TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Samuel 16

16:1 <03196> Nyy <05035> lbnw <07019> Uyq <03967> hamw <06778> Myqwmu <03967> hamw <03899> Mxl <03967> Mytam <05921> Mhylew <02280> Mysbx <02543> Myrmx <06776> dmuw <07122> wtarql <04648> tsb <0> ypm <05288> ren <06717> abyu <02009> hnhw <07218> sarhm <04592> jem <05674> rbe <01732> dwdw(16:1)

16:1 kai <2532> dauid parhlyen <3928> bracu <1024> ti <5100> apo <575> thv <3588> rowv kai <2532> idou <3708> siba to <3588> paidarion <3808> memfibosye eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> zeugov <2201> onwn <3688> episesagmenwn kai <2532> ep <1909> autoiv <846> diakosioi <1250> artoi <740> kai <2532> ekaton <1540> stafidev kai <2532> ekaton <1540> foinikev <5404> kai <2532> nebel oinou <3631>

16:2 <04057> rbdmb <03287> Peyh <08354> twtsl <03196> Nyyhw <05288> Myrenh <0398> lwkal <07019> Uyqhw <03899> *Mxlhw {Mxlhlw} <07392> bkrl <04428> Klmh <01004> tybl <02543> Myrwmxh <06717> abyu <0559> rmayw <0> Kl <0428> hla <04100> hm <06717> abyu <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(16:2)

16:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> siba ti <5100> tauta <3778> soi <4771> kai <2532> eipen siba ta <3588> upozugia <5268> th <3588> oikia <3614> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> epikayhsyai kai <2532> oi <3588> artoi <740> kai <2532> oi <3588> foinikev <5404> eiv <1519> brwsin <1035> toiv <3588> paidarioiv <3808> kai <2532> o <3588> oinov <3631> piein <4095> toiv <3588> eklelumenoiv <1590> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

16:3 <01> yba <04468> twklmm <0853> ta <03478> larvy <01004> tyb <0> yl <07725> wbysy <03117> Mwyh <0559> rma <03588> yk <03389> Mlswryb <03427> bswy <02009> hnh <04428> Klmh <0413> la <06717> abyu <0559> rmayw <0113> Kynda <01121> Nb <0346> hyaw <04428> Klmh <0559> rmayw(16:3)

16:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kai <2532> pou <4225> o <3588> uiov <5207> tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> kai <2532> eipen siba prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> kayhtai <2521> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> eipen shmeron <4594> epistreqousin <1994> moi <1473> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> thn <3588> basileian <932> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

16:4 <04428> Klmh <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> auma <07812> ytywxtsh <06717> abyu <0559> rmayw <04648> tsb <0> ypml <0834> rsa <03605> lk <0> Kl <02009> hnh <06717> abul <04428> Klmh <0559> rmayw(16:4)

16:4 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> siba idou <2400> soi <4771> panta <3956> osa <3745> estin <1510> tw <3588> memfibosye kai <2532> eipen siba proskunhsav <4352> euroimi <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935>

16:5 <07043> llqmw <03318> awuy <03318> auy <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <08034> wmsw <07586> lwas <01004> tyb <04940> txpsmm <03318> auwy <0376> sya <08033> Msm <02009> hnhw <0980> Myrwxb <05704> de <01732> dwd <04428> Klmh <0935> abw(16:5)

16:5 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> dauid ewv <2193> baourim kai <2532> idou <2400> ekeiyen <1564> anhr <435> exeporeueto <1607> ek <1537> suggeneiav <4772> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> onoma <3686> autw <846> semei <4584> uiov <5207> ghra exhlyen <1831> ekporeuomenov <1607> kai <2532> katarwmenov

16:6 <08040> wlamvmw <03225> wnymym <01368> Myrbgh <03605> lkw <05971> Meh <03605> lkw <01732> dwd <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lk <0853> taw <01732> dwd <0853> ta <068> Mynbab <05619> lqoyw(16:6)

16:6 kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ton <3588> dauid kai <2532> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hn <1510> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> dunatoi <1415> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> tou <3588> basilewv <935>

16:7 <01100> leylbh <0376> syaw <01818> Mymdh <0376> sya <03318> au <03318> au <07043> wllqb <08096> yems <0559> rma <03541> hkw(16:7)

16:7 kai <2532> outwv <3778> elegen <3004> semei <4584> en <1722> tw <3588> katarasyai auton <846> exelye <1831> exelye <1831> anhr <435> aimatwn <129> kai <2532> anhr <435> o <3588> paranomov

16:8 <0859> hta <01818> Mymd <0376> sya <03588> yk <07451> Kterb <02005> Knhw <01121> Knb <053> Mwlsba <03027> dyb <04410> hkwlmh <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw <08478> *wytxt {wtxt} <04427> tklm <0834> rsa <07586> lwas <01004> tyb <01818> ymd <03605> lk <03068> hwhy <05921> Kyle <07725> bysh(16:8)

16:8 epestreqen <1994> epi <1909> se <4771> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aimata <129> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> oti <3754> ebasileusav <936> ant <473> autou <846> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> thn <3588> basileian <932> en <1722> ceiri <5495> abessalwm tou <3588> uiou <5207> sou <4771> kai <2532> idou <2400> su <4771> en <1722> th <3588> kakia <2549> sou <4771> oti <3754> anhr <435> aimatwn <129> su <4771>

16:9 o <07218> wsar <0853> ta <05493> hryoaw <04994> an <05674> hrbea <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <02088> hzh <04191> tmh <03611> blkh <07043> llqy <04100> hml <04428> Klmh <0413> la <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <0559> rmayw(16:9)

16:9 kai <2532> eipen abessa uiov <5207> sarouiav prov <4314> ton <3588> basilea <935> ina <2443> ti <5100> kataratai o <3588> kuwn <2965> o <3588> teynhkwv <2348> outov <3778> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> diabhsomai <1224> dh <1161> kai <2532> afelw thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

16:10 o <03651> Nk <06213> htyve <04069> ewdm <0559> rmay <04310> ymw <01732> dwd <0853> ta <07043> llq <0> wl <0559> rma <03068> hwhy <03588> *yk {ykw} <07043> llqy <03588> *hk {yk} <06870> hyru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw(16:10)

16:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav afete auton <846> kai <2532> outwv <3778> katarasyw oti <3754> kuriov <2962> eipen autw <846> katarasyai ton <3588> dauid kai <2532> tiv <5100> erei wv <3739> ti <5100> epoihsav <4160> outwv <3778>

16:11 <03068> hwhy <0> wl <0559> rma <03588> yk <07043> llqyw <0> wl <03240> wxnh <01145> ynymyh <0> Nb <06258> hte <03588> yk <0637> Paw <05315> yspn <0853> ta <01245> sqbm <04578> yemm <03318> auy <0834> rsa <01121> ynb <02009> hnh <05650> wydbe <03605> lk <0413> law <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa kai <2532> prov <4314> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> o <3588> uiov <5207> mou <1473> o <3588> exelywn <1831> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473> zhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> proseti nun <3568> o <3588> uiov <5207> tou <3588> iemini afete auton <846> katarasyai oti <3754> eipen autw <846> kuriov <2962>

16:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <07045> wtllq <08478> txt <02896> hbwj <0> yl <03068> hwhy <07725> byshw <05771> *ynyeb {ynweb} <03068> hwhy <07200> hary <0194> ylwa(16:12)

16:12 ei <1487> pwv <4459> idoi <3708> kuriov <2962> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> mou <1473> kai <2532> epistreqei <1994> moi <1473> agaya <18> anti <473> thv <3588> katarav <2671> autou <846> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

16:13 P <06083> rpeb <06080> rpew <05980> wtmel <068> Mynbab <05619> lqoyw <07043> llqyw <01980> Kwlh <05980> wtmel <02022> rhh <06763> elub <01980> Klh <08096> yemswo <01870> Krdb <0376> wysnaw <01732> dwd <01980> Klyw(16:13)

16:13 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> semei <4584> eporeueto <4198> ek <1537> pleurav <4125> tou <3588> orouv <3735> ecomena <2192> autou <846> poreuomenov <4198> kai <2532> katarwmenov kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ek <1537> plagiwn autou <846> kai <2532> tw <3588> coi passwn

16:14 <08033> Ms <05314> spnyw <05889> Mypye <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <0935> abyw(16:14)

16:14 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autou <846> eklelumenoi <1590> kai <2532> anequxan <404> ekei <1563>

16:15 <0854> wta <0302> lptyxaw <03389> Mlswry <0935> wab <03478> larvy <0376> sya <05971> Meh <03605> lkw <053> Mwlsbaw(16:15)

16:15 kai <2532> abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> eishlyon <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> acitofel met <3326> autou <846>

16:16 <04428> Klmh <02421> yxy <04428> Klmh <02421> yxy <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <01732> dwd <07463> her <0757> ykrah <02365> yswx <0935> ab <0834> rsak <01961> yhyw(16:16)

16:16 kai <2532> egenhyh <1096> hnika <2259> hlyen <2064> cousi o <3588> arci etairov <2083> dauid prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

16:17 <07453> Ker <0854> ta <01980> tklh <03808> al <04100> hml <07453> Ker <0854> ta <02617> Kdox <02088> hz <02365> yswx <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:17)

16:17 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> cousi touto <3778> to <3588> eleov <1656> sou <4771> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> aphlyev <565> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771>

16:18 <03427> bsa <0854> wtaw <01961> hyha <03808> *wl {al} <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <02088> hzh <05971> Mehw <03068> hwhy <0977> rxb <0834> rsa <03588> yk <03808> al <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(16:18)

16:18 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouci <3364> alla <235> katopisyen ou <3739> exelexato kuriov <2962> kai <2532> o <3588> laov <2992> outov <3778> kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> autw <846> esomai <1510> kai <2532> met <3326> autou <846> kayhsomai <2524>

16:19 P <06440> Kynpl <01961> hyha <03651> Nk <01> Kyba <06440> ynpl <05647> ytdbe <0834> rsak <01121> wnb <06440> ynpl <03808> awlh <05647> dbea <0589> yna <04310> yml <08145> tynshw(16:19)

16:19 kai <2532> to <3588> deuteron <1208> tini <5100> egw <1473> douleusw <1398> ouci <3364> enwpion <1799> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayaper <2509> edouleusa <1398> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> outwv <3778> esomai <1510> enwpion <1799> sou <4771>

16:20 <06213> hven <04100> hm <06098> hue <0> Mkl <03051> wbh <0302> lptyxa <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> acitofel ferete <5342> eautoiv <1438> boulhn <1012> ti <5100> poihswmen <4160>

16:21 <0854> Kta <0834> rsa <03605> lk <03027> ydy <02388> wqzxw <01> Kyba <0854> ta <0887> tsabn <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <08085> emsw <01004> tybh <08104> rwmsl <03240> xynh <0834> rsa <01> Kyba <06370> ysglp <0413> la <0935> awb <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(16:21)

16:21 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm eiselye <1525> prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> sou <4771> av <3739> katelipen <2641> fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> akousetai <191> pav <3956> israhl <2474> oti <3754> kathscunav <2617> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> eniscusousin <1765> ai <3588> ceirev <5495> pantwn <3956> twn <3588> meta <3326> sou <4771>

16:22 <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <01> wyba <06370> ysglp <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw <01406> ggh <05921> le <0168> lhah <053> Mwlsbal <05186> wjyw(16:22)

16:22 kai <2532> ephxan <4078> thn <3588> skhnhn <4633> tw <3588> abessalwm epi <1909> to <3588> dwma <1390> kai <2532> eishlyen <1525> abessalwm prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> autou <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> pantov <3956> israhl <2474>

16:23 o <053> Mlsbal <01571> Mg <01732> dwdl <01571> Mg <0302> lptyxa <06098> tue <03605> lk <03651> Nk <0430> Myhlah <01697> rbdb*sya {zz} <07592> lasy <0834> rsak <01992> Mhh <03117> Mymyb <03289> Uey <0834> rsa <0302> lptyxa <06098> tuew(16:23)

16:23 kai <2532> h <3588> boulh <1012> acitofel hn <3739> ebouleusato <1011> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> taiv <3588> prwtaiv <4413> on <3739> tropon <5158> eperwthsh en <1722> logw <3056> tou <3588> yeou <2316> outwv <3778> pasa <3956> h <3588> boulh <1012> tou <3588> acitofel kai <2532> ge <1065> tw <3588> dauid kai <2532> ge <1065> tw <3588> abessalwmTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA