TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 9

9:1 <03824> hbbl <05973> Me <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <05973> wme <01696> rbdtw <08010> hmls <0413> la <0935> awbtw <03368> hrqy <068> Nbaw <07230> brl <02091> bhzw <01314> Mymvb <05375> Myavn <01581> Mylmgw <03966> dam <03515> dbk <02428> lyxb <03389> Mlswryb <02420> twdyxb <08010> hmls <0853> ta <05254> twonl <0935> awbtw <08010> hmls <08088> ems <0854> ta <08085> hems <07614> abs <04436> tklmw(9:1)

9:1 kai <2532> basilissa <938> saba hkousen <191> to <3588> onoma <3686> salwmwn kai <2532> hlyen <2064> tou <3588> peirasai <3985> salwmwn en <1722> ainigmasin <135> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> sfodra <4970> kai <2532> kamhloi <2574> airousai <142> arwmata <759> kai <2532> crusion <5553> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> salwmwn kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> panta <3956> osa <3745> en <1722> th <3588> quch <5590> authv <846>

9:2 <0> hl <05046> dygh <03808> al <0834> rsa <08010> hmlsm <01697> rbd <05956> Mlen <03808> alw <01697> hyrbd <03605> lk <0853> ta <08010> hmls <0> hl <05046> dgyw(9:2)

9:2 kai <2532> anhggeilen <312> auth <846> salwmwn pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> authv <846> kai <2532> ou <3364> parhlyen <3928> logov <3056> apo <575> salwmwn on <3739> ouk <3364> aphggeilen auth <846>

9:3 <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybhw <08010> hmls <02451> tmkx <0853> ta <07614> abs <04436> tklm <07200> artw(9:3)

9:3 kai <2532> eiden <3708> basilissa <938> saba thn <3588> sofian <4678> salwmwn kai <2532> ton <3588> oikon <3624> on <3739> wkodomhsen <3618>

9:4 <07307> xwr <0> hb <05750> dwe <01961> hyh <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <05927> hley <0834> rsa <05930> wtylew <04403> Mhyswblmw <04945> wyqsmw <04403> Mhyswblmw <08334> wytrsm <04612> dmemw <05650> wydbe <04186> bswmw <07979> wnxls <03978> lkamw(9:4)

9:4 kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> twn <3588> trapezwn <5132> kai <2532> kayedran <2515> paidwn <3816> autou <846> kai <2532> stasin <4714> leitourgwn <3011> autou <846> kai <2532> imatismon <2441> autwn <846> kai <2532> oinocoouv autou <846> kai <2532> stolismon autwn <846> kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> a <3739> aneferen <399> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> ex <1537> eauthv <1438> egeneto <1096>

9:5 <02451> Ktmkx <05921> lew <01697> Kyrbd <05921> le <0776> yurab <08085> ytems <0834> rsa <01697> rbdh <0571> tma <04428> Klmh <0413> la <0559> rmatw(9:5)

9:5 kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> alhyinov <228> o <3588> logov <3056> on <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473> peri <4012> twn <3588> logwn <3056> sou <4771> kai <2532> peri <4012> thv <3588> sofiav <4678> sou <4771>

9:6 <08085> ytems <0834> rsa <08052> hewmsh <05921> le <03254> tpoy <02451> Ktmkx <04768> tybrm <02677> yux <0> yl <05046> dgh <03808> al <02009> hnhw <05869> ynye <07200> hnyartw <0935> ytab <0834> rsa <05704> de <01697> Mhyrbdl <0539> ytnmah <03808> alw(9:6)

9:6 kai <2532> ouk <3364> episteusa <4100> toiv <3588> logoiv <3056> ewv <2193> ou <3739> hlyon <2064> kai <2532> eidon <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> kai <2532> idou <2400> ouk <3364> aphggelh moi <1473> hmisu tou <3588> plhyouv <4128> thv <3588> sofiav <4678> sou <4771> proseyhkav <4369> epi <1909> thn <3588> akohn <189> hn <3739> hkousa <191>

9:7 <02451> Ktmkx <0853> ta <08085> Myemsw <08548> dymt <06440> Kynpl <05975> Mydmeh <0428> hla <05650> Kydbe <0835> yrsaw <0376> Kysna <0835> yrsa(9:7)

9:7 makarioi <3107> oi <3588> andrev <435> makarioi <3107> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> outoi <3778> oi <3588> paresthkotev <3936> soi <4771> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> akouousin <191> sofian <4678> sou <4771>

9:8 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> twvel <04428> Klml <05921> Mhyle <05414> Kntyw <05769> Mlwel <05975> wdymehl <03478> larvy <0853> ta <0430> Kyhla <0160> tbhab <0430> Kyhla <03069> hwhyl <04428> Klml <03678> waok <05921> le <05414> Kttl <0> Kb <02654> Upx <0834> rsa <01288> Kwrb <0430> Kyhla <03069> hwhy <01961> yhy(9:8)

9:8 estw <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> huloghmenov <2127> ov <3739> hyelhsen <2309> soi <4771> tou <3588> dounai <1325> se <4771> epi <1909> yronon <2362> autou <846> eiv <1519> basilea <935> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sou <4771> en <1722> tw <3588> agaphsai <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> ton <3588> israhl <2474> tou <3588> sthsai <2476> auton <846> eiv <1519> aiwna <165> kai <2532> edwken <1325> se <4771> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> basilea <935> tou <3588> poihsai <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343>

9:9 <08010> hmls <04428> Klml <07614> abs <04436> tklm <05414> hntn <0834> rsa <01931> awhh <01314> Mvbk <01961> hyh <03808> alw <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07230> brl <01314> Mymvbw <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <05414> Nttw(9:9)

9:9 kai <2532> edwken <1325> tw <3588> basilei <935> ekaton <1540> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553> kai <2532> arwmata <759> eiv <1519> plhyov <4128> polu <4183> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> kata <2596> ta <3588> arwmata <759> ekeina <1565> a <3739> edwken <1325> basilissa <938> saba tw <3588> basilei <935> salwmwn

9:10 <03368> hrqy <068> Nbaw <0418> Mymwgla <06086> yue <0935> waybh <0211> rypwam <02091> bhz <0935> waybh <0834> rsa <08010> hmls <05650> ydbew <02438> *Mrwx {Mryx} <05650> ydbe <01571> Mgw(9:10)

9:10 kai <2532> oi <3588> paidev <3816> salwmwn kai <2532> oi <3588> paidev <3816> ciram eferon <5342> crusion <5553> tw <3588> salwmwn ek <1537> soufir kai <2532> xula <3586> peukina kai <2532> liyon <3037> timion <5093>

9:11 <03063> hdwhy <0776> Urab <06440> Mynpl <01992> Mhk <07200> warn <03808> alw <07891> Myrsl <05035> Mylbnw <03658> twrnkw <04428> Klmh <01004> tyblw <03068> hwhy <01004> tybl <04546> twlom <0418> Mymwglah <06086> yue <0853> ta <04428> Klmh <06213> veyw(9:11)

9:11 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> ta <3588> xula <3586> ta <3588> peukina anabaseiv tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> kiyarav <2788> kai <2532> nablav toiv <3588> wdoiv <3598> kai <2532> ouk <3364> wfyhsan <3708> toiauta <5108> emprosyen <1715> en <1722> gh <1065> iouda <2448>

9:12 P <05650> hydbew <01931> ayh <0776> hural <01980> Kltw <02015> Kphtw <04428> Klmh <0413> la <0935> haybh <0834> rsa <0905> dblm <07592> hlas <0834> rsa <02656> hupx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklml <05414> Ntn <08010> hmls <04428> Klmhw(9:12)

9:12 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn edwken <1325> th <3588> basilissh <938> saba panta <3956> ta <3588> yelhmata <2307> authv <846> a <3739> hthsen <154> ektov <1622> pantwn <3956> wn <3739> hnegken <5342> tw <3588> basilei <935> salwmwn kai <2532> apestreqen <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> authv <846>

9:13 <02091> bhz <03603> yrkk <08337> ssw <08346> Myssw <03967> twam <08337> ss <0259> txa <08141> hnsb <08010> hmlsl <0935> ab <0834> rsa <02091> bhzh <04948> lqsm <01961> yhyw(9:13)

9:13 kai <2532> hn <1510> o <3588> staymov tou <3588> crusiou <5553> tou <3588> enecyentov <5342> tw <3588> salwmwn en <1722> eniautw <1763> eni <1519> exakosia <1812> exhkonta <1835> ex <1803> talanta <5007> crusiou <5553>

9:14 <08010> hmlsl <03701> Pokw <02091> bhz <0935> Myaybm <0776> Urah <06346> twxpw <06152> bre <04428> yklm <03605> lkw <0935> Myaybm <05503> Myrxohw <08446> Myrth <0376> ysnam <0905> dbl(9:14)

9:14 plhn <4133> twn <3588> andrwn <435> twn <3588> upotetagmenwn <5293> kai <2532> twn <3588> emporeuomenwn <1710> wn <3739> eferon <5342> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> basilewn <935> thv <3588> arabiav <688> kai <2532> satrapwn thv <3588> ghv <1065> eferon <5342> crusion <5553> kai <2532> argurion <694> tw <3588> basilei <935> salwmwn

9:15 <0259> txah <06793> hnuh <05921> le <05927> hley <07820> jwxs <02091> bhz <03967> twam <08337> ss <07820> jwxs <02091> bhz <06793> hnu <03967> Mytam <08010> hmls <04428> Klmh <06213> veyw(9:15)

9:15 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> salwmwn diakosiouv <1250> yureouv <2375> crusouv elatouv exakosioi <1812> crusoi kayaroi <2513> tw <3588> eni <1519> yurew <2375> exakosioi <1812> crusoi ephsan epi <1909> ton <3588> ena <1519> yureon <2375>

9:16 P <03844> Nwnblh <03293> rey <01004> tybb <04428> Klmh <05414> Mntyw <0259> txah <04043> Ngmh <05921> le <05927> hley <02091> bhz <03967> twam <07969> sls <07820> jwxs <02091> bhz <04043> Myngm <03967> twam <07969> slsw(9:16)

9:16 kai <2532> triakosiav <5145> aspidav <785> elatav crusav triakosiwn <5145> cruswn anefereto <399> epi <1909> thn <3588> aspida <785> ekasthn <1538> kai <2532> edwken <1325> autav <846> o <3588> basileuv <935> en <1722> oikw <3624> drumou tou <3588> libanou <3030>

9:17 <02889> rwhj <02091> bhz <06823> whpuyw <01419> lwdg <08127> Ns <03678> aok <04428> Klmh <06213> veyw(9:17)

9:17 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> yronon <2362> elefantinon <1661> odontwn <3599> megan <3173> kai <2532> katecruswsen auton <846> crusiw <5553> dokimw <1384>

9:18 <03027> twdyh <0681> lua <05975> Mydme <0738> twyra <08147> Mynsw <03427> tbsh <04725> Mwqm <05921> le <02088> hzmw <02088> hzm <03027> twdyw <0270> Myzxam <03678> aokl <02091> bhzb <03534> sbkw <03678> aokl <04609> twlem <08337> ssw(9:18)

9:18 kai <2532> ex <1803> anabaymoi <304> tw <3588> yronw <2362> endedemenoi crusiw <5553> kai <2532> agkwnev enyen kai <2532> enyen epi <1909> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> kayedrav <2515> kai <2532> duo <1417> leontev <3023> esthkotev <2476> para <3844> touv <3588> agkwnav

9:19 <04467> hklmm <03605> lkl <03651> Nk <06213> hven <03808> al <02088> hzmw <02088> hzm <04609> twlemh <08337> ss <05921> le <08033> Ms <05975> Mydme <0738> twyra <06240> rve <08147> Mynsw(9:19)

9:19 kai <2532> dwdeka <1427> leontev <3023> esthkotev <2476> ekei <1563> epi <1909> twn <3588> ex <1803> anabaymwn <304> enyen kai <2532> enyen ouk <3364> egenhyh <1096> outwv <3778> en <1722> pash <3956> basileia <932>

9:20 <03972> hmwaml <08010> hmls <03117> ymyb <02803> bsxn <03701> Pok <0369> Nya <05462> rwgo <02091> bhz <03844> Nwnblh <03293> rey <01004> tyb <03627> ylk <03605> lkw <02091> bhz <08010> hmls <04428> Klmh <04945> hqsm <03627> ylk <03605> lkw(9:20)

9:20 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> basilewv <935> salwmwn crusiou <5553> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> drumou tou <3588> libanou <3030> crusiw <5553> kateilhmmena <2638> ouk <3364> hn <1510> argurion <694> logizomenon <3049> en <1722> hmeraiv <2250> salwmwn eiv <1519> ouyen <3762>

9:21 P <08500> Myykwtw <06971> Mypwqw <08143> Mybhns <03701> Pokw <02091> bhz <05375> twavn <08659> sysrt <0591> twyna <0935> hnawbt <08141> Myns <07969> swlsl <0259> txa <02361> Mrwx <05650> ydbe <05973> Me <08659> sysrt <01980> twklh <04428> Klml <0591> twyna <03588> yk(9:21)

9:21 oti <3754> nauv <3491> tw <3588> basilei <935> eporeueto <4198> eiv <1519> yarsiv meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> ciram apax <530> dia <1223> triwn <5140> etwn <2094> hrceto <757> ploia <4143> ek <1537> yarsiv tw <3588> basilei <935> gemonta <1073> crusiou <5553> kai <2532> arguriou <694> kai <2532> odontwn <3599> elefantinwn <1661> kai <2532> piyhkwn

9:22 <02451> hmkxw <06239> rsel <0776> Urah <04428> yklm <03605> lkm <08010> hmls <04428> Klmh <01431> ldgyw(9:22)

9:22 kai <2532> emegalunyh salwmwn uper <5228> pantav <3956> touv <3588> basileiv <935> kai <2532> ploutw <4149> kai <2532> sofia <4678>

9:23 <03820> wblb <0430> Myhlah <05414> Ntn <0834> rsa <02451> wtmkx <0853> ta <08085> emsl <08010> hmls <06440> ynp <0853> ta <01245> Mysqbm <0776> Urah <04428> yklm <03605> lkw(9:23)

9:23 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> ezhtoun <2212> to <3588> proswpon <4383> salwmwn akousai <191> thv <3588> sofiav <4678> autou <846> hv <3739> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> en <1722> kardia <2588> autou <846>

9:24 P <08141> hnsb <08141> hns <01697> rbd <06505> Mydrpw <05483> Myowo <01314> Mymvbw <05402> qsn <08008> twmlvw <02091> bhz <03627> ylkw <03701> Pok <03627> ylk <04503> wtxnm <0376> sya <0935> Myaybm <01992> Mhw(9:24)

9:24 kai <2532> autoi <846> eferon <5342> ekastov <1538> ta <3588> dwra <1435> autou <846> skeuh <4632> argura kai <2532> skeuh <4632> crusa kai <2532> imatismon <2441> stakthn kai <2532> hdusmata ippouv <2462> kai <2532> hmionouv to <3588> kat <2596> eniauton <1763> eniauton <1763>

9:25 <03389> Mlswryb <04428> Klmh <05973> Mew <07393> bkrh <05892> yreb <03240> Mxynyw <06571> Mysrp <0505> Pla <06240> rve <08147> Mynsw <04818> twbkrmw <05483> Myowo <0723> twyra <0505> Mypla <0702> tebra <08010> hmlsl <01961> yhyw(9:25)

9:25 kai <2532> hsan <1510> tw <3588> salwmwn tessarev <5064> ciliadev <5505> yhleiai <2338> ippoi <2462> eiv <1519> armata <716> kai <2532> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ippewn <2460> kai <2532> eyeto <5087> autouv <846> en <1722> polesin <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> en <1722> ierousalhm <2419>

9:26 <04714> Myrum <01366> lwbg <05704> dew <06430> Mytslp <0776> Ura <05704> dew <05104> rhnh <04480> Nm <04428> Myklmh <03605> lkb <04910> lswm <01961> yhyw(9:26)

9:26 kai <2532> hn <1510> hgoumenov <2233> pantwn <3956> twn <3588> basilewn <935> apo <575> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> ewv <2193> ghv <1065> allofulwn <246> kai <2532> ewv <2193> oriou <3725> aiguptou <125>

9:27 <07230> brl <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqsk <05414> Ntn <0730> Myzrah <0853> taw <068> Mynbak <03389> Mlswryb <03701> Pokh <0853> ta <04428> Klmh <05414> Ntyw(9:27)

9:27 kai <2532> edwken <1325> o <3588> basileuv <935> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> en <1722> ierousalhm <2419> wv <3739> liyouv <3037> kai <2532> tav <3588> kedrouv wv <3739> sukaminouv <4807> tav <3588> en <1722> th <3588> pedinh eiv <1519> plhyov <4128>

9:28 <0776> twurah <03605> lkmw <08010> hmlsl <04714> Myrumm <05483> Myowo <03318> Myayuwmw(9:28)

9:28 kai <2532> h <3588> exodov <1841> twn <3588> ippwn <2462> ex <1537> aiguptou <125> tw <3588> salwmwn kai <2532> ek <1537> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

9:29 <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <05921> le <02374> hzxh <03260> *wdey {ydey} <02378> twzxbw <07888> ynwlysh <0281> hyxa <05016> tawbn <05921> lew <05030> aybnh <05416> Ntn <01697> yrbd <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <0314> Mynwrxahw <07223> Mynsarh <08010> hmls <01697> yrbd <07605> rasw(9:29)

9:29 kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> logoi <3056> salwmwn oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> idou <2400> gegrammenoi <1125> epi <1909> twn <3588> logwn <3056> nayan <3481> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> epi <1909> twn <3588> logwn <3056> acia tou <3588> shlwnitou kai <2532> en <1722> taiv <3588> orasesin <3706> iwhl <2493> tou <3588> orwntov <3708> peri <4012> ieroboam uiou <5207> nabat

9:30 <08141> hns <0705> Myebra <03478> larvy <03605> lk <05921> le <03389> Mlswryb <08010> hmls <04427> Klmyw(9:30)

9:30 kai <2532> ebasileusen <936> salwmwn o <3588> basileuv <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> tessarakonta <5062> eth <2094>

9:31 P <08478> wytxt <01121> wnb <07346> Mebxr <04427> Klmyw <01> wyba <01732> dywd <05892> ryeb <06912> whrbqyw <01> wytba <05973> Me <08010> hmls <07901> bksyw(9:31)

9:31 kai <2532> ekoimhyh <2837> salwmwn kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> roboam uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA