TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Kejadian 50

50:1 <0> wl <05401> qsyw <05921> wyle <01058> Kbyw <01> wyba <06440> ynp <05921> le <03130> Powy <05307> lpyw(50:1)

50:1 kai <2532> epipeswn <1968> iwshf <2501> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> patrov <3962> autou <846> eklausen <2799> ep <1909> auton <846> kai <2532> efilhsen <5368> auton <846>

50:2 <03478> larvy <0853> ta <07495> Myaprh <02590> wjnxyw <01> wyba <0853> ta <02590> jnxl <07495> Myaprh <0853> ta <05650> wydbe <0853> ta <03130> Powy <06680> wuyw(50:2)

50:2 kai <2532> prosetaxen <4367> iwshf <2501> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> toiv <3588> entafiastaiv entafiasai <1779> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> enetafiasan <1779> oi <3588> entafiastai ton <3588> israhl <2474>

50:3 <03117> Mwy <07657> Myebs <04713> Myrum <0853> wta <01058> wkbyw <02590> Myjnxh <03117> ymy <04390> walmy <03651> Nk <03588> yk <03117> Mwy <0705> Myebra <0> wl <04390> walmyw(50:3)

50:3 kai <2532> eplhrwsan <4137> autou <846> tessarakonta <5062> hmerav <2250> outwv <3778> gar <1063> katariymountai ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> tafhv <5027> kai <2532> epenyhsen <3996> auton <846> aiguptov <125> ebdomhkonta <1440> hmerav <2250>

50:4 <0559> rmal <06547> herp <0241> ynzab <04994> an <01696> wrbd <05869> Mkynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <0559> rmal <06547> herp <01004> tyb <0413> la <03130> Powy <01696> rbdyw <01068> wtykb <03117> ymy <05674> wrbeyw(50:4)

50:4 epeidh <1894> de <1161> parhlyon <3928> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> penyouv <3997> elalhsen <2980> iwshf <2501> prov <4314> touv <3588> dunastav <1413> faraw <5328> legwn <3004> ei <1487> euron <2147> carin <5485> enantion <1726> umwn <4771> lalhsate <2980> peri <4012> emou <1473> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> faraw <5328> legontev <3004>

50:5 <07725> hbwsaw <01> yba <0853> ta <06912> hrbqaw <04994> an <05927> hlea <06258> htew <06912> ynrbqt <08033> hms <03667> Nenk <0776> Urab <0> yl <03738> ytyrk <0834> rsa <06913> yrbqb <04191> tm <0595> ykna <02009> hnh <0559> rmal <07650> yneybsh <01> yba(50:5)

50:5 o <3588> pathr <3962> mou <1473> wrkisen <3726> me <1473> legwn <3004> en <1722> tw <3588> mnhmeiw <3419> w <3739> wruxa <3736> emautw <1683> en <1722> gh <1065> canaan <5477> ekei <1563> me <1473> yaqeiv <2290> nun <3568> oun <3767> anabav <305> yaqw <2290> ton <3588> patera <3962> mou <1473> kai <2532> epaneleusomai

50:6 <07650> Keybsh <0834> rsak <01> Kyba <0853> ta <06912> rbqw <05927> hle <06547> herp <0559> rmayw(50:6)

50:6 kai <2532> eipen faraw <5328> anabhyi <305> yaqon <2290> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kayaper <2509> wrkisen <3726> se <4771>

50:7 <04714> Myrum <0776> Ura <02205> ynqz <03605> lkw <01004> wtyb <02205> ynqz <06547> herp <05650> ydbe <03605> lk <0854> wta <05927> wleyw <01> wyba <0853> ta <06912> rbql <03130> Powy <05927> leyw(50:7)

50:7 kai <2532> anebh <305> iwshf <2501> yaqai <2290> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> sunanebhsan <4872> met <3326> autou <846> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> faraw <5328> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> presbuteroi <4245> thv <3588> ghv <1065> aiguptou <125>

50:8 <01657> Nsg <0776> Urab <05800> wbze <01241> Mrqbw <06629> Mnauw <02945> Mpj <07535> qr <01> wyba <01004> tybw <0251> wyxaw <03130> Powy <01004> tyb <03605> lkw(50:8)

50:8 kai <2532> pasa <3956> h <3588> panoikia iwshf <2501> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> pasa <3956> h <3588> oikia <3614> h <3588> patrikh <3967> autou <846> kai <2532> thn <3588> suggeneian <4772> kai <2532> ta <3588> probata <4263> kai <2532> touv <3588> boav <1016> upeliponto <5275> en <1722> gh <1065> gesem

50:9 <03966> dam <03515> dbk <04264> hnxmh <01961> yhyw <06571> Mysrp <01571> Mg <07393> bkr <01571> Mg <05973> wme <05927> leyw(50:9)

50:9 kai <2532> sunanebhsan <4872> met <3326> autou <846> kai <2532> armata <716> kai <2532> ippeiv <2460> kai <2532> egeneto <1096> h <3588> parembolh megalh <3173> sfodra <4970>

50:10 <03117> Mymy <07651> tebs <060> lba <01> wybal <06213> veyw <03966> dam <03515> dbkw <01419> lwdg <04553> dpom <08033> Ms <05594> wdpoyw <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <0329> djah <01637> Nrg <05704> de <0935> wabyw(50:10)

50:10 kai <2532> paregenonto <3854> ef <1909> alwna <257> atad o <3739> estin <1510> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> ekoqanto <2875> auton <846> kopeton <2870> megan <3173> kai <2532> iscuron <2478> sfodra <4970> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> penyov <3997> tw <3588> patri <3962> autou <846> epta <2033> hmerav <2250>

50:11 <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <067> Myrum <0> lba <08034> hms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <04713> Myruml <02088> hz <03515> dbk <060> lba <0559> wrmayw <0329> djah <01637> Nrgb <060> lbah <0853> ta <03669> ynenkh <0776> Urah <03427> bswy <07200> aryw(50:11)

50:11 kai <2532> eidon <3708> oi <3588> katoikoi thv <3588> ghv <1065> canaan <5477> to <3588> penyov <3997> en <1722> alwni <257> atad kai <2532> eipan penyov <3997> mega <3173> touto <3778> estin <1510> toiv <3588> aiguptioiv <124> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> penyov <3997> aiguptou <125> o <3739> estin <1510> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>

50:12 <06680> Mwu <0834> rsak <03651> Nk <0> wl <01121> wynb <06213> wveyw(50:12)

50:12 kai <2532> epoihsan <4160> autw <846> outwv <3778> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> ekei <1563>

50:13 <04471> armm <06440> ynp <05921> le <02850> ytxh <06085> Nrpe <0853> tam <06913> rbq <0272> tzxal <07704> hdvh <0853> ta <085> Mhrba <07069> hnq <0834> rsa <04375> hlpkmh <07704> hdv <04631> tremb <0853> wta <06912> wrbqyw <03667> Nenk <0776> hura <01121> wynb <0853> wta <05375> wavyw(50:13)

50:13 kai <2532> anelabon <353> auton <846> oi <3588> uioi <5207> autou <846> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> to <3588> diploun <1362> o <3739> ekthsato <2932> abraam <11> to <3588> sphlaion <4693> en <1722> kthsei mnhmeiou <3419> para <3844> efrwn tou <3588> cettaiou katenanti mambrh

50:14 <01> wyba <0853> ta <06913> wrbq <0310> yrxa <01> wyba <0853> ta <06912> rbql <0854> wta <05927> Myleh <03605> lkw <0251> wyxaw <01931> awh <04714> hmyrum <03130> Powy <07725> bsyw(50:14)

50:14 kai <2532> apestreqen <654> iwshf <2501> eiv <1519> aigupton <125> autov <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> oi <3588> sunanabantev <4872> yaqai <2290> ton <3588> patera <3962> autou <846>

50:15 <0853> wta <01580> wnlmg <0834> rsa <07451> herh <03605> lk <0853> ta <0> wnl <07725> bysy <07725> bshw <03130> Powy <07852> wnmjvy <03863> wl <0559> wrmayw <01> Mhyba <04191> tm <03588> yk <03130> Powy <0251> yxa <07200> waryw(50:15)

50:15 idontev <3708> de <1161> oi <3588> adelfoi <80> iwshf <2501> oti <3754> teynhken <2348> o <3588> pathr <3962> autwn <846> eipan mhpote <3379> mnhsikakhsh hmin <1473> iwshf <2501> kai <2532> antapodoma antapodw <467> hmin <1473> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> a <3739> enedeixameya autw <846>

50:16 <0559> rmal <04194> wtwm <06440> ynpl <06680> hwu <01> Kyba <0559> rmal <03130> Powy <0413> la <06680> wwuyw(50:16)

50:16 kai <2532> paregenonto <3854> prov <4314> iwshf <2501> legontev <3004> o <3588> pathr <3962> sou <4771> wrkisen <3726> pro <4253> tou <3588> teleuthsai <5053> auton <846> legwn <3004>

50:17 <0413> wyla <01696> Mrbdb <03130> Powy <01058> Kbyw <01> Kyba <0430> yhla <05650> ydbe <06588> espl <04994> an <05375> av <06258> htew <01580> Kwlmg <07451> her <03588> yk <02403> Mtajxw <0251> Kyxa <06588> esp <04994> an <05375> av <0577> ana <03130> Powyl <0559> wrmat <03541> hk(50:17)

50:17 outwv <3778> eipate iwshf <2501> afev autoiv <846> thn <3588> adikian <93> kai <2532> thn <3588> amartian <266> autwn <846> oti <3754> ponhra <4190> soi <4771> enedeixanto kai <2532> nun <3568> dexai <1209> thn <3588> adikian <93> twn <3588> yerapontwn <2324> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> eklausen <2799> iwshf <2501> lalountwn <2980> autwn <846> prov <4314> auton <846>

50:18 <05650> Mydbel <0> Kl <02009> wnnh <0559> wrmayw <06440> wynpl <05307> wlpyw <0251> wyxa <01571> Mg <01980> wklyw(50:18)

50:18 kai <2532> elyontev <2064> prov <4314> auton <846> eipan oide <3592> hmeiv <1473> soi <4771> oiketai <3610>

50:19 <0589> yna <0430> Myhla <08478> txth <03588> yk <03372> waryt <0408> la <03130> Powy <0413> Mhla <0559> rmayw(50:19)

50:19 kai <2532> eipen autoiv <846> iwshf <2501> mh <3165> fobeisye <5399> tou <3588> gar <1063> yeou <2316> eimi <1510> egw <1473>

50:20 <07227> br <05971> Me <02421> tyxhl <02088> hzh <03117> Mwyk <06213> hve <04616> Neml <02896> hbjl <02803> hbsx <0430> Myhla <07451> her <05921> yle <02803> Mtbsx <0859> Mtaw(50:20)

50:20 umeiv <4771> ebouleusasye <1011> kat <2596> emou <1473> eiv <1519> ponhra <4190> o <3588> de <1161> yeov <2316> ebouleusato <1011> peri <4012> emou <1473> eiv <1519> agaya <18> opwv <3704> an <302> genhyh <1096> wv <3739> shmeron <4594> ina <2443> diatrafh laov <2992> poluv <4183>

50:21 <03820> Mbl <05921> le <01696> rbdyw <0853> Mtwa <05162> Mxnyw <02945> Mkpj <0853> taw <0853> Mkta <03557> lklka <0595> ykna <03372> waryt <0408> la <06258> htew(50:21)

50:21 kai <2532> eipen autoiv <846> mh <3165> fobeisye <5399> egw <1473> diayreqw umav <4771> kai <2532> tav <3588> oikiav <3614> umwn <4771> kai <2532> parekalesen <3870> autouv <846> kai <2532> elalhsen <2980> autwn <846> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588>

50:22 <08141> Myns <06235> rvew <03967> ham <03130> Powy <02421> yxyw <01> wyba <01004> tybw <01931> awh <04714> Myrumb <03130> Powy <03427> bsyw(50:22)

50:22 kai <2532> katwkhsen iwshf <2501> en <1722> aiguptw <125> autov <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> pasa <3956> h <3588> panoikia tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> ezhsen <2198> iwshf <2501> eth <2094> ekaton <1540> deka <1176>

50:23 <03130> Powy <01290> ykrb <05921> le <03205> wdly <04519> hsnm <01121> Nb <04353> rykm <01121> ynb <01571> Mg <08029> Mysls <01121> ynb <0669> Myrpal <03130> Powy <07200> aryw(50:23)

50:23 kai <2532> eiden <3708> iwshf <2501> efraim <2187> paidia <3813> ewv <2193> trithv <5154> geneav <1074> kai <2532> uioi <5207> macir tou <3588> uiou <5207> manassh etecyhsan <5088> epi <1909> mhrwn <3313> iwshf <2501>

50:24 <03290> bqeylw <03327> qxuyl <085> Mhrbal <07650> ebsn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <02063> tazh <0776> Urah <04480> Nm <0853> Mkta <05927> hlehw <0853> Mkta <06485> dqpy <06485> dqp <0430> Myhlaw <04191> tm <0595> ykna <0251> wyxa <0413> la <03130> Powy <0559> rmayw(50:24)

50:24 kai <2532> eipen iwshf <2501> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846> legwn <3004> egw <1473> apoynhskw <599> episkoph <1984> de <1161> episkeqetai <1980> umav <4771> o <3588> yeov <2316> kai <2532> anaxei <321> umav <4771> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> wmosen o <3588> yeov <2316> toiv <3588> patrasin <3962> hmwn <1473> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384>

50:25 <02088> hzm <06106> ytmue <0853> ta <05927> Mtlehw <0853> Mkta <0430> Myhla <06485> dqpy <06485> dqp <0559> rmal <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03130> Powy <07650> ebsyw(50:25)

50:25 kai <2532> wrkisen <3726> iwshf <2501> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> legwn <3004> en <1722> th <3588> episkoph <1984> h <3739> episkeqetai <1980> umav <4771> o <3588> yeov <2316> kai <2532> sunanoisete ta <3588> osta <3747> mou <1473> enteuyen <1782> mey <3326> umwn <4771>

50:26 <04714> Myrumb <0727> Nwrab <03455> Mvyyw <0853> wta <02590> wjnxyw <08141> Myns <06235> rvew <03967> ham <01121> Nb <03130> Powy <04191> tmyw(50:26)

50:26 kai <2532> eteleuthsen <5053> iwshf <2501> etwn <2094> ekaton <1540> deka <1176> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> kai <2532> eyhkan <5087> en <1722> th <3588> sorw <4673> en <1722> aiguptw <125>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA