TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 25

25:1 <0559> rmal <05514> ynyo <02022> rhb <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(25:1)

25:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn en <1722> tw <3588> orei <3735> sina <4614> legwn <3004>

25:2 <03068> hwhyl <07676> tbs <0776> Urah <07673> htbsw <0> Mkl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> wabt <03588> yk <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(25:2)

25:2 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> ean <1437> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> umin <4771> kai <2532> anapausetai <373> h <3588> gh <1065> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> umin <4771> sabbata <4521> tw <3588> kuriw <2962>

25:3 <08393> htawbt <0853> ta <0622> tpoaw <03754> Kmrk <02168> rmzt <08141> Myns <08337> ssw <07704> Kdv <02232> erzt <08141> Myns <08337> ss(25:3)

25:3 ex <1803> eth <2094> spereiv <4687> ton <3588> agron <68> sou <4771> kai <2532> ex <1803> eth <2094> temeiv thn <3588> ampelon <288> sou <4771> kai <2532> sunaxeiv <4863> ton <3588> karpon <2590> authv <846>

25:4 <02168> rmzt <03808> al <03754> Kmrkw <02232> erzt <03808> al <07704> Kdv <03068> hwhyl <07676> tbs <0776> Ural <01961> hyhy <07677> Nwtbs <07676> tbs <07637> teybsh <08141> hnsbw(25:4)

25:4 tw <3588> de <1161> etei <2094> tw <3588> ebdomw <1442> sabbata <4521> anapausiv <372> estai <1510> th <3588> gh <1065> sabbata <4521> tw <3588> kuriw <2962> ton <3588> agron <68> sou <4771> ou <3364> spereiv <4687> kai <2532> thn <3588> ampelon <288> sou <4771> ou <3364> temeiv

25:5 <0776> Ural <01961> hyhy <07677> Nwtbs <08141> tns <01219> rubt <03808> al <05139> Kryzn <06025> ybne <0853> taw <07114> rwuqt <03808> al <07105> Kryuq <05599> xypo <0853> ta(25:5)

25:5 kai <2532> ta <3588> automata <844> anabainonta <305> tou <3588> agrou <68> sou <4771> ouk <3364> ekyeriseiv kai <2532> thn <3588> stafulhn <4718> tou <3588> agiasmatov sou <4771> ouk <3364> ektrughseiv eniautov <1763> anapausewv <372> estai <1510> th <3588> gh <1065>

25:6 <05973> Kme <01481> Myrgh <08453> Kbswtlw <07916> Krykvlw <0519> Ktmalw <05650> Kdbelw <0> Kl <0402> hlkal <0> Mkl <0776> Urah <07676> tbs <01961> htyhw(25:6)

25:6 kai <2532> estai <1510> ta <3588> sabbata <4521> thv <3588> ghv <1065> brwmata <1033> soi <4771> kai <2532> tw <3588> paidi <3816> sou <4771> kai <2532> th <3588> paidiskh <3814> sou <4771> kai <2532> tw <3588> misywtw <3411> sou <4771> kai <2532> tw <3588> paroikw <3941> tw <3588> proskeimenw prov <4314> se <4771>

25:7 o <0398> lkal <08393> htawbt <03605> lk <01961> hyht <0776> Kurab <0834> rsa <02416> hyxlw <0929> Ktmhblw(25:7)

25:7 kai <2532> toiv <3588> kthnesin <2934> sou <4771> kai <2532> toiv <3588> yhrioiv <2342> toiv <3588> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> estai <1510> pan <3956> to <3588> genhma autou <846> eiv <1519> brwsin <1035>

25:8 <08141> hns <0705> Myebraw <08672> est <08141> Mynsh <07676> ttbs <07651> ebs <03117> ymy <0> Kl <01961> wyhw <06471> Mymep <07651> ebs <08141> Myns <07651> ebs <08141> Myns <07676> ttbs <07651> ebs <0> Kl <05608> trpow(25:8)

25:8 kai <2532> exariymhseiv seautw <4572> epta <2033> anapauseiv <372> etwn <2094> epta <2033> eth <2094> eptakiv <2034> kai <2532> esontai <1510> soi <4771> epta <2033> ebdomadev etwn <2094> ennea <1767> kai <2532> tessarakonta <5062> eth <2094>

25:9 <0776> Mkura <03605> lkb <07782> rpws <05674> wrybet <03725> Myrpkh <03117> Mwyb <02320> sdxl <06218> rwveb <07637> yebsh <02320> sdxb <08643> hewrt <07782> rpws <05674> trbehw(25:9)

25:9 kai <2532> diaggeleite <1229> salpiggov <4536> fwnh <5456> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> umwn <4771> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ebdomw <1442> th <3588> dekath <1182> tou <3588> mhnov <3303> th <3588> hmera <2250> tou <3588> ilasmou <2434> diaggeleite <1229> salpiggi <4536> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> umwn <4771>

25:10 <07725> wbst <04940> wtxpsm <0413> la <0376> syaw <0272> wtzxa <0413> la <0376> sya <07725> Mtbsw <0> Mkl <01961> hyht <01931> awh <03104> lbwy <03427> hybsy <03605> lkl <0776> Urab <01865> rwrd <07121> Mtarqw <08141> hns <02572> Mysmxh <08141> tns <0853> ta <06942> Mtsdqw(25:10)

25:10 kai <2532> agiasete <37> to <3588> etov <2094> to <3588> penthkoston eniauton <1763> kai <2532> diabohsete afesin <859> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin authn <846> eniautov <1763> afesewv <859> shmasia auth <3778> estai <1510> umin <4771> kai <2532> apeleusetai <565> eiv <1519> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> kthsin autou <846> kai <2532> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> patrida <3968> autou <846> apeleusesye <565>

25:11 <05139> hyrzn <0853> ta <01219> wrubt <03808> alw <05599> hyxypo <0854> ta <07114> wruqt <03808> alw <02232> werzt <03808> al <0> Mkl <01961> hyht <08141> hns <02572> Mysmxh <08141> tns <01931> awh <03104> lbwy(25:11)

25:11 afesewv <859> shmasia auth <3778> to <3588> etov <2094> to <3588> penthkoston eniautov <1763> estai <1510> umin <4771> ou <3364> spereite <4687> oude <3761> amhsete <270> ta <3588> automata <844> anabainonta <305> authv <846> kai <2532> ou <3364> trughsete <5166> ta <3588> hgiasmena <37> authv <846>

25:12 <08393> htawbt <0853> ta <0398> wlkat <07704> hdvh <04480> Nm <0> Mkl <01961> hyht <06944> sdq <01931> awh <03104> lbwy <03588> yk(25:12)

25:12 oti <3754> afesewv <859> shmasia estin <1510> agion <40> estai <1510> umin <4771> apo <575> twn <3588> pediwn fagesye <2068> ta <3588> genhmata authv <846>

25:13 <0272> wtzxa <0413> la <0376> sya <07725> wbst <02063> tazh <03104> lbwyh <08141> tnsb(25:13)

25:13 en <1722> tw <3588> etei <2094> thv <3588> afesewv <859> shmasia authv <846> epaneleusetai ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> kthsin autou <846>

25:14 <0251> wyxa <0853> ta <0376> sya <03238> wnwt <0408> la <05997> Ktyme <03027> dym <07069> hnq <0176> wa <05997> Ktymel <04465> rkmm <04376> wrkmt <03588> ykw(25:14)

25:14 ean <1437> de <1161> apodw <591> prasin tw <3588> plhsion <4139> sou <4771> ean <1437> kai <2532> kthsh <2932> para <3844> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> mh <3165> ylibetw <2346> anyrwpov <444> ton <3588> plhsion <4139>

25:15 <0> Kl <04376> rkmy <08393> tawbt <08141> yns <04557> rpomb <05997> Ktyme <0853> tam <07069> hnqt <03104> lbwyh <0310> rxa <08141> Myns <04557> rpomb(25:15)

25:15 kata <2596> ariymon <706> etwn <2094> meta <3326> thn <3588> shmasian kthsh <2932> para <3844> tou <3588> plhsion <4139> kata <2596> ariymon <706> eniautwn <1763> genhmatwn apodwsetai <591> soi <4771>

25:16 <0> Kl <04376> rkm <01931> awh <08393> tawbt <04557> rpom <03588> yk <04736> wtnqm <04591> jyemt <08141> Mynsh <04591> jem <06310> yplw <04736> wtnqm <07235> hbrt <08141> Mynsh <07230> br <06310> ypl(25:16)

25:16 kayoti <2530> an <302> pleion <4183> twn <3588> etwn <2094> plhyunh <4129> thn <3588> egkthsin autou <846> kai <2532> kayoti <2530> an <302> elatton twn <3588> etwn <2094> elattonwsh thn <3588> kthsin autou <846> oti <3754> ariymon <706> genhmatwn autou <846> outwv <3778> apodwsetai <591> soi <4771>

25:17 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <0430> Kyhlam <03372> taryw <05997> wtyme <0853> ta <0376> sya <03238> wnwt <03808> alw(25:17)

25:17 mh <3165> ylibetw <2346> anyrwpov <444> ton <3588> plhsion <4139> kai <2532> fobhyhsh <5399> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

25:18 <0983> xjbl <0776> Urah <05921> le <03427> Mtbsyw <0853> Mta <06213> Mtyvew <08104> wrmst <04941> yjpsm <0853> taw <02708> ytqx <0853> ta <06213> Mtyvew(25:18)

25:18 kai <2532> poihsete <4160> panta <3956> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> kriseiv <2920> mou <1473> kai <2532> fulaxasye <5442> kai <2532> poihsete <4160> auta <846> kai <2532> katoikhsete epi <1909> thv <3588> ghv <1065> pepoiyotev <3982>

25:19 <05921> hyle <0983> xjbl <03427> Mtbsyw <07648> ebvl <0398> Mtlkaw <06529> hyrp <0776> Urah <05414> hntnw(25:19)

25:19 kai <2532> dwsei <1325> h <3588> gh <1065> ta <3588> ekforia authv <846> kai <2532> fagesye <2068> eiv <1519> plhsmonhn <4140> kai <2532> katoikhsete pepoiyotev <3982> ep <1909> authv <846>

25:20 <08393> wntawbt <0853> ta <0622> Poan <03808> alw <02232> erzn <03808> al <02005> Nh <07637> teybsh <08141> hnsb <0398> lkan <04100> hm <0559> wrmat <03588> ykw(25:20)

25:20 ean <1437> de <1161> leghte <3004> ti <5100> fagomeya <2068> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> ebdomw <1442> toutw <3778> ean <1437> mh <3165> speirwmen <4687> mhde <3366> sunagagwmen <4863> ta <3588> genhmata hmwn <1473>

25:21 <08141> Mynsh <07969> slsl <08393> hawbth <0853> ta <06213> tvew <08345> tyssh <08141> hnsb <0> Mkl <01293> ytkrb <0853> ta <06680> ytywuw(25:21)

25:21 kai <2532> apostelw <649> thn <3588> eulogian <2129> mou <1473> umin <4771> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> ektw <1622> kai <2532> poihsei <4160> ta <3588> genhmata authv <846> eiv <1519> ta <3588> tria <5140> eth <2094>

25:22 <03465> Nsy <0398> wlkat <08393> htawbt <0935> awb <05704> de <08671> teysth <08141> hnsh <05704> de <03465> Nsy <08393> hawbth <04480> Nm <0398> Mtlkaw <08066> tnymsh <08141> hnsh <0853> ta <02232> Mterzw(25:22)

25:22 kai <2532> spereite <4687> to <3588> etov <2094> to <3588> ogdoon <3590> kai <2532> fagesye <2068> apo <575> twn <3588> genhmatwn palaia <3820> ewv <2193> tou <3588> etouv <2094> tou <3588> enatou ewv <2193> an <302> elyh <2064> to <3588> genhma authv <846> fagesye <2068> palaia <3820> palaiwn <3820>

25:23 <05978> ydme <0859> Mta <08453> Mybswtw <01616> Myrg <03588> yk <0776> Urah <0> yl <03588> yk <06783> ttmul <04376> rkmt <03808> al <0776> Urahw(25:23)

25:23 kai <2532> h <3588> gh <1065> ou <3364> prayhsetai <4097> eiv <1519> bebaiwsin <951> emh <1699> gar <1063> estin <1510> h <3588> gh <1065> dioti <1360> proshlutoi <4339> kai <2532> paroikoi <3941> umeiv <4771> este <1510> enantion <1726> mou <1473>

25:24 o <0776> Ural <05414> wntt <01353> hlag <0272> Mktzxa <0776> Ura <03605> lkbw(25:24)

25:24 kai <2532> kata <2596> pasan <3956> ghn <1065> katascesewv <2697> umwn <4771> lutra <3083> dwsete <1325> thv <3588> ghv <1065>

25:25 <0251> wyxa <04465> rkmm <0853> ta <01350> lagw <0413> wyla <07138> brqh <01350> wlag <0935> abw <0272> wtzxam <04376> rkmw <0251> Kyxa <04134> Kwmy <03588> yk(25:25)

25:25 ean <1437> de <1161> penhtai o <3588> adelfov <80> sou <4771> o <3588> meta <3326> sou <4771> kai <2532> apodwtai <591> apo <575> thv <3588> katascesewv <2697> autou <846> kai <2532> elyh <2064> o <3588> agcisteuwn eggizwn <1448> eggista <1451> autou <846> kai <2532> lutrwsetai <3084> thn <3588> prasin tou <3588> adelfou <80> autou <846>

25:26 <01353> wtlag <01767> ydk <04672> aumw <03027> wdy <05381> hgyvhw <01350> lag <0> wl <01961> hyhy <03808> al <03588> yk <0376> syaw(25:26)

25:26 ean <1437> de <1161> mh <3165> h <1510> tini <5100> o <3588> agcisteuwn kai <2532> euporhyh <2141> th <3588> ceiri <5495> kai <2532> eureyh <2147> autw <846> to <3588> ikanon <2425> lutra <3083> autou <846>

25:27 <0272> wtzxal <07725> bsw <0> wl <04376> rkm <0834> rsa <0376> syal <05736> Pdeh <0853> ta <07725> byshw <04465> wrkmm <08141> yns <0853> ta <02803> bsxw(25:27)

25:27 kai <2532> sullogieitai ta <3588> eth <2094> thv <3588> prasewv autou <846> kai <2532> apodwsei <591> o <3739> uperecei <5242> tw <3588> anyrwpw <444> w <3739> apedoto <591> eauton <1438> autw <846> kai <2532> apeleusetai <565> eiv <1519> thn <3588> katascesin <2697> autou <846>

25:28 <0272> wtzxal <07725> bsw <03104> lbyb <03318> auyw <03104> lbwyh <08141> tns <05704> de <0853> wta <07069> hnqh <03027> dyb <04465> wrkmm <01961> hyhw <0> wl <07725> bysh <01767> yd <03027> wdy <04672> haum <03808> al <0518> Maw(25:28)

25:28 ean <1437> de <1161> mh <3165> euporhyh <2141> h <3588> ceir <5495> autou <846> to <3588> ikanon <2425> wste <5620> apodounai <591> autw <846> kai <2532> estai <1510> h <3588> prasiv tw <3588> kthsamenw <2932> auta <846> ewv <2193> tou <3588> ektou <1622> etouv <2094> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> exeleusetai <1831> th <3588> afesei <859> kai <2532> apeleusetai <565> eiv <1519> thn <3588> katascesin <2697> autou <846>

25:29 <01353> wtlag <01961> hyht <03117> Mymy <04465> wrkmm <08141> tns <08537> Mt <05704> de <01353> wtlag <01961> htyhw <02346> hmwx <05892> rye <04186> bswm <01004> tyb <04376> rkmy <03588> yk <0376> syaw(25:29)

25:29 ean <1437> de <1161> tiv <5100> apodwtai <591> oikian <3614> oikhthn en <1722> polei <4172> teteicismenh kai <2532> estai <1510> h <3588> lutrwsiv <3085> authv <846> ewv <2193> plhrwyh <4137> eniautov <1763> hmerwn <2250> estai <1510> h <3588> lutrwsiv <3085> authv <846>

25:30 <03104> lbyb <03318> auy <03808> al <01755> wytrdl <0853> wta <07069> hnql <06783> ttymul <02346> hmx <03808> *wl {al} <0834> rsa <05892> ryeb <0834> rsa <01004> tybh <06965> Mqw <08549> hmymt <08141> hns <0> wl <04390> talm <05704> de <01350> lagy <03808> al <0518> Maw(25:30)

25:30 ean <1437> de <1161> mh <3165> lutrwyh <3084> ewv <2193> an <302> plhrwyh <4137> authv <846> eniautov <1763> olov <3650> kurwyhsetai <2964> h <3588> oikia <3614> h <3588> ousa <1510> en <1722> polei <4172> th <3588> ecoush <2192> teicov <5038> bebaiwv <949> tw <3588> kthsamenw <2932> authn <846> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> autou <846> kai <2532> ouk <3364> exeleusetai <1831> en <1722> th <3588> afesei <859>

25:31 <03318> auy <03104> lbybw <0> wl <01961> hyht <01353> hlag <02803> bsxy <0776> Urah <07704> hdv <05921> le <05439> bybo <02346> hmx <01992> Mhl <0369> Nya <0834> rsa <02691> Myruxh <01004> ytbw(25:31)

25:31 ai <3588> de <1161> oikiai <3614> ai <3588> en <1722> epaulesin <1886> aiv <3739> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autaiv <846> teicov <5038> kuklw prov <4314> ton <3588> agron <68> thv <3588> ghv <1065> logisyhtwsan <3049> lutrwtai <3086> dia <1223> pantov <3956> esontai <1510> kai <2532> en <1722> th <3588> afesei <859> exeleusontai <1831>

25:32 <03881> Mywll <01961> hyht <05769> Mlwe <01353> tlag <0272> Mtzxa <05892> yre <01004> ytb <03881> Mywlh <05892> yrew(25:32)

25:32 kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> twn <3588> leuitwn <3019> oikiai <3614> twn <3588> polewn <4172> autwn <846> katascesewv <2697> lutrwtai <3086> dia <1223> pantov <3956> esontai <1510> toiv <3588> leuitaiv <3019>

25:33 <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtb <0272> Mtzxa <01931> awh <03881> Mywlh <05892> yre <01004> ytb <03588> yk <03104> lbyb <0272> wtzxa <05892> ryew <01004> tyb <04465> rkmm <03318> auyw <03881> Mywlh <04480> Nm <01350> lagy <0834> rsaw(25:33)

25:33 kai <2532> ov <3739> an <302> lutrwsamenov <3084> para <3844> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> exeleusetai <1831> h <3588> diaprasiv autwn <846> oikiwn <3614> polewv <4172> katascesewv <2697> autwn <846> en <1722> th <3588> afesei <859> oti <3754> oikiai <3614> twn <3588> polewn <4172> twn <3588> leuitwn <3019> katascesiv <2697> autwn <846> en <1722> mesw <3319> uiwn <5207> israhl <2474>

25:34 o <0> Mhl <01931> awh <05769> Mlwe <0272> tzxa <03588> yk <04376> rkmy <03808> al <05892> Mhyre <04054> srgm <07704> hdvw(25:34)

25:34 kai <2532> oi <3588> agroi <68> oi <3588> afwrismenoi taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> ou <3364> prayhsontai <4097> oti <3754> katascesiv <2697> aiwnia <166> touto <3778> autwn <846> estin <1510>

25:35 <05973> Kme <02421> yxw <08453> bswtw <01616> rg <0> wb <02388> tqzxhw <05973> Kme <03027> wdy <04131> hjmw <0251> Kyxa <04134> Kwmy <03588> ykw(25:35)

25:35 ean <1437> de <1161> penhtai o <3588> adelfov <80> sou <4771> kai <2532> adunathsh <101> taiv <3588> cersin <5495> para <3844> soi <4771> antilhmqh autou <846> wv <3739> proshlutou <4339> kai <2532> paroikou <3941> kai <2532> zhsetai <2198> o <3588> adelfov <80> sou <4771> meta <3326> sou <4771>

25:36 <05973> Kme <0251> Kyxa <02421> yxw <0430> Kyhlam <03372> taryw <08635> tybrtw <05392> Ksn <0853> wtam <03947> xqt <0408> la(25:36)

25:36 ou <3364> lhmqh <2983> par <3844> autou <846> tokon <5110> oude <3761> epi <1909> plhyei <4128> kai <2532> fobhyhsh <5399> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> kuriov <2962> kai <2532> zhsetai <2198> o <3588> adelfov <80> sou <4771> meta <3326> sou <4771>

25:37 <0400> Klka <05414> Ntt <03808> al <04768> tybrmbw <05392> Ksnb <0> wl <05414> Ntt <03808> al <03701> Kpok <0853> ta(25:37)

25:37 to <3588> argurion <694> sou <4771> ou <3364> dwseiv <1325> autw <846> epi <1909> tokw <5110> kai <2532> epi <1909> pleonasmon ou <3364> dwseiv <1325> autw <846> ta <3588> brwmata <1033> sou <4771>

25:38 o <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> twyhl <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <0> Mkl <05414> ttl <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(25:38)

25:38 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> dounai <1325> umin <4771> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> wste <5620> einai <1510> umwn <4771> yeov <2316>

25:39 <05650> dbe <05656> tdbe <0> wb <05647> dbet <03808> al <0> Kl <04376> rkmnw <05973> Kme <0251> Kyxa <04134> Kwmy <03588> ykw(25:39)

25:39 ean <1437> de <1161> tapeinwyh <5013> o <3588> adelfov <80> sou <4771> para <3844> soi <4771> kai <2532> prayh <4097> soi <4771> ou <3364> douleusei <1398> soi <4771> douleian <1397> oiketou <3610>

25:40 <05973> Kme <05647> dbey <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <05973> Kme <01961> hyhy <08453> bswtk <07916> rykvk(25:40)

25:40 wv <3739> misywtov <3411> h <2228> paroikov <3941> estai <1510> soi <4771> ewv <2193> tou <3588> etouv <2094> thv <3588> afesewv <859> ergatai <2038> para <3844> soi <4771>

25:41 <07725> bwsy <01> wytba <0272> tzxa <0413> law <04940> wtxpsm <0413> la <07725> bsw <05973> wme <01121> wynbw <01931> awh <05973> Kmem <03318> auyw(25:41)

25:41 kai <2532> exeleusetai <1831> th <3588> afesei <859> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> apeleusetai <565> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> autou <846> eiv <1519> thn <3588> katascesin <2697> thn <3588> patrikhn <3967> apodrameitai

25:42 <05650> dbe <04466> trkmm <04376> wrkmy <03808> al <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <03318> ytauwh <0834> rsa <01992> Mh <05650> ydbe <03588> yk(25:42)

25:42 dioti <1360> oiketai <3610> mou <1473> eisin <1510> outoi <3778> ouv <3739> exhgagon <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ou <3364> prayhsetai <4097> en <1722> prasei oiketou <3610>

25:43 <0430> Kyhlam <03372> taryw <06531> Krpb <0> wb <07287> hdrt <03808> al(25:43)

25:43 ou <3364> katateneiv auton <846> en <1722> tw <3588> mocyw <3449> kai <2532> fobhyhsh <5399> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771>

25:44 <0519> hmaw <05650> dbe <07069> wnqt <01992> Mhm <05439> Mkytbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <0853> tam <0> Kl <01961> wyhy <0834> rsa <0519> Ktmaw <05650> Kdbew(25:44)

25:44 kai <2532> paiv <3816> kai <2532> paidiskh <3814> osoi <3745> an <302> genwntai <1096> soi <4771> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> kuklw sou <4771> eisin <1510> ap <575> autwn <846> kthsesye <2932> doulon <1401> kai <2532> doulhn <1399>

25:45 <0272> hzxal <0> Mkl <01961> wyhw <0776> Mkurab <03205> wdylwh <0834> rsa <05973> Mkme <0834> rsa <04940> Mtxpsmmw <07069> wnqt <01992> Mhm <05973> Mkme <01481> Myrgh <08453> Mybswth <01121> ynbm <01571> Mgw(25:45)

25:45 kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> paroikwn <3941> twn <3588> ontwn <1510> en <1722> umin <4771> apo <575> toutwn <3778> kthsesye <2932> kai <2532> apo <575> twn <3588> suggenwn <4773> autwn <846> osoi <3745> an <302> genwntai <1096> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> estwsan <1510> umin <4771> eiv <1519> katascesin <2697>

25:46 o <06531> Krpb <0> wb <07287> hdrt <03808> al <0251> wyxab <0376> sya <03478> larvy <01121> ynb <0251> Mkyxabw <05647> wdbet <0> Mhb <05769> Mlel <0272> hzxa <03423> tsrl <0310> Mkyrxa <01121> Mkynbl <0853> Mta <05157> Mtlxnthw(25:46)

25:46 kai <2532> katamerieite autouv <846> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <4771> mey <3326> umav <4771> kai <2532> esontai <1510> umin <4771> katocimoi eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ou <3364> katatenei auton <846> en <1722> toiv <3588> mocyoiv <3449>

25:47 <01616> rg <04940> txpsm <06133> rqel <0176> wa <05973> Kme <08453> bswt <01616> rgl <04376> rkmnw <05973> wme <0251> Kyxa <04134> Kmw <05973> Kme <08453> bswtw <01616> rg <03027> dy <05381> gyvt <03588> ykw(25:47)

25:47 ean <1437> de <1161> eurh <2147> h <3588> ceir <5495> tou <3588> proshlutou <4339> h <2228> tou <3588> paroikou <3941> tou <3588> para <3844> soi <4771> kai <2532> aporhyeiv <639> o <3588> adelfov <80> sou <4771> prayh <4097> tw <3588> proshlutw <4339> h <2228> tw <3588> paroikw <3941> tw <3588> para <3844> soi <4771> ek <1537> genethv <1079> proshlutw <4339>

25:48 <01350> wnlagy <0251> wyxam <0259> dxa <0> wl <01961> hyht <01353> hlag <04376> rkmn <0310> yrxa(25:48)

25:48 meta <3326> to <3588> prayhnai <4097> autw <846> lutrwsiv <3085> estai <1510> autw <846> eiv <1519> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> lutrwsetai <3084> auton <846>

25:49 <01350> lagnw <03027> wdy <05381> hgyvh <0176> wa <01350> wnlagy <04940> wtxpsmm <01320> wrvb <07607> rasm <0176> wa <01350> wnlagy <01730> wdd <01121> Nb <0176> wa <01730> wdd <0176> wa(25:49)

25:49 adelfov <80> patrov <3962> autou <846> h <2228> uiov <5207> adelfou <80> patrov <3962> lutrwsetai <3084> auton <846> h <2228> apo <575> twn <3588> oikeiwn <3609> twn <3588> sarkwn <4561> autou <846> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> autou <846> lutrwsetai <3084> auton <846> ean <1437> de <1161> euporhyeiv <2141> taiv <3588> cersin <5495> lutrwshtai <3084> eauton <1438>

25:50 <05973> wme <01961> hyhy <07916> rykv <03117> ymyk <08141> Myns <04557> rpomb <04465> wrkmm <03701> Pok <01961> hyhw <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <0> wl <04376> wrkmh <08141> tnsm <07069> whnq <05973> Me <02803> bsxw(25:50)

25:50 kai <2532> sullogieitai prov <4314> ton <3588> kekthmenon <2932> auton <846> apo <575> tou <3588> etouv <2094> ou <3739> apedoto <591> eauton <1438> autw <846> ewv <2193> tou <3588> eniautou <1763> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> estai <1510> to <3588> argurion <694> thv <3588> prasewv autou <846> wv <3739> misyiou <3407> etov <2094> ex <1537> etouv <2094> estai <1510> met <3326> autou <846>

25:51 <04736> wtnqm <03701> Pokm <01353> wtlag <07725> bysy <06310> Nhypl <08141> Mynsb <07227> twbr <05750> dwe <0518> Ma(25:51)

25:51 ean <1437> de <1161> tini <5100> pleion <4183> twn <3588> etwn <2094> h <1510> prov <4314> tauta <3778> apodwsei <591> ta <3588> lutra <3083> autou <846> apo <575> tou <3588> arguriou <694> thv <3588> prasewv autou <846>

25:52 <01353> wtlag <0853> ta <07725> bysy <08141> wyns <06310> ypk <0> wl <02803> bsxw <03104> lbyh <08141> tns <05704> de <08141> Mynsb <07604> rasn <04592> jem <0518> Maw(25:52)

25:52 ean <1437> de <1161> oligon <3641> kataleifyh <2641> apo <575> twn <3588> etwn <2094> eiv <1519> ton <3588> eniauton <1763> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> sullogieitai autw <846> kata <2596> ta <3588> eth <2094> autou <846> kai <2532> apodwsei <591> ta <3588> lutra <3083> autou <846>

25:53 <05869> Kynyel <06531> Krpb <07287> wndry <03808> al <05973> wme <01961> hyhy <08141> hnsb <08141> hns <07916> rykvk(25:53)

25:53 wv <3739> misywtov <3411> eniauton <1763> ex <1537> eniautou <1763> estai <1510> met <3326> autou <846> ou <3364> katateneiv auton <846> en <1722> tw <3588> mocyw <3449> enwpion <1799> sou <4771>

25:54 <05973> wme <01121> wynbw <01931> awh <03104> lbyh <08141> tnsb <03318> auyw <0428> hlab <01350> lagy <03808> al <0518> Maw(25:54)

25:54 ean <1437> de <1161> mh <3165> lutrwtai <3084> kata <2596> tauta <3778> exeleusetai <1831> en <1722> tw <3588> etei <2094> thv <3588> afesewv <859> autov <846> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> autou <846> met <3326> autou <846>

25:55 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mtwa <03318> ytauwh <0834> rsa <01992> Mh <05650> ydbe <05650> Mydbe <03478> larvy <01121> ynb <0> yl <03588> yk(25:55)

25:55 oti <3754> emoi <1473> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> oiketai <3610> paidev <3816> mou <1473> outoi <3778> eisin <1510> ouv <3739> exhgagon <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA