TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kejadian 4

4:1 <03068> hwhy <0854> ta <0376> sya <07069> ytynq <0559> rmatw <07014> Nyq <0853> ta <03205> dltw <02029> rhtw <0802> wtsa <02332> hwx <0853> ta <03045> edy <0120> Mdahw(4:1)

4:1 adam <76> de <1161> egnw <1097> euan <2096> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> ton <3588> kain <2535> kai <2532> eipen ekthsamhn <2932> anyrwpon <444> dia <1223> tou <3588> yeou <2316>

4:2 <0127> hmda <05647> dbe <01961> hyh <07014> Nyqw <06629> Nau <07462> her <01893> lbh <01961> yhyw <01893> lbh <0853> ta <0251> wyxa <0853> ta <03205> tdll <03254> Potw(4:2)

4:2 kai <2532> proseyhken <4369> tekein <5088> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ton <3588> abel <6> kai <2532> egeneto <1096> abel <6> poimhn <4166> probatwn <4263> kain <2535> de <1161> hn <1510> ergazomenov <2038> thn <3588> ghn <1065>

4:3 <03068> hwhyl <04503> hxnm <0127> hmdah <06529> yrpm <07014> Nyq <0935> abyw <03117> Mymy <07093> Uqm <01961> yhyw(4:3)

4:3 kai <2532> egeneto <1096> mey <3326> hmerav <2250> hnegken <5342> kain <2535> apo <575> twn <3588> karpwn <2590> thv <3588> ghv <1065> yusian <2378> tw <3588> kuriw <2962>

4:4 <04503> wtxnm <0413> law <01893> lbh <0413> la <03068> hwhy <08159> esyw <02459> Nhblxmw <06629> wnau <01062> twrkbm <01931> awh <01571> Mg <0935> aybh <01893> lbhw(4:4)

4:4 kai <2532> abel <6> hnegken <5342> kai <2532> autov <846> apo <575> twn <3588> prwtotokwn <4416> twn <3588> probatwn <4263> autou <846> kai <2532> apo <575> twn <3588> steatwn autwn <846> kai <2532> epeiden o <3588> yeov <2316> epi <1909> abel <6> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> dwroiv <1435> autou <846>

4:5 <06440> wynp <05307> wlpyw <03966> dam <07014> Nyql <02734> rxyw <08159> hes <03808> al <04503> wtxnm <0413> law <07014> Nyq <0413> law(4:5)

4:5 epi <1909> de <1161> kain <2535> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> yusiaiv <2378> autou <846> ou <3364> prosescen <4337> kai <2532> eluphsen <3076> ton <3588> kain <2535> lian <3029> kai <2532> sunepesen tw <3588> proswpw <4383>

4:6 <06440> Kynp <05307> wlpn <04100> hmlw <0> Kl <02734> hrx <04100> hml <07014> Nyq <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(4:6)

4:6 kai <2532> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tw <3588> kain <2535> ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> egenou <1096> kai <2532> ina <2443> ti <5100> sunepesen to <3588> proswpon <4383> sou <4771>

4:7 <0> wb <04910> lsmt <0859> htaw <08669> wtqwst <0413> Kylaw <07257> Ubr <02403> tajx <06607> xtpl <03190> byjyt <03808> al <0518> Maw <07613> tav <03190> byjyt <0518> Ma <03808> awlh(4:7)

4:7 ouk <3364> ean <1437> orywv <3717> prosenegkhv <4374> orywv <3717> de <1161> mh <3165> dielhv <1244> hmartev <264> hsucason <2270> prov <4314> se <4771> h <3588> apostrofh autou <846> kai <2532> su <4771> arxeiv <757> autou <846>

4:8 <02026> whgrhyw <0251> wyxa <01893> lbh <0413> la <07014> Nyq <06965> Mqyw <07704> hdvb <01961> Mtwyhb <01961> yhyw <0251> wyxa <01893> lbh <0413> la <07014> Nyq <0559> rmayw(4:8)

4:8 kai <2532> eipen kain <2535> prov <4314> abel <6> ton <3588> adelfon <80> autou <846> dielywmen <1330> eiv <1519> to <3588> pedion kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> einai <1510> autouv <846> en <1722> tw <3588> pediw kai <2532> anesth <450> kain <2535> epi <1909> abel <6> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> apekteinen <615> auton <846>

4:9 <0595> ykna <0251> yxa <08104> rmsh <03045> ytedy <03808> al <0559> rmayw <0251> Kyxa <01893> lbh <0335> ya <07014> Nyq <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(4:9)

4:9 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> prov <4314> kain <2535> pou <4225> estin <1510> abel <6> o <3588> adelfov <80> sou <4771> o <3588> de <1161> eipen ou <3364> ginwskw <1097> mh <3165> fulax <5441> tou <3588> adelfou <80> mou <1473> eimi <1510> egw <1473>

4:10 <0127> hmdah <04480> Nm <0413> yla <06817> Myqeu <0251> Kyxa <01818> ymd <06963> lwq <06213> tyve <04100> hm <0559> rmayw(4:10)

4:10 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> ti <5100> epoihsav <4160> fwnh <5456> aimatov <129> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> boa <994> prov <4314> me <1473> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

4:11 <03027> Kdym <0251> Kyxa <01818> ymd <0853> ta <03947> txql <06310> hyp <0853> ta <06475> htup <0834> rsa <0127> hmdah <04480> Nm <0859> hta <0779> rwra <06258> htew(4:11)

4:11 kai <2532> nun <3568> epikataratov <1944> su <4771> apo <575> thv <3588> ghv <1065> h <3739> ecanen to <3588> stoma <4750> authv <846> dexasyai <1209> to <3588> aima <129> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771>

4:12 <0776> Urab <01961> hyht <05110> dnw <05128> en <0> Kl <03581> hxk <05414> tt <03254> Pot <03808> al <0127> hmdah <0853> ta <05647> dbet <03588> yk(4:12)

4:12 oti <3754> erga <2038> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> thn <3588> iscun <2479> authv <846> dounai <1325> soi <4771> stenwn kai <2532> tremwn <5141> esh <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

4:13 <05375> avnm <05771> ynwe <01419> lwdg <03068> hwhy <0413> la <07014> Nyq <0559> rmayw(4:13)

4:13 kai <2532> eipen kain <2535> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> meizwn <3173> h <3588> aitia <156> mou <1473> tou <3588> afeyhnai me <1473>

4:14 <02026> yngrhy <04672> yaum <03605> lk <01961> hyhw <0776> Urab <05110> dnw <05128> en <01961> ytyyhw <05641> rtoa <06440> Kynpmw <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03117> Mwyh <0853> yta <01644> tsrg <02005> Nh(4:14)

4:14 ei <1487> ekballeiv <1544> me <1473> shmeron <4594> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> krubhsomai <2928> kai <2532> esomai <1510> stenwn kai <2532> tremwn <5141> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> estai <1510> pav <3956> o <3588> euriskwn <2147> me <1473> apoktenei <615> me <1473>

4:15 <04672> waum <03605> lk <0853> wta <05221> twkh <01115> ytlbl <0226> twa <07014> Nyql <03068> hwhy <07760> Mvyw <05358> Mqy <07659> Mytebs <07014> Nyq <02026> grh <03605> lk <03651> Nkl <03068> hwhy <0> wl <0559> rmayw(4:15)

4:15 kai <2532> eipen autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ouc <3364> outwv <3778> pav <3956> o <3588> apokteinav <615> kain <2535> epta <2033> ekdikoumena <1556> paralusei <3886> kai <2532> eyeto <5087> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> shmeion <4592> tw <3588> kain <2535> tou <3588> mh <3165> anelein <337> auton <846> panta <3956> ton <3588> euriskonta <2147> auton <846>

4:16 <05731> Nde <06926> tmdq <05113> dwn <0776> Urab <03427> bsyw <03068> hwhy <06440> ynplm <07014> Nyq <03318> auyw(4:16)

4:16 exhlyen <1831> de <1161> kain <2535> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> gh <1065> naid katenanti edem

4:17 <02585> Kwnx <01121> wnb <08034> Msk <05892> ryeh <08034> Ms <07121> arqyw <05892> rye <01129> hnb <01961> yhyw <02585> Kwnx <0853> ta <03205> dltw <02029> rhtw <0802> wtsa <0853> ta <07014> Nyq <03045> edyw(4:17)

4:17 kai <2532> egnw <1097> kain <2535> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> ton <3588> enwc <1802> kai <2532> hn <1510> oikodomwn <3618> polin <4172> kai <2532> epwnomasen thn <3588> polin <4172> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> uiou <5207> autou <846> enwc <1802>

4:18 <03929> Kml <0853> ta <03205> dly <04967> laswtmw <04967> laswtm <0853> ta <03205> dly <04232> layyxmw <04232> laywxm <0853> ta <03205> dly <05897> dryew <05897> drye <0853> ta <02585> Kwnxl <03205> dlwyw(4:18)

4:18 egenhyh <1096> de <1161> tw <3588> enwc <1802> gaidad kai <2532> gaidad egennhsen <1080> ton <3588> maihl kai <2532> maihl egennhsen <1080> ton <3588> mayousala <3103> kai <2532> mayousala <3103> egennhsen <1080> ton <3588> lamec <2984>

4:19 <06741> hlu <08145> tynsh <08034> Msw <05711> hde <0259> txah <08034> Ms <0802> Mysn <08147> yts <03929> Kml <0> wl <03947> xqyw(4:19)

4:19 kai <2532> elaben <2983> eautw <1438> lamec <2984> duo <1417> gunaikav <1135> onoma <3686> th <3588> mia <1519> ada kai <2532> onoma <3686> th <3588> deutera <1208> sella

4:20 <04735> hnqmw <0168> lha <03427> bsy <01> yba <01961> hyh <01931> awh <02989> lby <0853> ta <05711> hde <03205> dltw(4:20)

4:20 kai <2532> eteken <5088> ada ton <3588> iwbel outov <3778> hn <1510> o <3588> pathr <3962> oikountwn <3611> en <1722> skhnaiv <4633> kthnotrofwn

4:21 <05748> bgwew <03658> rwnk <08610> vpt <03605> lk <01> yba <01961> hyh <01931> awh <03106> lbwy <0251> wyxa <08034> Msw(4:21)

4:21 kai <2532> onoma <3686> tw <3588> adelfw <80> autou <846> ioubal outov <3778> hn <1510> o <3588> katadeixav qalthrion kai <2532> kiyaran <2788>

4:22 <05279> hmen <08423> Nyq <0> lbwt <0269> twxaw <01270> lzrbw <05178> tsxn <02794> srx <03605> lk <03913> sjl <08423> Nyq <0> lbwt <0853> ta <03205> hdly <01931> awh <01571> Mg <06741> hluw(4:22)

4:22 sella de <1161> eteken <5088> kai <2532> auth <846> ton <3588> yobel kai <2532> hn <1510> sfurokopov calkeuv <5471> calkou <5475> kai <2532> sidhrou <4604> adelfh <79> de <1161> yobel noema <3540>

4:23 <02250> ytrbxl <03206> dlyw <06482> yeupl <02026> ytgrh <0582> sya <03588> yk <0565> ytrma <0238> hnzah <03929> Kml <0802> ysn <06963> ylwq <08085> Nems <06741> hluw <05711> hde <0802> wysnl <03929> Kml <0559> rmayw(4:23)

4:23 eipen de <1161> lamec <2984> taiv <3588> eautou <1438> gunaixin <1135> ada kai <2532> sella akousate <191> mou <1473> thv <3588> fwnhv <5456> gunaikev <1135> lamec <2984> enwtisasye <1801> mou <1473> touv <3588> logouv <3056> oti <3754> andra <435> apekteina <615> eiv <1519> trauma <5134> emoi <1473> kai <2532> neaniskon <3495> eiv <1519> mwlwpa <3468> emoi <1473>

4:24 <07651> hebsw <07657> Myebs <03929> Kmlw <07014> Nyq <05358> Mqy <07659> Mytebs <03588> yk(4:24)

4:24 oti <3754> eptakiv <2034> ekdedikhtai <1556> ek <1537> kain <2535> ek <1537> de <1161> lamec <2984> ebdomhkontakiv <1441> epta <2033>

4:25 <07014> Nyq <02026> wgrh <03588> yk <01893> lbh <08478> txt <0312> rxa <02233> erz <0430> Myhla <0> yl <07896> ts <03588> yk <08352> ts <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <0802> wtsa <0853> ta <05750> dwe <0121> Mda <03045> edyw(4:25)

4:25 egnw <1097> de <1161> adam <76> euan <2096> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> epwnomasen to <3588> onoma <3686> autou <846> shy <4589> legousa <3004> exanesthsen gar <1063> moi <1473> o <3588> yeov <2316> sperma <4690> eteron <2087> anti <473> abel <6> on <3739> apekteinen <615> kain <2535>

4:26 P <03068> hwhy <08034> Msb <07121> arql <02490> lxwh <0227> za <0583> swna <08034> wms <0853> ta <07121> arqyw <01121> Nb <03205> dly <01931> awh <01571> Mg <08352> tslw(4:26)

4:26 kai <2532> tw <3588> shy <4589> egeneto <1096> uiov <5207> epwnomasen de <1161> to <3588> onoma <3686> autou <846> enwv outov <3778> hlpisen <1679> epikaleisyai to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA