TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Samuel 6

6:1 <02320> Mysdx <07651> hebs <06430> Mytslp <07704> hdvb <03068> hwhy <0727> Nwra <01961> yhyw(6:1)

6:1 kai <2532> hn <1510> h <3588> kibwtov <2787> en <1722> agrw <68> twn <3588> allofulwn <246> epta <2033> mhnav <3303> kai <2532> exezesen h <3588> gh <1065> autwn <846> muav

6:2 <04725> wmwqml <07971> wnxlsn <04100> hmb <03045> wnedwh <03068> hwhy <0727> Nwral <06213> hven <04100> hm <0559> rmal <07080> Mymoqlw <03548> Mynhkl <06430> Mytslp <07121> warqyw(6:2)

6:2 kai <2532> kalousin <2564> allofuloi <246> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> touv <3588> manteiv kai <2532> touv <3588> epaoidouv autwn <846> legontev <3004> ti <5100> poihswmen <4160> th <3588> kibwtw <2787> kuriou <2962> gnwrisate <1107> hmin <1473> en <1722> tini <5100> aposteloumen <649> authn <846> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846>

6:3 <04480> Mkm <03027> wdy <05493> rwot <03808> al <04100> hml <0> Mkl <03045> edwnw <07495> waprt <0227> za <0817> Msa <0> wl <07725> wbyst <07725> bsh <03588> yk <07387> Mqyr <0853> wta <07971> wxlst <0408> la <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <0853> ta <07971> Myxlsm <0518> Ma <0559> wrmayw(6:3)

6:3 kai <2532> eipan ei <1487> exapestellete <1821> umeiv <4771> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> mh <3165> dh <1161> exaposteilhte <1821> authn <846> kenhn <2756> alla <235> apodidontev <591> apodote <591> auth <846> thv <3588> basanou <931> kai <2532> tote <5119> iayhsesye <2390> kai <2532> exilasyhsetai umin <4771> mh <3165> ouk <3364> aposth h <3588> ceir <5495> autou <846> af <575> umwn <4771>

6:4 <05633> Mkynrolw <03605> Mlkl <0259> txa <04046> hpgm <03588> yk <02091> bhz <05909> yrbke <02568> hsmxw <02091> bhz <06076> *yrxj {ylpe} <02568> hsmx <06430> Mytslp <05633> ynro <04557> rpom <0559> wrmayw <0> wl <07725> bysn <0834> rsa <0817> Msah <04100> hm <0559> wrmayw(6:4)

6:4 kai <2532> legousin <3004> ti <5100> to <3588> thv <3588> basanou <931> apodwsomen <591> auth <846> kai <2532> eipan kat <2596> ariymon <706> twn <3588> satrapwn twn <3588> allofulwn <246> pente <4002> edrav crusav oti <3754> ptaisma en <1519> umin <4771> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> umwn <4771> kai <2532> tw <3588> law <2992>

6:5 <0776> Mkura <05921> lemw <0430> Mkyhla <05921> lemw <05921> Mkylem <03027> wdy <0853> ta <07043> lqy <0194> ylwa <03519> dwbk <03478> larvy <0430> yhlal <05414> Mttnw <0776> Urah <0853> ta <07843> Mtyxsmh <05909> Mkyrbke <06754> ymluw <06076> *Mkyrxj {Mkylpe} <06754> ymlu <06213> Mtyvew(6:5)

6:5 kai <2532> muv crusouv omoiwma <3667> twn <3588> muwn umwn <4771> twn <3588> diafyeirontwn <1311> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> dwsete <1325> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> opwv <3704> koufish <2893> thn <3588> ceira <5495> autou <846> af <575> umwn <4771> kai <2532> apo <575> twn <3588> yewn <2316> umwn <4771> kai <2532> apo <575> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771>

6:6 <01980> wklyw <07971> Mwxlsyw <0> Mhb <05953> lleth <0834> rsak <03808> awlh <03820> Mbl <0853> ta <06547> herpw <04713> Myrum <03513> wdbk <0834> rsak <03824> Mkbbl <0853> ta <03513> wdbkt <04100> hmlw(6:6)

6:6 kai <2532> ina <2443> ti <5100> barunete <925> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> wv <3739> ebarunen <925> aiguptov <125> kai <2532> faraw <5328> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> ouci <3364> ote <3753> enepaixen <1702> autoiv <846> exapesteilan <1821> autouv <846> kai <2532> aphlyon <565>

6:7 <01004> htybh <0310> Mhyrxam <01121> Mhynb <07725> Mtbyshw <05699> hlgeb <06510> twrph <0853> ta <0631> Mtroaw <05923> le <05921> Mhyle <05927> hle <03808> al <0834> rsa <05763> twle <06510> twrp <08147> ytsw <0259> txa <02319> hsdx <05699> hlge <06213> wvew <03947> wxq <06258> htew(6:7)

6:7 kai <2532> nun <3568> labete <2983> kai <2532> poihsate <4160> amaxan kainhn <2537> kai <2532> duo <1417> boav <1016> prwtotokousav aneu <427> twn <3588> teknwn <5043> kai <2532> zeuxate tav <3588> boav <1016> en <1722> th <3588> amaxh kai <2532> apagagete <520> ta <3588> tekna <5043> apo <575> opisyen autwn <846> eiv <1519> oikon <3624>

6:8 <01980> Klhw <0853> wta <07971> Mtxlsw <06654> wdum <0712> zgrab <07760> wmyvt <0817> Msa <0> wl <07725> Mtbsh <0834> rsa <02091> bhzh <03627> ylk <0853> taw <05699> hlgeh <0413> la <0853> wta <05414> Mttnw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <03947> Mtxqlw(6:8)

6:8 kai <2532> lhmqesye <2983> thn <3588> kibwton <2787> kai <2532> yhsete <5087> authn <846> epi <1909> thn <3588> amaxan kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> crusa apodwsete <591> auth <846> thv <3588> basanou <931> kai <2532> yhsete <5087> en <1722> yemati bersecyan ek <1537> merouv <3313> authv <846> kai <2532> exaposteleite <1821> authn <846> kai <2532> apelasate <556> authn <846> kai <2532> apeleusetai <565>

6:9 <0> wnl <01961> hyh <01931> awh <04745> hrqm <0> wnb <05060> hegn <03027> wdy <03808> al <03588> yk <03045> wnedyw <03808> al <0518> Maw <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <0853> ta <0> wnl <06213> hve <01931> awh <01053> sms <0> tyb <05927> hley <01366> wlwbg <01870> Krd <0518> Ma <07200> Mtyarw(6:9)

6:9 kai <2532> oqesye <3708> ei <1487> eiv <1519> odon <3598> oriwn <3725> authv <846> poreusetai <4198> kata <2596> baiysamuv autov <846> pepoihken <4160> hmin <1473> thn <3588> kakian <2549> tauthn <3778> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> ean <1437> mh <3165> kai <2532> gnwsomeya <1097> oti <3754> ou <3364> ceir <5495> autou <846> hptai <680> hmwn <1473> alla <235> sumptwma touto <3778> gegonen <1096> hmin <1473>

6:10 <01004> tybb <03607> wlk <01121> Mhynb <0853> taw <05699> hlgeb <0631> Mwroayw <05763> twle <06510> twrp <08147> yts <03947> wxqyw <03651> Nk <0376> Mysnah <06213> wveyw(6:10)

6:10 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> allofuloi <246> outwv <3778> kai <2532> elabon <2983> duo <1417> boav <1016> prwtotokousav kai <2532> ezeuxan autav <846> en <1722> th <3588> amaxh kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> apekwlusan eiv <1519> oikon <3624>

6:11 <02914> Mhyrxj <06754> ymlu <0853> taw <02091> bhzh <05909> yrbke <0853> taw <0712> zgrah <0853> taw <05699> hlgeh <0413> la <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <07760> wmvyw(6:11)

6:11 kai <2532> eyento <5087> thn <3588> kibwton <2787> epi <1909> thn <3588> amaxan kai <2532> to <3588> yema ergab kai <2532> touv <3588> muv touv <3588> crusouv

6:12 <01053> sms <0> tyb <01366> lwbg <05704> de <0310> Mhyrxa <01980> Myklh <06430> Mytslp <05633> ynrow <08040> lwamvw <03225> Nymy <05493> wro <03808> alw <01600> wegw <01980> Klh <01980> wklh <0259> txa <04546> hlomb <01053> sms <0> tyb <01870> Krd <05921> le <01870> Krdb <06510> twrph <03474> hnrsyw(6:12)

6:12 kai <2532> kateuyunan <2720> ai <3588> boev <1016> en <1722> th <3588> odw <3598> eiv <1519> odon <3598> baiysamuv en <1722> tribw <5147> eni <1519> eporeuonto <4198> kai <2532> ekopiwn <2872> kai <2532> ou <3364> meyistanto <3179> dexia <1188> oude <3761> aristera <710> kai <2532> oi <3588> satrapai twn <3588> allofulwn <246> eporeuonto <4198> opisw <3694> authv <846> ewv <2193> oriwn <3725> baiysamuv

6:13 <07200> twarl <08055> wxmvyw <0727> Nwrah <0853> ta <07200> waryw <05869> Mhynye <0853> ta <05375> wavyw <06010> qmeb <02406> Myjx <07105> ryuq <07114> Myruq <01053> sms <0> tybw(6:13)

6:13 kai <2532> oi <3588> en <1722> baiysamuv eyerizon <2325> yerismon <2326> purwn <4442> en <1722> koiladi kai <2532> hran <142> ofyalmouv <3788> autwn <846> kai <2532> eidon <3708> kibwton <2787> kuriou <2962> kai <2532> hufranyhsan <2165> eiv <1519> apanthsin authv <846>

6:14 o <03068> hwhyl <05930> hle <05927> wleh <06510> twrph <0853> taw <05699> hlgeh <06086> yue <0853> ta <01234> weqbyw <01419> hlwdg <068> Nba <08033> Msw <08033> Ms <05975> dmetw <01030> ysmsh <0> tyb <03091> eswhy <07704> hdv <0413> la <0935> hab <05699> hlgehw(6:14)

6:14 kai <2532> h <3588> amaxa eishlyen <1525> eiv <1519> agron <68> wshe <5617> ton <3588> en <1722> baiysamuv kai <2532> esthsan <2476> ekei <1563> par <3844> auth <846> liyon <3037> megan <3173> kai <2532> scizousin <4977> ta <3588> xula <3586> thv <3588> amaxhv kai <2532> tav <3588> boav <1016> anhnegkan <399> eiv <1519> olokautwsin tw <3588> kuriw <2962>

6:15 <03068> hwhyl <01931> awhh <03117> Mwyb <02077> Myxbz <02076> wxbzyw <05930> twle <05927> wleh <01053> sms <0> tyb <0376> ysnaw <01419> hlwdgh <068> Nbah <0413> la <07760> wmvyw <02091> bhz <03627> ylk <0> wb <0834> rsa <0854> wta <0834> rsa <0712> zgrah <0853> taw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <03381> wdyrwh <03881> Mywlhw(6:15)

6:15 kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> anhnegkan <399> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> to <3588> yema ergab met <3326> authv <846> kai <2532> ta <3588> ep <1909> authv <846> skeuh <4632> ta <3588> crusa kai <2532> eyento <5087> epi <1909> tou <3588> liyou <3037> tou <3588> megalou <3173> kai <2532> oi <3588> andrev <435> baiysamuv anhnegkan <399> olokautwseiv kai <2532> yusiav <2378> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> tw <3588> kuriw <2962>

6:16 o <01931> awhh <03117> Mwyb <06138> Nwrqe <07725> wbsyw <07200> war <06430> Mytslp <05633> ynro <02568> hsmxw(6:16)

6:16 kai <2532> oi <3588> pente <4002> satrapai twn <3588> allofulwn <246> ewrwn <3708> kai <2532> anestreqan <390> eiv <1519> askalwna th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

6:17 o <0259> dxa <06138> Nwrqel <0259> dxa <01661> tgl <0259> dxa <0831> Nwlqsal <0259> dxa <05804> hzel <0259> dxa <0795> dwdsal <03068> hwhyl <0817> Msa <06430> Mytslp <07725> wbysh <0834> rsa <02091> bhzh <02914> yrxj <0428> hlaw(6:17)

6:17 kai <2532> autai <3778> ai <3588> edrai ai <3588> crusai av <3739> apedwkan <591> oi <3588> allofuloi <246> thv <3588> basanou <931> tw <3588> kuriw <2962> thv <3588> azwtou <108> mian <1519> thv <3588> gazhv <1047> mian <1519> thv <3588> askalwnov mian <1519> thv <3588> gey mian <1519> thv <3588> akkarwn mian <1519>

6:18 <01030> ysmsh <0> tyb <03091> eswhy <07704> hdvb <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05921> hyle <03240> wxynh <0834> rsa <01419> hlwdgh <059> lba <05704> dew <06521> yzrph <03724> rpk <05704> dew <04013> rubm <05892> ryem <05633> Mynroh <02568> tsmxl <06430> Mytslp <05892> yre <03605> lk <04557> rpom <02091> bhzh <05909> yrbkew(6:18)

6:18 kai <2532> muv oi <3588> crusoi kat <2596> ariymon <706> paswn <3956> polewn <4172> twn <3588> allofulwn <246> twn <3588> pente <4002> satrapwn ek <1537> polewv <4172> esterewmenhv kai <2532> ewv <2193> kwmhv <2864> tou <3588> ferezaiou kai <2532> ewv <2193> liyou <3037> tou <3588> megalou <3173> ou <3739> epeyhkan <2007> ep <1909> autou <846> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> tou <3588> en <1722> agrw <68> wshe <5617> tou <3588> baiysamusitou

6:19 <01419> hlwdg <04347> hkm <05971> Meb <03068> hwhy <05221> hkh <03588> yk <05971> Meh <056> wlbatyw <0376> sya <0505> Pla <02572> Mysmx <0376> sya <07657> Myebs <05971> Meb <05221> Kyw <03068> hwhy <0727> Nwrab <07200> war <03588> yk <01053> sms <0> tyb <0582> ysnab <05221> Kyw(6:19)

6:19 kai <2532> ouk <3364> hsmenisan oi <3588> uioi <5207> ieconiou <2423> en <1722> toiv <3588> andrasin <435> baiysamuv oti <3754> eidan <3708> kibwton <2787> kuriou <2962> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autoiv <846> ebdomhkonta <1440> andrav <435> kai <2532> penthkonta <4004> ciliadav <5505> andrwn <435> kai <2532> epenyhsen <3996> o <3588> laov <2992> oti <3754> epataxen <3960> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> law <2992> plhghn <4127> megalhn <3173> sfodra <4970>

6:20 o <05921> wnylem <05927> hley <04310> ym <0413> law <02088> hzh <06918> swdqh <0430> Myhlah <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> dmel <03201> lkwy <04310> ym <01053> sms <0> tyb <0376> ysna <0559> wrmayw(6:20)

6:20 kai <2532> eipan oi <3588> andrev <435> oi <3588> ek <1537> baiysamuv tiv <5100> dunhsetai <1410> dielyein <1330> enwpion <1799> kuriou <2962> tou <3588> agiou <40> toutou <3778> kai <2532> prov <4314> tina <5100> anabhsetai <305> kibwtov <2787> kuriou <2962> af <575> hmwn <1473>

6:21 <0413> Mkyla <0853> wta <05927> wleh <03381> wdr <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <06430> Mytslp <07725> wbsh <0559> rmal <07157> Myrey <0> tyrq <03427> ybswy <0413> la <04397> Mykalm <07971> wxlsyw(6:21)

6:21 kai <2532> apostellousin <649> aggelouv <32> prov <4314> touv <3588> katoikountav kariayiarim legontev <3004> apestrofasin <654> allofuloi <246> thn <3588> kibwton <2787> kuriou <2962> katabhte <2597> kai <2532> anagagete <321> authn <846> prov <4314> eautouv <1438>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA