TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 7

7:1 <0341> wybya <03605> lkm <05439> bybom <0> wl <05117> xynh <03068> hwhyw <01004> wtybb <04428> Klmh <03427> bsy <03588> yk <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> ekayisen <2523> o <3588> basileuv <935> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> kateklhronomhsen auton <846> kuklw apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> twn <3588> kuklw

7:2 <03407> heyryh <08432> Kwtb <03427> bsy <0430> Myhlah <0727> Nwraw <0730> Myzra <01004> tybb <03427> bswy <0595> ykna <04994> an <07200> har <05030> aybnh <05416> Ntn <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(7:2)

7:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> idou <2400> dh <1161> egw <1473> katoikw en <1722> oikw <3624> kedrinw kai <2532> h <3588> kibwtov <2787> tou <3588> yeou <2316> kayhtai <2521> en <1722> mesw <3319> thv <3588> skhnhv <4633>

7:3 o <05973> Kme <03068> hwhy <03588> yk <06213> hve <01980> Kl <03824> Kbblb <0834> rsa <03605> lk <04428> Klmh <0413> la <05416> Ntn <0559> rmayw(7:3)

7:3 kai <2532> eipen nayan <3481> prov <4314> ton <3588> basilea <935> panta <3956> osa <3745> an <302> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> badize kai <2532> poiei <4160> oti <3754> kuriov <2962> meta <3326> sou <4771>

7:4 <0559> rmal <05416> Ntn <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(7:4)

7:4 kai <2532> egeneto <1096> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> kai <2532> egeneto <1096> rhma <4487> kuriou <2962> prov <4314> nayan <3481> legwn <3004>

7:5 <03427> ytbsl <01004> tyb <0> yl <01129> hnbt <0859> htah <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwd <0413> la <05650> ydbe <0413> la <0559> trmaw <01980> Kl(7:5)

7:5 poreuou <4198> kai <2532> eipon prov <4314> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> dauid tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ou <3364> su <4771> oikodomhseiv <3618> moi <1473> oikon <3624> tou <3588> katoikhsai me <1473>

7:6 <04908> Nksmbw <0168> lhab <01980> Klhtm <01961> hyhaw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <05927> ytleh <03117> Mwyml <01004> tybb <03427> ytbsy <03808> al <03588> yk(7:6)

7:6 oti <3754> ou <3364> katwkhka en <1722> oikw <3624> af <575> hv <3739> hmerav <2250> anhgagon <321> ex <1537> aiguptou <125> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> kai <2532> hmhn <1510> emperipatwn <1704> en <1722> katalumati <2646> kai <2532> en <1722> skhnh <4633>

7:7 <0730> Myzra <01004> tyb <0> yl <01129> Mtynb <03808> al <04100> hml <0559> rmal <03478> larvy <0853> ta <05971> yme <0853> ta <07462> twerl <06680> ytywu <0834> rsa <03478> larvy <07626> yjbs <0259> dxa <0854> ta <01696> ytrbd <01697> rbdh <03478> larvy <01121> ynb <03605> lkb <01980> ytklhth <0834> rsa <03605> lkb(7:7)

7:7 en <1722> pasin <3956> oiv <3739> dihlyon <1330> en <1722> panti <3956> israhl <2474> ei <1487> lalwn <2980> elalhsa <2980> prov <4314> mian <1519> fulhn <5443> tou <3588> israhl <2474> w <3739> eneteilamhn poimainein <4165> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> legwn <3004> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> wkodomhkate <3618> moi <1473> oikon <3624> kedrinon

7:8 <03478> larvy <05921> le <05971> yme <05921> le <05057> dygn <01961> twyhl <06629> Nauh <0310> rxam <05116> hwnh <04480> Nm <03947> Kytxql <0589> yna <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwdl <05650> ydbel <0559> rmat <03541> hk <06258> htew(7:8)

7:8 kai <2532> nun <3568> tade <3592> ereiv tw <3588> doulw <1401> mou <1473> dauid tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> elabon <2983> se <4771> ek <1537> thv <3588> mandrav twn <3588> probatwn <4263> tou <3588> einai <1510> se <4771> eiv <1519> hgoumenon <2233> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

7:9 <0776> Urab <0834> rsa <01419> Myldgh <08034> Msk <01419> lwdg <08034> Ms <0> Kl <06213> ytvew <06440> Kynpm <0341> Kybya <03605> lk <0853> ta <03772> htrkaw <01980> tklh <0834> rsa <03605> lkb <05973> Kme <01961> hyhaw(7:9)

7:9 kai <2532> hmhn <1510> meta <3326> sou <4771> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeuou <4198> kai <2532> exwleyreusa pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4771> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> epoihsa <4160> se <4771> onomaston kata <2596> to <3588> onoma <3686> twn <3588> megalwn <3173> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

7:10 <07223> hnwsarb <0834> rsak <06031> wtwnel <05766> hlwe <01121> ynb <03254> wpyoy <03808> alw <05750> dwe <07264> zgry <03808> alw <08478> wytxt <07931> Nksw <05193> wytejnw <03478> larvyl <05971> ymel <04725> Mwqm <07760> ytmvw(7:10)

7:10 kai <2532> yhsomai <5087> topon <5117> tw <3588> law <2992> mou <1473> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> katafuteusw auton <846> kai <2532> kataskhnwsei <2681> kay <2596> eauton <1438> kai <2532> ou <3364> merimnhsei <3309> ouketi <3765> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> uiov <5207> adikiav <93> tou <3588> tapeinwsai <5013> auton <846> kaywv <2531> ap <575> archv <746>

7:11 <03068> hwhy <0> Kl <06213> hvey <01004> tyb <03588> yk <03068> hwhy <0> Kl <05046> dyghw <0341> Kybya <03605> lkm <0> Kl <05117> ytxynhw <03478> larvy <05971> yme <05921> le <08199> Myjps <06680> ytywu <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nmlw(7:11)

7:11 apo <575> twn <3588> hmerwn <2250> wn <3739> etaxa <5021> kritav <2923> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> anapausw <373> se <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> kai <2532> apaggelei soi <4771> kuriov <2962> oti <3754> oikon <3624> oikodomhseiv <3618> autw <846>

7:12 <04467> wtklmm <0853> ta <03559> ytnykhw <04578> Kyemm <03318> auy <0834> rsa <0310> Kyrxa <02233> Kerz <0853> ta <06965> ytmyqhw <01> Kytba <0854> ta <07901> tbksw <03117> Kymy <04390> walmy <03588> yk(7:12)

7:12 kai <2532> estai <1510> ean <1437> plhrwywsin <4137> ai <3588> hmerai <2250> sou <4771> kai <2532> koimhyhsh <2837> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> kai <2532> anasthsw <450> to <3588> sperma <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> ov <3739> estai <1510> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> sou <4771> kai <2532> etoimasw <2090> thn <3588> basileian <932> autou <846>

7:13 <05769> Mlwe <05704> de <04467> wtklmm <03678> aok <0853> ta <03559> ytnnkw <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnby <01931> awh(7:13)

7:13 autov <846> oikodomhsei <3618> moi <1473> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> anorywsw ton <3588> yronon <2362> autou <846> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

7:14 <0120> Mda <01121> ynb <05061> yegnbw <0376> Mysna <07626> jbsb <03198> wytxkhw <05753> wtwehb <0834> rsa <01121> Nbl <0> yl <01961> hyhy <01931> awhw <01> bal <0> wl <01961> hyha <0589> yna(7:14)

7:14 egw <1473> esomai <1510> autw <846> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> autov <846> estai <1510> moi <1473> eiv <1519> uion <5207> kai <2532> ean <1437> elyh <2064> h <3588> adikia <93> autou <846> kai <2532> elegxw <1651> auton <846> en <1722> rabdw andrwn <435> kai <2532> en <1722> afaiv <860> uiwn <5207> anyrwpwn <444>

7:15 <06440> Kynplm <05493> ytroh <0834> rsa <07586> lwas <05973> Mem <05493> ytroh <0834> rsak <04480> wnmm <05493> rwoy <03808> al <02617> ydoxw(7:15)

7:15 to <3588> de <1161> eleov <1656> mou <1473> ouk <3364> aposthsw ap <575> autou <846> kaywv <2531> apesthsa af <575> wn <3739> apesthsa ek <1537> proswpou <4383> mou <1473>

7:16 <05769> Mlwe <05704> de <03559> Nwkn <01961> hyhy <03678> Kaok <06440> Kynpl <05769> Mlwe <05704> de <04467> Ktklmmw <01004> Ktyb <0539> Nmanw(7:16)

7:16 kai <2532> pistwyhsetai <4104> o <3588> oikov <3624> autou <846> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165> enwpion <1799> emou <1473> kai <2532> o <3588> yronov <2362> autou <846> estai <1510> anwrywmenov eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

7:17 o <01732> dwd <0413> la <05416> Ntn <01696> rbd <03651> Nk <02088> hzh <02384> Nwyzxh <03605> lkkw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lkk(7:17)

7:17 kata <2596> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> orasin <3706> tauthn <3778> outwv <3778> elalhsen <2980> nayan <3481> prov <4314> dauid

7:18 <01988> Mlh <05704> de <0935> yntaybh <03588> yk <01004> ytyb <04310> ymw <03069> hwhy <0136> ynda <0595> ykna <04310> ym <0559> rmayw <03068> hwhy <06440> ynpl <03427> bsyw <01732> dwd <04428> Klmh <0935> abyw(7:18)

7:18 kai <2532> eishlyen <1525> o <3588> basileuv <935> dauid kai <2532> ekayisen <2523> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> eipen tiv <5100> eimi <1510> egw <1473> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> kai <2532> tiv <5100> o <3588> oikov <3624> mou <1473> oti <3754> hgaphkav <25> me <1473> ewv <2193> toutwn <3778>

7:19 <03068> hwhy <0136> ynda <0120> Mdah <08452> trwt <02063> tazw <07350> qwxrml <05650> Kdbe <01004> tyb <0413> la <01571> Mg <01696> rbdtw <03068> hwhy <0136> ynda <05869> Kynyeb <02063> taz <05750> dwe <06994> Njqtw(7:19)

7:19 kai <2532> katesmikrunyh mikron <3398> enwpion <1799> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> kai <2532> elalhsav <2980> uper <5228> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> eiv <1519> makran <3117> outov <3778> de <1161> o <3588> nomov <3551> tou <3588> anyrwpou <444> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962>

7:20 <03069> hwhy <0136> ynda <05650> Kdbe <0853> ta <03045> tedy <0859> htaw <0413> Kyla <01696> rbdl <05750> dwe <01732> dwd <03254> Pyowy <04100> hmw(7:20)

7:20 kai <2532> ti <5100> prosyhsei <4369> dauid eti <2089> tou <3588> lalhsai <2980> prov <4314> se <4771> kai <2532> nun <3568> su <4771> oidav ton <3588> doulon <1401> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962>

7:21 <05650> Kdbe <0853> ta <03045> eydwhl <02063> tazh <01420> hlwdgh <03605> lk <0853> ta <06213> tyve <03820> Kblkw <01697> Krbd <05668> rwbeb(7:21)

7:21 dia <1223> ton <3588> logon <3056> sou <4771> pepoihkav <4160> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> epoihsav <4160> pasan <3956> thn <3588> megalwsunhn <3172> tauthn <3778> gnwrisai <1107> tw <3588> doulw <1401> sou <4771>

7:22 <0241> wnynzab <08085> wnems <0834> rsa <03605> lkb <02108> Ktlwz <0430> Myhla <0369> Nyaw <03644> Kwmk <0369> Nya <03588> yk <03069> hwhy <0136> ynda <01431> tldg <03651> Nk <05921> le(7:22)

7:22 eneken tou <3588> megalunai <3170> se <4771> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> wv <3739> su <4771> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> plhn <4133> sou <4771> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> hkousamen <191> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> hmwn <1473>

7:23 <0430> wyhlaw <01471> Mywg <04714> Myrumm <0> Kl <06299> tydp <0834> rsa <05971> Kme <06440> ynpm <0776> Kural <03372> twarnw <01420> hlwdgh <0> Mkl <06213> twvelw <08034> Ms <0> wl <07760> Mwvlw <05971> Mel <0> wl <06299> twdpl <0430> Myhla <01980> wklh <0834> rsa <0776> Urab <0259> dxa <01471> ywg <03478> larvyk <05971> Kmek <04310> ymw(7:23)

7:23 kai <2532> tiv <5100> wv <3739> o <3588> laov <2992> sou <4771> israhl <2474> eynov <1484> allo <243> en <1722> th <3588> gh <1065> wv <3739> wdhghsen <3594> auton <846> o <3588> yeov <2316> tou <3588> lutrwsasyai <3084> autw <846> laon <2992> tou <3588> yesyai <5087> se <4771> onoma <3686> tou <3588> poihsai <4160> megalwsunhn <3172> kai <2532> epifaneian <2015> tou <3588> ekbalein <1544> se <4771> ek <1537> proswpou <4383> tou <3588> laou <2992> sou <4771> ou <3739> elutrwsw <3084> seautw <4572> ex <1537> aiguptou <125> eynh <1484> kai <2532> skhnwmata <4638>

7:24 o <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> tyyh <03068> hwhy <0859> htaw <05769> Mlwe <05704> de <05971> Mel <0> Kl <03478> larvy <05971> Kme <0853> ta <0> Kl <03559> Nnwktw(7:24)

7:24 kai <2532> htoimasav <2090> seautw <4572> ton <3588> laon <2992> sou <4771> israhl <2474> laon <2992> ewv <2193> aiwnov <165> kai <2532> su <4771> kurie <2962> egenou <1096> autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316>

7:25 <01696> trbd <0834> rsak <06213> hvew <05769> Mlwe <05704> de <06965> Mqh <01004> wtyb <05921> lew <05650> Kdbe <05921> le <01696> trbd <0834> rsa <01697> rbdh <0430> Myhla <03068> hwhy <06258> htew(7:25)

7:25 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> to <3588> rhma <4487> o <3739> elalhsav <2980> peri <4012> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> autou <846> pistwson <4104> ewv <2193> aiwnov <165> kurie <2962> pantokratwr <3841> yee <2316> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> kaywv <2531> elalhsav <2980>

7:26 <06440> Kynpl <03559> Nwkn <01961> hyhy <01732> dwd <05650> Kdbe <01004> tybw <03478> larvy <05921> le <0430> Myhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rmal <05769> Mlwe <05704> de <08034> Kms <01431> ldgyw(7:26)

7:26 megalunyeih <3170> to <3588> onoma <3686> sou <4771> ewv <2193> aiwnov <165>

7:27 <02063> tazh <08605> hlpth <0853> ta <0413> Kyla <06419> llpthl <03820> wbl <0853> ta <05650> Kdbe <04672> aum <03651> Nk <05921> le <0> Kl <01129> hnba <01004> tyb <0559> rmal <05650> Kdbe <0241> Nza <0853> ta <01540> htylg <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk(7:27)

7:27 kurie <2962> pantokratwr <3841> yeov <2316> israhl <2474> apekaluqav <601> to <3588> wtion <5621> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> legwn <3004> oikon <3624> oikodomhsw <3618> soi <4771> dia <1223> touto <3778> euren <2147> o <3588> doulov <1401> sou <4771> thn <3588> kardian <2588> eautou <1438> tou <3588> proseuxasyai <4336> prov <4314> se <4771> thn <3588> proseuchn <4335> tauthn <3778>

7:28 <02063> tazh <02896> hbwjh <0853> ta <05650> Kdbe <0413> la <01696> rbdtw <0571> tma <01961> wyhy <01697> Kyrbdw <0430> Myhlah <01931> awh <0859> hta <03069> hwhy <0136> ynda <06258> htew(7:28)

7:28 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> kai <2532> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> esontai <1510> alhyinoi <228> kai <2532> elalhsav <2980> uper <5228> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> ta <3588> agaya <18> tauta <3778>

7:29 P <05769> Mlwel <05650> Kdbe <01004> tyb <01288> Krby <01293> Ktkrbmw <01696> trbd <03069> hwhy <0136> ynda <0859> hta <03588> yk <06440> Kynpl <05769> Mlwel <01961> twyhl <05650> Kdbe <01004> tyb <0853> ta <01288> Krbw <02974> lawh <06258> htew(7:29)

7:29 kai <2532> nun <3568> arxai <757> kai <2532> euloghson <2127> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> enwpion <1799> sou <4771> oti <3754> su <4771> ei <1510> kurie <2962> mou <1473> kurie <2962> elalhsav <2980> kai <2532> apo <575> thv <3588> eulogiav <2129> sou <4771> euloghyhsetai <2127> o <3588> oikov <3624> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.30 detik
dipersembahkan oleh YLSA