TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 24

24:1 <03063> hdwhy <0853> taw <03478> larvy <0853> ta <04487> hnm <01980> Kl <0559> rmal <0> Mhb <01732> dwd <0853> ta <05496> toyw <03478> larvyb <02734> twrxl <03068> hwhy <0639> Pa <03254> Poyw(24:1)

24:1 kai <2532> proseyeto <4369> orgh <3709> kuriou <2962> ekkahnai <1572> en <1722> israhl <2474> kai <2532> epeseisen ton <3588> dauid en <1722> autoiv <846> legwn <3004> badize ariymhson <705> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> ton <3588> iouda <2448>

24:2 o <05971> Meh <04557> rpom <0853> ta <03045> ytedyw <05971> Meh <0853> ta <06485> wdqpw <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <04994> an <07751> jws <0854> wta <0834> rsa <02428> lyxh <08269> rv <03097> bawy <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(24:2)

24:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> iwab arconta <758> thv <3588> iscuov <2479> ton <3588> met <3326> autou <846> dielye <1330> dh <1161> pasav <3956> fulav <5443> israhl <2474> apo <575> dan kai <2532> ewv <2193> bhrsabee kai <2532> episkeqai <1980> ton <3588> laon <2992> kai <2532> gnwsomai <1097> ton <3588> ariymon <706> tou <3588> laou <2992>

24:3 <02088> hzh <01697> rbdb <02654> Upx <04100> hml <04428> Klmh <0113> yndaw <07200> twar <04428> Klmh <0113> ynda <05869> ynyew <06471> Mymep <03967> ham <01992> Mhkw <01992> Mhk <05971> Meh <0413> la <0430> Kyhla <03068> hwhy <03254> Powyw <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0559> rmayw(24:3)

24:3 kai <2532> eipen iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> prosyeih <4369> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> prov <4314> ton <3588> laon <2992> wsper <3746> autouv <846> kai <2532> wsper <3746> autouv <846> ekatontaplasiona <1542> kai <2532> ofyalmoi <3788> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> orwntev <3708> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> ina <2443> ti <5100> bouletai <1014> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <3778>

24:4 <03478> larvy <0853> ta <05971> Meh <0853> ta <06485> dqpl <04428> Klmh <06440> ynpl <02428> lyxh <08269> yrvw <03097> bawy <03318> auyw <02428> lyxh <08269> yrv <05921> lew <03097> bawy <0413> la <04428> Klmh <01697> rbd <02388> qzxyw(24:4)

24:4 kai <2532> uperiscusen o <3588> logov <3056> tou <3588> basilewv <935> prov <4314> iwab kai <2532> eiv <1519> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> exhlyen <1831> iwab kai <2532> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> iscuov <2479> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> episkeqasyai <1980> ton <3588> laon <2992> israhl <2474>

24:5 <03270> rzey <0413> law <01410> dgh <05158> lxnh <08432> Kwtb <0834> rsa <05892> ryeh <03225> Nymy <06177> rewreb <02583> wnxyw <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wrbeyw(24:5)

24:5 kai <2532> diebhsan <1224> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> parenebalon en <1722> arohr ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> en <1722> mesw <3319> thv <3588> faraggov <5327> gad <1045> kai <2532> eliezer <1663>

24:6 <06721> Nwdyu <0413> la <05439> bybow <01842> Ney <0> hnd <0935> wabyw <08483> ysdx <0> Mytxt <0776> Ura <0413> law <01568> hdelgh <0935> wabyw(24:6)

24:6 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> thn <3588> galaad kai <2532> eiv <1519> ghn <1065> yabaswn h <3739> estin <1510> adasai kai <2532> paregenonto <3854> eiv <1519> danidan kai <2532> oudan kai <2532> ekuklwsan <2944> eiv <1519> sidwna <4605>

24:7 <0884> ebs <0> rab <03063> hdwhy <05045> bgn <0413> la <03318> wauyw <03669> ynenkhw <02340> ywxh <05892> yre <03605> lkw <06865> ru <04013> rubm <0935> wabyw(24:7)

24:7 kai <2532> hlyan <2064> eiv <1519> maqar turou <5184> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> tou <3588> euaiou kai <2532> tou <3588> cananaiou kai <2532> hlyan <2064> kata <2596> noton <3558> iouda <2448> eiv <1519> bhrsabee

24:8 <03389> Mlswry <03117> Mwy <06242> Myrvew <02320> Mysdx <08672> hest <07097> huqm <0935> wabyw <0776> Urah <03605> lkb <07751> wjsyw(24:8)

24:8 kai <2532> periwdeusan en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> kai <2532> paregenonto <3854> apo <575> telouv <5056> ennea <1767> mhnwn <3303> kai <2532> eikosi <1501> hmerwn <2250> eiv <1519> ierousalhm <2419>

24:9 <0376> sya <0505> Pla <03967> twam <02568> smx <03063> hdwhy <0376> syaw <02719> brx <08025> Pls <02428> lyx <0376> sya <0505> Pla <03967> twam <08083> hnms <03478> larvy <01961> yhtw <04428> Klmh <0413> la <05971> Meh <04662> dqpm <04557> rpom <0853> ta <03097> bawy <05414> Ntyw(24:9)

24:9 kai <2532> edwken <1325> iwab ton <3588> ariymon <706> thv <3588> episkeqewv tou <3588> laou <2992> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> egeneto <1096> israhl <2474> oktakosiai ciliadev <5505> andrwn <435> dunamewv <1411> spwmenwn <4685> romfaian kai <2532> anhr <435> iouda <2448> pentakosiai <4001> ciliadev <5505> andrwn <435> machtwn

24:10 <03966> dam <05528> ytlkon <03588> yk <05650> Kdbe <05771> Nwe <0853> ta <04994> an <05674> rbeh <03068> hwhy <06258> htew <06213> ytyve <0834> rsa <03966> dam <02398> ytajx <03068> hwhy <0413> la <01732> dwd <0559> rmaywo <05971> Meh <0853> ta <05608> rpo <03651> Nk <0310> yrxa <0853> wta <01732> dwd <03820> bl <05221> Kyw(24:10)

24:10 kai <2532> epataxen <3960> kardia <2588> dauid auton <846> meta <3326> to <3588> ariymhsai <705> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipen dauid prov <4314> kurion <2962> hmarton <264> sfodra <4970> o <3739> epoihsa <4160> nun <3568> kurie <2962> parabibason dh <1161> thn <3588> anomian <458> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> oti <3754> emwranyhn <3471> sfodra <4970>

24:11 <0559> rmal <01732> dwd <02374> hzx <05030> aybnh <01410> dg <0413> la <01961> hyh <03068> hwhy <01697> rbdwP <01242> rqbb <01732> dwd <06965> Mqyw(24:11)

24:11 kai <2532> anesth <450> dauid to <3588> prwi <4404> kai <2532> logov <3056> kuriou <2962> egeneto <1096> prov <4314> gad <1045> ton <3588> profhthn <4396> ton <3588> orwnta <3708> dauid legwn <3004>

24:12 <0> Kl <06213> hveaw <01992> Mhm <0259> txa <0> Kl <0977> rxb <05921> Kyle <05190> ljwn <0595> ykna <07969> sls <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwd <0413> la <01696> trbdw <01980> Kwlh(24:12)

24:12 poreuyhti <4198> kai <2532> lalhson <2980> prov <4314> dauid legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> tria <5140> egw <1473> eimi <1510> airw <142> epi <1909> se <4771> kai <2532> eklexai seautw <4572> en <1519> ex <1537> autwn <846> kai <2532> poihsw <4160> soi <4771>

24:13 o <01697> rbd <07971> yxls <07725> bysa <04100> hm <07200> harw <03045> ed <06258> hte <0776> Kurab <01698> rbd <03117> Mymy <07969> tsls <01961> twyh <0518> Maw <07291> Kpdr <01931> awhw <06862> Kyru <06440> ynpl <05127> Kon <02320> Mysdx <07969> hsls <0518> Ma <0776> Kurab <07458> ber <08141> Myns <07651> ebs <0> Kl <0935> awbth <0> wl <0559> rmayw <0> wl <05046> dgyw <01732> dwd <0413> la <01410> dg <0935> abyw(24:13)

24:13 kai <2532> eishlyen <1525> gad <1045> prov <4314> dauid kai <2532> anhggeilen <312> autw <846> kai <2532> eipen autw <846> eklexai seautw <4572> genesyai <1096> ei <1487> elyh <2064> soi <4771> tria <5140> eth <2094> limov <3042> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> h <2228> treiv <5140> mhnav <3303> feugein <5343> se <4771> emprosyen <1715> twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> kai <2532> esontai <1510> diwkontev <1377> se <4771> h <2228> genesyai <1096> treiv <5140> hmerav <2250> yanaton <2288> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> nun <3568> oun <3767> gnwyi <1097> kai <2532> ide <3708> ti <5100> apokriyw tw <3588> aposteilanti <649> me <1473> rhma <4487>

24:14 <05307> hlpa <0408> la <0120> Mda <03027> dybw <07356> *wymxr {wmxr} <07227> Mybr <03588> yk <03068> hwhy <03027> dyb <04994> an <05307> hlpn <03966> dam <0> yl <06862> ru <01410> dg <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(24:14)

24:14 kai <2532> eipen dauid prov <4314> gad <1045> stena <4728> moi <1473> pantoyen <3840> sfodra <4970> estin <1510> empesoumai <1706> dh <1161> en <1722> ceiri <5495> kuriou <2962> oti <3754> polloi <4183> oi <3588> oiktirmoi <3628> autou <846> sfodra <4970> eiv <1519> de <1161> ceirav <5495> anyrwpou <444> ou <3364> mh <3165> empesw <1706> kai <2532> exelexato eautw <1438> dauid ton <3588> yanaton <2288>

24:15 <0376> sya <0505> Pla <07657> Myebs <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <05971> Meh <04480> Nm <04191> tmyw <04150> dewm <06256> te <05704> dew <01242> rqbhm <03478> larvyb <01698> rbd <03068> hwhy <05414> Ntyw(24:15)

24:15 kai <2532> hmerai <2250> yerismou <2326> purwn kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> en <1722> israhl <2474> yanaton <2288> apo <575> prwiyen ewv <2193> wrav <5610> aristou <712> kai <2532> hrxato <757> h <3588> yrausiv en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> apeyanen <599> ek <1537> tou <3588> laou <2992> apo <575> dan kai <2532> ewv <2193> bhrsabee ebdomhkonta <1440> ciliadev <5505> andrwn <435>

24:16 o <02983> yobyh <0728> *hnwrah {hnrwah} <01637> Nrg <05973> Me <01961> hyh <03068> hwhy <04397> Kalmw <03027> Kdy <07503> Prh <06258> hte <07227> br <05971> Meb <07843> tyxsmh <04397> Kalml <0559> rmayw <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <07843> htxsl <03389> Mlswry <04397> Kalmh <03027> wdy <07971> xlsyw(24:16)

24:16 kai <2532> exeteinen <1614> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> ceira <5495> autou <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> tou <3588> diafyeirai <1311> authn <846> kai <2532> pareklhyh <3870> kuriov <2962> epi <1909> th <3588> kakia <2549> kai <2532> eipen tw <3588> aggelw <32> tw <3588> diafyeironti <1311> en <1722> tw <3588> law <2992> polu <4183> nun <3568> anev <447> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> hn <1510> para <3844> tw <3588> alw <257> orna tou <3588> iebousaiou

24:17 P <01> yba <01004> tybbw <0> yb <03027> Kdy <04994> an <01961> yht <06213> wve <04100> hm <06629> Nauh <0428> hlaw <05753> ytyweh <0595> yknaw <02398> ytajx <0595> ykna <02009> hnh <0559> rmayw <05971> Meb <05221> hkmh <04397> Kalmh <0853> ta <07200> wtarb <03068> hwhy <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(24:17)

24:17 kai <2532> eipen dauid prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> idein <3708> auton <846> ton <3588> aggelon <32> tuptonta <5180> en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> eimi <1510> hdikhsa <91> kai <2532> egw <1473> eimi <1510> o <3588> poimhn <4166> ekakopoihsa <2554> kai <2532> outoi <3778> ta <3588> probata <4263> ti <5100> epoihsan <4160> genesyw <1096> dh <1161> h <3588> ceir <5495> sou <4771> en <1722> emoi <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

24:18 <02983> yobyh <0728> *hnwra {hynra} <01637> Nrgb <04196> xbzm <03068> hwhyl <06965> Mqh <05927> hle <0> wl <0559> rmayw <01931> awhh <03117> Mwyb <01732> dwd <0413> la <01410> dg <0935> abyw(24:18)

24:18 kai <2532> hlyen <2064> gad <1045> prov <4314> dauid en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> eipen autw <846> anabhyi <305> kai <2532> sthson <2476> tw <3588> kuriw <2962> yusiasthrion <2379> en <1722> tw <3588> alwni <257> orna tou <3588> iebousaiou

24:19 <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <01410> dg <01697> rbdk <01732> dwd <05927> leyw(24:19)

24:19 kai <2532> anebh <305> dauid kata <2596> ton <3588> logon <3056> gad <1045> kay <2596> on <3739> tropon <5158> eneteilato autw <846> kuriov <2962>

24:20 <0776> hura <0639> wypa <04428> Klml <07812> wxtsyw <0728> hnwra <03318> auyw <05921> wyle <05674> Myrbe <05650> wydbe <0853> taw <04428> Klmh <0853> ta <07200> aryw <0728> hnwra <08259> Pqsyw(24:20)

24:20 kai <2532> diekuqen orna kai <2532> eiden <3708> ton <3588> basilea <935> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> autou <846> paraporeuomenouv <3899> epanw <1883> autou <846> kai <2532> exhlyen <1831> orna kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

24:21 <05971> Meh <05921> lem <04046> hpgmh <06113> ruetw <03068> hwhyl <04196> xbzm <01129> twnbl <01637> Nrgh <0853> ta <05973> Kmem <07069> twnql <01732> dwd <0559> rmayw <05650> wdbe <0413> la <04428> Klmh <0113> ynda <0935> ab <04069> ewdm <0728> hnwra <0559> rmayw(24:21)

24:21 kai <2532> eipen orna ti <5100> oti <3754> hlyen <2064> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> prov <4314> ton <3588> doulon <1401> autou <846> kai <2532> eipen dauid kthsasyai <2932> para <3844> sou <4771> ton <3588> alwna <257> tou <3588> oikodomhsai <3618> yusiasthrion <2379> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> susceyh <4912> h <3588> yrausiv epanw <1883> tou <3588> laou <2992>

24:22 <06086> Myuel <01241> rqbh <03627> ylkw <04173> Mygrmhw <05930> hlel <01241> rqbh <07200> har <05869> *wynyeb {wnyeb} <02896> bwjh <04428> Klmh <0113> ynda <05927> leyw <03947> xqy <01732> dwd <0413> la <0728> hnwra <0559> rmayw(24:22)

24:22 kai <2532> eipen orna prov <4314> dauid labetw <2983> kai <2532> anenegketw <399> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> tw <3588> kuriw <2962> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> idou <2400> oi <3588> boev <1016> eiv <1519> olokautwma <3646> kai <2532> oi <3588> trocoi <5164> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> twn <3588> bown <1016> eiv <1519> xula <3586>

24:23 <07521> Kury <0430> Kyhla <03068> hwhy <04428> Klmh <0413> la <0728> hnwra <0559> rmaywo <04428> Klml <04428> Klmh <0728> hnwra <05414> Ntn <03605> lkh(24:23)

24:23 ta <3588> panta <3956> edwken <1325> orna tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen orna prov <4314> ton <3588> basilea <935> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> euloghsai <2127> se <4771>

24:24 <02572> Mysmx <08255> Mylqs <03701> Pokb <01241> rqbh <0853> taw <01637> Nrgh <0853> ta <01732> dwd <07069> Nqyw <02600> Mnx <05930> twle <0430> yhla <03068> hwhyl <05927> hlea <03808> alw <04242> ryxmb <0853> Ktwam <07069> hnqa <07069> wnq <03588> yk <03808> al <0728> hnwra <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(24:24)

24:24 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> orna ouci <3364> oti <3754> alla <235> ktwmenov <2932> kthsomai <2932> para <3844> sou <4771> en <1722> allagmati kai <2532> ouk <3364> anoisw <399> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> mou <1473> olokautwma <3646> dwrean <1431> kai <2532> ekthsato <2932> dauid ton <3588> alwna <257> kai <2532> touv <3588> boav <1016> en <1722> arguriw <694> siklwn penthkonta <4004>

24:25 <03478> larvy <05921> lem <04046> hpgmh <06113> ruetw <0776> Ural <03068> hwhy <06279> rteyw <08002> Mymlsw <05930> twle <05927> leyw <03068> hwhyl <04196> xbzm <01732> dwd <08033> Ms <01129> Nbyw(24:25)

24:25 kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> dauid yusiasthrion <2379> kuriw <2962> kai <2532> anhnegken <399> olokautwseiv kai <2532> eirhnikav <1516> kai <2532> proseyhken <4369> salwmwn epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> ep <1909> escatw <2078> oti <3754> mikron <3398> hn <1510> en <1722> prwtoiv <4413> kai <2532> ephkousen kuriov <2962> th <3588> gh <1065> kai <2532> sunesceyh <4912> h <3588> yrausiv epanwyen israhl <2474>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA