TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 16

16:1 <04428> Klm <0> yl <01121> wynbb <07200> ytyar <03588> yk <01022> ymxlh <0> tyb <03448> ysy <0413> la <07971> Kxlsa <01980> Klw <08081> Nms <07161> Knrq <04390> alm <03478> larvy <05921> le <04427> Klmm <03988> wytoam <0589> ynaw <07586> lwas <0413> la <056> lbatm <0859> hta <04970> ytm <05704> de <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(16:1)

16:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> samouhl <4545> ewv <2193> pote <4218> su <4771> penyeiv <3996> epi <1909> saoul <4549> kagw exoudenwka <1847> auton <846> mh <3165> basileuein <936> epi <1909> israhl <2474> plhson to <3588> kerav <2768> sou <4771> elaiou <1637> kai <2532> deuro <1204> aposteilw <649> se <4771> prov <4314> iessai <2421> ewv <2193> eiv <1519> bhyleem <965> oti <3754> eoraka <3708> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> emoi <1473> basileuein <936>

16:2 <0935> ytab <03068> hwhyl <02076> xbzl <0559> trmaw <03027> Kdyb <03947> xqt <01241> rqb <05697> tlge <03068> hwhy <0559> rmaywo <02026> yngrhw <07586> lwas <08085> emsw <01980> Kla <0349> Kya <08050> lawms <0559> rmayw(16:2)

16:2 kai <2532> eipen samouhl <4545> pwv <4459> poreuyw <4198> kai <2532> akousetai <191> saoul <4549> kai <2532> apoktenei <615> me <1473> kai <2532> eipen kuriov <2962> damalin <1151> bown <1016> labe <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> ereiv yusai <2380> tw <3588> kuriw <2962> hkw <1854>

16:3 <0413> Kyla <0559> rma <0834> rsa <0853> ta <0> yl <04886> txsmw <06213> hvet <0834> rsa <0853> ta <03045> Keydwa <0595> yknaw <02077> xbzb <03448> ysyl <07121> tarqw(16:3)

16:3 kai <2532> kaleseiv <2564> ton <3588> iessai <2421> eiv <1519> thn <3588> yusian <2378> kai <2532> gnwriw <1107> soi <4771> a <3739> poihseiv <4160> kai <2532> criseiv <5548> on <3739> ean <1437> eipw prov <4314> se <4771>

16:4 <0935> Kawb <07965> Mls <0559> rmayw <07122> wtarql <05892> ryeh <02205> ynqz <02729> wdrxyw <01035> Mxl <0> tyb <0935> abyw <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <08050> lawms <06213> veyw(16:4)

16:4 kai <2532> epoihsen <4160> samouhl <4545> panta <3956> a <3739> elalhsen <2980> autw <846> kuriov <2962> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> bhyleem <965> kai <2532> exesthsan <1839> oi <3588> presbuteroi <4245> thv <3588> polewv <4172> th <3588> apanthsei autou <846> kai <2532> eipan eirhnh <1515> h <3588> eisodov <1529> sou <4771> o <3588> blepwn <991>

16:5 <02077> xbzl <0> Mhl <07121> arqyw <01121> wynb <0853> taw <03448> ysy <0853> ta <06942> sdqyw <02077> xbzb <0854> yta <0935> Mtabw <06942> wsdqth <0935> ytab <03068> hwhyl <02076> xbzl <07965> Mwls <0559> rmayw(16:5)

16:5 kai <2532> eipen eirhnh <1515> yusai <2380> tw <3588> kuriw <2962> hkw <1854> agiasyhte <37> kai <2532> eufranyhte <2165> met <3326> emou <1473> shmeron <4594> kai <2532> hgiasen <37> ton <3588> iessai <2421> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> ekalesen <2564> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> yusian <2378>

16:6 <04899> wxysm <03068> hwhy <05048> dgn <0389> Ka <0559> rmayw <0446> bayla <0853> ta <07200> aryw <0935> Mawbb <01961> yhyw(16:6)

16:6 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> autouv <846> eisienai <1524> kai <2532> eiden <3708> ton <3588> eliab kai <2532> eipen alla <235> kai <2532> enwpion <1799> kuriou <2962> cristov <5547> autou <846>

16:7 <03824> bbll <07200> hary <03068> hwhyw <05869> Mynyel <07200> hary <0120> Mdah <03588> yk <0120> Mdah <07200> hary <0834> rsa <03808> al <03588> yk <03988> whytoam <03588> yk <06967> wtmwq <01364> hbg <0413> law <04758> wharm <0413> la <05027> jbt <0408> la <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(16:7)

16:7 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> samouhl <4545> mh <3165> epibleqhv <1914> epi <1909> thn <3588> oqin <3799> autou <846> mhde <3366> eiv <1519> thn <3588> exin <1838> megeyouv <3174> autou <846> oti <3754> exoudenwka <1847> auton <846> oti <3754> ouc <3364> wv <3739> embleqetai <1689> anyrwpov <444> oqetai <3708> o <3588> yeov <2316> oti <3754> anyrwpov <444> oqetai <3708> eiv <1519> proswpon <4383> o <3588> de <1161> yeov <2316> oqetai <3708> eiv <1519> kardian <2588>

16:8 <03068> hwhy <0977> rxb <03808> al <02088> hzb <01571> Mg <0559> rmayw <08050> lawms <06440> ynpl <05674> whrbeyw <041> bdnyba <0413> la <03448> ysy <07121> arqyw(16:8)

16:8 kai <2532> ekalesen <2564> iessai <2421> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> parhlyen <3928> kata <2596> proswpon <4383> samouhl <4545> kai <2532> eipen oude <3761> touton <3778> exelexato kuriov <2962>

16:9 <03068> hwhy <0977> rxb <03808> al <02088> hzb <01571> Mg <0559> rmayw <08048> hms <03448> ysy <05674> rbeyw(16:9)

16:9 kai <2532> parhgagen iessai <2421> ton <3588> sama kai <2532> eipen kai <2532> en <1722> toutw <3778> ouk <3364> exelexato kuriov <2962>

16:10 <0428> hlab <03068> hwhy <0977> rxb <03808> al <03448> ysy <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw <08050> lawms <06440> ynpl <01121> wynb <07651> tebs <03448> ysy <05674> rbeyw(16:10)

16:10 kai <2532> parhgagen iessai <2421> touv <3588> epta <2033> uiouv <5207> autou <846> enwpion <1799> samouhl <4545> kai <2532> eipen samouhl <4545> ouk <3364> exelexato kuriov <2962> en <1722> toutoiv <3778>

16:11 <06311> hp <0935> wab <05704> de <05437> bon <03808> al <03588> yk <03947> wnxqw <07971> hxls <03448> ysy <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw <06629> Naub <07462> her <02009> hnhw <06996> Njqh <07604> ras <05750> dwe <0559> rmayw <05288> Myrenh <08552> wmth <03448> ysy <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> iessai <2421> ekleloipasin <1587> ta <3588> paidaria <3808> kai <2532> eipen eti <2089> o <3588> mikrov <3398> idou <2400> poimainei <4165> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> iessai <2421> aposteilon <649> kai <2532> labe <2983> auton <846> oti <3754> ou <3364> mh <3165> katakliywmen <2625> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> auton <846>

16:12 <01931> awh <02088> hz <03588> yk <04886> whxsm <06965> Mwq <03068> hwhy <0559> rmaywP <07210> yar <02896> bwjw <05869> Mynye <03303> hpy <05973> Me <0132> ynwmda <01931> awhw <0935> whaybyw <07971> xlsyw(16:12)

16:12 kai <2532> apesteilen <649> kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> kai <2532> outov <3778> purrakhv meta <3326> kallouv ofyalmwn <3788> kai <2532> agayov <18> orasei <3706> kuriw <2962> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> samouhl <4545> anasta <450> kai <2532> crison <5548> ton <3588> dauid oti <3754> outov <3778> agayov <18> estin <1510>

16:13 o <07414> htmrh <01980> Klyw <08050> lawms <06965> Mqyw <04605> hlemw <01931> awhh <03117> Mwyhm <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <07307> xwr <06743> xlutw <0251> wyxa <07130> brqb <0853> wta <04886> xsmyw <08081> Nmsh <07161> Nrq <0853> ta <08050> lawms <03947> xqyw(16:13)

16:13 kai <2532> elaben <2983> samouhl <4545> to <3588> kerav <2768> tou <3588> elaiou <1637> kai <2532> ecrisen <5548> auton <846> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> kai <2532> efhlato pneuma <4151> kuriou <2962> epi <1909> dauid apo <575> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> epanw <1883> kai <2532> anesth <450> samouhl <4545> kai <2532> aphlyen <565> eiv <1519> armayaim

16:14 <03068> hwhy <0853> tam <07451> her <07307> xwr <01204> wttebw <07586> lwas <05973> Mem <05493> hro <03068> hwhy <07307> xwrw(16:14)

16:14 kai <2532> pneuma <4151> kuriou <2962> apesth apo <575> saoul <4549> kai <2532> epnigen <4155> auton <846> pneuma <4151> ponhron <4190> para <3844> kuriou <2962>

16:15 <01204> Ktebm <07451> her <0430> Myhla <07307> xwr <04994> an <02009> hnh <0413> wyla <07586> lwas <05650> ydbe <0559> wrmayw(16:15)

16:15 kai <2532> eipan oi <3588> paidev <3816> saoul <4549> prov <4314> auton <846> idou <2400> dh <1161> pneuma <4151> kuriou <2962> ponhron <4190> pnigei <4155> se <4771>

16:16 P <0> Kl <02895> bwjw <03027> wdyb <05059> Ngnw <07451> her <0430> Myhla <07307> xwr <05921> Kyle <01961> twyhb <01961> hyhw <03658> rwnkb <05059> Ngnm <03045> edy <0376> sya <01245> wsqby <06440> Kynpl <05650> Kydbe <0113> wnnda <04994> an <0559> rmay(16:16)

16:16 eipatwsan dh <1161> oi <3588> douloi <1401> sou <4771> enwpion <1799> sou <4771> kai <2532> zhthsatwsan <2212> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <1473> andra <435> eidota qallein <5567> en <1722> kinura kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> einai <1510> pneuma <4151> ponhron <4190> epi <1909> soi <4771> kai <2532> qalei <5567> en <1722> th <3588> kinura autou <846> kai <2532> agayon <18> soi <4771> estai <1510> kai <2532> anapausei <373> se <4771>

16:17 <0413> yla <0935> Mtwaybhw <05059> Ngnl <03190> byjym <0376> sya <0> yl <04994> an <07200> war <05650> wydbe <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(16:17)

16:17 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idete <3708> dh <1161> moi <1473> andra <435> orywv <3717> qallonta <5567> kai <2532> eisagagete <1521> auton <846> prov <4314> eme <1473>

16:18 <05973> wme <03068> hwhyw <08389> rat <0376> syaw <01697> rbd <0995> Nwbnw <04421> hmxlm <0376> syaw <02428> lyx <01368> rwbgw <05059> Ngn <03045> edy <01022> ymxlh <0> tyb <03448> ysyl <01121> Nb <07200> ytyar <02009> hnh <0559> rmayw <05288> Myrenhm <0259> dxa <06030> Neyw(16:18)

16:18 kai <2532> apekriyh eiv <1519> twn <3588> paidariwn <3808> autou <846> kai <2532> eipen idou <2400> eoraka <3708> uion <5207> tw <3588> iessai <2421> bhyleemithn kai <2532> auton <846> eidota qalmon <5568> kai <2532> o <3588> anhr <435> sunetov <4908> kai <2532> o <3588> anhr <435> polemisthv kai <2532> sofov <4680> logw <3056> kai <2532> anhr <435> agayov <18> tw <3588> eidei <1491> kai <2532> kuriov <2962> met <3326> autou <846>

16:19 <06629> Naub <0834> rsa <01121> Knb <01732> dwd <0853> ta <0413> yla <07971> hxls <0559> rmayw <03448> ysy <0413> la <04397> Mykalm <07586> lwas <07971> xlsyw(16:19)

16:19 kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> aggelouv <32> prov <4314> iessai <2421> legwn <3004> aposteilon <649> prov <4314> me <1473> ton <3588> uion <5207> sou <4771> dauid ton <3588> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> sou <4771>

16:20 <07586> lwas <0413> la <01121> wnb <01732> dwd <03027> dyb <07971> xlsyw <0259> dxa <05795> Myze <01423> ydgw <03196> Nyy <04997> danw <03899> Mxl <02543> rwmx <03448> ysy <03947> xqyw(16:20)

16:20 kai <2532> elaben <2983> iessai <2421> gomor artwn <740> kai <2532> askon <779> oinou <3631> kai <2532> erifon <2056> aigwn ena <1519> kai <2532> exapesteilen <1821> en <1722> ceiri <5495> dauid tou <3588> uiou <5207> autou <846> prov <4314> saoul <4549>

16:21 <03627> Mylk <05375> avn <0> wl <01961> yhyw <03966> dam <0157> whbhayw <06440> wynpl <05975> dmeyw <07586> lwas <0413> la <01732> dwd <0935> abyw(16:21)

16:21 kai <2532> eishlyen <1525> dauid prov <4314> saoul <4549> kai <2532> pareisthkei <3936> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> hgaphsen <25> auton <846> sfodra <4970> kai <2532> egenhyh <1096> autw <846> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846>

16:22 <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> aum <03588> yk <06440> ynpl <01732> dwd <04994> an <05975> dmey <0559> rmal <03448> ysy <0413> la <07586> lwas <07971> xlsyw(16:22)

16:22 kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> prov <4314> iessai <2421> legwn <3004> paristasyw <3936> dh <1161> dauid enwpion <1799> emou <1473> oti <3754> euren <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473>

16:23 P <07451> herh <07307> xwr <05921> wylem <05493> hrow <0> wl <02895> bwjw <07586> lwasl <07304> xwrw <03027> wdyb <05059> Ngnw <03658> rwnkh <0853> ta <01732> dwd <03947> xqlw <07586> lwas <0413> la <0430> Myhla <07307> xwr <01961> twyhb <01961> hyhw(16:23)

16:23 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> einai <1510> pneuma <4151> ponhron <4190> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> elambanen <2983> dauid thn <3588> kinuran kai <2532> eqallen <5567> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> anequcen <404> saoul <4549> kai <2532> agayon <18> autw <846> kai <2532> afistato ap <575> autou <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> ponhron <4190>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA