TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 25:1-28

25:1 <03389> Mylswrym <03086> Ndewhy <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <08672> estw <06242> Myrvew <0558> whyuma <04427> Klm <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(25:1)

25:1 wn <1510> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> etwn <2094> ebasileusen <936> amasiav kai <2532> eikosi <1501> ennea <1767> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> iwaden apo <575> ierousalhm <2419>

25:2 <08003> Mls <03824> bblb <03808> al <07535> qr <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(25:2)

25:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> all <235> ouk <3364> en <1722> kardia <2588> plhrei <4134>

25:3 <01> wyba <04428> Klmh <0853> ta <05221> Mykmh <05650> wydbe <0853> ta <02026> grhyw <05921> wyle <04467> hklmmh <02388> hqzx <0834> rsak <01961> yhyw(25:3)

25:3 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> katesth <2525> h <3588> basileia <932> en <1722> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> eyanatwsen <2289> touv <3588> paidav <3816> autou <846> touv <3588> foneusantav <5407> ton <3588> basilea <935> patera <3962> autou <846>

25:4 P <04191> wtwmy <02399> wajxb <0376> sya <03588> yk <01> twba <05921> le <04191> wtwmy <03808> al <01121> Mynbw <01121> Mynb <05921> le <01> twba <04191> wtwmy <03808> al <0559> rmal <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04872> hsm <05612> rpob <08451> hrwtb <03789> bwtkk <03588> yk <04191> tymh <03808> al <01121> Mhynb <0853> taw(25:4)

25:4 kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> ouk <3364> apekteinen <615> kata <2596> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> nomou <3551> kuriou <2962> kaywv <2531> gegraptai <1125> wv <3739> eneteilato kuriov <2962> legwn <3004> ouk <3364> apoyanountai <599> paterev <3962> uper <5228> teknwn <5043> kai <2532> uioi <5207> ouk <3364> apoyanountai <599> uper <5228> paterwn <3962> all <235> h <2228> ekastov <1538> th <3588> eautou <1438> amartia <266> apoyanountai <599>

25:5 <06793> hnuw <07420> xmr <0270> zxa <06635> abu <03318> auwy <0970> rwxb <0505> Pla <03967> twam <07969> sls <04672> Maumyw <04605> hlemw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbml <06485> Mdqpyw <01144> Nmynbw <03063> hdwhy <03605> lkl <03967> twamh <08269> yrvlw <0505> Myplah <08269> yrvl <01> twba <01004> tybl <05975> Mdymeyw <03063> hdwhy <0853> ta <0558> whyuma <06908> Ubqyw(25:5)

25:5 kai <2532> sunhgagen <4863> amasiav ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> kai <2532> anesthsen <450> autouv <846> kat <2596> oikouv <3624> patriwn <3965> autwn <846> eiv <1519> ciliarcouv <5506> kai <2532> ekatontarcouv en <1722> panti <3956> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> hriymhsen <705> autouv <846> apo <575> eikosaetouv kai <2532> epanw <1883> kai <2532> euren <2147> autouv <846> triakosiav <5145> ciliadav <5505> dunatouv <1415> exelyein <1831> eiv <1519> polemon <4171> kratountav <2902> doru kai <2532> yureon <2375>

25:6 <03701> Pok <03603> rkk <03967> hamb <02428> lyx <01368> rwbg <0505> Pla <03967> ham <03478> larvym <07936> rkvyw(25:6)

25:6 kai <2532> emisywsato <3409> apo <575> israhl <2474> ekaton <1540> ciliadav <5505> dunatouv <1415> iscui <2479> ekaton <1540> talantwn <5007> arguriou <694>

25:7 <0669> Myrpa <01121> ynb <03605> lk <03478> larvy <05973> Me <03069> hwhy <0369> Nya <03588> yk <03478> larvy <06635> abu <05973> Kme <0935> aby <0408> la <04428> Klmh <0559> rmal <0413> wyla <0935> ab <0430> Myhlah <0376> syaw(25:7)

25:7 kai <2532> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> legwn <3004> basileu <935> ou <3364> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> dunamiv <1411> israhl <2474> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kuriov <2962> meta <3326> israhl <2474> pantwn <3956> twn <3588> uiwn <5207> efraim <2187>

25:8 <03782> lyskhlw <05826> rwzel <0430> Myhlab <03581> xk <03426> sy <03588> yk <0341> bywa <06440> ynpl <0430> Myhlah <03782> Klysky <04421> hmxlml <02388> qzx <06213> hve <0859> hta <0935> ab <0518> Ma <03588> yk(25:8)

25:8 oti <3754> ean <1437> upolabhv <5274> katiscusai <2729> en <1722> toutoiv <3778> kai <2532> tropwsetai se <4771> kuriov <2962> enantion <1726> twn <3588> ecyrwn <2190> oti <3754> estin <1510> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> iscusai <2480> kai <2532> tropwsasyai

25:9 <02088> hzm <07235> hbrh <0> Kl <05414> ttl <03068> hwhyl <03426> sy <0430> Myhlah <0376> sya <0559> rmayw <03478> larvy <01416> dwdgl <05414> yttn <0834> rsa <03603> rkkh <03967> taml <06213> twvel <04100> hmw <0430> Myhlah <0376> syal <0558> whyuma <0559> rmayw(25:9)

25:9 kai <2532> eipen amasiav tw <3588> anyrwpw <444> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ti <5100> poihsw <4160> ta <3588> ekaton <1540> talanta <5007> a <3739> edwka <1325> th <3588> dunamei <1411> israhl <2474> kai <2532> eipen o <3588> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962> dounai <1325> soi <4771> pleista <4183> toutwn <3778>

25:10 P <0639> Pa <02750> yrxb <04725> Mmwqml <07725> wbwsyw <03063> hdwhyb <03966> dam <0639> Mpa <02734> rxyw <04725> Mmwqml <01980> tkll <0669> Myrpam <0413> wyla <0935> ab <0834> rsa <01416> dwdghl <0558> whyuma <0914> Mlydbyw(25:10)

25:10 kai <2532> diecwrisen amasiav th <3588> dunamei <1411> th <3588> elyoush <2064> prov <4314> auton <846> apo <575> efraim <2187> apelyein <565> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autwn <846> kai <2532> eyumwyhsan <2373> sfodra <4970> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> epestreqan <1994> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autwn <846> en <1722> orgh <3709> yumou <2372>

25:11 <0505> Mypla <06235> trve <08165> ryev <01121> ynb <0854> ta <05221> Kyw <04417> xlmh <01516> ayg <01980> Klyw <05971> wme <0853> ta <05090> ghnyw <02388> qzxth <0558> whyumaw(25:11)

25:11 kai <2532> amasiav katiscusen <2729> kai <2532> parelaben <3880> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> koilada twn <3588> alwn <251> kai <2532> epataxen <3960> ekei <1563> touv <3588> uiouv <5207> shir deka <1176> ciliadav <5505>

25:12 o <01234> weqbn <03605> Mlkw <05553> eloh <07218> sarm <07993> Mwkylsyw <05553> eloh <07218> sarl <0935> Mwaybyw <03063> hdwhy <01121> ynb <07617> wbs <02416> Myyx <0505> Mypla <06235> trvew(25:12)

25:12 kai <2532> deka <1176> ciliadav <5505> ezwgrhsan <2221> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> kai <2532> eferon <5342> autouv <846> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> krhmnou <2911> kai <2532> katekrhmnizon <2630> autouv <846> apo <575> tou <3588> akrou tou <3588> krhmnou <2911> kai <2532> pantev <3956> dierrhgnunto

25:13 o <07227> hbr <0961> hzb <0962> wzbyw <0505> Mypla <07969> tsls <01992> Mhm <05221> wkyw <01032> Nwrwx <0> tyb <05704> dew <08111> Nwrmsm <03063> hdwhy <05892> yreb <06584> wjspyw <04421> hmxlml <05973> wme <01980> tklm <0558> whyuma <07725> bysh <0834> rsa <01416> dwdgh <01121> ynbw(25:13)

25:13 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> thv <3588> dunamewv <1411> ouv <3739> apestreqen <654> amasiav tou <3588> mh <3165> poreuyhnai <4198> met <3326> autou <846> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> epeyento <2007> epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> apo <575> samareiav <4540> ewv <2193> baiywrwn kai <2532> epataxan <3960> en <1722> autoiv <846> treiv <5140> ciliadav <5505> kai <2532> eskuleusan skula <4661> polla <4183>

25:14 <06999> rjqy <0> Mhlw <07812> hwxtsy <06440> Mhynplw <0430> Myhlal <0> wl <05975> Mdymeyw <08165> ryev <01121> ynb <0430> yhla <0853> ta <0935> abyw <0130> Mymwda <0853> ta <05221> twkhm <0558> whyuma <0935> awb <0310> yrxa <01961> yhyw(25:14)

25:14 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> to <3588> elyein <2064> amasian pataxanta <3960> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> hnegken <5342> prov <4314> autouv <846> touv <3588> yeouv <2316> uiwn <5207> shir kai <2532> esthsen <2476> autouv <846> eautw <1438> eiv <1519> yeouv <2316> kai <2532> enantion <1726> autwn <846> prosekunei <4352> kai <2532> autoiv <846> autov <846> eyuen <2380>

25:15 <03027> Kdym <05971> Mme <0853> ta <05337> wlyuh <03808> al <0834> rsa <05971> Meh <0430> yhla <0853> ta <01875> tsrd <04100> hml <0> wl <0559> rmayw <05030> aybn <0413> wyla <07971> xlsyw <0558> whyumab <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw(25:15)

25:15 kai <2532> egeneto <1096> orgh <3709> kuriou <2962> epi <1909> amasian kai <2532> apesteilen <649> autw <846> profhtav <4396> kai <2532> eipan autw <846> ti <5100> ezhthsav <2212> touv <3588> yeouv <2316> tou <3588> laou <2992> oi <3739> ouk <3364> exeilanto <1807> ton <3588> laon <2992> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771>

25:16 P <06098> ytuel <08085> tems <03808> alw <02063> taz <06213> tyve <03588> yk <07843> Ktyxshl <0430> Myhla <03289> Uey <03588> yk <03045> ytedy <0559> rmayw <05030> aybnh <02308> ldxyw <05221> Kwky <04100> hml <0> Kl <02308> ldx <05414> Kwntn <04428> Klml <03289> Uewylh <0> wl <0559> rmayw <0413> wyla <01696> wrbdb <01961> yhyw(25:16)

25:16 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> lalhsai <2980> autw <846> kai <2532> eipen autw <846> mh <3165> sumboulon <4825> tou <3588> basilewv <935> dedwka <1325> se <4771> prosece <4337> mh <3165> mastigwyhv <3146> kai <2532> esiwphsen <4623> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> eipen oti <3754> ginwskw <1097> oti <3754> ebouleto <1014> epi <1909> soi <4771> tou <3588> katafyeirai se <4771> oti <3754> epoihsav <4160> touto <3778> kai <2532> ouk <3364> ephkousav thv <3588> sumbouliav mou <1473>

25:17 <06440> Mynp <07200> hartn <0> *hkl {Kl} <0559> rmal <03478> larvy <04428> Klm <03058> awhy <01121> Nb <03059> zxawhy <01121> Nb <03101> sawy <0413> la <07971> xlsyw <03063> hdwhy <04428> Klm <0558> whyuma <03289> Uewyw(25:17)

25:17 kai <2532> ebouleusato <1011> amasiav kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> iwav uion <5207> iwacaz uiou <5207> iou basilea <935> israhl <2474> legwn <3004> deuro <1204> ofywmen <3708> proswpoiv <4383>

25:18 <02336> xwxh <0853> ta <07429> omrtw <03844> Nwnblb <0834> rsa <07704> hdvh <02416> tyx <05674> rbetw <0802> hsal <01121> ynbl <01323> Ktb <0853> ta <05414> hnt <0559> rmal <03844> Nwnblb <0834> rsa <0730> zrah <0413> la <07971> xls <03844> Nwnblb <0834> rsa <02336> xwxh <0559> rmal <03063> hdwhy <04428> Klm <0558> whyuma <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <03101> sawy <07971> xlsyw(25:18)

25:18 kai <2532> apesteilen <649> iwav basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> amasian basilea <935> iouda <2448> legwn <3004> o <3588> acouc o <3588> en <1722> tw <3588> libanw <3030> apesteilen <649> prov <4314> thn <3588> kedron thn <3588> en <1722> tw <3588> libanw <3030> legwn <3004> dov <1325> thn <3588> yugatera <2364> sou <4771> tw <3588> uiw <5207> mou <1473> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> idou <2400> eleusetai <2064> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> agrou <68> ta <3588> en <1722> tw <3588> libanw <3030> kai <2532> hlyan <2064> ta <3588> yhria <2342> kai <2532> katepathsan <2662> ton <3588> acouc

25:19 <05973> Kme <03063> hdwhyw <0859> hta <05307> tlpnw <07451> herb <01624> hrgtt <04100> hml <01004> Ktybb <03427> hbs <06258> hte <03513> dybkhl <03820> Kbl <05375> Kavnw <0123> Mwda <0853> ta <05221> tykh <02009> hnh <0559> trma(25:19)

25:19 eipav idou <2400> epataxav <3960> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> epairei se <4771> h <3588> kardia <2588> h <3588> bareia <926> nun <3568> kayhso <2521> en <1722> oikw <3624> sou <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> sumballeiv <4820> en <1722> kakia <2549> kai <2532> pesh <4098> su <4771> kai <2532> ioudav <2455> meta <3326> sou <4771>

25:20 <0123> Mwda <0430> yhla <0853> ta <01875> wsrd <03588> yk <03027> dyb <05414> Mtt <04616> Neml <01931> ayh <0430> Myhlahm <03588> yk <0558> whyuma <08085> ems <03808> alw(25:20)

25:20 kai <2532> ouk <3364> hkousen <191> amasiav oti <3754> para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> tou <3588> paradounai <3860> auton <846> eiv <1519> ceirav <5495> oti <3754> exezhthsen <1567> touv <3588> yeouv <2316> twn <3588> idoumaiwn <2401>

25:21 <03063> hdwhyl <0834> rsa <01053> sms <0> tybb <03063> hdwhy <04428> Klm <0558> whyumaw <01931> awh <06440> Mynp <07200> wartyw <03478> larvy <04428> Klm <03101> sawy <05927> leyw(25:21)

25:21 kai <2532> anebh <305> iwav basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> wfyhsan <3708> allhloiv autov <846> kai <2532> amasiav basileuv <935> iouda <2448> en <1722> baiysamuv h <3739> estin <1510> tou <3588> iouda <2448>

25:22 <0168> wylhal <0376> sya <05127> wonyw <03478> larvy <06440> ynpl <03063> hdwhy <05062> Pgnyw(25:22)

25:22 kai <2532> etropwyh ioudav <2455> kata <2596> proswpon <4383> israhl <2474> kai <2532> efugen <5343> ekastov <1538> eiv <1519> to <3588> skhnwma <4638>

25:23 <0520> hma <03967> twam <0702> ebra <06437> hnwph <08179> res <05704> de <0669> Myrpa <08179> resm <03389> Mlswry <02346> tmwxb <06555> Urpyw <03389> Mlswry <0935> whaybyw <01053> sms <0> tybb <03478> larvy <04428> Klm <03101> sawy <08610> vpt <03059> zxawhy <01121> Nb <03101> sawy <01121> Nb <03063> hdwhy <04428> Klm <0558> whyuma <0853> taw(25:23)

25:23 kai <2532> ton <3588> amasian basilea <935> iouda <2448> ton <3588> tou <3588> iwav katelaben <2638> iwav basileuv <935> israhl <2474> en <1722> baiysamuv kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> katespasen apo <575> tou <3588> teicouv <5038> ierousalhm <2419> apo <575> pulhv <4439> efraim <2187> ewv <2193> pulhv <4439> gwniav <1137> tetrakosiouv <5071> phceiv <4083>

25:24 P <08111> Nwrms <07725> bsyw <08594> twbreth <01121> ynb <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0214> twrua <0853> taw <05654> Mwda <0> dbe <05973> Me <0430> Myhlah <01004> tybb <04672> Myaumnh <03627> Mylkh <03605> lk <0853> taw <03701> Pokhw <02091> bhzh <03605> lkw(25:24)

25:24 kai <2532> pan <3956> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> eureyenta <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> para <3844> tw <3588> abdedom kai <2532> touv <3588> yhsaurouv <2344> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> summixewn kai <2532> epestreqen <1994> eiv <1519> samareian <4540>

25:25 <08141> hns <06240> hrve <02568> smx <03478> larvy <04428> Klm <03059> zxawhy <01121> Nb <03101> sawy <04191> twm <0310> yrxa <03063> hdwhy <04428> Klm <03101> sawy <01121> Nb <0558> whyuma <02421> yxyw(25:25)

25:25 kai <2532> ezhsen <2198> amasiav o <3588> tou <3588> iwav basileuv <935> iouda <2448> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> iwav ton <3588> tou <3588> iwacaz basilea <935> israhl <2474> eth <2094> deka <1176> pente <4002>

25:26 <03478> larvyw <03063> hdwhy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <03808> alh <0314> Mynwrxahw <07223> Mynsarh <0558> whyuma <01697> yrbd <03499> rtyw(25:26)

25:26 kai <2532> oi <3588> loipoi logoi <3056> amasiou oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> ouk <3364> idou <2400> gegrammenoi <1125> epi <1909> bibliou <975> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> israhl <2474>

25:27 <08033> Ms <04191> whtymyw <03923> hsykl <0310> wyrxa <07971> wxlsyw <03923> hsykl <05127> onyw <03389> Mlswryb <07195> rsq <05921> wyle <07194> wrsqyw <03068> hwhy <0310> yrxam <0558> whyuma <05493> ro <0834> rsa <06256> temw(25:27)

25:27 kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> w <3739> apesth amasiav apo <575> kuriou <2962> kai <2532> epeyento <2007> autw <846> epiyesin <1936> kai <2532> efugen <5343> apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> laciv kai <2532> apesteilan <649> katopisyen autou <846> eiv <1519> laciv kai <2532> eyanatwsan <2289> auton <846> ekei <1563>

25:28 <03063> hdwhy <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <0853> wta <06912> wrbqyw <05483> Myowoh <05921> le <05375> whavyw(25:28)

25:28 kai <2532> anelabon <353> auton <846> epi <1909> twn <3588> ippwn <2462> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> en <1722> polei <4172> dauidTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA