TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Rut 2

2:1 <01162> zeb <08034> wmsw <0458> Klmyla <04940> txpsmm <02428> lyx <01368> rwbg <0376> sya <0376> hsyal <03045> *edwm {edym} <05281> ymenlw(2:1)

2:1 kai <2532> th <3588> nwemin anhr <435> gnwrimov tw <3588> andri <435> authv <846> o <3588> de <1161> anhr <435> dunatov <1415> iscui <2479> ek <1537> thv <3588> suggeneiav <4772> abimelec kai <2532> onoma <3686> autw <846> boov

2:2 <01323> ytb <01980> ykl <0> hl <0559> rmatw <05869> wynyeb <02580> Nx <04672> auma <0834> rsa <0310> rxa <07641> Mylbsb <03950> hjqlaw <07704> hdvh <04994> an <01980> hkla <05281> ymen <0413> la <04125> hybawmh <07327> twr <0559> rmatw(2:2)

2:2 kai <2532> eipen rouy h <3588> mwabitiv prov <4314> nwemin poreuyw <4198> dh <1161> eiv <1519> agron <68> kai <2532> sunaxw <4863> en <1722> toiv <3588> stacusin <4719> katopisyen ou <3739> ean <1437> eurw <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> eipen de <1161> auth <846> poreuou <4198> yugater <2364>

2:3 <0458> Klmyla <04940> txpsmm <0834> rsa <01162> zebl <07704> hdvh <02513> tqlx <04745> hrqm <07136> rqyw <07114> Myruqh <0310> yrxa <07704> hdvb <03950> jqltw <0935> awbtw <01980> Kltw(2:3)

2:3 kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> sunelexen <4816> en <1722> tw <3588> agrw <68> katopisyen twn <3588> yerizontwn <2325> kai <2532> periepesen <4045> periptwmati th <3588> meridi <3310> tou <3588> agrou <68> boov tou <3588> ek <1537> suggeneiav <4772> abimelec

2:4 <03068> hwhy <01288> Kkrby <0> wl <0559> wrmayw <05973> Mkme <03068> hwhy <07114> Myruwql <0559> rmayw <01035> Mxl <0> tybm <0935> ab <01162> zeb <02009> hnhw(2:4)

2:4 kai <2532> idou <2400> boov hlyen <2064> ek <1537> baiyleem kai <2532> eipen toiv <3588> yerizousin <2325> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> eipon autw <846> euloghsai <2127> se <4771> kuriov <2962>

2:5 <02063> tazh <05291> hrenh <04310> yml <07114> Myruwqh <05921> le <05324> bunh <05288> wrenl <01162> zeb <0559> rmayw(2:5)

2:5 kai <2532> eipen boov tw <3588> paidariw <3808> autou <846> tw <3588> efestwti epi <1909> touv <3588> yerizontav <2325> tinov <5100> h <3588> neaniv auth <3778>

2:6 <04124> bawm <07704> hdvm <05281> ymen <05973> Me <07725> hbsh <01931> ayh <04125> hybawm <05291> hren <0559> rmayw <07114> Myruwqh <05921> le <05324> bunh <05288> renh <06030> Neyw(2:6)

2:6 kai <2532> apekriyh to <3588> paidarion <3808> to <3588> efestov epi <1909> touv <3588> yerizontav <2325> kai <2532> eipen h <3588> paiv <3816> h <3588> mwabitiv estin <1510> h <3588> apostrafeisa <654> meta <3326> nwemin ex <1537> agrou <68> mwab

2:7 <04592> jem <01004> tybh <03427> htbs <02088> hz <06258> hte <05704> dew <01242> rqbh <0227> zam <05975> dwmetw <0935> awbtw <07114> Myruwqh <0310> yrxa <06016> Myrmeb <0622> ytpoaw <04994> an <03950> hjqla <0559> rmatw(2:7)

2:7 kai <2532> eipen sullexw <4816> dh <1161> kai <2532> sunaxw <4863> en <1722> toiv <3588> dragmasin opisyen twn <3588> yerizontwn <2325> kai <2532> hlyen <2064> kai <2532> esth <2476> apo <575> prwiyen kai <2532> ewv <2193> esperav <2073> ou <3364> katepausen <2664> en <1722> tw <3588> agrw <68> mikron <3398>

2:8 <05291> ytren <05973> Me <01692> Nyqbdt <03541> hkw <02088> hzm <05674> yrwbet <03808> al <01571> Mgw <0312> rxa <07704> hdvb <03950> jqll <01980> yklt <0408> la <01323> ytb <08085> tems <03808> awlh <07327> twr <0413> la <01162> zeb <0559> rmayw(2:8)

2:8 kai <2532> eipen boov prov <4314> rouy ouk <3364> hkousav <191> yugater <2364> mh <3165> poreuyhv <4198> en <1722> agrw <68> sullexai <4816> eterw <2087> kai <2532> su <4771> ou <3364> poreush <4198> enteuyen <1782> wde <3592> kollhyhti <2853> meta <3326> twn <3588> korasiwn <2877> mou <1473>

2:9 <05288> Myrenh <07579> Nwbasy <0834> rsam <08354> tytsw <03627> Mylkh <0413> la <01980> tklhw <06770> tmuw <05060> Kegn <01115> ytlbl <05288> Myrenh <0853> ta <06680> ytywu <03808> awlh <0310> Nhyrxa <01980> tklhw <07114> Nwruqy <0834> rsa <07704> hdvb <05869> Kynye(2:9)

2:9 oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> agron <68> ou <3739> ean <1437> yerizwsin <2325> kai <2532> poreush <4198> katopisyen autwn <846> idou <2400> eneteilamhn toiv <3588> paidarioiv <3808> tou <3588> mh <3165> aqasyai <680> sou <4771> kai <2532> o <3739> ti <5100> diqhseiv <1372> kai <2532> poreuyhsh <4198> eiv <1519> ta <3588> skeuh <4632> kai <2532> piesai <4095> oyen <3606> an <302> udreuwntai ta <3588> paidaria <3808>

2:10 <05237> hyrkn <0595> yknaw <05234> ynrykhl <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04069> ewdm <0413> wyla <0559> rmatw <0776> hura <07812> wxtstw <06440> hynp <05921> le <05307> lptw(2:10)

2:10 kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> authv <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> ti <5100> oti <3754> euron <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> tou <3588> epignwnai <1921> me <1473> kai <2532> egw <1473> eimi <1510> xenh <3581>

2:11 <08032> Mwsls <08543> lwmt <03045> tedy <03808> al <0834> rsa <05971> Me <0413> la <01980> ykltw <04138> Ktdlwm <0776> Uraw <0517> Kmaw <01> Kyba <05800> ybzetw <0376> Ksya <04194> twm <0310> yrxa <02545> Ktwmx <0854> ta <06213> tyve <0834> rsa <03605> lk <0> yl <05046> dgh <05046> dgh <0> hl <0559> rmayw <01162> zeb <06030> Neyw(2:11)

2:11 kai <2532> apekriyh boov kai <2532> eipen auth <846> apaggelia aphggelh moi <1473> osa <3745> pepoihkav <4160> meta <3326> thv <3588> penyerav <3994> sou <4771> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> ton <3588> andra <435> sou <4771> kai <2532> pwv <4459> katelipev <2641> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> sou <4771> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> genesewv <1078> sou <4771> kai <2532> eporeuyhv <4198> prov <4314> laon <2992> on <3739> ouk <3364> hdeiv ecyev kai <2532> trithv <5154>

2:12 <03671> wypnk <08478> txt <02620> twoxl <0935> tab <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05973> Mem <08003> hmls <04909> Ktrkvm <01961> yhtw <06467> Klep <03068> hwhy <07999> Mlsy(2:12)

2:12 apoteisai <661> kuriov <2962> thn <3588> ergasian <2039> sou <4771> kai <2532> genoito <1096> o <3588> misyov <3408> sou <4771> plhrhv <4134> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> prov <4314> on <3739> hlyev <2064> pepoiyenai <3982> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> autou <846>

2:13 <08198> Kytxps <0259> txak <01961> hyha <03808> al <0595> yknaw <08198> Ktxps <03820> bl <05921> le <01696> trbd <03588> ykw <05162> yntmxn <03588> yk <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> auma <0559> rmatw(2:13)

2:13 h <3588> de <1161> eipen euroimi <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> oti <3754> parekalesav <3870> me <1473> kai <2532> oti <3754> elalhsav <2980> epi <1909> kardian <2588> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> kai <2532> idou <2400> egw <1473> esomai <1510> wv <3739> mia <1519> twn <3588> paidiskwn sou <4771>

2:14 <03498> rttw <07646> ebvtw <0398> lkatw <07039> ylq <0> hl <06642> jbuyw <07114> Myruwqh <06654> dum <03427> bstw <02558> Umxb <06595> Ktp <02881> tlbjw <03899> Mxlh <04480> Nm <0398> tlkaw <01988> Mlh <05066> ysg <0400> lkah <06256> tel <01162> zeb <0> hl <0559> rmayw(2:14)

2:14 kai <2532> eipen auth <846> boov hdh <2235> wra <5610> tou <3588> fagein <2068> proselye <4334> wde <3592> kai <2532> fagesai <2068> twn <3588> artwn <740> kai <2532> baqeiv <911> ton <3588> qwmon sou <4771> en <1722> tw <3588> oxei <3690> kai <2532> ekayisen <2523> rouy ek <1537> plagiwn twn <3588> yerizontwn <2325> kai <2532> ebounisen auth <846> boov alfiton kai <2532> efagen <2068> kai <2532> eneplhsyh kai <2532> katelipen <2641>

2:15 <03637> hwmylkt <03808> alw <03950> jqlt <06016> Myrmeh <0996> Nyb <01571> Mg <0559> rmal <05288> wyren <0853> ta <01162> zeb <06680> wuyw <03950> jqll <06965> Mqtw(2:15)

2:15 kai <2532> anesth <450> tou <3588> sullegein <4816> kai <2532> eneteilato boov toiv <3588> paidarioiv <3808> autou <846> legwn <3004> kai <2532> ge <1065> ana <303> meson <3319> twn <3588> dragmatwn sullegetw <4816> kai <2532> mh <3165> kataiscunhte <2617> authn <846>

2:16 <0> hb <01605> wregt <03808> alw <03950> hjqlw <05800> Mtbzew <06653> Mytbuh <04480> Nm <0> hl <07997> wlst <07997> ls <01571> Mgw(2:16)

2:16 kai <2532> bastazontev <941> bastaxate <941> auth <846> kai <2532> ge <1065> paraballontev <3846> parabaleite <3846> auth <846> ek <1537> twn <3588> bebounismenwn kai <2532> afete kai <2532> sullexei <4816> kai <2532> ouk <3364> epitimhsete <2008> auth <846>

2:17 <08184> Myrev <0374> hpyak <01961> yhyw <03950> hjql <0834> rsa <0853> ta <02251> jbxtw <06153> breh <05704> de <07704> hdvb <03950> jqltw(2:17)

2:17 kai <2532> sunelexen <4816> en <1722> tw <3588> agrw <68> ewv <2193> esperav <2073> kai <2532> errabdisen a <3739> sunelexen <4816> kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> oifi kriywn <2915>

2:18 <07648> hebvm <03498> hrtwh <0834> rsa <0853> ta <0> hl <05414> Nttw <03318> auwtw <03950> hjql <0834> rsa <0853> ta <02545> htwmx <07200> artw <05892> ryeh <0935> awbtw <05375> avtw(2:18)

2:18 kai <2532> hren <142> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> eiden <3708> h <3588> penyera <3994> authv <846> a <3739> sunelexen <4816> kai <2532> exenegkasa <1627> rouy edwken <1325> auth <846> a <3739> katelipen <2641> ex <1537> wn <3739> eneplhsyh

2:19 <01162> zeb <03117> Mwyh <05973> wme <06213> ytyve <0834> rsa <0376> syah <08034> Ms <0559> rmatw <05973> wme <06213> htve <0834> rsa <0853> ta <02545> htwmxl <05046> dgtw <01288> Kwrb <05234> Krykm <01961> yhy <06213> tyve <0575> hnaw <03117> Mwyh <03950> tjql <0375> hpya <02545> htwmx <0> hl <0559> rmatw(2:19)

2:19 kai <2532> eipen auth <846> h <3588> penyera <3994> authv <846> pou <4225> sunelexav <4816> shmeron <4594> kai <2532> pou <4225> epoihsav <4160> eih <1510> o <3588> epignouv <1921> se <4771> euloghmenov <2127> kai <2532> aphggeilen rouy th <3588> penyera <3994> authv <846> pou <4225> epoihsen <4160> kai <2532> eipen to <3588> onoma <3686> tou <3588> androv <435> mey <3326> ou <3739> epoihsa <4160> shmeron <4594> boov

2:20 <01931> awh <01350> wnlagm <0376> syah <0> wnl <07138> bwrq <05281> ymen <0> hl <0559> rmatw <04191> Mytmh <0854> taw <02416> Myyxh <0854> ta <02617> wdox <05800> bze <03808> al <0834> rsa <03068> hwhyl <01931> awh <01288> Kwrb <03618> htlkl <05281> ymen <0559> rmatw(2:20)

2:20 kai <2532> eipen nwemin th <3588> numfh <3565> authv <846> euloghtov <2128> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> ouk <3364> egkatelipen <1459> to <3588> eleov <1656> autou <846> meta <3326> twn <3588> zwntwn <2198> kai <2532> meta <3326> twn <3588> teynhkotwn <2348> kai <2532> eipen auth <846> nwemin eggizei <1448> hmin <1473> o <3588> anhr <435> ek <1537> twn <3588> agcisteuontwn hmav <1473> estin <1510>

2:21 <0> yl <0834> rsa <07105> ryuqh <03605> lk <0853> ta <03615> wlk <0518> Ma <05704> de <01692> Nyqbdt <0> yl <0834> rsa <05288> Myrenh <05973> Me <0413> yla <0559> rma <03588> yk <01571> Mg <04125> hybawmh <07327> twr <0559> rmatw(2:21)

2:21 kai <2532> eipen rouy prov <4314> thn <3588> penyeran <3994> authv <846> kai <2532> ge <1065> oti <3754> eipen prov <4314> me <1473> meta <3326> twn <3588> paidariwn <3808> mou <1473> proskollhyhti <4347> ewv <2193> an <302> teleswsin <5055> olon <3650> ton <3588> amhton ov <3739> uparcei <5225> moi <1473>

2:22 <0312> rxa <07704> hdvb <0> Kb <06293> wegpy <03808> alw <05291> wytwren <05973> Me <03318> yaut <03588> yk <01323> ytb <02896> bwj <03618> htlk <07327> twr <0413> la <05281> ymen <0559> rmatw(2:22)

2:22 kai <2532> eipen nwemin prov <4314> rouy thn <3588> numfhn <3565> authv <846> agayon <18> yugater <2364> oti <3754> eporeuyhv <4198> meta <3326> twn <3588> korasiwn <2877> autou <846> kai <2532> ouk <3364> apanthsontai <528> soi <4771> en <1722> agrw <68> eterw <2087>

2:23 <02545> htwmx <0854> ta <03427> bstw <02406> Myjxh <07105> ryuqw <08184> Myrevh <07105> ryuq <03615> twlk <05704> de <03950> jqll <01162> zeb <05291> twrenb <01692> qbdtw(2:23)

2:23 kai <2532> prosekollhyh <4347> rouy toiv <3588> korasioiv <2877> boov sullegein <4816> ewv <2193> ou <3739> sunetelesen <4931> ton <3588> yerismon <2326> twn <3588> kriywn <2915> kai <2532> twn <3588> purwn <4443> kai <2532> ekayisen <2523> meta <3326> thv <3588> penyerav <3994> authv <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA