semaino <4591>

shmainw semaino

Pelafalan:say-mah'-ee-no
Asal Mula:from sema (a mark, of uncertain derivation)
Referensi:TDNT - 7:262,1015
Jenis Kata:v (verb)
Dalam Yunani:eshmainen 1, eshmanen 1, shmainwn 3, shmanai 1
Dalam TB:untuk menyatakan 3, Ia telah menyatakannya 1, menyatakan 1, mengatakan 1
Dalam AV:signify 6
Jumlah:6
Definisi : (aorist eshmana, infinitif shmanai) melaporkan, memberitahukan; meramalkan (Kis 11.28)
1) to give a sign, to signify, indicate
2) to make known

from sema (a mark; of uncertain derivation); to indicate: KJV -- signify.
Ibrani Terkait:-TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA