TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 3

3:1 <02722> hbrx <0430> Myhlah <02022> rh <0413> la <0935> abyw <04057> rbdmh <0310> rxa <06629> Nauh <0853> ta <05090> ghnyw <04080> Nydm <03548> Nhk <02859> wntx <03503> wrty <06629> Nau <0853> ta <07462> her <01961> hyh <04872> hsmw(3:1)

3:1 kai <2532> mwushv hn <1510> poimainwn <4165> ta <3588> probata <4263> ioyor tou <3588> gambrou autou <846> tou <3588> ierewv <2409> madiam kai <2532> hgagen <71> ta <3588> probata <4263> upo <5259> thn <3588> erhmon <2048> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> to <3588> orov <3735> cwrhb

3:2 <0398> lka <0369> wnnya <05572> hnohw <0784> sab <01197> reb <05572> hnoh <02009> hnhw <07200> aryw <05572> hnoh <08432> Kwtm <0784> sa <03827> tblb <0413> wyla <03068> hwhy <04397> Kalm <07200> aryw(3:2)

3:2 wfyh <3708> de <1161> autw <846> aggelov <32> kuriou <2962> en <1722> flogi <5395> purov <4442> ek <1537> tou <3588> batou <942> kai <2532> ora <3708> oti <3754> o <3588> batov <942> kaietai <2545> puri <4442> o <3588> de <1161> batov <942> ou <3364> katekaieto <2618>

3:3 <05572> hnoh <01197> reby <03808> al <04069> ewdm <02088> hzh <01419> ldgh <04758> harmh <0853> ta <07200> haraw <04994> an <05493> hroa <04872> hsm <0559> rmayw(3:3)

3:3 eipen de <1161> mwushv parelywn <3928> oqomai <3708> to <3588> orama <3705> to <3588> mega <3173> touto <3778> ti <5100> oti <3754> ou <3364> katakaietai <2618> o <3588> batov <942>

3:4 <02009> ynnh <0559> rmayw <04872> hsm <04872> hsm <0559> rmayw <05572> hnoh <08432> Kwtm <0430> Myhla <0413> wyla <07121> arqyw <07200> twarl <05493> ro <03588> yk <03068> hwhy <07200> aryw(3:4)

3:4 wv <3739> de <1161> eiden <3708> kuriov <2962> oti <3754> prosagei <4317> idein <3708> ekalesen <2564> auton <846> kuriov <2962> ek <1537> tou <3588> batou <942> legwn <3004> mwush mwush o <3588> de <1161> eipen ti <5100> estin <1510>

3:5 <01931> awh <06944> sdq <0127> tmda <05921> wyle <05975> dmwe <0859> hta <0834> rsa <04725> Mwqmh <03588> yk <07272> Kylgr <05921> lem <05275> Kylen <05394> ls <01988> Mlh <07126> brqt <0408> la <0559> rmayw(3:5)

3:5 kai <2532> eipen mh <3165> eggishv <1448> wde <3592> lusai <3089> to <3588> upodhma <5266> ek <1537> twn <3588> podwn <4228> sou <4771> o <3588> gar <1063> topov <5117> en <1722> w <3739> su <4771> esthkav <2476> gh <1065> agia <40> estin <1510>

3:6 <0430> Myhlah <0413> la <05027> jybhm <03372> ary <03588> yk <06440> wynp <04872> hsm <05641> rtoyw <03290> bqey <0430> yhlaw <03327> qxuy <0430> yhla <085> Mhrba <0430> yhla <01> Kyba <0430> yhla <0595> ykna <0559> rmayw(3:6)

3:6 kai <2532> eipen autw <846> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> yeov <2316> iakwb <2384> apestreqen <654> de <1161> mwushv to <3588> proswpon <4383> autou <846> eulabeito <2125> gar <1063> katembleqai enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

3:7 <04341> wybakm <0853> ta <03045> ytedy <03588> yk <05065> wyvgn <06440> ynpm <08085> ytems <06818> Mtqeu <0853> taw <04714> Myrumb <0834> rsa <05971> yme <06040> yne <0853> ta <07200> ytyar <07200> har <03068> hwhy <0559> rmayw(3:7)

3:7 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn idwn <3708> eidon <3708> thn <3588> kakwsin <2561> tou <3588> laou <2992> mou <1473> tou <3588> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> thv <3588> kraughv <2906> autwn <846> akhkoa <191> apo <575> twn <3588> ergodiwktwn oida gar <1063> thn <3588> odunhn <3601> autwn <846>

3:8 <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxhw <03669> ynenkh <04725> Mwqm <0413> la <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0413> la <07342> hbxrw <02896> hbwj <0776> Ura <0413> la <01931> awhh <0776> Urah <04480> Nm <05927> wtlehlw <04713> Myrum <03027> dym <05337> wlyuhl <03381> draw(3:8)

3:8 kai <2532> katebhn <2597> exelesyai <1807> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> aiguptiwn <124> kai <2532> exagagein <1806> autouv <846> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> ekeinhv <1565> kai <2532> eisagagein <1521> autouv <846> eiv <1519> ghn <1065> agayhn <18> kai <2532> pollhn <4183> eiv <1519> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> twn <3588> cananaiwn kai <2532> cettaiwn kai <2532> amorraiwn kai <2532> ferezaiwn kai <2532> gergesaiwn kai <2532> euaiwn kai <2532> iebousaiwn

3:9 <0853> Mta <03905> Myuxl <04713> Myrum <0834> rsa <03906> Uxlh <0853> ta <07200> ytyar <01571> Mgw <0413> yla <0935> hab <03478> larvy <01121> ynb <06818> tqeu <02009> hnh <06258> htew(3:9)

3:9 kai <2532> nun <3568> idou <2400> kraugh <2906> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> hkei <1854> prov <4314> me <1473> kagw ewraka <3708> ton <3588> ylimmon on <3739> oi <3588> aiguptioi <124> ylibousin <2346> autouv <846>

3:10 <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <05971> yme <0853> ta <03318> auwhw <06547> herp <0413> la <07971> Kxlsaw <01980> hkl <06258> htew(3:10)

3:10 kai <2532> nun <3568> deuro <1204> aposteilw <649> se <4771> prov <4314> faraw <5328> basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> exaxeiv <1806> ton <3588> laon <2992> mou <1473> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

3:11 <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03318> ayuwa <03588> ykw <06547> herp <0413> la <01980> Kla <03588> yk <0595> ykna <04310> ym <0430> Myhlah <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(3:11)

3:11 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> ton <3588> yeon <2316> tiv <5100> eimi <1510> oti <3754> poreusomai <4198> prov <4314> faraw <5328> basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> oti <3754> exaxw <1806> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

3:12 <02088> hzh <02022> rhh <05921> le <0430> Myhlah <0853> ta <05647> Nwdbet <04714> Myrumm <05971> Meh <0853> ta <03318> Kayuwhb <07971> Kytxls <0595> ykna <03588> yk <0226> twah <0> Kl <02088> hzw <05973> Kme <01961> hyha <03588> yk <0559> rmayw(3:12)

3:12 eipen de <1161> o <3588> yeov <2316> mwusei legwn <3004> oti <3754> esomai <1510> meta <3326> sou <4771> kai <2532> touto <3778> soi <4771> to <3588> shmeion <4592> oti <3754> egw <1473> se <4771> exapostellw <1821> en <1722> tw <3588> exagagein <1806> se <4771> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> latreusete <3000> tw <3588> yew <2316> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <3778>

3:13 <0413> Mhla <0559> rma <04100> hm <08034> wms <04100> hm <0> yl <0559> wrmaw <0413> Mkyla <07971> ynxls <01> Mkytwba <0430> yhla <0> Mhl <0559> ytrmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0935> ab <0595> ykna <02009> hnh <0430> Myhlah <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(3:13)

3:13 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> ton <3588> yeon <2316> idou <2400> egw <1473> eleusomai <2064> prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> kai <2532> erw prov <4314> autouv <846> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> apestalken <649> me <1473> prov <4314> umav <4771> erwthsousin <2065> me <1473> ti <5100> onoma <3686> autw <846> ti <5100> erw prov <4314> autouv <846>

3:14 <0413> Mkyla <07971> ynxls <01961> hyha <03478> larvy <01121> ynbl <0559> rmat <03541> hk <0559> rmayw <01961> hyha <0834> rsa <01961> hyha <04872> hsm <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw(3:14)

3:14 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> prov <4314> mwushn egw <1473> eimi <1510> o <3588> wn <1510> kai <2532> eipen outwv <3778> ereiv toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> o <3588> wn <1510> apestalken <649> me <1473> prov <4314> umav <4771>

3:15 <01755> rd <01755> rdl <02143> yrkz <02088> hzw <05769> Mlel <08034> yms <02088> hz <0413> Mkyla <07971> ynxls <03290> bqey <0430> yhlaw <03327> qxuy <0430> yhla <085> Mhrba <0430> yhla <01> Mkytba <0430> yhla <03068> hwhy <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0559> rmat <03541> hk <04872> hsm <0413> la <0430> Myhla <05750> dwe <0559> rmayw(3:15)

3:15 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> palin <3825> prov <4314> mwushn outwv <3778> ereiv toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> yeov <2316> iakwb <2384> apestalken <649> me <1473> prov <4314> umav <4771> touto <3778> mou <1473> estin <1510> onoma <3686> aiwnion <166> kai <2532> mnhmosunon <3422> genewn <1074> geneaiv <1074>

3:16 <04714> Myrumb <0> Mkl <06213> ywveh <0853> taw <0853> Mkta <06485> ytdqp <06485> dqp <0559> rmal <03290> bqeyw <03327> qxuy <085> Mhrba <0430> yhla <0413> yla <07200> harn <01> Mkytba <0430> yhla <03068> hwhy <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <02205> ynqz <0853> ta <0622> tpoaw <01980> Kl(3:16)

3:16 elywn <2064> oun <3767> sunagage <4863> thn <3588> gerousian <1087> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> wptai <3708> moi <1473> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> yeov <2316> iakwb <2384> legwn <3004> episkoph <1984> epeskemmai umav <4771> kai <2532> osa <3745> sumbebhken <4819> umin <4771> en <1722> aiguptw <125>

3:17 <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0413> la <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxhw <03669> ynenkh <0776> Ura <0413> la <04714> Myrum <06040> ynem <0853> Mkta <05927> hlea <0559> rmaw(3:17)

3:17 kai <2532> eipon anabibasw <307> umav <4771> ek <1537> thv <3588> kakwsewv <2561> twn <3588> aiguptiwn <124> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> twn <3588> cananaiwn kai <2532> cettaiwn kai <2532> amorraiwn kai <2532> ferezaiwn kai <2532> gergesaiwn kai <2532> euaiwn kai <2532> iebousaiwn eiv <1519> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192>

3:18 <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> hxbznw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <04994> an <01980> hkln <06258> htew <05921> wnyle <07136> hrqn <05680> Myyrbeh <0430> yhla <03068> hwhy <0413> wyla <0559> Mtrmaw <04714> Myrum <04428> Klm <0413> la <03478> larvy <02205> ynqzw <0859> hta <0935> tabw <06963> Klql <08085> wemsw(3:18)

3:18 kai <2532> eisakousontai <1522> sou <4771> thv <3588> fwnhv <5456> kai <2532> eiseleush <1525> su <4771> kai <2532> h <3588> gerousia <1087> israhl <2474> prov <4314> faraw <5328> basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> o <3588> yeov <2316> twn <3588> ebraiwn <1445> proskeklhtai hmav <1473> poreuswmeya <4198> oun <3767> odon <3598> triwn <5140> hmerwn <2250> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> ina <2443> yuswmen <2380> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

3:19 <02389> hqzx <03027> dyb <03808> alw <01980> Klhl <04714> Myrum <04428> Klm <0853> Mkta <05414> Nty <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <0589> ynaw(3:19)

3:19 egw <1473> de <1161> oida oti <3754> ou <3364> prohsetai umav <4771> faraw <5328> basileuv <935> aiguptou <125> poreuyhnai <4198> ean <1437> mh <3165> meta <3326> ceirov <5495> krataiav <2900>

3:20 <0853> Mkta <07971> xlsy <03651> Nk <0310> yrxaw <07130> wbrqb <06213> hvea <0834> rsa <06381> ytalpn <03605> lkb <04713> Myrum <0853> ta <05221> ytykhw <03027> ydy <0853> ta <07971> ytxlsw(3:20)

3:20 kai <2532> ekteinav thn <3588> ceira <5495> pataxw <3960> touv <3588> aiguptiouv <124> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> yaumasioiv <2297> mou <1473> oiv <3739> poihsw <4160> en <1722> autoiv <846> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> exapostelei <1821> umav <4771>

3:21 <07387> Mqyr <01980> wklt <03808> al <01980> Nwklt <03588> yk <01961> hyhw <04713> Myrum <05869> ynyeb <02088> hzh <05971> Meh <02580> Nx <0853> ta <05414> yttnw(3:21)

3:21 kai <2532> dwsw <1325> carin <5485> tw <3588> law <2992> toutw <3778> enantion <1726> twn <3588> aiguptiwn <124> otan <3752> de <1161> apotrechte ouk <3364> apeleusesye <565> kenoi <2756>

3:22 <04713> Myrum <0853> ta <05337> Mtlunw <01323> Mkytnb <05921> lew <01121> Mkynb <05921> le <07760> Mtmvw <08071> tlmvw <02091> bhz <03627> ylkw <03701> Pok <03627> ylk <01004> htyb <01481> trgmw <07934> htnksm <0802> hsa <07592> hlasw(3:22)

3:22 aithsei <154> gunh <1135> para <3844> geitonov <1069> kai <2532> suskhnou authv <846> skeuh <4632> argura kai <2532> crusa kai <2532> imatismon <2441> kai <2532> epiyhsete <2007> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> umwn <4771> kai <2532> epi <1909> tav <3588> yugaterav <2364> umwn <4771> kai <2532> skuleusete touv <3588> aiguptiouv <124>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA