Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 6:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, l  tetapi dengan nama-Ku m  TUHAN n  Aku belum menyatakan diri 1 .

AYT (2018)

Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa. Namun, mengenai nama-Ku, yaitu TUHAN, Aku tidak menyatakannya kepada mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Maka Aku telah menyatakan diri-Ku kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub seperti Allah yang Mahakuasa, tetapi tiada diketahuinya akan Daku dengan nama-Ku Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi Aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka dengan nama 'TUHAN'.

TSI (2014)

Aku sudah menyatakan diri kepada Abraham, Isak, dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi Aku tidak memperkenalkan nama-Ku, TUHAN, kepada mereka.

MILT (2008)

Dan Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, sebagai Allah Yang Mahakuasa El-Shadday 0410 7706, dan Nama-Ku TUHAN YAHWEH 03068; bukankah Aku sudah dikenal oleh mereka?

Shellabear 2011 (2011)

(6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan sepenuh makna nama-Ku, ALLAH, Aku belum menyatakan diri.

AVB (2015)

Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah Yang Maha Kuasa, tetapi Aku belum menyatakan diri dengan sepenuh makna nama-Ku, TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 6:3

(#6-#2) Aku telah menampakkan diri
<07200>
kepada
<0413>
Abraham
<085>
, Ishak
<03327>
dan Yakub
<03290>
sebagai Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
, tetapi dengan nama-Ku
<08034>
TUHAN
<03068>
Aku belum
<03808>
menyatakan diri
<03045>
.

[<0413> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Maka Aku telah menyatakan
<07200>
diri-Ku kepada
<0413>
Ibrahim
<085>
, Ishak
<03327>
dan Yakub
<03290>
seperti Allah
<0410>
yang Mahakuasa
<07706>
, tetapi tiada
<03808>
diketahuinya
<03045>
akan Daku
<00>
dengan nama-Ku
<08034>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Aku telah menampakkan
<07200>
diri kepada
<0413>
Abraham
<085>
, kepada
<0413>
Ishak
<03327>
, dan kepada
<0413>
Yakub
<03290>
sebagai Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
. Namun, mengenai nama-Ku
<08034>
, yaitu TUHAN
<03068>
, Aku tidak
<03808>
menyatakannya kepada mereka
<00>
.

[<03045>]
AVB ITL
Aku telah menampakkan
<07200>
diri kepada
<0413>
Abraham
<085>
, Ishak
<03327>
, dan
<0413>
Yakub
<03290>
sebagai Allah
<0410>
Yang Maha Kuasa
<07706>
, tetapi Aku belum
<03808>
menyatakan
<03045>
diri dengan sepenuh makna nama-Ku
<08034>
, TUHAN
<03068>
.

[<0413> <00>]
HEBREW
Mhl
<0>
ytedwn
<03045>
al
<03808>
hwhy
<03068>
ymsw
<08034>
yds
<07706>
lab
<0410>
bqey
<03290>
law
<0413>
qxuy
<03327>
la
<0413>
Mhrba
<085>
la
<0413>
araw (6:3)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, l  tetapi dengan nama-Ku m  TUHAN n  Aku belum menyatakan diri 1 .

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 6:3

(6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah 1  Yang Mahakuasa 1 , tetapi dengan nama-Ku 2  TUHAN 3  4  Aku belum menyatakan diri.

Catatan Full Life

Kel 6:3 1

Nas : Kel 6:2

Tuhan tidak memperkenalkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan nama "Tuhan" (Ibr. _Yahweh_;

lihat cat. --> Kej 2:4).

[atau ref. Kej 2:4]

 1. 1) Hal ini tidak berarti bahwa para bapa leluhur tidak mengenal nama itu, tetapi bahwa mereka tidak menerima penyataan lengkap tentang makna nama itu

  (lihat cat. --> Kel 3:14).

  [atau ref. Kel 3:14]

  Mereka memang telah mendengar dan memakai nama Yahweh, tetapi di dalam pengalaman mereka lebih mengenal Dia sebagai "Allah Yang Mahakuasa," sebuah nama yang menekankan kuasa-Nya untuk melaksanakan dan menggenapi apa yang dijanjikan-Nya

  (lihat cat. --> Kej 17:1).

  [atau ref. Kej 17:1]

 2. 2) Yahweh adalah nama sebagai yang menepati perjanjian, khususnya yang berpusat pada penebusan (bd. ayat Kel 6:5). Abraham tidak hidup sampai melihat penggenapan perjanjian dari Kej 15:1-21, tetapi ia mengalami kuasa Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA