Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 23:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 23:14

Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan 1 : e  mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; f  mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, g  sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya; h  semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom i  bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora. j "

AYT (2018)

Di antara nabi-nabi Yerusalem, Aku juga telah melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka melakukan perzinaan dan berjalan dalam kebohongan. Mereka menguatkan tangan-tangan penjahat sehingga tidak seorang pun berbalik dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagi-Ku, dan penduduknya seperti Gomora.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 23:14

tetapi pada segala nabi Yeruzalem Kulihat barang yang keji sangat, mereka itu berbuat zinah dan berlaku dengan culas hatinya, dan dikuatkannya tangan segala orang yang berbuat jahat, sehingga tiada mereka itu bertobat masing-masing dari pada kejahatannya, melainkan mereka itu sekalian bagi-Ku seperti Sodom dan segala orang isinya seperti Gomorah!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 23:14

Tapi di Yerusalem Aku melihat nabi-nabi melakukan yang lebih jahat lagi. Mereka berdusta dan berzinah, serta menyokong orang yang berbuat jahat, sehingga tak seorang pun mau bertobat. Bagi-Ku mereka semuanya jahat seperti penduduk Sodom dan Gomora."

MILT (2008)

Aku juga telah melihat suatu hal yang mengerikan di antara para nabi Yerusalem, mereka melakukan perzinaan dan berjalan dalam kebohongan, dan mereka menguatkan tangan para pelaku kejahatan, sehingga tidak ada seorang pun berbalik dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagi-Ku, dan penduduknya seperti Gomora."

Shellabear 2011 (2011)

Di antara nabi-nabi Yerusalem Aku melihat hal yang mengerikan: mereka berzina dan hidup dalam kebohongan, mereka mendukung orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tak seorang pun bertobat dari kejahatannya. Mereka semua seperti Sodom bagi-Ku, dan penduduknya seperti Gomora."

AVB (2015)

Antara nabi Yerusalem Aku melihat hal yang mengerikan: mereka berzina dan hidup dalam kebohongan, mereka menyokong orang yang berbuat jahat, sehingga tiada seorang pun bertaubat daripada kejahatannya. Mereka semua seperti Sodom bagi-Ku, dan penduduknya seperti Gomora.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 23:14

Tetapi di kalangan para nabi
<05030>
Yerusalem
<03389>
Aku melihat
<07200>
ada yang mengerikan
<08186>
: mereka berzinah
<05003>
dan berkelakuan
<01980>
tidak jujur
<08267>
; mereka menguatkan
<02388>
hati
<03027>
orang-orang yang berbuat jahat
<07489>
, sehingga tidak ada
<01115>
seorangpun
<0376>
yang bertobat
<07725>
dari kejahatannya
<07451>
; semuanya
<03605>
mereka telah menjadi
<01961>
seperti Sodom
<05467>
bagi-Ku dan penduduknya
<03427>
seperti Gomora
<06017>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 23:14

tetapi pada segala nabi
<05030>
Yeruzalem
<03389>
Kulihat
<07200>
barang yang keji
<08186>
sangat, mereka itu berbuat zinah
<05003>
dan berlaku
<01980>
dengan culas
<08267>
hatinya, dan dikuatkannya
<02388>
tangan
<03027>
segala orang yang berbuat jahat
<07489>
, sehingga tiada
<01115>
mereka itu bertobat
<07725>
masing-masing
<0376>
dari pada kejahatannya
<07451>
, melainkan mereka itu sekalian
<03605>
bagi-Ku seperti Sodom
<05467>
dan segala orang isinya
<03427>
seperti Gomorah
<06017>
!
AYT ITL
Di antara nabi-nabi
<05030>
Yerusalem
<03389>
, Aku juga telah melihat
<07200>
sesuatu yang mengerikan
<08186>
. Mereka melakukan perzinaan
<05003>
dan berjalan
<01980>
dalam kebohongan
<08267>
. Mereka menguatkan
<02388>
tangan-tangan
<03027>
penjahat
<07489>
sehingga tidak
<01115>
seorang
<0376>
pun berbalik
<07725>
dari kejahatannya
<07451>
. Mereka semua
<03605>
telah menjadi
<01961>
seperti Sodom
<05467>
bagi-Ku, dan penduduknya
<03427>
seperti Gomora
<06017>
.”

[<00> <00>]
AVB ITL
Antara nabi
<05030>
Yerusalem
<03389>
Aku melihat
<07200>
hal yang mengerikan
<08186>
: mereka berzina
<05003>
dan hidup
<01980>
dalam kebohongan
<08267>
, mereka menyokong
<02388>
orang yang berbuat jahat
<07489>
, sehingga
<01115>
tiada seorang
<0376>
pun bertaubat
<07725>
daripada kejahatannya
<07451>
. Mereka semua
<03605>
seperti Sodom
<05467>
bagi-Ku, dan penduduknya
<03427>
seperti Gomora
<06017>
.”

[<03027> <01961> <00> <00>]
HEBREW
o
hrmek
<06017>
hybsyw
<03427>
Mdok
<05467>
Mlk
<03605>
yl
<0>
wyh
<01961>
wterm
<07451>
sya
<0376>
wbs
<07725>
ytlbl
<01115>
Myerm
<07489>
ydy
<03027>
wqzxw
<02388>
rqsb
<08267>
Klhw
<01980>
Pwan
<05003>
hrwres
<08186>
ytyar
<07200>
Mlswry
<03389>
yabnbw (23:14)
<05030>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 23:14

Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan 1 : e  mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; f  mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, g  sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya; h  semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom i  bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora. j "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 23:14

Tetapi di kalangan para nabi 1  Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan 2 : mereka berzinah 3  dan berkelakuan 4  tidak jujur; mereka menguatkan 5  hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya; semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom 6  bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora."

Catatan Full Life

Yer 23:9-40 1

Nas : Yer 23:9-40

Yeremia mencela dosa-dosa para nabi palsu yang mencemooh berita malapetakanya (Yer 6:13-14; 14:14-16; 29:8-9) dan hanya mengumumkan damai sejahtera dan kemakmuran

(lihat cat. --> Yer 6:14).

[atau ref. Yer 6:14]

Yeremia meletakkan tanggung jawab keadaan moral Yehuda yang menyedihkan itu atas para nabi fasik ini.


Yer 23:14 2

Nas : Yer 23:14

Allah menyebut perzinaan rohani para nabi palsu itu sesuatu yang mengerikan. Mereka seharusnya menjadi wakil-wakil kebenaran, tetapi mereka malah hidup seperti penduduk Sodom dan Gomora. Teladan "para pemimpin rohani" ini sangat membantu meningkatnya kebejatan dan kekerasan hati bangsa itu untuk tidak bertobat. Ketika seorang hamba Allah berzina, hal itu secara khusus dibenci oleh Allah. Dosa semacam itu bukan saja menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah, tetapi juga penghinaan kepada-Nya dan firman-Nya

(lihat cat. --> 2Sam 12:9;

lihat cat. --> 2Sam 12:10;

lihat cat. --> 2Sam 12:11-12;

lihat cat. --> 2Sam 12:12),

[atau ref. 2Sam 12:9-12]

dan menjadikan pemimpin itu tidak layak melayani Tuhan dan jemaat-Nya

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA