Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 11:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; t  isteri-isterinya itu menarik u  hatinya dari pada TUHAN.

AYT (2018)

Dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan serta 300 gundik, dan istri-istrinya itu membelokkan hatinya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Maka adalah pada baginda tujuh ratus orang isteri, semuanya anak raja-raja, dan tiga ratus gundik, maka segala isterinya itu menyesatkan hati baginda.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah,

MILT (2008)

Dan dia mempunyai tujuh ratus istri, yaitu putri-putri raja dan tiga ratus gundik; istri-istrinya itu membelokkan hatinya.

Shellabear 2011 (2011)

Ia mempunyai tujuh ratus orang istri keturunan bangsawan dan tiga ratus orang gundik. Kemudian istri-istrinya itu menyesatkan hatinya.

AVB (2015)

Dia mempunyai tujuh ratus orang isteri keturunan bangsawan dan tiga ratus orang gundik. Lalu para isterinya itu menyesatkan hatinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Ia mempunyai
<01961>
tujuh
<07651>
ratus
<03967>
isteri
<0802>
dari kaum bangsawan
<08282>
dan tiga
<07969>
ratus
<03967>
gundik
<06370>
; isteri-isterinya
<0802>
itu menarik
<05186>
hatinya
<03820>
dari pada TUHAN.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Maka adalah
<01961>
pada baginda tujuh
<07651>
ratus
<03967>
orang isteri
<0802>
, semuanya anak raja-raja
<08282>
, dan tiga
<07969>
ratus
<03967>
gundik
<06370>
, maka segala isterinya
<0802>
itu menyesatkan
<05186>
hati
<03820>
baginda.
AYT ITL
Dia mempunyai
<00>
700
<07651> <03967>
istri
<0802>
dari kaum bangsawan
<08282>
serta 300
<07969> <03967>
gundik
<06370>
, dan istri-istrinya
<0802>
itu membelokkan
<05186>
hatinya
<03820>
.

[<01961> <0853>]
AVB ITL
Dia mempunyai
<01961>
tujuh
<07651>
ratus
<03967>
orang isteri
<0802>
keturunan bangsawan
<08282>
dan tiga
<07969>
ratus
<03967>
orang gundik
<06370>
. Lalu para isterinya
<0802>
itu menyesatkan
<05186>
hatinya
<03820>
.

[<00> <0853>]
HEBREW
wbl
<03820>
ta
<0853>
wysn
<0802>
wjyw
<05186>
twam
<03967>
sls
<07969>
Mysglpw
<06370>
twam
<03967>
ebs
<07651>
twrv
<08282>
Mysn
<0802>
wl
<0>
yhyw (11:3)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 11:3

Ia mempunyai tujuh ratus 1  isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus 1  gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA