TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yosua 7

7:1 <03478> larvy <01121> ynbb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw <02764> Mrxh <04480> Nm <03063> hdwhy <04294> hjml <02226> xrz <01121> Nb <02067> ydbz <01121> Nb <03756> ymrk <01121> Nb <05912> Nke <03947> xqyw <02764> Mrxb <04604> lem <03478> larvy <01121> ynb <04603> wlemyw(7:1)

7:1 kai <2532> eplhmmelhsan oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> plhmmeleian megalhn <3173> kai <2532> enosfisanto <3557> apo <575> tou <3588> anayematov <331> kai <2532> elaben <2983> acar uiov <5207> carmi uiou <5207> zambri uiou <5207> zara <2196> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> iouda <2448> apo <575> tou <3588> anayematov <331> kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474>

7:2 <05857> yeh <0853> ta <07270> wlgryw <0376> Mysnah <05927> wleyw <0776> Urah <0853> ta <07270> wlgrw <05927> wle <0559> rmal <0413> Mhyla <0559> rmayw <01008> la <0> tybl <06924> Mdqm <01007> Nwa <0> tyb <05973> Me <0834> rsa <05857> yeh <03405> wxyrym <0376> Mysna <03091> eswhy <07971> xlsyw(7:2)

7:2 kai <2532> apesteilen <649> ihsouv <2424> andrav <435> eiv <1519> gai h <3739> estin <1510> kata <2596> baiyhl legwn <3004> kataskeqasye thn <3588> gai kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> andrev <435> kai <2532> kateskeqanto thn <3588> gai

7:3 <01992> hmh <04592> jem <03588> yk <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <08033> hms <03021> egyt <0408> la <05857> yeh <0853> ta <05221> wkyw <05927> wley <0376> sya <0505> Mypla <07969> tslsk <0176> wa <0376> sya <0505> Myplak <05971> Meh <03605> lk <05927> ley <0408> la <0413> wyla <0559> wrmayw <03091> eswhy <0413> la <07725> wbsyw(7:3)

7:3 kai <2532> anestreqan <390> prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> eipan prov <4314> auton <846> mh <3165> anabhtw <305> pav <3956> o <3588> laov <2992> all <235> wv <3739> discilioi <1367> h <2228> triscilioi <5153> andrev <435> anabhtwsan <305> kai <2532> ekpoliorkhsatwsan thn <3588> polin <4172> mh <3165> anagaghv <321> ekei <1563> ton <3588> laon <2992> panta <3956> oligoi <3641> gar <1063> eisin <1510>

7:4 <05857> yeh <0376> ysna <06440> ynpl <05127> wonyw <0376> sya <0505> Mypla <07969> tslsk <08033> hms <05971> Meh <04480> Nm <05927> wleyw(7:4)

7:4 kai <2532> anebhsan <305> wsei <5616> triscilioi <5153> andrev <435> kai <2532> efugon <5343> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> andrwn <435> gai

7:5 <04325> Myml <01961> yhyw <05971> Meh <03824> bbl <04549> omyw <04174> drwmb <05221> Mwkyw <07671> Myrbsh <05704> de <08179> resh <06440> ynpl <07291> Mwpdryw <0376> sya <08337> hssw <07970> Myslsk <05857> yeh <0582> ysna <01992> Mhm <05221> wkyw(7:5)

7:5 kai <2532> apekteinan <615> ap <575> autwn <846> andrev <435> gai eiv <1519> triakonta <5144> kai <2532> ex <1803> andrav <435> kai <2532> katediwxan <2614> autouv <846> apo <575> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> sunetriqan <4937> autouv <846> epi <1909> tou <3588> kataferouv kai <2532> eptohyh <4422> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> kai <2532> egeneto <1096> wsper <3746> udwr <5204>

7:6 <07218> Msar <05921> le <06083> rpe <05927> wleyw <03478> larvy <02205> ynqzw <01931> awh <06153> breh <05704> de <03068> hwhy <0727> Nwra <06440> ynpl <0776> hura <06440> wynp <05921> le <05307> lpyw <08071> wytlmv <03091> eswhy <07167> erqyw(7:6)

7:6 kai <2532> dierrhxen ihsouv <2424> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> epesen <4098> ihsouv <2424> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> epi <1909> proswpon <4383> enantion <1726> kuriou <2962> ewv <2193> esperav <2073> autov <846> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474> kai <2532> epebalonto <1911> coun epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

7:7 <03383> Ndryh <05676> rbeb <03427> bsnw <02974> wnlawh <03863> wlw <06> wndybahl <0567> yrmah <03027> dyb <0853> wnta <05414> ttl <03383> Ndryh <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <05674> rybeh <05674> trbeh <04100> hml <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <03091> eswhy <0559> rmayw(7:7)

7:7 kai <2532> eipen ihsouv <2424> deomai <1189> kurie <2962> ina <2443> ti <5100> diebibasen o <3588> paiv <3816> sou <4771> ton <3588> laon <2992> touton <3778> ton <3588> iordanhn <2446> paradounai <3860> auton <846> tw <3588> amorraiw apolesai hmav <1473> kai <2532> ei <1487> katemeinamen <2650> kai <2532> katwkisyhmen para <3844> ton <3588> iordanhn <2446>

7:8 <0341> wybya <06440> ynpl <06203> Pre <03478> larvy <02015> Kph <0834> rsa <0310> yrxa <0559> rma <04100> hm <0136> ynda <0994> yb(7:8)

7:8 kai <2532> ti <5100> erw epei <1893> metebalen <3328> israhl <2474> aucena apenanti tou <3588> ecyrou <2190> autou <846>

7:9 o <01419> lwdgh <08034> Kmsl <06213> hvet <04100> hmw <0776> Urah <04480> Nm <08034> wnms <0853> ta <03772> wtyrkhw <05921> wnyle <05437> wbonw <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lkw <03669> ynenkh <08085> wemsyw(7:9)

7:9 kai <2532> akousav <191> o <3588> cananaiov kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065> perikuklwsousin <4033> hmav <1473> kai <2532> ektriqousin hmav <1473> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ti <5100> poihseiv <4160> to <3588> onoma <3686> sou <4771> to <3588> mega <3173>

7:10 <06440> Kynp <05921> le <05307> lpn <0859> hta <02088> hz <04100> hml <0> Kl <06965> Mq <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:10)

7:10 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> ihsoun <2424> anasthyi <450> ina <2443> ti <5100> touto <3778> su <4771> peptwkav <4098> epi <1909> proswpon <4383> sou <4771>

7:11 <03627> Mhylkb <07760> wmv <01571> Mgw <03584> wsxk <01571> Mgw <01589> wbng <01571> Mgw <02764> Mrxh <04480> Nm <03947> wxql <01571> Mgw <0853> Mtwa <06680> ytywu <0834> rsa <01285> ytyrb <0853> ta <05674> wrbe <01571> Mgw <03478> larvy <02398> ajx(7:11)

7:11 hmarthken <264> o <3588> laov <2992> kai <2532> parebh <3845> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> dieyemhn prov <4314> autouv <846> kai <2532> kleqantev <2813> apo <575> tou <3588> anayematov <331> enebalon <1685> eiv <1519> ta <3588> skeuh <4632> autwn <846>

7:12 <07130> Mkbrqm <02764> Mrxh <08045> wdymst <03808> al <0518> Ma <05973> Mkme <01961> twyhl <03254> Pyowa <03808> al <02764> Mrxl <01961> wyh <03588> yk <0341> Mhybya <06440> ynpl <06437> wnpy <06203> Pre <0341> Mhybya <06440> ynpl <06965> Mwql <03478> larvy <01121> ynb <03201> wlky <03808> alw(7:12)

7:12 ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> uposthnai kata <2596> proswpon <4383> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> aucena epistreqousin <1994> enanti <1725> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> oti <3754> egenhyhsan <1096> anayema <331> ou <3364> prosyhsw <4369> eti <2089> einai <1510> mey <3326> umwn <4771> ean <1437> mh <3165> exarhte <1808> to <3588> anayema <331> ex <1537> umwn <4771> autwn <846>

7:13 <07130> Mkbrqm <02764> Mrxh <05493> Mkryoh <05704> de <0341> Kybya <06440> ynpl <06965> Mwql <03201> lkwt <03808> al <03478> larvy <07130> Kbrqb <02764> Mrx <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <04279> rxml <06942> wsdqth <0559> trmaw <05971> Meh <0853> ta <06942> sdq <06965> Mq(7:13)

7:13 anastav <450> agiason <37> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipon agiasyhnai <37> eiv <1519> aurion <839> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> to <3588> anayema <331> en <1722> umin <4771> estin <1510> ou <3364> dunhsesye <1410> antisthnai apenanti twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771> ewv <2193> an <302> exarhte <1808> to <3588> anayema <331> ex <1537> umwn <4771>

7:14 <01397> Myrbgl <07126> brqy <03068> hwhy <03920> wndkly <0834> rsa <01004> tybhw <01004> Mytbl <07126> brqt <03068> hwhy <03920> hndkly <0834> rsa <04940> hxpsmhw <04940> twxpsml <07126> brqy <03068> hwhy <03920> wndkly <0834> rsa <07626> jbsh <01961> hyhw <07626> Mkyjbsl <01242> rqbb <07126> Mtbrqnw(7:14)

7:14 kai <2532> sunacyhsesye <4863> pantev <3956> to <3588> prwi <4404> kata <2596> fulav <5443> kai <2532> estai <1510> h <3588> fulh <5443> hn <3739> an <302> deixh <1166> kuriov <2962> prosaxete <4317> kata <2596> dhmouv <1218> kai <2532> ton <3588> dhmon <1218> on <3739> ean <1437> deixh <1166> kuriov <2962> prosaxete <4317> kat <2596> oikon <3624> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> on <3739> ean <1437> deixh <1166> kuriov <2962> prosaxete <4317> kat <2596> andra <435>

7:15 <03478> larvyb <05039> hlbn <06213> hve <03588> ykw <03068> hwhy <01285> tyrb <0853> ta <05674> rbe <03588> yk <0> wl <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <0853> wta <0784> sab <08313> Prvy <02764> Mrxb <03920> dklnh <01961> hyhw(7:15)

7:15 kai <2532> ov <3739> an <302> endeicyh katakauyhsetai <2618> en <1722> puri <4442> kai <2532> panta <3956> osa <3745> estin <1510> autw <846> oti <3754> parebh <3845> thn <3588> diayhkhn <1242> kuriou <2962> kai <2532> epoihsen <4160> anomhma en <1722> israhl <2474>

7:16 <03063> hdwhy <07626> jbs <03920> dklyw <07626> wyjbsl <03478> larvy <0853> ta <07126> brqyw <01242> rqbb <03091> eswhy <07925> Mksyw(7:16)

7:16 kai <2532> wryrisen <3719> ihsouv <2424> kai <2532> proshgagen <4317> ton <3588> laon <2992> kata <2596> fulav <5443> kai <2532> enedeicyh h <3588> fulh <5443> iouda <2448>

7:17 <02067> ydbz <03920> dklyw <01397> Myrbgl <02227> yxrzh <04940> txpsm <0853> ta <07126> brqyw <02227> yxrzh <04940> txpsm <0853> ta <03920> dklyw <03063> hdwhy <04940> txpsm <0853> ta <07126> brqyw(7:17)

7:17 kai <2532> proshcyh <4317> kata <2596> dhmouv <1218> kai <2532> enedeicyh dhmov <1218> o <3588> zarai kai <2532> proshcyh <4317> kata <2596> andra <435>

7:18 <03063> hdwhy <04294> hjml <02226> xrz <01121> Nb <02067> ydbz <01121> Nb <03756> ymrk <01121> Nb <05912> Nke <03920> dklyw <01397> Myrbgl <01004> wtyb <0853> ta <07126> brqyw(7:18)

7:18 kai <2532> enedeicyh acar uiov <5207> zambri uiou <5207> zara <2196>

7:19 <04480> ynmm <03582> dxkt <0408> la <06213> tyve <04100> hm <0> yl <04994> an <05046> dghw <08426> hdwt <0> wl <05414> Ntw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <03519> dwbk <04994> an <07760> Myv <01121> ynb <05912> Nke <0413> la <03091> eswhy <0559> rmayw(7:19)

7:19 kai <2532> eipen ihsouv <2424> tw <3588> acar dov <1325> doxan <1391> shmeron <4594> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474> kai <2532> dov <1325> thn <3588> exomologhsin kai <2532> anaggeilon <312> moi <1473> ti <5100> epoihsav <4160> kai <2532> mh <3165> kruqhv <2928> ap <575> emou <1473>

7:20 <06213> ytyve <02063> tazkw <02063> tazkw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <02398> ytajx <0595> ykna <0546> hnma <0559> rmayw <03091> eswhy <0853> ta <05912> Nke <06030> Neyw(7:20)

7:20 kai <2532> apekriyh acar tw <3588> ihsoi <2424> kai <2532> eipen alhywv <230> hmarton <264> enantion <1726> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> outwv <3778> kai <2532> outwv <3778> epoihsa <4160>

7:21 <08478> hytxt <03701> Pokhw <0168> ylhah <08432> Kwtb <0776> Urab <02934> Mynwmj <02009> Mnhw <03947> Mxqaw <02530> Mdmxaw <04948> wlqsm <08255> Mylqs <02572> Mysmx <0259> dxa <02091> bhz <03956> Nwslw <03701> Pok <08255> Mylqs <03967> Mytamw <02896> hbwj <0259> txa <08152> rens <0155> trda <07998> llsb <07200> *araw {haraw} (7:21)

7:21 eidon <3708> en <1722> th <3588> pronomh qilhn poikilhn <4164> kalhn <2570> kai <2532> diakosia <1250> didracma arguriou <694> kai <2532> glwssan <1100> mian <1519> crushn penthkonta <4004> didracmwn kai <2532> enyumhyeiv <1760> autwn <846> elabon <2983> kai <2532> idou <2400> auta <846> egkekruptai en <1722> th <3588> gh <1065> en <1722> th <3588> skhnh <4633> mou <1473> kai <2532> to <3588> argurion <694> kekruptai <2928> upokatw <5270> autwn <846>

7:22 <08478> hytxt <03701> Pokhw <0168> wlhab <02934> hnwmj <02009> hnhw <0168> hlhah <07323> wuryw <04397> Mykalm <03091> eswhy <07971> xlsyw(7:22)

7:22 kai <2532> apesteilen <649> ihsouv <2424> aggelouv <32> kai <2532> edramon <5143> eiv <1519> thn <3588> skhnhn <4633> eiv <1519> thn <3588> parembolhn kai <2532> tauta <3778> hn <1510> egkekrummena eiv <1519> thn <3588> skhnhn <4633> kai <2532> to <3588> argurion <694> upokatw <5270> autwn <846>

7:23 <03068> hwhy <06440> ynpl <03332> Mquyw <03478> larvy <01121> ynb <03605> lk <0413> law <03091> eswhy <0413> la <0935> Mwabyw <0168> lhah <08432> Kwtm <03947> Mwxqyw(7:23)

7:23 kai <2532> exhnegkan <1627> auta <846> ek <1537> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> hnegkan <5342> prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> israhl <2474> kai <2532> eyhkan <5087> auta <846> enanti <1725> kuriou <2962>

7:24 <05911> rwke <06010> qme <0853> Mta <05927> wleyw <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <0> wl <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <0168> wlha <0853> taw <06629> wnau <0853> taw <02543> wrmx <0853> taw <07794> wrws <0853> taw <01323> wytnb <0853> taw <01121> wynb <0853> taw <02091> bhzh <03956> Nwsl <0853> taw <0155> trdah <0853> taw <03701> Pokh <0853> taw <02226> xrz <01121> Nb <05912> Nke <0853> ta <03091> eswhy <03947> xqyw(7:24)

7:24 kai <2532> elaben <2983> ihsouv <2424> ton <3588> acar uion <5207> zara <2196> kai <2532> anhgagen <321> auton <846> eiv <1519> faragga <5327> acwr kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autou <846> kai <2532> touv <3588> moscouv <3448> autou <846> kai <2532> ta <3588> upozugia <5268> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> probata <4263> autou <846> kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> autou <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> met <3326> autou <846> kai <2532> anhgagen <321> autouv <846> eiv <1519> emekacwr

7:25 <068> Mynbab <0853> Mta <05619> wlqoyw <0784> sab <0853> Mta <08313> wprvyw <068> Nba <03478> larvy <03605> lk <0853> wta <07275> wmgryw <02088> hzh <03117> Mwyb <03068> hwhy <05916> Krkey <05916> wntrke <04100> hm <03091> eswhy <0559> rmayw(7:25)

7:25 kai <2532> eipen ihsouv <2424> tw <3588> acar ti <5100> wleyreusav hmav <1473> exoleyreusai se <4771> kuriov <2962> kaya <2505> kai <2532> shmeron <4594> kai <2532> eliyobolhsan <3036> auton <846> liyoiv <3037> pav <3956> israhl <2474>

7:26 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05911> rwke <06010> qme <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <0639> wpa <02740> Nwrxm <03068> hwhy <07725> bsyw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01419> lwdg <068> Mynba <01530> lg <05921> wyle <06965> wmyqyw(7:26)

7:26 kai <2532> epesthsan autw <846> swron <4673> liywn <3037> megan <3173> kai <2532> epausato <3973> kuriov <2962> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> dia <1223> touto <3778> epwnomasen auto <846> emekacwr ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA