TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 15

15:1 <0559> rmayw <08489> ynmyth <0464> zpyla <06030> Neyw(15:1)

15:1 upolabwn <5274> de <1161> elifav o <3588> yaimanithv legei <3004>

15:2 <0990> wnjb <06921> Mydq <04390> almyw <07307> xwr <01847> ted <06030> hney <02450> Mkxh(15:2)

15:2 poteron <4220> sofov <4680> apokrisin <612> dwsei <1325> sunesewv <4907> pneumatov <4151> kai <2532> eneplhsen ponon <4192> gastrov <1064>

15:3 <0> Mb <03276> lyewy <03808> al <04405> Mylmw <05532> Nwkoy <03808> al <01697> rbdb <03198> xkwh(15:3)

15:3 elegcwn <1651> en <1722> rhmasin <4487> oiv <3739> ou <3364> dei <1210> en <1722> logoiv <3056> oiv <3739> ouden <3762> ofelov <3786>

15:4 <0410> la <06440> ynpl <07881> hxyv <01639> ergtw <03374> hary <06565> rpt <0859> hta <0637> Pa(15:4)

15:4 ou <3364> kai <2532> su <4771> apepoihsw fobon <5401> sunetelesw <4931> de <1161> rhmata <4487> toiauta <5108> enanti <1725> tou <3588> kuriou <2962>

15:5 <06175> Mymwre <03956> Nwsl <0977> rxbtw <06310> Kyp <05771> Knwe <0502> Play <03588> yk(15:5)

15:5 enocov <1777> ei <1510> rhmasin <4487> stomatov <4750> sou <4771> oude <3761> diekrinav <1252> rhmata <4487> dunastwn <1413>

15:6 <0> Kb <06030> wney <08193> Kytpvw <0589> yna <03808> alw <06310> Kyp <07561> Keysry(15:6)

15:6 elegxai <1651> se <4771> to <3588> son <4674> stoma <4750> kai <2532> mh <3165> egw <1473> ta <3588> de <1161> ceilh <5491> sou <4771> katamarturhsousin <2649> sou <4771>

15:7 <02342> tllwx <01389> twebg <06440> ynplw <03205> dlwt <0120> Mda <07223> Nwsyarh(15:7)

15:7 ti <5100> gar <1063> mh <3165> prwtov <4413> anyrwpwn <444> egenhyhv <1096> h <2228> pro <4253> yinwn epaghv <4078>

15:8 <02451> hmkx <0413> Kyla <01639> ergtw <08085> emst <0433> hwla <05475> dwobh(15:8)

15:8 h <2228> suntagma kuriou <2962> akhkoav <191> eiv <1519> de <1161> se <4771> afiketo sofia <4678>

15:9 <01931> awh <05973> wnme <03808> alw <0995> Nybt <03045> edn <03808> alw <03045> tedy <04100> hm(15:9)

15:9 ti <5100> gar <1063> oidav o <3739> ouk <3364> oidamen h <2228> ti <5100> sunieiv <4920> o <3739> ouci <3364> kai <2532> hmeiv <1473>

15:10 <03117> Mymy <01> Kybam <03524> rybk <0> wnb <03453> sysy <01571> Mg <07867> bv <01571> Mg(15:10)

15:10 kai <2532> ge <1065> presbuthv <4246> kai <2532> ge <1065> palaiov <3820> en <1722> hmin <1473> baruterov <926> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hmeraiv <2250>

15:11 <05973> Kme <0328> jal <01697> rbdw <0410> la <08575> twmxnt <04480> Kmm <04592> jemh(15:11)

15:11 oliga <3641> wn <3739> hmarthkav <264> memastigwsai <3146> megalwv <3171> uperballontwv <5234> lelalhkav <2980>

15:12 <05869> Kynye <07335> Nwmzry <04100> hmw <03820> Kbl <03947> Kxqy <04100> hm(15:12)

15:12 ti <5100> etolmhsen <5111> h <3588> kardia <2588> sou <4771> h <2228> ti <5100> ephnegkan <2018> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771>

15:13 <04405> Nylm <06310> Kypm <03318> tauhw <07307> Kxwr <0410> la <0413> la <07725> byst <03588> yk(15:13)

15:13 oti <3754> yumon <2372> errhxav <4486> enanti <1725> kuriou <2962> exhgagev <1806> de <1161> ek <1537> stomatov <4750> rhmata <4487> toiauta <5108>

15:14 <0802> hsa <03205> dwly <06663> qduy <03588> ykw <02135> hkzy <03588> yk <0582> swna <04100> hm(15:14)

15:14 tiv <5100> gar <1063> wn <1510> brotov oti <3754> estai <1510> amemptov <273> h <2228> wv <3739> esomenov <1510> dikaiov <1342> gennhtov <1084> gunaikov <1135>

15:15 <05869> wynyeb <02141> wkz <03808> al <08064> Mymsw <0539> Nymay <03808> al <06918> *wysdqb {wsdqb} <02005> Nh(15:15)

15:15 ei <1487> kata <2596> agiwn <40> ou <3364> pisteuei <4100> ouranov <3772> de <1161> ou <3364> kayarov <2513> enantion <1726> autou <846>

15:16 <05766> hlwe <04325> Mymk <08354> hts <0376> sya <0444> xlanw <08581> betn <03588> yk <0637> Pa(15:16)

15:16 ea <1436> de <1161> ebdelugmenov <948> kai <2532> akayartov <169> anhr <435> pinwn <4095> adikiav <93> isa <2470> potw <4224>

15:17 <05608> hrpoaw <02372> ytyzx <02088> hzw <0> yl <08085> ems <02331> Kwxa(15:17)

15:17 anaggelw <312> de <1161> soi <4771> akoue <191> mou <1473> a <3739> dh <1161> ewraka <3708> anaggelw <312> soi <4771>

15:18 <01> Mtwbam <03582> wdxk <03808> alw <05046> wdygy <02450> Mymkx <0834> rsa(15:18)

15:18 a <3739> sofoi <4680> erousin kai <2532> ouk <3364> ekruqan <2928> paterav <3962> autwn <846>

15:19 <08432> Mkwtb <02114> rz <05674> rbe <03808> alw <0776> Urah <05414> hntn <0905> Mdbl <0> Mhl(15:19)

15:19 autoiv <846> monoiv <3441> edoyh <1325> h <3588> gh <1065> kai <2532> ouk <3364> ephlyen allogenhv <241> ep <1909> autouv <846>

15:20 <06184> Uyrel <06845> wnpun <08141> Myns <04557> rpomw <02342> llwxtm <01931> awh <07563> esr <03117> ymy <03605> lk(15:20)

15:20 pav <3956> o <3588> biov <979> asebouv <765> en <1722> frontidi eth <2094> de <1161> ariymhta dedomena <1325> dunasth <1413>

15:21 <0935> wnawby <07703> ddws <07965> Mwlsb <0241> wynzab <06343> Mydxp <06963> lwq(15:21)

15:21 o <3588> de <1161> fobov <5401> autou <846> en <1722> wsin <3775> autou <846> otan <3752> dokh <1380> hdh <2235> eirhneuein <1514> hxei <1854> autou <846> h <3588> katastrofh <2692>

15:22 <02719> brx <0413> yla <01931> awh <06822> *ywpuw {wpuw} <02822> Ksx <04480> ynm <07725> bws <0539> Nymay <03808> al(15:22)

15:22 mh <3165> pisteuetw <4100> apostrafhnai <654> apo <575> skotouv <4655> entetaltai <1781> gar <1063> hdh <2235> eiv <1519> ceirav <5495> sidhrou <4604>

15:23 <02822> Ksx <03117> Mwy <03027> wdyb <03559> Nwkn <03588> yk <03045> edy <0344> hya <03899> Mxll <01931> awh <05074> ddn(15:23)

15:23 katatetaktai de <1161> eiv <1519> sita <4621> guqin oiden de <1161> en <1722> eautw <1438> oti <3754> menei <3306> eiv <1519> ptwma <4430> hmera <2250> de <1161> auton <846> skoteinh <4652> strobhsei

15:24 <03593> rwdykl <06264> dyte <04428> Klmk <08630> whpqtt <04691> hqwumw <06862> ru <01204> whteby(15:24)

15:24 anagkh de <1161> kai <2532> yliqiv <2347> auton <846> kayexei <2722> wsper <3746> strathgov <4755> prwtostathv <4414> piptwn <4098>

15:25 <01396> rbgty <07706> yds <0413> law <03027> wdy <0410> la <0413> la <05186> hjn <03588> yk(15:25)

15:25 oti <3754> hrken <142> ceirav <5495> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> enanti <1725> de <1161> kuriou <2962> pantokratorov <3841> etrachliasen

15:26 <04043> wyngm <01354> ybg <05672> ybeb <06677> rawub <0413> wyla <07323> Uwry(15:26)

15:26 edramen <5143> de <1161> enantion <1726> autou <846> ubrei <5196> en <1722> pacei nwtou aspidov <785> autou <846>

15:27 <03689> lok <05921> yle <06371> hmyp <06213> veyw <02459> wblxb <06440> wynp <03680> hok <03588> yk(15:27)

15:27 oti <3754> ekaluqen <2572> to <3588> proswpon <4383> autou <846> en <1722> steati autou <846> kai <2532> epoihsen <4160> peristomion epi <1909> twn <3588> mhriwn

15:28 <01530> Mylgl <06257> wdteth <0834> rsa <0> wml <03427> wbsy <03808> al <01004> Mytb <03582> twdxkn <05892> Myre <07931> Nwksyw(15:28)

15:28 aulisyeih de <1161> poleiv <4172> erhmouv <2048> eiselyoi <1525> de <1161> eiv <1519> oikouv <3624> aoikhtouv a <3739> de <1161> ekeinoi <1565> htoimasan <2090> alloi <243> apoisontai <667>

15:29 <04512> Mlnm <0776> Ural <05186> hjy <03808> alw <02428> wlyx <06965> Mwqy <03808> alw <06238> rsey <03808> al(15:29)

15:29 oute <3777> mh <3165> ploutisyh <4148> oute <3777> mh <3165> meinh <3306> autou <846> ta <3588> uparconta <5225> ou <3364> mh <3165> balh <906> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> skian <4639>

15:30 <06310> wyp <07307> xwrb <05493> rwoyw <07957> tbhls <03001> sbyt <03127> wtqny <02822> Ksx <04480> ynm <05493> rwoy <03808> al(15:30)

15:30 oude <3761> mh <3165> ekfugh <1628> to <3588> skotov <4655> ton <3588> blaston <986> autou <846> maranai <3133> anemov <417> ekpesoi <1601> de <1161> autou <846> to <3588> anyov <438>

15:31 <08545> wtrwmt <01961> hyht <07723> aws <03588> yk <08582> hetn <07723> *wysb {wsb} <0539> Nmay <0408> la(15:31)

15:31 mh <3165> pisteuetw <4100> oti <3754> upomenei <5278> kena <2756> gar <1063> apobhsetai <576> autw <846>

15:32 <07488> hnner <03808> al <03712> wtpkw <04390> almt <03117> wmwy <03808> alb(15:32)

15:32 h <3588> tomh autou <846> pro <4253> wrav <5610> fyarhsetai <5351> kai <2532> o <3588> radamnov autou <846> ou <3364> mh <3165> pukash

15:33 <05328> wtun <02132> tyzk <07993> Klsyw <01154> wrob <01612> Npgk <02554> omxy(15:33)

15:33 trughyeih <5166> de <1161> wsper <3746> omfax pro <4253> wrav <5610> ekpesoi <1601> de <1161> wv <3739> anyov <438> elaiav <1636>

15:34 <07810> dxs <0168> ylha <0398> hlka <0784> saw <01565> dwmlg <02611> Pnx <05712> tde <03588> yk(15:34)

15:34 marturion <3142> gar <1063> asebouv <765> yanatov <2288> pur <4442> de <1161> kausei <2545> oikouv <3624> dwrodektwn

15:35 o <04820> hmrm <03559> Nykt <0990> Mnjbw <0205> Nwa <03205> dlyw <05999> lme <02029> hrh(15:35)

15:35 en <1722> gastri <1064> de <1161> lhmqetai <2983> odunav <3601> apobhsetai <576> de <1161> autw <846> kena <2756> h <3588> de <1161> koilia <2836> autou <846> upoisei <5297> dolon <1388>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA