532> epekayisan ton <3588> salwmwn epi <1909> thn <3588> hmionon tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> aphgagon <520> auton <846> eiv <1519> ton <3588> giwn

1:39 <08010> hmls <04428> Klmh <02421> yxy <05971> Meh <03605> lk <0559> wrmayw <07782> rpwsb <08628> weqtyw <08010> hmls <0853> ta <04886> xsmyw <0168> lhah <04480> Nm <08081> Nmsh <07161> Nrq <0853> ta <03548> Nhkh <06659> qwdu <03947> xqyw(1:39)

1:39 kai <2532> elaben <2983> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> to <3588> kerav <2768> tou <3588> elaiou <1637> ek <1537> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> ecrisen <5548> ton <3588> salwmwn kai <2532> esalpisen <4537> th <3588> keratinh kai <2532> eipen pav <3956> o <3588> laov <2992> zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> salwmwn

1:40 <06963> Mlwqb <0776> Urah <01234> eqbtw <01419> hlwdg <08057> hxmv <08056> Myxmvw <02485> Myllxb <02490> Myllxm <05971> Mehw <0310> wyrxa <05971> Meh <03605> lk <05927> wleyw(1:40)

1:40 kai <2532> anebh <305> pav <3956> o <3588> laov <2992> opisw <3694> autou <846> kai <2532> ecoreuon en <1722> coroiv <5525> kai <2532> eufrainomenoi <2165> eufrosunhn <2167> megalhn <3173> kai <2532> erragh <4486> h <3588> gh <1065> en <1722> th <3588> fwnh <5456> autwn <846>

1:41 <01993> hmwh <07151> hyrqh <06963> lwq <04069> ewdm <0559> rmayw <07782> rpwsh <06963> lwq <0853> ta <03097> bawy <08085> emsyw <0398> lkal <03615> wlk <01992> Mhw <0854> wta <0834> rsa <07121> Myarqh <03605> lkw <0138> whynda <08085> emsyw(1:41)

1:41 kai <2532> hkousen <191> adwniav kai <2532> pantev <3956> oi <3588> klhtoi <2822> autou <846> kai <2532> autoi <846> sunetelesan <4931> fagein <2068> kai <2532> hkousen <191> iwab thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> keratinhv kai <2532> eipen tiv <5100> h <3588> fwnh <5456> thv <3588> polewv <4172> hcoushv <2278>

1:42 <01319> rvbt <02896> bwjw <0859> hta <02428> lyx <0376> sya <03588> yk <0935> ab <0138> whynda <0559> rmayw <0935> ab <03548> Nhkh <054> rtyba <01121> Nb <03129> Ntnwy <02009> hnhw <01696> rbdm <05750> wndwe(1:42)

1:42 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> kai <2532> idou <2400> iwnayan uiov <5207> abiayar <8> tou <3588> ierewv <2409> hlyen <2064> kai <2532> eipen adwniav eiselye <1525> oti <3754> anhr <435> dunamewv <1411> ei <1510> su <4771> kai <2532> agaya <18> euaggelisai <2097>

1:43 <08010> hmls <0853> ta <04427> Kylmh <01732> dwd <04428> Klmh <0113> wnynda <061> lba <0138> whyndal <0559> rmayw <03129> Ntnwy <06030> Neyw(1:43)

1:43 kai <2532> apekriyh iwnayan kai <2532> eipen kai <2532> mala o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> o <3588> basileuv <935> dauid ebasileusen <936> ton <3588> salwmwn

1:44 <04428> Klmh <06506> tdrp <05921> le <0853> wta <07392> wbkryw <06432> ytlphw <03774> ytrkhw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw <05030> aybnh <05416> Ntn <0853> taw <03548> Nhkh <06659> qwdu <0853> ta <04428> Klmh <0854> wta <07971> xlsyw(1:44)

1:44 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> met <3326> autou <846> ton <3588> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> banaian uion <5207> iwdae kai <2532> ton <3588> cereyyi kai <2532> ton <3588> feleyyi kai <2532> epekayisan auton <846> epi <1909> thn <3588> hmionon tou <3588> basilewv <935>

1:45 <08085> Mtems <0834> rsa <06963> lwqh <01931> awh <07151> hyrqh <01949> Mhtw <08056> Myxmv <08033> Msm <05927> wleyw <01521> Nwxgb <04428> Klml <05030> aybnh <05416> Ntnw <03548> Nhkh <06659> qwdu <0853> wta <04886> wxsmyw(1:45)

1:45 kai <2532> ecrisan <5548> auton <846> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> eiv <1519> basilea <935> en <1722> tw <3588> giwn kai <2532> anebhsan <305> ekeiyen <1564> eufrainomenoi <2165> kai <2532> hchsen <2278> h <3588> poliv <4172> auth <3778> h <3588> fwnh <5456> hn <3739> hkousate <191>

1:46 <04410> hkwlmh <03678> aok <05921> le <08010> hmls <03427> bsy <01571> Mgw(1:46)

1:46 kai <2532> ekayisen <2523> salwmwn epi <1909> yronon <2362> thv <3588> basileiav <932>

1:47 <04904> bksmh <05921> le <04428> Klmh <07812> wxtsyw <03678> Kaokm <03678> waok <0853> ta <01431> ldgyw <08034> Kmsm <08010> hmls <08034> Ms <0853> ta <0430> *Myhla {Kyhla} <03190> bjyy <0559> rmal <01732> dwd <04428> Klmh <0113> wnynda <0853> ta <01288> Krbl <04428> Klmh <05650> ydbe <0935> wab <01571> Mgw(1:47)

1:47 kai <2532> eishlyon <1525> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> basilewv <935> euloghsai <2127> ton <3588> kurion <2962> hmwn <1473> ton <3588> basilea <935> dauid legontev <3004> agayunai o <3588> yeov <2316> to <3588> onoma <3686> salwmwn tou <3588> uiou <5207> sou <4771> uper <5228> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kai <2532> megalunai <3170> ton <3588> yronon <2362> autou <846> uper <5228> ton <3588> yronon <2362> sou <4771> kai <2532> prosekunhsen <4352> o <3588> basileuv <935> epi <1909> thn <3588> koithn <2845> autou <846>

1:48 <07200> twar <05869> ynyew <03678> yaok <05921> le <03427> bsy <03117> Mwyh <05414> Ntn <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb <04428> Klmh <0559> rma <03602> hkk <01571> Mgw(1:48)

1:48 kai <2532> ge <1065> outwv <3778> eipen o <3588> basileuv <935> euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> ov <3739> edwken <1325> shmeron <4594> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> mou <1473> kayhmenon <2521> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> blepousin <991>

1:49 <01870> wkrdl <0376> sya <01980> wklyw <0138> whyndal <0834> rsa <07121> Myarqh <03605> lk <06965> wmqyw <02729> wdrxyw(1:49)

1:49 kai <2532> exesthsan <1839> kai <2532> exanesthsan pantev <3956> oi <3588> klhtoi <2822> tou <3588> adwniou kai <2532> aphlyon <565> anhr <435> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> autou <846>

1:50 <04196> xbzmh <07161> twnrqb <02388> qzxyw <01980> Klyw <06965> Mqyw <08010> hmls <06440> ynpm <03372> ary <0138> whyndaw(1:50)

1:50 kai <2532> adwniav efobhyh <5399> apo <575> proswpou <4383> salwmwn kai <2532> anesth <450> kai <2532> aphlyen <565> kai <2532> epelabeto twn <3588> keratwn <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379>

1:51 <02719> brxb <05650> wdbe <0853> ta <04191> tymy <0518> Ma <08010> hmls <04428> Klmh <03117> Mwyk <0> yl <07650> ebsy <0559> rmal <04196> xbzmh <07161> twnrqb <0270> zxa <02009> hnhw <08010> hmls <04428> Klmh <0853> ta <03372> ary <0138> whynda <02009> hnh <0559> rmal <08010> hmlsl <05046> dgyw(1:51)

1:51 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> salwmwn legontev <3004> idou <2400> adwniav efobhyh <5399> ton <3588> basilea <935> salwmwn kai <2532> katecei <2722> twn <3588> keratwn <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379> legwn <3004> omosatw moi <1473> shmeron <4594> o <3588> basileuv <935> salwmwn ei <1487> ou <3364> yanatwsei <2289> ton <3588> doulon <1401> autou <846> en <1722> romfaia

1:52 <04191> tmw <0> wb <04672> aumt <07451> her <0518> Maw <0776> hura <08185> wtrevm <05307> lpy <03808> al <02428> lyx <01121> Nbl <01961> hyhy <0518> Ma <08010> hmls <0559> rmayw(1:52)

1:52 kai <2532> eipen salwmwn ean <1437> genhtai <1096> eiv <1519> uion <5207> dunamewv <1411> ei <1487> peseitai <4098> twn <3588> tricwn <2359> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ean <1437> kakia <2549> eureyh <2147> en <1722> autw <846> yanatwyhsetai <2289>

1:53 P <01004> Ktybl <01980> Kl <08010> hmls <0> wl <0559> rmayw <08010> hmls <04428> Klml <07812> wxtsyw <0935> abyw <04196> xbzmh <05921> lem <03381> whdryw <08010> hmls <04428> Klmh <07971> xlsyw(1:53)

1:53 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> salwmwn kai <2532> kathnegken <2702> auton <846> apanwyen tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> eishlyen <1525> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> salwmwn kai <2532> eipen autw <846> salwmwn deuro <1204> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA