TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 33

33:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(33:1)

33:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

33:2 <06822> hpul <0> Mhl <0853> wta <05414> wntnw <07097> Mhyuqm <0259> dxa <0376> sya <0776> Urah <05971> Me <03947> wxqlw <02719> brx <05921> hyle <0935> ayba <03588> yk <0776> Ura <0413> Mhyla <0559> trmaw <05971> Kme <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <0120> Mda <01121> Nb(33:2)

33:2 uie <5207> anyrwpou <444> lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> gh <1065> ef <1909> hn <3739> an <302> epagw romfaian kai <2532> labh <2983> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> anyrwpon <444> ena <1519> ex <1537> autwn <846> kai <2532> dwsin <1325> auton <846> eautoiv <1438> eiv <1519> skopon <4649>

33:3 <05971> Meh <0853> ta <02094> ryhzhw <07782> rpwsb <08628> eqtw <0776> Urah <05921> le <0935> hab <02719> brxh <0853> ta <07200> harw(33:3)

33:3 kai <2532> idh <3708> thn <3588> romfaian ercomenhn <2064> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> salpish <4537> th <3588> salpiggi <4536> kai <2532> shmanh <4591> tw <3588> law <2992>

33:4 <01961> hyhy <07218> wsarb <01818> wmd <03947> whxqtw <02719> brx <0935> awbtw <02094> rhzn <03808> alw <07782> rpwsh <06963> lwq <0853> ta <08085> emsh <08085> emsw(33:4)

33:4 kai <2532> akoush <191> o <3588> akousav <191> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> salpiggov <4536> kai <2532> mh <3165> fulaxhtai <5442> kai <2532> epelyh h <3588> romfaia kai <2532> katalabh <2638> auton <846> to <3588> aima <129> autou <846> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> estai <1510>

33:5 <04422> jlm <05315> wspn <02094> rhzn <01931> awhw <01961> hyhy <0> wb <01818> wmd <02094> rhzn <03808> alw <08085> ems <07782> rpwsh <06963> lwq <0853> ta(33:5)

33:5 oti <3754> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> salpiggov <4536> akousav <191> ouk <3364> efulaxato <5442> to <3588> aima <129> autou <846> ep <1909> autou <846> estai <1510> kai <2532> outov <3778> oti <3754> efulaxato <5442> thn <3588> quchn <5590> autou <846> exeilato <1807>

33:6 o <01875> srda <06822> hpuh <03027> dym <01818> wmdw <03947> xqln <05771> wnweb <01931> awh <05315> spn <01992> Mhm <03947> xqtw <02719> brx <0935> awbtw <02094> rhzn <03808> al <05971> Mehw <07782> rpwsb <08628> eqt <03808> alw <0935> hab <02719> brxh <0853> ta <07200> hary <03588> yk <06822> hpuhw(33:6)

33:6 kai <2532> o <3588> skopov <4649> ean <1437> idh <3708> thn <3588> romfaian ercomenhn <2064> kai <2532> mh <3165> shmanh <4591> th <3588> salpiggi <4536> kai <2532> o <3588> laov <2992> mh <3165> fulaxhtai <5442> kai <2532> elyousa <2064> h <3588> romfaia labh <2983> ex <1537> autwn <846> quchn <5590> auth <3778> dia <1223> thn <3588> authv <1438> anomian <458> elhmfyh <2983> kai <2532> to <3588> aima <129> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> skopou <4649> ekzhthsw <1567>

33:7 <04480> ynmm <0853> Mta <02094> trhzhw <01697> rbd <06310> ypm <08085> temsw <03478> larvy <01004> tybl <05414> Kyttn <06822> hpu <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(33:7)

33:7 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> skopon <4649> dedwka <1325> se <4771> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> kai <2532> akoush <191> ek <1537> stomatov <4750> mou <1473> logon <3056>

33:8 <01245> sqba <03027> Kdym <01818> wmdw <04191> twmy <05771> wnweb <07563> esr <01931> awh <01870> wkrdm <07563> esr <02094> ryhzhl <01696> trbd <03808> alw <04191> twmt <04191> twm <07563> esr <07563> esrl <0559> yrmab(33:8)

33:8 en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> amartwlw <268> yanatw <2288> yanatwyhsh <2289> kai <2532> mh <3165> lalhshv <2980> tou <3588> fulaxasyai <5442> ton <3588> asebh <765> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> autov <846> o <3588> anomov <459> th <3588> anomia <458> autou <846> apoyaneitai <599> to <3588> de <1161> aima <129> autou <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> ekzhthsw <1567>

33:9 o <05337> tluh <05315> Kspn <0859> htaw <04191> twmy <05771> wnweb <01931> awh <01870> wkrdm <07725> bs <03808> alw <04480> hnmm <07725> bwsl <01870> wkrdm <07563> esr <02094> trhzh <03588> yk <0859> htaw(33:9)

33:9 su <4771> de <1161> ean <1437> proapaggeilhv tw <3588> asebei <765> thn <3588> odon <3598> autou <846> tou <3588> apostreqai <654> ap <575> authv <846> kai <2532> mh <3165> apostreqh <654> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> outov <3778> th <3588> asebeia <763> autou <846> apoyaneitai <599> kai <2532> su <4771> thn <3588> quchn <5590> sautou <4572> exhrhsai <1807>

33:10 <02421> hyxn <0349> Kyaw <04743> Myqmn <0587> wnxna <0> Mbw <05921> wnyle <02403> wnytajxw <06588> wnyesp <03588> yk <0559> rmal <0559> Mtrma <03651> Nk <03478> larvy <01004> tyb <0413> la <0559> rma <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(33:10)

33:10 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> eipon tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> outwv <3778> elalhsate <2980> legontev <3004> ai <3588> planai <4106> hmwn <1473> kai <2532> ai <3588> anomiai <458> hmwn <1473> ef <1909> hmin <1473> eisin <1510> kai <2532> en <1722> autaiv <846> hmeiv <1473> thkomeya <5080> kai <2532> pwv <4459> zhsomeya <2198>

33:11 P <03478> larvy <01004> tyb <04191> wtwmt <04100> hmlw <07451> Myerh <01870> Mkykrdm <07725> wbws <07725> wbws <02421> hyxw <01870> wkrdm <07563> esr <07725> bwsb <0518> Ma <03588> yk <07563> esrh <04194> twmb <02654> Upxa <0518> Ma <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx <0413> Mhyla <0559> rma(33:11)

33:11 eipon autoiv <846> zw <2198> egw <1473> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ou <3364> boulomai <1014> ton <3588> yanaton <2288> tou <3588> asebouv <765> wv <3739> to <3588> apostreqai <654> ton <3588> asebh <765> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> kai <2532> zhn <2198> auton <846> apostrofh apostreqate <654> apo <575> thv <3588> odou <3598> umwn <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> apoynhskete <599> oikov <3624> israhl <2474>

33:12 <02398> wtajx <03117> Mwyb <0> hb <02421> twyxl <03201> lkwy <03808> al <06662> qyduw <07562> wesrm <07725> wbws <03117> Mwyb <0> hb <03782> lsky <03808> al <07563> esrh <07564> tesrw <06588> wesp <03117> Mwyb <05337> wnlyut <03808> al <06662> qyduh <06666> tqdu <05971> Kme <01121> ynb <0413> la <0559> rma <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(33:12)

33:12 eipon prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> dikaiosunh <1343> dikaiou <1342> ou <3364> mh <3165> exelhtai <1807> auton <846> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> planhyh <4105> kai <2532> anomia <458> asebouv <765> ou <3364> mh <3165> kakwsh <2559> auton <846> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> apostreqh <654> apo <575> thv <3588> anomiav <458> autou <846> kai <2532> dikaiov <1342> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> swyhnai <4982>

33:13 <04191> twmy <0> wb <06213> hve <0834> rsa <05766> wlwebw <02142> hnrkzt <03808> al <06666> *wytqdu {wtqdu} <03605> lk <05766> lwe <06213> hvew <06666> wtqdu <05921> le <0982> xjb <01931> awhw <02421> hyxy <02421> hyx <06662> qydul <0559> yrmab(33:13)

33:13 en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> dikaiw <1342> outov <3778> pepoiyen <3982> epi <1909> th <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> anomian <458> pasai <3956> ai <3588> dikaiosunai <1343> autou <846> ou <3364> mh <3165> anamnhsywsin <363> en <1722> th <3588> adikia <93> autou <846> h <3739> epoihsen <4160> en <1722> auth <846> apoyaneitai <599>

33:14 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <02403> wtajxm <07725> bsw <04191> twmt <04191> twm <07563> esrl <0559> yrmabw(33:14)

33:14 kai <2532> en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> asebei <765> yanatw <2288> yanatwyhsh <2289> kai <2532> apostreqh <654> apo <575> thv <3588> amartiav <266> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343>

33:15 <04191> twmy <03808> al <02421> hyxy <02421> wyx <05766> lwe <06213> twve <01115> ytlbl <01980> Klh <02416> Myyxh <02708> twqxb <07999> Mlsy <01500> hlzg <07563> esr <07725> bysy <02258> lbx(33:15)

33:15 kai <2532> enecurasma apodw <591> kai <2532> arpagma apoteish <661> en <1722> prostagmasin zwhv <2222> diaporeuhtai <1279> tou <3588> mh <3165> poihsai <4160> adikon <94> zwh <2222> zhsetai <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599>

33:16 <02421> hyxy <02421> wyx <06213> hve <06666> hqduw <04941> jpsm <0> wl <02142> hnrkzt <03808> al <02398> ajx <0834> rsa <02403> *wytajx {wtajx} <03605> lk(33:16)

33:16 pasai <3956> ai <3588> amartiai <266> autou <846> av <3739> hmarten <264> ou <3364> mh <3165> anamnhsywsin <363> oti <3754> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epoihsen <4160> en <1722> autoiv <846> zhsetai <2198>

33:17 <08505> Nkty <03808> al <01870> Mkrd <01992> hmhw <0136> ynda <01870> Krd <08505> Nkty <03808> al <05971> Kme <01121> ynb <0559> wrmaw(33:17)

33:17 kai <2532> erousin oi <3588> uioi <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> ouk <3364> euyeia <2117> h <3588> odov <3598> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> auth <3778> h <3588> odov <3598> autwn <846> ouk <3364> euyeia <2117>

33:18 <0> Mhb <04191> tmw <05766> lwe <06213> hvew <06666> wtqdum <06662> qydu <07725> bwsb(33:18)

33:18 en <1722> tw <3588> apostreqai <654> dikaion <1342> apo <575> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> anomiav <458> kai <2532> apoyaneitai <599> en <1722> autaiv <846>

33:19 <02421> hyxy <01931> awh <05921> Mhyle <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <07564> wtesrm <07563> esr <07725> bwsbw(33:19)

33:19 kai <2532> en <1722> tw <3588> apostreqai <654> ton <3588> amartwlon <268> apo <575> thv <3588> anomiav <458> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> en <1722> autoiv <846> autov <846> zhsetai <2198>

33:20 P <03478> larvy <01004> tyb <0853> Mkta <08199> jwpsa <01870> wykrdk <0376> sya <0136> ynda <01870> Krd <08505> Nkty <03808> al <0559> Mtrmaw(33:20)

33:20 kai <2532> touto <3778> estin <1510> o <3739> eipate ouk <3364> euyeia <2117> h <3588> odov <3598> kuriou <2962> ekaston <1538> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> krinw <2919> umav <4771> oikov <3624> israhl <2474>

33:21 <05892> ryeh <05221> htkh <0559> rmal <03389> Mlswrym <06412> jylph <0413> yla <0935> ab <01546> wntwlgl <02320> sdxl <02568> hsmxb <06224> yrveb <08141> hns <06240> hrve <08147> ytsb <01961> yhyw(33:21)

33:21 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> dwdekatw <1428> etei <2094> en <1722> tw <3588> dwdekatw <1428> mhni <3303> pempth <3991> tou <3588> mhnov <3303> thv <3588> aicmalwsiav <161> hmwn <1473> hlyen <2064> o <3588> anaswyeiv prov <4314> me <1473> apo <575> ierousalhm <2419> legwn <3004> ealw h <3588> poliv <4172>

33:22 P <05750> dwe <0481> ytmlan <03808> alw <06310> yp <06605> xtpyw <01242> rqbb <0413> yla <0935> awb <05704> de <06310> yp <0853> ta <06605> xtpyw <06412> jylph <0935> awb <06440> ynpl <06153> breb <0413> yla <01961> htyh <03068> hwhy <03027> dyw(33:22)

33:22 kai <2532> egenhyh <1096> ep <1909> eme <1473> ceir <5495> kuriou <2962> esperav <2073> prin <4250> elyein <2064> auton <846> kai <2532> hnoixen <455> mou <1473> to <3588> stoma <4750> ewv <2193> hlyen <2064> prov <4314> me <1473> to <3588> prwi <4404> kai <2532> anoicyen <455> mou <1473> to <3588> stoma <4750> ou <3364> sunesceyh <4912> eti <2089>

33:23 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(33:23)

33:23 kai <2532> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

33:24 o <04181> hsrwml <0776> Urah <05414> hntn <0> wnl <07227> Mybr <0587> wnxnaw <0776> Urah <0853> ta <03423> sryyw <085> Mhrba <01961> hyh <0259> dxa <0559> rmal <0559> Myrma <03478> larvy <0127> tmda <05921> le <0428> hlah <02723> twbrxh <03427> ybsy <0120> Mda <01121> Nb(33:24)

33:24 uie <5207> anyrwpou <444> oi <3588> katoikountev tav <3588> hrhmwmenav <2049> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> israhl <2474> legousin <3004> eiv <1519> hn <1510> abraam <11> kai <2532> katescen <2722> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> hmeiv <1473> pleiouv <4183> esmen <1510> hmin <1473> dedotai <1325> h <3588> gh <1065> eiv <1519> katascesin <2697>

33:25 <03423> wsryt <0776> Urahw <08210> wkpst <01818> Mdw <01544> Mkylwlg <0413> la <05375> wavt <05869> Mknyew <0398> wlkat <01818> Mdh <05921> le <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rma <03651> Nkl(33:25)

33:25 dia <1223> touto <3778> eipon autoiv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962>

33:26 o <03423> wsryt <0776> Urahw <02930> Mtamj <07453> wher <0802> tsa <0853> ta <0376> syaw <08441> hbewt <06213> Ntyve <02719> Mkbrx <05921> le <05975> Mtdme(33:26)

33:26

33:27 <04191> wtwmy <01698> rbdb <04631> twrembw <04686> twdumb <0834> rsaw <0398> wlkal <05414> wyttn <02416> hyxl <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <0834> rsaw <05307> wlpy <02719> brxb <02723> twbrxb <0834> rsa <03808> al <0518> Ma <0589> yna <02416> yx <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhla <0559> rmat <03541> hk(33:27)

33:27 zw <2198> egw <1473> ei <1487> mhn <3303> oi <3588> en <1722> taiv <3588> hrhmwmenaiv <2049> macaira <3162> pesountai <4098> kai <2532> oi <3588> epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> pediou toiv <3588> yhrioiv <2342> tou <3588> agrou <68> doyhsontai <1325> eiv <1519> katabrwma kai <2532> touv <3588> en <1722> taiv <3588> teteicismenaiv kai <2532> touv <3588> en <1722> toiv <3588> sphlaioiv <4693> yanatw <2288> apoktenw <615>

33:28 <05674> rbwe <0369> Nyam <03478> larvy <02022> yrh <08074> wmmsw <05797> hze <01347> Nwag <07673> tbsnw <04923> hmsmw <08077> hmms <0776> Urah <0853> ta <05414> yttnw(33:28)

33:28 kai <2532> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> erhmon <2048> kai <2532> apoleitai h <3588> ubriv <5196> thv <3588> iscuov <2479> authv <846> kai <2532> erhmwyhsetai <2049> ta <3588> orh <3735> tou <3588> israhl <2474> dia <1223> to <3588> mh <3165> einai <1510> diaporeuomenon <1279>

33:29 o <06213> wve <0834> rsa <08441> Mtbewt <03605> lk <05921> le <04923> hmsmw <08077> hmms <0776> Urah <0853> ta <05414> yttb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw(33:29)

33:29 kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> kai <2532> poihsw <4160> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> erhmon <2048> kai <2532> erhmwyhsetai <2049> dia <1223> panta <3956> ta <3588> bdelugmata <946> autwn <846> a <3739> epoihsan <4160>

33:30 <03068> hwhy <0853> tam <03318> auwyh <01697> rbdh <04100> hm <08085> wemsw <04994> an <0935> wab <0559> rmal <0251> wyxa <0854> ta <0376> sya <0259> dxa <0853> ta <02297> dx <01696> rbdw <01004> Mytbh <06607> yxtpbw <07023> twryqh <0681> lua <0> Kb <01696> Myrbdnh <05971> Kme <01121> ynb <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(33:30)

33:30 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> oi <3588> lalountev <2980> peri <4012> sou <4771> para <3844> ta <3588> teich <5038> kai <2532> en <1722> toiv <3588> pulwsi <4440> twn <3588> oikiwn <3614> kai <2532> lalousin <2980> anyrwpov <444> tw <3588> adelfw <80> autou <846> legontev <3004> sunelywmen <4905> kai <2532> akouswmen <191> ta <3588> ekporeuomena <1607> para <3844> kuriou <2962>

33:31 <01980> Klh <03820> Mbl <01215> Meub <0310> yrxa <06213> Myve <01992> hmh <06310> Mhypb <05690> Mybge <03588> yk <06213> wvey <03808> al <0853> Mtwaw <01697> Kyrbd <0853> ta <08085> wemsw <05971> yme <06440> Kynpl <03427> wbsyw <05971> Me <03996> awbmk <0413> Kyla <0935> wawbyw(33:31)

33:31 ercontai <2064> prov <4314> se <4771> wv <3739> sumporeuetai <4848> laov <2992> kai <2532> kayhntai <2521> enantion <1726> sou <4771> kai <2532> akouousin <191> ta <3588> rhmata <4487> sou <4771> kai <2532> auta <846> ou <3364> mh <3165> poihsousin <4160> oti <3754> qeudov <5579> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> miasmatwn <3393> h <3588> kardia <2588> autwn <846>

33:32 <0853> Mtwa <0369> Mnya <06213> Myvew <01697> Kyrbd <0853> ta <08085> wemsw <05059> Ngn <02895> bjmw <06963> lwq <03303> hpy <05690> Mybge <07892> rysk <0> Mhl <02005> Knhw(33:32)

33:32 kai <2532> ginh <1096> autoiv <846> wv <3739> fwnh <5456> qalthriou hdufwnou euarmostou kai <2532> akousontai <191> sou <4771> ta <3588> rhmata <4487> kai <2532> ou <3364> mh <3165> poihsousin <4160> auta <846>

33:33 o <08432> Mkwtb <01961> hyh <05030> aybn <03588> yk <03045> wedyw <0935> hab <02009> hnh <0935> habbw(33:33)

33:33 kai <2532> hnika <2259> an <302> elyh <2064> erousin idou <2400> hkei <1854> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> profhthv <4396> hn <1510> en <1722> mesw <3319> autwn <846>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA