TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 2

2:1 <03878> ywl <01323> tb <0853> ta <03947> xqyw <03878> ywl <01004> tybm <0376> sya <01980> Klyw(2:1)

2:1 hn <1510> de <1161> tiv <5100> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> leui <3017> ov <3739> elaben <2983> twn <3588> yugaterwn <2364> leui <3017> kai <2532> escen <2192> authn <846>

2:2 <03391> Myxry <07969> hsls <06845> whnputw <01931> awh <02896> bwj <03588> yk <0853> wta <07200> artw <01121> Nb <03205> dltw <0802> hsah <02029> rhtw(2:2)

2:2 kai <2532> en <1722> gastri <1064> elaben <2983> kai <2532> eteken <5088> arsen idontev <3708> de <1161> auto <846> asteion <791> eskepasan auto <846> mhnav <3303> treiv <5140>

2:3 <02975> rayh <08193> tpv <05921> le <05488> Pwob <07760> Mvtw <03206> dlyh <0853> ta <0> hb <07760> Mvtw <02203> tpzbw <02564> rmxb <02560> hrmxtw <01573> amg <08392> tbt <0> wl <03947> xqtw <06845> wnypuh <05750> dwe <03201> hlky <03808> alw(2:3)

2:3 epei <1893> de <1161> ouk <3364> hdunanto <1410> auto <846> eti <2089> kruptein <2928> elaben <2983> autw <846> h <3588> mhthr <3384> autou <846> yibin kai <2532> katecrisen authn <846> asfaltopissh kai <2532> enebalen <1685> to <3588> paidion <3813> eiv <1519> authn <846> kai <2532> eyhken <5087> authn <846> eiv <1519> to <3588> elov <2247> para <3844> ton <3588> potamon <4215>

2:4 <0> wl <06213> hvey <04100> hm <03045> hedl <07350> qxrm <0269> wtxa <03320> buttw(2:4)

2:4 kai <2532> kateskopeuen h <3588> adelfh <79> autou <846> makroyen <3113> mayein <3129> ti <5100> to <3588> apobhsomenon <576> autw <846>

2:5 <03947> hxqtw <0519> htma <0853> ta <07971> xlstw <05488> Pwoh <08432> Kwtb <08392> hbth <0853> ta <07200> artw <02975> rayh <03027> dy <05921> le <01980> tklh <05291> hytrenw <02975> rayh <05921> le <07364> Uxrl <06547> herp <01323> tb <03381> drtw(2:5)

2:5 katebh <2597> de <1161> h <3588> yugathr <2364> faraw <5328> lousasyai <3068> epi <1909> ton <3588> potamon <4215> kai <2532> ai <3588> abrai authv <846> pareporeuonto <3899> para <3844> ton <3588> potamon <4215> kai <2532> idousa <3708> thn <3588> yibin en <1722> tw <3588> elei <2247> aposteilasa <649> thn <3588> abran aneilato <337> authn <846>

2:6 <02088> hz <05680> Myrbeh <03206> ydlym <0559> rmatw <05921> wyle <02550> lmxtw <01058> hkb <05288> ren <02009> hnhw <03206> dlyh <0853> ta <07200> whartw <06605> xtptw(2:6)

2:6 anoixasa <455> de <1161> ora <3708> paidion <3813> klaion <2799> en <1722> th <3588> yibei kai <2532> efeisato <5339> autou <846> h <3588> yugathr <2364> faraw <5328> kai <2532> efh <5346> apo <575> twn <3588> paidiwn <3813> twn <3588> ebraiwn <1445> touto <3778>

2:7 <03206> dlyh <0853> ta <0> Kl <03243> qnytw <05680> tyrbeh <04480> Nm <03243> tqnym <0802> hsa <0> Kl <07121> ytarqw <01980> Klah <06547> herp <01323> tb <0413> la <0269> wtxa <0559> rmatw(2:7)

2:7 kai <2532> eipen h <3588> adelfh <79> autou <846> th <3588> yugatri <2364> faraw <5328> yeleiv <2309> kalesw <2564> soi <4771> gunaika <1135> trofeuousan ek <1537> twn <3588> ebraiwn <1445> kai <2532> yhlasei soi <4771> to <3588> paidion <3813>

2:8 <03206> dlyh <0517> Ma <0853> ta <07121> arqtw <05959> hmleh <01980> Kltw <01980> ykl <06547> herp <01323> tb <0> hl <0559> rmatw(2:8)

2:8 h <3588> de <1161> eipen auth <846> h <3588> yugathr <2364> faraw <5328> poreuou <4198> elyousa <2064> de <1161> h <3588> neaniv ekalesen <2564> thn <3588> mhtera <3384> tou <3588> paidiou <3813>

2:9 <05134> whqyntw <03206> dlyh <0802> hsah <03947> xqtw <07939> Krkv <0853> ta <05414> Nta <0589> ynaw <0> yl <03243> whqnyhw <02088> hzh <03206> dlyh <0853> ta <01980> ykylyh <06547> herp <01323> tb <0> hl <0559> rmatw(2:9)

2:9 eipen de <1161> prov <4314> authn <846> h <3588> yugathr <2364> faraw <5328> diathrhson <1301> moi <1473> to <3588> paidion <3813> touto <3778> kai <2532> yhlason <2337> moi <1473> auto <846> egw <1473> de <1161> dwsw <1325> soi <4771> ton <3588> misyon <3408> elaben <2983> de <1161> h <3588> gunh <1135> to <3588> paidion <3813> kai <2532> eyhlazen <2337> auto <846>

2:10 <04871> whtysm <04325> Mymh <04480> Nm <03588> yk <0559> rmatw <04872> hsm <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nbl <0> hl <01961> yhyw <06547> herp <01323> tbl <0935> whabtw <03206> dlyh <01431> ldgyw(2:10)

2:10 adrunyentov de <1161> tou <3588> paidiou <3813> eishgagen <1521> auto <846> prov <4314> thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> kai <2532> egenhyh <1096> auth <846> eiv <1519> uion <5207> epwnomasen de <1161> to <3588> onoma <3686> autou <846> mwushn legousa <3004> ek <1537> tou <3588> udatov <5204> auton <846> aneilomhn <337>

2:11 <0251> wyxam <05680> yrbe <0376> sya <05221> hkm <04713> yrum <0376> sya <07200> aryw <05450> Mtlbob <07200> aryw <0251> wyxa <0413> la <03318> auyw <04872> hsm <01431> ldgyw <01992> Mhh <03117> Mymyb <01961> yhyw(2:11)

2:11 egeneto <1096> de <1161> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> taiv <3588> pollaiv <4183> ekeinaiv <1565> megav <3173> genomenov <1096> mwushv exhlyen <1831> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> katanohsav <2657> de <1161> ton <3588> ponon <4192> autwn <846> ora <3708> anyrwpon <444> aiguption <124> tuptonta <5180> tina <5100> ebraion <1445> twn <3588> eautou <1438> adelfwn <80> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

2:12 <02344> lwxb <02934> whnmjyw <04713> yrumh <0853> ta <05221> Kyw <0376> sya <0369> Nya <03588> yk <07200> aryw <03541> hkw <03541> hk <06437> Npyw(2:12)

2:12 peribleqamenov <4017> de <1161> wde <3592> kai <2532> wde <3592> ouc <3364> ora <3708> oudena <3762> kai <2532> pataxav <3960> ton <3588> aiguption <124> ekruqen <2928> auton <846> en <1722> th <3588> ammw <285>

2:13 <07453> Ker <05221> hkt <04100> hml <07563> esrl <0559> rmayw <05327> Myun <05680> Myrbe <0376> Mysna <08147> yns <02009> hnhw <08145> ynsh <03117> Mwyb <03318> auyw(2:13)

2:13 exelywn <1831> de <1161> th <3588> hmera <2250> th <3588> deutera <1208> ora <3708> duo <1417> andrav <435> ebraiouv <1445> diaplhktizomenouv kai <2532> legei <3004> tw <3588> adikounti <91> dia <1223> ti <5100> su <4771> tupteiv <5180> ton <3588> plhsion <4139>

2:14 <01697> rbdh <03045> edwn <0403> Nka <0559> rmayw <04872> hsm <03372> aryyw <04713> yrumh <0853> ta <02026> tgrh <0834> rsak <0559> rma <0859> hta <02026> yngrhlh <05921> wnyle <08199> jpsw <08269> rv <0376> syal <07760> Kmv <04310> ym <0559> rmayw(2:14)

2:14 o <3588> de <1161> eipen tiv <5100> se <4771> katesthsen <2525> arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> ef <1909> hmwn <1473> mh <3165> anelein <337> me <1473> su <4771> yeleiv <2309> on <3739> tropon <5158> aneilev <337> ecyev <5504> ton <3588> aiguption <124> efobhyh <5399> de <1161> mwushv kai <2532> eipen ei <1487> outwv <3778> emfanev <1717> gegonen <1096> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

2:15 <0875> rabh <05921> le <03427> bsyw <04080> Nydm <0776> Urab <03427> bsyw <06547> herp <06440> ynpm <04872> hsm <01272> xrbyw <04872> hsm <0853> ta <02026> grhl <01245> sqbyw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06547> herp <08085> emsyw(2:15)

2:15 hkousen <191> de <1161> faraw <5328> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> ezhtei <2212> anelein <337> mwushn anecwrhsen <402> de <1161> mwushv apo <575> proswpou <4383> faraw <5328> kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> gh <1065> madiam elywn <2064> de <1161> eiv <1519> ghn <1065> madiam ekayisen <2523> epi <1909> tou <3588> freatov <5421>

2:16 <01> Nhyba <06629> Nau <08248> twqshl <07298> Myjhrh <0853> ta <04390> hnalmtw <01802> hnldtw <0935> hnabtw <01323> twnb <07651> ebs <04080> Nydm <03548> Nhklw(2:16)

2:16 tw <3588> de <1161> ierei <2409> madiam hsan <1510> epta <2033> yugaterev <2364> poimainousai <4165> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> ioyor paragenomenai <3854> de <1161> hntloun <501> ewv <2193> eplhsan tav <3588> dexamenav potisai <4222> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> ioyor

2:17 <06629> Mnau <0853> ta <08248> qsyw <03467> Neswyw <04872> hsm <06965> Mqyw <01644> Mwsrgyw <07462> Myerh <0935> wabyw(2:17)

2:17 paragenomenoi <3854> de <1161> oi <3588> poimenev <4166> exebalon <1544> autav <846> anastav <450> de <1161> mwushv errusato autav <846> kai <2532> hntlhsen <501> autaiv <846> kai <2532> epotisen <4222> ta <3588> probata <4263> autwn <846>

2:18 <03117> Mwyh <0935> ab <04116> Ntrhm <04069> ewdm <0559> rmayw <01> Nhyba <07467> lawer <0413> la <0935> hnabtw(2:18)

2:18 paregenonto <3854> de <1161> prov <4314> ragouhl ton <3588> patera <3962> autwn <846> o <3588> de <1161> eipen autaiv <846> ti <5100> oti <3754> etacunate tou <3588> paragenesyai <3854> shmeron <4594>

2:19 <06629> Nauh <0853> ta <08248> qsyw <0> wnl <01802> hld <01802> hld <01571> Mgw <07462> Myerh <03027> dym <05337> wnlyuh <04713> yrum <0376> sya <0559> Nrmatw(2:19)

2:19 ai <3588> de <1161> eipan anyrwpov <444> aiguptiov <124> errusato hmav <1473> apo <575> twn <3588> poimenwn <4166> kai <2532> hntlhsen <501> hmin <1473> kai <2532> epotisen <4222> ta <3588> probata <4263> hmwn <1473>

2:20 <03899> Mxl <0398> lkayw <0> wl <07121> Narq <0376> syah <0853> ta <05800> Ntbze <02088> hz <04100> hml <0346> wyaw <01323> wytnb <0413> la <0559> rmayw(2:20)

2:20 o <3588> de <1161> eipen taiv <3588> yugatrasin <2364> autou <846> kai <2532> pou <4225> esti <1510> kai <2532> ina <2443> ti <5100> outwv <3778> kataleloipate <2641> ton <3588> anyrwpon <444> kalesate <2564> oun <3767> auton <846> opwv <3704> fagh <2068> arton <740>

2:21 <04872> hsml <01323> wtb <06855> hrpu <0853> ta <05414> Ntyw <0376> syah <0854> ta <03427> tbsl <04872> hsm <02974> lawyw(2:21)

2:21 katwkisyh de <1161> mwushv para <3844> tw <3588> anyrwpw <444> kai <2532> exedoto <1554> sepfwran thn <3588> yugatera <2364> autou <846> mwush gunaika <1135>

2:22 P <05237> hyrkn <0776> Urab <01961> ytyyh <01616> rg <0559> rma <03588> yk <01647> Msrg <08034> wms <0853> ta <07121> arqyw <01121> Nb <03205> dltw(2:22)

2:22 en <1722> gastri <1064> de <1161> labousa <2983> h <3588> gunh <1135> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> epwnomasen mwushv to <3588> onoma <3686> autou <846> ghrsam legwn <3004> oti <3754> paroikov <3941> eimi <1510> en <1722> gh <1065> allotria <245>

2:23 <05656> hdbeh <04480> Nm <0430> Myhlah <0413> la <07775> Mtews <05927> letw <02199> wqezyw <05656> hdbeh <04480> Nm <03478> larvy <01121> ynb <0584> wxnayw <04714> Myrum <04428> Klm <04191> tmyw <01992> Mhh <07227> Mybrh <03117> Mymyb <01961> yhyw(2:23)

2:23 meta <3326> de <1161> tav <3588> hmerav <2250> tav <3588> pollav <4183> ekeinav <1565> eteleuthsen <5053> o <3588> basileuv <935> aiguptou <125> kai <2532> katestenaxan oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> kai <2532> anebohsan <310> kai <2532> anebh <305> h <3588> boh <995> autwn <846> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> apo <575> twn <3588> ergwn <2041>

2:24 <03290> bqey <0854> taw <03327> qxuy <0854> ta <085> Mhrba <0854> ta <01285> wtyrb <0853> ta <0430> Myhla <02142> rkzyw <05009> Mtqan <0853> ta <0430> Myhla <08085> emsyw(2:24)

2:24 kai <2532> eishkousen <1522> o <3588> yeov <2316> ton <3588> stenagmon <4726> autwn <846> kai <2532> emnhsyh <3403> o <3588> yeov <2316> thv <3588> diayhkhv <1242> autou <846> thv <3588> prov <4314> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384>

2:25 o <0430> Myhla <03045> edyw <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <0430> Myhla <07200> aryw(2:25)

2:25 kai <2532> epeiden o <3588> yeov <2316> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> kai <2532> egnwsyh <1097> autoiv <846>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA