TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 26

26:1 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <05921> hyle <07812> twxtshl <0776> Mkurab <05414> wntt <03808> al <04906> tykvm <068> Nbaw <0> Mkl <06965> wmyqt <03808> al <04676> hbumw <06459> lopw <0457> Mlyla <0> Mkl <06213> wvet <03808> al(26:1)

26:1 ou <3364> poihsete <4160> umin <4771> autoiv <846> ceiropoihta <5499> oude <3761> glupta oude <3761> sthlhn anasthsete <450> umin <4771> oude <3761> liyon <3037> skopon <4649> yhsete <5087> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> proskunhsai <4352> autw <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

26:2 o <03068> hwhy <0589> yna <03372> waryt <04720> ysdqmw <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> ta(26:2)

26:2 ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> fulaxesye <5442> kai <2532> apo <575> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> fobhyhsesye <5399> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

26:3 <0853> Mta <06213> Mtyvew <08104> wrmst <04687> ytwum <0853> taw <01980> wklt <02708> ytqxb <0518> Ma(26:3)

26:3 ean <1437> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> poreuhsye <4198> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> fulasshsye <5442> kai <2532> poihshte <4160> autav <846>

26:4 <06529> wyrp <05414> Nty <07704> hdvh <06086> Uew <02981> hlwby <0776> Urah <05414> hntnw <06256> Mteb <01653> Mkymsg <05414> yttnw(26:4)

26:4 kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> ueton <5205> umin <4771> en <1722> kairw <2540> autou <846> kai <2532> h <3588> gh <1065> dwsei <1325> ta <3588> genhmata authv <846> kai <2532> ta <3588> xula <3586> twn <3588> pediwn apodwsei <591> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

26:5 <0776> Mkurab <0983> xjbl <03427> Mtbsyw <07648> ebvl <03899> Mkmxl <0398> Mtlkaw <02233> erz <0853> ta <05381> gyvy <01210> ryubw <01210> ryub <0853> ta <01786> syd <0> Mkl <05381> gyvhw(26:5)

26:5 kai <2532> katalhmqetai <2638> umin <4771> o <3588> alohtov ton <3588> trughton kai <2532> o <3588> trughtov katalhmqetai <2638> ton <3588> sporon <4703> kai <2532> fagesye <2068> ton <3588> arton <740> umwn <4771> eiv <1519> plhsmonhn <4140> kai <2532> katoikhsete meta <3326> asfaleiav <803> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771>

26:6 <0776> Mkurab <05674> rbet <03808> al <02719> brxw <0776> Urah <04480> Nm <07451> her <02416> hyx <07673> ytbshw <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07901> Mtbksw <0776> Urab <07965> Mwls <05414> yttnw(26:6)

26:6 kai <2532> polemov <4171> ou <3364> dieleusetai <1330> dia <1223> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> kai <2532> dwsw <1325> eirhnhn <1515> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> kai <2532> koimhyhsesye <2837> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> umav <4771> o <3588> ekfobwn <1629> kai <2532> apolw yhria <2342> ponhra <4190> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771>

26:7 <02719> brxl <06440> Mkynpl <05307> wlpnw <0341> Mkybya <0853> ta <07291> Mtpdrw(26:7)

26:7 kai <2532> diwxesye <1377> touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <4771> kai <2532> pesountai <4098> enantion <1726> umwn <4771> fonw <5408>

26:8 <02719> brxl <06440> Mkynpl <0341> Mkybya <05307> wlpnw <07291> wpdry <07233> hbbr <04480> Mkm <03967> hamw <03967> ham <02568> hsmx <04480> Mkm <07291> wpdrw(26:8)

26:8 kai <2532> diwxontai <1377> ex <1537> umwn <4771> pente <4002> ekaton <1540> kai <2532> ekaton <1540> umwn <4771> diwxontai <1377> muriadav <3461> kai <2532> pesountai <4098> oi <3588> ecyroi <2190> umwn <4771> enantion <1726> umwn <4771> macaira <3162>

26:9 <0854> Mkta <01285> ytyrb <0853> ta <06965> ytmyqhw <0853> Mkta <07235> ytybrhw <0853> Mkta <06509> ytyrphw <0413> Mkyla <06437> ytynpw(26:9)

26:9 kai <2532> epibleqw <1914> ef <1909> umav <4771> kai <2532> auxanw <837> umav <4771> kai <2532> plhyunw <4129> umav <4771> kai <2532> sthsw <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> mey <3326> umwn <4771>

26:10 <03318> wayuwt <02319> sdx <06440> ynpm <03462> Nsyw <03462> Nswn <03465> Nsy <0398> Mtlkaw(26:10)

26:10 kai <2532> fagesye <2068> palaia <3820> kai <2532> palaia <3820> palaiwn <3820> kai <2532> palaia <3820> ek <1537> proswpou <4383> newn <3501> exoisete <1627>

26:11 <0853> Mkta <05315> yspn <01602> legt <03808> alw <08432> Mkkwtb <04908> ynksm <05414> yttnw(26:11)

26:11 kai <2532> yhsw <5087> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> en <1722> umin <4771> kai <2532> ou <3364> bdeluxetai <948> h <3588> quch <5590> mou <1473> umav <4771>

26:12 <05971> Mel <0> yl <01961> wyht <0859> Mtaw <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> ytyyhw <08432> Mkkwtb <01980> ytklhthw(26:12)

26:12 kai <2532> emperipathsw <1704> en <1722> umin <4771> kai <2532> esomai <1510> umwn <4771> yeov <2316> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> mou <1473> laov <2992>

26:13 P <06968> twymmwq <0853> Mkta <01980> Klwaw <05923> Mkle <04133> tjm <07665> rbsaw <05650> Mydbe <0> Mhl <01961> tyhm <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(26:13)

26:13 egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ontwn <1510> umwn <4771> doulwn <1401> kai <2532> sunetriqa <4937> ton <3588> desmon tou <3588> zugou umwn <4771> kai <2532> hgagon <71> umav <4771> meta <3326> parrhsiav

26:14 <0428> hlah <04687> twumh <03605> lk <0853> ta <06213> wvet <03808> alw <0> yl <08085> wemst <03808> al <0518> Maw(26:14)

26:14 ean <1437> de <1161> mh <3165> upakoushte <5219> mou <1473> mhde <3366> poihshte <4160> ta <3588> prostagmata mou <1473> tauta <3778>

26:15 <01285> ytyrb <0853> ta <06565> Mkrphl <04687> ytwum <03605> lk <0853> ta <06213> twve <01115> ytlbl <05315> Mkspn <01602> legt <04941> yjpsm <0853> ta <0518> Maw <03988> woamt <02708> ytqxb <0518> Maw(26:15)

26:15 alla <235> apeiyhshte <544> autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> krimasin <2917> mou <1473> prosocyish <4360> h <3588> quch <5590> umwn <4771> wste <5620> umav <4771> mh <3165> poiein <4160> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> wste <5620> diaskedasai thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473>

26:16 <0341> Mkybya <0398> whlkaw <02233> Mkerz <07385> qyrl <02232> Mterzw <05315> spn <01727> tbydmw <05869> Mynye <03615> twlkm <06920> txdqh <0853> taw <07829> tpxsh <0853> ta <0928> hlhb <05921> Mkyle <06485> ytdqphw <0> Mkl <02063> taz <06213> hvea <0589> yna <0637> Pa(26:16)

26:16 kai <2532> egw <1473> poihsw <4160> outwv <3778> umin <4771> kai <2532> episusthsw ef <1909> umav <4771> thn <3588> aporian <640> thn <3588> te <5037> qwran kai <2532> ton <3588> ikteron kai <2532> sfakelizontav touv <3588> ofyalmouv <3788> umwn <4771> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> umwn <4771> ekthkousan kai <2532> spereite <4687> dia <1223> kenhv <2756> ta <3588> spermata <4690> umwn <4771> kai <2532> edontai <2068> oi <3588> upenantioi umwn <4771>

26:17 o <0853> Mkta <07291> Pdr <0369> Nyaw <05127> Mtonw <08130> Mkyanv <0> Mkb <07287> wdrw <0341> Mkybya <06440> ynpl <05062> Mtpgnw <0> Mkb <06440> ynp <05414> yttnw(26:17)

26:17 kai <2532> episthsw to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ef <1909> umav <4771> kai <2532> peseisye <4098> enantion <1726> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771> kai <2532> diwxontai <1377> umav <4771> oi <3588> misountev <3404> umav <4771> kai <2532> feuxesye <5343> ouyenov <3762> diwkontov <1377> umav <4771>

26:18 <02403> Mkytajx <05921> le <07651> ebs <0853> Mkta <03256> hroyl <03254> ytpoyw <0> yl <08085> wemst <03808> al <0428> hla <05704> de <0518> Maw(26:18)

26:18 kai <2532> ean <1437> ewv <2193> toutou <3778> mh <3165> upakoushte <5219> mou <1473> kai <2532> prosyhsw <4369> tou <3588> paideusai <3811> umav <4771> eptakiv <2034> epi <1909> taiv <3588> amartiaiv <266> umwn <4771>

26:19 <05154> hsxnk <0776> Mkura <0853> taw <01270> lzrbk <08064> Mkyms <0853> ta <05414> yttnw <05797> Mkze <01347> Nwag <0853> ta <07665> ytrbsw(26:19)

26:19 kai <2532> suntriqw <4937> thn <3588> ubrin <5196> thv <3588> uperhfaniav <5243> umwn <4771> kai <2532> yhsw <5087> ton <3588> ouranon <3772> umin <4771> sidhroun kai <2532> thn <3588> ghn <1065> umwn <4771> wsei <5616> calkhn

26:20 <06529> wyrp <05414> Nty <03808> al <0776> Urah <06086> Uew <02981> hlwby <0853> ta <0776> Mkura <05414> Ntt <03808> alw <03581> Mkxk <07385> qyrl <08552> Mtw(26:20)

26:20 kai <2532> estai <1510> eiv <1519> kenon <2756> h <3588> iscuv <2479> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> dwsei <1325> h <3588> gh <1065> umwn <4771> ton <3588> sporon <4703> authv <846> kai <2532> to <3588> xulon <3586> tou <3588> agrou <68> umwn <4771> ou <3364> dwsei <1325> ton <3588> karpon <2590> autou <846>

26:21 <02403> Mkytajxk <07651> ebs <04347> hkm <05921> Mkyle <03254> ytpoyw <0> yl <08085> emsl <014> wbat <03808> alw <07147> yrq <05973> yme <01980> wklt <0518> Maw(26:21)

26:21 kai <2532> ean <1437> meta <3326> tauta <3778> poreuhsye <4198> plagioi kai <2532> mh <3165> boulhsye <1014> upakouein <5219> mou <1473> prosyhsw <4369> umin <4771> plhgav <4127> epta <2033> kata <2596> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

26:22 <01870> Mkykrd <08074> wmsnw <0853> Mkta <04591> hjyemhw <0929> Mktmhb <0853> ta <03772> htyrkhw <0853> Mkta <07921> hlksw <07704> hdvh <02416> tyx <0853> ta <0> Mkb <07971> ytxlshw(26:22)

26:22 kai <2532> apostelw <649> ef <1909> umav <4771> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> katedetai <2719> umav <4771> kai <2532> exanalwsei ta <3588> kthnh <2934> umwn <4771> kai <2532> oligostouv poihsei <4160> umav <4771> kai <2532> erhmwyhsontai <2049> ai <3588> odoi <3598> umwn <4771>

26:23 <07147> yrq <05973> yme <01980> Mtklhw <0> yl <03256> wrowt <03808> al <0428> hlab <0518> Maw(26:23)

26:23 kai <2532> epi <1909> toutoiv <3778> ean <1437> mh <3165> paideuyhte <3811> alla <235> poreuhsye <4198> prov <4314> me <1473> plagioi

26:24 <02403> Mkytajx <05921> le <07651> ebs <0589> yna <01571> Mg <0853> Mkta <05221> ytykhw <07147> yrqb <05973> Mkme <0589> yna <0637> Pa <01980> ytklhw(26:24)

26:24 poreusomai <4198> kagw mey <3326> umwn <4771> yumw <2372> plagiw kai <2532> pataxw <3960> umav <4771> kagw eptakiv <2034> anti <473> twn <3588> amartiwn <266> umwn <4771>

26:25 <0341> bywa <03027> dyb <05414> Mttnw <08432> Mkkwtb <01698> rbd <07971> ytxlsw <05892> Mkyre <0413> la <0622> Mtpoanw <01285> tyrb <05359> Mqn <05358> tmqn <02719> brx <05921> Mkyle <0935> ytabhw(26:25)

26:25 kai <2532> epaxw ef <1909> umav <4771> macairan <3162> ekdikousan <1556> dikhn <1349> diayhkhv <1242> kai <2532> katafeuxesye <2703> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> umwn <4771> kai <2532> exapostelw <1821> yanaton <2288> eiv <1519> umav <4771> kai <2532> paradoyhsesye <3860> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrwn <2190>

26:26 o <07646> webvt <03808> alw <0398> Mtlkaw <04948> lqsmb <03899> Mkmxl <07725> wbyshw <0259> dxa <08574> rwntb <03899> Mkmxl <0802> Mysn <06235> rve <0644> wpaw <03899> Mxl <04294> hjm <0> Mkl <07665> yrbsb(26:26)

26:26 en <1722> tw <3588> yliqai <2346> umav <4771> sitodeia artwn <740> kai <2532> peqousin deka <1176> gunaikev <1135> touv <3588> artouv <740> umwn <4771> en <1722> klibanw <2823> eni <1519> kai <2532> apodwsousin <591> touv <3588> artouv <740> umwn <4771> en <1722> staymw kai <2532> fagesye <2068> kai <2532> ou <3364> mh <3165> emplhsyhte

26:27 <07147> yrqb <05973> yme <01980> Mtklhw <0> yl <08085> wemst <03808> al <02063> tazb <0518> Maw(26:27)

26:27 ean <1437> de <1161> epi <1909> toutoiv <3778> mh <3165> upakoushte <5219> mou <1473> kai <2532> poreuhsye <4198> prov <4314> me <1473> plagioi

26:28 <02403> Mkytajx <05921> le <07651> ebs <0589> yna <0637> Pa <0853> Mkta <03256> ytroyw <07147> yrq <02534> tmxb <05973> Mkme <01980> ytklhw(26:28)

26:28 kai <2532> autov <846> poreusomai <4198> mey <3326> umwn <4771> en <1722> yumw <2372> plagiw kai <2532> paideusw <3811> umav <4771> egw <1473> eptakiv <2034> kata <2596> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

26:29 <0398> wlkat <01323> Mkytnb <01320> rvbw <01121> Mkynb <01320> rvb <0398> Mtlkaw(26:29)

26:29 kai <2532> fagesye <2068> tav <3588> sarkav <4561> twn <3588> uiwn <5207> umwn <4771> kai <2532> tav <3588> sarkav <4561> twn <3588> yugaterwn <2364> umwn <4771> fagesye <2068>

26:30 <0853> Mkta <05315> yspn <01602> hlegw <01544> Mkylwlg <06297> yrgp <05921> le <06297> Mkyrgp <0853> ta <05414> yttnw <02553> Mkynmx <0853> ta <03772> ytrkhw <01116> Mkytmb <0853> ta <08045> ytdmshw(26:30)

26:30 kai <2532> erhmwsw <2049> tav <3588> sthlav umwn <4771> kai <2532> exoleyreusw ta <3588> xulina <3585> ceiropoihta <5499> umwn <4771> kai <2532> yhsw <5087> ta <3588> kwla <2966> umwn <4771> epi <1909> ta <3588> kwla <2966> twn <3588> eidwlwn <1497> umwn <4771> kai <2532> prosocyiei <4360> h <3588> quch <5590> mou <1473> umin <4771>

26:31 <05207> Mkxxyn <07381> xyrb <07306> xyra <03808> alw <04720> Mkysdqm <0853> ta <08074> ytwmshw <02723> hbrx <05892> Mkyre <0853> ta <05414> yttnw(26:31)

26:31 kai <2532> yhsw <5087> tav <3588> poleiv <4172> umwn <4771> erhmouv <2048> kai <2532> exerhmwsw ta <3588> agia <40> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> osfranyw thv <3588> osmhv <3744> twn <3588> yusiwn <2378> umwn <4771>

26:32 <0> hb <03427> Mybsyh <0341> Mkybya <05921> hyle <08074> wmmsw <0776> Urah <0853> ta <0589> yna <08074> ytmshw(26:32)

26:32 kai <2532> exerhmwsw egw <1473> thn <3588> ghn <1065> umwn <4771> kai <2532> yaumasontai <2296> ep <1909> auth <846> oi <3588> ecyroi <2190> umwn <4771> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> auth <846>

26:33 <02723> hbrx <01961> wyhy <05892> Mkyrew <08077> hmms <0776> Mkura <01961> htyhw <02719> brx <0310> Mkyrxa <07324> ytqyrhw <01471> Mywgb <02219> hrza <0853> Mktaw(26:33)

26:33 kai <2532> diasperw <1289> umav <4771> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> exanalwsei umav <4771> epiporeuomenh <1975> h <3588> macaira <3162> kai <2532> estai <1510> h <3588> gh <1065> umwn <4771> erhmov <2048> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> umwn <4771> esontai <1510> erhmoi <2048>

26:34 <07676> hyttbs <0853> ta <07521> turhw <0776> Urah <07673> tbst <0227> za <0341> Mkybya <0776> Urab <0859> Mtaw <08074> hmsh <03117> ymy <03605> lk <07676> hyttbs <0853> ta <0776> Urah <07521> hurt <0227> za(26:34)

26:34 tote <5119> eudokhsei <2106> h <3588> gh <1065> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> erhmwsewv <2050> authv <846> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771> tote <5119> sabbatiei h <3588> gh <1065> kai <2532> eudokhsei <2106> ta <3588> sabbata <4521> authv <846>

26:35 <05921> hyle <03427> Mktbsb <07676> Mkyttbsb <07673> htbs <03808> al <0834> rsa <0853> ta <07673> tbst <08074> hmsh <03117> ymy <03605> lk(26:35)

26:35 pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> erhmwsewv <2050> authv <846> sabbatiei a <3739> ouk <3364> esabbatisen en <1722> toiv <3588> sabbatoiv <4521> umwn <4771> hnika <2259> katwkeite authn <846>

26:36 <07291> Pdr <0369> Nyaw <05307> wlpnw <02719> brx <04499> tonm <05127> wonw <05086> Pdn <05929> hle <06963> lwq <0853> Mta <07291> Pdrw <0341> Mhybya <0776> turab <03824> Mbblb <04816> Krm <0935> ytabhw <0> Mkb <07604> Myrasnhw(26:36)

26:36 kai <2532> toiv <3588> kataleifyeisin <2641> ex <1537> umwn <4771> epaxw deilian <1167> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> diwxetai <1377> autouv <846> fwnh <5456> fullou <5444> feromenou <5342> kai <2532> feuxontai <5343> wv <3739> feugontev <5343> apo <575> polemou <4171> kai <2532> pesountai <4098> ouyenov <3762> diwkontov <1377>

26:37 <0341> Mkybya <06440> ynpl <08617> hmwqt <0> Mkl <01961> hyht <03808> alw <0369> Nya <07291> Pdrw <02719> brx <06440> ynpmk <0251> wyxab <0376> sya <03782> wlskw(26:37)

26:37 kai <2532> uperoqetai o <3588> adelfov <80> ton <3588> adelfon <80> wsei <5616> en <1722> polemw <4171> ouyenov <3762> katatrecontov <2701> kai <2532> ou <3364> dunhsesye <1410> antisthnai toiv <3588> ecyroiv <2190> umwn <4771>

26:38 <0341> Mkybya <0776> Ura <0853> Mkta <0398> hlkaw <01471> Mywgb <06> Mtdbaw(26:38)

26:38 kai <2532> apoleisye en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> katedetai <2719> umav <4771> h <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771>

26:39 <04743> wqmy <0854> Mta <01> Mtba <05771> tnweb <0637> Paw <0341> Mkybya <0776> turab <05771> Mnweb <04743> wqmy <0> Mkb <07604> Myrasnhw(26:39)

26:39 kai <2532> oi <3588> kataleifyentev <2641> af <575> umwn <4771> katafyarhsontai dia <1223> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> takhsontai <5080>

26:40 <07147> yrqb <05973> yme <01980> wklh <0834> rsa <0637> Paw <0> yb <04604> wlem <0834> rsa <04604> Mlemb <01> Mtba <05771> Nwe <0853> taw <05771> Mnwe <0853> ta <03034> wdwthw(26:40)

26:40 kai <2532> exagoreusousin tav <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> oti <3754> parebhsan <3845> kai <2532> upereidon me <1473> kai <2532> oti <3754> eporeuyhsan <4198> enantion <1726> mou <1473> plagioi

26:41 <05771> Mnwe <0853> ta <07521> wury <0227> zaw <06189> lreh <03824> Mbbl <03665> enky <0227> za <0176> wa <0341> Mhybya <0776> Urab <0853> Mta <0935> ytabhw <07147> yrqb <05973> Mme <01980> Kla <0589> yna <0637> Pa(26:41)

26:41 kai <2532> egw <1473> eporeuyhn <4198> met <3326> autwn <846> en <1722> yumw <2372> plagiw kai <2532> apolw autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> tote <5119> entraphsetai <1788> h <3588> kardia <2588> autwn <846> h <3588> aperitmhtov <564> kai <2532> tote <5119> eudokhsousin <2106> tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

26:42 <02142> rkza <0776> Urahw <02142> rkza <085> Mhrba <01285> ytyrb <0853> ta <0637> Paw <03327> qxuy <01285> ytyrb <0853> ta <0637> Paw <03290> bwqey <01285> ytyrb <0853> ta <02142> ytrkzw(26:42)

26:42 kai <2532> mnhsyhsomai <3403> thv <3588> diayhkhv <1242> iakwb <2384> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> isaak <2464> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> abraam <11> mnhsyhsomai <3403> kai <2532> thv <3588> ghv <1065> mnhsyhsomai <3403>

26:43 <05315> Mspn <01602> hleg <02708> ytqx <0853> taw <03988> woam <04941> yjpsmb <03282> Neybw <03282> Ney <05771> Mnwe <0853> ta <07521> wury <01992> Mhw <01992> Mhm <08074> hmshb <07676> hyttbs <0853> ta <07521> Urtw <01992> Mhm <05800> bzet <0776> Urahw(26:43)

26:43 kai <2532> h <3588> gh <1065> egkataleifyhsetai <1459> up <5259> autwn <846> tote <5119> prosdexetai <4327> h <3588> gh <1065> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> en <1722> tw <3588> erhmwyhnai <2049> authn <846> di <1223> autouv <846> kai <2532> autoi <846> prosdexontai <4327> tav <3588> autwn <846> anomiav <458> any <473> wn <3739> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> upereidon kai <2532> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> proswcyisan <4360> th <3588> quch <5590> autwn <846>

26:44 <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <0854> Mta <01285> ytyrb <06565> rphl <03615> Mtlkl <01602> Mytleg <03808> alw <03988> Mytoam <03808> al <0341> Mhybya <0776> Urab <01961> Mtwyhb <02063> taz <01571> Mg <0637> Paw(26:44)

26:44 kai <2532> oud <3761> wv <3739> ontwn <1510> autwn <846> en <1722> th <3588> gh <1065> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> ouc <3364> upereidon autouv <846> oude <3761> proswcyisa <4360> autoiv <846> wste <5620> exanalwsai autouv <846> tou <3588> diaskedasai thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> thn <3588> prov <4314> autouv <846> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846>

26:45 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> tyhl <01471> Mywgh <05869> ynyel <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <03318> ytauwh <0834> rsa <07223> Mynsar <01285> tyrb <0> Mhl <02142> ytrkzw(26:45)

26:45 kai <2532> mnhsyhsomai <3403> autwn <846> thv <3588> diayhkhv <1242> thv <3588> proterav <4387> ote <3753> exhgagon <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> enanti <1725> twn <3588> eynwn <1484> tou <3588> einai <1510> autwn <846> yeov <2316> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

26:46 P <04872> hsm <03027> dyb <05514> ynyo <02022> rhb <03478> larvy <01121> ynb <0996> Nybw <0996> wnyb <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <08451> trwthw <04941> Myjpsmhw <02706> Myqxh <0428> hla(26:46)

26:46 tauta <3778> ta <3588> krimata <2917> kai <2532> ta <3588> prostagmata kai <2532> o <3588> nomov <3551> on <3739> edwken <1325> kuriov <2962> ana <303> meson <3319> autou <846> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> en <1722> tw <3588> orei <3735> sina <4614> en <1722> ceiri <5495> mwushTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA