TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 17

17:1 <08141> Myns <08672> est <03478> larvy <05921> le <08111> Nwrmsb <0425> hla <01121> Nb <01954> eswh <04427> Klm <03063> hdwhy <04428> Klm <0271> zxal <06240> hrve <08147> Myts <08141> tnsb(17:1)

17:1 en <1722> etei <2094> dwdekatw <1428> tw <3588> acaz <881> basilei <935> iouda <2448> ebasileusen <936> wshe <5617> uiov <5207> hla en <1722> samareia <4540> epi <1909> israhl <2474> ennea <1767> eth <2094>

17:2 <06440> wynpl <01961> wyh <0834> rsa <03478> larvy <04428> yklmk <03808> al <07535> qr <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(17:2)

17:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> plhn <4133> ouc <3364> wv <3739> oi <3588> basileiv <935> israhl <2474> oi <3739> hsan <1510> emprosyen <1715> autou <846>

17:3 <04503> hxnm <0> wl <07725> bsyw <05650> dbe <01954> eswh <0> wl <01961> yhyw <0804> rwsa <04428> Klm <08022> roanmls <05927> hle <05921> wyle(17:3)

17:3 ep <1909> auton <846> anebh <305> salamanasar basileuv <935> assuriwn kai <2532> egenhyh <1096> autw <846> wshe <5617> doulov <1401> kai <2532> epestreqen <1994> autw <846> manaa

17:4 <03608> alk <01004> tyb <0631> whroayw <0804> rwsa <04428> Klm <06113> whrueyw <08141> hnsb <08141> hnsk <0804> rwsa <04428> Klml <04503> hxnm <05927> hleh <03808> alw <04714> Myrum <04428> Klm <05471> awo <0413> la <04397> Mykalm <07971> xls <0834> rsa <07195> rsq <01954> eswhb <0804> rwsa <04428> Klm <04672> aumyw(17:4)

17:4 kai <2532> euren <2147> basileuv <935> assuriwn en <1722> tw <3588> wshe <5617> adikian <93> oti <3754> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> shgwr basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> ouk <3364> hnegken <5342> manaa tw <3588> basilei <935> assuriwn en <1722> tw <3588> eniautw <1763> ekeinw <1565> kai <2532> epoliorkhsen auton <846> o <3588> basileuv <935> assuriwn kai <2532> edhsen <1210> auton <846> en <1722> oikw <3624> fulakhv <5438>

17:5 <08141> Myns <07969> sls <05921> hyle <06696> ruyw <08111> Nwrms <05927> leyw <0776> Urah <03605> lkb <0804> rwsa <04428> Klm <05927> leyw(17:5)

17:5 kai <2532> anebh <305> o <3588> basileuv <935> assuriwn en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> samareian <4540> kai <2532> epoliorkhsen ep <1909> authn <846> tria <5140> eth <2094>

17:6 P <04074> ydm <05892> yrew <01470> Nzwg <05104> rhn <02249> rwbxbw <02477> xlxb <0853> Mta <03427> bsyw <0804> hrwsa <03478> larvy <0853> ta <01540> lgyw <08111> Nwrms <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <03920> dkl <01954> eswhl <08671> tyeysth <08141> tnsb(17:6)

17:6 en <1722> etei <2094> enatw wshe <5617> sunelaben <4815> basileuv <935> assuriwn thn <3588> samareian <4540> kai <2532> apwkisen ton <3588> israhl <2474> eiv <1519> assuriouv kai <2532> katwkisen autouv <846> en <1722> alae kai <2532> en <1722> abwr potamoiv <4215> gwzan kai <2532> orh mhdwn

17:7 <0312> Myrxa <0430> Myhla <03372> waryyw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03027> dy <08478> txtm <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <05927> hlemh <0430> Mhyhla <03068> hwhyl <03478> larvy <01121> ynb <02398> wajx <03588> yk <01961> yhyw(17:7)

17:7 kai <2532> egeneto <1096> oti <3754> hmarton <264> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> autwn <846> tw <3588> anagagonti <321> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> upokatwyen ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> efobhyhsan <5399> yeouv <2316> eterouv <2087>

17:8 <06213> wve <0834> rsa <03478> larvy <04428> yklmw <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <02708> twqxb <01980> wklyw(17:8)

17:8 kai <2532> eporeuyhsan <4198> toiv <3588> dikaiwmasin <1345> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhren <1808> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> israhl <2474> osoi <3745> epoihsan <4160>

17:9 <04013> rubm <05892> rye <05704> de <05341> Myruwn <04026> ldgmm <05892> Mhyre <03605> lkb <01116> twmb <0> Mhl <01129> wnbyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <05921> le <03651> Nk <03808> al <0834> rsa <01697> Myrbd <03478> larvy <01121> ynb <02644> wapxyw(17:9)

17:9 kai <2532> osoi <3745> hmfiesanto <294> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> logouv <3056> ouc <3364> outwv <3778> kata <2596> kuriou <2962> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> wkodomhsan <3618> eautoiv <1438> uqhla <5308> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> apo <575> purgou <4444> fulassontwn <5442> ewv <2193> polewv <4172> ocurav

17:10 <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txtw <01364> hhbg <01389> hebg <03605> lk <05921> le <0842> Myrsaw <04676> twbum <0> Mhl <05324> wbuyw(17:10)

17:10 kai <2532> esthlwsan eautoiv <1438> sthlav kai <2532> alsh epi <1909> panti <3956> bounw <1015> uqhlw <5308> kai <2532> upokatw <5270> pantov <3956> xulou <3586> alswdouv

17:11 <03068> hwhy <0853> ta <03707> oyekhl <07451> Myer <01697> Myrbd <06213> wveyw <06440> Mhynpm <03068> hwhy <01540> hlgh <0834> rsa <01471> Mywgk <01116> twmb <03605> lkb <08033> Ms <06999> wrjqyw(17:11)

17:11 kai <2532> eyumiasan ekei <1563> en <1722> pasin <3956> uqhloiv <5308> kaywv <2531> ta <3588> eynh <1484> a <3739> apwkisen kuriov <2962> ek <1537> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> epoihsan <4160> koinwnouv <2844> kai <2532> ecaraxan tou <3588> parorgisai <3949> ton <3588> kurion <2962>

17:12 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> wvet <03808> al <0> Mhl <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01544> Myllgh <05647> wdbeyw(17:12)

17:12 kai <2532> elatreusan <3000> toiv <3588> eidwloiv <1497> oiv <3739> eipen kuriov <2962> autoiv <846> ou <3364> poihsete <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kuriw <2962>

17:13 <05030> Myaybnh <05650> ydbe <03027> dyb <0413> Mkyla <07971> ytxls <0834> rsaw <01> Mkytba <0853> ta <06680> ytywu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lkk <02708> ytwqx <04687> ytwum <08104> wrmsw <07451> Myerh <01870> Mkykrdm <07725> wbs <0559> rmal <02374> hzx <03605> lk <05030> *yaybn {waybn} <03605> lk <03027> dyb <03063> hdwhybw <03478> larvyb <03068> hwhy <05749> deyw(17:13)

17:13 kai <2532> diemarturato kuriov <2962> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> en <1722> tw <3588> iouda <2448> en <1722> ceiri <5495> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> autou <846> pantov <3956> orwntov <3708> legwn <3004> apostrafhte <654> apo <575> twn <3588> odwn <3598> umwn <4771> twn <3588> ponhrwn <4190> kai <2532> fulaxate <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> kai <2532> panta <3956> ton <3588> nomon <3551> on <3739> eneteilamhn <1781> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> osa <3745> apesteila <649> autoiv <846> en <1722> ceiri <5495> twn <3588> doulwn <1401> mou <1473> twn <3588> profhtwn <4396>

17:14 <0430> Mhyhla <03068> hwhyb <0539> wnymah <03808> al <0834> rsa <01> Mtwba <06203> Prek <06203> Mpre <0853> ta <07185> wsqyw <08085> wems <03808> alw(17:14)

17:14 kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> esklhrunan <4645> ton <3588> nwton autwn <846> uper <5228> ton <3588> nwton twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>

17:15 <0> Mhk <06213> twve <01115> ytlbl <0853> Mta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <05439> Mtbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <0310> yrxaw <01891> wlbhyw <01892> lbhh <0310> yrxa <01980> wklyw <0> Mb <05749> dyeh <0834> rsa <05715> wytwde <0853> taw <01> Mtwba <0854> ta <03772> trk <0834> rsa <01285> wtyrb <0853> taw <02706> wyqx <0853> ta <03988> woamyw(17:15)

17:15 kai <2532> ta <3588> marturia <3142> autou <846> osa <3745> diemarturato autoiv <846> ouk <3364> efulaxan <5442> kai <2532> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> twn <3588> mataiwn <3152> kai <2532> emataiwyhsan <3154> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> eynwn <1484> twn <3588> perikuklw autwn <846> wn <3739> eneteilato <1781> autoiv <846> tou <3588> mh <3165> poihsai <4160> kata <2596> tauta <3778>

17:16 <01168> lebh <0853> ta <05647> wdbeyw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <07812> wwxtsyw <0842> hrysa <06213> wveyw <05695> Mylge <08147> *yns {Myns} <04541> hkom <0> Mhl <06213> wveyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <04687> twum <03605> lk <0853> ta <05800> wbzeyw(17:16)

17:16 egkatelipon <1459> tav <3588> entolav <1785> kuriou <2962> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> cwneuma duo <1417> damaleiv <1151> kai <2532> epoihsan <4160> alsh kai <2532> prosekunhsan <4352> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> elatreusan <3000> tw <3588> baal <896>

17:17 <03707> woyekhl <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <04376> wrkmtyw <05172> wsxnyw <07081> Mymoq <07080> wmoqyw <0784> sab <01323> Mhytwnb <0853> taw <01121> Mhynb <0853> ta <05674> wrybeyw(17:17)

17:17 kai <2532> dihgon <1236> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> emanteuonto <3132> manteiav kai <2532> oiwnizonto kai <2532> eprayhsan <4097> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> parorgisai <3949> auton <846>

17:18 <0905> wdbl <03063> hdwhy <07626> jbs <07535> qr <07604> rasn <03808> al <06440> wynp <05921> lem <05493> Mroyw <03478> larvyb <03966> dam <03068> hwhy <0599> Pnatyw(17:18)

17:18 kai <2532> eyumwyh <2373> kuriov <2962> sfodra <4970> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> apesthsen autouv <846> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> ouc <3364> upeleifyh <5275> plhn <4133> fulh <5443> iouda <2448> monwtath <3441>

17:19 <06213> wve <0834> rsa <03478> larvy <02708> twqxb <01980> wklyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <04687> twum <0853> ta <08104> rms <03808> al <03063> hdwhy <01571> Mg(17:19)

17:19 kai <2532> ge <1065> ioudav <2455> ouk <3364> efulaxen <5442> tav <3588> entolav <1785> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> eporeuyhsan <4198> en <1722> toiv <3588> dikaiwmasin <1345> israhl <2474> oiv <3739> epoihsan <4160>

17:20 <06440> wynpm <07993> Mkylsh <0834> rsa <05704> de <08154> Myos <03027> dyb <05414> Mntyw <06031> Mneyw <03478> larvy <02233> erz <03605> lkb <03068> hwhy <03988> oamyw(17:20)

17:20 kai <2532> apewsanto ton <3588> kurion <2962> en <1722> panti <3956> spermati <4690> israhl <2474> kai <2532> esaleusen <4531> autouv <846> kai <2532> edwken <1325> autouv <846> en <1722> ceiri <5495> diarpazontwn autouv <846> ewv <2193> ou <3739> aperriqen autouv <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

17:21 <01419> hlwdg <02401> hajx <02398> Mayjxhw <03068> hwhy <0310> yrxam <03478> larvy <0853> ta <03379> Mebry <05077> *xdyw {adyw} <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <0853> ta <04427> wkylmyw <01732> dwd <01004> tyb <05921> lem <03478> larvy <07167> erq <03588> yk(17:21)

17:21 oti <3754> plhn <4133> israhl <2474> epanwyen oikou <3624> dauid kai <2532> ebasileusan <936> ton <3588> ieroboam uion <5207> nabat kai <2532> exewsen <1856> ieroboam ton <3588> israhl <2474> exopisyen kuriou <2962> kai <2532> exhmarten autouv <846> amartian <266> megalhn <3173>

17:22 <04480> hnmm <05493> wro <03808> al <06213> hve <0834> rsa <03379> Mebry <02403> twajx <03605> lkb <03478> larvy <01121> ynb <01980> wklyw(17:22)

17:22 kai <2532> eporeuyhsan <4198> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> en <1722> pash <3956> amartia <266> ieroboam h <3739> epoihsen <4160> ouk <3364> apesthsan ap <575> authv <846>

17:23 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <0804> hrwsa <0127> wtmda <05921> lem <03478> larvy <01540> lgyw <05030> Myaybnh <05650> wydbe <03605> lk <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsak <06440> wynp <05921> lem <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <05493> ryoh <0834> rsa <05704> de(17:23)

17:23 ewv <2193> ou <3739> metesthsen <3179> kuriov <2962> ton <3588> israhl <2474> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kaywv <2531> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> pantwn <3956> twn <3588> doulwn <1401> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> apwkisyh israhl <2474> epanwyen thv <3588> ghv <1065> autou <846> eiv <1519> assuriouv ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

17:24 <05892> hyreb <03427> wbsyw <08111> Nwrms <0853> ta <03423> wsryw <03478> larvy <01121> ynb <08478> txt <08111> Nwrms <05892> yreb <03427> bsyw <05617> Mywrpow <02574> tmxmw <05755> awemw <03575> htwkmw <0894> lbbm <0804> rwsa <04428> Klm <0935> abyw(17:24)

17:24 kai <2532> hgagen <71> basileuv <935> assuriwn ek <1537> babulwnov <897> ton <3588> ek <1537> counya kai <2532> apo <575> aia kai <2532> apo <575> aimay kai <2532> sepfarouain kai <2532> katwkisyhsan en <1722> polesin <4172> samareiav <4540> anti <473> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> eklhronomhsan <2816> thn <3588> samareian <4540> kai <2532> katwkhsan en <1722> taiv <3588> polesin <4172> authv <846>

17:25 <0> Mhb <02026> Mygrh <01961> wyhyw <0738> twyrah <0853> ta <0> Mhb <03068> hwhy <07971> xlsyw <03068> hwhy <0853> ta <03372> wary <03808> al <08033> Ms <03427> Mtbs <08462> tlxtb <01961> yhyw(17:25)

17:25 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> arch <746> thv <3588> kayedrav <2515> autwn <846> ouk <3364> efobhyhsan <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> en <1722> autoiv <846> touv <3588> leontav <3023> kai <2532> hsan <1510> apoktennontev <615> en <1722> autoiv <846>

17:26 <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03045> Myedy <0369> Mnya <0834> rsak <0853> Mtwa <04191> Mytymm <02009> Mnhw <0738> twyrah <0853> ta <0> Mb <07971> xlsyw <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03045> wedy <03808> al <08111> Nwrms <05892> yreb <03427> bswtw <01540> tylgh <0834> rsa <01471> Mywgh <0559> rmal <0804> rwsa <04428> Klml <0559> wrmayw(17:26)

17:26 kai <2532> eipon tw <3588> basilei <935> assuriwn legontev <3004> ta <3588> eynh <1484> a <3739> apwkisav kai <2532> antekayisav en <1722> polesin <4172> samareiav <4540> ouk <3364> egnwsan <1097> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> autouv <846> touv <3588> leontav <3023> kai <2532> idou <2400> eisin <1510> yanatountev <2289> autouv <846> kayoti <2530> ouk <3364> oidasin to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065>

17:27 <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03384> Mryw <08033> Ms <03427> wbsyw <01980> wklyw <08033> Msm <01540> Mtylgh <0834> rsa <03548> Mynhkhm <0259> dxa <08033> hms <01980> wkylh <0559> rmal <0804> rwsa <04428> Klm <06680> wuyw(17:27)

17:27 kai <2532> eneteilato <1781> o <3588> basileuv <935> assuriwn legwn <3004> apagete <520> ekeiyen <1564> kai <2532> poreuesywsan <4198> kai <2532> katoikeitwsan ekei <1563> kai <2532> fwtiousin <5461> autouv <846> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065>

17:28 <03068> hwhy <0853> ta <03372> waryy <0349> Kya <0853> Mta <03384> hrwm <01961> yhyw <01008> la <0> tybb <03427> bsyw <08111> Nwrmsm <01540> wlgh <0834> rsa <03548> Mynhkhm <0259> dxa <0935> abyw(17:28)

17:28 kai <2532> hgagon <71> ena <1519> twn <3588> ierewn <2409> wn <3739> apwkisan apo <575> samareiav <4540> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> baiyhl kai <2532> hn <1510> fwtizwn <5461> autouv <846> pwv <4459> fobhywsin <5399> ton <3588> kurion <2962>

17:29 <08033> Ms <03427> Mybsy <01992> Mh <0834> rsa <05892> Mhyreb <01471> ywg <01471> ywg <08118> Mynrmsh <06213> wve <0834> rsa <01116> twmbh <01004> tybb <03240> wxynyw <0430> wyhla <01471> ywg <01471> ywg <06213> Myve <01961> wyhyw(17:29)

17:29 kai <2532> hsan <1510> poiountev <4160> eynh <1484> eynh <1484> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> eyhkan <5087> en <1722> oikw <3624> twn <3588> uqhlwn <5308> wn <3739> epoihsan <4160> oi <3588> samaritai eynh <1484> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> en <1722> aiv <3739> katwkoun en <1722> autaiv <846>

17:30 <0807> amysa <0853> ta <06213> wve <02574> tmx <0376> ysnaw <05370> lgrn <0853> ta <06213> wve <03575> twk <0376> ysnaw <05524> twnb <0> twko <0853> ta <06213> wve <0894> lbb <0376> ysnaw(17:30)

17:30 kai <2532> oi <3588> andrev <435> babulwnov <897> epoihsan <4160> thn <3588> sokcwybainiy kai <2532> oi <3588> andrev <435> couy epoihsan <4160> thn <3588> nhrigel kai <2532> oi <3588> andrev <435> aimay epoihsan <4160> thn <3588> asimay

17:31 <05617> *Mywrpo {Myrpo} <0433> *yhla {hla} <06048> Klmnew <0152> Klmrdal <0784> sab <01121> Mhynb <0853> ta <08313> Myprv <05616> Mywrpohw <08662> qtrt <0853> taw <05026> zxbn <06213> wve <05757> Mywehw(17:31)

17:31 kai <2532> oi <3588> euaioi epoihsan <4160> thn <3588> eblazer kai <2532> thn <3588> yaryak kai <2532> oi <3588> sepfarouain katekaion <2618> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> en <1722> puri <4442> tw <3588> adramelec kai <2532> anhmelec yeoiv <2316> sepfarouain

17:32 <01116> twmbh <01004> tybb <01992> Mhl <06213> Myve <01961> wyhyw <01116> twmb <03548> ynhk <07098> Mtwuqm <01992> Mhl <06213> wveyw <03069> hwhy <0853> ta <03372> Myary <01961> wyhyw(17:32)

17:32 kai <2532> hsan <1510> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> katwkisan ta <3588> bdelugmata <946> autwn <846> en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> twn <3588> uqhlwn <5308> a <3739> epoihsan <4160> en <1722> samareia <4540> eynov <1484> eynov <1484> en <1722> polei <4172> en <1722> h <3739> katwkoun en <1722> auth <846> kai <2532> hsan <1510> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> iereiv <2409> twn <3588> uqhlwn <5308> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> en <1722> oikw <3624> twn <3588> uqhlwn <5308>

17:33 <08033> Msm <0853> Mta <01540> wlgh <0834> rsa <01471> Mywgh <04941> jpsmk <05647> Mydbe <01961> wyh <0430> Mhyhla <0853> taw <03372> Myary <01961> wyh <03068> hwhy <0853> ta(17:33)

17:33 ton <3588> kurion <2962> efobounto <5399> kai <2532> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> elatreuon <3000> kata <2596> to <3588> krima <2917> twn <3588> eynwn <1484> oyen <3606> apwkisen autouv <846> ekeiyen <1564>

17:34 <03478> larvy <08034> wms <07760> Mv <0834> rsa <03290> bqey <01121> ynb <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04687> hwumkw <08451> hrwtkw <04941> Mjpsmkw <02708> Mtqxk <06213> Myve <0369> Mnyaw <03068> hwhy <0853> ta <03372> Myary <0369> Mnya <07223> Mynsarh <04941> Myjpsmk <06213> Myve <01992> Mh <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de(17:34)

17:34 ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> autoi <846> epoioun <4160> kata <2596> to <3588> krima <2917> autwn <846> autoi <846> fobountai <5399> kai <2532> autoi <846> poiousin <4160> kata <2596> ta <3588> dikaiwmata <1345> autwn <846> kai <2532> kata <2596> thn <3588> krisin <2920> autwn <846> kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> kata <2596> thn <3588> entolhn <1785> hn <3739> eneteilato <1781> kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> iakwb <2384> ou <3739> eyhken <5087> to <3588> onoma <3686> autou <846> israhl <2474>

17:35 <0> Mhl <02076> wxbzt <03808> alw <05647> Mwdbet <03808> alw <0> Mhl <07812> wwxtst <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <03372> waryt <03808> al <0559> rmal <06680> Mwuyw <01285> tyrb <0854> Mta <03068> hwhy <03772> trkyw(17:35)

17:35 kai <2532> dieyeto kuriov <2962> met <3326> autwn <846> diayhkhn <1242> kai <2532> eneteilato <1781> autoiv <846> legwn <3004> ou <3364> fobhyhsesye <5399> yeouv <2316> eterouv <2087> kai <2532> ou <3364> proskunhsete <4352> autoiv <846> kai <2532> ou <3364> latreusete <3000> autoiv <846> kai <2532> ou <3364> yusiasete autoiv <846>

17:36 <02076> wxbzt <0> wlw <07812> wwxtst <0> wlw <03372> waryt <0853> wta <05186> hywjn <02220> ewrzbw <01419> lwdg <03581> xkb <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <05927> hleh <0834> rsa <03068> hwhy <0853> ta <0518> Ma <03588> yk(17:36)

17:36 oti <3754> all <235> h <2228> tw <3588> kuriw <2962> ov <3739> anhgagen <321> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> en <1722> iscui <2479> megalh <3173> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> auton <846> fobhyhsesye <5399> kai <2532> autw <846> proskunhsete <4352> kai <2532> autw <846> yusete <2380>

17:37 <0312> Myrxa <0430> Myhla <03372> waryt <03808> alw <03117> Mymyh <03605> lk <06213> twvel <08104> Nwrmst <0> Mkl <03789> btk <0834> rsa <04687> hwumhw <08451> hrwthw <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> taw(17:37)

17:37 kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> av <3739> egraqen <1125> umin <4771> fulassesye <5442> poiein <4160> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> kai <2532> ou <3364> fobhyhsesye <5399> yeouv <2316> eterouv <2087>

17:38 <0312> Myrxa <0430> Myhla <03372> waryt <03808> alw <07911> wxkst <03808> al <0854> Mkta <03772> ytrk <0834> rsa <01285> tyrbhw(17:38)

17:38 kai <2532> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> dieyeto mey <3326> umwn <4771> ouk <3364> epilhsesye kai <2532> ou <3364> fobhyhsesye <5399> yeouv <2316> eterouv <2087>

17:39 <0341> Mkybya <03605> lk <03027> dym <0853> Mkta <05337> lyuy <01931> awhw <03372> waryt <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <0518> Ma <03588> yk(17:39)

17:39 oti <3754> all <235> h <2228> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> umwn <4771> fobhyhsesye <5399> kai <2532> autov <846> exeleitai <1807> umav <4771> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771>

17:40 <06213> Myve <01992> Mh <07223> Nwsarh <04941> Mjpsmk <0518> Ma <03588> yk <08085> wems <03808> alw(17:40)

17:40 kai <2532> ouk <3364> akousesye <191> epi <1909> tw <3588> krimati <2917> autwn <846> o <3739> autoi <846> poiousin <4160>

17:41 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <06213> Myve <01992> Mh <01> Mtba <06213> wve <0834> rsak <01121> Mhynb <01121> ynbw <01121> Mhynb <01571> Mg <05647> Mydbe <01961> wyh <06456> Mhylyop <0853> taw <03068> hwhy <0853> ta <03372> Myary <0428> hlah <01471> Mywgh <01961> wyhyw(17:41)

17:41 kai <2532> hsan <1510> ta <3588> eynh <1484> tauta <3778> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> toiv <3588> gluptoiv autwn <846> hsan <1510> douleuontev <1398> kai <2532> ge <1065> oi <3588> uioi <5207> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> uiwn <5207> autwn <846> kaya <2505> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> poiousin <4160> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA