TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Daniel 10

10:1 <04758> harmb <0> wl <0998> hnybw <01697> rbdh <0853> ta <0995> Nybw <01419> lwdg <06635> abuw <01697> rbdh <0571> tmaw <01095> ruasjlb <08034> wms <07121> arqn <0834> rsa <01840> layndl <01540> hlgn <01697> rbd <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <07969> swls <08141> tnsb(10:1)

10:1 en <1722> etei <2094> tritw <5154> kurou basilewv <935> perswn logov <3056> apekalufyh <601> tw <3588> danihl <1158> ou <3739> to <3588> onoma <3686> epeklhyh baltasar kai <2532> alhyinov <228> o <3588> logov <3056> kai <2532> dunamiv <1411> megalh <3173> kai <2532> sunesiv <4907> edoyh <1325> autw <846> en <1722> th <3588> optasia <3701>

10:2 <03117> Mymy <07620> Myebs <07969> hsls <056> lbatm <01961> ytyyh <01840> laynd <0589> yna <01992> Mhh <03117> Mymyb(10:2)

10:2 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> egw <1473> danihl <1158> hmhn <1510> penywn <3996> treiv <5140> ebdomadav hmerwn <2250>

10:3 P <03117> Mymy <07620> Myebs <07969> tsls <04390> talm <05704> de <05480> ytko <03808> al <05480> Kwow <06310> yp <0413> la <0935> ab <03808> al <03196> Nyyw <01320> rvbw <0398> ytlka <03808> al <02530> twdmx <03899> Mxl(10:3)

10:3 arton <740> epiyumiwn <1939> ouk <3364> efagon <2068> kai <2532> kreav <2907> kai <2532> oinov <3631> ouk <3364> eishlyen <1525> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <1473> kai <2532> aleimma ouk <3364> hleiqamhn <218> ewv <2193> plhrwsewv triwn <5140> ebdomadwn hmerwn <2250>

10:4 <02313> lqdx <01931> awh <01419> lwdgh <05104> rhnh <03027> dy <05921> le <01961> ytyyh <0589> ynaw <07223> Nwsarh <02320> sdxl <0702> hebraw <06242> Myrve <03117> Mwybw(10:4)

10:4 en <1722> hmera <2250> eikosth kai <2532> tetarth <5067> tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> prwtou <4413> kai <2532> egw <1473> hmhn <1510> ecomena <2192> tou <3588> potamou <4215> tou <3588> megalou <3173> autov <846> estin <1510> eddekel

10:5 <0210> zpwa <03800> Mtkb <02296> Myrgx <04975> wyntmw <0906> Mydb <03847> swbl <0259> dxa <0376> sya <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <0853> ta <05375> avaw(10:5)

10:5 kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> anhr <435> eiv <1519> endedumenov <1746> baddin kai <2532> h <3588> osfuv <3751> autou <846> periezwsmenh <4024> en <1722> crusiw <5553> wfaz

10:6 <01995> Nwmh <06963> lwqk <01697> wyrbd <06963> lwqw <07044> llq <05178> tsxn <05869> Nyek <04772> wytlgrmw <02220> wyterzw <0784> sa <03940> ydyplk <05869> wynyew <01300> qrb <04758> harmk <06440> wynpw <08658> sysrtk <01472> wtywgw(10:6)

10:6 kai <2532> to <3588> swma <4983> autou <846> wsei <5616> yarsiv kai <2532> to <3588> proswpon <4383> autou <846> wsei <5616> orasiv <3706> astraphv <796> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> wsei <5616> lampadev <2985> purov <4442> kai <2532> oi <3588> bracionev <1023> autou <846> kai <2532> ta <3588> skelh <4628> wv <3739> orasiv <3706> calkou stilbontov <4744> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> twn <3588> logwn <3056> autou <846> wv <3739> fwnh <5456> oclou <3793>

10:7 <02244> abxhb <01272> wxrbyw <05921> Mhyle <05307> hlpn <01419> hldg <02731> hdrx <061> lba <04759> harmh <0853> ta <07200> war <03808> al <05973> yme <01961> wyh <0834> rsa <0582> Mysnahw <04759> harmh <0853> ta <0905> ydbl <01840> laynd <0589> yna <07200> ytyarw(10:7)

10:7 kai <2532> eidon <3708> egw <1473> danihl <1158> monov <3441> thn <3588> optasian <3701> kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> emou <1473> ouk <3364> eidon <3708> thn <3588> optasian <3701> all <235> h <2228> ekstasiv <1611> megalh <3173> epepesen <1968> ep <1909> autouv <846> kai <2532> efugon <5343> en <1722> fobw <5401>

10:8 <03581> xk <06113> ytrue <03808> alw <04889> tyxsml <05921> yle <02015> Kphn <01935> ydwhw <03581> xk <0> yb <07604> rasn <03808> alw <02063> tazh <01419> hldgh <04759> harmh <0853> ta <07200> haraw <0905> ydbl <07604> ytrasn <0589> ynaw(10:8)

10:8 kai <2532> egw <1473> upeleifyhn <5275> monov <3441> kai <2532> eidon <3708> thn <3588> optasian <3701> thn <3588> megalhn <3173> tauthn <3778> kai <2532> ouc <3364> upeleifyh <5275> en <1722> emoi <1473> iscuv <2479> kai <2532> h <3588> doxa <1391> mou <1473> metestrafh <3344> eiv <1519> diafyoran <1312> kai <2532> ouk <3364> ekrathsa <2902> iscuov <2479>

10:9 <0776> hura <06440> ynpw <06440> ynp <05921> le <07290> Mdrn <01961> ytyyh <0589> ynaw <01697> wyrbd <06963> lwq <0853> ta <08085> yemskw <01697> wyrbd <06963> lwq <0853> ta <08085> emsaw(10:9)

10:9 kai <2532> hkousa <191> thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> logwn <3056> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> akousai <191> me <1473> autou <846> hmhn <1510> katanenugmenov <2660> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

10:10 <03027> ydy <03709> twpkw <01290> ykrb <05921> le <05128> yneyntw <0> yb <05060> hegn <03027> dy <02009> hnhw(10:10)

10:10 kai <2532> idou <2400> ceir <5495> aptomenh <680> mou <1473> kai <2532> hgeiren me <1473> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> mou <1473>

10:11 <07460> dyerm <05975> ytdme <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <05973> yme <01696> wrbdbw <0413> Kyla <07971> ytxls <06258> hte <03588> yk <05975> Kdme <05921> le <05975> dmew <0413> Kyla <01696> rbd <0595> ykna <0834> rsa <01697> Myrbdb <0995> Nbh <02530> twdmx <0376> sya <01840> laynd <0413> yla <0559> rmayw(10:11)

10:11 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> danihl <1158> anhr <435> epiyumiwn <1939> sunev <4920> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> oiv <3739> egw <1473> lalw <2980> prov <4314> se <4771> kai <2532> sthyi <2476> epi <1909> th <3588> stasei <4714> sou <4771> oti <3754> nun <3568> apestalhn <649> prov <4314> se <4771> kai <2532> en <1722> tw <3588> lalhsai <2980> auton <846> prov <4314> me <1473> ton <3588> logon <3056> touton <3778> anesthn <450> entromov <1790>

10:12 <01697> Kyrbdb <0935> ytab <0589> ynaw <01697> Kyrbd <08085> wemsn <0430> Kyhla <06440> ynpl <06031> twnethlw <0995> Nybhl <03820> Kbl <0853> ta <05414> ttn <0834> rsa <07223> Nwsarh <03117> Mwyh <04480> Nm <03588> yk <01840> laynd <03372> aryt <0408> la <0413> yla <0559> rmayw(10:12)

10:12 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> mh <3165> fobou <5399> danihl <1158> oti <3754> apo <575> thv <3588> prwthv <4413> hmerav <2250> hv <3739> edwkav <1325> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> tou <3588> sunienai <4920> kai <2532> kakwyhnai <2559> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> hkousyhsan <191> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> kai <2532> egw <1473> hlyon <2064> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4771>

10:13 <06539> orp <04428> yklm <0681> lua <08033> Ms <03498> ytrtwn <0589> ynaw <05826> ynrzel <0935> ab <07223> Mynsarh <08269> Myrvh <0259> dxa <04317> lakym <02009> hnhw <03117> Mwy <0259> dxaw <06242> Myrve <05048> ydgnl <05975> dme <06539> orp <04438> twklm <08269> rvw(10:13)

10:13 kai <2532> o <3588> arcwn <758> basileiav <932> perswn eisthkei <2476> ex <1537> enantiav <1727> mou <1473> eikosi <1501> kai <2532> mian <1519> hmeran <2250> kai <2532> idou <2400> micahl <3413> eiv <1519> twn <3588> arcontwn <758> twn <3588> prwtwn <4413> hlyen <2064> bohyhsai <997> moi <1473> kai <2532> auton <846> katelipon <2641> ekei <1563> meta <3326> tou <3588> arcontov <758> basileiav <932> perswn

10:14 <03117> Mymyl <02377> Nwzx <05750> dwe <03588> yk <03117> Mymyh <0319> tyrxab <05971> Kmel <07136> hrqy <0834> rsa <0853> ta <0995> Knybhl <0935> ytabw(10:14)

10:14 kai <2532> hlyon <2064> sunetisai se <4771> osa <3745> apanthsetai <528> tw <3588> law <2992> sou <4771> ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> oti <3754> eti <2089> h <3588> orasiv <3706> eiv <1519> hmerav <2250>

10:15 <0481> ytmlanw <0776> hura <06440> ynp <05414> yttn <0428> hlah <01697> Myrbdk <05973> yme <01696> wrbdbw(10:15)

10:15 kai <2532> en <1722> tw <3588> lalhsai <2980> auton <846> met <3326> emou <1473> kata <2596> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> edwka <1325> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katenughn <2660>

10:16 <03581> xk <06113> ytrue <03808> alw <05921> yle <06735> yryu <02015> wkphn <04759> harmb <0113> ynda <05048> ydgnl <05975> dmeh <0413> la <0559> hrmaw <01696> hrbdaw <06310> yp <06605> xtpaw <08193> ytpv <05921> le <05060> egn <0120> Mda <01121> ynb <01823> twmdk <02009> hnhw(10:16)

10:16 kai <2532> idou <2400> wv <3739> omoiwsiv <3669> uiou <5207> anyrwpou <444> hqato <680> twn <3588> ceilewn <5491> mou <1473> kai <2532> hnoixa <455> to <3588> stoma <4750> mou <1473> kai <2532> elalhsa <2980> kai <2532> eipa prov <4314> ton <3588> estwta <2476> enantion <1726> emou <1473> kurie <2962> en <1722> th <3588> optasia <3701> sou <4771> estrafh <4762> ta <3588> entov <1787> mou <1473> en <1722> emoi <1473> kai <2532> ouk <3364> escon <2192> iscun <2479>

10:17 <0> yb <07604> hrasn <03808> al <05397> hmsnw <03581> xk <0> yb <05975> dmey <03808> al <06258> htem <0589> ynaw <02088> hz <0113> ynda <05973> Me <01696> rbdl <02088> hz <0113> ynda <05650> dbe <03201> lkwy <01963> Kyhw(10:17)

10:17 kai <2532> pwv <4459> dunhsetai <1410> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kurie <2962> lalhsai <2980> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> toutou <3778> kai <2532> egw <1473> apo <575> tou <3588> nun <3568> ou <3364> sthsetai <2476> en <1722> emoi <1473> iscuv <2479> kai <2532> pnoh <4157> ouc <3364> upeleifyh <5275> en <1722> emoi <1473>

10:18 <02388> ynqzxyw <0120> Mda <04758> harmk <0> yb <05060> egyw <03254> Poyw(10:18)

10:18 kai <2532> proseyeto <4369> kai <2532> hqato <680> mou <1473> wv <3739> orasiv <3706> anyrwpou <444> kai <2532> eniscusen <1765> me <1473>

10:19 <02388> yntqzx <03588> yk <0113> ynda <01696> rbdy <0559> hrmaw <02388> ytqzxth <05973> yme <01696> wrbdkw <02388> qzxw <02388> qzx <0> Kl <07965> Mwls <02530> twdmx <0376> sya <03372> aryt <0408> la <0559> rmayw(10:19)

10:19 kai <2532> eipen moi <1473> mh <3165> fobou <5399> anhr <435> epiyumiwn <1939> eirhnh <1515> soi <4771> andrizou <407> kai <2532> iscue <2480> kai <2532> en <1722> tw <3588> lalhsai <2980> auton <846> met <3326> emou <1473> iscusa <2480> kai <2532> eipa laleitw <2980> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> oti <3754> eniscusav <1765> me <1473>

10:20 <0935> ab <03120> Nwy <08269> rv <02009> hnhw <03318> auwy <0589> ynaw <06539> orp <08269> rv <05973> Me <03898> Mxlhl <07725> bwsa <06258> htew <0413> Kyla <0935> ytab <04100> hml <03045> tedyh <0559> rmayw(10:20)

10:20 kai <2532> eipen ei <1487> oidav ina <2443> ti <5100> hlyon <2064> prov <4314> se <4771> kai <2532> nun <3568> epistreqw <1994> tou <3588> polemhsai <4170> meta <3326> arcontov <758> perswn kai <2532> egw <1473> exeporeuomhn <1607> kai <2532> o <3588> arcwn <758> twn <3588> ellhnwn <1672> hrceto <2064>

10:21 P <08269> Mkrv <04317> lakym <0518> Ma <03588> yk <0428> hla <05921> le <05973> yme <02388> qzxtm <0259> dxa <0369> Nyaw <0571> tma <03791> btkb <07559> Mwsrh <0853> ta <0> Kl <05046> dyga <061> lba(10:21)

10:21 all <235> h <2228> anaggelw <312> soi <4771> to <3588> entetagmenon en <1722> grafh <1124> alhyeiav <225> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eiv <1519> antecomenov met <3326> emou <1473> peri <4012> toutwn <3778> all <235> h <2228> micahl <3413> o <3588> arcwn <758> umwn <4771>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA