TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 16:1--18:33

TSK Full Life Study Bible

16:1

beranak(TB/TL) <03205> [A.M. 2092. B.C. 1912. bare.]

Mesir(TB/TL) <04713> [Egyptian.]

namanya(TB)/bernama(TL) <08034> [name.]

[Agar.]

16:1

Judul : Hagar dan Ismael

Perikop : Kej 16:1-16


Adapun Sarai,

Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

tidak beranak.

Kej 11:30; [Lihat FULL. Kej 11:30]; Luk 1:7,36; Gal 4:24-25 [Semua]

hamba perempuan,

Kej 21:9; 24:61; 29:24,29; 31:33; 46:18 [Semua]

Mesir, Hagar

Kej 16:3-4,8,15; Kej 21:14; 25:12 [Semua]16:2

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

hampiri(TB)/beroleh anak(TL) <01129> [obtain children. Heb be builded.]

mendengarkan(TB)/diluluskan(TL) <08085> [hearkened.]

16:2

melahirkan anak.

Kej 29:31; 30:2 [Semua]

oleh dialah

Kej 19:32; 30:3-4,9-10 [Semua]


Catatan Frasa: TUHAN TIDAK MEMBERI AKU MELAHIRKAN ANAK.


16:3

tinggal(TB)/mendiami(TL) <03427> [A.M. 2093. B.C. 1911. had.]

memberikannya(TB)/diberikannya(TL) <05414> [gave.]

isteri ........................... isterinya(TB)/isteri ............. gundiknya(TL) <0802> [his.]

16:3

sepuluh tahun

Kej 12:4; [Lihat FULL. Kej 12:4]

tanah Kanaan

Kej 12:5; [Lihat FULL. Kej 12:5]16:4

nyonyanya(TB)/enciknya(TL) <01404> [her mistress.]

16:4

menghampiri Hagar,

Kej 16:1; [Lihat FULL. Kej 16:1]

akan nyonyanya

Kej 30:1; 1Sam 1:6 [Semua]16:5

kuderita(TB)/malu(TL) <02555> [My wrong.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

16:5

antara aku

Kej 31:53; Kel 5:21; Hak 11:27; 1Sam 24:13,16; 26:10,23; Mazm 50:6; 75:8 [Semua]16:6

Abram(TB/TL) <087> [Abram.]

kekuasaanmu(TB)/tanganmu(TL) <03027> [in.]

baik(TB)/kehendakmu(TL) <02896> [as it pleaseth thee. Heb. that which is good in thine eyes. dealt hardly with her. Heb. afflicted her.]

lari(TB)/larilah(TL) <01272> [fled.]

16:6

bawah kekuasaanmu;

Yos 9:25

Sarai menindas

Kej 31:5016:7

Lalu .... menjumpainya(TB)/didapati(TL) <04672> [found.]

mata ........ mata(TB/TL) <05869> [the fountain.]

Syur(TB)/Tsyur(TL) <07793> [Shur.]

The desert of Shur being between the south of Canaan, where Hebron was situated, and Egypt, it is likely that Hagar was returning to her own country.

16:7

Malaikat Tuhan

Kej 16:11; Kej 21:17; 22:11,15; 24:7,40; 31:11; 48:16; Kel 3:2; 14:19; 23:20,23; 32:34; 33:2; Bil 22:22; Hak 2:1; 6:11; 13:3; 2Sam 24:16; 1Raj 19:5; 2Raj 1:3; 19:35; Mazm 34:8; Za 1:11; Kis 5:19; [Lihat FULL. Kis 5:19] [Semua]

mata air

Kej 16:14; Kej 21:19 [Semua]

ke Syur.

Kej 20:1; [Lihat FULL. Kej 20:1]; Kej 25:18; Kel 15:22; 1Sam 15:7; 27:8 [Semua]


Catatan Frasa: MALAIKAT TUHAN.


16:8

hamba Sarai sahaya ............ Sarai(TB)/sahaya Sarai ................ Sarai(TL) <08297 08198> [Sarai's maid.]

dari manakah(TB)/dari mana(TL) <0335> [whence.]

lari meninggalkan(TB)/lari(TL) <01272> [I flee.]

16:8

Hagar,

Kej 16:1; [Lihat FULL. Kej 16:1]

manakah pergimu?

Kej 3:9; [Lihat FULL. Kej 3:9]16:9

ditindas(TB)/tundukkanlah(TL) <06031> [submit.]


16:10

Malaikat(TB)/Malaekat(TL) <04397> [the angel.]

membuat sangat banyak(TB)/Bahwa .... memperbanyakkan(TL) <07235> [I will.]

16:10

dapat dihitung

Kej 13:16; [Lihat FULL. Kej 13:16]16:11

melahirkan ....... menamainya(TB)/beranak ....... namai(TL) <03205 07121> [shalt.]

Ismael(TB)/Ismail(TL) <03458> [Ishmael. i.e., God shall hear. because.]

mendengar(TB)/didengar(TL) <08085> [hath.]

16:11

Malaikat Tuhan

Kej 16:7; [Lihat FULL. Kej 16:7]; Kis 5:19; [Lihat FULL. Kis 5:19] [Semua]

anak laki-laki

Kej 3:15; [Lihat FULL. Kej 3:15]

akan menamainya

Kej 12:2-3; 18:19; Neh 9:7; Yes 44:1; Am 3:2; Mat 1:21; Luk 1:13,31 [Semua]

Ismael,

Kej 17:19; 21:3; 37:25,28; 39:1; Hak 8:24 [Semua]

tentang penindasan

Kej 29:32; 31:42; Kel 2:24; 3:7,9; 4:31; Bil 20:16; Ul 26:7; 1Sam 9:16 [Semua]


Catatan Frasa: ISMAEL.


16:12

liar(TB)/keledai hutan(TL) <06501> [be a.]

liar(TB)/keledai hutan(TL) <06501> [wild.]

The word rendered "wild" also denotes the "wild ass;" the description of which animal in Job 39:5-8, affords the very best representation of the wandering, lawless, freebooting life of the Bedouin and other Arabs, the descendants of Ishmael.

tangannya ....... tangan(TB/TL) <03027> [his hand.]

tempat kediamannya(TB)/duduk(TL) <07931> [he shall.]

16:12

seperti keledai

Ayub 6:5; 11:12; 24:5; 39:5; Mazm 104:11; Yer 2:24; Hos 8:9 [Semua]

semua saudaranya.

Kej 25:18


Catatan Frasa: MENENTANG SEMUA.


16:13

dipanggil(TL) <07121> [called.]

Engkaulah(TB)/Allah(TL) <0410> [Thou.]

Penilik ........ Dia(TB)/sini(TL) <0310 07210> [him that.]

16:13

Engkaulah El-Roi.

Mazm 139:1-12 [Semua]

melihat aku?

Kej 32:30; 33:10; Kel 24:10; 33:20,23; Bil 12:8; Hak 6:22; 13:22; Yes 6:5 [Semua]16:14

[Beer-lahri-roi.]

That is, The well of him that liveth and seeth me.

Kadesh(TB)/Kades(TL) <06946> [Kadesh.]

16:14

itu sumur

Kej 16:7; [Lihat FULL. Kej 16:7]

sumur Lahai-Roi;

Kej 24:62; 25:11 [Semua]

Kadesh

Kej 14:7; [Lihat FULL. Kej 14:7]16:15

Hagar .............. Hagar(TB)/Hagarpun ................. Hagar(TL) <01904> [A.M. 2094. B.C. 1910. Hagar.]

Ismael(TB)/Ismail(TL) <03458> [Ishmael.]

16:15

Lalu Hagar

Kej 16:1; [Lihat FULL. Kej 16:1]

anak laki-laki

Kej 21:9; Gal 4:22 [Semua]

itu Ismael.

Kej 17:18; 25:12; 28:9 [Semua]16:16

enam tahun,

Kej 12:4; [Lihat FULL. Kej 12:4]17:1

sembilan puluh(TB/TL) <08673> [A.M. 2107. B.C. 1897. was.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

Mahakuasa(TB/TL) <07706> [Almighty.]

hiduplah(TB)/berjalan(TL) <01980> [walk.]

tidak bercela(TB)/tulus hatimu(TL) <08549> [perfect. or, upright, or sincere.]

17:1

Judul : Perjanjian sunat

Perikop : Kej 17:1-27


Abram berumur

Kej 12:4; [Lihat FULL. Kej 12:4]

kepada Abram

Kej 12:7; [Lihat FULL. Kej 12:7]

Yang Mahakuasa,

Kej 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; Kel 6:2; Rut 1:20; Ayub 5:17; 6:4,14; 22:21; 33:19; 36:16; Yes 13:6; Yoel 1:15; Mi 6:9 [Semua]

tidak bercela.

Kej 5:22; [Lihat FULL. Kej 5:22]; Kej 20:5; Ul 18:13; 1Raj 3:6; 9:4; Ayub 1:1; Mazm 15:2; 18:24; 78:72; 101:2 [Semua]


Catatan Frasa: SEMBILAN PULUH SEMBILAN TAHUN.


17:2

Aku ... mengadakan(TB)/Aku ... membuat(TL) <05414> [And I.]

membuat engkau ... banyak(TB)/memperbanyakkan(TL) <07235> [multiply.]

17:2

dan engkau,

Kej 15:18; [Lihat FULL. Kej 15:18]; Kej 22:16-18; [Lihat FULL. Kej 22:16] s/d 18 [Semua]

sangat banyak.

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]


Catatan Frasa: MENGADAKAN PERJANJIAN


17:3

17:3

Lalu sujudlah

Kej 17:17; Kej 18:2; 19:1; 33:3; Kel 18:7; Bil 14:5; Yos 5:14; 7:6; Hak 13:20; Yeh 1:28; 3:23 [Semua]17:4

bapa(TB)/bapanya(TL) <01> [a father.]

sejumlah ... bangsa .... bangsa(TB)/banyak bangsa(TL) <01471 01995> [many nations. Heb. multitude of nations.]

17:4

dengan engkau:

Kej 15:18; [Lihat FULL. Kej 15:18]

besar bangsa.

Kej 17:16; Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Kej 25:23 [Semua]17:5

namamu(TB)/namamupun ........ namamu(TL) <08034> [but thy name.]

Abraham(TB)/Ibrahim(TL) <085> [Abraham. i.e., father of a great multitude.]

17:5

melainkan Abraham,

Kej 17:15; Kej 32:28; 35:10; 37:3,13; 43:6; 46:2; 1Raj 18:31; 2Raj 17:34; 1Taw 1:34; Neh 9:7; Yes 48:1; Yoh 1:42; [Lihat FULL. Yoh 1:42] [Semua]

besar bangsa.

Rom 4:17%&


Catatan Frasa: ABRAM ... ABRAHAM.


17:6

bangsa-bangsa(TB)/bangsa(TL) <01471> [nations.]

raja-raja(TB)/raja-rajapun(TL) <04428> [kings.]

17:6

sangat banyak;

Kej 1:28; 22:17; 26:22; 28:3; 35:11; 41:52; 47:27; 48:4; 49:22; Im 26:9; Ul 7:13 [Semua]

dari padamu

Kej 17:16,19; Kej 18:10; 21:1; 36:31; Yes 51:2; Mat 1:6 [Semua]17:7

Aku ... mengadakan(TB)/Maka .... meneguhkan(TL) <06965> [And I.]

Allahmu(TB)/Allah(TL) <0430> [God.]

keturunanmu ............. keturunanmu(TB)/cucumu ..................... cucumu(TL) <02233> [and to.]

17:7

mengadakan perjanjian

Kej 15:18; [Lihat FULL. Kej 15:18]; Im 26:9,15 [Semua]

mengadakan perjanjian

Kej 6:18; [Lihat FULL. Kej 6:18]

menjadi perjanjian

Ibr 13:20; [Lihat FULL. Ibr 13:20]

menjadi perjanjian

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]

menjadi Allahmu

Kel 6:6; 20:2; 29:45,46; Im 11:44-45; 18:2; 22:33; 25:38; 26:12,45; Bil 15:41; Ul 4:20; 7:6,21; 29:13; 2Sam 7:24; Yer 14:9; Wahy 21:7 [Semua]

Allah keturunanmu.

Rom 9:8; Gal 3:16 [Semua]


Catatan Frasa: AKU MENJADI ALLAHMU.


17:8

Kuberikan ....................... Allah(TB)/kepadamu .............................. Allah(TL) <05414 0430> [And I.]

kaudiami(TB)/dagang(TL) <04033> [wherein thou art a stranger. Heb. of thy sojournings.]

selama-lamanya(TB/TL) <05769> [everlasting.]

Allah(TB/TL) <0430> [their.]

17:8

kepada keturunanmu

Kej 12:7; [Lihat FULL. Kej 12:7]; Kej 15:7; [Lihat FULL. Kej 15:7] [Semua]

orang asing,

Kej 23:4; 28:4; 35:27; 37:1; Kel 6:3; 1Taw 29:15 [Semua]

tanah Kanaan

Kej 10:19; [Lihat FULL. Kej 10:19]

menjadi Allah

Kej 17:7; [Lihat FULL. Kej 17:7]; Yer 31:1 [Semua]


Catatan Frasa: MILIKMU UNTUK SELAMA-LAMANYA.


17:9

17:9

memegang perjanjian-Ku,

Kej 22:18; Kel 19:5; Ul 5:2 [Semua]

keturunanmu turun-temurun.

Kej 18:1917:10

laki-laki(TB)/anak laki-laki(TL) <02145> [Every.]

17:10

harus disunat;

Kej 17:23; Kej 21:4; Im 12:3; Yos 5:2,5,7; Yoh 7:22; Kis 7:8; Rom 4:11 [Semua]17:11

daging(TL) <01320> [the flesh.]

tanda(TB/TL) <0226> [a token.]

17:11

kulit khatanmu

Kel 12:48; Ul 10:16 [Semua]

tanda perjanjian

Kej 9:12; [Lihat FULL. Kej 9:12]; Rom 4:11 [Semua]


Catatan Frasa: DIKERAT KULIT KHATANMU.


17:12

berumur delapan hari ....................... seorang(TB)/anak laki-laki .... delapan hari ....................... orang(TL) <03117 01121 08083> [he that is eight days old. Heb. a son of eight days.]

lahir(TB)/diperanakkan(TL) <03211> [is born.]

17:12

haruslah disunat,

Kej 21:4; Im 12:3; Yos 5:2; Luk 1:59; [Lihat FULL. Luk 1:59] [Semua]

kamu, turun-temurun:

Kej 9:12; [Lihat FULL. Kej 9:12]17:13

lahir(TB)/jadi(TL) <03211> [born.]

beli(TB)/dibeli(TL) <04736> [bought.]

17:13

harus disunat;

Kel 12:44,48 [Semua]

menjadi perjanjian

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]17:14

dilenyapkan(TB)/ditumpas(TL) <03772> [cut.]

mengingkari(TB)/diubahkannya(TL) <06565> [broken.]

17:14

kulit khatannya,

Kej 17:23

orang-orang sebangsanya:

Kel 4:24-26; 12:15,19; 30:33; Im 7:20,25; 17:4; 18:29; 19:8; 20:17; Bil 9:13; 15:30; 19:13; Ul 17:12; Yos 5:2-8; Ayub 38:15; Mazm 37:28 [Semua]

mengingkari perjanjian-Ku.

Yeh 44:717:15

Sarai ....... Sarai(TB)/Sarai ......... Sarai(TL) <08297> [As.]

Sara(TB)/Sarah(TL) <08283> [Sarah. i.e., princess.]

17:15

isterimu Sarai,

Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

tetapi Sara,

Kej 17:5; [Lihat FULL. Kej 17:5]


Catatan Frasa: SARA.


17:16

memberkatinya ................ memberkatinya(TB)/berkat .................. berkat(TL) <01288> [And I.]

memberikan(TB)/menganugerahkan ....... Aku(TL) <05414> [give.]

bangsa-bangsa(TB)/bangsa(TL) <01471> [be a mother of nations. Heb. become nations.]

raja-raja(TB/TL) <04428> [kings.]

17:16

dari padanya

Kej 17:6; [Lihat FULL. Kej 17:6]; Yes 29:22; [Lihat FULL. Yes 29:22] [Semua]

ibu bangsa-bangsa;

Kej 17:4; [Lihat FULL. Kej 17:4]; Kej 24:60; Gal 4:31 [Semua]17:17

tertunduklah(TB)/sujudlah(TL) <05307> [fell.]

tertawa(TB/TL) <06711> [laughed.]

17:17

Lalu tertunduklah

Kej 17:3; [Lihat FULL. Kej 17:3]

dan tertawa

Kej 18:12; 21:6 [Semua]

yang berumur

Kej 12:4; [Lihat FULL. Kej 12:4]

telah berumur

Kej 18:11,13; 21:7; 24:1,36; Yer 20:15; Luk 1:18; Rom 4:19; Gal 4:23; Ibr 11:11 [Semua]


Catatan Frasa: TERTAWA.


17:18

sekiranya(TB)/biar(TL) <03863> [O that.]

hadapan-Mu(TB)/hadirat-Mu(TL) <06440> [before.]

17:18

sekiranya Ismael

Kej 16:15; [Lihat FULL. Kej 16:15]

di hadapan-Mu!

Kej 21:1117:19

Saralah(TB)/Sarah(TL) <08283> [Sarah.]

Ishak(TB/TL) <03327> [Isaac.]

{Yitzchak,} which we change into Isaac, signifies laughter; in allusion to Abraham's laughing, ver. 17. By this Abraham did not express his unbelief or weakness of faith, but his joy at the prospect of the fulfilment of so glorious a promise; and to this our Lord evidently alludes, Joh 8:56.

17:19

anak laki-laki

Kej 17:6,21; [Lihat FULL. Kej 17:6]; [Lihat FULL. Kej 17:21]; Kej 18:14; 21:2; 1Sam 1:20 [Semua]

dia Ishak,

Kej 16:11; [Lihat FULL. Kej 16:11]; Mat 1:21; Luk 1:13,31 [Semua]

dengan dia

Kej 26:3; 50:24; Kel 13:11; Ul 1:8 [Semua]

menjadi perjanjian

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]; Gal 3:16; [Lihat FULL. Gal 3:16] [Semua]17:20

Kuberkati(TB)/memberkati(TL) <01288> [I have blessed.]

belas(TB/TL) <06240> [twelve.]

Aku ... membuatnya(TB)/menjadikan(TL) <05414> [and I.]

17:20

sangat banyak;

Kej 13:16; [Lihat FULL. Kej 13:16]

belas raja,

Kej 25:12-16 [Semua]

menjadi bangsa

Kej 25:18; 48:19 [Semua]17:21

perjanjian-Ku(TB/TL) <01285> [my.]

waktu(TB)/tertentu(TL) <04150> [at.]

17:21

Tetapi perjanjian-Ku

Kel 34:10

Sara bagimu

Kej 17:19; [Lihat FULL. Kej 17:19]

akan datang

Kej 18:10,14 [Semua]17:22

17:22

Abraham, naiklah

Kej 18:33; 35:13; Bil 12:9 [Semua]17:23

mengerat(TB)/disunatkannya(TL) <04135> [circumcised.]

17:23

di rumahnya,

Kej 12:5; [Lihat FULL. Kej 12:5]

Allah kepadanya.

Kej 17:10,14; [Lihat FULL. Kej 17:10]; [Lihat FULL. Kej 17:14] [Semua]17:24

17:24

Abraham berumur

Kej 12:4; [Lihat FULL. Kej 12:4]

kulit khatannya.

Rom 4:1117:25

Not only the Jews, but the Arabs, who are the descendants of Ishmael, retain the rite of circumcision to this day; and the latter perform it, as the other Mahometanus also do, at the age of thirteen.

17:25

Dan Ismael,

Kej 16:1617:26


17:27

disunat(TB)/disunatkan(TL) <04135> [circumcised.]

17:27

isi rumah

Kej 14:1418:1

Kemudian ... menampakkan(TB)/kelihatanlah(TL) <07200> [appeared.]

Mamre(TB/TL) <04471> [Mamre.]

duduk(TB)/duduklah(TL) <03427> [and he sat.]

In these verses we have a delightful picture of genuine and primitive hospitality: a venerable father sits at the tent door, not only to enjoy the current of refreshing air, but that if he saw any weary and exhausted travellers, he might invite them to rest and refresh themselves during the heat of the day, and the same custom still continues in the east. It was not the custom, nor was there any necessity, for strangers to knock at the door, or to speak first, but to stand till they were invited.

18:1

Judul : Tiga pengunjung

Perikop : Kej 18:1-15


kepada Abraham

Kej 12:7; [Lihat FULL. Kej 12:7]; Kis 7:2 [Semua]

di Mamre,

Kej 13:18; [Lihat FULL. Kej 13:18]

pintu kemahnya

Kej 19:1; 23:10,18; 34:20,24; Rut 4:1; Mazm 69:13; Ibr 11:9 [Semua]18:2

mengangkat(TB)/diangkatnya(TL) <05375> [And he.]

tiga(TB/TL) <07969> [three.]

berlari(TB)/berlarilah(TL) <07323> [he ran.]

sujudlah(TB)/tunduklah(TL) <07812> [bowed.]

18:2

mengangkat mukanya,

Kej 24:63

tiga orang

Kej 18:16,22; Kej 19:1,10; 32:24; Yos 5:13; Hak 13:6-11; Hos 12:4-5; Ibr 13:2 [Semua]

ke tanah,

Kej 17:3; [Lihat FULL. Kej 17:3]; Kej 43:28; [Lihat FULL. Kej 43:28] [Semua]


Catatan Frasa: TIGA ORANG.


18:3

kasih(TB/TL) <02580> [favour.]

18:3

mendapat kasih

Kej 19:19; 39:4; Rut 2:2,10,13; 1Sam 1:18; Est 2:15 [Semua]

lampaui hambamu

Kej 32:4,18,20; 33:5 [Semua]18:4

basuhlah kakimu .... kakimu(TB)/pembasuh kakimu(TL) <07272 07364> [wash your feet.]

In those ancient times, shoes such as ours, were not in use; and the foot was protected only with sandals or soles, fastened round the foot with straps. It was, therefore, not only necessary from motives of cleanliness, but also a very great refreshment, in so hot a country, to get the feet washed at the end of a day's journey; and this is the first thing that Abraham proposes.

pohon(TB)/kayu(TL) <06086> [tree.]

Rest in the shade was the second requisite for the refreshment of a weary traveller.

18:4

basuhlah kakimu

Kej 19:2; 24:32; 43:24; Hak 19:21; 2Sam 11:8; Luk 7:44; [Lihat FULL. Luk 7:44] [Semua]18:5

kuambil(TB)/membawakan(TL) <03947> [And I.]

roti(TB/TL) <03899> [bread.]

This was the third requisite, and is introduced in its proper order; as eating immediately after exertion or fatigue is very unwholesome.

segar kembali(TB)/segarlah(TL) <05582> [comfort. Heb. stay.]

meneruskan perjalanannya ..... datang(TB)/berjalan ....... senyampang(TL) <05674> [are ye come. Heb. ye have passed.]

18:5

sepotong roti,

Hak 13:15; 19:5 [Semua]18:6

segera ......... Segeralah(TB)/gopoh-gopohnya ........... Segeralah(TL) <04116> [Make ready quickly. Heb. hasten. three.]

18:6

buatlah roti

Kej 19:3; 2Sam 13:8 [Semua]18:7

18:7

anak lembu

1Sam 28:24; Luk 15:23 [Semua]18:8

Kemudian diambilnya(TB)/Maka oleh ... diambil(TL) <03947> [he took.]

berdiri(TB/TL) <05975> [stood.]

makan(TB)/makanlah(TL) <0398> [and they.]

18:8

diambilnya dadih

Yes 7:15,22 [Semua]

dan susu

Hak 4:19; 5:25 [Semua]

depan orang-orang

Hak 6:1918:9

manakah(TB)/mana(TL) <0346> [Where.]

kemah(TB/TL) <0168> [in.]

18:9

manakah Sara,

Kej 3:9; [Lihat FULL. Kej 3:9]

dalam kemah.

Kej 24:67; Ibr 11:9 [Semua]18:10

firman-Nya(TB)/katanya(TL) <0559> [he said.]

waktu(TB)/masa(TL) <06256> [according.]

Sara ......... Sara(TB)/Sarah ........... Sarah(TL) <08283> [lo, Sarah.]

18:10

tahun depan

Kej 17:21; [Lihat FULL. Kej 17:21]; Kej 21:2; 2Raj 4:16 [Semua]

anak laki-laki.

Kej 17:6; [Lihat FULL. Kej 17:6]; Rom 9:9%& [Semua]18:11

tua(TB/TL) <02205> [old.]

jalan(TL) <0734> [the.]

18:11

lanjut umurnya

Kej 17:17; [Lihat FULL. Kej 17:17]; Luk 1:18 [Semua]

mati haid.

Kej 11:30; [Lihat FULL. Kej 11:30]; Rom 4:19; Ibr 11:11-12 [Semua]18:12

tertawalah(TB/TL) <06711> [laughed.]

tuanku(TB)/suamikupun(TL) <0113> [my.]

18:12

Jadi tertawalah

Kej 17:17; [Lihat FULL. Kej 17:17]

sedangkan tuanku

1Pet 3:618:13

Mengapakah(TB)/Apa(TL) <04100> [Wherefore.]

18:13

telah tua?

Kej 17:17; [Lihat FULL. Kej 17:17]18:14

mustahil(TB/TL) <06381> [Is.]

akan kembali(TB)/kembali(TL) <07725> [I will.]

18:14

untuk Tuhan?

Ayub 42:2; Yes 40:29; 50:2; 51:9; Yer 32:17,27; Mat 19:26; [Lihat FULL. Mat 19:26]; Rom 4:21 [Semua]

tahun depan,

Kej 18:10; [Lihat FULL. Kej 18:10]

anak laki-laki.

Kej 17:19; [Lihat FULL. Kej 17:19]; Rom 9:9%&; Gal 4:23 [Semua]


Catatan Frasa: ADAKAH SESUATU APAPUN YANG MUSTAHIL UNTUK TUHAN?


18:15

menyangkal(TB)/bersangkallah(TL) <03584> [denied.]

tidak ......... Tidak(TB)/Tidak(TL) <03808> [Nay.]


18:16

mengantarkan(TB/TL) <07971> [to bring.]

18:16

Judul : Doa syafaat Abraham untuk Sodom

Perikop : Kej 18:16-33


berangkatlah orang-orang

Kej 18:2; [Lihat FULL. Kej 18:2]18:17

18:17

kepada Abraham

Am 3:7

hendak Kulakukan

Kej 19:24; Ayub 1:16; Mazm 107:34 [Semua]18:18

besar(TB/TL) <01419> [become.]

18:18

menjadi bangsa

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Gal 3:8%& [Semua]18:19

memilih(TB)/Kupilih(TL) <03045> [For I.]

diperintahkannya(TB)/disuruhnya(TL) <06680> [command.]

TUHAN ......... TUHAN(TB)/Tuhan ......... Tuhan(TL) <03068> [that the.]

18:19

memilih dia,

Kej 17:9

kepada anak-anaknya

Ul 4:9-10; 6:7 [Semua]

ditunjukkan Tuhan,

Yos 24:15; Ef 6:4 [Semua]

dan keadilan,

Kej 22:12,18; 26:5; 2Sam 8:15; Mazm 17:2; 99:4; Yer 23:5 [Semua]

yang dijanjikan-Nya

Kej 16:11; [Lihat FULL. Kej 16:11]; Yes 14:1; [Lihat FULL. Yes 14:1] [Semua]


Catatan Frasa: DIPERINTAHKANNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA ... TETAP HIDUP MENURUT JALAN YANG DITUNJUKKAN TUHAN.


18:20

kesah(TB)/seru(TL) <02201> [the cry.]

dosanya(TB)/dosa(TL) <02403> [sin.]

18:20

Sesungguhnya banyak

Kej 19:13

tentang Sodom

Yes 1:10; Yer 23:14; Yeh 16:46 [Semua]

sangat berat

Kej 13:13; [Lihat FULL. Kej 13:13]


Catatan Frasa: SANGAT BERAT DOSANYA.


18:21

turun(TB)/turunlah(TL) <03381> [I will go down.]

This is spoken figuratively; and as the Jewish writers speak, according to the language of men. So eyes, ears, hands, and other members of the body are attributed to God, for effecting those things which men cannot accomplish without these members.

melihat(TB/TL) <07200> [see.]

mengetahuinya(TB/TL) <03045> [I will know.]

18:21

Aku turun

Kej 11:5; [Lihat FULL. Kej 11:5]18:22

<0582> [the men.]

berdiri(TB/TL) <05975> [stood.]

The two, whom we suppose to have been created angels, departed at this time; and accordingly two entered Sodom at evening: while the one, called Jehovah throughout the chapter, continued with Abraham, who "stood yet before the Lord." --Scott.

18:22

berpalinglah orang-orang

Kej 18:2; [Lihat FULL. Kej 18:2]

ke Sodom,

Kej 19:1

hadapan Tuhan.

Kej 19:27


Catatan Frasa: ABRAHAM MASIH TETAP BERDIRI DI HADAPAN TUHAN.


18:23

mendekat(TB)/datanglah(TL) <05066> [drew.]

melenyapkan(TB)/membinasakan(TL) <05595> [Wilt.]

18:23

orang fasik?

Kel 23:7; Im 4:3,22,27; Bil 16:22; Ul 27:25; 2Sam 24:17; Mazm 11:4-7; 94:21; Yeh 18:4; 2Pet 2:9 [Semua]18:24

ada(TB/TL) <03426> [there.]

mengampuninya(TB)/disayangkan(TL) <05375> [spare.]

18:24

dalamnya itu?

Kej 18:26; Yer 5:1 [Semua]18:25

Jauhlah ........................ Jauhlah(TB)/Jauhlah ................................ Jauhlah(TL) <02486> [be far.]

benar ........ benar(TB)/benar ........... benar(TL) <06662> [that the.]

Hakim(TB/TL) <08199> [Shall.]

Hakim(TB/TL) <08199> [Judge.]

18:25

berbuat demikian,

Kej 44:7,17; Ul 32:4; Ayub 8:3-7; 34:10 [Semua]

orang benar

Yes 5:20; Am 5:15; Mal 2:17; 3:18 [Semua]

seolah-olah sama

Ul 1:16-17 [Semua]

Masakan Hakim

Hak 11:27; Ayub 9:15; Mazm 7:12; 94:2; Ibr 12:23 [Semua]

dengan adil?

Kej 20:4; Ul 32:4; 2Taw 19:7; Ezr 9:15; Neh 9:33; Ayub 8:3,20; 34:10; 36:23; Mazm 58:12; 75:8; 94:2; 119:137; Yes 3:10-11; Yeh 18:25; Dan 4:37; 9:14; Mal 2:17; Rom 3:6 [Semua]18:26

18:26

karena mereka.

Kej 18:24; [Lihat FULL. Kej 18:24]18:27

memberanikan(TB)/diri(TL) <02974> [I have.]

debu(TB)/lebu(TL) <06083> [dust.]

18:27

dan abu.

Kej 2:7; [Lihat FULL. Kej 2:7]; Ayub 2:8; [Lihat FULL. Ayub 2:8] [Semua]18:28

memusnahkan ............ memusnahkannya(TB)/menumpas ....................... membinasakan(TL) <07843> [wilt.]

Kudapati(TB/TL) <04672> [If I.]


18:29


18:30

18:30

Tuhan murka,

Kej 18:32; Kej 44:18; Kel 32:22 [Semua]18:31


18:32

Tuhan(TB/TL) <0136> [Oh.]

memusnahkannya(TB)/membinasakan(TL) <07843> [I will not.]

18:32

lagi sekali

Kej 18:30; [Lihat FULL. Kej 18:30]; Hak 6:39 [Semua]

yang sepuluh

Yer 5:118:33

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [And the.]

Abraham .... Abraham(TB)/Ibrahim ...... Ibrahimpun(TL) <085> [and Abraham.]

18:33

Lalu pergilah

Kej 17:22; [Lihat FULL. Kej 17:22]

selesai berfirman

Kel 31:18

tempat tinggalnya.

Kej 31:55
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA