TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Keluaran 14

14:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(14:1)

14:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

14:2 <03220> Myh <05921> le <02583> wnxt <05226> wxkn <01189> Npu <0> leb <06440> ynpl <03220> Myh <0996> Nybw <04024> ldgm <0996> Nyb <06367> tryxh <0> yp <06440> ynpl <02583> wnxyw <07725> wbsyw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(14:2)

14:2 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> apostreqantev <654> stratopedeusatwsan apenanti thv <3588> epaulewv <1886> ana <303> meson <3319> magdwlou kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> ex <1537> enantiav <1727> beelsepfwn enwpion <1799> autwn <846> stratopedeuseiv epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281>

14:3 <04057> rbdmh <05921> Mhyle <05462> rgo <0776> Urab <01992> Mh <0943> Mykbn <03478> larvy <01121> ynbl <06547> herp <0559> rmaw(14:3)

14:3 kai <2532> erei faraw <5328> tw <3588> law <2992> autou <846> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> planwntai <4105> outoi <3778> en <1722> th <3588> gh <1065> sugkekleiken <4788> gar <1063> autouv <846> h <3588> erhmov <2048>

14:4 <03651> Nk <06213> wveyw <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <04713> Myrum <03045> wedyw <02426> wlyx <03605> lkbw <06547> herpb <03513> hdbkaw <0310> Mhyrxa <07291> Pdrw <06547> herp <03820> bl <0853> ta <02388> ytqzxw(14:4)

14:4 egw <1473> de <1161> sklhrunw <4645> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> katadiwxetai <2614> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> endoxasyhsomai en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> stratia <4756> autou <846> kai <2532> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> kai <2532> epoihsan <4160> outwv <3778>

14:5 <05647> wndbem <03478> larvy <0853> ta <07971> wnxls <03588> yk <06213> wnyve <02063> taz <04100> hm <0559> wrmayw <05971> Meh <0413> la <05650> wydbew <06547> herp <03824> bbl <02015> Kphyw <05971> Meh <01272> xrb <03588> yk <04714> Myrum <04428> Klml <05046> dgyw(14:5)

14:5 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> basilei <935> twn <3588> aiguptiwn <124> oti <3754> pefeugen <5343> o <3588> laov <2992> kai <2532> metestrafh <3344> h <3588> kardia <2588> faraw <5328> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> epi <1909> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipan ti <5100> touto <3778> epoihsamen <4160> tou <3588> exaposteilai <1821> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> tou <3588> mh <3165> douleuein <1398> hmin <1473>

14:6 <05973> wme <03947> xql <05971> wme <0853> taw <07393> wbkr <0853> ta <0631> roayw(14:6)

14:6 ezeuxen oun <3767> faraw <5328> ta <3588> armata <716> autou <846> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> autou <846> sunaphgagen mey <3326> eautou <1438>

14:7 <03605> wlk <05921> le <07991> Mslsw <04714> Myrum <07393> bkr <03605> lkw <0970> rwxb <07393> bkr <03967> twam <08337> ss <03947> xqyw(14:7)

14:7 kai <2532> labwn <2983> exakosia <1812> armata <716> eklekta <1588> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ippon <2462> twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> tristatav epi <1909> pantwn <3956>

14:8 <07311> hmr <03027> dyb <03318> Myauy <03478> larvy <01121> ynbw <03478> larvy <01121> ynb <0310> yrxa <07291> Pdryw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03820> bl <0853> ta <03068> hwhy <02388> qzxyw(14:8)

14:8 kai <2532> esklhrunen <4645> kuriov <2962> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> kai <2532> katediwxen <2614> opisw <3694> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> exeporeuonto <1607> en <1722> ceiri <5495> uqhlh <5308>

14:9 <01189> Npu <0> leb <06440> ynpl <06367> tryxh <0> yp <05921> le <02428> wlyxw <06571> wysrpw <06547> herp <07393> bkr <05483> owo <03605> lk <03220> Myh <05921> le <02583> Mynx <0853> Mtwa <05381> wgyvyw <0310> Mhyrxa <04713> Myrum <07291> wpdryw(14:9)

14:9 kai <2532> katediwxan <2614> oi <3588> aiguptioi <124> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> eurosan <2147> autouv <846> parembeblhkotav para <3844> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> pasa <3956> h <3588> ippov <2462> kai <2532> ta <3588> armata <716> faraw <5328> kai <2532> oi <3588> ippeiv <2460> kai <2532> h <3588> stratia <4756> autou <846> apenanti thv <3588> epaulewv <1886> ex <1537> enantiav <1727> beelsepfwn

14:10 <03068> hwhy <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <06817> wqeuyw <03966> dam <03372> waryyw <0310> Mhyrxa <05265> eon <04713> Myrum <02009> hnhw <05869> Mhynye <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05375> wavyw <07126> byrqh <06547> herpw(14:10)

14:10 kai <2532> faraw <5328> proshgen <4317> kai <2532> anableqantev <308> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> orwsin <3708> kai <2532> oi <3588> aiguptioi <124> estratopedeusan opisw <3694> autwn <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> sfodra <4970> anebohsan <310> de <1161> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> prov <4314> kurion <2962>

14:11 <04714> Myrumm <03318> wnayuwhl <0> wnl <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <04057> rbdmb <04191> twml <03947> wntxql <04714> Myrumb <06913> Myrbq <0369> Nya <01097> ylbmh <04872> hsm <0413> la <0559> wrmayw(14:11)

14:11 kai <2532> eipen prov <4314> mwushn para <3844> to <3588> mh <3165> uparcein <5225> mnhmata <3418> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> exhgagev <1806> hmav <1473> yanatwsai <2289> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> hmin <1473> exagagwn <1806> ex <1537> aiguptou <125>

14:12 <04057> rbdmb <04191> wntmm <04713> Myrum <0853> ta <05647> dbe <0> wnl <02896> bwj <03588> yk <04713> Myrum <0853> ta <05647> hdbenw <04480> wnmm <02308> ldx <0559> rmal <04714> Myrumb <0413> Kyla <01696> wnrbd <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <03808> alh(14:12)

14:12 ou <3364> touto <3778> hn <1510> to <3588> rhma <4487> o <3739> elalhsamen <2980> prov <4314> se <4771> en <1722> aiguptw <125> legontev <3004> parev <3935> hmav <1473> opwv <3704> douleuswmen <1398> toiv <3588> aiguptioiv <124> kreisson <2908> gar <1063> hmav <1473> douleuein <1398> toiv <3588> aiguptioiv <124> h <2228> apoyanein <599> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tauth <3778>

14:13 <05769> Mlwe <05704> de <05750> dwe <07200> Mtarl <03254> wpyot <03808> al <03117> Mwyh <04713> Myrum <0853> ta <07200> Mtyar <0834> rsa <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkl <06213> hvey <0834> rsa <03068> hwhy <03444> tewsy <0853> ta <07200> warw <03320> wbuyth <03372> waryt <0408> la <05971> Meh <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(14:13)

14:13 eipen de <1161> mwushv prov <4314> ton <3588> laon <2992> yarseite sthte <2476> kai <2532> orate <3708> thn <3588> swthrian <4991> thn <3588> para <3844> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> poihsei <4160> hmin <1473> shmeron <4594> on <3739> tropon <5158> gar <1063> ewrakate <3708> touv <3588> aiguptiouv <124> shmeron <4594> ou <3364> prosyhsesye <4369> eti <2089> idein <3708> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550>

14:14 P <02790> Nwsyrxt <0859> Mtaw <0> Mkl <03898> Mxly <03068> hwhy(14:14)

14:14 kuriov <2962> polemhsei <4170> peri <4012> umwn <4771> kai <2532> umeiv <4771> sighsete <4601>

14:15 <05265> weoyw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <0413> yla <06817> qeut <04100> hm <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(14:15)

14:15 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ti <5100> boav <994> prov <4314> me <1473> lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> anazeuxatwsan

14:16 <03004> hsbyb <03220> Myh <08432> Kwtb <03478> larvy <01121> ynb <0935> wabyw <01234> wheqbw <03220> Myh <05921> le <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjnw <04294> Kjm <0853> ta <07311> Mrh <0859> htaw(14:16)

14:16 kai <2532> su <4771> eparon th <3588> rabdw sou <4771> kai <2532> ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> rhxon <4486> authn <846> kai <2532> eiselyatwsan <1525> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kata <2596> to <3588> xhron <3584>

14:17 <06571> wysrpbw <07393> wbkrb <02426> wlyx <03605> lkbw <06547> herpb <03513> hdbkaw <0310> Mhyrxa <0935> wabyw <04713> Myrum <03820> bl <0853> ta <02388> qzxm <02005> ynnh <0589> ynaw(14:17)

14:17 kai <2532> idou <2400> egw <1473> sklhrunw <4645> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> twn <3588> aiguptiwn <124> pantwn <3956> kai <2532> eiseleusontai <1525> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> endoxasyhsomai en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> stratia <4756> autou <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> armasin <716> kai <2532> en <1722> toiv <3588> ippoiv <2462> autou <846>

14:18 <06571> wysrpbw <07393> wbkrb <06547> herpb <03513> ydbkhb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <04713> Myrum <03045> wedyw(14:18)

14:18 kai <2532> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> endoxazomenou mou <1473> en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> toiv <3588> armasin <716> kai <2532> ippoiv <2462> autou <846>

14:19 <0310> Mhyrxam <05975> dmeyw <06440> Mhynpm <06051> Nneh <05982> dwme <05265> eoyw <0310> Mhyrxam <01980> Klyw <03478> larvy <04264> hnxm <06440> ynpl <01980> Klhh <0430> Myhlah <04397> Kalm <05265> eoyw(14:19)

14:19 exhren <1808> de <1161> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> o <3588> proporeuomenov <4313> thv <3588> parembolhv twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> eporeuyh <4198> ek <1537> twn <3588> opisyen exhren <1808> de <1161> kai <2532> o <3588> stulov <4769> thv <3588> nefelhv <3507> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> esth <2476> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autwn <846>

14:20 <03915> hlylh <03605> lk <02088> hz <0413> la <02088> hz <07126> brq <03808> alw <03915> hlylh <0853> ta <0215> rayw <02822> Ksxhw <06051> Nneh <01961> yhyw <03478> larvy <04264> hnxm <0996> Nybw <04714> Myrum <04264> hnxm <0996> Nyb <0935> abyw(14:20)

14:20 kai <2532> eishlyen <1525> ana <303> meson <3319> thv <3588> parembolhv twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> parembolhv israhl <2474> kai <2532> esth <2476> kai <2532> egeneto <1096> skotov <4655> kai <2532> gnofov <1105> kai <2532> dihlyen <1330> h <3588> nux <3571> kai <2532> ou <3364> sunemixan allhloiv olhn <3650> thn <3588> nukta <3571>

14:21 <04325> Mymh <01234> weqbyw <02724> hbrxl <03220> Myh <0853> ta <07760> Mvyw <03915> hlylh <03605> lk <05794> hze <06921> Mydq <07307> xwrb <03220> Myh <0853> ta <03068> hwhy <01980> Klwyw <03220> Myh <05921> le <03027> wdy <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(14:21)

14:21 exeteinen <1614> de <1161> mwushv thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> uphgagen <5217> kuriov <2962> thn <3588> yalassan <2281> en <1722> anemw <417> notw <3558> biaiw <972> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> epoihsen <4160> thn <3588> yalassan <2281> xhran <3584> kai <2532> escisyh <4977> to <3588> udwr <5204>

14:22 <08040> Mlamvmw <03225> Mnymym <02346> hmx <0> Mhl <04325> Mymhw <03004> hsbyb <03220> Myh <08432> Kwtb <03478> larvy <01121> ynb <0935> wabyw(14:22)

14:22 kai <2532> eishlyon <1525> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kata <2596> to <3588> xhron <3584> kai <2532> to <3588> udwr <5204> autoiv <846> teicov <5038> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> teicov <5038> ex <1537> euwnumwn <2176>

14:23 <03220> Myh <08432> Kwt <0413> la <06571> wysrpw <07393> wbkr <06547> herp <05483> owo <03605> lk <0310> Mhyrxa <0935> wabyw <04713> Myrum <07291> wpdryw(14:23)

14:23 katediwxan <2614> de <1161> oi <3588> aiguptioi <124> kai <2532> eishlyon <1525> opisw <3694> autwn <846> pasa <3956> h <3588> ippov <2462> faraw <5328> kai <2532> ta <3588> armata <716> kai <2532> oi <3588> anabatai eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

14:24 <04713> Myrum <04264> hnxm <0853> ta <02000> Mhyw <06051> Nnew <0784> sa <05982> dwmeb <04713> Myrum <04264> hnxm <0413> la <03068> hwhy <08259> Pqsyw <01242> rqbh <0821> trmsab <01961> yhyw(14:24)

14:24 egenhyh <1096> de <1161> en <1722> th <3588> fulakh <5438> th <3588> ewyinh kai <2532> epebleqen <1914> kuriov <2962> epi <1909> thn <3588> parembolhn twn <3588> aiguptiwn <124> en <1722> stulw <4769> purov <4442> kai <2532> nefelhv <3507> kai <2532> sunetaraxen thn <3588> parembolhn twn <3588> aiguptiwn <124>

14:25 P <04713> Myrumb <0> Mhl <03898> Mxln <03068> hwhy <03588> yk <03478> larvy <06440> ynpm <05127> howna <04713> Myrum <0559> rmayw <03517> tdbkb <05090> whghnyw <04818> wytbkrm <0212> Npa <0853> ta <05493> royw(14:25)

14:25 kai <2532> sunedhsen <4887> touv <3588> axonav twn <3588> armatwn <716> autwn <846> kai <2532> hgagen <71> autouv <846> meta <3326> biav <970> kai <2532> eipan oi <3588> aiguptioi <124> fugwmen <5343> apo <575> proswpou <4383> israhl <2474> o <3588> gar <1063> kuriov <2962> polemei <4170> peri <4012> autwn <846> touv <3588> aiguptiouv <124>

14:26 <06571> wysrp <05921> lew <07393> wbkr <05921> le <04713> Myrum <05921> le <04325> Mymh <07725> wbsyw <03220> Myh <05921> le <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjn <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(14:26)

14:26 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> apokatasthtw <600> to <3588> udwr <5204> kai <2532> epikaluqatw <1943> touv <3588> aiguptiouv <124> epi <1909> te <5037> ta <3588> armata <716> kai <2532> touv <3588> anabatav

14:27 <03220> Myh <08432> Kwtb <04713> Myrum <0853> ta <03068> hwhy <05287> renyw <07125> wtarql <05127> Myon <04713> Myrumw <0386> wntyal <01242> rqb <06437> twnpl <03220> Myh <07725> bsyw <03220> Myh <05921> le <03027> wdy <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(14:27)

14:27 exeteinen <1614> de <1161> mwushv thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> apekatesth <600> to <3588> udwr <5204> prov <4314> hmeran <2250> epi <1909> cwrav <5561> oi <3588> de <1161> aiguptioi <124> efugon <5343> upo <5259> to <3588> udwr <5204> kai <2532> exetinaxen <1621> kuriov <2962> touv <3588> aiguptiouv <124> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

14:28 <0259> dxa <05704> de <0> Mhb <07604> rasn <03808> al <03220> Myb <0310> Mhyrxa <0935> Myabh <06547> herp <02426> lyx <03605> lkl <06571> Mysrph <0853> taw <07393> bkrh <0853> ta <03680> wokyw <04325> Mymh <07725> wbsyw(14:28)

14:28 kai <2532> epanastrafen to <3588> udwr <5204> ekaluqen <2572> ta <3588> armata <716> kai <2532> touv <3588> anabatav kai <2532> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> faraw <5328> touv <3588> eispeporeumenouv <1531> opisw <3694> autwn <846> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> ex <1537> autwn <846> oude <3761> eiv <1519>

14:29 <08040> Mlamvmw <03225> Mnymym <02346> hmx <0> Mhl <04325> Mymhw <03220> Myh <08432> Kwtb <03004> hsbyb <01980> wklh <03478> larvy <01121> ynbw(14:29)

14:29 oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> eporeuyhsan <4198> dia <1223> xhrav <3584> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> de <1161> udwr <5204> autoiv <846> teicov <5038> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> teicov <5038> ex <1537> euwnumwn <2176>

14:30 <03220> Myh <08193> tpv <05921> le <04191> tm <04713> Myrum <0853> ta <03478> larvy <07200> aryw <04713> Myrum <03027> dym <03478> larvy <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <03467> eswyw(14:30)

14:30 kai <2532> errusato kuriov <2962> ton <3588> israhl <2474> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> eiden <3708> israhl <2474> touv <3588> aiguptiouv <124> teynhkotav <2348> para <3844> to <3588> ceilov <5491> thv <3588> yalasshv <2281>

14:31 P <05650> wdbe <04872> hsmbw <03068> hwhyb <0539> wnymayw <03068> hwhy <0853> ta <05971> Meh <03372> waryyw <04713> Myrumb <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <01419> hldgh <03027> dyh <0853> ta <03478> larvy <07200> aryw(14:31)

14:31 eiden <3708> de <1161> israhl <2474> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> megalhn <3173> a <3739> epoihsen <4160> kuriov <2962> toiv <3588> aiguptioiv <124> efobhyh <5399> de <1161> o <3588> laov <2992> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> episteusan <4100> tw <3588> yew <2316> kai <2532> mwush tw <3588> yeraponti <2324> autou <846>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA