TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Maleakhi 3

3:1 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0935> ab <02009> hnh <02655> Myupx <0859> Mta <0834> rsa <01285> tyrbh <04397> Kalmw <01245> Mysqbm <0859> Mta <0834> rsa <0136> Nwdah <01964> wlkyh <0413> la <0935> awby <06597> Matpw <06440> ynpl <01870> Krd <06437> hnpw <04397> ykalm <07971> xls <02005> ynnh(3:1)

3:1 idou <2400> egw <1473> exapostellw <1821> ton <3588> aggelon <32> mou <1473> kai <2532> epibleqetai <1914> odon <3598> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> exaifnhv <1810> hxei <1854> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> eautou <1438> kuriov <2962> on <3739> umeiv <4771> zhteite <2212> kai <2532> o <3588> aggelov <32> thv <3588> diayhkhv <1242> on <3739> umeiv <4771> yelete <2309> idou <2400> ercetai <2064> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

3:2 <03526> Myobkm <01287> tyrbkw <06884> Prum <0784> sak <01931> awh <03588> yk <07200> wtwarhb <05975> dmeh <04310> ymw <0935> wawb <03117> Mwy <0853> ta <03557> lklkm <04310> ymw(3:2)

3:2 kai <2532> tiv <5100> upomenei <5278> hmeran <2250> eisodou <1529> autou <846> h <2228> tiv <5100> uposthsetai en <1722> th <3588> optasia <3701> autou <846> dioti <1360> autov <846> eisporeuetai <1531> wv <3739> pur <4442> cwneuthriou kai <2532> wv <3739> poa plunontwn <4150>

3:3 <06666> hqdub <04503> hxnm <05066> ysygm <03068> hwhyl <01961> wyhw <03701> Pokkw <02091> bhzk <0853> Mta <02212> qqzw <03878> ywl <01121> ynb <0853> ta <02891> rhjw <03701> Pok <02891> rhjmw <06884> Prum <03427> bsyw(3:3)

3:3 kai <2532> kayieitai <2523> cwneuwn kai <2532> kayarizwn <2511> wv <3739> to <3588> argurion <694> kai <2532> wv <3739> to <3588> crusion <5553> kai <2532> kayarisei <2511> touv <3588> uiouv <5207> leui <3017> kai <2532> ceei autouv <846> wv <3739> to <3588> crusion <5553> kai <2532> wv <3739> to <3588> argurion <694> kai <2532> esontai <1510> tw <3588> kuriw <2962> prosagontev <4317> yusian <2378> en <1722> dikaiosunh <1343>

3:4 <06931> twynmdq <08141> Mynskw <05769> Mlwe <03117> ymyk <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <04503> txnm <03068> hwhyl <06149> hbrew(3:4)

3:4 kai <2532> aresei tw <3588> kuriw <2962> yusia <2378> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419> kaywv <2531> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> kaywv <2531> ta <3588> eth <2094> ta <3588> emprosyen <1715>

3:5 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03372> ynwary <03808> alw <01616> rg <05186> yjmw <03490> Mwtyw <0490> hnmla <07916> rykv <07939> rkv <06231> yqsebw <08267> rqsl <07650> Myebsnbw <05003> Mypanmbw <03784> Mypskmb <04116> rhmm <05707> de <01961> ytyyhw <04941> jpsml <0413> Mkyla <07126> ytbrqw(3:5)

3:5 kai <2532> prosaxw <4317> prov <4314> umav <4771> en <1722> krisei <2920> kai <2532> esomai <1510> martuv <3144> tacuv <5036> epi <1909> tav <3588> farmakouv <5333> kai <2532> epi <1909> tav <3588> moicalidav <3428> kai <2532> epi <1909> touv <3588> omnuontav tw <3588> onomati <3686> mou <1473> epi <1909> qeudei <5579> kai <2532> epi <1909> touv <3588> aposterountav <650> misyon <3408> misywtou <3411> kai <2532> touv <3588> katadunasteuontav <2616> chran <5503> kai <2532> touv <3588> kondulizontav orfanouv <3737> kai <2532> touv <3588> ekklinontav <1578> krisin <2920> proshlutou <4339> kai <2532> touv <3588> mh <3165> foboumenouv <5399> me <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

3:6 <03615> Mtylk <03808> al <03290> bqey <01121> ynb <0859> Mtaw <08138> ytyns <03808> al <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk(3:6)

3:6 dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> hlloiwmai kai <2532> umeiv <4771> uioi <5207> iakwb <2384> ouk <3364> apecesye <568>

3:7 <07725> bwsn <04100> hmb <0559> Mtrmaw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0413> Mkyla <07725> hbwsaw <0413> yla <07725> wbws <08104> Mtrms <03808> alw <02706> yqxm <05493> Mtro <01> Mkytba <03117> ymyml(3:7)

3:7 apo <575> twn <3588> adikiwn <93> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> exeklinate <1578> nomima <3545> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> efulaxasye <5442> epistreqate <1994> prov <4314> me <1473> kai <2532> epistrafhsomai <1994> prov <4314> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> epistreqwmen <1994>

3:8 <08641> hmwrthw <04643> rvemh <06906> Kwnebq <04100> hmb <0559> Mtrmaw <0853> yta <06906> Myebq <0859> Mta <03588> yk <0430> Myhla <0120> Mda <06906> ebqyh(3:8)

3:8 ei <1487> pterniei anyrwpov <444> yeon <2316> dioti <1360> umeiv <4771> pternizete me <1473> kai <2532> ereite en <1722> tini <5100> epternikamen se <4771> oti <3754> ta <3588> epidekata kai <2532> ai <3588> aparcai mey <3326> umwn <4771> eisin <1510>

3:9 <03605> wlk <01471> ywgh <06906> Myebq <0859> Mta <0853> ytaw <0779> Myran <0859> Mta <03994> hramb(3:9)

3:9 kai <2532> apoblepontev <578> umeiv <4771> apoblepete <578> kai <2532> eme <1473> umeiv <4771> pternizete to <3588> eynov <1484> sunetelesyh <4931>

3:10 <01767> yd <01097> ylb <05704> de <01293> hkrb <0> Mkl <07324> ytqyrhw <08064> Mymsh <0699> twbra <0853> ta <0> Mkl <06605> xtpa <03808> al <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <02063> tazb <04994> an <0974> ynwnxbw <01004> ytybb <02964> Prj <01961> yhyw <0214> ruwah <01004> tyb <0413> la <04643> rvemh <03605> lk <0853> ta <0935> waybh(3:10)

3:10 kai <2532> eishnegkate <1533> panta <3956> ta <3588> ekforia eiv <1519> touv <3588> yhsaurouv <2344> kai <2532> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> estai <1510> h <3588> diarpagh autou <846> episkeqasye dh <1161> en <1722> toutw <3778> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> ean <1437> mh <3165> anoixw <455> umin <4771> touv <3588> katarraktav tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ekcew <1632> umin <4771> thn <3588> eulogian <2129> mou <1473> ewv <2193> tou <3588> ikanwyhnai <2427>

3:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <07704> hdvb <01612> Npgh <0> Mkl <07921> lkst <03808> alw <0127> hmdah <06529> yrp <0853> ta <0> Mkl <07843> txsy <03808> alw <0398> lkab <0> Mkl <01605> ytregw(3:11)

3:11 kai <2532> diastelw umin <4771> eiv <1519> brwsin <1035> kai <2532> ou <3364> mh <3165> diafyeirw <1311> umwn <4771> ton <3588> karpon <2590> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ou <3364> mh <3165> asyenhsh <770> umwn <4771> h <3588> ampelov <288> h <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

3:12 o <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <02656> Upx <0776> Ura <0859> Mta <01961> wyht <03588> yk <01471> Mywgh <03605> lk <0853> Mkta <0833> wrsaw(3:12)

3:12 kai <2532> makariousin <3106> umav <4771> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> dioti <1360> esesye <1510> umeiv <4771> gh <1065> yelhth legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

3:13 <05921> Kyle <01696> wnrbdn <04100> hm <0559> Mtrmaw <03068> hwhy <0559> rma <01697> Mkyrbd <05921> yle <02388> wqzx(3:13)

3:13 ebarunate <925> ep <1909> eme <1473> touv <3588> logouv <3056> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> katelalhsamen <2635> kata <2596> sou <4771>

3:14 <06635> twabu <03069> hwhy <06440> ynpm <06941> tynrdq <01980> wnklh <03588> ykw <04931> wtrmsm <08104> wnrms <03588> yk <01215> eub <04100> hmw <0430> Myhla <05647> dbe <07723> aws <0559> Mtrma(3:14)

3:14 eipate mataiov <3152> o <3588> douleuwn <1398> yew <2316> kai <2532> ti <5100> pleon <4183> oti <3754> efulaxamen <5442> ta <3588> fulagmata autou <846> kai <2532> dioti <1360> eporeuyhmen <4198> iketai pro <4253> proswpou <4383> kuriou <2962> pantokratorov <3841>

3:15 <04422> wjlmyw <0430> Myhla <0974> wnxb <01571> Mg <07564> hesr <06213> yve <01129> wnbn <01571> Mg <02086> Mydz <0833> Myrsam <0587> wnxna <06258> htew(3:15)

3:15 kai <2532> nun <3568> hmeiv <1473> makarizomen <3106> allotriouv <245> kai <2532> anoikodomountai <456> pantev <3956> poiountev <4160> anoma <459> kai <2532> antesthsan yew <2316> kai <2532> eswyhsan <4982>

3:16 <08034> wms <02803> ybsxlw <03068> hwhy <03372> yaryl <06440> wynpl <02146> Nwrkz <05612> rpo <03789> btkyw <08085> emsyw <03068> hwhy <07181> bsqyw <07453> wher <0854> ta <0376> sya <03068> hwhy <03372> yary <01696> wrbdn <0227> za(3:16)

3:16 tauta <3778> katelalhsan <2635> oi <3588> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> prosescen <4337> kuriov <2962> kai <2532> eishkousen <1522> kai <2532> egraqen <1125> biblion <975> mnhmosunou <3422> enwpion <1799> autou <846> toiv <3588> foboumenoiv <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> eulaboumenoiv <2125> to <3588> onoma <3686> autou <846>

3:17 <0853> wta <05647> dbeh <01121> wnb <05921> le <0376> sya <02550> lmxy <0834> rsak <05921> Mhyle <02550> ytlmxw <05459> hlgo <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <03117> Mwyl <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0> yl <01961> wyhw(3:17)

3:17 kai <2532> esontai <1510> moi <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> eiv <1519> hmeran <2250> hn <3739> egw <1473> poiw <4160> eiv <1519> peripoihsin <4047> kai <2532> airetiw <140> autouv <846> on <3739> tropon <5158> airetizei <140> anyrwpov <444> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> douleuonta <1398> autw <846>

3:18 o <05647> wdbe <03808> al <0834> rsal <0430> Myhla <05647> dbe <0996> Nyb <07563> esrl <06662> qydu <0996> Nyb <07200> Mtyarw <07725> Mtbsw(3:18)

3:18 kai <2532> epistrafhsesye <1994> kai <2532> oqesye <3708> ana <303> meson <3319> dikaiou <1342> kai <2532> ana <303> meson <3319> anomou <459> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> douleuontov <1398> yew <2316> kai <2532> tou <3588> mh <3165> douleuontov <1398>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA