TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 25

25:1 <07563> esrh <0853> ta <07561> weysrhw <06662> qyduh <0853> ta <06663> wqyduhw <08199> Mwjpsw <04941> jpsmh <0413> la <05066> wsgnw <0582> Mysna <0996> Nyb <07379> byr <01961> hyhy <03588> yk(25:1)

25:1 ean <1437> de <1161> genhtai <1096> antilogia <485> ana <303> meson <3319> anyrwpwn <444> kai <2532> proselywsin <4334> eiv <1519> krisin <2920> kai <2532> krinwsin <2919> kai <2532> dikaiwswsin <1344> ton <3588> dikaion <1342> kai <2532> katagnwsin <2607> tou <3588> asebouv <765>

25:2 <04557> rpomb <07564> wtesr <01767> ydk <06440> wynpl <05221> whkhw <08199> jpsh <05307> wlyphw <07563> esrh <05221> twkh <01121> Nb <0518> Ma <01961> hyhw(25:2)

25:2 kai <2532> estai <1510> ean <1437> axiov <514> h <1510> plhgwn <4127> o <3588> asebwn <764> kai <2532> kayieiv <2523> auton <846> enanti <1725> twn <3588> kritwn <2923> kai <2532> mastigwsousin <3146> auton <846> enantion <1726> autwn <846> kata <2596> thn <3588> asebeian <763> autou <846> ariymw <706>

25:3 o <05869> Kynyel <0251> Kyxa <07034> hlqnw <07227> hbr <04347> hkm <0428> hla <05921> le <05221> wtkhl <03254> Pyoy <06435> Np <03254> Pyoy <03808> al <05221> wnky <0705> Myebra(25:3)

25:3 tessarakonta <5062> mastigwsousin <3146> auton <846> ou <3364> prosyhsousin <4369> ean <1437> de <1161> prosywsin <4369> mastigwsai <3146> auton <846> uper <5228> tautav <3778> tav <3588> plhgav <4127> pleiouv <4183> aschmonhsei <807> o <3588> adelfov <80> sou <4771> enantion <1726> sou <4771>

25:4 o <01758> wsydb <07794> rws <02629> Moxt <03808> al(25:4)

25:4 ou <3364> fimwseiv <5392> boun <1016> alownta <248>

25:5 <02992> hmbyw <0802> hsal <0> wl <03947> hxqlw <05921> hyle <0935> aby <02993> hmby <02114> rz <0376> syal <02351> huwxh <04191> tmh <0802> tsa <01961> hyht <03808> al <0> wl <0369> Nya <01121> Nbw <01992> Mhm <0259> dxa <04191> tmw <03162> wdxy <0251> Myxa <03427> wbsy <03588> yk(25:5)

25:5 ean <1437> de <1161> katoikwsin adelfoi <80> epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> apoyanh <599> eiv <1519> ex <1537> autwn <846> sperma <4690> de <1161> mh <3165> h <1510> autw <846> ouk <3364> estai <1510> h <3588> gunh <1135> tou <3588> teynhkotov <2348> exw <1854> andri <435> mh <3165> eggizonti <1448> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> authv <846> eiseleusetai <1525> prov <4314> authn <846> kai <2532> lhmqetai <2983> authn <846> eautw <1438> gunaika <1135> kai <2532> sunoikhsei <4924> auth <846>

25:6 <03478> larvym <08034> wms <04229> hxmy <03808> alw <04191> tmh <0251> wyxa <08034> Ms <05921> le <06965> Mwqy <03205> dlt <0834> rsa <01060> rwkbh <01961> hyhw(25:6)

25:6 kai <2532> estai <1510> to <3588> paidion <3813> o <3739> ean <1437> tekh <5088> katastayhsetai <2525> ek <1537> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> teteleuthkotov <5053> kai <2532> ouk <3364> exaleifyhsetai <1813> to <3588> onoma <3686> autou <846> ex <1537> israhl <2474>

25:7 <02992> ymby <014> hba <03808> al <03478> larvyb <08034> Ms <0251> wyxal <06965> Myqhl <02993> ymby <03985> Nyam <0559> hrmaw <02205> Mynqzh <0413> la <08179> hresh <02994> wtmby <05927> htlew <02994> wtmby <0853> ta <03947> txql <0376> syah <02654> Upxy <03808> al <0518> Maw(25:7)

25:7 ean <1437> de <1161> mh <3165> boulhtai <1014> o <3588> anyrwpov <444> labein <2983> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> h <3588> gunh <1135> epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> epi <1909> thn <3588> gerousian <1087> kai <2532> erei ou <3364> yelei <2309> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> mou <1473> anasthsai <450> to <3588> onoma <3686> tou <3588> adelfou <80> autou <846> en <1722> israhl <2474> ouk <3364> hyelhsen <2309> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> mou <1473>

25:8 <03947> htxql <02654> ytupx <03808> al <0559> rmaw <05975> dmew <0413> wyla <01696> wrbdw <05892> wrye <02205> ynqz <0> wl <07121> warqw(25:8)

25:8 kai <2532> kalesousin <2564> auton <846> h <3588> gerousia <1087> thv <3588> polewv <4172> autou <846> kai <2532> erousin autw <846> kai <2532> stav <2476> eiph ou <3364> boulomai <1014> labein <2983> authn <846>

25:9 <0251> wyxa <01004> tyb <0853> ta <01129> hnby <03808> al <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <0559> hrmaw <06030> htnew <06440> wynpb <03417> hqryw <07272> wlgr <05921> lem <05275> wlen <02502> hulxw <02205> Mynqzh <05869> ynyel <0413> wyla <02994> wtmby <05066> hsgnw(25:9)

25:9 kai <2532> proselyousa <4334> h <3588> gunh <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> enanti <1725> thv <3588> gerousiav <1087> kai <2532> upolusei to <3588> upodhma <5266> autou <846> to <3588> en <1519> apo <575> tou <3588> podov <4228> autou <846> kai <2532> emptusetai <1716> eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> apokriyeisa erei outwv <3778> poihsousin <4160> tw <3588> anyrwpw <444> ov <3739> ouk <3364> oikodomhsei <3618> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

25:10 o <05275> lenh <02502> Uwlx <01004> tyb <03478> larvyb <08034> wms <07121> arqnw(25:10)

25:10 kai <2532> klhyhsetai <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> israhl <2474> oikov <3624> tou <3588> upoluyentov to <3588> upodhma <5266>

25:11 <04016> wysbmb <02388> hqyzxhw <03027> hdy <07971> hxlsw <05221> whkm <03027> dym <0376> hsya <0853> ta <05337> lyuhl <0259> dxah <0802> tsa <07126> hbrqw <0251> wyxaw <0376> sya <03162> wdxy <0376> Mysna <05327> wuny <03588> yk(25:11)

25:11 ean <1437> de <1161> macwntai <3164> anyrwpoi <444> epi <1909> to <3588> auto <846> anyrwpov <444> meta <3326> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> proselyh <4334> gunh <1135> enov <1519> autwn <846> exelesyai <1807> ton <3588> andra <435> authv <846> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> tuptontov <5180> auton <846> kai <2532> ekteinasa <1614> thn <3588> ceira <5495> epilabhtai twn <3588> didumwn <1324> autou <846>

25:12 o <05869> Knye <02347> owxt <03808> al <03709> hpk <0853> ta <07112> htuqw(25:12)

25:12 apokoqeiv <609> thn <3588> ceira <5495> authv <846> ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> auth <846>

25:13 o <06996> hnjqw <01419> hlwdg <068> Nbaw <068> Nba <03599> Koykb <0> Kl <01961> hyhy <03808> al(25:13)

25:13 ouk <3364> estai <1510> en <1722> tw <3588> marsippw sou <4771> staymion kai <2532> staymion mega <3173> h <2228> mikron <3398>

25:14 <06996> hnjqw <01419> hlwdg <0374> hpyaw <0374> hpya <01004> Ktybb <0> Kl <01961> hyhy <03808> al(25:14)

25:14 ouk <3364> estai <1510> en <1722> th <3588> oikia <3614> sou <4771> metron <3358> kai <2532> metron <3358> mega <3173> h <2228> mikron <3398>

25:15 <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <03117> Kymy <0748> wkyray <04616> Neml <0> Kl <01961> hyhy <06664> qduw <08003> hmls <0374> hpya <0> Kl <01961> hyhy <06664> qduw <08003> hmls <068> Nba(25:15)

25:15 staymion alhyinon <228> kai <2532> dikaion <1342> estai <1510> soi <4771> kai <2532> metron <3358> alhyinon <228> kai <2532> dikaion <1342> estai <1510> soi <4771> ina <2443> poluhmerov genh <1096> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> en <1722> klhrw <2819>

25:16 P <05766> lwe <06213> hve <03605> lk <0428> hla <06213> hve <03605> lk <0430> Kyhla <03068> hwhy <08441> tbewt <03588> yk(25:16)

25:16 oti <3754> bdelugma <946> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> pav <3956> poiwn <4160> tauta <3778> pav <3956> poiwn <4160> adikon <94>

25:17 <04714> Myrumm <03318> Mktaub <01870> Krdb <06002> qlme <0> Kl <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <02142> rwkz(25:17)

25:17 mnhsyhti <3403> osa <3745> epoihsen <4160> soi <4771> amalhk en <1722> th <3588> odw <3598> ekporeuomenou <1607> sou <4771> ex <1537> aiguptou <125>

25:18 <0430> Myhla <03373> ary <03808> alw <03023> egyw <05889> Pye <0859> htaw <0310> Kyrxa <02826> Mylsxnh <03605> lk <0> Kb <02179> bnzyw <01870> Krdb <07136> Krq <0834> rsa(25:18)

25:18 pwv <4459> antesth soi <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> ekoqen <2875> sou <4771> thn <3588> ouragian touv <3588> kopiwntav <2872> opisw <3694> sou <4771> su <4771> de <1161> epeinav <3983> kai <2532> ekopiav <2872> kai <2532> ouk <3364> efobhyh <5399> ton <3588> yeon <2316>

25:19 P <07911> xkst <03808> al <08064> Mymsh <08478> txtm <06002> qlme <02143> rkz <0853> ta <04229> hxmt <03423> htsrl <05159> hlxn <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urab <05439> bybom <0341> Kybya <03605> lkm <0> Kl <0430> Kyhla <03068> hwhy <05117> xynhb <01961> hyhw(25:19)

25:19 kai <2532> estai <1510> hnika <2259> ean <1437> katapaush <2664> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> twn <3588> kuklw sou <4771> en <1722> th <3588> gh <1065> h <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> en <1722> klhrw <2819> kataklhronomhsai exaleiqeiv <1813> to <3588> onoma <3686> amalhk ek <1537> thv <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> ou <3364> mh <3165> epilayhTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA