TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Nehemia 13

13:1 <05769> Mlwe <05704> de <0430> Myhlah <06951> lhqb <04125> ybamw <05984> ynme <0935> awby <03808> al <0834> rsa <0> wb <03789> bwtk <04672> aumnw <05971> Meh <0241> ynzab <04872> hsm <05612> rpob <07121> arqn <01931> awhh <03117> Mwyb(13:1)

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anegnwsyh <314> en <1722> bibliw <975> mwush en <1722> wsin <3775> tou <3588> laou <2992> kai <2532> eureyh <2147> gegrammenon <1125> en <1722> autw <846> opwv <3704> mh <3165> eiselywsin <1525> ammanitai kai <2532> mwabitai en <1722> ekklhsia <1577> yeou <2316> ewv <2193> aiwnov <165>

13:2 <01293> hkrbl <07045> hllqh <0430> wnyhla <02015> Kphyw <07043> wllql <01109> Melb <0853> ta <05921> wyle <07936> rkvyw <04325> Mymbw <03899> Mxlb <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <06923> wmdq <03808> al <03588> yk(13:2)

13:2 oti <3754> ou <3364> sunhnthsan <4876> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> en <1722> artw <740> kai <2532> en <1722> udati <5204> kai <2532> emisywsanto <3409> ep <1909> auton <846> ton <3588> balaam <903> katarasasyai kai <2532> estreqen <4762> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> thn <3588> kataran <2671> eiv <1519> eulogian <2129>

13:3 <03478> larvym <06154> bre <03605> lk <0914> wlydbyw <08451> hrwth <0853> ta <08085> Memsk <01961> yhyw(13:3)

13:3 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousan <191> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> ecwrisyhsan <5563> pav <3956> epimiktov en <1722> israhl <2474>

13:4 <02900> hybwjl <07138> bwrq <0430> wnyhla <01004> tyb <03957> tkslb <05414> Nwtn <03548> Nhkh <0475> bysyla <02088> hzm <06440> ynplw(13:4)

13:4 kai <2532> pro <4253> toutou <3778> eliasib o <3588> iereuv <2409> oikwn <3611> en <1722> gazofulakiw <1049> oikou <3624> yeou <2316> hmwn <1473> eggiwn <1448> twbia

13:5 <03548> Mynhkh <08641> tmwrtw <07778> Myreshw <07891> Myrrsmhw <03881> Mywlh <04687> twum <03323> rhuyhw <08492> swryth <01715> Ngdh <04643> rvemw <03627> Mylkhw <03828> hnwblh <04503> hxnmh <0853> ta <05414> Myntn <06440> Mynpl <01961> wyh <08033> Msw <01419> hlwdg <03957> hksl <0> wl <06213> veyw(13:5)

13:5 kai <2532> epoihsen <4160> autw <846> gazofulakion <1049> mega <3173> kai <2532> ekei <1563> hsan <1510> proteron <4386> didontev <1325> thn <3588> manaan kai <2532> ton <3588> libanon <3030> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> kai <2532> thn <3588> dekathn <1182> tou <3588> sitou <4621> kai <2532> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> entolhn <1785> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> twn <3588> adontwn <103> kai <2532> twn <3588> pulwrwn kai <2532> aparcav twn <3588> ierewn <2409>

13:6 <04428> Klmh <04480> Nm <07592> ytlasn <03117> Mymy <07093> Uqlw <04428> Klmh <0413> la <0935> ytab <0894> lbb <04428> Klm <0783> atosxtral <08147> Mytsw <07970> Mysls <08141> tnsb <03588> yk <03389> Mlswryb <01961> ytyyh <03808> al <02088> hz <03605> lkbw(13:6)

13:6 kai <2532> en <1722> panti <3956> toutw <3778> ouk <3364> hmhn <1510> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> en <1722> etei <2094> triakostw kai <2532> deuterw <1208> tou <3588> aryasasya basilewv <935> babulwnov <897> hlyon <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> meta <3326> telov <5056> hmerwn <2250> hthsamhn <154> para <3844> tou <3588> basilewv <935>

13:7 <0430> Myhlah <01004> tyb <02691> yruxb <05393> hksn <0> wl <06213> twvel <02900> hybwjl <0475> bysyla <06213> hve <0834> rsa <07451> herb <0995> hnybaw <03389> Mlswryl <0935> awbaw(13:7)

13:7 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> sunhka <4920> en <1722> th <3588> ponhria <4189> h <3739> epoihsen <4160> elisoub tw <3588> twbia poihsai <4160> autw <846> gazofulakion <1049> en <1722> aulh <833> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316>

13:8 <03957> hkslh <04480> Nm <02351> Uwxh <02900> hybwj <01004> tyb <03627> ylk <03605> lk <0853> ta <07993> hkylsaw <03966> dam <0> yl <07489> eryw(13:8)

13:8 kai <2532> ponhron <4190> moi <1473> efanh <5316> sfodra <4970> kai <2532> erriqa panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> twbia exw <1854> apo <575> tou <3588> gazofulakiou <1049>

13:9 P <03828> hnwblhw <04503> hxnmh <0854> ta <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <08033> Ms <07725> hbysaw <03957> twkslh <02891> wrhjyw <0559> hrmaw(13:9)

13:9 kai <2532> eipa kai <2532> ekayarisan <2511> ta <3588> gazofulakia <1049> kai <2532> epestreqa <1994> ekei <1563> skeuh <4632> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> manaa kai <2532> ton <3588> libanon <3030>

13:10 <04399> hkalmh <06213> yve <07891> Myrrsmhw <03881> Mywlh <07704> whdvl <0376> sya <01272> wxrbyw <05414> hntn <03808> al <03881> Mywlh <04521> twynm <03588> yk <03045> hedaw(13:10)

13:10 kai <2532> egnwn <1097> oti <3754> meridev <3310> twn <3588> leuitwn <3019> ouk <3364> edoyhsan <1325> kai <2532> efugosan <5343> anhr <435> eiv <1519> agron <68> autou <846> oi <3588> leuitai <3019> kai <2532> oi <3588> adontev <103> poiountev <4160> to <3588> ergon <2041>

13:11 <05977> Mdme <05921> le <05975> Mdmeaw <06908> Mubqaw <0430> Myhlah <01004> tyb <05800> bzen <04069> ewdm <0559> hrmaw <05461> Myngoh <0854> ta <07378> hbyraw(13:11)

13:11 kai <2532> emacesamhn <3164> toiv <3588> strathgoiv <4755> kai <2532> eipa dia <1223> ti <5100> egkateleifyh <1459> o <3588> oikov <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> sunhgagon <4863> autouv <846> kai <2532> esthsa <2476> autouv <846> epi <1909> th <3588> stasei <4714> autwn <846>

13:12 <0214> twruwal <03323> rhuyhw <08492> swrythw <01715> Ngdh <04643> rvem <0935> waybh <03063> hdwhy <03605> lkw(13:12)

13:12 kai <2532> pav <3956> iouda <2448> hnegkan <5342> dekathn <1182> tou <3588> purou kai <2532> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> eiv <1519> touv <3588> yhsaurouv <2344>

13:13 P <0251> Mhyxal <02505> qlxl <05921> Mhylew <02803> wbsxn <0539> Mynman <03588> yk <04983> hyntm <01121> Nb <02139> rwkz <01121> Nb <02605> Nnx <03027> Mdy <05921> lew <03881> Mywlh <04480> Nm <06305> hydpw <05608> rpwoh <06659> qwduw <03548> Nhkh <08018> hymls <0214> twruwa <05921> le <0686> hruwaw(13:13)

13:13 epi <1909> ceira <5495> selemia tou <3588> ierewv <2409> kai <2532> saddouk tou <3588> grammatewv <1122> kai <2532> fadaia apo <575> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> epi <1909> ceira <5495> autwn <846> anan uiov <5207> zakcour uiov <5207> mayania oti <3754> pistoi <4103> elogisyhsan <3049> ep <1909> autouv <846> merizein <3307> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846>

13:14 <04929> wyrmsmbw <0430> yhla <01004> tybb <06213> ytyve <0834> rsa <02617> ydox <04229> xmt <0408> law <02063> taz <05921> le <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz(13:14)

13:14 mnhsyhti <3403> mou <1473> o <3588> yeov <2316> en <1722> tauth <3778> kai <2532> mh <3165> exaleifyhtw <1813> eleov <1656> mou <1473> o <3739> epoihsa <4160> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316>

13:15 <06718> dyu <04376> Mrkm <03117> Mwyb <05749> dyeaw <07676> tbsh <03117> Mwyb <03389> Mlswry <0935> Myaybmw <04853> avm <03605> lkw <08384> Mynatw <06025> Mybne <03196> Nyy <0637> Paw <02543> Myrmxh <05921> le <06006> Myomew <06194> twmreh <0935> Myaybmw <07676> tbsb <01660> twtg <01869> Mykrd <03063> hdwhyb <07200> ytyar <01992> hmhh <03117> Mymyb(13:15)

13:15 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> eidon <3708> en <1722> iouda <2448> patountav <3961> lhnouv <3025> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> kai <2532> ferontav <5342> dragmata kai <2532> epigemizontav epi <1909> touv <3588> onouv <3688> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> stafulhn <4718> kai <2532> suka <4810> kai <2532> pan <3956> bastagma kai <2532> ferontav <5342> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521> kai <2532> epemarturamhn <1957> en <1722> hmera <2250> prasewv autwn <846>

13:16 <03389> Mlswrybw <03063> hdwhy <01121> ynbl <07676> tbsb <04376> Myrkmw <04377> rkm <03605> lkw <01709> gad <0935> Myaybm <0> hb <03427> wbsy <06876> Myruhw(13:16)

13:16 kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> auth <846> ferontev <5342> icyun <2486> kai <2532> pasan <3956> prasin pwlountev <4453> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> toiv <3588> uioiv <5207> iouda <2448> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419>

13:17 <07676> tbsh <03117> Mwy <0853> ta <02490> Myllxmw <06213> Myve <0859> Mta <0834> rsa <02088> hzh <07451> erh <01697> rbdh <04100> hm <0> Mhl <0559> hrmaw <03063> hdwhy <02715> yrx <0854> ta <07378> hbyraw(13:17)

13:17 kai <2532> emacesamhn <3164> toiv <3588> uioiv <5207> iouda <2448> toiv <3588> eleuyeroiv <1658> kai <2532> eipa autoiv <846> tiv <5100> o <3588> logov <3056> outov <3778> o <3588> ponhrov <4190> on <3739> umeiv <4771> poieite <4160> kai <2532> bebhloute <953> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:18 P <07676> tbsh <0853> ta <02490> llxl <03478> larvy <05921> le <02740> Nwrx <0935> Mypyowm <0859> Mtaw <02063> tazh <05892> ryeh <05921> lew <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> wnyle <0430> wnyhla <0935> abyw <01> Mkytba <06213> wve <03541> hk <03808> awlh(13:18)

13:18 ouci <3364> outwv <3778> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> kai <2532> hnegken <5342> ep <1909> autouv <846> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> ef <1909> hmav <1473> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> tauta <3778> kai <2532> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> umeiv <4771> prostiyete <4369> orghn <3709> epi <1909> israhl <2474> bebhlwsai <953> to <3588> sabbaton <4521>

13:19 <07676> tbsh <03117> Mwyb <04853> avm <0935> awby <03808> al <08179> Myresh <05921> le <05975> ytdmeh <05288> yrenmw <07676> tbsh <0310> rxa <05704> de <06605> Mwxtpy <03808> al <0834> rsa <0559> hrmaw <01817> twtldh <05462> wrgoyw <0559> hrmaw <07676> tbsh <06440> ynpl <03389> Mlswry <08179> yres <06751> wllu <0834> rsak <01961> yhyw(13:19)

13:19 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> katesthsan <2525> pulai <4439> ierousalhm <2419> pro <4253> tou <3588> sabbatou <4521> kai <2532> eipa kai <2532> ekleisan <2808> tav <3588> pulav <4439> kai <2532> eipa wste <5620> mh <3165> anoighnai <455> autav <846> ewv <2193> opisw <3694> tou <3588> sabbatou <4521> kai <2532> ek <1537> twn <3588> paidariwn <3808> mou <1473> esthsa <2476> epi <1909> tav <3588> pulav <4439> wste <5620> mh <3165> airein <142> bastagmata en <1722> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:20 <08147> Mytsw <06471> Mep <03389> Mlswryl <02351> Uwxm <04465> rkmm <03605> lk <04376> yrkmw <07402> Mylkrh <03885> wnylyw(13:20)

13:20 kai <2532> hulisyhsan pantev <3956> kai <2532> epoihsan <4160> prasin exw <1854> ierousalhm <2419> apax <530> kai <2532> div <1364>

13:21 o <07676> tbsb <0935> wab <03808> al <01931> ayhh <06256> teh <04480> Nm <0> Mkb <07971> xlsa <03027> dy <08138> wnst <0518> Ma <02346> hmwxh <05048> dgn <03885> Mynl <0859> Mta <04069> ewdm <0413> Mhyla <0559> hrmaw <0> Mhb <05749> hdyeaw(13:21)

13:21 kai <2532> diemarturamhn en <1722> autoiv <846> kai <2532> eipa prov <4314> autouv <846> dia <1223> ti <5100> umeiv <4771> aulizesye apenanti tou <3588> teicouv <5038> ean <1437> deuterwshte ektenw <1614> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> en <1722> umin <4771> apo <575> tou <3588> kairou <2540> ekeinou <1565> ouk <3364> hlyosan <2064> en <1722> sabbatw <4521>

13:22 P <02617> Kdox <07230> brk <05921> yle <02347> howxw <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz <02063> taz <01571> Mg <07676> tbsh <03117> Mwy <0853> ta <06942> sdql <08179> Myresh <08104> Myrms <0935> Myabw <02891> Myrhjm <01961> wyhy <0834> rsa <03881> Mywll <0559> hrmaw(13:22)

13:22 kai <2532> eipa toiv <3588> leuitaiv <3019> oi <3739> hsan <1510> kayarizomenoi <2511> kai <2532> ercomenoi <2064> fulassontev <5442> tav <3588> pulav <4439> agiazein <37> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> sabbatou <4521> prov <4314> tauta <3778> mnhsyhti <3403> mou <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> feisai <5339> mou <1473> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771>

13:23 <04125> twybawm <05984> *twynme {twynwme} <0796> *twyddsa {twydwdsa} <0802> Mysn <03427> wbysh <03064> Mydwhyh <0853> ta <07200> ytyar <01992> Mhh <03117> Mymyb <01571> Mg(13:23)

13:23 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> eidon <3708> touv <3588> ioudaiouv <2453> oi <3739> ekayisan <2523> gunaikav <1135> azwtiav ammanitidav mwabitidav

13:24 <05971> Mew <05971> Me <03956> Nwslkw <03066> tydwhy <01696> rbdl <05234> Myrykm <0369> Mnyaw <0797> tydwdsa <01696> rbdm <02677> yux <01121> Mhynbw(13:24)

13:24 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autwn <846> hmisu lalountev <2980> azwtisti kai <2532> ouk <3364> eisin <1510> epiginwskontev <1921> lalein <2980> ioudaisti

13:25 <0> Mklw <01121> Mkynbl <01323> Mhytnbm <05375> wavt <0518> Maw <01121> Mhynbl <01323> Mkytnb <05414> wntt <0518> Ma <0430> Myhlab <07650> Meybsaw <04803> Mjrmaw <0376> Mysna <01992> Mhm <05221> hkaw <07043> Mllqaw <05973> Mme <07378> byraw(13:25)

13:25 kai <2532> emacesamhn <3164> met <3326> autwn <846> kai <2532> kathrasamhn autouv <846> kai <2532> epataxa <3960> en <1722> autoiv <846> andrav <435> kai <2532> emadarwsa autouv <846> kai <2532> wrkisa <3726> autouv <846> en <1722> tw <3588> yew <2316> ean <1437> dwte <1325> tav <3588> yugaterav <2364> umwn <4771> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846> kai <2532> ean <1437> labhte <2983> apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> autwn <846> toiv <3588> uioiv <5207> umwn <4771>

13:26 <05237> twyrknh <0802> Mysnh <02398> wayjxh <0853> wtwa <01571> Mg <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04428> Klm <0430> Myhla <05414> whntyw <01961> hyh <0430> wyhlal <0157> bwhaw <03644> whmk <04428> Klm <01961> hyh <03808> al <07227> Mybrh <01471> Mywgbw <03478> larvy <04428> Klm <08010> hmls <02398> ajx <0428> hla <05921> le <03808> awlh(13:26)

13:26 ouc <3364> outwv <3778> hmarten <264> salwmwn basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> en <1722> eynesin <1484> polloiv <4183> ouk <3364> hn <1510> basileuv <935> omoiov <3664> autw <846> kai <2532> agapwmenov <25> tw <3588> yew <2316> hn <1510> kai <2532> edwken <1325> auton <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> touton <3778> exeklinan <1578> ai <3588> gunaikev <1135> ai <3588> allotriai <245>

13:27 <05237> twyrkn <0802> Mysn <03427> byshl <0430> wnyhlab <04603> leml <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <06213> tvel <08085> emsnh <0> Mklw(13:27)

13:27 kai <2532> umwn <4771> mh <3165> akousomeya <191> poihsai <4160> thn <3588> pasan <3956> ponhrian <4189> tauthn <3778> asunyethsai en <1722> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> kayisai <2523> gunaikav <1135> allotriav <245>

13:28 <05921> ylem <01272> whxyrbaw <02772> ynrxh <05571> jlbnol <02860> Ntx <01419> lwdgh <03548> Nhkh <0475> bysyla <01121> Nb <03111> edywy <01121> ynbmw(13:28)

13:28 kai <2532> apo <575> uiwn <5207> iwada tou <3588> elisoub tou <3588> ierewv <2409> tou <3588> megalou <3173> numfiou <3566> tou <3588> sanaballat tou <3588> wrwnitou kai <2532> exebrasa auton <846> ap <575> emou <1473>

13:29 <03881> Mywlhw <03550> hnhkh <01285> tyrbw <03550> hnhkh <01352> ylag <05921> le <0430> yhla <01992> Mhl <02142> hrkz(13:29)

13:29 mnhsyhti <3403> autoiv <846> o <3588> yeov <2316> epi <1909> agcisteia thv <3588> ierateiav <2405> kai <2532> diayhkhv <1242> thv <3588> ierateiav <2405> kai <2532> touv <3588> leuitav <3019>

13:30 <04399> wtkalmb <0376> sya <03881> Mywllw <03548> Mynhkl <04931> twrmsm <05975> hdymeaw <05236> rkn <03605> lkm <02891> Mytrhjw(13:30)

13:30 kai <2532> ekayarisa <2511> autouv <846> apo <575> pashv <3956> allotriwsewv kai <2532> esthsa <2476> efhmeriav <2183> toiv <3588> iereusin <2409> kai <2532> toiv <3588> leuitaiv <3019> anhr <435> wv <3739> to <3588> ergon <2041> autou <846>

13:31 <02896> hbwjl <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz <01061> Myrwkblw <02163> twnmzm <06256> Myteb <06086> Myueh <07133> Nbrqlw(13:31)

13:31 kai <2532> to <3588> dwron <1435> twn <3588> xuloforwn en <1722> kairoiv <2540> apo <575> cronwn <5550> kai <2532> en <1722> toiv <3588> bakcourioiv mnhsyhti <3403> mou <1473> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> eiv <1519> agaywsunhn <19>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA