TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ayub 13

13:1 <0> hl <0995> Nbtw <0241> ynza <08085> hems <05869> ynye <07200> htar <03605> lk <02005> Nh(13:1)

13:1 idou <2400> tauta <3778> ewraken <3708> mou <1473> o <3588> ofyalmov <3788> kai <2532> akhkoen <191> mou <1473> to <3588> ouv <3775>

13:2 <04480> Mkm <0595> ykna <05307> lpn <03808> al <0589> yna <01571> Mg <03045> ytedy <01847> Mktedk(13:2)

13:2 kai <2532> oida osa <3745> kai <2532> umeiv <4771> epistasye <1987> kai <2532> ouk <3364> asunetwterov <801> eimi <1510> umwn <4771>

13:3 <02654> Upxa <0410> la <0413> la <03198> xkwhw <01696> rbda <07706> yds <0413> la <0589> yna <0199> Mlwa(13:3)

13:3 ou <3364> mhn <3303> de <1161> all <235> egw <1473> prov <4314> kurion <2962> lalhsw <2980> elegxw <1651> de <1161> enantion <1726> autou <846> ean <1437> boulhtai <1014>

13:4 <03605> Mklk <0457> lla <07495> yapr <08267> rqs <02950> ylpj <0859> Mta <0199> Mlwaw(13:4)

13:4 umeiv <4771> de <1161> este <1510> iatroi <2395> adikoi <94> kai <2532> iatai kakwn <2556> pantev <3956>

13:5 <02451> hmkxl <0> Mkl <01961> yhtw <02790> Nwsyrxt <02790> srxh <05414> Nty <04310> ym(13:5)

13:5 eih <1510> de <1161> umin <4771> kwfeusai kai <2532> apobhsetai <576> umin <4771> eiv <1519> sofian <4678>

13:6 <07181> wbysqh <08193> ytpv <07379> twbrw <08433> ytxkwt <04994> an <08085> wems(13:6)

13:6 akousate <191> elegcon <1650> stomatov <4750> mou <1473> krisin <2920> de <1161> ceilewn <5491> mou <1473> prosecete <4337>

13:7 <07423> hymr <01696> wrbdt <0> wlw <05766> hlwe <01696> wrbdt <0410> lalh(13:7)

13:7 poteron <4220> ouk <3364> enanti <1725> kuriou <2962> laleite <2980> enanti <1725> de <1161> autou <846> fyeggesye <5350> dolon <1388>

13:8 <07378> Nwbyrt <0410> lal <0518> Ma <05375> Nwavt <06440> wynph(13:8)

13:8 h <2228> uposteleisye <5288> umeiv <4771> de <1161> autoi <846> kritai <2923> genesye <1096>

13:9 <0> wb <02048> wltht <0376> swnab <02048> lthk <0518> Ma <0853> Mkta <02713> rqxy <03588> yk <02896> bwjh(13:9)

13:9 kalon <2570> ge <1065> ean <1437> exicniash umav <4771> ei <1487> gar <1063> ta <3588> panta <3956> poiountev <4160> prosteyhsesye <4369> autw <846>

13:10 <05375> Nwavt <06440> Mynp <05643> rtob <0518> Ma <0853> Mkta <03198> xykwy <03198> xkwh(13:10)

13:10 ouyen <3762> htton elegxei <1651> umav <4771> ei <1487> de <1161> kai <2532> krufh <2931> proswpa <4383> yaumasete <2296>

13:11 <05921> Mkyle <05307> lpy <06343> wdxpw <0853> Mkta <01204> tebt <07613> wtav <03808> alh(13:11)

13:11 poteron <4220> ouci <3364> deina <1171> autou <846> strobhsei umav <4771> fobov <5401> de <1161> par <3844> autou <846> epipeseitai <1968> umin <4771>

13:12 <01354> Mkybg <02563> rmx <01354> ybgl <0665> rpa <04911> ylsm <02146> Mkynrkz(13:12)

13:12 apobhsetai <576> de <1161> umwn <4771> to <3588> agauriama isa <2470> spodw <4700> to <3588> de <1161> swma <4983> phlinon

13:13 <04100> hm <05921> yle <05674> rbeyw <0589> yna <01696> hrbdaw <04480> ynmm <02790> wsyrxh(13:13)

13:13 kwfeusate ina <2443> lalhsw <2980> kai <2532> anapauswmai <373> yumou <2372>

13:14 <03709> ypkb <07760> Myva <05315> yspnw <08127> ynsb <01320> yrvb <05375> ava <04100> hm <05921> le(13:14)

13:14 analabwn <353> tav <3588> sarkav <4561> mou <1473> toiv <3588> odousin <3599> quchn <5590> de <1161> mou <1473> yhsw <5087> en <1722> ceiri <5495>

13:15 <03198> xykwa <06440> wynp <0413> la <01870> ykrd <0389> Ka <03176> lxya <03808> *wl {al} <06991> ynljqy <02005> Nh(13:15)

13:15 ean <1437> me <1473> ceirwshtai o <3588> dunasthv <1413> epei <1893> kai <2532> hrktai <757> h <2228> mhn <3303> lalhsw <2980> kai <2532> elegxw <1651> enantion <1726> autou <846>

13:16 <0935> awby <02611> Pnx <06440> wynpl <03808> al <03588> yk <03444> hewsyl <0> yl <01931> awh <01571> Mg(13:16)

13:16 kai <2532> touto <3778> moi <1473> apobhsetai <576> eiv <1519> swthrian <4991> ou <3364> gar <1063> enantion <1726> autou <846> dolov <1388> eiseleusetai <1525>

13:17 <0241> Mkynzab <0262> ytwxaw <04405> ytlm <08085> ewms <08085> wems(13:17)

13:17 akousate <191> akousate <191> ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> anaggelw <312> gar <1063> umwn <4771> akouontwn <191>

13:18 <06663> qdua <0589> yna <03588> yk <03045> ytedy <04941> jpsm <06186> ytkre <04994> an <02009> hnh(13:18)

13:18 idou <2400> egw <1473> egguv <1451> eimi <1510> tou <3588> krimatov <2917> mou <1473> oida egw <1473> oti <3754> dikaiov <1342> anafanoumai <398>

13:19 <01478> ewgaw <02790> syrxa <06258> hte <03588> yk <05978> ydme <07378> byry <01931> awh <04310> ym(13:19)

13:19 tiv <5100> gar <1063> estin <1510> o <3588> kriyhsomenov <2919> moi <1473> oti <3754> nun <3568> kwfeusw kai <2532> ekleiqw <1587>

13:20 <05641> rtoa <03808> al <06440> Kynpm <0227> za <05978> ydme <06213> vet <0410> la <08147> Myts <0389> Ka(13:20)

13:20 duein <1417> de <1161> moi <1473> crhsh <5531> tote <5119> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> ou <3364> krubhsomai <2928>

13:21 <01204> yntebt <0408> la <0367> Ktmaw <07368> qxrh <05921> ylem <03709> Kpk(13:21)

13:21 thn <3588> ceira <5495> ap <575> emou <1473> apecou <568> kai <2532> o <3588> fobov <5401> sou <4771> mh <3165> me <1473> kataplhssetw

13:22 <07725> ynbyshw <01696> rbda <0176> wa <06030> hnea <0595> yknaw <07121> arqw(13:22)

13:22 eita <1534> kaleseiv <2564> egw <1473> de <1161> soi <4771> upakousomai <5219> h <2228> lalhseiv <2980> egw <1473> de <1161> soi <4771> dwsw <1325> antapokrisin

13:23 <03045> yneydh <02403> ytajxw <06588> yesp <02403> twajxw <05771> twnwe <0> yl <04100> hmk(13:23)

13:23 posai <4214> eisin <1510> ai <3588> amartiai <266> mou <1473> kai <2532> ai <3588> anomiai <458> mou <1473> didaxon <1321> me <1473> tinev <5100> eisin <1510>

13:24 <0> Kl <0341> bywal <02803> ynbsxtw <05641> rytot <06440> Kynp <04100> hml(13:24)

13:24 dia <1223> ti <5100> ap <575> emou <1473> krupth <2928> hghsai <2233> de <1161> me <1473> upenantion soi <4771>

13:25 <07291> Pdrt <03002> sby <07179> sq <0853> taw <06206> Uwret <05086> Pdn <05929> hleh(13:25)

13:25 h <2228> wv <3739> fullon <5444> kinoumenon <2795> upo <5259> anemou <417> eulabhyhsh <2125> h <2228> wv <3739> cortw <5528> feromenw <5342> upo <5259> pneumatov <4151> antikeisai <480> moi <1473>

13:26 <05271> yrwen <05771> twnwe <03423> ynsyrwtw <04846> twrrm <05921> yle <03789> btkt <03588> yk(13:26)

13:26 oti <3754> kategraqav kat <2596> emou <1473> kaka <2556> perieyhkav <4060> de <1161> moi <1473> neothtov <3503> amartiav <266>

13:27 <02707> hqxtt <07272> ylgr <08328> ysrs <05921> le <0734> ytwxra <03605> lk <08104> rwmstw <07272> ylgr <05465> dob <07760> Mvtw(13:27)

13:27 eyou <5087> de <1161> mou <1473> ton <3588> poda <4228> en <1722> kwlumati efulaxav <5442> de <1161> mou <1473> panta <3956> ta <3588> erga <2041> eiv <1519> de <1161> rizav twn <3588> podwn <4228> mou <1473> afikou

13:28 <06211> se <0398> wlka <0899> dgbk <01086> hlby <07538> bqrk <01931> awhw(13:28)

13:28 o <3739> palaioutai <3822> isa <2470> askw <779> h <2228> wsper <3746> imation <2440> shtobrwtonTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA