TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 10

10:1 <07130> wbrqb <0428> hla <0226> ytta <07896> yts <04616> Neml <05650> wydbe <03820> bl <0853> taw <03820> wbl <0853> ta <03513> ytdbkh <0589> yna <03588> yk <06547> herp <0413> la <0935> ab <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:1)

10:1 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004> eiselye <1525> prov <4314> faraw <5328> egw <1473> gar <1063> esklhruna <4645> autou <846> thn <3588> kardian <2588> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> ina <2443> exhv <1836> epelyh ta <3588> shmeia <4592> tauta <3778> ep <1909> autouv <846>

10:2 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0> Mb <07760> ytmv <0834> rsa <0226> ytta <0853> taw <04714> Myrumb <05953> ytlleth <0834> rsa <0853> ta <01121> Knb <01121> Nbw <01121> Knb <0241> ynzab <05608> rpot <04616> Nemlw(10:2)

10:2 opwv <3704> dihghshsye <1334> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> twn <3588> teknwn <5043> umwn <4771> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> twn <3588> teknwn <5043> umwn <4771> osa <3745> empepaica <1702> toiv <3588> aiguptioiv <124> kai <2532> ta <3588> shmeia <4592> mou <1473> a <3739> epoihsa <4160> en <1722> autoiv <846> kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962>

10:3 <05647> yndbeyw <05971> yme <07971> xls <06440> ynpm <06031> tnel <03985> tnam <04970> ytm <05704> de <05680> Myrbeh <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> wrmayw <06547> herp <0413> la <0175> Nrhaw <04872> hsm <0935> abyw(10:3)

10:3 eishlyen <1525> de <1161> mwushv kai <2532> aarwn <2> enantion <1726> faraw <5328> kai <2532> eipan autw <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> ebraiwn <1445> ewv <2193> tinov <5100> ou <3364> boulei <1014> entraphnai <1788> me <1473> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> latreuswsin <3000> moi <1473>

10:4 <01366> Klbgb <0697> hbra <04279> rxm <0935> aybm <02005> ynnh <05971> yme <0853> ta <07971> xlsl <0859> hta <03986> Nam <0518> Ma <03588> yk(10:4)

10:4 ean <1437> de <1161> mh <3165> yelhv <2309> su <4771> exaposteilai <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> idou <2400> egw <1473> epagw tauthn <3778> thn <3588> wran <5610> aurion <839> akrida <200> pollhn <4183> epi <1909> panta <3956> ta <3588> oria <3725> sou <4771>

10:5 <07704> hdvh <04480> Nm <0> Mkl <06779> xmuh <06086> Ueh <03605> lk <0853> ta <0398> lkaw <01259> drbh <04480> Nm <0> Mkl <07604> trasnh <06413> hjlph <03499> rty <0853> ta <0398> lkaw <0776> Urah <0853> ta <07200> tarl <03201> lkwy <03808> alw <0776> Urah <05869> Nye <0853> ta <03680> hokw(10:5)

10:5 kai <2532> kaluqei <2572> thn <3588> oqin <3799> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ou <3364> dunhsh <1410> katidein <2529> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katedetai <2719> pan <3956> to <3588> perisson <4053> thv <3588> ghv <1065> to <3588> kataleifyen <2641> o <3739> katelipen <2641> umin <4771> h <3588> calaza <5464> kai <2532> katedetai <2719> pan <3956> xulon <3586> to <3588> fuomenon <5453> umin <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

10:6 <06547> herp <05973> Mem <03318> auyw <06437> Npyw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <0127> hmdah <05921> le <01961> Mtwyh <03117> Mwym <01> Kytba <01> twbaw <01> Kytba <07200> war <03808> al <0834> rsa <04713> Myrum <03605> lk <01004> ytbw <05650> Kydbe <03605> lk <01004> ytbw <01004> Kytb <04390> walmw(10:6)

10:6 kai <2532> plhsyhsontai sou <4771> ai <3588> oikiai <3614> kai <2532> ai <3588> oikiai <3614> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> oikiai <3614> en <1722> pash <3956> gh <1065> twn <3588> aiguptiwn <124> a <3739> oudepote <3763> ewrakasin <3708> oi <3588> paterev <3962> sou <4771> oude <3761> oi <3588> propappoi autwn <846> af <575> hv <3739> hmerav <2250> gegonasin <1096> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> kai <2532> ekklinav <1578> mwushv exhlyen <1831> apo <575> faraw <5328>

10:7 <04714> Myrum <06> hdba <03588> yk <03045> edt <02962> Mrjh <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbeyw <0376> Mysnah <0853> ta <07971> xls <04170> sqwml <0> wnl <02088> hz <01961> hyhy <04970> ytm <05704> de <0413> wyla <06547> herp <05650> ydbe <0559> wrmayw(10:7)

10:7 kai <2532> legousin <3004> oi <3588> yerapontev <2324> faraw <5328> prov <4314> auton <846> ewv <2193> tinov <5100> estai <1510> touto <3778> hmin <1473> skwlon exaposteilon <1821> touv <3588> anyrwpouv <444> opwv <3704> latreuswsin <3000> tw <3588> yew <2316> autwn <846> h <2228> eidenai boulei <1014> oti <3754> apolwlen aiguptov <125>

10:8 <01980> Myklhh <04310> ymw <04310> ym <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe <01980> wkl <0413> Mhla <0559> rmayw <06547> herp <0413> la <0175> Nrha <0853> taw <04872> hsm <0853> ta <07725> bswyw(10:8)

10:8 kai <2532> apestreqan <654> ton <3588> te <5037> mwushn kai <2532> aarwn <2> prov <4314> faraw <5328> kai <2532> eipen autoiv <846> poreuesye <4198> kai <2532> latreusate <3000> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> tinev <5100> de <1161> kai <2532> tinev <5100> eisin <1510> oi <3588> poreuomenoi <4198>

10:9 <0> wnl <03068> hwhy <02282> gx <03588> yk <01980> Kln <01241> wnrqbbw <06629> wnnaub <01323> wntwnbbw <01121> wnynbb <01980> Kln <02205> wnynqzbw <05288> wnyrenb <04872> hsm <0559> rmayw(10:9)

10:9 kai <2532> legei <3004> mwushv sun <4862> toiv <3588> neaniskoiv <3495> kai <2532> presbuteroiv <4245> poreusomeya <4198> sun <4862> toiv <3588> uioiv <5207> kai <2532> yugatrasin <2364> kai <2532> probatoiv <4263> kai <2532> bousin <1016> hmwn <1473> estin <1510> gar <1063> eorth <1859> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

10:10 <06440> Mkynp <05048> dgn <07451> her <03588> yk <07200> war <02945> Mkpj <0853> taw <0853> Mkta <07971> xlsa <0834> rsak <05973> Mkme <03068> hwhy <03651> Nk <01961> yhy <0413> Mhla <0559> rmayw(10:10)

10:10 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> estw <1510> outwv <3778> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> kayoti <2530> apostellw <649> umav <4771> mh <3165> kai <2532> thn <3588> aposkeuhn umwn <4771> idete <3708> oti <3754> ponhria <4189> prokeitai <4295> umin <4771>

10:11 P <06547> herp <06440> ynp <0853> tam <0853> Mta <01644> srgyw <01245> Mysqbm <0859> Mta <0853> hta <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbew <01397> Myrbgh <04994> an <01980> wkl <03651> Nk <03808> al(10:11)

10:11 mh <3165> outwv <3778> poreuesywsan <4198> de <1161> oi <3588> andrev <435> kai <2532> latreusate <3000> tw <3588> yew <2316> touto <3778> gar <1063> autoi <846> zhteite <2212> exebalon <1544> de <1161> autouv <846> apo <575> proswpou <4383> faraw <5328>

10:12 <01259> drbh <07604> ryash <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0776> Urah <06212> bve <03605> lk <0853> ta <0398> lkayw <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <05927> leyw <0697> hbrab <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <03027> Kdy <05186> hjn <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:12)

10:12 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> epi <1909> ghn <1065> aiguptou <125> kai <2532> anabhtw <305> akriv <200> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katedetai <2719> pasan <3956> botanhn <1008> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> panta <3956> ton <3588> karpon <2590> twn <3588> xulwn <3586> on <3739> upelipeto <5275> h <3588> calaza <5464>

10:13 <0697> hbrah <0853> ta <05375> avn <06921> Mydqh <07307> xwrw <01961> hyh <01242> rqbh <03915> hlylh <03605> lkw <01931> awhh <03117> Mwyh <03605> lk <0776> Urab <06921> Mydq <07307> xwr <05090> ghn <03068> hwhyw <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <04294> whjm <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(10:13)

10:13 kai <2532> ephren mwushv thn <3588> rabdon eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> kuriov <2962> ephgagen anemon <417> noton <3558> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> kai <2532> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> to <3588> prwi <4404> egenhyh <1096> kai <2532> o <3588> anemov <417> o <3588> notov <3558> anelaben <353> thn <3588> akrida <200>

10:14 <03651> Nk <01961> hyhy <03808> al <0310> wyrxaw <03644> whmk <0697> hbra <03651> Nk <01961> hyh <03808> al <06440> wynpl <03966> dam <03515> dbk <04714> Myrum <01366> lwbg <03605> lkb <05117> xnyw <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lk <05921> le <0697> hbrah <05927> leyw(10:14)

10:14 kai <2532> anhgagen <321> authn <846> epi <1909> pasan <3956> ghn <1065> aiguptou <125> kai <2532> katepausen <2664> epi <1909> panta <3956> ta <3588> oria <3725> aiguptou <125> pollh <4183> sfodra <4970> protera <4387> authv <846> ou <3364> gegonen <1096> toiauth <5108> akriv <200> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> ouk <3364> estai <1510> outwv <3778>

10:15 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <07704> hdvh <06212> bvebw <06086> Ueb <03418> qry <03605> lk <03498> rtwn <03808> alw <01259> drbh <03498> rytwh <0834> rsa <06086> Ueh <06529> yrp <03605> lk <0853> taw <0776> Urah <06212> bve <03605> lk <0853> ta <0398> lkayw <0776> Urah <02821> Ksxtw <0776> Urah <03605> lk <05869> Nye <0853> ta <03680> okyw(10:15)

10:15 kai <2532> ekaluqen <2572> thn <3588> oqin <3799> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> efyarh <5351> h <3588> gh <1065> kai <2532> katefagen <2719> pasan <3956> botanhn <1008> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> panta <3956> ton <3588> karpon <2590> twn <3588> xulwn <3586> ov <3739> upeleifyh <5275> apo <575> thv <3588> calazhv <5464> ouc <3364> upeleifyh <5275> clwron <5515> ouden <3762> en <1722> toiv <3588> xuloiv <3586> kai <2532> en <1722> pash <3956> botanh <1008> tou <3588> pediou en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

10:16 <0> Mklw <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <02398> ytajx <0559> rmayw <0175> Nrhalw <04872> hsml <07121> arql <06547> herp <04116> rhmyw(10:16)

10:16 katespeuden de <1161> faraw <5328> kalesai <2564> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004> hmarthka <264> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> kai <2532> eiv <1519> umav <4771>

10:17 <02088> hzh <04194> twmh <0853> ta <07535> qr <05921> ylem <05493> royw <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <06279> wrytehw <06471> Meph <0389> Ka <02403> ytajx <04994> an <05375> av <06258> htew(10:17)

10:17 prosdexasye <4327> oun <3767> mou <1473> thn <3588> amartian <266> eti <2089> nun <3568> kai <2532> proseuxasye <4336> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> kai <2532> perieletw <4014> ap <575> emou <1473> ton <3588> yanaton <2288> touton <3778>

10:18 <03068> hwhy <0413> la <06279> rteyw <06547> herp <05973> Mem <03318> auyw(10:18)

10:18 exhlyen <1831> de <1161> mwushv apo <575> faraw <5328> kai <2532> huxato <2172> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

10:19 <04714> Myrum <01366> lwbg <03605> lkb <0259> dxa <0697> hbra <07604> rasn <03808> al <05488> Pwo <03220> hmy <08628> wheqtyw <0697> hbrah <0853> ta <05375> avyw <03966> dam <02389> qzx <03220> My <07307> xwr <03068> hwhy <02015> Kphyw(10:19)

10:19 kai <2532> metebalen <3328> kuriov <2962> anemon <417> apo <575> yalasshv <2281> sfodron <4971> kai <2532> anelaben <353> thn <3588> akrida <200> kai <2532> enebalen <1685> authn <846> eiv <1519> thn <3588> eruyran <2063> yalassan <2281> kai <2532> ouc <3364> upeleifyh <5275> akriv <200> mia <1519> en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

10:20 P <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <07971> xls <03808> alw <06547> herp <03820> bl <0853> ta <03068> hwhy <02388> qzxyw(10:20)

10:20 kai <2532> esklhrunen <4645> kuriov <2962> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> ouk <3364> exapesteilen <1821> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

10:21 <02822> Ksx <04959> smyw <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <02822> Ksx <01961> yhyw <08064> Mymsh <05921> le <03027> Kdy <05186> hjn <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(10:21)

10:21 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> genhyhtw <1096> skotov <4655> epi <1909> ghn <1065> aiguptou <125> qhlafhton skotov <4655>

10:22 <03117> Mymy <07969> tsls <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <0653> hlpa <02822> Ksx <01961> yhyw <08064> Mymsh <05921> le <03027> wdy <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(10:22)

10:22 exeteinen <1614> de <1161> mwushv thn <3588> ceira <5495> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> egeneto <1096> skotov <4655> gnofov <1105> yuella <2366> epi <1909> pasan <3956> ghn <1065> aiguptou <125> treiv <5140> hmerav <2250>

10:23 <04186> Mtbswmb <0216> rwa <01961> hyh <03478> larvy <01121> ynb <03605> lklw <03117> Mymy <07969> tsls <08478> wytxtm <0376> sya <06965> wmq <03808> alw <0251> wyxa <0853> ta <0376> sya <07200> war <03808> al(10:23)

10:23 kai <2532> ouk <3364> eiden <3708> oudeiv <3762> ton <3588> adelfon <80> autou <846> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> ouk <3364> exanesth oudeiv <3762> ek <1537> thv <3588> koithv <2845> autou <846> treiv <5140> hmerav <2250> pasi <3956> de <1161> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> hn <1510> fwv <5457> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> kateginonto

10:24 <05973> Mkme <01980> Kly <02945> Mkpj <01571> Mg <03322> guy <01241> Mkrqbw <06629> Mknau <07535> qr <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe <01980> wkl <0559> rmayw <04872> hsm <0413> la <06547> herp <07121> arqyw(10:24)

10:24 kai <2532> ekalesen <2564> faraw <5328> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004> badizete latreusate <3000> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> plhn <4133> twn <3588> probatwn <4263> kai <2532> twn <3588> bown <1016> upolipesye <5275> kai <2532> h <3588> aposkeuh umwn <4771> apotrecetw mey <3326> umwn <4771>

10:25 <0430> wnyhla <03068> hwhyl <06213> wnyvew <05930> twlew <02077> Myxbz <03027> wndyb <05414> Ntt <0859> hta <01571> Mg <04872> hsm <0559> rmayw(10:25)

10:25 kai <2532> eipen mwushv alla <235> kai <2532> su <4771> dwseiv <1325> hmin <1473> olokautwmata <3646> kai <2532> yusiav <2378> a <3739> poihsomen <4160> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

10:26 <08033> hms <0935> wnab <05704> de <03068> hwhy <0853> ta <05647> dben <04100> hm <03045> edn <03808> al <0587> wnxnaw <0430> wnyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> dbel <03947> xqn <04480> wnmm <03588> yk <06541> horp <07604> rast <03808> al <05973> wnme <01980> Kly <04735> wnnqm <01571> Mgw(10:26)

10:26 kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> hmwn <1473> poreusetai <4198> mey <3326> hmwn <1473> kai <2532> ouc <3364> upoleiqomeya <5275> oplhn ap <575> autwn <846> gar <1063> lhmqomeya <2983> latreusai <3000> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> hmeiv <1473> de <1161> ouk <3364> oidamen ti <5100> latreuswmen <3000> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> hmav <1473> ekei <1563>

10:27 <07971> Mxlsl <014> hba <03808> alw <06547> herp <03820> bl <0853> ta <03068> hwhy <02388> qzxyw(10:27)

10:27 esklhrunen <4645> de <1161> kuriov <2962> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> ouk <3364> eboulhyh <1014> exaposteilai <1821> autouv <846>

10:28 <04191> twmt <06440> ynp <07200> Ktar <03117> Mwyb <03588> yk <06440> ynp <07200> twar <03254> Pot <0408> la <0> Kl <08104> rmsh <05921> ylem <01980> Kl <06547> herp <0> wl <0559> rmayw(10:28)

10:28 kai <2532> legei <3004> faraw <5328> apelye <565> ap <575> emou <1473> prosece <4337> seautw <4572> eti <2089> prosyeinai <4369> idein <3708> mou <1473> to <3588> proswpon <4383> h <3739> d <1161> an <302> hmera <2250> ofyhv <3708> moi <1473> apoyanh <599>

10:29 P <06440> Kynp <07200> twar <05750> dwe <03254> Poa <03808> al <01696> trbd <03651> Nk <04872> hsm <0559> rmayw(10:29)

10:29 legei <3004> de <1161> mwushv eirhkav ouketi <3765> ofyhsomai <3708> soi <4771> eiv <1519> proswpon <4383>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA