TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 38

38:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(38:1)

38:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

38:2 <05921> wyle <05012> abnhw <08422> lbtw <04902> Ksm <07218> sar <05387> ayvn <04031> gwgmh <0776> Ura <01463> gwg <0413> la <06440> Kynp <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb(38:2)

38:2 uie <5207> anyrwpou <444> sthrison <4741> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> gwg <1136> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> magwg <3098> arconta <758> rwv mosoc kai <2532> yobel kai <2532> profhteuson <4395> ep <1909> auton <846>

38:3 <08422> lbtw <04902> Ksm <07218> sar <05387> ayvn <01463> gwg <0413> Kyla <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw(38:3)

38:3 kai <2532> eipon autw <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epi <1909> se <4771> gwg <1136> arconta <758> rwv mosoc kai <2532> yobel

38:4 <03605> Mlk <02719> twbrx <08610> yvpt <04043> Ngmw <06793> hnu <07227> br <06951> lhq <03605> Mlk <04358> lwlkm <03847> ysbl <06571> Mysrpw <05483> Myowo <02428> Klyx <03605> lk <0853> taw <0853> Ktwa <03318> ytauwhw <03895> Kyyxlb <02397> Myxx <05414> yttnw <07725> Kytbbwsw(38:4)

38:4 kai <2532> sunaxw <4863> se <4771> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> sou <4771> ippouv <2462> kai <2532> ippeiv <2460> endedumenouv <1746> ywrakav <2382> pantav <3956> sunagwgh <4864> pollh <4183> peltai kai <2532> perikefalaiai <4030> kai <2532> macairai <3162>

38:5 <03553> ebwkw <04043> Ngm <03605> Mlk <0854> Mta <06316> jwpw <03568> swk <06539> orp(38:5)

38:5 persai kai <2532> aiyiopev <128> kai <2532> libuev pantev <3956> perikefalaiaiv <4030> kai <2532> peltaiv

38:6 <0854> Kta <07227> Mybr <05971> Myme <0102> wypga <03605> lk <0853> taw <06828> Nwpu <03411> ytkry <08425> hmrgwt <01004> tyb <0102> hypga <03605> lkw <01586> rmg(38:6)

38:6 gomer kai <2532> pantev <3956> oi <3588> peri <4012> auton <846> oikov <3624> tou <3588> yergama ap <575> escatou <2078> borra kai <2532> pantev <3956> oi <3588> peri <4012> auton <846> kai <2532> eynh <1484> polla <4183> meta <3326> sou <4771>

38:7 <04929> rmsml <0> Mhl <01961> tyyhw <05921> Kyle <06950> Mylhqnh <06951> Klhq <03605> lkw <0859> hta <0> Kl <03559> Nkhw <03559> Nkh(38:7)

38:7 etoimasyhti <2090> etoimason <2090> seauton <4572> su <4771> kai <2532> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> sou <4771> oi <3588> sunhgmenoi <4863> meta <3326> sou <4771> kai <2532> esh <1510> moi <1473> eiv <1519> profulakhn

38:8 <03605> Mlk <0983> xjbl <03427> wbsyw <03318> hauwh <05971> Mymem <01931> ayhw <08548> dymt <02723> hbrxl <01961> wyh <0834> rsa <03478> larvy <02022> yrh <05921> le <07227> Mybr <05971> Mymem <06908> tubqm <02719> brxm <07725> tbbwsm <0776> Ura <0413> la <0935> awbt <08141> Mynsh <0319> tyrxab <06485> dqpt <07227> Mybr <03117> Mymym(38:8)

38:8 af <575> hmerwn <2250> pleionwn <4183> etoimasyhsetai <2090> kai <2532> ep <1909> escatou <2078> etwn <2094> eleusetai <2064> kai <2532> hxei <1854> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> apestrammenhn <654> apo <575> macairav <3162> sunhgmenwn <4863> apo <575> eynwn <1484> pollwn <4183> epi <1909> ghn <1065> israhl <2474> h <3739> egenhyh <1096> erhmov <2048> di <1223> olou <3650> kai <2532> outov <3778> ex <1537> eynwn <1484> exelhluyen <1831> kai <2532> katoikhsousin ep <1909> eirhnhv <1515> apantev <537>

38:9 o <0854> Ktwa <07227> Mybr <05971> Mymew <0102> Kypga <03605> lkw <0859> hta <01961> hyht <0776> Urah <03680> twokl <06051> Nnek <0935> awbt <07722> hask <05927> tylew(38:9)

38:9 kai <2532> anabhsh <305> wv <3739> uetov <5205> kai <2532> hxeiv <1854> wv <3739> nefelh <3507> katakaluqai <2619> ghn <1065> kai <2532> esh <1510> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> peri <4012> se <4771> kai <2532> eynh <1484> polla <4183> meta <3326> sou <4771>

38:10 <07451> her <04284> tbsxm <02803> tbsxw <03824> Kbbl <05921> le <01697> Myrbd <05927> wley <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(38:10)

38:10 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anabhsetai <305> rhmata <4487> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> logih <3049> logismouv <3053> ponhrouv <4190>

38:11 <0> Mhl <0369> Nya <01817> Mytldw <01280> xyrbw <02346> hmwx <0369> Nyab <03427> Mybsy <03605> Mlk <0983> xjbl <03427> ybsy <08252> Myjqsh <0935> awba <06519> twzrp <0776> Ura <05921> le <05927> hlea <0559> trmaw(38:11)

38:11 kai <2532> ereiv anabhsomai <305> epi <1909> ghn <1065> aperrimmenhn hxw <1854> epi <1909> hsucazontav <2270> en <1722> hsucia <2271> kai <2532> oikountav <3611> ep <1909> eirhnhv <1515> pantav <3956> katoikountav ghn <1065> en <1722> h <3739> ouc <3364> uparcei <5225> teicov <5038> oude <3761> mocloi kai <2532> yurai <2374> ouk <3364> eisin <1510> autoiv <846>

38:12 <0776> Urah <02872> rwbj <05921> le <03427> ybsy <07075> Nynqw <04735> hnqm <06213> hve <01471> Mywgm <0622> Poam <05971> Me <0413> law <03427> tbswn <02723> twbrx <05921> le <03027> Kdy <07725> byshl <0957> zb <0962> zblw <07998> lls <07997> llsl(38:12)

38:12 pronomeusai pronomhn kai <2532> skuleusai skula <4661> autwn <846> tou <3588> epistreqai <1994> ceira <5495> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> hrhmwmenhn <2049> h <3739> katwkisyh kai <2532> ep <1909> eynov <1484> sunhgmenon <4863> apo <575> eynwn <1484> pollwn <4183> pepoihkotav <4160> kthseiv katoikountav epi <1909> ton <3588> omfalon thv <3588> ghv <1065>

38:13 o <01419> lwdg <07998> lls <07997> llsl <07075> Nynqw <04735> hnqm <03947> txql <02091> bhzw <03701> Pok <05375> tavl <06951> Klhq <06950> tlhqh <0957> zb <0962> zblh <0935> ab <0859> hta <07998> lls <07997> llslh <0> Kl <0559> wrmay <03715> hyrpk <03605> lkw <08659> sysrt <05503> yrxow <01719> Nddw <07614> abs(38:13)

38:13 saba kai <2532> daidan kai <2532> emporoi <1713> karchdonioi kai <2532> pasai <3956> ai <3588> kwmai <2864> autwn <846> erousin soi <4771> eiv <1519> pronomhn tou <3588> pronomeusai su <4771> erch <2064> kai <2532> skuleusai skula <4661> sunhgagev <4863> sunagwghn <4864> sou <4771> labein <2983> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> apenegkasyai <667> kthsin tou <3588> skuleusai skula <4661>

38:14 <03045> edt <0983> xjbl <03478> larvy <05971> yme <03427> tbsb <01931> awhh <03117> Mwyb <03808> awlh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <01463> gwgl <0559> trmaw <0120> Mda <01121> Nb <05012> abnh <03651> Nkl(38:14)

38:14 dia <1223> touto <3778> profhteuson <4395> uie <5207> anyrwpou <444> kai <2532> eipon tw <3588> gwg <1136> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ouk <3364> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> en <1722> tw <3588> katoikisyhnai ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> ep <1909> eirhnhv <1515> egeryhsh <1453>

38:15 <07227> br <02428> lyxw <01419> lwdg <06951> lhq <03605> Mlk <05483> Myowo <07392> ybkr <0854> Kta <07227> Mybr <05971> Mymew <0859> hta <06828> Nwpu <03411> ytkrym <04725> Kmwqmm <0935> tabw(38:15)

38:15 kai <2532> hxeiv <1854> ek <1537> tou <3588> topou <5117> sou <4771> ap <575> escatou <2078> borra kai <2532> eynh <1484> polla <4183> meta <3326> sou <4771> anabatai ippwn <2462> pantev <3956> sunagwgh <4864> megalh <3173> kai <2532> dunamiv <1411> pollh <4183>

38:16 o <01463> gwg <05869> Mhynyel <0> Kb <06942> ysdqhb <0853> yta <01471> Mywgh <03045> ted <04616> Neml <0776> yura <05921> le <0935> Kytwabhw <01961> hyht <03117> Mymyh <0319> tyrxab <0776> Urah <03680> twokl <06051> Nnek <03478> larvy <05971> yme <05921> le <05927> tylew(38:16)

38:16 kai <2532> anabhsh <305> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> wv <3739> nefelh <3507> kaluqai <2572> ghn <1065> ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> estai <1510> kai <2532> anaxw <321> se <4771> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> mou <1473> ina <2443> gnwsin <1097> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> eme <1473> en <1722> tw <3588> agiasyhnai <37> me <1473> en <1722> soi <4771> enwpion <1799> autwn <846>

38:17 o <05921> Mhyle <0853> Kta <0935> aybhl <08141> Myns <01992> Mhh <03117> Mymyb <05012> Myabnh <03478> larvy <05030> yaybn <05650> ydbe <03027> dyb <06931> Mynwmdq <03117> Mymyb <01696> ytrbd <0834> rsa <01931> awh <0859> htah <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(38:17)

38:17 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> tw <3588> gwg <1136> su <4771> ei <1510> peri <4012> ou <3739> elalhsa <2980> pro <4253> hmerwn <2250> twn <3588> emprosyen <1715> dia <1223> ceirov <5495> twn <3588> doulwn <1401> mou <1473> profhtwn <4396> tou <3588> israhl <2474> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> etesin <2094> tou <3588> agagein <71> se <4771> ep <1909> autouv <846>

38:18 <0639> ypab <02534> ytmx <05927> hlet <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <03478> larvy <0127> tmda <05921> le <01463> gwg <0935> awb <03117> Mwyb <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(38:18)

38:18 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> en <1722> hmera <2250> h <3739> an <302> elyh <2064> gwg <1136> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> anabhsetai <305> o <3588> yumov <2372> mou <1473>

38:19 <03478> larvy <0127> tmda <05921> le <01419> lwdg <07494> ser <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb <03808> al <0518> Ma <01696> ytrbd <05678> ytrbe <0784> sab <07068> ytanqbw(38:19)

38:19 kai <2532> o <3588> zhlov <2205> mou <1473> en <1722> puri <4442> thv <3588> orghv <3709> mou <1473> elalhsa <2980> ei <1487> mhn <3303> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> estai <1510> seismov <4578> megav <3173> epi <1909> ghv <1065> israhl <2474>

38:20 <05307> lwpt <0776> Ural <02346> hmwx <03605> lkw <04095> twgrdmh <05307> wlpnw <02022> Myrhh <02040> worhnw <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <0120> Mdah <03605> lkw <0127> hmdah <05921> le <07430> vmrh <07431> vmrh <03605> lkw <07704> hdvh <02416> tyxw <08064> Mymsh <05775> Pwew <03220> Myh <01709> ygd <06440> ynpm <07493> wserw(38:20)

38:20 kai <2532> seisyhsontai <4579> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> oi <3588> icyuev <2486> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> pediou kai <2532> panta <3956> ta <3588> erpeta <2062> ta <3588> erponta epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> raghsetai ta <3588> orh <3735> kai <2532> pesountai <4098> ai <3588> faraggev <5327> kai <2532> pan <3956> teicov <5038> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> peseitai <4098>

38:21 <01961> hyht <0251> wyxab <0376> sya <02719> brx <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <02719> brx <02022> yrh <03605> lkl <05921> wyle <07121> ytarqw(38:21)

38:21 kai <2532> kalesw <2564> ep <1909> auton <846> pan <3956> fobon <5401> legei <3004> kuriov <2962> macaira <3162> anyrwpou <444> epi <1909> ton <3588> adelfon <80> autou <846> estai <1510>

38:22 <0854> wta <0834> rsa <07227> Mybr <05971> Myme <05921> lew <0102> wypga <05921> lew <05921> wyle <04305> ryjma <01614> tyrpgw <0784> sa <0417> sybgla <068> ynbaw <07857> Pjws <01653> Msgw <01818> Mdbw <01698> rbdb <0853> wta <08199> ytjpsnw(38:22)

38:22 kai <2532> krinw <2919> auton <846> yanatw <2288> kai <2532> aimati <129> kai <2532> uetw <5205> katakluzonti <2626> kai <2532> liyoiv <3037> calazhv <5464> kai <2532> pur <4442> kai <2532> yeion <2304> brexw <1026> ep <1909> auton <846> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> ep <1909> eynh <1484> polla <4183> met <3326> autou <846>

38:23 o <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <07227> Mybr <01471> Mywg <05869> ynyel <03045> ytedwnw <06942> ytsdqthw <01431> ytldgthw(38:23)

38:23 kai <2532> megalunyhsomai <3170> kai <2532> agiasyhsomai <37> kai <2532> endoxasyhsomai kai <2532> gnwsyhsomai <1097> enantion <1726> eynwn <1484> pollwn <4183> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA