TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Tawarikh 18

18:1 <0256> baxal <02859> Ntxtyw <07230> brl <03519> dwbkw <06239> rse <03092> jpswhyl <01961> yhyw(18:1)

18:1 kai <2532> egenhyh <1096> tw <3588> iwsafat <2498> eti <2089> ploutov <4149> kai <2532> doxa <1391> pollh <4183> kai <2532> epegambreusato <1918> en <1722> oikw <3624> acaab

18:2 <01568> delg <07433> twmr <0413> la <05927> twlel <05496> whtyoyw <05973> wme <0834> rsa <05971> Melw <07230> brl <01241> rqbw <06629> Nau <0256> baxa <0> wl <02076> xbzyw <08111> Nwrmsl <0256> baxa <0413> la <08141> Myns <07093> Uql <03381> dryw(18:2)

18:2 kai <2532> katebh <2597> dia <1223> telouv <5056> etwn <2094> prov <4314> acaab eiv <1519> samareian <4540> kai <2532> eyusen <2380> autw <846> acaab probata <4263> kai <2532> moscouv <3448> pollouv <4183> kai <2532> tw <3588> law <2992> tw <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> hpata <538> auton <846> tou <3588> sunanabhnai <4872> met <3326> autou <846> eiv <1519> ramwy thv <3588> galaaditidov

18:3 <04421> hmxlmb <05973> Kmew <05971> yme <05971> Kmekw <03644> Kwmk <03644> ynwmk <0> wl <0559> rmayw <01568> delg <07433> tmr <05973> yme <01980> Klth <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <0559> rmayw(18:3)

18:3 kai <2532> eipen acaab basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> iwsafat <2498> basilea <935> iouda <2448> poreush <4198> met <3326> emou <1473> eiv <1519> ramwy thv <3588> galaaditidov kai <2532> eipen autw <846> wv <3739> egw <1473> outwv <3778> kai <2532> su <4771> wv <3739> o <3588> laov <2992> sou <4771> kai <2532> o <3588> laov <2992> mou <1473> meta <3326> sou <4771> eiv <1519> polemon <4171>

18:4 <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <03117> Mwyk <04994> an <01875> srd <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <03092> jpswhy <0559> rmayw(18:4)

18:4 kai <2532> eipen iwsafat <2498> prov <4314> basilea <935> israhl <2474> zhthson <2212> dh <1161> shmeron <4594> ton <3588> kurion <2962>

18:5 <04428> Klmh <03027> dyb <0430> Myhlah <05414> Ntyw <05927> hle <0559> wrmayw <02308> ldxa <0518> Ma <04421> hmxlml <01568> delg <07433> tmr <0413> la <01980> Klnh <0413> Mhla <0559> rmayw <0376> sya <03967> twam <0702> ebra <05030> Myabnh <0853> ta <03478> larvy <04428> Klm <06908> Ubqyw(18:5)

18:5 kai <2532> sunhgagen <4863> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> touv <3588> profhtav <4396> tetrakosiouv <5071> andrav <435> kai <2532> eipen autoiv <846> ei <1487> poreuyw <4198> eiv <1519> ramwy galaad eiv <1519> polemon <4171> h <2228> episcw kai <2532> eipan anabaine <305> kai <2532> dwsei <1325> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> tou <3588> basilewv <935>

18:6 <0853> wtam <01875> hsrdnw <05750> dwe <03068> hwhyl <05030> aybn <06311> hp <0369> Nyah <03092> jpswhy <0559> rmayw(18:6)

18:6 kai <2532> eipen iwsafat <2498> ouk <3364> estin <1510> wde <3592> profhthv <4396> tou <3588> kuriou <2962> eti <2089> kai <2532> epizhthsomen <1934> par <3844> autou <846>

18:7 <03651> Nk <04428> Klmh <0559> rmay <0408> la <03092> jpswhy <0559> rmayw <03229> almy <01121> Nb <04321> whykym <01931> awh <07451> herl <03117> wymy <03605> lk <03588> yk <02896> hbwjl <05921> yle <05012> abntm <0369> wnnya <03588> yk <08130> whytanv <0589> ynaw <0853> wtam <03069> hwhy <0853> ta <01875> swrdl <0259> dxa <0376> sya <05750> dwe <03092> jpswhy <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(18:7)

18:7 kai <2532> eipen basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> iwsafat <2498> eti <2089> anhr <435> eiv <1519> tou <3588> zhthsai <2212> ton <3588> kurion <2962> di <1223> autou <846> kai <2532> egw <1473> emishsa <3404> auton <846> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> profhteuwn <4395> peri <4012> emou <1473> eiv <1519> agaya <18> oti <3754> pasai <3956> ai <3588> hmerai <2250> autou <846> eiv <1519> kaka <2556> outov <3778> micaiav uiov <5207> iemla kai <2532> eipen iwsafat <2498> mh <3165> laleitw <2980> o <3588> basileuv <935> outwv <3778>

18:8 <03229> almy <01121> Nb <04318> *whykym {whkym} <04116> rhm <0559> rmayw <0259> dxa <05631> oyro <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <07121> arqyw(18:8)

18:8 kai <2532> ekalesen <2564> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> eunoucon <2135> ena <1519> kai <2532> eipen tacov <5034> micaian uion <5207> iemla

18:9 <06440> Mhynpl <05012> Myabntm <05030> Myaybnh <03605> lkw <08111> Nwrms <08179> res <06607> xtp <01637> Nrgb <03427> Mybsyw <0899> Mydgb <03847> Mysblm <03678> waok <05921> le <0376> sya <03427> Mybswy <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhyw <03478> larvy <04428> Klmw(18:9)

18:9 kai <2532> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> kayhmenoi <2521> ekastov <1538> epi <1909> yronou <2362> autou <846> kai <2532> endedumenoi <1746> stolav <4749> kayhmenoi <2521> en <1722> tw <3588> eurucwrw <2149> yurav <2374> pulhv <4439> samareiav <4540> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> eprofhteuon <4395> enantion <1726> autwn <846>

18:10 <03615> Mtwlk <05704> de <0758> Mra <0853> ta <05055> xgnt <0428> hlab <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <01270> lzrb <07161> ynrq <03668> hnenk <01121> Nb <06667> whyqdu <0> wl <06213> veyw(18:10)

18:10 kai <2532> epoihsen <4160> eautw <1438> sedekiav uiov <5207> canana kerata <2768> sidhra kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> en <1722> toutoiv <3778> keratieiv thn <3588> surian <4947> ewv <2193> an <302> suntelesyh <4931>

18:11 <04428> Klmh <03027> dyb <03068> hwhy <05414> Ntnw <06743> xluhw <01568> delg <07433> tmr <05927> hle <0559> rmal <03651> Nk <05012> Myabn <05030> Myabnh <03605> lkw(18:11)

18:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> eprofhteuon <4395> outwv <3778> legontev <3004> anabaine <305> eiv <1519> ramwy galaad kai <2532> euodwyhsh <2137> kai <2532> dwsei <1325> kuriov <2962> eiv <1519> ceirav <5495> tou <3588> basilewv <935>

18:12 <02896> bwj <01696> trbdw <01992> Mhm <0259> dxak <01697> Krbd <04994> an <01961> yhyw <04428> Klmh <0413> la <02896> bwj <0259> dxa <06310> hp <05030> Myabnh <01697> yrbd <02009> hnh <0559> rmal <0413> wyla <01696> rbd <04321> whykyml <07121> arql <01980> Klh <0834> rsa <04397> Kalmhw(18:12)

18:12 kai <2532> o <3588> aggelov <32> o <3588> poreuyeiv <4198> tou <3588> kalesai <2564> ton <3588> micaian elalhsen <2980> autw <846> legwn <3004> idou <2400> elalhsan <2980> oi <3588> profhtai <4396> en <1722> stomati <4750> eni <1519> agaya <18> peri <4012> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> estwsan <1510> dh <1161> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> wv <3739> enov <1519> autwn <846> kai <2532> lalhseiv <2980> agaya <18>

18:13 <01696> rbda <0853> wta <0430> yhla <0559> rmay <0834> rsa <0853> ta <03588> yk <03068> hwhy <02416> yx <04321> whykym <0559> rmayw(18:13)

18:13 kai <2532> eipen micaiav zh <2198> kuriov <2962> oti <3754> o <3739> ean <1437> eiph o <3588> yeov <2316> prov <4314> me <1473> auto <846> lalhsw <2980>

18:14 <03027> Mkdyb <05414> wntnyw <06743> wxyluhw <05927> wle <0559> rmayw <02308> ldxa <0518> Ma <04421> hmxlml <01568> delg <07433> tmr <0413> la <01980> Klnh <04318> hkym <0413> wyla <04428> Klmh <0559> rmayw <04428> Klmh <0413> la <0935> abyw(18:14)

18:14 kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> micaia ei <1487> poreuyw <4198> eiv <1519> ramwy galaad eiv <1519> polemon <4171> h <2228> episcw kai <2532> eipen anabaine <305> kai <2532> euodwseiv <2137> kai <2532> doyhsontai <1325> eiv <1519> ceirav <5495> umwn <4771>

18:15 <03068> hwhy <08034> Msb <0571> tma <07535> qr <0413> yla <01696> rbdt <03808> al <0834> rsa <07650> Keybsm <0589> yna <06471> Mymep <04100> hmk <05704> de <04428> Klmh <0413> wyla <0559> rmayw(18:15)

18:15 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> posakiv <4212> orkizw <3726> se <4771> ina <2443> mh <3165> lalhshv <2980> prov <4314> me <1473> plhn <4133> alhyeian <225> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

18:16 <07965> Mwlsb <01004> wtybl <0376> sya <07725> wbwsy <0428> hlal <0113> Mynda <03808> al <03068> hwhy <0559> rmayw <07462> her <0> Nhl <0369> Nya <0834> rsa <06629> Nauk <02022> Myrhh <05921> le <06327> Myuwpn <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <07200> ytyar <0559> rmayw(18:16)

18:16 kai <2532> eipen eidon <3708> ton <3588> israhl <2474> diesparmenouv <1289> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> wv <3739> probata <4263> oiv <3739> ouk <3364> estin <1510> poimhn <4166> kai <2532> eipen kuriov <2962> ouk <3364> ecousin <2192> hgoumenon <2233> anastrefetwsan <390> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> en <1722> eirhnh <1515>

18:17 o <07451> erl <0518> Ma <03588> yk <02896> bwj <05921> yle <05012> abnty <03808> al <0413> Kyla <0559> ytrma <03808> alh <03092> jpswhy <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(18:17)

18:17 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> iwsafat <2498> ouk <3364> eipa soi <4771> oti <3754> ou <3364> profhteuei <4395> peri <4012> emou <1473> agaya <18> all <235> h <2228> kaka <2556>

18:18 <08040> wlamvw <03225> wnymy <05921> le <05975> Mydme <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkw <03678> waok <05921> le <03427> bswy <03068> hwhy <0853> ta <07200> ytyar <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03651> Nkl <0559> rmayw(18:18)

18:18 kai <2532> eipen ouc <3364> outwv <3778> akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> eidon <3708> ton <3588> kurion <2962> kayhmenon <2521> epi <1909> yronou <2362> autou <846> kai <2532> pasa <3956> dunamiv <1411> tou <3588> ouranou <3772> eisthkei <2476> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> kai <2532> ex <1537> aristerwn <710> autou <846>

18:19 <03602> hkk <0559> rma <02088> hzw <03602> hkk <0559> rma <02088> hz <0559> rmayw <01568> delg <07433> twmrb <05307> lpyw <05927> leyw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <0853> ta <06601> htpy <04310> ym <03068> hwhy <0559> rmayw(18:19)

18:19 kai <2532> eipen kuriov <2962> tiv <5100> apathsei <538> ton <3588> acaab basilea <935> israhl <2474> kai <2532> anabhsetai <305> kai <2532> peseitai <4098> en <1722> ramwy galaad kai <2532> eipen outov <3778> outwv <3778> kai <2532> outov <3778> eipen outwv <3778>

18:20 <04100> hmb <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw <06601> wntpa <0589> yna <0559> rmayw <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> dmeyw <07307> xwrh <03318> auyw(18:20)

18:20 kai <2532> exhlyen <1831> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> esth <2476> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> eipen egw <1473> apathsw <538> auton <846> kai <2532> eipen kuriov <2962> en <1722> tini <5100>

18:21 <03651> Nk <06213> hvew <03318> au <03201> lkwt <01571> Mgw <06601> htpt <0559> rmayw <05030> wyaybn <03605> lk <06310> ypb <08267> rqs <07307> xwrl <01961> ytyyhw <03318> aua <0559> rmayw(18:21)

18:21 kai <2532> eipen exeleusomai <1831> kai <2532> esomai <1510> pneuma <4151> qeudev <5571> en <1722> stomati <4750> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> autou <846> kai <2532> eipen apathseiv <538> kai <2532> dunhsh <1410> exelye <1831> kai <2532> poihson <4160> outwv <3778>

18:22 o <07451> her <05921> Kyle <01696> rbd <03068> hwhyw <0428> hla <05030> Kyaybn <06310> ypb <08267> rqs <07307> xwr <03068> hwhy <05414> Ntn <02009> hnh <06258> htew(18:22)

18:22 kai <2532> nun <3568> idou <2400> edwken <1325> kuriov <2962> pneuma <4151> qeudev <5571> en <1722> stomati <4750> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> sou <4771> toutwn <3778> kai <2532> kuriov <2962> elalhsen <2980> epi <1909> se <4771> kaka <2556>

18:23 <0854> Kta <01696> rbdl <0853> ytam <03068> hwhy <07307> xwr <05674> rbe <01870> Krdh <02088> hz <0335> ya <0559> rmayw <03895> yxlh <05921> le <04321> whykym <0853> ta <05221> Kyw <03668> hnenk <01121> Nb <06667> whyqdu <05066> sgyw(18:23)

18:23 kai <2532> hggisen <1448> sedekiav uiov <5207> canana kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> micaian epi <1909> thn <3588> siagona <4600> kai <2532> eipen autw <846> poia <4169> th <3588> odw <3598> parhlyen <3928> pneuma <4151> kuriou <2962> par <3844> emou <1473> tou <3588> lalhsai <2980> prov <4314> se <4771>

18:24 <02244> abxhl <02315> rdxb <02315> rdx <0935> awbt <0834> rsa <01931> awhh <03117> Mwyb <07200> har <02005> Knh <04321> whykym <0559> rmayw(18:24)

18:24 kai <2532> eipen micaiav idou <2400> oqh <3708> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> en <1722> h <3739> eiseleush <1525> tamieion ek <1537> tamieiou tou <3588> katakrubhnai

18:25 <04428> Klmh <01121> Nb <03101> sawy <0413> law <05892> ryeh <08269> rv <0526> Nwma <0413> la <07725> whbyshw <04321> whykym <0853> ta <03947> wxq <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(18:25)

18:25 kai <2532> eipen basileuv <935> israhl <2474> labete <2983> ton <3588> micaian kai <2532> apostreqate <654> prov <4314> emhr arconta <758> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> prov <4314> iwav arconta <758> uion <5207> tou <3588> basilewv <935>

18:26 <07965> Mwlsb <07725> ybws <05704> de <03906> Uxl <04325> Mymw <03906> Uxl <03899> Mxl <0398> whlkahw <03608> alkh <01004> tyb <02088> hz <07760> wmyv <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> Mtrmaw(18:26)

18:26 kai <2532> ereiv outwv <3778> eipen o <3588> basileuv <935> apoyesye <659> touton <3778> eiv <1519> oikon <3624> fulakhv <5438> kai <2532> esyietw <2068> arton <740> yliqewv <2347> kai <2532> udwr <5204> yliqewv <2347> ewv <2193> tou <3588> epistreqai <1994> me <1473> en <1722> eirhnh <1515>

18:27 P <03605> Mlk <05971> Myme <08085> wems <0559> rmayw <0> yb <03068> hwhy <01696> rbd <03808> al <07965> Mwlsb <07725> bwst <07725> bws <0518> Ma <04321> whykym <0559> rmayw(18:27)

18:27 kai <2532> eipen micaiav ean <1437> epistrefwn <1994> epistreqhv <1994> en <1722> eirhnh <1515> ouk <3364> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> emoi <1473> akousate <191> laoi <2992> pantev <3956>

18:28 <01568> delg <07433> tmr <0413> la <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhyw <03478> larvy <04428> Klm <05927> leyw(18:28)

18:28 kai <2532> anebh <305> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> eiv <1519> ramwy galaad

18:29 <04421> hmxlmb <0935> wabyw <03478> larvy <04428> Klm <02664> vpxtyw <0899> Kydgb <03847> sbl <0859> htaw <04421> hmxlmb <0935> awbw <02664> vpxth <03092> jpswhy <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(18:29)

18:29 kai <2532> eipen basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> iwsafat <2498> katakaluqomai <2619> kai <2532> eiseleusomai <1525> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> kai <2532> su <4771> endusai <1746> ton <3588> imatismon <2441> mou <1473> kai <2532> sunekaluqato <4780> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171>

18:30 <0905> wdbl <03478> larvy <04428> Klm <0854> ta <0518> Ma <03588> yk <01419> lwdgh <0854> ta <06996> Njqh <0854> ta <03898> wmxlt <03808> al <0559> rmal <0> wl <0834> rsa <07393> bkrh <08269> yrv <0853> ta <06680> hwu <0758> Mra <04428> Klmw(18:30)

18:30 kai <2532> basileuv <935> suriav <4947> eneteilato toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> armatwn <716> toiv <3588> met <3326> autou <846> legwn <3004> mh <3165> polemeite <4170> ton <3588> mikron <3398> kai <2532> ton <3588> megan <3173> all <235> h <2228> ton <3588> basilea <935> israhl <2474> monon <3440>

18:31 <04480> wnmm <0430> Myhla <05496> Mtyoyw <05826> wrze <03068> hwhyw <03092> jpswhy <02199> qezyw <03898> Mxlhl <05921> wyle <05437> wboyw <01931> awh <03478> larvy <04428> Klm <0559> wrma <01992> hmhw <03092> jpswhy <0853> ta <07393> bkrh <08269> yrv <07200> twark <01961> yhyw(18:31)

18:31 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eidon <3708> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> ton <3588> iwsafat <2498> kai <2532> autoi <846> eipan basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> ekuklwsan <2944> auton <846> tou <3588> polemein <4170> kai <2532> ebohsen <994> iwsafat <2498> kai <2532> kuriov <2962> eswsen <4982> auton <846> kai <2532> apestreqen <654> autouv <846> o <3588> yeov <2316> ap <575> autou <846>

18:32 <0310> wyrxam <07725> wbsyw <03478> larvy <04428> Klm <01961> hyh <03808> al <03588> yk <07393> bkrh <08269> yrv <07200> twark <01961> yhyw(18:32)

18:32 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eidon <3708> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> apestreqan <654> ap <575> autou <846>

18:33 <02470> ytylxh <03588> yk <04264> hnxmh <04480> Nm <03318> yntauwhw <03027> *Kdy {Kydy} <02015> Kph <07395> bkrl <0559> rmayw <08302> Nyrsh <0996> Nybw <01694> Myqbdh <0996> Nyb <03478> larvy <04428> Klm <0853> ta <05221> Kyw <08537> wmtl <07198> tsqb <04900> Ksm <0376> syaw(18:33)

18:33 kai <2532> anhr <435> eneteinen toxon <5115> eustocwv kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> basilea <935> israhl <2474> ana <303> meson <3319> tou <3588> pneumonov kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ywrakov <2382> kai <2532> eipen tw <3588> hniocw epistrefe <1994> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> exagage <1806> me <1473> ek <1537> tou <3588> polemou <4171> oti <3754> eponesa

18:34 <08121> smsh <0935> awb <06256> tel <04191> tmyw <06153> breh <05704> de <0758> Mra <05227> xkn <04818> hbkrmb <05975> dymem <01961> hyh <03478> larvy <04428> Klmw <01931> awhh <03117> Mwyb <04421> hmxlmh <05927> letw(18:34)

18:34 kai <2532> etropwyh o <3588> polemov <4171> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> hn <1510> esthkwv <2476> epi <1909> tou <3588> armatov <716> ewv <2193> esperav <2073> ex <1537> enantiav <1727> suriav <4947> kai <2532> apeyanen <599> dunontov <1417> tou <3588> hliou <2246>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA