TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kejadian 19

19:1 <0776> hura <0639> Mypa <07812> wxtsyw <07125> Mtarql <06965> Mqyw <03876> jwl <07200> aryw <05467> Mdo <08179> resb <03427> bsy <03876> jwlw <06153> breb <05467> hmdo <04397> Mykalmh <08147> yns <0935> wabyw(19:1)

19:1 hlyon <2064> de <1161> oi <3588> duo <1417> aggeloi <32> eiv <1519> sodoma <4670> esperav <2073> lwt <3091> de <1161> ekayhto <2521> para <3844> thn <3588> pulhn <4439> sodomwn <4670> idwn <3708> de <1161> lwt <3091> exanesth eiv <1519> sunanthsin <4877> autoiv <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> proswpw <4383> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

19:2 <03885> Nyln <07339> bwxrb <03588> yk <03808> al <0559> wrmayw <01870> Mkkrdl <01980> Mtklhw <07925> Mtmkshw <07272> Mkylgr <07364> wuxrw <03885> wnylw <05650> Mkdbe <01004> tyb <0413> la <04994> an <05493> wrwo <0113> ynda <04994> an <02009> hnh <0559> rmayw(19:2)

19:2 kai <2532> eipen idou <2400> kurioi <2962> ekklinate <1578> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> paidov <3816> umwn <4771> kai <2532> katalusate <2647> kai <2532> niqasye <3538> touv <3588> podav <4228> umwn <4771> kai <2532> oryrisantev <3719> apeleusesye <565> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> umwn <4771> eipan de <1161> ouci <3364> all <235> en <1722> th <3588> plateia <4116> katalusomen <2647>

19:3 <0398> wlkayw <0644> hpa <04682> twumw <04960> htsm <0> Mhl <06213> veyw <01004> wtyb <0413> la <0935> wabyw <0413> wyla <05493> wroyw <03966> dam <0> Mb <06484> rupyw(19:3)

19:3 kai <2532> katebiazeto autouv <846> kai <2532> exeklinan <1578> prov <4314> auton <846> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> autou <846> kai <2532> epoihsen <4160> autoiv <846> poton <4224> kai <2532> azumouv <106> epeqen autoiv <846> kai <2532> efagon <2068>

19:4 <07098> huqm <05971> Meh <03605> lk <02205> Nqz <05704> dew <05288> renm <01004> tybh <05921> le <05437> wbon <05467> Mdo <0582> ysna <05892> ryeh <0582> ysnaw <07901> wbksy <02962> Mrj(19:4)

19:4 pro <4253> tou <3588> koimhyhnai <2837> kai <2532> oi <3588> andrev <435> thv <3588> polewv <4172> oi <3588> sodomitai periekuklwsan <4033> thn <3588> oikian <3614> apo <575> neaniskou <3495> ewv <2193> presbuterou <4245> apav <537> o <3588> laov <2992> ama <260>

19:5 <0853> Mta <03045> hednw <0413> wnyla <03318> Mayuwh <03915> hlylh <0413> Kyla <0935> wab <0834> rsa <0376> Mysnah <0346> hya <0> wl <0559> wrmayw <03876> jwl <0413> la <07121> warqyw(19:5)

19:5 kai <2532> exekalounto ton <3588> lwt <3091> kai <2532> elegon <3004> prov <4314> auton <846> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> andrev <435> oi <3588> eiselyontev <1525> prov <4314> se <4771> thn <3588> nukta <3571> exagage <1806> autouv <846> prov <4314> hmav <1473> ina <2443> suggenwmeya autoiv <846>

19:6 <0310> wyrxa <05462> rgo <01817> tldhw <06607> hxtph <03876> jwl <0413> Mhla <03318> auyw(19:6)

19:6 exhlyen <1831> de <1161> lwt <3091> prov <4314> autouv <846> prov <4314> to <3588> proyuron thn <3588> de <1161> yuran <2374> prosewxen opisw <3694> autou <846>

19:7 <07489> wert <0251> yxa <04994> an <0408> la <0559> rmayw(19:7)

19:7 eipen de <1161> prov <4314> autouv <846> mhdamwv <3365> adelfoi <80> mh <3165> ponhreushsye

19:8 <06982> ytrq <06738> lub <0935> wab <03651> Nk <05921> le <03588> yk <01697> rbd <06213> wvet <0408> la <0411> lah <0376> Mysnal <07535> qr <05869> Mkynyeb <02896> bwjk <0> Nhl <06213> wvew <0413> Mkyla <0853> Nhta <04994> an <03318> hayuwa <0376> sya <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <01323> twnb <08147> yts <0> yl <04994> an <02009> hnh(19:8)

19:8 eisin <1510> de <1161> moi <1473> duo <1417> yugaterev <2364> ai <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> andra <435> exaxw <1806> autav <846> prov <4314> umav <4771> kai <2532> crhsasye <5530> autaiv <846> kaya <2505> an <302> areskh <700> umin <4771> monon <3440> eiv <1519> touv <3588> andrav <435> toutouv <3778> mh <3165> poihshte <4160> mhden <3367> adikon <94> ou <3739> eineken eishlyon <1525> upo <5259> thn <3588> skephn twn <3588> dokwn <1385> mou <1473>

19:9 <01817> tldh <07665> rbsl <05066> wsgyw <03966> dam <03876> jwlb <0582> syab <06484> wrupyw <01992> Mhm <0> Kl <07489> ern <06258> hte <08199> jwps <08199> jpsyw <01481> rwgl <0935> ab <0259> dxah <0559> wrmayw <01973> halh <05066> sg <0559> wrmayw(19:9)

19:9 eipan de <1161> aposta ekei <1563> eiv <1519> hlyev <2064> paroikein mh <3165> kai <2532> krisin <2920> krinein <2919> nun <3568> oun <3767> se <4771> kakwsomen <2559> mallon <3123> h <2228> ekeinouv <1565> kai <2532> parebiazonto <3849> ton <3588> andra <435> ton <3588> lwt <3091> sfodra <4970> kai <2532> hggisan <1448> suntriqai <4937> thn <3588> yuran <2374>

19:10 <05462> wrgo <01817> tldh <0853> taw <01004> htybh <0413> Mhyla <03876> jwl <0853> ta <0935> waybyw <03027> Mdy <0853> ta <0376> Mysnah <07971> wxlsyw(19:10)

19:10 ekteinantev <1614> de <1161> oi <3588> andrev <435> tav <3588> ceirav <5495> eisespasanto ton <3588> lwt <3091> prov <4314> eautouv <1438> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> oikou <3624> apekleisan <608>

19:11 <06607> xtph <04672> auml <03811> walyw <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqm <05575> Myrwnob <05221> wkh <01004> tybh <06607> xtp <0834> rsa <0376> Mysnah <0853> taw(19:11)

19:11 touv <3588> de <1161> andrav <435> touv <3588> ontav <1510> epi <1909> thv <3588> yurav <2374> tou <3588> oikou <3624> epataxan <3960> aorasia apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> kai <2532> pareluyhsan <3886> zhtountev <2212> thn <3588> yuran <2374>

19:12 <04725> Mwqmh <04480> Nm <03318> auwh <05892> ryeb <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <01323> Kytnbw <01121> Kynbw <02860> Ntx <06311> hp <0> Kl <04310> ym <05750> de <03876> jwl <0413> la <0376> Mysnah <0559> wrmayw(19:12)

19:12 eipan de <1161> oi <3588> andrev <435> prov <4314> lwt <3091> estin <1510> tiv <5100> soi <4771> wde <3592> gambroi h <2228> uioi <5207> h <2228> yugaterev <2364> h <2228> ei <1487> tiv <5100> soi <4771> allov <243> estin <1510> en <1722> th <3588> polei <4172> exagage <1806> ek <1537> tou <3588> topou <5117> toutou <3778>

19:13 <07843> htxsl <03068> hwhy <07971> wnxlsyw <03068> hwhy <06440> ynp <0854> ta <06818> Mtqeu <01431> hldg <03588> yk <02088> hzh <04725> Mwqmh <0853> ta <0587> wnxna <07843> Mytxsm <03588> yk(19:13)

19:13 oti <3754> apollumen hmeiv <1473> ton <3588> topon <5117> touton <3778> oti <3754> uqwyh <5312> h <3588> kraugh <2906> autwn <846> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> apesteilen <649> hmav <1473> kuriov <2962> ektriqai authn <846>

19:14 <02860> wyntx <05869> ynyeb <06711> qxumk <01961> yhyw <05892> ryeh <0853> ta <03068> hwhy <07843> tyxsm <03588> yk <02088> hzh <04725> Mwqmh <04480> Nm <03318> wau <06965> wmwq <0559> rmayw <01323> wytnb <03947> yxql <02860> wyntx <0413> la <01696> rbdyw <03876> jwl <03318> auyw(19:14)

19:14 exhlyen <1831> de <1161> lwt <3091> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> touv <3588> gambrouv autou <846> touv <3588> eilhfotav <2983> tav <3588> yugaterav <2364> autou <846> kai <2532> eipen anasthte <450> kai <2532> exelyate <1831> ek <1537> tou <3588> topou <5117> toutou <3778> oti <3754> ektribei kuriov <2962> thn <3588> polin <4172> edoxen <1380> de <1161> geloiazein enantion <1726> twn <3588> gambrwn autou <846>

19:15 <05892> ryeh <05771> Nweb <05595> hpot <06435> Np <04672> taumnh <01323> Kytnb <08147> yts <0853> taw <0802> Ktsa <0853> ta <03947> xq <06965> Mwq <0559> rmal <03876> jwlb <04397> Mykalmh <0213> wuyayw <05927> hle <07837> rxsh <03644> wmkw(19:15)

19:15 hnika <2259> de <1161> oryrov <3722> egineto <1096> epespoudazon oi <3588> aggeloi <32> ton <3588> lwt <3091> legontev <3004> anastav <450> labe <2983> thn <3588> gunaika <1135> sou <4771> kai <2532> tav <3588> duo <1417> yugaterav <2364> sou <4771> av <3739> eceiv <2192> kai <2532> exelye <1831> ina <2443> mh <3165> sunapolh taiv <3588> anomiaiv <458> thv <3588> polewv <4172>

19:16 <05892> ryel <02351> Uwxm <03240> whxnyw <03318> whauyw <05921> wyle <03068> hwhy <02551> tlmxb <01323> wytnb <08147> yts <03027> dybw <0802> wtsa <03027> dybw <03027> wdyb <0376> Mysnah <02388> wqzxyw <04102> hmhmtyw(19:16)

19:16 kai <2532> etaracyhsan <5015> kai <2532> ekrathsan <2902> oi <3588> aggeloi <32> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> kai <2532> thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> kai <2532> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> duo <1417> yugaterwn <2364> autou <846> en <1722> tw <3588> feisasyai <5339> kurion <2962> autou <846>

19:17 <05595> hpot <06435> Np <04422> jlmh <02022> hrhh <03603> rkkh <03605> lkb <05975> dmet <0408> law <0310> Kyrxa <05027> jybt <0408> la <05315> Kspn <05921> le <04422> jlmh <0559> rmayw <02351> huwxh <0853> Mta <03318> Mayuwhk <01961> yhyw(19:17)

19:17 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> exhgagon <1806> autouv <846> exw <1854> kai <2532> eipan swzwn <4982> swze <4982> thn <3588> seautou <4572> quchn <5590> mh <3165> peribleqhv <4017> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mhde <3366> sthv <2476> en <1722> pash <3956> th <3588> pericwrw <4066> eiv <1519> to <3588> orov <3735> swzou <4982> mhpote <3379> sumparalhmfyhv <4838>

19:18 <0136> ynda <04994> an <0408> la <0413> Mhla <03876> jwl <0559> rmayw(19:18)

19:18 eipen de <1161> lwt <3091> prov <4314> autouv <846> deomai <1189> kurie <2962>

19:19 <04191> ytmw <07451> herh <01692> ynqbdt <06435> Np <02022> hrhh <04422> jlmhl <03201> lkwa <03808> al <0595> yknaw <05315> yspn <0853> ta <02421> twyxhl <05978> ydme <06213> tyve <0834> rsa <02617> Kdox <01431> ldgtw <05869> Kynyeb <02580> Nx <05650> Kdbe <04672> aum <04994> an <02009> hnh(19:19)

19:19 epeidh <1894> euren <2147> o <3588> paiv <3816> sou <4771> eleov <1656> enantion <1726> sou <4771> kai <2532> emegalunav <3170> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> o <3739> poieiv <4160> ep <1909> eme <1473> tou <3588> zhn <2198> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> egw <1473> de <1161> ou <3364> dunhsomai <1410> diaswyhnai <1295> eiv <1519> to <3588> orov <3735> mh <3165> katalabh <2638> me <1473> ta <3588> kaka <2556> kai <2532> apoyanw <599>

19:20 <05315> yspn <02421> yxtw <01931> awh <04705> reum <03808> alh <08033> hms <04994> an <04422> hjlma <04705> reum <01931> ayhw <08033> hms <05127> ownl <07138> hbrq <02063> tazh <05892> ryeh <04994> an <02009> hnh(19:20)

19:20 idou <2400> h <3588> poliv <4172> auth <3778> egguv <1451> tou <3588> katafugein <2703> me <1473> ekei <1563> h <3739> estin <1510> mikra <3398> ekei <1563> swyhsomai <4982> ou <3364> mikra <3398> estin <1510> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> mou <1473>

19:21 <01696> trbd <0834> rsa <05892> ryeh <0853> ta <02015> ykph <01115> ytlbl <02088> hzh <01697> rbdl <01571> Mg <06440> Kynp <05375> ytavn <02009> hnh <0413> wyla <0559> rmayw(19:21)

19:21 kai <2532> eipen autw <846> idou <2400> eyaumasa <2296> sou <4771> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> epi <1909> tw <3588> rhmati <4487> toutw <3778> tou <3588> mh <3165> katastreqai <2690> thn <3588> polin <4172> peri <4012> hv <3739> elalhsav <2980>

19:22 <06820> rewu <05892> ryeh <08034> Ms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <08033> hms <0935> Kab <05704> de <01697> rbd <06213> twvel <03201> lkwa <03808> al <03588> yk <08033> hms <04422> jlmh <04116> rhm(19:22)

19:22 speuson <4692> oun <3767> tou <3588> swyhnai <4982> ekei <1563> ou <3364> gar <1063> dunhsomai <1410> poihsai <4160> pragma <4229> ewv <2193> tou <3588> se <4771> eiselyein <1525> ekei <1563> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> shgwr

19:23 <06820> hreu <0935> ab <03876> jwlw <0776> Urah <05921> le <03318> auy <08121> smsh(19:23)

19:23 o <3588> hliov <2246> exhlyen <1831> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> lwt <3091> eishlyen <1525> eiv <1519> shgwr

19:24 <08064> Mymsh <04480> Nm <03068> hwhy <0853> tam <0784> saw <01614> tyrpg <06017> hrme <05921> lew <05467> Mdo <05921> le <04305> ryjmh <03068> hwhyw(19:24)

19:24 kai <2532> kuriov <2962> ebrexen <1026> epi <1909> sodoma <4670> kai <2532> gomorra yeion <2304> kai <2532> pur <4442> para <3844> kuriou <2962> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

19:25 <0127> hmdah <06780> xmuw <05892> Myreh <03427> ybsy <03605> lk <0853> taw <03603> rkkh <03605> lk <0853> taw <0411> lah <05892> Myreh <0853> ta <02015> Kphyw(19:25)

19:25 kai <2532> katestreqen <2690> tav <3588> poleiv <4172> tautav <3778> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> perioikon <4040> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> katoikountav en <1722> taiv <3588> polesin <4172> kai <2532> panta <3956> ta <3588> anatellonta <393> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

19:26 <04417> xlm <05333> byun <01961> yhtw <0310> wyrxam <0802> wtsa <05027> jbtw(19:26)

19:26 kai <2532> epebleqen <1914> h <3588> gunh <1135> autou <846> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> egeneto <1096> sthlh alov <251>

19:27 <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <08033> Ms <05975> dme <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <01242> rqbb <085> Mhrba <07925> Mksyw(19:27)

19:27 wryrisen <3719> de <1161> abraam <11> to <3588> prwi <4404> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ou <3364> eisthkei <2476> enantion <1726> kuriou <2962>

19:28 <03536> Nsbkh <07008> rjyqk <0776> Urah <07008> rjyq <05927> hle <02009> hnhw <07200> aryw <03603> rkkh <0776> Ura <06440> ynp <03605> lk <05921> lew <06017> hrmew <05467> Mdo <06440> ynp <05921> le <08259> Pqsyw(19:28)

19:28 kai <2532> epebleqen <1914> epi <1909> proswpon <4383> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrav kai <2532> epi <1909> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065> thv <3588> pericwrou <4066> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> anebainen <305> flox <5395> thv <3588> ghv <1065> wsei <5616> atmiv <822> kaminou <2575>

19:29 <03876> jwl <02004> Nhb <03427> bsy <0834> rsa <05892> Myreh <0853> ta <02015> Kphb <02018> hkphh <08432> Kwtm <03876> jwl <0853> ta <07971> xlsyw <085> Mhrba <0853> ta <0430> Myhla <02142> rkzyw <03603> rkkh <05892> yre <0853> ta <0430> Myhla <07843> txsb <01961> yhyw(19:29)

19:29 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> ektriqai kurion <2962> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> thv <3588> perioikou <4040> emnhsyh <3403> o <3588> yeov <2316> tou <3588> abraam <11> kai <2532> exapesteilen <1821> ton <3588> lwt <3091> ek <1537> mesou <3319> thv <3588> katastrofhv <2692> en <1722> tw <3588> katastreqai <2690> kurion <2962> tav <3588> poleiv <4172> en <1722> aiv <3739> katwkei en <1722> autaiv <846> lwt <3091>

19:30 <01323> wytnb <08147> ytsw <01931> awh <04631> hremb <03427> bsyw <06820> rewub <03427> tbsl <03372> ary <03588> yk <05973> wme <01323> wytnb <08147> ytsw <02022> rhb <03427> bsyw <06820> rewum <03876> jwl <05927> leyw(19:30)

19:30 anebh <305> de <1161> lwt <3091> ek <1537> shgwr kai <2532> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> orei <3735> kai <2532> ai <3588> duo <1417> yugaterev <2364> autou <846> met <3326> autou <846> efobhyh <5399> gar <1063> katoikhsai en <1722> shgwr kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> tw <3588> sphlaiw <4693> autov <846> kai <2532> ai <3588> duo <1417> yugaterev <2364> autou <846> met <3326> autou <846>

19:31 <0776> Urah <03605> lk <01870> Krdk <05921> wnyle <0935> awbl <0776> Urab <0369> Nya <0376> syaw <02204> Nqz <01> wnyba <06810> hryeuh <0413> la <01067> hrykbh <0559> rmatw(19:31)

19:31 eipen de <1161> h <3588> presbutera <4245> prov <4314> thn <3588> newteran <3501> o <3588> pathr <3962> hmwn <1473> presbuterov <4245> kai <2532> oudeiv <3762> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ov <3739> eiseleusetai <1525> prov <4314> hmav <1473> wv <3739> kayhkei <2520> pash <3956> th <3588> gh <1065>

19:32 <02233> erz <01> wnybam <02421> hyxnw <05973> wme <07901> hbksnw <03196> Nyy <01> wnyba <0853> ta <08248> hqsn <01980> hkl(19:32)

19:32 deuro <1204> kai <2532> potiswmen <4222> ton <3588> patera <3962> hmwn <1473> oinon <3631> kai <2532> koimhywmen <2837> met <3326> autou <846> kai <2532> exanasthswmen ek <1537> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> sperma <4690>

19:33 <06965> hmwqbw <07901> hbksb <03045> edy <03808> alw <01> hyba <0854> ta <07901> bkstw <01067> hrykbh <0935> abtw <01931> awh <03915> hlylb <03196> Nyy <01> Nhyba <0853> ta <08248> Nyqstw(19:33)

19:33 epotisan <4222> de <1161> ton <3588> patera <3962> autwn <846> oinon <3631> en <1722> th <3588> nukti <3571> tauth <3778> kai <2532> eiselyousa <1525> h <3588> presbutera <4245> ekoimhyh <2837> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> authv <846> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> kai <2532> ouk <3364> hdei en <1722> tw <3588> koimhyhnai <2837> authn <846> kai <2532> anasthnai <450>

19:34 <02233> erz <01> wnybam <02421> hyxnw <05973> wme <07901> ybks <0935> yabw <03915> hlylh <01571> Mg <03196> Nyy <08248> wnqsn <01> yba <0854> ta <0570> sma <07901> ytbks <02005> Nh <06810> hryeuh <0413> la <01067> hrykbh <0559> rmatw <04283> trxmm <01961> yhyw(19:34)

19:34 egeneto <1096> de <1161> th <3588> epaurion <1887> kai <2532> eipen h <3588> presbutera <4245> prov <4314> thn <3588> newteran <3501> idou <2400> ekoimhyhn <2837> ecyev <5504> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> potiswmen <4222> auton <846> oinon <3631> kai <2532> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> kai <2532> eiselyousa <1525> koimhyhti <2837> met <3326> autou <846> kai <2532> exanasthswmen ek <1537> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> sperma <4690>

19:35 <06965> hmqbw <07901> hbksb <03045> edy <03808> alw <05973> wme <07901> bkstw <06810> hryeuh <06965> Mqtw <03196> Nyy <01> Nhyba <0853> ta <01931> awhh <03915> hlylb <01571> Mg <08248> Nyqstw(19:35)

19:35 epotisan <4222> de <1161> kai <2532> en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> ton <3588> patera <3962> autwn <846> oinon <3631> kai <2532> eiselyousa <1525> h <3588> newtera <3501> ekoimhyh <2837> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> authv <846> kai <2532> ouk <3364> hdei en <1722> tw <3588> koimhyhnai <2837> authn <846> kai <2532> anasthnai <450>

19:36 <01> Nhybam <03876> jwl <01323> twnb <08147> yts <02029> Nyrhtw(19:36)

19:36 kai <2532> sunelabon <4815> ai <3588> duo <1417> yugaterev <2364> lwt <3091> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> autwn <846>

19:37 <03117> Mwyh <05704> de <04124> bawm <01> yba <01931> awh <04124> bawm <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nb <01067> hrykbh <03205> dltw(19:37)

19:37 kai <2532> eteken <5088> h <3588> presbutera <4245> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> mwab legousa <3004> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> outov <3778> pathr <3962> mwabitwn ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

19:38 o <03117> Mwyh <05704> de <05983> Nwme <01121> ynb <01> yba <01931> awh <01151> yme <0> Nb <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nb <03205> hdly <01931> awh <01571> Mg <06810> hryeuhw(19:38)

19:38 eteken <5088> de <1161> kai <2532> h <3588> newtera <3501> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> amman uiov <5207> tou <3588> genouv <1085> mou <1473> outov <3778> pathr <3962> ammanitwn ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA