TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 46

46:1 <01471> Mywgh <05921> le <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <0834> rsa(46:1)

46:1

46:2 <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhyl <07243> tyeybrh <08141> tnsb <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <05221> hkh <0834> rsa <03751> smkrkb <06578> trp <05104> rhn <05921> le <01961> hyh <0834> rsa <04714> Myrum <04428> Klm <06549> wkn <0> herp <02428> lyx <05921> le <04714> Myruml(46:2)

46:2 (26:2) th <3588> aiguptw <125> epi <1909> dunamin <1411> faraw <5328> necaw basilewv <935> aiguptou <125> ov <3739> hn <1510> epi <1909> tw <3588> potamw <4215> eufrath <2166> en <1722> carcamiv on <3739> epataxe <3960> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> tetartw <5067> iwakim basilewv <935> iouda <2448>

46:3 <04421> hmxlml <05066> wsgw <06793> hnuw <04043> Ngm <06186> wkre(46:3)

46:3 (26:3) analabete <353> opla <3696> kai <2532> aspidav <785> kai <2532> prosagagete <4317> eiv <1519> polemon <4171>

46:4 <05630> tnyroh <03847> wsbl <07420> Myxmrh <04838> wqrm <03553> Myebwkb <03320> wbuythw <06571> Mysrph <05927> wlew <05483> Myowoh <0631> wroa(46:4)

46:4 (26:4) episaxate touv <3588> ippouv <2462> epibhte <1910> oi <3588> ippeiv <2460> kai <2532> katasthte <2525> en <1722> taiv <3588> perikefalaiaiv <4030> umwn <4771> probalete <4261> ta <3588> dorata kai <2532> endusasye <1746> touv <3588> ywrakav <2382> umwn <4771>

46:5 <03068> hwhy <05002> Man <05439> bybom <04032> rwgm <06437> wnph <03808> alw <05127> won <04498> ownmw <03807> wtky <01368> Mhyrwbgw <0268> rwxa <05472> Mygon <02844> Mytx <01992> hmh <07200> ytyar <04069> ewdm(46:5)

46:5 (26:5) ti <5100> oti <3754> autoi <846> ptoountai <4422> kai <2532> apocwrousin <672> opisw <3694> dioti <1360> oi <3588> iscuroi <2478> autwn <846> kophsontai <2875> fugh <5437> efugon <5343> kai <2532> ouk <3364> anestreqan <390> periecomenoi <4023> kukloyen <2943> legei <3004> kuriov <2962>

46:6 <05307> wlpnw <03782> wlsk <06578> trp <05104> rhn <03027> dy <05921> le <06828> hnwpu <01368> rwbgh <04422> jlmy <0408> law <07031> lqh <05127> owny <0408> la(46:6)

46:6 (26:6) mh <3165> feugetw <5343> o <3588> koufov kai <2532> mh <3165> anaswzesyw o <3588> iscurov <2478> epi <1909> borran ta <3588> para <3844> ton <3588> eufrathn <2166> hsyenhsan <770> peptwkasin <4098>

46:7 <04325> wymym <01607> wsegty <05104> twrhnk <05927> hley <02975> rayk <02088> hz <04310> ym(46:7)

46:7 (26:7) tiv <5100> outov <3778> wv <3739> potamov <4215> anabhsetai <305> kai <2532> wv <3739> potamoi <4215> kumainousin udwr <5204>

46:8 <0> hb <03427> ybsyw <05892> rye <06> hdyba <0776> Ura <03680> hoka <05927> hlea <0559> rmayw <04325> Mym <01607> wsegty <05104> twrhnkw <05927> hley <02975> rayk <04714> Myrum(46:8)

46:8 (26:8) udata <5204> aiguptou <125> wsei <5616> potamov <4215> anabhsetai <305> kai <2532> eipen anabhsomai <305> kai <2532> katakaluqw <2619> ghn <1065> kai <2532> apolw katoikountav en <1722> auth <846>

46:9 <07198> tsq <01869> ykrd <08610> yvpt <03866> Mydwlw <04043> Ngm <08610> yvpt <06316> jwpw <03568> swk <01368> Myrwbgh <03318> wauyw <07393> bkrh <01984> wllhthw <05483> Myowoh <05927> wle(46:9)

46:9 (26:9) epibhte <1910> epi <1909> touv <3588> ippouv <2462> paraskeuasate <3903> ta <3588> armata <716> exelyate <1831> oi <3588> machtai aiyiopwn <128> kai <2532> libuev kaywplismenoi <2528> oploiv <3696> kai <2532> ludoi anabhte <305> enteinate toxon <5115>

46:10 <06578> trp <05104> rhn <0413> la <06828> Nwpu <0776> Urab <06635> twabu <03069> hwhy <0136> yndal <02077> xbz <03588> yk <01818> Mmdm <07301> htwrw <07646> hebvw <02719> brx <0398> hlkaw <06862> wyrum <05358> Mqnhl <05360> hmqn <03117> Mwy <06635> twabu <03069> hwhy <0136> yndal <01931> awhh <03117> Mwyhw(46:10)

46:10 (26:10) kai <2532> h <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> hmera <2250> ekdikhsewv <1557> tou <3588> ekdikhsai <1556> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> kai <2532> katafagetai <2719> h <3588> macaira <3162> kuriou <2962> kai <2532> emplhsyhsetai kai <2532> meyusyhsetai <3184> apo <575> tou <3588> aimatov <129> autwn <846> oti <3754> yusia <2378> tw <3588> kuriw <2962> sabawy <4519> apo <575> ghv <1065> borra epi <1909> potamw <4215> eufrath <2166>

46:11 <0> Kl <0369> Nya <08585> hlet <07499> twapr <07235> *tybrh {ytybrh} <07723> awsl <04714> Myrum <01323> tb <01330> tlwtb <06875> yru <03947> yxqw <01568> delg <05927> yle(46:11)

46:11 (26:11) anabhyi <305> galaad kai <2532> labe <2983> rhtinhn th <3588> paryenw <3933> yugatri <2364> aiguptou <125> eiv <1519> kenon <2756> eplhyunav <4129> iamata <2386> sou <4771> wfeleia <5622> ouk <3364> estin <1510> soi <4771>

46:12 P <08147> Mhyns <05307> wlpn <03162> wydxy <03782> wlsk <01368> rwbgb <01368> rwbg <03588> yk <0776> Urah <04390> halm <06682> Ktxwuw <07036> Knwlq <01471> Mywg <08085> wems(46:12)

46:12 (26:12) hkousan <191> eynh <1484> fwnhn <5456> sou <4771> kai <2532> thv <3588> kraughv <2906> sou <4771> eplhsyh h <3588> gh <1065> oti <3754> machthv prov <4314> machthn hsyenhsen <770> epi <1909> to <3588> auto <846> epesan <4098> amfoteroi

46:13 <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05221> twkhl <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0935> awbl <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh(46:13)

46:13 (26:13) a <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> ieremiou <2408> tou <3588> elyein <2064> naboucodonosor ton <3588> basilea <935> babulwnov <897> tou <3588> koqai <2875> thn <3588> ghn <1065> aiguptou <125>

46:14 <05439> Kybybo <02719> brx <0398> hlka <03588> yk <0> Kl <03559> Nkhw <03320> buyth <0559> wrma <08471> oxnpxtbw <05297> Pnb <08085> weymshw <04024> lwdgmb <08085> weymshw <04714> Myrumb <05046> wdygh(46:14)

46:14 (26:14) anaggeilate <312> eiv <1519> magdwlon kai <2532> paraggeilate <3853> eiv <1519> memfin eipate episthyi kai <2532> etoimason <2090> oti <3754> katefagen <2719> macaira <3162> thn <3588> smilaka sou <4771>

46:15 <01920> wpdh <03068> hwhy <03588> yk <05975> dme <03808> al <047> Kyryba <05502> Pxon <04069> ewdm(46:15)

46:15 (26:15) dia <1223> ti <5100> efugen <5343> o <3588> apiv o <3588> moscov <3448> o <3588> eklektov <1588> sou <4771> ouk <3364> emeinen <3306> oti <3754> kuriov <2962> parelusen <3886> auton <846>

46:16 <03238> hnwyh <02719> brx <06440> ynpm <04138> wntdlwm <0776> Ura <0413> law <05971> wnme <0413> la <07725> hbsnw <06965> hmwq <0559> wrmayw <07453> wher <0413> la <0376> sya <05307> lpn <01571> Mg <03782> lswk <07235> hbrh(46:16)

46:16 (26:16) kai <2532> to <3588> plhyov <4128> sou <4771> hsyenhsen <770> kai <2532> epesen <4098> kai <2532> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> elalei <2980> anastwmen <450> kai <2532> anastreqwmen <390> prov <4314> ton <3588> laon <2992> hmwn <1473> eiv <1519> thn <3588> patrida <3968> hmwn <1473> apo <575> proswpou <4383> macairav <3162> ellhnikhv <1673>

46:17 <04150> dewmh <05674> rybeh <07588> Nwas <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <08033> Ms <07121> warq(46:17)

46:17 (26:17) kalesate <2564> to <3588> onoma <3686> faraw <5328> necaw basilewv <935> aiguptou <125> sawnesbiemwhd

46:18 <0935> awby <03220> Myb <03760> lmrkkw <02022> Myrhb <08396> rwbtk <03588> yk <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klmh <05002> Man <0589> yna <02416> yx(46:18)

46:18 (26:18) zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> oti <3754> wv <3739> to <3588> itaburion en <1722> toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> wv <3739> o <3588> karmhlov en <1722> th <3588> yalassh <2281> hxei <1854>

46:19 o <03427> bswy <0369> Nyam <03341> htunw <01961> hyht <08047> hmsl <05297> Pn <03588> yk <04714> Myrum <01323> tb <03427> tbswy <0> Kl <06213> yve <01473> hlwg <03627> ylk(46:19)

46:19 (26:19) skeuh <4632> apoikismou poihson <4160> seauth <4572> katoikousa yugater <2364> aiguptou <125> oti <3754> memfiv eiv <1519> afanismon <854> estai <1510> kai <2532> klhyhsetai <2564> ouai <3759> dia <1223> to <3588> mh <3165> uparcein <5225> katoikountav en <1722> auth <846>

46:20 <0935> ab <0935> ab <06828> Nwpum <07171> Urq <04714> Myrum <03304> hyp <0> hpy <05697> hlge(46:20)

46:20 (26:20) damaliv <1151> kekallwpismenh aiguptov <125> apospasma apo <575> borra hlyen <2064> ep <1909> authn <846>

46:21 <06486> Mtdqp <06256> te <05921> Mhyle <0935> ab <0343> Mdya <03117> Mwy <03588> yk <05975> wdme <03808> al <03162> wydxy <05127> won <06437> wnph <01992> hmh <01571> Mg <03588> yk <04770> qbrm <05695> ylgek <07130> hbrqb <07916> hyrkv <01571> Mg(46:21)

46:21 (26:21) kai <2532> oi <3588> misywtoi <3411> authv <846> en <1722> auth <846> wsper <3746> moscoi <3448> siteutoi <4618> trefomenoi <5142> en <1722> auth <846> dioti <1360> kai <2532> autoi <846> apestrafhsan <654> kai <2532> efugon <5343> omoyumadon <3661> ouk <3364> esthsan <2476> oti <3754> hmera <2250> apwleiav <684> hlyen <2064> ep <1909> autouv <846> kai <2532> kairov <2540> ekdikhsewv <1557> autwn <846>

46:22 <06086> Myue <02404> ybjxk <0> hl <0935> wab <07134> twmdrqbw <01980> wkly <02428> lyxb <03588> yk <01980> Kly <05175> sxnk <06963> hlwq(46:22)

46:22 (26:22) fwnh <5456> wv <3739> ofewv <3789> surizontov oti <3754> en <1722> ammw <285> poreusontai <4198> en <1722> axinaiv <513> hxousin <1854> ep <1909> authn <846> wv <3739> koptontev <2875> xula <3586>

46:23 <04557> rpom <01992> Mhl <0369> Nyaw <0697> hbram <07231> wbr <03588> yk <02713> rqxy <03808> al <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <03293> hrey <03772> wtrk(46:23)

46:23 (26:23) ekkoqousin <1581> ton <3588> drumon authv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> oti <3754> ou <3364> mh <3165> eikasyh oti <3754> plhyunei <4129> uper <5228> akrida <200> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> autoiv <846> ariymov <706>

46:24 <06828> Nwpu <05971> Me <03027> dyb <05414> hntn <04714> Myrum <01323> tb <03001> hsybh(46:24)

46:24 (26:24) kathscunyh <2617> yugathr <2364> aiguptou <125> paredoyh <3860> eiv <1519> ceirav <5495> laou <2992> apo <575> borra

46:25 <0> wb <0982> Myxjbh <05921> lew <06547> herp <05921> lew <04428> hyklm <05921> lew <0430> hyhla <05921> lew <04714> Myrum <05921> lew <06547> herp <05921> lew <04996> anm <0527> Nwma <0413> la <06485> dqwp <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma(46:25)

46:25 (26:25) idou <2400> egw <1473> ekdikw <1556> ton <3588> amwn <300> ton <3588> uion <5207> authv <846> epi <1909> faraw <5328> kai <2532> epi <1909> touv <3588> pepoiyotav <3982> ep <1909> autw <846>

46:26 o <03068> hwhy <05002> Man <06924> Mdq <03117> ymyk <07931> Nkst <03651> Nk <0310> yrxaw <05650> wydbe <03027> dybw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dybw <05315> Mspn <01245> ysqbm <03027> dyb <05414> Myttnw(46:26)

46:26

46:27 o <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07599> Nnasw <08252> jqsw <03290> bwqey <07725> bsw <07628> Mybs <0776> Uram <02233> Kerz <0853> taw <07350> qwxrm <03467> Keswm <02005> ynnh <03588> yk <03478> larvy <02865> txt <0408> law <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> htaw(46:27)

46:27 (26:27) su <4771> de <1161> mh <3165> fobhyhv <5399> doulov <1401> mou <1473> iakwb <2384> mhde <3366> ptohyhv <4422> israhl <2474> dioti <1360> idou <2400> egw <1473> swzwn <4982> se <4771> makroyen <3113> kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771> ek <1537> thv <3588> aicmalwsiav <161> autwn <846> kai <2532> anastreqei <390> iakwb <2384> kai <2532> hsucasei <2270> kai <2532> upnwsei kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> parenoclwn <3926> auton <846>

46:28 o <05352> Kqna <03808> al <05352> hqnw <04941> jpsml <03256> Kytroyw <03617> hlk <06213> hvea <03808> al <0853> Ktaw <08033> hms <05080> Kytxdh <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkb <03617> hlk <06213> hvea <03588> yk <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> hta(46:28)

46:28 (26:28) mh <3165> fobou <5399> paiv <3816> mou <1473> iakwb <2384> legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> meta <3326> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> oti <3754> poihsw <4160> sunteleian <4930> en <1722> panti <3956> eynei <1484> eiv <1519> ouv <3739> exwsa <1856> se <4771> ekei <1563> se <4771> de <1161> ou <3364> mh <3165> poihsw <4160> eklipein <1587> kai <2532> paideusw <3811> se <4771> eiv <1519> krima <2917> kai <2532> aywon <121> ouk <3364> aywwsw se <4771>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA