TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ester 8

8:1 <0> hl <01931> awh <04100> hm <0635> rtoa <05046> hdygh <03588> yk <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> ab <04782> ykdrmw <03064> *Mydwhyh {Myydwhyh} <06887> rru <02001> Nmh <01004> tyb <0853> ta <04436> hklmh <0635> rtoal <0325> swrwsxa <04428> Klmh <05414> Ntn <01931> awhh <03117> Mwyb(8:1)

8:1 kai <2532> en <1722> auth <846> th <3588> hmera <2250> o <3588> basileuv <935> artaxerxhv edwrhsato <1433> esyhr osa <3745> uphrcen <5225> aman tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> mardocaiov proseklhyh upo <5259> tou <3588> basilewv <935> upedeixen gar <1063> esyhr oti <3754> enoikeiwtai auth <846>

8:2 P <02001> Nmh <01004> tyb <05921> le <04782> ykdrm <0853> ta <0635> rtoa <07760> Mvtw <04782> ykdrml <05414> hntyw <02001> Nmhm <05674> rybeh <0834> rsa <02885> wtebj <0853> ta <04428> Klmh <05493> royw(8:2)

8:2 elaben <2983> de <1161> o <3588> basileuv <935> ton <3588> daktulion <1146> on <3739> afeilato aman kai <2532> edwken <1325> auton <846> mardocaiw kai <2532> katesthsen <2525> esyhr mardocaion epi <1909> pantwn <3956> twn <3588> aman

8:3 <03064> Mydwhyh <05921> le <02803> bsx <0834> rsa <04284> wtbsxm <0853> taw <091> yggah <02001> Nmh <07451> ter <0853> ta <05674> rybehl <0> wl <02603> Nnxttw <01058> Kbtw <07272> wylgr <06440> ynpl <05307> lptw <04428> Klmh <06440> ynpl <01696> rbdtw <0635> rtoa <03254> Powtw(8:3)

8:3 kai <2532> prosyeisa <4369> elalhsen <2980> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> prosepesen <4363> prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> hxiou <515> afelein thn <3588> aman kakian <2549> kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> toiv <3588> ioudaioiv <2453>

8:4 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> dmetw <0635> rtoa <06965> Mqtw <02091> bhzh <08275> jbrs <0853> ta <0635> rtoal <04428> Klmh <03447> jswyw(8:4)

8:4 exeteinen <1614> de <1161> o <3588> basileuv <935> esyhr thn <3588> rabdon thn <3588> crushn exhgeryh <1825> de <1161> esyhr paresthkenai <3936> tw <3588> basilei <935>

8:5 <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <0853> ta <06> dbal <03789> btk <0834> rsa <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmh <04284> tbsxm <05612> Myrpoh <0853> ta <07725> byshl <03789> btky <05869> wynyeb <0589> yna <02896> hbwjw <04428> Klmh <06440> ynpl <01697> rbdh <03787> rskw <06440> wynpl <02580> Nx <04672> ytaum <0518> Maw <02896> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma <0559> rmatw(8:5)

8:5 kai <2532> eipen esyhr ei <1487> dokei <1380> soi <4771> kai <2532> euron <2147> carin <5485> pemfyhtw <3992> apostrafhnai <654> ta <3588> grammata <1121> ta <3588> apestalmena <649> upo <5259> aman ta <3588> grafenta <1125> apolesyai touv <3588> ioudaiouv <2453> oi <3739> eisin <1510> en <1722> th <3588> basileia <932> sou <4771>

8:6 o <04138> ytdlwm <013> Ndbab <07200> ytyarw <03201> lkwa <0349> hkkyaw <05971> yme <0853> ta <04672> aumy <0834> rsa <07451> herb <07200> ytyarw <03201> lkwa <0349> hkkya <03588> yk(8:6)

8:6 pwv <4459> gar <1063> dunhsomai <1410> idein <3708> thn <3588> kakwsin <2561> tou <3588> laou <2992> mou <1473> kai <2532> pwv <4459> dunhsomai <1410> swyhnai <4982> en <1722> th <3588> apwleia <684> thv <3588> patridov <3968> mou <1473>

8:7 <03064> *Mydwhyb {Myydwhyb} <03027> wdy <07971> xls <0834> rsa <05921> le <06086> Ueh <05921> le <08518> wlt <0853> wtaw <0635> rtoal <05414> yttn <02001> Nmh <01004> tyb <02009> hnh <03064> ydwhyh <04782> ykdrmlw <04436> hklmh <0635> rtoal <0325> srwsxa <04428> Klmh <0559> rmayw(8:7)

8:7 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> esyhr ei <1487> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> aman edwka <1325> kai <2532> ecarisamhn <5483> soi <4771> kai <2532> auton <846> ekremasa epi <1909> xulou <3586> oti <3754> tav <3588> ceirav <5495> ephnegke <2018> toiv <3588> ioudaioiv <2453> ti <5100> eti <2089> epizhteiv <1934>

8:8 <07725> byshl <0369> Nya <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mwtxnw <04428> Klmh <08034> Msb <03789> btkn <0834> rsa <03791> btk <03588> yk <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> wmtxw <04428> Klmh <08034> Msb <05869> Mkynyeb <02896> bwjk <03064> Mydwhyh <05921> le <03789> wbtk <0859> Mtaw(8:8)

8:8 graqate <1125> kai <2532> umeiv <4771> ek <1537> tou <3588> onomatov <3686> mou <1473> wv <3739> dokei <1380> umin <4771> kai <2532> sfragisate <4972> tw <3588> daktuliw <1146> mou <1473> osa <3745> gar <1063> grafetai <1125> tou <3588> basilewv <935> epitaxantov <2004> kai <2532> sfragisyh <4972> tw <3588> daktuliw <1146> mou <1473> ouk <3364> estin <1510> autoiv <846> anteipein

8:9 <03956> Mnwslkw <03789> Mbtkk <03064> Mydwhyh <0413> law <03956> wnslk <05971> Mew <05971> Mew <03789> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <0834> rsa <04082> twnydmh <08269> yrvw <06346> twxphw <0323> Mynprdsxah <0413> law <03064> Mydwhyh <0413> la <04782> ykdrm <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03789> btkyw <0> wb <06242> Myrvew <07969> hswlsb <05510> Nwyo <02320> sdx <01931> awh <07992> ysylsh <02320> sdxb <01931> ayhh <06256> teb <04428> Klmh <05608> yrpo <07121> warqyw(8:9)

8:9 eklhyhsan <2564> de <1161> oi <3588> grammateiv <1122> en <1722> tw <3588> prwtw <4413> mhni <3303> ov <3739> esti <1510> nisa trith <5154> kai <2532> eikadi tou <3588> autou <846> etouv <2094> kai <2532> egrafh <1125> toiv <3588> ioudaioiv <2453> osa <3745> eneteilato toiv <3588> oikonomoiv <3623> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> satrapwn apo <575> thv <3588> indikhv ewv <2193> thv <3588> aiyiopiav ekaton <1540> eikosi <1501> epta <2033> satrapeiaiv kata <2596> cwran <5561> kai <2532> cwran <5561> kata <2596> thn <3588> eautwn <1438> lexin

8:10 <07424> Mykmrh <01121> ynb <0327> Mynrtsxah <07409> skrh <07392> ybkr <05483> Myowob <07323> Myurh <03027> dyb <05612> Myrpo <07971> xlsyw <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mtxyw <0325> srwsxa <04428> Klmh <08034> Msb <03789> btkyw(8:10)

8:10 egrafh <1125> de <1161> dia <1223> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> esfragisyh <4972> tw <3588> daktuliw <1146> autou <846> kai <2532> exapesteilan <1821> ta <3588> grammata <1121> dia <1223> bibliaforwn

8:11 <0962> zwbl <07998> Mllsw <0802> Mysnw <02945> Pj <0853> Mta <06696> Myruh <04082> hnydmw <05971> Me <02426> lyx <03605> lk <0853> ta <06> dbalw <02026> grhlw <08045> dymshl <05315> Mspn <05921> le <05975> dmelw <06950> lhqhl <05892> ryew <05892> rye <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyl <04428> Klmh <05414> Ntn <0834> rsa(8:11)

8:11 wv <3739> epetaxen <2004> autoiv <846> crhsyai <5530> toiv <3588> nomoiv <3551> autwn <846> en <1722> pash <3956> polei <4172> bohyhsai <997> te <5037> autoiv <1438> kai <2532> crhsyai <5530> toiv <3588> antidikoiv <476> autwn <846> kai <2532> toiv <3588> antikeimenoiv <480> autwn <846> wv <3739> boulontai <1014>

8:12 <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <06240> rve <07969> hswlsb <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0259> dxa <03117> Mwyb(8:12)

8:12 en <1722> hmera <2250> mia <1519> en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> artaxerxou th <3588> triskaidekath tou <3588> dwdekatou <1428> mhnov <3303> ov <3739> estin <1510> adar

8:13 <0341> Mhybyam <05358> Mqnhl <02088> hzh <03117> Mwyl <06259> *Mydyte {Mydwte} <03064> *Mydwhyh {Myydwhyh} <01961> twyhlw <05971> Mymeh <03605> lkl <01540> ywlg <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkb <01881> td <05414> Ntnhl <03791> btkh <06572> Ngstp(8:13)

8:13 ta <3588> de <1161> antigrafa ektiyesywsan <1620> ofyalmofanwv en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> etoimouv <2092> te <5037> einai <1510> pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453> eiv <1519> tauthn <3778> thn <3588> hmeran <2250> polemhsai <4170> autwn <846> touv <3588> upenantiouv

8:14 P <01002> hrybh <07800> Nswsb <05414> hntn <01881> tdhw <04428> Klmh <01697> rbdb <01765> Mypwxdw <0926> Mylhbm <03318> wauy <0327> Mynrtsxah <07409> skrh <07392> ybkr <07323> Myurh(8:14)

8:14 oi <3588> men <3303> oun <3767> ippeiv <2460> exhlyon <1831> speudontev <4692> ta <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> legomena <3004> epitelein <2005> exeteyh <1620> de <1161> to <3588> prostagma kai <2532> en <1722> sousoiv

8:15 <08055> hxmvw <06670> hlhu <07800> Nsws <05892> ryehw <0713> Nmgraw <0948> Uwb <08509> Kyrktw <01419> hlwdg <02091> bhz <05850> trjew <02353> rwxw <08504> tlkt <04438> twklm <03830> swblb <04428> Klmh <06440> ynplm <03318> auy <04782> ykdrmw(8:15)

8:15 o <3588> de <1161> mardocaiov exhlyen <1831> estolismenov thn <3588> basilikhn <937> stolhn <4749> kai <2532> stefanon <4735> ecwn <2192> crusoun kai <2532> diadhma <1238> bussinon <1039> porfuroun idontev <3708> de <1161> oi <3588> en <1722> sousoiv ecarhsan <5463>

8:16 <03366> rqyw <08342> Nvvw <08057> hxmvw <0219> hrwa <01961> htyh <03064> Mydwhyl(8:16)

8:16 toiv <3588> de <1161> ioudaioiv <2453> egeneto <1096> fwv <5457> kai <2532> eufrosunh <2167>

8:17 <05921> Mhyle <03064> Mydwhyh <06343> dxp <05307> lpn <03588> yk <03054> Mydhytm <0776> Urah <05971> ymem <07227> Mybrw <02896> bwj <03117> Mwyw <04960> htsm <03064> Mydwhyl <08342> Nwvvw <08057> hxmv <05060> eygm <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <0834> rsa <04725> Mwqm <05892> ryew <05892> rye <03605> lkbw <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkbw(8:17)

8:17 kata <2596> polin <4172> kai <2532> cwran <5561> ou <3364> an <302> exeteyh <1620> to <3588> prostagma ou <3364> an <302> exeteyh <1620> to <3588> ekyema cara <5479> kai <2532> eufrosunh <2167> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kwywn kai <2532> eufrosunh <2167> kai <2532> polloi <4183> twn <3588> eynwn <1484> perietemonto <4059> kai <2532> ioudaizon <2450> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA