TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 14

14:1 <053> Mwlsba <05921> le <04428> Klmh <03820> bl <03588> yk <06870> hyru <01121> Nb <03097> bawy <03045> edyw(14:1)

14:1 kai <2532> egnw <1097> iwab uiov <5207> sarouiav oti <3754> h <3588> kardia <2588> tou <3588> basilewv <935> epi <1909> abessalwm

14:2 <04191> tm <05921> le <056> tlbatm <07227> Mybr <03117> Mymy <02088> hz <0802> hsak <01961> tyyhw <08081> Nms <05480> ykwot <0408> law <060> lba <0899> ydgb <04994> an <03847> ysblw <04994> an <056> ylbath <0413> hyla <0559> rmayw <02450> hmkx <0802> hsa <08033> Msm <03947> xqyw <08620> hewqt <03097> bawy <07971> xlsyw(14:2)

14:2 kai <2532> apesteilen <649> iwab eiv <1519> yekwe kai <2532> elaben <2983> ekeiyen <1564> gunaika <1135> sofhn <4680> kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> penyhson <3996> dh <1161> kai <2532> endusai <1746> imatia <2440> penyika kai <2532> mh <3165> aleiqh <218> elaion <1637> kai <2532> esh <1510> wv <3739> gunh <1135> penyousa <3996> epi <1909> teynhkoti <2348> touto <3778> hmerav <2250> pollav <4183>

14:3 <06310> hypb <01697> Myrbdh <0853> ta <03097> bawy <07760> Mvyw <02088> hzh <01697> rbdk <0413> wyla <01696> trbdw <04428> Klmh <0413> la <0935> tabw(14:3)

14:3 kai <2532> eleush <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> lalhseiv <2980> prov <4314> auton <846> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> eyhken <5087> iwab touv <3588> logouv <3056> en <1722> tw <3588> stomati <4750> authv <846>

14:4 o <04428> Klmh <03467> heswh <0559> rmatw <07812> wxtstw <0776> hura <0639> hypa <05921> le <05307> lptw <04428> Klmh <0413> la <08621> tyeqth <0802> hsah <0559> rmatw(14:4)

14:4 kai <2532> eishlyen <1525> h <3588> gunh <1135> h <3588> yekwitiv prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> authv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846> kai <2532> eipen swson basileu <935> swson <4982>

14:5 <0376> ysya <04191> tmyw <0589> yna <0490> hnmla <0802> hsa <061> lba <0559> rmatw <0> Kl <04100> hm <04428> Klmh <0> hl <0559> rmayw(14:5)

14:5 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> o <3588> basileuv <935> ti <5100> estin <1510> soi <4771> h <3588> de <1161> eipen kai <2532> mala gunh <1135> chra <5503> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> apeyanen <599> o <3588> anhr <435> mou <1473>

14:6 <0853> wta <04191> tmyw <0259> dxah <0853> ta <0259> dxah <05221> wkyw <0996> Mhynyb <05337> lyum <0369> Nyaw <07704> hdvb <08147> Mhyns <05327> wunyw <01121> Mynb <08147> yns <08198> Ktxpslw(14:6)

14:6 kai <2532> ge <1065> th <3588> doulh <1399> sou <4771> duo <1417> uioi <5207> kai <2532> emacesanto <3164> amfoteroi en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> exairoumenov <1807> ana <303> meson <3319> autwn <846> kai <2532> epaisen <3815> o <3588> eiv <1519> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> eyanatwsen <2289> auton <846>

14:7 P <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <07611> tyrasw <08034> Ms <07760> ysyal <07760> *Myv {Mwv} <01115> ytlbl <07604> hrasn <0834> rsa <01513> ytlxg <0853> ta <03518> wbkw <03423> srwyh <0853> ta <01571> Mg <08045> hdymsnw <02026> grh <0834> rsa <0251> wyxa <05315> spnb <04191> whtmnw <0251> wyxa <05221> hkm <0853> ta <05414> ynt <0559> wrmayw <08198> Ktxps <05921> le <04940> hxpsmh <03605> lk <06965> hmq <02009> hnhw(14:7)

14:7 kai <2532> idou <3708> epanesth olh <3650> h <3588> patria <3965> prov <4314> thn <3588> doulhn <1399> sou <4771> kai <2532> eipan dov <1325> ton <3588> paisanta <3815> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> yanatwsomen <2289> auton <846> anti <473> thv <3588> quchv <5590> tou <3588> adelfou <80> autou <846> ou <3739> apekteinen <615> kai <2532> exaroumen <1808> kai <2532> ge <1065> ton <3588> klhronomon <2818> umwn <4771> kai <2532> sbesousin <4570> ton <3588> anyraka <440> mou <1473> ton <3588> kataleifyenta <2641> wste <5620> mh <3165> yesyai <5087> tw <3588> andri <435> mou <1473> kataleimma <2640> kai <2532> onoma <3686> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

14:8 <05921> Kyle <06680> hwua <0589> ynaw <01004> Ktybl <01980> ykl <0802> hsah <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(14:8)

14:8 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ugiainousa badize eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> kagw enteloumai peri <4012> sou <4771>

14:9 o <05355> yqn <03678> waokw <04428> Klmhw <01> yba <01004> tyb <05921> lew <05771> Nweh <04428> Klmh <0113> ynda <05921> yle <04428> Klmh <0413> la <08621> tyewqth <0802> hsah <0559> rmatw(14:9)

14:9 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> h <3588> yekwitiv prov <4314> ton <3588> basilea <935> ep <1909> eme <1473> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> h <3588> anomia <458> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> o <3588> basileuv <935> kai <2532> o <3588> yronov <2362> autou <846> aywov <121>

14:10 <0> Kb <05060> tegl <05750> dwe <03254> Pyoy <03808> alw <0413> yla <0935> wtabhw <0413> Kyla <01696> rbdmh <04428> Klmh <0559> rmayw(14:10)

14:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tiv <5100> o <3588> lalwn <2980> prov <4314> se <4771> kai <2532> axeiv <71> auton <846> prov <4314> eme <1473> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> eti <2089> aqasyai <680> autou <846>

14:11 <0776> hura <01121> Knb <08185> trevm <05307> lpy <0518> Ma <03068> hwhy <02416> yx <0559> rmayw <01121> ynb <0853> ta <08045> wdymsy <03808> alw <07843> txsl <01818> Mdh <01350> lag <07235> *tbrhm {tybrhm} <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <04428> Klmh <04994> an <02142> rkzy <0559> rmatw(14:11)

14:11 kai <2532> eipen mnhmoneusatw <3421> dh <1161> o <3588> basileuv <935> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> autou <846> plhyunyhnai <4129> agcistea tou <3588> aimatov <129> tou <3588> diafyeirai <1311> kai <2532> ou <3364> mh <3165> exarwsin <1808> ton <3588> uion <5207> mou <1473> kai <2532> eipen zh <2198> kuriov <2962> ei <1487> peseitai <4098> apo <575> thv <3588> tricov <2359> tou <3588> uiou <5207> sou <4771> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

14:12 o <01696> yrbd <0559> rmayw <01697> rbd <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <08198> Ktxps <04994> an <01696> rbdt <0802> hsah <0559> rmatw(14:12)

14:12 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> lalhsatw <2980> dh <1161> h <3588> doulh <1399> sou <4771> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> rhma <4487> kai <2532> eipen lalhson <2980>

14:13 <05080> wxdn <0853> ta <04428> Klmh <07725> bysh <01115> ytlbl <0818> Msak <02088> hzh <01697> rbdh <04428> Klmh <01696> rbdmw <0430> Myhla <05971> Me <05921> le <02063> tazk <02803> htbsx <04100> hmlw <0802> hsah <0559> rmatw(14:13)

14:13 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> ina <2443> ti <5100> elogisw <3049> toiouto <5108> epi <1909> laon <2992> yeou <2316> h <2228> ek <1537> stomatov <4750> tou <3588> basilewv <935> o <3588> logov <3056> outov <3778> wv <3739> plhmmeleia tou <3588> mh <3165> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> ton <3588> exwsmenon <1856> autou <846>

14:14 <05080> xdn <04480> wnmm <05080> xdy <01115> ytlbl <04284> twbsxm <02803> bsxw <05315> spn <0430> Myhla <05375> avy <03808> alw <0622> wpoay <03808> al <0834> rsa <0776> hura <05064> Myrgnh <04325> Mymkw <04191> twmn <04191> twm <03588> yk(14:14)

14:14 oti <3754> yanatw <2288> apoyanoumeya <599> kai <2532> wsper <3746> to <3588> udwr <5204> to <3588> kataferomenon <2702> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> o <3739> ou <3364> sunacyhsetai <4863> kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> yeov <2316> quchn <5590> kai <2532> logizomenov <3049> tou <3588> exwsai <1856> ap <575> autou <846> exwsmenon <1856>

14:15 <0519> wtma <01697> rbd <0853> ta <04428> Klmh <06213> hvey <0194> ylwa <04428> Klmh <0413> la <04994> an <01696> hrbda <08198> Ktxps <0559> rmatw <05971> Meh <03372> ynary <03588> yk <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0113> ynda <04428> Klmh <0413> la <01696> rbdl <0935> ytab <0834> rsa <06258> htew(14:15)

14:15 kai <2532> nun <3568> o <3739> hlyon <2064> lalhsai <2980> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> to <3588> rhma <4487> touto <3778> oti <3754> oqetai <3708> me <1473> o <3588> laov <2992> kai <2532> erei h <3588> doulh <1399> sou <4771> lalhsatw <2980> dh <1161> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ei <1487> pwv <4459> poihsei <4160> o <3588> basileuv <935> to <3588> rhma <4487> thv <3588> doulhv <1399> autou <846>

14:16 <0430> Myhla <05159> tlxnm <03162> dxy <01121> ynb <0853> taw <0853> yta <08045> dymshl <0376> syah <03709> Pkm <0519> wtma <0853> ta <05337> lyuhl <04428> Klmh <08085> emsy <03588> yk(14:16)

14:16 oti <3754> akousei <191> o <3588> basileuv <935> rusasyai thn <3588> doulhn <1399> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> androv <435> tou <3588> zhtountov <2212> exarai <1808> me <1473> kai <2532> ton <3588> uion <5207> mou <1473> apo <575> klhronomiav <2817> yeou <2316>

14:17 P <05973> Kme <01961> yhy <0430> Kyhla <03068> hwhyw <07451> erhw <02896> bwjh <08085> emsl <04428> Klmh <0113> ynda <03651> Nk <0430> Myhlah <04397> Kalmk <03588> yk <04496> hxwnml <04428> Klmh <0113> ynda <01697> rbd <04994> an <01961> hyhy <08198> Ktxps <0559> rmatw(14:17)

14:17 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> eih <1510> dh <1161> o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> yusian <2378> oti <3754> kaywv <2531> aggelov <32> yeou <2316> outwv <3778> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> tou <3588> akouein <191> to <3588> agayon <18> kai <2532> to <3588> ponhron <4190> kai <2532> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> estai <1510> meta <3326> sou <4771>

14:18 <04428> Klmh <0113> ynda <04994> an <01696> rbdy <0802> hsah <0559> rmatw <0853> Kta <07592> las <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbd <04480> ynmm <03582> ydxkt <04994> an <0408> la <0802> hsah <0413> la <0559> rmayw <04428> Klmh <06030> Neyw(14:18)

14:18 kai <2532> apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> mh <3165> dh <1161> kruqhv <2928> ap <575> emou <1473> rhma <4487> o <3739> egw <1473> eperwtw se <4771> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> lalhsatw <2980> dh <1161> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935>

14:19 <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08198> Ktxps <06310> ypb <07760> Mv <01931> awhw <06680> ynwu <01931> awh <03097> bawy <05650> Kdbe <03588> yk <04428> Klmh <0113> ynda <01696> rbd <0834> rsa <03605> lkm <08041> lymvhlw <03231> Nymhl <0786> sa <0518> Ma <04428> Klmh <0113> ynda <05315> Kspn <02416> yx <0559> rmatw <0802> hsah <06030> Netw <02063> taz <03605> lkb <0854> Kta <03097> bawy <03027> dyh <04428> Klmh <0559> rmayw(14:19)

14:19 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> mh <3165> h <3588> ceir <5495> iwab en <1722> panti <3956> toutw <3778> meta <3326> sou <4771> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> tw <3588> basilei <935> zh <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> ei <1487> estin <1510> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> h <2228> eiv <1519> ta <3588> aristera <710> ek <1537> pantwn <3956> wn <3739> elalhsen <2980> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> o <3588> doulov <1401> sou <4771> iwab autov <846> eneteilato moi <1473> kai <2532> autov <846> eyeto <5087> en <1722> tw <3588> stomati <4750> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

14:20 o <0776> Urab <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03045> tedl <0430> Myhlah <04397> Kalm <02451> tmkxk <02450> Mkx <0113> yndaw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <03097> bawy <05650> Kdbe <06213> hve <01697> rbdh <06440> ynp <0853> ta <05437> bbo <05668> rwbebl(14:20)

14:20 eneken tou <3588> perielyein <4022> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <3778> epoihsen <4160> o <3588> doulov <1401> sou <4771> iwab ton <3588> logon <3056> touton <3778> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> sofov <4680> kaywv <2531> sofia <4678> aggelou <32> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> gnwnai <1097> panta <3956> ta <3588> en <1722> th <3588> gh <1065>

14:21 <053> Mwlsba <0853> ta <05288> renh <0853> ta <07725> bsh <01980> Klw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> ytyve <04994> an <02009> hnh <03097> bawy <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(14:21)

14:21 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> iwab idou <2400> dh <1161> epoihsa <4160> soi <4771> kata <2596> ton <3588> logon <3056> sou <4771> touton <3778> poreuou <4198> epistreqon <1994> to <3588> paidarion <3808> ton <3588> abessalwm

14:22 <05650> *Kdbe {wdbe} <01697> rbd <0853> ta <04428> Klmh <06213> hve <0834> rsa <04428> Klmh <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <03588> yk <05650> Kdbe <03045> edy <03117> Mwyh <03097> bawy <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <01288> Krbyw <07812> wxtsyw <0776> hura <06440> wynp <0413> la <03097> bawy <05307> lpyw(14:22)

14:22 kai <2532> epesen <4098> iwab epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> kai <2532> euloghsen <2127> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen iwab shmeron <4594> egnw <1097> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> euron <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935> oti <3754> epoihsen <4160> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> ton <3588> logon <3056> tou <3588> doulou <1401> autou <846>

14:23 P <03389> Mlswry <053> Mwlsba <0853> ta <0935> abyw <01650> hrwsg <01980> Klyw <03097> bawy <06965> Mqyw(14:23)

14:23 kai <2532> anesth <450> iwab kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> gedsour kai <2532> hgagen <71> ton <3588> abessalwm eiv <1519> ierousalhm <2419>

14:24 o <07200> har <03808> al <04428> Klmh <06440> ynpw <01004> wtyb <0413> la <053> Mwlsba <05437> boyw <07200> hary <03808> al <06440> ynpw <01004> wtyb <0413> la <05437> boy <04428> Klmh <0559> rmayw(14:24)

14:24 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> apostrafhtw <654> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> mh <3165> blepetw <991> kai <2532> apestreqen <654> abessalwm eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eiden <3708>

14:25 <03971> Mwm <0> wb <01961> hyh <03808> al <06936> wdqdq <05704> dew <07272> wlgr <03709> Pkm <03966> dam <01984> llhl <03478> larvy <03605> lkb <03303> hpy <0376> sya <01961> hyh <03808> al <053> Mwlsbakw(14:25)

14:25 kai <2532> wv <3739> abessalwm ouk <3364> hn <1510> anhr <435> en <1722> panti <3956> israhl <2474> ainetov sfodra <4970> apo <575> icnouv <2487> podov <4228> autou <846> kai <2532> ewv <2193> korufhv autou <846> ouk <3364> hn <1510> en <1722> autw <846> mwmov <3470>

14:26 <04428> Klmh <068> Nbab <08255> Mylqs <03967> Mytam <07218> wsar <08181> rev <0853> ta <08254> lqsw <01548> wxlgw <05921> wyle <03513> dbk <03588> yk <01548> xlgy <0834> rsa <03117> Mymyl <03117> Mymy <07093> Uqm <01961> hyhw <07218> wsar <0853> ta <01548> wxlgbw(14:26)

14:26 kai <2532> en <1722> tw <3588> keiresyai <2751> auton <846> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> ap <575> archv <746> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250> wv <3739> an <302> ekeireto <2751> oti <3754> katebaruneto ep <1909> auton <846> kai <2532> keiromenov <2751> authn <846> esthsen <2476> thn <3588> trica <2359> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> diakosiouv <1250> siklouv en <1722> tw <3588> siklw tw <3588> basilikw <937>

14:27 P <04758> harm <03303> tpy <0802> hsa <01961> htyh <01931> ayh <08559> rmt <08034> hmsw <0259> txa <01323> tbw <01121> Mynb <07969> hswls <053> Mwlsbal <03205> wdlwyw(14:27)

14:27 kai <2532> etecyhsan <5088> tw <3588> abessalwm treiv <5140> uioi <5207> kai <2532> yugathr <2364> mia <1519> kai <2532> onoma <3686> auth <846> yhmar auth <3778> hn <1510> gunh <1135> kalh <2570> sfodra <4970> kai <2532> ginetai <1096> gunh <1135> tw <3588> roboam uiw <5207> salwmwn kai <2532> tiktei <5088> autw <846> ton <3588> abia <7>

14:28 <07200> har <03808> al <04428> Klmh <06440> ynpw <03117> Mymy <08141> Mytns <03389> Mlswryb <053> Mwlsba <03427> bsyw(14:28)

14:28 kai <2532> ekayisen <2523> abessalwm en <1722> ierousalhm <2419> duo <1417> eth <2094> hmerwn <2250> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eiden <3708>

14:29 <0935> awbl <014> hba <03808> alw <08145> tyns <05750> dwe <07971> xlsyw <0413> wyla <0935> awbl <014> hba <03808> alw <04428> Klmh <0413> la <0853> wta <07971> xlsl <03097> bawy <0413> la <053> Mwlsba <07971> xlsyw(14:29)

14:29 kai <2532> apesteilen <649> abessalwm prov <4314> iwab tou <3588> aposteilai <649> auton <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> elyein <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> apesteilen <649> ek <1537> deuterou <1208> prov <4314> auton <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> paragenesyai <3854>

14:30 P <0784> sab <02513> hqlxh <0853> ta <053> Mwlsba <05650> ydbe <03341> wtuyw <0784> sab <03341> *hwtyuhw {hytuwhw} <01980> wkl <08184> Myrev <08033> Ms <0> wlw <03027> ydy <0413> la <03097> bawy <02513> tqlx <07200> war <05650> wydbe <0413> la <0559> rmayw(14:30)

14:30 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idete <3708> h <3588> meriv <3310> en <1722> agrw <68> tou <3588> iwab ecomena <2192> mou <1473> kai <2532> autw <846> kriyai <2915> ekei <1563> poreuesye <4198> kai <2532> emprhsate authn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> eneprhsan autav <846> oi <3588> paidev <3816> abessalwm kai <2532> paraginontai <3854> oi <3588> douloi <1401> iwab prov <4314> auton <846> dierrhcotev ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> eipan enepurisan oi <3588> douloi <1401> abessalwm thn <3588> merida <3310> en <1722> puri <4442>

14:31 <0784> sab <0> yl <0834> rsa <02513> hqlxh <0853> ta <05650> Kdbe <03341> wtyuh <04100> hml <0413> wyla <0559> rmayw <01004> htybh <053> Mwlsba <0413> la <0935> abyw <03097> bawy <06965> Mqyw(14:31)

14:31 kai <2532> anesth <450> iwab kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> abessalwm eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> ina <2443> ti <5100> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> enepurisan thn <3588> merida <3310> thn <3588> emhn <1699> en <1722> puri <4442>

14:32 <04191> yntmhw <05771> Nwe <0> yb <03426> sy <0518> Maw <04428> Klmh <06440> ynp <07200> hara <06258> htew <08033> Ms <0589> yna <05750> de <0> yl <02896> bwj <01650> rwsgm <0935> ytab <04100> hml <0559> rmal <04428> Klmh <0413> la <0853> Kta <07971> hxlsaw <02008> hnh <0935> ab <0559> rmal <0413> Kyla <07971> ytxls <02009> hnh <03097> bawy <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(14:32)

14:32 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> iwab idou <2400> apesteila <649> prov <4314> se <4771> legwn <3004> hke wde <3592> kai <2532> apostelw <649> se <4771> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legwn <3004> ina <2443> ti <5100> hlyon <2064> ek <1537> gedsour agayon <18> moi <1473> hn <1510> tou <3588> eti <2089> einai <1510> me <1473> ekei <1563> kai <2532> nun <3568> idou <3708> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> eidon <3708> ei <1487> de <1161> estin <1510> en <1722> emoi <1473> adikia <93> kai <2532> yanatwson <2289> me <1473>

14:33 P <053> Mwlsbal <04428> Klmh <05401> qsyw <04428> Klmh <06440> ynpl <0776> hura <0639> wypa <05921> le <0> wl <07812> wxtsyw <04428> Klmh <0413> la <0935> abyw <053> Mwlsba <0413> la <07121> arqyw <0> wl <05046> dgyw <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0935> abyw(14:33)

14:33 kai <2532> eishlyen <1525> iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> aphggeilen autw <846> kai <2532> ekalesen <2564> ton <3588> abessalwm kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846> kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> katefilhsen <2705> o <3588> basileuv <935> ton <3588> abessalwmTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA